Le Shambhala (en sanskrit शम्भल « lieu du bonheur paisible »), Shambhalla, Shambala ou Shamballa, est un mythe hindo-bouddhiste qui a été intégré, à l'époque moderne, dans divers récits syncrétiques et/ou initiatiques dans lesquels d'autres croyances de l'humanité, et en particulier la Théosophie, se sont exprimées.↑ Sylvie Crossman, Tibet, la roue du temps : Pratique du mandala, Actes Sud, 2003, (ISBN 274270552X).↑ A. Peters, Histoire Mondiale Syncronoptique, Éd. Académique de Suisse.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Shambhala (en sanskrit शम्भल « lieu du bonheur paisible »), Shambhalla, Shambala ou Shamballa, est un mythe hindo-bouddhiste qui a été intégré, à l'époque moderne, dans divers récits syncrétiques et/ou initiatiques dans lesquels d'autres croyances de l'humanité, et en particulier la Théosophie, se sont exprimées.
 • Shambhala, Shambala, Shamballa ou Sambala é um local místico citado amiúde em textos sagrados e presente em diversas tradições do Oriente. Depois da divulgação do termo no ocidente tornou-se conhecida em círculos esotéricos e penetrou até a cultura popular.
 • Шамбала (Тибетски: བདེ་འབྱུང་) е тайнствена земя, намираща се според повечето легенди някъде из Хималаите. Среща се и под името Агарта. В китайски, руски и тибетски митове за нея се говори като за обител на свръххора, подобни на Тайните учители на Блаватска. В ранни будистки текстове Шамбала се споменава като извор на езотерична мъдрост. Има много митове за нейното местонахождение. Китайците сочат планината Кунлон, предания от Близкия изток — Алтай.Основните древни източници за Шамбала са от традицията на будизма (Ваджраяна). Описание на Шамбала се съдържа в "Калачакра-тантра" и други текстове от системата "Калачакра". Според тези текстове Шамбала се намира северно от река Сита (отъждествявана с Тарим, Амударя или Сърдаря). Обкръжена е от осем заснежени планини, които наподобяват лотосов цвят. В техния център се намира столицата на Шамбала, където е разположен Калапа — дворецът на царя. За първи цар-жрец на Шамбала се смята Сучандра, който е построил огромна мандала на калачакра. След Сучандра страната е управлявана от още шест царе — жреци, след които управляват и ще управляват общо двадесет и пет владетели под името Калки Аватар, всеки от които ще царува 100 години.Освен споменатите източници за Шамбала, изключително важно е произведението на VI Панчен Лама Лобсан Палдан Йеше (р.1738-1780) "Пътят към Шамбала" (Shambhala'i lam-yig, 1775), което изобилства с объркани географски описания и е изключително трудно за превод. Издаден е не много добър превод на немски език от проф. Грюнведел, 1915 г.Учителят Петър Дънов, също споменава за съществуването на Тайнствената Шамбала.Божествената наука е съществувала в далечното минало. Тя била приложена в живота, но когато хората се отклонили от нейния път, учителите и носителите на тази наука се оттеглили, като оставили човечеството само да устройва своя живот. Съществуват легенди и твърдения, че тези адепти днес обитават недостъпни места в Хималаите. В древните митове и легенди се говори за страна, където царуват съвършени люде. В "Махабхарата" (велик индийски епос, включващ в себе си Бхагавад гита) и в тибетските легенди става дума за такава вълшебна страна. В много руски приказки и легенди също се описва т.н. Беловодие — чудна земя, която се намира на Изток. Според други сведения, Аполоний Тиански (1-ви век от н.е.) и прочутият граф Сен Жермен са били в тази страна, която на Изток наричат Шамбала. Окултистът Сент Ив д`Алвер твърди, че е посетил Агарта и в книгата си "Мисията на Индия" описва това, което е видял. Напредналите братя на човечеството,които живеят там, помагат за повдигането на човечеството и дават тласък на човешката култура. Съществуват сведения, че в Шамбала живеят около 20 милиона души. Монголците говорят със свещен трепет за Шамбала. А местните хора в Хималаите не искат да предвождат чужденци по тези места. Конете там отказват да продължат по-нататък, като започват да треперят, неизвестно по какви причини.През 1925-1928 година Николай Рьорих организирал голяма експедиция, по време на която събрал много и интересни сведения за Шамбала. Част от тях са описани в книгата "Отворени двери", излязла у нас през 1982 година. Съществуват твърдения по тези места, че снежните човеци са пазители на свещените врати към Шамбала. Според ламите от Тибет, пророчествата, идващи от древността, ще се сбъднат: "Времето на Шамбала вече иде...