Seldjouk, Selçuk, Seljuk ou Saljuq est l'éponyme et fondateur des dynasties seldjoukides.↑ turc :, Selçuk Beypersan / arabe : saljūq bak ben duqāq, سلجوق بك بن دقاق

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Seldjouk, Selçuk, Seljuk ou Saljuq est l'éponyme et fondateur des dynasties seldjoukides.
 • Seljuk (Modern Turkish: Selçuk, Persian: سلجوق‎ Saljūq; also Seldjuk, Seldjuq, Seljuq; died c. 1038) was the eponymous hero of the Seljuq Turks. He was the son of a certain Toqaq surnamed Temür Yalığ (meaning "of the iron bow") and either the chief or an eminent member from the Kınık tribe of the Oghuz Turks. In 985, the Seljuq clan split off from the bulk of the Tokuz-Oghuz, a confederacy of nine clans long settled between the Aral and Caspian Seas. They set up camp on the right bank of the lower Syr Darya (Jaxartes), in the direction of Jend, near Kzyl Orda in present day south-central Kazakhstan. There, in 985, Seljuk converted to Islam.The biblical names of his four sons — Mikâîl (Michael), Isrâîl (Israel), Mûsâ (Moses), and Yûnus (Jonah) — suggest previous acquaintance with either Khazar Judaism or Nestorian Christianity. According to some sources, Seljuk began his career as an officer in the Khazar army.Under Mikâîl's sons Tuğrul and Çağrı, the Seljuqs migrated into Khurasan. Ghaznavid attempts to stop Seljuqs raiding the local Muslim populace led to the Battle of Dandanaqan on 23 May 1040. Victorious Seljuqs became masters of Khurasan, expanding their power into Transoxiana and across Iran. By 1055, Tuğrul had expanded his control all the way to Baghdad, setting himself up as the champion of the Abbasid caliph, who honored him with the title sultan. Earlier rulers may have used this title but the Seljuqs seem to have been the first to inscribe it on their coins.
 • Selçuk Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ne adını veren kişidir.Aral Gölü'yle Hazar Denizi arasındaki topraklara hakim olan Oğuz Türkleri'nin Kınık boyundandır. Babası Oğuzların ordu komutanı (sü-başı)dır. "Temür Yalıg" (Demir yaylı) unvanı ile anılan babası Dukak, devlet işlerinde söz sahibi bir bey idi.10. Yüzyılın birinci yarısı içinde sü-başı olan Selçuk, Yabgu ünvanı ile tanınan Oğuz hükümdarının yerini almak gibi yüksek siyasi bir amacın peşinde olmakla birlikte henüz genç ve tecrübesizdi.Nitekim o, henüz güçlü hale gelmeden, bir toplantı sırasında protokolda olması gereken yerin üzerinde bir mevkiye oturmak suretiyle, bu niyetini açığa vurdu. Bu amacına denk bir gücü bulunmadığı için yabgu ile mücadele etmeyi göze alamayan Selçuk, kendisine bağlı birlikler ve ailelerle birlikte Oğuz Devletinin kışlık merkezi Yenikentten ayrılarak, İslam gazilerinin toplandığı Cend kentine gelip yerleşti. Cend, Oğuz Devletine bağlı bir şehir olup, Oğuz yabgusuna vergi veriyordu. Selçuk bey, Cend'de bir toplantı meclisi kurarak İslamiyete geçme kararı aldı. Bölge valisine gönderdiği elçiyle validen kendilerine İslam dinini dinini öğretecek imam ve fakihler istedi.Bu tarihi olaydan sonra ,İslam dünyasında,Müslüman olan oğuzlara, diğer soydaşlarından ayırdetmek için özel bir adlandırma ile Türkmen denmeye başlandı. Bundan sonra gittikçe yerleşip yaygınlaşan Türkmen adı, 13. yüzyıldan itibaren tamamen Oğuz adının yerini aldı.Bir yıl sonra Oğuz yabgusundan Cend şehrinin vergisini almak üzere tahsildarlar geldi. Bu durum üzerine Selçuk bey; "Müslümanların, gayr-i müslimlere vergi vermeyeceğini" söyleyerek, bağımsızlık yolunda ilk adımını attı ve gayri müslim türkler üzerine cihad hareketini başlattı. Bu savaşlar her iki taraf için de zorlu geçti ,hatta Selçuk Bey bu savaşlardan birinde oğlu Mikaili kaybetti. Bunun üzerine Mikail'in oğulları olan Tuğrul ve Çağrı Beyi yanına alarak kendi yetiştirdi.Maveraünnehir bölgesinde Karahanlılar ve Samanîler arasındaki hakimiyet mücadelesinde Samanîlerin yanında yer aldı. Buhara'ya kadar ilerlemiş olan Karahanlı hükümdarı Buğra Han'ı Selçuk bey'in bizzat başında bulunduğu Türkmen kuvvetleri sayesinde geri püskürtmeyi başardılar. Nûr kasabasını ele geçirerek oğlu Arslan Yabgu'yu buraya göndermiştir. Kendi oğullarıyla birlikte, Büyük Selçuklu Devleti'nin temellerini atan Selçuk Bey, 1007 veya 1009 yılında Cend'de vefat etti.
