« Sola fide » est un principe théologique protestant signifiant en latin « par la foi seule ». Il fait partie des cinq solae.La foi est la croyance en la mort rédemptrice de Jésus-Christ, mort sur la croix pour les péchés des hommes qui le reconnaissent comme leur sauveur.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • « Sola fide » est un principe théologique protestant signifiant en latin « par la foi seule ». Il fait partie des cinq solae.La foi est la croyance en la mort rédemptrice de Jésus-Christ, mort sur la croix pour les péchés des hommes qui le reconnaissent comme leur sauveur. La foi permet la réconciliation avec Dieu, c'est le seul moyen qui permet de parvenir au salut, ce qui signifie pour le chrétien la vie éternelle après la mort.Le principe sola fide (« seule la foi ») signifie que les bonnes œuvres ne peuvent pas contribuer au salut.La doctrine du salut par la foi (que l'on appelle également la justification par la foi) est la pierre angulaire de la Réforme. Par cette doctrine du salut par la foi seule, le protestantisme se démarque des autres religions qui prescrivent des œuvres ou des rites dans l'optique d'améliorer l'homme afin qu'il participe à son salut.
 • Sola fide (только верою) — один из основных столпов Реформации, её «краеугольный камень», гласящий, что спасение людей происходит «только верой» независимо от дел закона. Принцип сформировался в связи с критикой католической практики индульгенций, согласно которому спасение может прийти от сверхдолжных заслуг святого.В Аугсбургском исповедании лютеранской церкви принципу Sola fide посвящен 4 артикул («Об оправдании»), а в 6 артикуле авторство вероучительной формулы приписано Амвросию Медиоланскому. В Шмалькальденских артикулах принцип sola fide назван самым главным артикулом об искуплении «одна лишь вера оправдывает нас» (Ч.2:1)В Гейдельбергском катехизисе реформатских церквей принципу Sola fide посвящен 61 артикул: «святостью Христа я оправдан перед Богом. И только верою могу их принять и сделать своими».На практике принцип приводил к отрицанию свободы воли у человека (монергизм) в деле спасения и даже (в случае кальвинистов) к идее двойного предопределения. Католицизм и православие утверждают синергизм как совместное участие воли человека и воли Бога в деле спасения.В русской философии принцип Sola fide отстаивал Лев Шестов.В 1999 году католики и лютеране подписали компромиссную Совместную декларацию о доктрине оправдания.
 • Der Ausdruck sola fide (lat.: „allein durch Glauben“, „allein aus Glauben“) bezeichnet ein Grundelement der reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung und ist ein theologischer Grundsatz der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Er drückt die Überzeugung aus, dass der Mensch allein durch seinen Glauben das ewige Leben erlangt. „Sola fide“ findet sich aber schon vorreformatorisch, etwa bei Thomas von Aquin.
 • Sola fide (latinsky pouze vírou či pouhou vírou) je pojem, které tvoří základ protestantského učení a který označuje ideu, že člověk je před Bohem ospravedlněn nikoli tím, co koná, ale pouhým vztahem své víry k Bohu. Pojem sola fide patří k základním principům protestantismu (tzv. particulae exklusivae: sola scriptura, sola gratia, solus Christus).Biblickým základem tohoto učení je výklad Pavlova listu Římanům:Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši (Řím 3,21-24).Slogan sola fide deklaruje, že ačkoli všichni lidé neuposlechli božího příkazu, Bůh prohlásil ty, kdo kladou svou důvěru, svou víru v to, co Bůh učinil skrze život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista, za poslušné (či spravedlivé). Tato lidská jistota spásy však není založena na tom, co dělá člověk sám, ale na tom, co Bůh v Kristu vykonal pro něj. Smíření člověka s Bohem je totiž možné pouze díky božímu milosrdenství, které se uskutečnilo skrze oběť Božího Syna. Učení sola fide v podobě, v níž je formuloval Martin Luther, přijímá většina protestantů, včetně luteránů, reformovaných církví a baptistů.Katolická církev oproti tomu více zdůrazňuje, že víra bez praktického propojení se životem je mrtvá podle listu Jakubova:Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. (Jak 2,17)
 • Sola fide (do Latim: por fé somente), também conhecida, historicamente, como Doutrina da justificação pela Fé, é a Doutrina que distingue denominações Protestantes da Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa e outras.