Преди него обаче ще станат войни и много държави ще се разрушат. Подземен огън ще разтърси земята. Ще бъдат изпратени предзнаменования."В свещените книги на Изтока се говори за края на старата епоха — Калиюга: " И ще има временни монарси на земята, царе свадливи, с жесток нрав, усърдни в лъжата и злото. Те ще убиват жени и деца... Ще отнемат собствеността на поданиците си. Животът им ще бъде кратък и въжделенията им — ненаситни. Хора от различни страни ще се съединят с тях. Имуществото ще стане едничкото мерило. Богатството ще става причина за кланета. Страстта ще бъде единственият съюз между половете. Лъжата ще бъде средство за успех в съда, жените ще станат само обект на въжделение. Богатият ще се брои за чист. Великолепието на дрехите ще бъде признак за достойнство. Така в края на Калиюга ще става постоянно падение."Виден монголски лама разказва, че след големи трудности стигнал до Шамбала, като престоял известно време там. Според него керван от якове, натоварен със сол, се оказал съвсем близо до границата на свещените долини, но търговците от кервана минавали през това изключително място, без да го забележат или да подозират нещо. Вероятно тук пространството е подчинено на психични сили, които действуват целенасочено върху поведението и мислите на хората, за да не видят това, което не е позволено. В безброй разкази на Изток се говори за срещи с Махатми (букв. "велика душа"), за внезапно появили се аромати във въздуха, за ненадейни срещи с отшелници на фантастична възраст, за личности, които се появяват и изчезват, за други , които изчезват и пак се връщат с обяснението, че са били в Шамбала. Самият Николай Рьорих описва следното преживяване от времето на експедицията си: "Жена ми искаше да има старинно изображение на Буда. Но тава не е талкова лесно, защото старинните изображения са редки и собствениците им не се разделят с тях. Ние с нея си поговорихме на чужд език за тукашните хора и решихме да отложим тази работа за по-добри времена. Но какво беше смайването ми, когато след няколко дни при нас идва един лама и с поклон изважда от пазвата си отлично изображение на Буда,тибетска изработка , с думите: "Госпожата искала да има Буда. Насън ми се яви Бялата Тара и ми заръча да ви дам изображението на Благословения от моя олтар."И още една изненада за нас, европейците: В Монголия, Тибет и другаде на Изток много е разпространена легендата за пребиваването на Христос по тези места. Тук го наричат Иса. Мюсюлманите жадно се интересуват и съхраняват всичко, отнасящо се до него. Вероятно посещението му има връзка с Агарта и е направено, когато Христос е отсъствал продължително време, според писанието.Първото публично научно доказателство за съществуването на Агарта е случката през 1947 г. когато адмирал Ричард Бърд от американската военноморска флота летял до северния полюс. Вместо да мине над полюса, той всъщност влязъл във вътрешността на земята. В неговия дневник, той казва, че влязъл в хлътналия интериор на земята, с другите и пътували 17 мили над планини, хълмове, реки, зелена растителност (флора) и животински свят (фауна). Той намерил градове и процъфтяваща цивилизация. Външната температура е била 74 по Фаренхайт. Неговият аероплан бил поздравен от летящи машини от тип, какъвто не бил виждал никога преди. Те го придружавали до невредимата страна, където той бил грациозно поздравен от емисарството на Агарта. След почивката, той и неговата група били заведени да поздравят краля и кралицата на Агарта. Те му казали, че той бил допуснат да влезе в Агарта, заради високия му морал и сърдечност в характера. И още, че са разтревожени за безопасността на планетата и че много от техните хора напускали планетата в кораби, като те се страхували за стабилността и безопасността на планетата. Слуховете за подвизите на тези посветени хора били премълчавани от американското правителство.
 • 샴발라(Shambhala)는 티베트 불교의 전설에서 내륙 아시아의 어디엔가 있다고 전해지는 가공의 왕국이다. 샴발라라는 지명은 칼라차크라 탄트라와 티베트 불교를 숭상한 티베트 서부 지역보다 시대적으로 앞선 샹슝 문화권의 고대 문헌들을 비롯하여 여러 고대 문헌에서 줄곧 등장한다. 그러나 역사적 배경이 어떻든 간에 샴발라는 점차 순수한 불교의 땅으로 인식되어갔다. 샴발라 전설은 불교권 국가들뿐만 아니라 서구권의 대중문화에도 영향을 끼쳤다.