 • Seljuk (turkieraz: Selçuk, arabieraz: سلجوق; batzuetan Seldjuk, Seldjuq edo Seljuq) (1038 aldean hila) Amu Daria ibaiaren arroan bizi ziren oghuz herri turkiarren elkarteko khan edo buruzagia izan zen. X. mendean Seljuk dinastia sortu zuen. Haren ondorengo Toghrul-Begek (1038-1063), Khurasan lurraldea konkistan hartu eta Bagdaden hartu zuen bizilekua 1055. urtean.
 • Seljuk (en turc: Selçuk, en àrab: السلاجقة; també Selyuk, Seldyuk ,Seldyuq) va ser l'heroi epònim dels seljúcides. Era fill de Duqaq que sembla haver estat el cap o un eminent membre de la tribu kınık dels oghuz.
 • Selyuq (en turco: Selçuk, en árabe: السلاجقة; también Selyuk, Seldyuk, Seldyuq) fue el héroe epónimo de los selyúcidas. Era hijo de Duqaq que parece haber sido el jefe o un eminente miembro de la tribu Kınık de los turcos oğuzes.
 • Seltsjoek was de stamvader van de Seltsjoeken. Hij was een bey (leider) van de Oghuz-Turken. Seltsjoek ging in ongeveer 960 over tot de islam. Tijdens de migratie vanuit Centraal-Azië waren zijn zonen leiders, en zijn kleinzoon Toghrül Beg veroverde Perzië, bezette Bagdad en wordt beschouwd als de grondlegger van de dynastie van de Seltsjoeken.
 • Seldżuk (tur. Selçuk; arab. السلاجق) (? - zm. ok. 1007 w Dżandzie) - eponimiczny protoplasta rodu Seldżukidów.Rodzina Seldżuka należała do plemienia Kynyk, według Mahmuda al-Kaszgari tego z plemion Oguzów, z którego mieli wywodzić się ich władcy. Wśród przodków Seldżuka wymienia się Temüra-jaligha oraz jego ojca, Dukaka (być może jednak Temür-jaligh i Dukak to ta sama osoba). Zarówno Dukak jak i Seldżuk mieli służyć Jabgu, władcy używającego tego wywodzącego się jeszcze z czasów kaganatu tureckiego tytułu, który panował w stworzonym przez Oguzów państwie mającym swoją zimową stolicę w Jangikencie w delcie Syr-darii, skąd rozciągało ono swoją władzę na ciągnące się aż do Wołgi stepy. Według niektórych źródeł Dukak i Seldżuk mieli jednak służyć chanowi Chazarów. Żydowskie imiona jakie ten drugi nadał swoim synom zdają się potwierdzać hipotezę, że przynajmniej w pewnym okresie jego rodzina znajdowała się pod wpływem chazarskiego judaizmu. Być może jednak były to tylko reminiscencje dawnych powiązań Oguzów z Chazarami.Seldżuk miał sprawować u Jabgu ważne wojskowe stanowisko sübaši, jednak szybko został przez niego uznany za potencjalnego rywala i około 985 roku musiał uciekać z Jangikentu wraz ze swoją rodziną i zwolennikami, w sumie około setką ludzi. Zatrzymał się on w mieście Dżand, ważnym handlowym punkcie nad Syr-darią położonym na granicy wpływów islamu. W latach dziewięćdziesiątych rodzina Seldżuka miała nawrócić się na tę religię oraz podjąć walkę z pogańskimi Turkami, prawdopodobnie także Oguz Jabgu. W tych rajdach miał zginąć jeden z synów Seldżuka, Mika'il, który pozostawił do wychowania swojemu ojcu dwóch wnuków, Czaghri Bega i Tughril Bega. W tym okresie Seldżucy (czyli Oguzowie uznający przywództwo Seldżuka) zaczęli być rekrutowani przez Samanidów do walki z Karachanidami. Emir Nuh Ibn Mansur ok. roku 990 wziął na służbę Oguzów