Le scots (appelé en scots the Scots leid) est une langue germanique parlée en Écosse et dans le nord de l'Irlande (dans l'Ulster). Il est très proche de l'anglais.↑ il s'agit de « light scots », le dialecte écossais le plus proche de l'anglais.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le scots (appelé en scots the Scots leid) est une langue germanique parlée en Écosse et dans le nord de l'Irlande (dans l'Ulster). Il est très proche de l'anglais.
 • L'escocès o escocès de les Terres baixes (de manera nadiua scots o lallans) és una llengua parlada a bona part d'Escòcia (les Lowlands o Terres baixes d'Escòcia) i a algunes parts de la República d'Irlanda i d'Irlanda del Nord. L'escocès és una llengua germànica occidental d'arrel anglosaxona; no se l'ha de confondre amb el gaèlic escocès, que és la llengua celta parlada a les terres altes d'Escòcia, ni amb el dialecte de la llengua anglesa parlat a Escòcia, ni amb el norn que es parlava a les illes Shetland i les illes Orkney.Es considera una llengua germànica que amb l'anglès, l'alemany i el neerlandès conforma part de la branca occidental. El seu parentiu més pròxim el té en l'anglès i el frisó amb el qual forma el subgrup del germànic insular. Des de la unió d'Escòcia amb Anglaterra que formà el reialme de Gran Bretanya no existeix una llengua estàndard ni un estàndard d'escriptura comuna a tots els dialectes. No hi ha unanimitat sobre si l'escocès és una llengua diferent de l'anglès, o només un dialecte o conjunt de dialectes de l'anglès. D'altra banda, moltes paraules originalment escoceses també han passat a ser part del vocabulari anglès.
 • Scots is the Germanic language variety spoken in Lowland Scotland and parts of Ulster (where the local dialect is known as Ulster Scots). It is sometimes called Lowland Scots to distinguish it from Scottish Gaelic, the Celtic language historically restricted to most of the Highlands, the Hebrides and Galloway after the middle ages.[citation needed]Because there are no universally accepted criteria for distinguishing languages from dialects, scholars and other interested parties often disagree about the linguistic, historical and social status of Scots. Although a number of paradigms for distinguishing between languages and dialects do exist, these often render contradictory results. Broad Scots is at one end of a bipolar linguistic continuum, with Scottish Standard English at the other. Consequently, Scots is generally regarded as one of the ancient varieties of English, yet it has its own distinct dialects. Alternatively, Scots is sometimes treated as a distinct Germanic language, in the way Norwegian is closely linked to, yet distinct from, Danish.A 2010 Scottish Government study of "public attitudes towards the Scots language" found that 64% of respondents (around 1,000 individuals being a representative sample of Scotland's adult population) "don't really think of Scots as a language", but it also found that "the most frequent speakers are least likely to agree that it is not a language (58%) and those never speaking Scots most likely to do so (72%)". In the 2011 Scottish census, a question on Scots language ability was featured.
 • Scots (lallans, lowland scots) – język zachodniogermański (rodzina indoeuropejska), którym posługuje się prawdopodobnie około 1,5 mln mieszkańców Szkocji.Wywodzi się on z dialektów północnoangielskich, jest zatem bardzo blisko spokrewniony z angielskim. Pojawiają się jednak rozbieżne głosy co do tego, czy jest to rzeczywiście odrębny język, czy może tylko dialekt angielskiego. O jego odrębności świadczyć może jednak to, że w języku tym powstała bogata literatura szkocka oraz istnieje kilka jego dialektów. Ponadto w XIV-XVI w. był oficjalnym językiem Królestwa Szkocji.Połączenie Szkocji z Anglią unią personalną, a później realną, doprowadziło do anglicyzacji regionu i umniejszenia roli języka szkockiego. Prawdopodobnie, gdyby Szkocja zachowała swoją niezależność, można by z większą pewnością mówić o "języku szkockim", tak jak to się stało z norweskim, który uważano w XIX w. za dialekt języka duńskiego. Świadczy to o roli utrzymania państwowości w rozwoju i statusie języka. Współcześnie wielu językoznawców skłania się ku stanowisku, że "język szkocki" jest raczej grupą powiązanych ze sobą dialektów języka angielskiego.W ostatnich latach, w związku z utworzeniem Parlamentu Szkocji, zwiększa się rola języka szkockiego.Można wyróżnić 4 główne dialekty szkockiego: lallans – dialekt regionu Central Lowlands, najczęściej używany w literaturze, dorycki (Doric) – dialekt Aberdeen i północnowschodniej Szkocji, dialekt Orkadów i Szetlandów, ulsterski – dialekt potomków szkockich osadników w Irlandii Północnej.Ponadto można wyróżnić kilka lokalnych odmian tych dialektów, najczęściej zanglicyzowanych form dialektu lallans, którymi mówi się w Edynburgu, Glasgow czy Dundee.Obecnie z ponad 1,5 mln posługujących się tym językiem, tylko nieliczni posługują się czystym szkockim; pozostali mówią raczej mieszanką szkockiego i angielskiego.Przykłady wyrażeń w języku szkockim:Czy znasz tę kobietę? D'ye ken, hen? (dialekt z Glasgow) Div ye ken, quine? (dialekt dorycki)Ciekawostka: w języku szkockim powstała powieść Irvine'a Welsha Trainspotting, na podstawie której nakręcono film pod tym samym tytułem (tam jednak bohaterowie posługiwali się językiem bardziej zbliżonym do angielskiego).
