La scientométrie est la science de la mesure et l'analyse de la science. Elle est souvent en partie liée avec la bibliométrie et peut être considérée à la fois comme une réduction et une extension de celle-ci. Réduction puisqu’elle n’applique les techniques bibliométriques qu’au champ des études de la science et de la technologie, en comptabilisant les publications scientifiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La scientométrie est la science de la mesure et l'analyse de la science. Elle est souvent en partie liée avec la bibliométrie et peut être considérée à la fois comme une réduction et une extension de celle-ci. Réduction puisqu’elle n’applique les techniques bibliométriques qu’au champ des études de la science et de la technologie, en comptabilisant les publications scientifiques. Extension puisqu’elle n’analyse pas seulement les publications mais également des financements, ressources humaines, brevets, etc.
 • Наукометрия — дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные измерения и статистическую обработку научной информации (количество научных статей, опубликованных в данный период времени, цитируемость и т. д.).Наукометрию применяют как абсолютную основу оценки выполнения и финансирования различных научных единиц (институтов, команд, индивидуумов).Термин «наукометрия» был впервые введен В. В. Налимовым в монографии «Наукометрия: Изучение науки как информационного процесса» (1969), изданной совместно с З. М. Мульченко.Существует точка зрения, что наука, как одна из наиболее интеллектуально требовательных и сложных человеческих деятельностей, не может быть просто оценена по универсальной «наукометрической» формуле. Тем не менее, подзадача измерения отдельных количественных характеристик научной информации в конкретных научных областях решается в той или иной степени. В настоящее время в мире, а в последние годы и в России, наукометрические данные (прежде всего, индексы цитирования и Хирша) широко используются для различного рода отчётности научных учреждений и отдельных учёных. Качество наукометрических оценок часто критикуется, особенно при их использовании в гуманитарных науках. Для получения более качественных оценок продуктивности или качества научных единиц используют различные процедуры экспертных оценок, из которых рецензирование является наиболее распространённой. Однако экспертные оценки, при их потенциально более высоком качестве по сравнению с наукометрическими оценками, имеют большую субъективность.Наукометрия, наряду с библиометрией и вебометрикой, является составляющей частью инфометрии.
 • Nata a cavallo tra gli anni 1960 e 1980, la scientometria è la scienza che si occupa della misurazione e dell’analisi della scienza e delle produzioni scientifiche.Aspetti cardine della scientometria sono la valutazione e la misurazione delle pubblicazioni scientifiche, due elementi che rappresentano delle funzioni fondamentali nel processo di crescita e di disseminazione della conoscenza scientifica. Valutare la ricerca significa stabilire norme e criteri per misurare la quantità ed esprimere giudizi sulla qualità di una produzione scientifica. La valutazione della ricerca si basa sia su un approccio qualitativo sia su uno quantitativo e utilizza diversi metodi: l’analisi bibliometrica il panel la peer review l’analisi costi-benefici il grado di internazionalizzazioneCon il termine bibliometria, disciplina scientifica all'interno della scientometria, ci si riferisce alla misurazione delle pubblicazioni scientifiche.
 • Scientometrics is the study of measuring and analysing science research. In practice, scientometrics is often done using bibliometrics which is a measurement of the impact of (scientific) publications. Modern scientometrics is mostly based on the work of Derek J. de Solla Price and Eugene Garfield. The latter founded the Institute for Scientific Information which is heavily used for scientometric analysis. Methods of research include qualitative, quantitative and computational approaches. One significant finding in the field is a principle of cost escalation to the effect that achieving further findings at a given level of importance grow exponentially more costly in the expenditure of effort and resources. However, new algorithmic methods in search, machine learning and data mining are showing that is not the case for many information retrieval and extraction based problems. Related fields are the history of science and technology, philosophy of science and sociology of scientific knowledge.Journals in the field include Scientometrics and Journal of the American Society for Information Science and Technology. The International Society for Scientometrics and Informetrics founded in 1993 is an association of professionals in the field.
 • A munkáltatók (a közszolgálatban szolgálatadók) jogos igénye, hogy alkalmazottaik munkájának eredményéről legalább valamilyen hozzávetőleges információval bírjanak. A munkavállalók közül is sokan szeretnék, ha eredményeik számszerűsíthetők és összevethetők volnának, hiszen ekkor jobb eredményekkel magasabb pozíciókra és jobb fizetésre számíthatnak. A tudománnyal foglalkozók teljesítményének mérése sok vitát vált ki és gyakran ellentmondásos eljárásokat eredményez. A tudományos alkotómunka egyik megnyilvánulása az új eredmények publikálása. A legismertebb tudománymetriai mérési eljárások a publikációk mennyiségét, minőségét és visszhangját próbálják meg számszerűsíteni.
