En photographie, la sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité à la lumière des pellicules et des capteurs numériques. Elle est une donnée essentielle à la détermination d'une exposition correcte. L'échelle ISO doit son nom à l'Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization) qui publie les normes la définissant.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En photographie, la sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité à la lumière des pellicules et des capteurs numériques. Elle est une donnée essentielle à la détermination d'une exposition correcte. L'échelle ISO doit son nom à l'Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization) qui publie les normes la définissant.
 • Als Filmempfindlichkeit (engl. film speed) bezeichnet man die Lichtempfindlichkeit von fotografischen Platten und Filmen. Bei höherer Lichtempfindlichkeit kann man bei gleicher Belichtungszeit in dunklerer Umgebung fotografieren oder man muss bei gleicher Helligkeit die Belichtungszeit reduzieren.Die Filmempfindlichkeit wird heute in ISO und teilweise zu Vergleichszwecken auch noch in DIN, ASA oder GOST angegeben; früher waren Angaben in Weston, General Electric (GE), in amerikanischen oder europäischen Scheinergraden, in H&D-Graden und verschiedenen anderen Systemen üblich.Die Angabe der Filmempfindlichkeit findet sich auf der Filmverpackung sowie auf der Filmpatrone. Die Patronen von Kleinbildfilmen im Format 135 werden seit 1983 mit der automatisch auslesbaren DX-Codierung versehen, die aus einem von der Kamera auslesbaren Schachbrettmuster (CAS-Code) aus leitfähigem Material und einem von den Filmverarbeitungsmaschinen im Labor lesbaren Barcode besteht. Neben anderen Angaben wird dort auch die Nennempfindlichkeit des Films aufgeführt. Auch die 1996 eingeführten Patronen der APS-Filme des Formats IX240 (aka Advantix) enthalten DX-iX-Code-Angaben. Seit etwa 1998 steht ein ähnliches System auch für Rollfilme der Formate 120 und 220 zur Verfügung, das von Fujifilm unter der Bezeichnung „Barcode System“ eingeführt wurde. Hierbei wird u.a. die Filmempfindlichkeit im Rahmen eines Barcodes auf dem Aufkleber kodiert, der den lichtempfindlichen Film mit dem Trägerpapier verbindet. Dieser Barcode kann von einigen neueren Mittelformatkameras gelesen werden.Die Empfindlichkeitsangaben von Kameras mit digitalen Sensoren sind an Definitionen für Filme angelehnt.
 • La escala de sensibilidad fotográfica define físicamente la sensibilidad como la inversa de la entrada necesaria para obtener una respuesta predeterminada en un sistema. La escala fue creada para las emulsiones fotográficas pero ha sido adaptada también para la fotografía electrónica digital. Tanto en un caso como el otro la alta sensibilidad tiene la contrapartida de pérdida de calidad de la fotografía. En fotografía, la entrada es la exposición y la salida es la densidad obtenida. La sensibilidad fotográfica por tanto puede definirse como la inversa de la exposición necesaria para obtener una densidad predeterminada. En el negativo blanco y negro este nivel de densidad está fijado en 0,1 unidades de densidad sobre la densidad mínima. Esta referencia es la base del sistema DIN, el antiguo ASA (hoy ANSI) el BS y el ISO. No obstante, pueden definirse sensibilidades con otros parámetros como criterio. El valor concreto de sensibilidad depende de cómo se interprete la exposición. Normalmente hay dos interpretaciones, emplear la exposición tal cual (iluminancia multiplicada por tiempo de obturación) que es lo que hace la norma ANSI (antigua ASA) norteamericana o emplear el logaritmo de la exposición, valor más práctico dado que es el que aparece en las curvas HD características de una emulsión fotográfica. Este procedimiento es el empleado en la norma DIN alemana.Las distintas escalas de sensibilidad fotográfica están clasificadas en función del tipo de emulsión fotográfica presente en la película. La sensibilidad de una película fotográfica es la velocidad con la que su emulsión fotosensible reacciona a la luz. Algunas marcas fotográficas hablan de E.I., esto es Exposure Index o Índice de Exposición.El índice de exposición o sensibilidad de una película se indica mediante las escalas ASA, DIN, ISO o GOST (escala soviética actualmente en desuso).