 • Шотландский язык, скотс, англо-шотландский (англ. Scots) — один из германских языков, близкородственный английскому языку. Иногда считается диалектом или региональным вариантом английского (так называемый средне-шотландский диалект старо-английского языка). Распространён в равнинной Шотландии (юг и восток страны), отсюда второе название — равнинный шотландский (Lallans Scots, англ. Lowlands). Не следует путать с кельтским шотландским языком, иначе называемым гэльским.С усилением влияния англо-нормандских дворян в Шотландии и развитием торговли с XIV века скотс начал вытеснять из обращения кельтский шотландский (гэльский язык). Постепенно гэльский язык стал средством общения лишь жителей горной части страны и Гебридских островов, тогда как население городов и равнин, а также государственная администрация и дворянство перешли на скотс. Уже в конце XV века тот факт, что король Яков IV владел гэльским языком, вызывал удивление современников. После объединения Англии и Шотландии под властью одного монарха в 1603 году скотс стал вытесняться английским.На шотландском языке со времён Средневековья существует богатая литература, прежде всего поэзия (Роберт Генрисон, Уильям Данбар, Гэвин Дуглас). Самый известный в мире шотландский поэт — Роберт Бёрнс. Шотландские диалектизмы и даже отрывки текста встречаются у англоязычных авторов разного времени — от Вальтера Скотта до Ирвина Уэлша.
 • Mit dem Begriff (Lowland) Scots, auch Lallans, wird eine westgermanische Sprache beziehungsweise eine Reihe von englischen Dialekten bezeichnet, die in Schottland im Tiefland – nicht jedoch im (ehemaligen) gälischen Sprachgebiet der Highlands und Hebriden – gesprochen werden und im bergigen Südschottland (Southern Uplands), im Central Belt (Glasgow-Edinburgh) und in einem Landstreifen entlang der Ostküste bis nach Aberdeen beheimatet sind. Eine Untersuchung des General Register Office ergab 1996 eine Sprecherzahl von ca. 1,5 Millionen Menschen, also ca. 30 % der Einwohner Schottlands. Außerdem wird Scots in den Teilen Nordirlands und Donegals gesprochen, die im 17. Jahrhundert von Schotten besiedelt wurden; hier wird es sowohl von Protestanten als auch von Katholiken gesprochen, aber aus ethnopolitischen Gründen als eine Sprache der protestantischen Bevölkerung gefördert.Lowland Scots ist vom Schottischen Englisch – der heutigen Amts- und Bildungssprache Schottlands – deutlich zu unterscheiden. Manche betrachten das Scots heute als eine Einzelsprache.
 • Scots ya da İskoç dili. İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nin Donegal bölgesinde konuşulan bir Cermen dilidir. İskoçya'da yaklaşık 1,500,000 kişi bu dili ana dili olarak kullanmasına rağmen resmi dil değildir. Ancak bölgesel dil olarak kullanılır. Kuzey İrlanda'da ise 30,000 kişi tarafından kullanılmaktadır.