 • Scientometrie je vědecká nauka, jež studuje evoluci vědy pomocí kvantitativních indikátorů vědecké informace, jakými jsou například počet publikací v časopisech určitého druhu, počet citací jednotlivých článků či autorů, atp. V kontroverzním, zúženém a nevědeckém smyslu je scientometrie chápaná jako nástroj pro "objektivnější" hodnocení vědecké výkonnosti jednotlivců či hodnocení "kvality" vědeckého výzkumu jako celku. Za zakladatele scientometrie je považován Eugene Garfield, který si v 50. letech 20. století při vytváření expertních systémů založeních na indexovaných vědeckých informacích a citacích povšiml, že takto indexovaná data mohou sloužit ke sledování evoluce vědy samotné. Posléze pak stanul u základů jedné z nejrozsáhlejších scientometrických a citačních databází současnosti, ISI Web of Science. V současné době existuje celá řada obřích databází, které mohou sloužit jako zdroj scientometrických dat, např. ISI Web of Knowledge, Scopus, PubMed, u nás částečně ASEP, RIV ad. V rámci scientometrie byla od té doby vyvinuta celá řada statistických nástrojů pro výpočet kvantitativních aspektů vědeckých publikací – např. různé typy indexů (citační ohlas, impakt faktor, Hirschův index, atp.) – které měří některé kvantitativní aspekty práce jednotlivců, týmů, vědeckých oborů či dokonce zemí (některé z indexů se též vztahují k ekonomickým ukazatelům). Sám Garfield ovšem důrazně varoval před užíváním scientometrických dat mimo jejich definiční oblast , zejména pak před záměnou kvantitativních údajů za kvalitativní. Žádný z indexů také není vhodný pro všechny obory vědecké činnosti a nevypovídá nutně o kvalitě vědecké práce. Věda je velmi složitě strukturovaná a je proto prakticky nemožné mechanicky porovnávat (i zdánlivě blízké) vědecké oblasti mezi sebou. Ještě obtížnější je pak porovnání a vážení různých typů vědeckých výsledků. Libovolné dané scientometrické hodnocení navíc zpětně silně deformuje přirozený systém a strukturu vědy, často nežádoucím způsobem. Dochází např. k nadprodukci krátkých a povrchních publikací s mnoha spoluautory, jsou znevýhodněny malé, vznikající a mezioborové oblasti mimo střední proud, atp. Historie vědy navíc jasně dokumentuje, že nečekané a kvalitativně nové objevy nelze mechanicky (scientometricky) předpovědět prakticky vůbec. Některé scientometrické indexy tak mohou být užitečnou pomůckou v rukou vědce či scientometrického experta, představují však vážné nebezpečí i snadné zneužití v administrativním prostředí při politicko-ekonomickém nátlaku. Extrémní, kontroverzní a jinde nevyzkoušená forma ad hoc scientometrie, aplikované na vědu v ČR, byla v červnu 2009 schválena vládou ČR, což vyvolalo ostré protesty domácí i světové vědecké komunity. Mechanické užití citační analýzy podrobila důkladné a z odborného hlediska zcela zdrcující kritice zpráva trojice mezinárodních organizací, Mezinárodní unie matematiků (IMU), Institutu matematické statistiky (IMS) a Mezinárodní rady pro průmyslovou a aplikovanou matematiku (ICIAM). Problematika tzv. impakt faktoru (IF), jeho historie i současné užívání, byla nejnověji (červen 2009) podrobena analýze ve specializovaném odborném časopisu Scientometrics. Tato práce kanadských badatelů ukazuje, že všechny stavební kameny IF byly a jsou konstruovány značně libovolně nebo k jiným účelům, než k jakým jsou užívány. Analýza dospívá k drtivému závěru, že výsledkem je chybná metoda, navíc široce otevřená manipulacím ze strany editorů časopisů a velmi náchylná ke zneužití dalšími nekritickými uživateli.
 • La cienciometría es la ciencia que estudia la producción científica con el fin de medir y analizar la misma. En la práctica, la cienciometría suele ser llevada a cabo a través de la bibliometría, la medida de las publicaciones científicas. La cienciometría moderna se basa en gran medida en los trabajos de Derek J. de Solla Price y Eugene Garfield. Este último fundó el Instituto para la Información Científica el cual es frecuentemente usado para el análisis cienciométrico. Otro ámbito en el que se aplica la cienciometría es el académico, donde se cuantifican desde el número de doctores titulados hasta la cantidad de computadoras y número de horas invertidas en el aula.