 • Citlivost ve fotografické technice je jeden ze tří základních parametrů určující expozici výsledného snímku. Zbylé dva jsou clona a expoziční čas.
 • 감광 속도(感光速度), 필름 속도, 또는 필름 감도는 필름 카메라나 디지털 카메라가 빛에 감응하는 속도의 비율을 말한다. 필름의 경우 ISO 5800:1987 표준을, 디지털 카메라의 경우 ISO 12232:1998 표준을 따른다. 흔히 ISO로 표시하고 선형 스케일(linear scale)을 주로 사용한다.ISO 선형 스케일은 과거 ASA(ANSI의 옛 이름인 American Standards Association 두문자어) 스케일에 해당하는데, 감광 속도가 2배가 될 때 값도 2배가 된다. ISO 로그(log) 스케일의 경우 과거 DIN(Deutsches Institut für Normung) 스케일에 해당되고, 감광 속도가 2배가 될 때 값은 3°가 증가한다. 이를테면, ISO 200/24° 필름은 ISO 100/21°보다 감광 속도가 2배이다. (빛에 2배 민감하다.)필름의 경우 ISO 25/15°, 50/18°, 100/21°, 200/24°, 400/27°, 800/30°, 1600/33°, 3200/36°가 가장 흔하다. 일반 소비자용 필름은 보통 ISO 100~800 값을 가진다. 콤팩트 디지털 카메라의 경우 보통 ISO 50~3200 값을 가질 수 있고, DSLR의 경우 보통 ISO 100~6400 값을 가질 수 있다. 최신 고성능 DSLR의 경우 ISO 6400~25600을 지원하기도 한다.ISO 값이 클수록 빛에 감응하는 속도가 빨라져서 적은 노출을 줄 수 있고, 이는 같은 광량에서 빠른 셔터 속도를 사용하거나 조리개를 조여 심도를 깊게 할 수 있음을 의미한다.
 • De filmgevoeligheid van een filmrol, fotorolletje of digitale camera wordt uitgedrukt in een getal, waarvoor een aantal normen kunnen worden gebruikt. De gevoeligheidsnormen ISO/ASA (International Organization for Standardization/American Standard Association) en DIN (Deutsches Institut für Normung) berusten op de hoeveelheid licht die nodig is om de zwakste impressie van licht op de fotografische film te doen ontstaan. Hun definitie is gebaseerd op een gemiddelde gradatie bij normaal ontwikkelen. De standaard staat bekend als ISO 5800:1987.Een verdubbeling van de ISO/ASA waarde betekent dat de film half zoveel licht nodig heeft om een vergelijkbaar bruikbaar beeld te geven.Tegenwoordig (2011) in de handel verkrijgbare filmsoorten hebben meestal een gevoeligheid van 200 of 400 ASA. Andere kan ook nog verkregen worden, maar dit zal meestal besteld moeten worden, tenzij je winkelt in een speciaalzaak voor filmpjes.Ook de gevoeligheid van beeldsensoren (CCD of CMOS) van digitale camera's wordt in ISO uitgedrukt, deze kan echter naar believen binnen bepaalde grenzen ingesteld worden door de versterking van het beeldsignaal aan te passen.
 • Fotoğrafçılıkta kullanılan emülsiyonların ışığa karşı hassasiyetlerine Film hassasiyeti (duyarlılığı, sürati) denir. Yüksek hassasiyete sahip filmler ile çalışıldığında az pozlama gerekirken, düşük hassasiyete sahip filmler ile çalışılırken daha uzun pozlama gerekir. Analog fotoğrafçılıkta kullanılan filmlerin daha hassas olarak hazırlanması için yüksek hararetle emülsiyonlarına amonyak ilave edilir. Dijital fotoğrafçılığa da bu terim aynen geçmiştir. Sensörlerin duyarlılığı yazılımla artırılırken poz süresi de aynı şekilde kısalmaktadır. Dijital fotoğrafçılıkla 6400 ASA'yı emüle edebilen makineler artık mevcut. Bu dijital fotoğrafçılığın en büyük nimetlerinden biri kabul edilmektedir.