pod przywództwem innego syna Seldżuka, Arslana Isra'ila, którym następnie pozwolił osiedlić się w niewielkim mieście Nachszab lub Nur (obecnie Nur Ata). We współczesnych mu źródłach Seldżuk pojawia się po raz pierwszy w roku 992, kiedy to miał wspomagać Samanidów w ich walce z Hasanem Bughra-chanem. Nie wyemigrował on jednak na południe za Arslanem Isra'ilem i zmarł w Dżandzie ok. 1007 roku. Seldżuk miał czterech synów - oprócz wspomnianych już najstarszego Mika'ila i Arslana Isra'ila także Musę i Junusa, jednak tylko Arslan i Musa przeżyli ojca.== Przypisy ==
 • Seljuque (em árabe: السلاجقة, em turco: Selçuk; também Seldjuk, Seldjuq, Seljuq) (??? - 1038) foi o líder da tribo nômade dos turcos seljúcidas no final dos anos 900 D.C.Foi o herói homônimo dos turcos seljúcidas. Ele era filho de um certo Toqaq sobrenome Temür Yalığ (que significa "do arco de ferro") e quer o chefe ou um eminente membro do Kınık tribo dos turcos Oghuz. Em 985, o Seljuq clã separou a maior parte do Tokuz-Oghuz [1], uma confederação de nove clãs há muito estabelecidos entre os mares Cáspio e Aral. [2] Eles montaram acampamento na margem direita da parte inferior do Syr Darya (Jaxartes), no sentido de Jend, perto Kzyl Orda na atual Cazaquistão centro-sul, onde se converteu ao islamismo. [3]Os nomes bíblicos de seus quatro filhos - Mikail (Michael), israil (Israel), Musa (Moisés) e Yunus (Jonas) -. Sugerem conhecimento prévio ou com o judaísmo ou o cristianismo Khazar nestorianos [4] De acordo com algumas fontes, seljúcidas começaram sua carreira como oficial do exército Khazar. [5]De acordo com o Mikail filhos Tuğrul e Çağrı os seljúcidas migraram para Khurasan. Ghaznavid tentativas de parar seljúcidas invadindo a população muçulmana local levou à Batalha de Dandanaqan em 23 de maio de 1040. Seljúcidas vitoriosos tornou-se mestres da Khurasan, expandindo seu poder em Transoxiana e em Iran. Por 1055 Tuğrul havia expandido seu controle todo o caminho até Bagdá, estabelecendo-se como o campeão do califa abássida, que o homenageou com o título de sultão. Governantes anteriores pode ter usado este título, mas os seljúcidas parece ter sido o primeiro a inscrever-la em suas moedas. [6]
 • Сельджу́к (тур. Selçuk Bey Сельчу́к-бей), — Сельджук ибн Дукак (Токак), или Малик ал-Гази («Султан газиев» получил это прозвище сражаясь с язычниками) — глава тюркского огузского племени кынык, эпоним династии Сельджукидов.
 • 셀주크는 셀주크 제국의 술탄들의 반半전설적인 조상이다. 현대 터키어로는 셀축이라고 표기한다. 그는 오구즈 투르크의 지배세력 중 하나인 키닉 씨족에 속했으며, 테무르얄리그(‘철궁을 든’이라는 의미)라는 별명으로 불린 두카크의 아들이라고 여겨진다. 그는 오구즈 야브구 국가에서 경력을 시작했다. 10세기 중반, 그는 자신의 추종자들을 이끌고 오구즈 야브구의 시르 다리야 하류의 겨울 수도 얀기켄트(‘새 도시’)를 떠나 잔드로 이주했다.셀죽 집단이 이슬람으로 개종한 것은 이무렵의 일로 여겨진다. 그는 이후 사만 왕조와 동맹을 맺고 이교도 투르크인들과의 투쟁을 시작했다. 이 와중에 그의 차남 미카일이 죽었다. 미카일의 두 아들 차그리와 투그룰은 셀죽이 거둬 키우게 되었다. 서력 990년에 장남 아르슬란 이스마일이 부하라와 사마르칸트 사이에 있는 낙흐샤브 또는 누르(지금의 누르 아타)로 이주했으나, 셀죽은 동행하지 않았다. 서력 1007년, 그는 잔드에서 죽었다.그의 아들은 다섯 명이다. 아르슬란, 미카일, 무사, 유수프, 유누스가 각각의 이름이다. 이들의 이름이 성경에 나오는 것이라는 점을 근거로 그가 본래 네스토리우스파라고 추측하는 학자들도 있으나, 이는 무슬림들도 사용한 이름이기 때문에 그럴 가능성은 낮다.