 • Sola fide (łac.: jedynie wiarą) – doktryna chrześcijańska, według której grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
 • Sola fide (Latin: by faith alone), also historically known as the doctrine of justification by faith alone, is a Christian theological doctrine that distinguishes most Protestant denominations from Catholicism, Orthodox Christianity, and some in the Restoration Movement. The doctrine of sola fide or "by faith alone" asserts God's pardon for guilty sinners is granted to and received through faith, conceived as excluding all "works," alone. All mankind, it is asserted, is fallen and sinful, under the curse of God, and incapable of saving itself from God's wrath and curse. But God, on the basis of the life, death, and resurrection of his Son, Jesus Christ alone (solus Christus), grants sinners judicial pardon, or justification, which is received solely through faith. Faith is seen as passive, merely receiving Christ and all his benefits, among which benefits are the active and passive righteousness of Jesus Christ. Christ's righteousness, according to the followers of "sola fide," is imputed (or attributed) by God to the believing sinner (as opposed to infused or imparted), so that the divine verdict and pardon of the believing sinner is based not upon anything in the sinner, nor even faith itself, but upon Jesus Christ and his righteousness alone, which are received through faith alone. Justification is by faith alone and is distinguished from the other graces of salvation. See the Protestant ordo salutis for more detail on the doctrine of salvation considered more broadly than justification by faith alone.Historic Protestantism (both Lutheran and Reformed) has held to sola-fide justification in opposition to Roman Catholicism especially, but also in opposition to significant aspects of Eastern Orthodoxy. Protestants exclude all human works (except the works of Jesus Christ, which form the basis of justification) from the legal verdict / pardon of justification. In the General Council of Trent the Catholic Church stated in canon XIV on justification that "If any one saith, that man is truly absolved from his sins and justified, because that he assuredly believed himself absolved and justified; or, that no one is truly justified but he who believes himself justified; and that, by this faith alone, absolution and justification are effected; let him be anathema (excommunicated)." Thus, "faith alone" is foundational to Protestantism, and distinguishes it from other Christian denominations. According to Martin Luther, justification by faith alone is the article on which the church stands or falls.Christian theologies answer questions about the nature, function, and meaning of justification quite differently. These issues include: Is justification an event occurring instantaneously or is it as an ongoing process? Is justification effected by divine action alone (monergism), by divine and human action together (synergism), or by human action? Is justification permanent or can it be lost? What is the relationship of justification to sanctification, the process whereby sinners become righteous and are enabled by the Holy Spirit to live lives pleasing to God?
 • 信仰義認(しんこうぎにん、ラテン語: Sola fide、英語でby faith alone、信仰のみ)はプロテスタント信仰の根幹であり、聖書のみ、万人祭司とともに、宗教改革の三大原理の一つ。「聖書のみ」は形式原理であり、「信仰のみ」は内容原理である。
 • Sola fide is een Latijnse uitdrukking die betekent door het geloof alleen. De 16e eeuwse Reformatie onder leiding van onder meer Maarten Luther en Johannes Calvijn gaf hernieuwde inhoud aan deze theologische gedachte. Slechts door het geloof is een zondaar rechtvaardig voor God, zo vond de Reformatie. Het principe van sola fide (zie hieronder) stond voor de Reformatie tegenover goede werken als bijdrage aan de verlossing van mensen, zoals dat het geval zou zijn bij de Rooms-katholieke Kerk. De Reformatie wees dit echter af. De opvattingen van Sola fide is als volgt:Sola fide: alleen door het geloof. Tegenover de Rooms-katholieke Kerk beleed de Reformatie dat slechts het ware geloof leidt tot behoud. De Rooms-katholieke Kerk ziet het behoud en de redding onlosmakelijk verbonden met het ware geloof, vervolmaakt in het lidmaatschap van die Kerk en het gebruik van de sacramenten. Tevens beroven volgens de rooms-katholieke leer ernstige zonden (doodzonden) gelovigen van de genade en zijn werken dus zeker van invloed op het heil evenals de menselijke vrije wil.