 • Shambala adalah sebuah kerajaan misterius yang tersembunyi di antara Gunung Himalaya dan Gurun Gobi. Di Shambala, seluruh penduduknya telah mencapai pencerahan spiritual sehingga para pengikut Budhisme Tibet mengatakan bahwa para penduduk Shambala merupakan perwujudan dari kesempurnaan, Shambala juga dikenal dengan sebutan "Tanah Suci".
 • In Tibetan Buddhist and Indian Hindu/Buddhist traditions, Shambhala (also spelled Shambala or Shamballa; Tibetan: བདེ་འབྱུང་; Wylie: bde 'byung, pron. de-jung; Chinese: 香巴拉; pinyin: xiāngbālā) is a kingdom hidden somewhere in Inner Asia. It is mentioned in various ancient texts, including the Kalachakra Tantra and the ancient texts of the Zhang Zhung culture which predated Tibetan Buddhism in western Tibet. The Bön scriptures speak of a closely related land called Olmolungring.Hindu texts such as Vishnu Purana (4.24) mention the village Shambhala as the birth place of Kalki, the final incarnation of Vishnu who will usher in a new Golden Age (Satya Yuga).Whatever its historical basis, Shambhala gradually came to be seen as a Buddhist Pure Land, a fabulous kingdom whose reality is visionary or spiritual as much as physical or geographic. It was in this form that the Shambhala myth reached the West, where it influenced non-Buddhist as well as Buddhist spiritual seekers — and, to some extent, popular culture in general.
 • Ша́мбала — мифическая страна в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в нескольких древних текстах, в том числе в Калачакра-тантре.Концепция Шамбалы первоначально была частью классического индуизма и связывалась в Махабхарате с местом рождения Калки, будущей аватары Вишну. Впоследствии концепция была привнесена и переосмыслена в Махаяне. В современной эзотерической традиции эта концепция впервые отражена Еленой Блаватской.
 • Shambhala, ook gespeld als Shambala of Shamballa, is een mythisch koninkrijk. In de teksten die verbonden zijn met de Kalachakratantra wordt het gesitueerd ten noorden van de Himalaya. Meestal wordt dit dan geassocieerd met Tibet. In de bönreligie is eveneens sprake van een mythisch rijk met de naam Olmolungring waar de stichter van die religie Tönpa Shenrab over geheerst zou hebben.
 • シャンバラ(Shambhala)は、チベットに伝わる伝説上の秘密の仏教王国である。中央アジアのどこかにあると言われることが多い。元はインドのヒンドゥー教のプラーナ文献やタントラ仏教の『時輪タントラ』に登場する理想郷(ユートピア)の名であった。シャンバラ伝説は『時輪タントラ』とともにチベットに伝わり、モンゴルなど内陸アジアのチベット仏教圏に広く伝播した。近代には西洋の神智学者らに注目され、欧米でも有名になった。ヒンドゥー教ではヴィシュヌ神のアヴァターラであるカルキの治める国をシャンバラと呼んだ。ヒンドゥー教のヴィシュヌ派は釈迦をヴィシュヌ神の化身のひとつとするが、釈迦のカースト制度批判によって揺らいでしまった社会秩序を正し、カースト制度を立て直すために、10番目のアヴァターラとしてカルキが出現すると説いた。これに対し『時輪タントラ』とその註釈書『ヴィマラプラバー』は、シャンバラ王カルキは人民を教化して四つのカーストをひとつに統一し、カースト制度を解消させると説いている。このように『時輪タントラ』のシャンバラ説はヒンドゥー教のカルキ伝説の影響下にありながら、ヒンドゥー教とは思想的方向性を異にしている。
 • En varias tradiciones religiosas Shambhala es un reino mítico escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas del Himalaya.La localización de Shambala y su naturaleza son objeto de disputa. Mientras algunas tradiciones afirman que existe realmente, otros afirman que es un lugar intangible al que sólo se puede llegar a través de la mente.Existe una localidad llamada Śambhala entre el río Ganges y el río Rathaprā.Otros identifican la Shambhala mítica con la localidad llamada Sambhal (en Moradabad).En el Skanda-purana hay un texto que se llama Śambhala-grāma māhātmya (‘alabanza a la aldea Shambala’).