 • Seljuk, anche Seldjuk, Seldjuq, Seljuq (Selçuk in Lingua turca; سلجوق in Lingua araba; ... – 1038), fu il capostipite dei Turchi Selgiuchidi.Seljuk era uno dei Bey ("signori") dei turchi Kınık, una delle nove tribù che formavano la confederazione turca degli Oghuz. Era figlio del capo Duqaq Timuryaligh (Duqaq "dall'arco di ferro").Intorno al 985, a causa di una lite con il suo signore, lo yabġu degli Oghuz, sübašı Seljuk e la sua gente si allontanarono dall'area controllata dagli Oghuz, compresa tra il Mar Caspio ed il Lago d'Aral, e si stanziarono presso la riva destra del fiume Syr Darya, in prossimità dell'attuale città di Qyzylorda (Kazakistan), ove incontrarono dei missionari musulmani che diffusero l'Islam tra le loro genti.L’onomastica chiaramente desunta dalla Bibbia dei quattro figli di Seljuk lascia comunque supporre che Seljuk abbia avuto contatti con la comunità ebraica di Khazan o con esponenti del Nestorianesimo e non solo con missionari musulmani.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2803690 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6715 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106145284 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • quatrième édition : 1965, première édition : 1938
prop-fr:après
prop-fr:auteur
 • René Grousset
 • Janine et Dominique Sourdel
 • Jean-Paul Roux
 • Charles Cawley
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 1030 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 740 (xsd:integer)
prop-fr:site
prop-fr:titre
 • Dictionnaire historique de l'islam
 • West Asia & North Africa, Chapter 5. Iran and Iraq. Seljukid Sultanat
 • L'empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan
 • Les Grands Seldjoukides
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • PUF
 • Clio
 • Foundation for Medieval Genealogy
 • Payot, Paris
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Seldjouk, Selçuk, Seljuk ou Saljuq est l'éponyme et fondateur des dynasties seldjoukides.↑ turc :, Selçuk Beypersan / arabe : saljūq bak ben duqāq, سلجوق بك بن دقاق
 • Seljuk (turkieraz: Selçuk, arabieraz: سلجوق; batzuetan Seldjuk, Seldjuq edo Seljuq) (1038 aldean hila) Amu Daria ibaiaren arroan bizi ziren oghuz herri turkiarren elkarteko khan edo buruzagia izan zen. X. mendean Seljuk dinastia sortu zuen. Haren ondorengo Toghrul-Begek (1038-1063), Khurasan lurraldea konkistan hartu eta Bagdaden hartu zuen bizilekua 1055. urtean.
 • Seljuk (en turc: Selçuk, en àrab: السلاجقة; també Selyuk, Seldyuk ,Seldyuq) va ser l'heroi epònim dels seljúcides. Era fill de Duqaq que sembla haver estat el cap o un eminent membre de la tribu kınık dels oghuz.
 • Selyuq (en turco: Selçuk, en árabe: السلاجقة; también Selyuk, Seldyuk, Seldyuq) fue el héroe epónimo de los selyúcidas. Era hijo de Duqaq que parece haber sido el jefe o un eminente miembro de la tribu Kınık de los turcos oğuzes.
 • Seltsjoek was de stamvader van de Seltsjoeken. Hij was een bey (leider) van de Oghuz-Turken. Seltsjoek ging in ongeveer 960 over tot de islam. Tijdens de migratie vanuit Centraal-Azië waren zijn zonen leiders, en zijn kleinzoon Toghrül Beg veroverde Perzië, bezette Bagdad en wordt beschouwd als de grondlegger van de dynastie van de Seltsjoeken.