 • Sola Fide adalah pemahaman iman yang sangat mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Ajaran imannya disebut Solafidianisme. Ajaran ini bermula dari zaman reformasi pada abad 16 yang dipelopori oleh Martin Luther, Yohanes Kalvin dan Zwingli. Sola Fide mengajarkan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh dari pembenaran oleh iman semata-mata. Ajaran ini merupakan reaksi terhadap ajaran yang menekankan keselamatan manusia terletak pada perbuatan baik manusia.Selain ajaran yang menekankan perbuatan baik, hal ini juga merupakan kritik terhadap gereja Kristen pra reformasi yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada dalam gereja. Salah satunya tampak dalam praktik pengakuan dosa di depan gereja dengan membeli Indulgensi dengan membayar kepada gereja. Para reformator berpendapat bahwa keselamatan manusia hanya karena anugerah Allah saja, bukan karena usaha manusia. Jika manusia berbuat baik, itu hanya sebagai respon akan kasih Allah yang telah hadir di dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus. Manusia diampuni dosanya jika ia beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 775727 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 8 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103092125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • « Sola fide » est un principe théologique protestant signifiant en latin « par la foi seule ». Il fait partie des cinq solae.La foi est la croyance en la mort rédemptrice de Jésus-Christ, mort sur la croix pour les péchés des hommes qui le reconnaissent comme leur sauveur.
 • Der Ausdruck sola fide (lat.: „allein durch Glauben“, „allein aus Glauben“) bezeichnet ein Grundelement der reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung und ist ein theologischer Grundsatz der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Er drückt die Überzeugung aus, dass der Mensch allein durch seinen Glauben das ewige Leben erlangt. „Sola fide“ findet sich aber schon vorreformatorisch, etwa bei Thomas von Aquin.
 • Sola fide (do Latim: por fé somente), também conhecida, historicamente, como Doutrina da justificação pela Fé, é a Doutrina que distingue denominações Protestantes da Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa e outras.
 • Sola fide (łac.: jedynie wiarą) – doktryna chrześcijańska, według której grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
 • 信仰義認(しんこうぎにん、ラテン語: Sola fide、英語でby faith alone、信仰のみ)はプロテスタント信仰の根幹であり、聖書のみ、万人祭司とともに、宗教改革の三大原理の一つ。「聖書のみ」は形式原理であり、「信仰のみ」は内容原理である。
 • Sola fide (latinsky pouze vírou či pouhou vírou) je pojem, které tvoří základ protestantského učení a který označuje ideu, že člověk je před Bohem ospravedlněn nikoli tím, co koná, ale pouhým vztahem své víry k Bohu. Pojem sola fide patří k základním principům protestantismu (tzv.
 • Sola fide is een Latijnse uitdrukking die betekent door het geloof alleen. De 16e eeuwse Reformatie onder leiding van onder meer Maarten Luther en Johannes Calvijn gaf hernieuwde inhoud aan deze theologische gedachte. Slechts door het geloof is een zondaar rechtvaardig voor God, zo vond de Reformatie. Het principe van sola fide (zie hieronder) stond voor de Reformatie tegenover goede werken als bijdrage aan de verlossing van mensen, zoals dat het geval zou zijn bij de Rooms-katholieke Kerk.
 • Sola Fide adalah pemahaman iman yang sangat mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Ajaran imannya disebut Solafidianisme. Ajaran ini bermula dari zaman reformasi pada abad 16 yang dipelopori oleh Martin Luther, Yohanes Kalvin dan Zwingli. Sola Fide mengajarkan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh dari pembenaran oleh iman semata-mata.
 • Sola fide (Latin: by faith alone), also historically known as the doctrine of justification by faith alone, is a Christian theological doctrine that distinguishes most Protestant denominations from Catholicism, Orthodox Christianity, and some in the Restoration Movement. The doctrine of sola fide or "by faith alone" asserts God's pardon for guilty sinners is granted to and received through faith, conceived as excluding all "works," alone.
 • Sola fide (только верою) — один из основных столпов Реформации, её «краеугольный камень», гласящий, что спасение людей происходит «только верой» независимо от дел закона.
rdfs:label
 • Sola fide
 • Sola fide
 • Sola fide
 • Sola fide
 • Sola fide
 • Sola fide
 • Sola fide
 • Sola fide
 • Sola fide
 • 信仰義認
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of