 • Film speed is the measure of a photographic film's sensitivity to light, determined by sensitometry and measured on various numerical scales, the most recent being the ISO system. A closely related ISO system is used to measure the sensitivity of digital imaging systems.Relatively insensitive film, with a correspondingly lower speed index, requires more exposure to light to produce the same image density as a more sensitive film, and is thus commonly termed a slow film. Highly sensitive films are correspondingly termed fast films. In both digital and film photography, the reduction of exposure corresponding to use of higher sensitivities generally leads to reduced image quality (via coarser film grain or higher image noise of other types). In short, the higher the sensitivity, the grainier the image will be. Ultimately sensitivity is limited by the quantum efficiency of the film or sensor.
 • Kecepatan film adalah istilah dalam fotografi untuk mengukur tingkat kesensitivitas atau kepekaan film foto terhadap cahaya. Film dengan kepekaan rendah (memiliki angka ISO rendah) membutuhkan sorotan (Inggris: exposure) yang lebih lama sehingga disebut slow film, sedangkan film dengan kepekaan tinggi (memiliki angka ISO tinggi) membutuhkan exposure yang singkat.
 • Светлочувствителността на фотографските материали отразява тяхната способност да формират изображение под въздействието на светлината. Светлочувствителност се нарича и числовата величина, количествено характеризираща тази способност. Тя се използва за определяне на правилна експозиция.Важно условие за определяне на светочувствителността е и стандартизацията на условията на експониране и обработка на фотоматериала.Светлочувствителността се използва и в цифровата фотография, при което скалите на числовите стойности са общи за цифровата и филмовата фотография. Отличията са само в избрания критерий.Светлочувствителността се измерва в относителни единици по няколко стандарта: DIN, ISO, ГОСТ и др.
 • Светочувствительность фотоматериала — характеристика фотографического материала, отражающая его способность изменять свою оптическую плотность под воздействием света и последующего проявления. Светочувствительность обратно пропорциональна экспозиции, которая требуется для получения заданной оптической плотности. Раздел метрологии, изучающий светочувствительность фотоматериалов, называется сенситометрией. Единицы ISO, использующиеся для обозначения светочувствительности в настоящее время, являются международными, и стандартизированы одноимённой организацией. Понятие светочувствительности, применяемое в цифровой фотографии не имеет ничего общего с чувствительностью фотоматериалов, поскольку к электронным способам регистрации изображения принципы сенситометрии неприменимы. Кроме того, в цифровой фотографии используется величина, которая отражает не столько чувствительность матрицы, сколько степень усиления её электрических сигналов и их последующую цифровую обработку. Однако, в экспонометрических системах цифровых камер используется эквивалент светочувствительности ISO, позволяющий применять классические принципы определения экспозиции, заимствованные из плёночной фотографии.