 • El escocés (nombre vernáculo: Scots, Scotts o Lallans) es una lengua germánica hablada en las Tierras Bajas de Escocia, además de en partes de Irlanda del Norte y en algunas áreas de la frontera norte de la República de Irlanda. No debe confundirse con el gaélico escocés, una lengua céltica. Según un sondeo gubernamental realizado en 2010, un 64% de los escoceses no consideran que el escocés sea una verdadera lengua.
 • A scots nyelv vagy skóciai angol nyelv az angolhoz közel álló germán nyelvváltozat, mely az óangol nyelv északi (northumbriai) dialektusának a folytatása. Skócia (Egyesült Királyság) lakosságának (főként az ún. Lowland területeken) többnyire ez az anyanyelve. Nem tévesztendő össze a skót gael nyelvvel, amely az írrel együtt a kelta nyelvek gael csoportját alkotja.A skóciai angolt elsősorban eltérő szókincse, kiejtése és helyesírása különbözteti meg a „standard” brit angoltól. Jelentős eltérést mutat továbbá a következőkben: a személyes névmások eltérő kiejtése és helyesírása (például angol 'I' = 'A', 'you' = 'ye' stb.), a sajátos igeragozási rendszer (múlt időben a legtöbb ige a standard '-ed' helyett '-t'-t vesz fel, egyes számú alakok használhatóak többes számban, és fordítva), a segédigék kiterjedt és halmozott használata (például 'I will can…' stb.), a tagadószók eltérő használata ('not' = 'no', 'nae', kettős, vagy akár hármas tagadás stb.) is.
 • Skotština je západogermánský jazyk používaný zejména Skoty ve Skotsku, části Severního Irska a přilehlých oblastech Anglie a Irské republiky.
 • Schots, Laagland-Schots, Anglo-Schots, Ulster-Schots of Lallans (in de eigen taal Scots genaamd) is een term die door sommige taalkundigen gebruikt wordt voor het geheel van Germaanse dialecten dat wordt gesproken in Schotland en delen van Noord-Ierland en Ierland. Het wordt gezien als nauw verwant aan het Engels, maar te onderscheiden wegens aanzienlijke verschillen in woordenschat en uitspraak. Schots is dichter bij de Angelsaksische oorsprong gebleven dan het Engels. Britse regering betwist de status van het Schots als 'taal', en ziet het Schots als een dialectgroep van het Engels. Argumenten daarvoor zijn het ontbreken van een Schotse standaardtaal en het bestaan van een dialectcontinuüm met de dialecten in Engeland.In Schotland wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen die Schots spreken. In Noord-Ierland ligt dit aantal op 30.000. Het Schots wordt officieel erkend als een onafhankelijke taal door de Europese Unie en wordt nu ook beschermd door deze organisatie.In grote lijnen kent het Schots vijf dialecten: Noord-Schots, gesproken ten noorden van Dundee (vaak Doric genoemd) — en Zuidelijk Noord-Schots. Midden-Laagland, gesproken van Fife en Perthshire tot Lothian en Wigtownshire. Zuidelijk Laagland, gesproken in de Scottish Borders. Eiland-Schots, gesproken in Orkney en op de Shetland-eilanden. Ulster-Schots, gesproken in Noord-Ierland. Dit dialect wordt ook wel Ullans genoemd (een samentrekking van Ulster en Lallans).Ondanks het grote aantal sprekers van de taal is het Schots voornamelijk een spreektaal, zonder een uniforme orthografie. Het Schots heeft enkele geschreven bronnen, alleen zijn deze erg oud en gering in aantal. Deze zijn vooral nagelaten door Schots dichter Robert Burns (1759-1796). Er zijn enkele Schotten die het Schots nieuw bestaansrecht willen geven en de schrijftaal willen ontwikkelen. Doch, breedgedragen is dit niet. Een onderzoek van de Schotse regering wees uit dat 64% van de Schotten Schots niet als een aparte taal bezag.