 • Shambhala (baita Shambala edo Shamballa idatzia; tibeteraz བདེ་འབྱུང་, bde 'byung) hainbat erlijio sineskeren arabera Himalaia mendietan dagoen ezkutuko kondairazko erresuma bat da. Shambalaren kokapena eta izatea eztabaida askoren gaia izan da. Batzuek benetan nonbait bazegoela uste zuten, beste batzuk aldiz iritsi ezinezko leku bat dela uste dute, bertara gogoaren bidez besterik ezin dela ailegatu argudiatuz.
 • Shambhala (scritto anche Shambhalla o più semplicemente Shambala o Shamballa), nel buddhismo tibetano è un luogo mitico situato in India secondo il Kalachakra Tantra o sotto la catena montuosa dell'Himalaya. Esso viene citato in vari testi antichi come il Kalachakra Tantra e gli antichi testi della cultura Zhang Zhung, precedente all'arrivo del buddhismo nel Tibet.
 • Shambhala (auch Shambala, Shamballa, tibetisch: བདེ་འབྱུང་; Wylie: bde 'byung, ausgesprochen De-jang) ist im tibetischen Buddhismus ein mystisches Königreich, das irgendwo in Zentralasien verborgen sein soll. Es wird in diversen antiken Texten erwähnt, wie zum Beispiel im Kalachakra oder einigen antiken Schriften der Shangshung, welche den tibetischen Buddhisten im Westen von Tibet zeitlich vorangingen. Texte des Bön sprechen von einem sehr ähnlichen Königreich namens Olmolungring.Wo auch immer seine historischen Wurzeln liegen mögen, Shambhala wurde nach und nach immer mehr als das Reine Land der Buddhisten angesehen, ein sagenhaftes Königreich, dessen Realität genauso phantastisch oder spirituell wie physisch oder geographisch ist. In dieser Form kam der Mythos von Shambhala in die westliche Welt, um dort nicht-buddhistische ebenso wie buddhistische spirituell Suchende und auch ansatzweise die Populärkultur im Allgemeinen zu beeinflussen.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3398613 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22722 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 180 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108438833 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Shambhala (en sanskrit शम्भल « lieu du bonheur paisible »), Shambhalla, Shambala ou Shamballa, est un mythe hindo-bouddhiste qui a été intégré, à l'époque moderne, dans divers récits syncrétiques et/ou initiatiques dans lesquels d'autres croyances de l'humanité, et en particulier la Théosophie, se sont exprimées.↑ Sylvie Crossman, Tibet, la roue du temps : Pratique du mandala, Actes Sud, 2003, (ISBN 274270552X).↑ A. Peters, Histoire Mondiale Syncronoptique, Éd. Académique de Suisse.
 • Shambhala, Shambala, Shamballa ou Sambala é um local místico citado amiúde em textos sagrados e presente em diversas tradições do Oriente. Depois da divulgação do termo no ocidente tornou-se conhecida em círculos esotéricos e penetrou até a cultura popular.
 • 샴발라(Shambhala)는 티베트 불교의 전설에서 내륙 아시아의 어디엔가 있다고 전해지는 가공의 왕국이다. 샴발라라는 지명은 칼라차크라 탄트라와 티베트 불교를 숭상한 티베트 서부 지역보다 시대적으로 앞선 샹슝 문화권의 고대 문헌들을 비롯하여 여러 고대 문헌에서 줄곧 등장한다. 그러나 역사적 배경이 어떻든 간에 샴발라는 점차 순수한 불교의 땅으로 인식되어갔다. 샴발라 전설은 불교권 국가들뿐만 아니라 서구권의 대중문화에도 영향을 끼쳤다.
 • Shambala adalah sebuah kerajaan misterius yang tersembunyi di antara Gunung Himalaya dan Gurun Gobi. Di Shambala, seluruh penduduknya telah mencapai pencerahan spiritual sehingga para pengikut Budhisme Tibet mengatakan bahwa para penduduk Shambala merupakan perwujudan dari kesempurnaan, Shambala juga dikenal dengan sebutan "Tanah Suci".
 • Ша́мбала — мифическая страна в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в нескольких древних текстах, в том числе в Калачакра-тантре.Концепция Шамбалы первоначально была частью классического индуизма и связывалась в Махабхарате с местом рождения Калки, будущей аватары Вишну. Впоследствии концепция была привнесена и переосмыслена в Махаяне. В современной эзотерической традиции эта концепция впервые отражена Еленой Блаватской.