 • Сельджу́к (тур. Selçuk Bey Сельчу́к-бей), — Сельджук ибн Дукак (Токак), или Малик ал-Гази («Султан газиев» получил это прозвище сражаясь с язычниками) — глава тюркского огузского племени кынык, эпоним династии Сельджукидов.
 • Seljuk (Modern Turkish: Selçuk, Persian: سلجوق‎ Saljūq; also Seldjuk, Seldjuq, Seljuq; died c. 1038) was the eponymous hero of the Seljuq Turks. He was the son of a certain Toqaq surnamed Temür Yalığ (meaning "of the iron bow") and either the chief or an eminent member from the Kınık tribe of the Oghuz Turks. In 985, the Seljuq clan split off from the bulk of the Tokuz-Oghuz, a confederacy of nine clans long settled between the Aral and Caspian Seas.
 • 셀주크는 셀주크 제국의 술탄들의 반半전설적인 조상이다. 현대 터키어로는 셀축이라고 표기한다. 그는 오구즈 투르크의 지배세력 중 하나인 키닉 씨족에 속했으며, 테무르얄리그(‘철궁을 든’이라는 의미)라는 별명으로 불린 두카크의 아들이라고 여겨진다. 그는 오구즈 야브구 국가에서 경력을 시작했다. 10세기 중반, 그는 자신의 추종자들을 이끌고 오구즈 야브구의 시르 다리야 하류의 겨울 수도 얀기켄트(‘새 도시’)를 떠나 잔드로 이주했다.셀죽 집단이 이슬람으로 개종한 것은 이무렵의 일로 여겨진다. 그는 이후 사만 왕조와 동맹을 맺고 이교도 투르크인들과의 투쟁을 시작했다. 이 와중에 그의 차남 미카일이 죽었다. 미카일의 두 아들 차그리와 투그룰은 셀죽이 거둬 키우게 되었다. 서력 990년에 장남 아르슬란 이스마일이 부하라와 사마르칸트 사이에 있는 낙흐샤브 또는 누르(지금의 누르 아타)로 이주했으나, 셀죽은 동행하지 않았다. 서력 1007년, 그는 잔드에서 죽었다.그의 아들은 다섯 명이다.
 • Seljuk, anche Seldjuk, Seldjuq, Seljuq (Selçuk in Lingua turca; سلجوق in Lingua araba; ... – 1038), fu il capostipite dei Turchi Selgiuchidi.Seljuk era uno dei Bey ("signori") dei turchi Kınık, una delle nove tribù che formavano la confederazione turca degli Oghuz.
 • Selçuk Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ne adını veren kişidir.Aral Gölü'yle Hazar Denizi arasındaki topraklara hakim olan Oğuz Türkleri'nin Kınık boyundandır. Babası Oğuzların ordu komutanı (sü-başı)dır. "Temür Yalıg" (Demir yaylı) unvanı ile anılan babası Dukak, devlet işlerinde söz sahibi bir bey idi.10.
 • Seljuque (em árabe: السلاجقة, em turco: Selçuk; também Seldjuk, Seldjuq, Seljuq) (??? - 1038) foi o líder da tribo nômade dos turcos seljúcidas no final dos anos 900 D.C.Foi o herói homônimo dos turcos seljúcidas. Ele era filho de um certo Toqaq sobrenome Temür Yalığ (que significa "do arco de ferro") e quer o chefe ou um eminente membro do Kınık tribo dos turcos Oghuz.
 • Seldżuk (tur. Selçuk; arab. السلاجق) (? - zm. ok. 1007 w Dżandzie) - eponimiczny protoplasta rodu Seldżukidów.Rodzina Seldżuka należała do plemienia Kynyk, według Mahmuda al-Kaszgari tego z plemion Oguzów, z którego mieli wywodzić się ich władcy. Wśród przodków Seldżuka wymienia się Temüra-jaligha oraz jego ojca, Dukaka (być może jednak Temür-jaligh i Dukak to ta sama osoba).
rdfs:label
 • Seldjouk
 • Seldżuk
 • Seljuk
 • Seljuk
 • Seljuk
 • Seljuk
 • Seljuque
 • Seltsjoek
 • Selyuq
 • Selçuk Bey
 • Сельджук
 • 셀주크
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of