 • スコットランド語(スコットランドご、スコットランド語: Scots)は、インド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属する言語で、スコットランドおよびアイルランドのアルスター地方で話されている言語の一つである。スコットランド・ゲール語と区別するためにスコットランド低地語 (Lowland Scots) と呼ばれる場合もある。アルスター地方で話されるスコットランド語はアルスター・スコットランド語 (Ulster Scots) と呼ばれる。中英語から分離した言語で、英語とはごく近い関係にあり、スコットランド英語の中に含める場合もある。以下、古英語を OE と示す。
 • Eskoziera (hizkuntza hartan, Scots edo Lallans) Eskoziako lurralde behereetan hitz egiten den germaniar hizkuntza bat da. Ipar Irlandako eta Irlandako Errepublikako lurralde batzuetan ere mintzatzen da. Eskoziera, Eskoziako gaelerarekin batera, Eskoziako berezko hizkuntza da, nahiz eta ingelesa nagusi den.Ipar Irlandan mintzatzen den aldaerari Ulsterko eskoziera (hizkuntza hartan, Ulster Scots, Ullans, Hiberno-Scots edo Scotch-Irish) deritzo. Ikerlari gehienen iritziz eskozieraren dialektoa da, nahiz eta batzuek hizkuntza bereizia dela aldezten duten. Ostiral Santuko Akordioan hizkuntza hau babestea onartu zuten, eta Ulster-Scots Agency edo Tha Boord o Ulstèr-Scotch delakoak babestu eta arautzen du.
 • 스코트어(Scots) 또는 롤란즈(Lallans, 영어로 Lowlands)는 게르만어파에 속하는 언어로, 종종 스코틀랜드 고지대에서 주로 쓰이는 스코틀랜드 게일어와 구분짓기 위해 ‘저지 스코틀랜드어(Lowland Scots)’라고 부르기도 한다. 스코틀랜드와 얼스터(북아일랜드 및 아일랜드 일부 접경지역)에서 쓰인다. 얼스터에서 쓰이는 스코트어는 얼스터 스코트어 혹은 율란즈(Ullans)라고 부르는데, 해당지역에서는 단순히 Scots 혹은 Scotch라고 지칭한다.스코트어 사용자들은 Braid Scots(영어로 Broad Scots(광역 스코트어))나 Oor ain leid(영어로 Our own language(우리말))라 부른다.
 • O scots é uma língua germânica falada principalmente em partes da Escócia e em partes da Irlanda do Norte. Originou-se de dialetos do inglês médio da Nortúmbria. Possui cerca de um milhão e meio de falantes. Enquanto o escocês é mais comum nas Terras Baixas da Escócia, o gaélico escocês é mais das Terras Altas. O código ISO 639 do idioma é sco.
 • La lingua scozzese, nota anche col nome nativo di lingua scots, è la lingua germanica occidentale, del ramo anglo-frisone, in uso nella Scozia, nell'Ulster e nella zona di confine della Repubblica d'Irlanda (definito Ulster Scots), affine all'inglese ma profondamente diversa dal gaelico scozzese. Viene anche definito Lowland Scots in contrapposizione al gaelico scozzese, poiché quest'ultimo è parlato nelle Highland.Il nome italiano della lingua è semplicemente scozzese, tuttavia al fine di evitare confusioni con la lingua gaelica scozzese e con l'inglese scozzese - variante dell'inglese parlata in Scozia - viene spesso usato il nome nativo di lingua scots.Per la consistenza del gruppo di utilizzatori, e per la sua nettamente marcata caratterizzazione, lo scots viene considerato lingua a sé, distinta dalla lingua inglese, sebbene la strutturazione di fondo ne sia la medesima e la capacità di comunicazione fra parlanti delle due lingue sia più che sufficiente.Lo scozzese trae origine dalla lingua germanica degli angli che abitavano il nord del fiume Humber, con influssi provenienti dall'inglese moderno. In effetti ha molti punti di contatto con l'inglese dialettale del nord con cui, in passato, condivideva una certa area di transizione. Presenta al contrario caratteristiche che lo differenziano dai dialetti inglesi dell'Inghilterra meridionale e dall'inglese standard.