 • Shambhala, ook gespeld als Shambala of Shamballa, is een mythisch koninkrijk. In de teksten die verbonden zijn met de Kalachakratantra wordt het gesitueerd ten noorden van de Himalaya. Meestal wordt dit dan geassocieerd met Tibet. In de bönreligie is eveneens sprake van een mythisch rijk met de naam Olmolungring waar de stichter van die religie Tönpa Shenrab over geheerst zou hebben.
 • シャンバラ(Shambhala)は、チベットに伝わる伝説上の秘密の仏教王国である。中央アジアのどこかにあると言われることが多い。元はインドのヒンドゥー教のプラーナ文献やタントラ仏教の『時輪タントラ』に登場する理想郷(ユートピア)の名であった。シャンバラ伝説は『時輪タントラ』とともにチベットに伝わり、モンゴルなど内陸アジアのチベット仏教圏に広く伝播した。近代には西洋の神智学者らに注目され、欧米でも有名になった。ヒンドゥー教ではヴィシュヌ神のアヴァターラであるカルキの治める国をシャンバラと呼んだ。ヒンドゥー教のヴィシュヌ派は釈迦をヴィシュヌ神の化身のひとつとするが、釈迦のカースト制度批判によって揺らいでしまった社会秩序を正し、カースト制度を立て直すために、10番目のアヴァターラとしてカルキが出現すると説いた。これに対し『時輪タントラ』とその註釈書『ヴィマラプラバー』は、シャンバラ王カルキは人民を教化して四つのカーストをひとつに統一し、カースト制度を解消させると説いている。このように『時輪タントラ』のシャンバラ説はヒンドゥー教のカルキ伝説の影響下にありながら、ヒンドゥー教とは思想的方向性を異にしている。
 • Shambhala (baita Shambala edo Shamballa idatzia; tibeteraz བདེ་འབྱུང་, bde 'byung) hainbat erlijio sineskeren arabera Himalaia mendietan dagoen ezkutuko kondairazko erresuma bat da. Shambalaren kokapena eta izatea eztabaida askoren gaia izan da. Batzuek benetan nonbait bazegoela uste zuten, beste batzuk aldiz iritsi ezinezko leku bat dela uste dute, bertara gogoaren bidez besterik ezin dela ailegatu argudiatuz.
 • Shambhala (scritto anche Shambhalla o più semplicemente Shambala o Shamballa), nel buddhismo tibetano è un luogo mitico situato in India secondo il Kalachakra Tantra o sotto la catena montuosa dell'Himalaya. Esso viene citato in vari testi antichi come il Kalachakra Tantra e gli antichi testi della cultura Zhang Zhung, precedente all'arrivo del buddhismo nel Tibet.
 • Shambhala (auch Shambala, Shamballa, tibetisch: བདེ་འབྱུང་; Wylie: bde 'byung, ausgesprochen De-jang) ist im tibetischen Buddhismus ein mystisches Königreich, das irgendwo in Zentralasien verborgen sein soll. Es wird in diversen antiken Texten erwähnt, wie zum Beispiel im Kalachakra oder einigen antiken Schriften der Shangshung, welche den tibetischen Buddhisten im Westen von Tibet zeitlich vorangingen.
 • Шамбала (Тибетски: བདེ་འབྱུང་) е тайнствена земя, намираща се според повечето легенди някъде из Хималаите. Среща се и под името Агарта. В китайски, руски и тибетски митове за нея се говори като за обител на свръххора, подобни на Тайните учители на Блаватска. В ранни будистки текстове Шамбала се споменава като извор на езотерична мъдрост. Има много митове за нейното местонахождение.
 • En varias tradiciones religiosas Shambhala es un reino mítico escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas del Himalaya.La localización de Shambala y su naturaleza son objeto de disputa.
 • In Tibetan Buddhist and Indian Hindu/Buddhist traditions, Shambhala (also spelled Shambala or Shamballa; Tibetan: བདེ་འབྱུང་; Wylie: bde 'byung, pron. de-jung; Chinese: 香巴拉; pinyin: xiāngbālā) is a kingdom hidden somewhere in Inner Asia. It is mentioned in various ancient texts, including the Kalachakra Tantra and the ancient texts of the Zhang Zhung culture which predated Tibetan Buddhism in western Tibet.
rdfs:label
 • Shambhala (mythe)
 • Shambala
 • Shambhala
 • Shambhala
 • Shambhala
 • Shambhala
 • Shambhala
 • Shambhala
 • Shambhala (Königreich)
 • Шамбала
 • Шамбала
 • シャンバラ (チベット)
 • 샴발라
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of