 • Die Szientometrie (auch Scientometrie, wörtlich „Messen der Wissenschaft“) untersucht als quantitative Methode der Wissenschaftsforschung das wissenschaftliche Forschen. Dazu wird etwa die Anzahl von Wissenschaftlern und Fachzeitschriften betrachtet und die Publikationsleistungen von Autoren und Institutionen, sowie deren Resonanz, gemessen an der Zahl der Zitierungen von Publikationen in den wichtigsten internationalen Fachzeitschriften, untersucht (Bibliometrie). Ziel ist, die wissenschaftliche Arbeit einer ganzen Gruppe von Forschern (in einem Fachgebiet und/oder bestimmten Regionen und Zeiträumen) sowohl zu beschreiben als auch deren innere Struktur und Dynamik zu verstehen. Es soll unter Anderem die Frage beantwortet werden, wie und warum sich ein bestimmter Wissenschaftsbereich entwickelt. Die Scientometrie wurde im Wesentlichen von Derek de Solla Price und Eugene Garfield begründet. Letzterer gründete das Institute for Scientific Information (Philadelphia, PA, USA), das die wichtigsten Datenbanken für szientometrische/bibliometrische Analysen bereitstellt.Der Begriff Szientometrie (russisch Naukometrija) stammt von Wassili Nalimow, der 1969 zusammen mit S.M. Multschenko ein gleichnamiges Buch veröffentlichte.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1036456 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6280 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 99253160 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La scientométrie est la science de la mesure et l'analyse de la science. Elle est souvent en partie liée avec la bibliométrie et peut être considérée à la fois comme une réduction et une extension de celle-ci. Réduction puisqu’elle n’applique les techniques bibliométriques qu’au champ des études de la science et de la technologie, en comptabilisant les publications scientifiques.
 • La cienciometría es la ciencia que estudia la producción científica con el fin de medir y analizar la misma. En la práctica, la cienciometría suele ser llevada a cabo a través de la bibliometría, la medida de las publicaciones científicas. La cienciometría moderna se basa en gran medida en los trabajos de Derek J. de Solla Price y Eugene Garfield. Este último fundó el Instituto para la Información Científica el cual es frecuentemente usado para el análisis cienciométrico.
 • A munkáltatók (a közszolgálatban szolgálatadók) jogos igénye, hogy alkalmazottaik munkájának eredményéről legalább valamilyen hozzávetőleges információval bírjanak. A munkavállalók közül is sokan szeretnék, ha eredményeik számszerűsíthetők és összevethetők volnának, hiszen ekkor jobb eredményekkel magasabb pozíciókra és jobb fizetésre számíthatnak. A tudománnyal foglalkozók teljesítményének mérése sok vitát vált ki és gyakran ellentmondásos eljárásokat eredményez.
 • Die Szientometrie (auch Scientometrie, wörtlich „Messen der Wissenschaft“) untersucht als quantitative Methode der Wissenschaftsforschung das wissenschaftliche Forschen. Dazu wird etwa die Anzahl von Wissenschaftlern und Fachzeitschriften betrachtet und die Publikationsleistungen von Autoren und Institutionen, sowie deren Resonanz, gemessen an der Zahl der Zitierungen von Publikationen in den wichtigsten internationalen Fachzeitschriften, untersucht (Bibliometrie).
 • Scientometrie je vědecká nauka, jež studuje evoluci vědy pomocí kvantitativních indikátorů vědecké informace, jakými jsou například počet publikací v časopisech určitého druhu, počet citací jednotlivých článků či autorů, atp. V kontroverzním, zúženém a nevědeckém smyslu je scientometrie chápaná jako nástroj pro "objektivnější" hodnocení vědecké výkonnosti jednotlivců či hodnocení "kvality" vědeckého výzkumu jako celku. Za zakladatele scientometrie je považován Eugene Garfield, který si v 50.
 • Scientometrics is the study of measuring and analysing science research. In practice, scientometrics is often done using bibliometrics which is a measurement of the impact of (scientific) publications. Modern scientometrics is mostly based on the work of Derek J. de Solla Price and Eugene Garfield. The latter founded the Institute for Scientific Information which is heavily used for scientometric analysis. Methods of research include qualitative, quantitative and computational approaches.
 • Наукометрия — дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные измерения и статистическую обработку научной информации (количество научных статей, опубликованных в данный период времени, цитируемость и т. д.).Наукометрию применяют как абсолютную основу оценки выполнения и финансирования различных научных единиц (институтов, команд, индивидуумов).Термин «наукометрия» был впервые введен В. В.
 • Nata a cavallo tra gli anni 1960 e 1980, la scientometria è la scienza che si occupa della misurazione e dell’analisi della scienza e delle produzioni scientifiche.Aspetti cardine della scientometria sono la valutazione e la misurazione delle pubblicazioni scientifiche, due elementi che rappresentano delle funzioni fondamentali nel processo di crescita e di disseminazione della conoscenza scientifica.
rdfs:label
 • Scientométrie
 • A tudományos teljesítmény mérése
 • Cienciometría
 • Scientometria
 • Scientometrics
 • Scientometrie
 • Szientometrie
 • Наукометрия
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of