dbpedia-owl:iso6392Code
 • sco
dbpedia-owl:iso6393Code
 • sco
dbpedia-owl:languageCode
 • sco
dbpedia-owl:languageRegulator
dbpedia-owl:numberOfSpeakers
 • 0 (xsd:integer)
dbpedia-owl:spokenIn
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 90024 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11000 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 72 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107761524 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:académie
 • Écosse : aucun, mais Dictionar o the Scots Leid est très respecté
 • Irlande : Tha Boord o Ulstèr-Scotch - Ulster-Scots Agency
prop-fr:commons
 • Category:Scots language
prop-fr:commonsTitre
 • Le scots
prop-fr:couleurfamille
 • mediumseagreen
prop-fr:ietf
 • sco
prop-fr:iso
 • sco
 • sco
prop-fr:langueofficielle
 • aucun
 • Écosse : une langue traditionnelle d'après le Parlement écossais
 • Irlande : une langue traditionnelle d'après The North/South Co-operation Northern Ireland Order 1999.
prop-fr:locuteurs
 • Ulster 30 000
 • Écosse : 1,5 million
prop-fr:nom
 • Scots
prop-fr:nomnatif
 • Scots
 • Scots
prop-fr:parlée
 • en
prop-fr:pays
prop-fr:région
 • Irlande : Ulster
 • Écosse : Basses-Terres d'Écosse, Caithness, Orcades, Shetlands
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:échantillon
 • Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme
 • Article 1 o' the Declaration o' the Richts o' Man
 • Aw the human beins are born free an' equals in dignity an' richts. They are endowed wi' reason an' conscience an' should act towards the others in a speireit o' breatherhood
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le scots (appelé en scots the Scots leid) est une langue germanique parlée en Écosse et dans le nord de l'Irlande (dans l'Ulster). Il est très proche de l'anglais.↑ il s'agit de « light scots », le dialecte écossais le plus proche de l'anglais.
 • Scots ya da İskoç dili. İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nin Donegal bölgesinde konuşulan bir Cermen dilidir. İskoçya'da yaklaşık 1,500,000 kişi bu dili ana dili olarak kullanmasına rağmen resmi dil değildir. Ancak bölgesel dil olarak kullanılır. Kuzey İrlanda'da ise 30,000 kişi tarafından kullanılmaktadır.
 • El escocés (nombre vernáculo: Scots, Scotts o Lallans) es una lengua germánica hablada en las Tierras Bajas de Escocia, además de en partes de Irlanda del Norte y en algunas áreas de la frontera norte de la República de Irlanda. No debe confundirse con el gaélico escocés, una lengua céltica. Según un sondeo gubernamental realizado en 2010, un 64% de los escoceses no consideran que el escocés sea una verdadera lengua.
 • Skotština je západogermánský jazyk používaný zejména Skoty ve Skotsku, části Severního Irska a přilehlých oblastech Anglie a Irské republiky.
 • スコットランド語(スコットランドご、スコットランド語: Scots)は、インド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属する言語で、スコットランドおよびアイルランドのアルスター地方で話されている言語の一つである。スコットランド・ゲール語と区別するためにスコットランド低地語 (Lowland Scots) と呼ばれる場合もある。アルスター地方で話されるスコットランド語はアルスター・スコットランド語 (Ulster Scots) と呼ばれる。中英語から分離した言語で、英語とはごく近い関係にあり、スコットランド英語の中に含める場合もある。以下、古英語を OE と示す。
 • 스코트어(Scots) 또는 롤란즈(Lallans, 영어로 Lowlands)는 게르만어파에 속하는 언어로, 종종 스코틀랜드 고지대에서 주로 쓰이는 스코틀랜드 게일어와 구분짓기 위해 ‘저지 스코틀랜드어(Lowland Scots)’라고 부르기도 한다. 스코틀랜드와 얼스터(북아일랜드 및 아일랜드 일부 접경지역)에서 쓰인다. 얼스터에서 쓰이는 스코트어는 얼스터 스코트어 혹은 율란즈(Ullans)라고 부르는데, 해당지역에서는 단순히 Scots 혹은 Scotch라고 지칭한다.스코트어 사용자들은 Braid Scots(영어로 Broad Scots(광역 스코트어))나 Oor ain leid(영어로 Our own language(우리말))라 부른다.
 • O scots é uma língua germânica falada principalmente em partes da Escócia e em partes da Irlanda do Norte. Originou-se de dialetos do inglês médio da Nortúmbria. Possui cerca de um milhão e meio de falantes. Enquanto o escocês é mais comum nas Terras Baixas da Escócia, o gaélico escocês é mais das Terras Altas. O código ISO 639 do idioma é sco.