 • L' escala de sensibilitat fotogràfica , físicament es defineix la sensibilitat com la inversa de l'entrada necessària per obtenir una resposta per defecte en un sistema.En fotografia l'entrada és l'exposició i la sortida és la densitat obtinguda. La sensibilitat fotogràfica per tant pot definir com la inversa de l'exposició necessària per a obtenir una densitat predeterminada. Al negatiu blanc i negre aquest nivell de densitat està fixat en 0,1 unitats de densitat sobre la densitat mínima. Aquesta referència és la base del sistema DIN, l'antic ASA (avui ANSI) el BS i l'ISO. No obstant això poden definir sensibilitats basant-se en altres paràmetres. El valor concret de sensibilitat depèn de com s'interpreti l'exposició. Normalment hi ha dues interpretacions, emprar l'exposició tal qual (il · multiplicada per temps d'obturació) que és el que fa la norma ANSI (antiga ASA) nord-americana o emprar l'logaritno de l'exposició, valor més pràctic, ja que és el que apareix en les corbes HD característiques d'una emulsió fotogràfica. Aquest procediment és l'empleat en la norma DIN alemanya.Les diferents escales de sensibilitat fotogràfica estan classificades en funció del tipus de emulsió fotogràfica present a la pel·lícula. La sensibilitat d'una pel·lícula fotogràfica és la velocitat amb què la seva emulsió fotosensible reacciona a la llum. Algunes marques fotogràfiques parlen d'EI, és a dir Exposure Index o Índex d'exposició.L'índex d'exposició o sensibilitat d'una pel·lícula s'indica mitjançant les escales ASA, Deutsches Institut für Normung, ISO o GOST (escala soviètica actualment en desús).
 • Czułość - wielkość określająca stopień reagowania filmu fotograficznego na światło. Znajomość czułości umożliwia określenie prawidłowej ekspozycji.
 • ISO感度(アイエスオーかんど、イソかんど、ISO speed )は、国際標準化機構(ISO)で策定された写真フィルムの規格であり、あるフィルムがどの程度弱い光まで記録できるかを示す。従来のASA感度とDIN感度をまとめて記したものである。
 • Sensibilidade fotográfica, também conhecida como sensibilidade ISO é um termo utilizado para se referir à sensibilidade de superfícies fotossensíveis (sensíveis à luz) utilizadas na fotografia (filme fotográfico ou sensor de imagem).O índice de exposição ou de sensibilidade do filme segue uma escala do padrão ISO que agrupa as escalas ASA (Estados Unidos) e DIN (Alemanha).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 86693 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16336 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 44 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110053468 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En photographie, la sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité à la lumière des pellicules et des capteurs numériques. Elle est une donnée essentielle à la détermination d'une exposition correcte. L'échelle ISO doit son nom à l'Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization) qui publie les normes la définissant.
 • Citlivost ve fotografické technice je jeden ze tří základních parametrů určující expozici výsledného snímku. Zbylé dva jsou clona a expoziční čas.
 • Kecepatan film adalah istilah dalam fotografi untuk mengukur tingkat kesensitivitas atau kepekaan film foto terhadap cahaya. Film dengan kepekaan rendah (memiliki angka ISO rendah) membutuhkan sorotan (Inggris: exposure) yang lebih lama sehingga disebut slow film, sedangkan film dengan kepekaan tinggi (memiliki angka ISO tinggi) membutuhkan exposure yang singkat.
 • Czułość - wielkość określająca stopień reagowania filmu fotograficznego na światło. Znajomość czułości umożliwia określenie prawidłowej ekspozycji.
 • ISO感度(アイエスオーかんど、イソかんど、ISO speed )は、国際標準化機構(ISO)で策定された写真フィルムの規格であり、あるフィルムがどの程度弱い光まで記録できるかを示す。従来のASA感度とDIN感度をまとめて記したものである。
 • Sensibilidade fotográfica, também conhecida como sensibilidade ISO é um termo utilizado para se referir à sensibilidade de superfícies fotossensíveis (sensíveis à luz) utilizadas na fotografia (filme fotográfico ou sensor de imagem).O índice de exposição ou de sensibilidade do filme segue uma escala do padrão ISO que agrupa as escalas ASA (Estados Unidos) e DIN (Alemanha).
 • Film speed is the measure of a photographic film's sensitivity to light, determined by sensitometry and measured on various numerical scales, the most recent being the ISO system. A closely related ISO system is used to measure the sensitivity of digital imaging systems.Relatively insensitive film, with a correspondingly lower speed index, requires more exposure to light to produce the same image density as a more sensitive film, and is thus commonly termed a slow film.