 • L'escocès o escocès de les Terres baixes (de manera nadiua scots o lallans) és una llengua parlada a bona part d'Escòcia (les Lowlands o Terres baixes d'Escòcia) i a algunes parts de la República d'Irlanda i d'Irlanda del Nord.
 • Scots (lallans, lowland scots) – język zachodniogermański (rodzina indoeuropejska), którym posługuje się prawdopodobnie około 1,5 mln mieszkańców Szkocji.Wywodzi się on z dialektów północnoangielskich, jest zatem bardzo blisko spokrewniony z angielskim. Pojawiają się jednak rozbieżne głosy co do tego, czy jest to rzeczywiście odrębny język, czy może tylko dialekt angielskiego.
 • Eskoziera (hizkuntza hartan, Scots edo Lallans) Eskoziako lurralde behereetan hitz egiten den germaniar hizkuntza bat da. Ipar Irlandako eta Irlandako Errepublikako lurralde batzuetan ere mintzatzen da. Eskoziera, Eskoziako gaelerarekin batera, Eskoziako berezko hizkuntza da, nahiz eta ingelesa nagusi den.Ipar Irlandan mintzatzen den aldaerari Ulsterko eskoziera (hizkuntza hartan, Ulster Scots, Ullans, Hiberno-Scots edo Scotch-Irish) deritzo.
 • Scots is the Germanic language variety spoken in Lowland Scotland and parts of Ulster (where the local dialect is known as Ulster Scots).
 • A scots nyelv vagy skóciai angol nyelv az angolhoz közel álló germán nyelvváltozat, mely az óangol nyelv északi (northumbriai) dialektusának a folytatása. Skócia (Egyesült Királyság) lakosságának (főként az ún. Lowland területeken) többnyire ez az anyanyelve. Nem tévesztendő össze a skót gael nyelvvel, amely az írrel együtt a kelta nyelvek gael csoportját alkotja.A skóciai angolt elsősorban eltérő szókincse, kiejtése és helyesírása különbözteti meg a „standard” brit angoltól.
 • Mit dem Begriff (Lowland) Scots, auch Lallans, wird eine westgermanische Sprache beziehungsweise eine Reihe von englischen Dialekten bezeichnet, die in Schottland im Tiefland – nicht jedoch im (ehemaligen) gälischen Sprachgebiet der Highlands und Hebriden – gesprochen werden und im bergigen Südschottland (Southern Uplands), im Central Belt (Glasgow-Edinburgh) und in einem Landstreifen entlang der Ostküste bis nach Aberdeen beheimatet sind.
 • Schots, Laagland-Schots, Anglo-Schots, Ulster-Schots of Lallans (in de eigen taal Scots genaamd) is een term die door sommige taalkundigen gebruikt wordt voor het geheel van Germaanse dialecten dat wordt gesproken in Schotland en delen van Noord-Ierland en Ierland. Het wordt gezien als nauw verwant aan het Engels, maar te onderscheiden wegens aanzienlijke verschillen in woordenschat en uitspraak. Schots is dichter bij de Angelsaksische oorsprong gebleven dan het Engels.
 • La lingua scozzese, nota anche col nome nativo di lingua scots, è la lingua germanica occidentale, del ramo anglo-frisone, in uso nella Scozia, nell'Ulster e nella zona di confine della Repubblica d'Irlanda (definito Ulster Scots), affine all'inglese ma profondamente diversa dal gaelico scozzese.
 • Шотландский язык, скотс, англо-шотландский (англ. Scots) — один из германских языков, близкородственный английскому языку. Иногда считается диалектом или региональным вариантом английского (так называемый средне-шотландский диалект старо-английского языка). Распространён в равнинной Шотландии (юг и восток страны), отсюда второе название — равнинный шотландский (Lallans Scots, англ. Lowlands).
rdfs:label
 • Scots
 • Escocés (lengua germánica)
 • Eskoziera
 • Język scots
 • Lingua scots
 • Schots (taal)
 • Scots
 • Scots
 • Scots
 • Scots language
 • Scots nyelv
 • Skotština
 • İskoçça (Cermen)
 • スコットランド語
 • 스코트어
 • Шотландский язык (германский)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Scots
is dbpedia-owl:language of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:langue of
is prop-fr:languefille of
is prop-fr:langues of
is prop-fr:nom2Langue of
is prop-fr:régionales of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of