 • De filmgevoeligheid van een filmrol, fotorolletje of digitale camera wordt uitgedrukt in een getal, waarvoor een aantal normen kunnen worden gebruikt. De gevoeligheidsnormen ISO/ASA (International Organization for Standardization/American Standard Association) en DIN (Deutsches Institut für Normung) berusten op de hoeveelheid licht die nodig is om de zwakste impressie van licht op de fotografische film te doen ontstaan.
 • Светлочувствителността на фотографските материали отразява тяхната способност да формират изображение под въздействието на светлината. Светлочувствителност се нарича и числовата величина, количествено характеризираща тази способност.
 • La escala de sensibilidad fotográfica define físicamente la sensibilidad como la inversa de la entrada necesaria para obtener una respuesta predeterminada en un sistema. La escala fue creada para las emulsiones fotográficas pero ha sido adaptada también para la fotografía electrónica digital. Tanto en un caso como el otro la alta sensibilidad tiene la contrapartida de pérdida de calidad de la fotografía. En fotografía, la entrada es la exposición y la salida es la densidad obtenida.
 • Светочувствительность фотоматериала — характеристика фотографического материала, отражающая его способность изменять свою оптическую плотность под воздействием света и последующего проявления. Светочувствительность обратно пропорциональна экспозиции, которая требуется для получения заданной оптической плотности. Раздел метрологии, изучающий светочувствительность фотоматериалов, называется сенситометрией.
 • Fotoğrafçılıkta kullanılan emülsiyonların ışığa karşı hassasiyetlerine Film hassasiyeti (duyarlılığı, sürati) denir. Yüksek hassasiyete sahip filmler ile çalışıldığında az pozlama gerekirken, düşük hassasiyete sahip filmler ile çalışılırken daha uzun pozlama gerekir. Analog fotoğrafçılıkta kullanılan filmlerin daha hassas olarak hazırlanması için yüksek hararetle emülsiyonlarına amonyak ilave edilir. Dijital fotoğrafçılığa da bu terim aynen geçmiştir.
 • Als Filmempfindlichkeit (engl. film speed) bezeichnet man die Lichtempfindlichkeit von fotografischen Platten und Filmen.
 • L' escala de sensibilitat fotogràfica , físicament es defineix la sensibilitat com la inversa de l'entrada necessària per obtenir una resposta per defecte en un sistema.En fotografia l'entrada és l'exposició i la sortida és la densitat obtinguda. La sensibilitat fotogràfica per tant pot definir com la inversa de l'exposició necessària per a obtenir una densitat predeterminada. Al negatiu blanc i negre aquest nivell de densitat està fixat en 0,1 unitats de densitat sobre la densitat mínima.
 • 감광 속도(感光速度), 필름 속도, 또는 필름 감도는 필름 카메라나 디지털 카메라가 빛에 감응하는 속도의 비율을 말한다. 필름의 경우 ISO 5800:1987 표준을, 디지털 카메라의 경우 ISO 12232:1998 표준을 따른다. 흔히 ISO로 표시하고 선형 스케일(linear scale)을 주로 사용한다.ISO 선형 스케일은 과거 ASA(ANSI의 옛 이름인 American Standards Association 두문자어) 스케일에 해당하는데, 감광 속도가 2배가 될 때 값도 2배가 된다. ISO 로그(log) 스케일의 경우 과거 DIN(Deutsches Institut für Normung) 스케일에 해당되고, 감광 속도가 2배가 될 때 값은 3°가 증가한다. 이를테면, ISO 200/24° 필름은 ISO 100/21°보다 감광 속도가 2배이다.
rdfs:label
 • Sensibilité ISO
 • Citlivost
 • Czułość filmu
 • Escala de sensibilidad fotográfica
 • Escala de sensibilitat fotogràfica
 • Film hassasiyeti
 • Film speed
 • Filmempfindlichkeit
 • Filmgevoeligheid
 • ISO感度
 • Kecepatan film
 • Sensibilidade fotográfica
 • Velocità della pellicola
 • Светочувствительность фотоматериалов
 • Светлочувствителност
 • 감광 속도
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of