Sarrasins ou Sarrazins est l'un des noms donnés durant l'époque médiévale en Europe aux peuples de confession musulmane. On les appelle aussi « mahométans », « Arabes », « Ismaélites » ou « Agarènes ». D'autres termes sont employés également comme « Maures », qui renvoient aux Berbères de l’Afrique du Nord après la conquête musulmane. Le terme de « Sarrasin » est déjà employé dans La Chanson de Roland (1080 de notre ère), texte dans lequel il s'applique aux Basques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Sarrasins ou Sarrazins est l'un des noms donnés durant l'époque médiévale en Europe aux peuples de confession musulmane. On les appelle aussi « mahométans », « Arabes », « Ismaélites » ou « Agarènes ». D'autres termes sont employés également comme « Maures », qui renvoient aux Berbères de l’Afrique du Nord après la conquête musulmane. Le terme de « Sarrasin » est déjà employé dans La Chanson de Roland (1080 de notre ère), texte dans lequel il s'applique aux Basques. Les mots « islam » et « musulmans » n'existaient pas en Occident médiéval. En français, « musulman » est mentionné pour la première fois en 1551 ; « islam » en 1697. En anglais, moslem est attesté pour la première fois en 1615 ; « Islam » en 1613. Avant ces dates, on employait pour désigner la religion musulmane « loi de Mahomet » ou « loi des Sarrasins. »
 • Sarracenos (do grego sarakenoi) era uma das formas com que os cristãos da Idade Média designavam, equívoca e genericamente, os árabes ou os muçulmanos. As palavras "islã" e "muçulmano" só foram introduzidas nas línguas europeias no século XVII. Antes disso utilizavam-se expressões como "lei de Maomé", maometanos, agarenos (descendentes de Agar), mouros, etc.Entretanto, segundo o filósofo e antropólogo Youssef Seddik, os homens não muçulmanos, que, durante séculos após o surgimento do Islã, não tinham o direito de se nomear árabes, chamavam então a si próprios "sarracenos" ou "pagãos".
 • サラセン人(英語:Saracen)とは、中世ヨーロッパ世界でイスラム教徒をさした言葉。本来はアラビア半島北西部の遊牧系アラブ人を指したギリシア語のサラケーノイ(Sarakēnoi)、ラテン語のサラケニ(Saraceni)に由来し、古い例ではプトレマイオスが2世紀にこの語を地理書の中で用いている。7世紀にイスラム勢力が台頭すると、ヨーロッパ人は彼らをこの古典的な名称で呼ぶようになり、十字軍などで東西交流が活発になる中世以降にはもっぱらムスリム一般を指す呼称となった。なお、ムスリム側は西欧人を総称してフランク人と呼んだ。近年まで日本においてすら、ヨーロッパ中心史観的な立場による歴史記述の影響で、初期のムハンマド自身や彼の後継者であるカリフ達に指導されたイスラム共同体(ウンマ)政権を、中世以来のヨーロッパ人側からの呼称に倣い、サラセン帝国と称することが通例であった。しかし、近年ではヨーロッパを中心に歴史を解釈する姿勢が好ましいものと見られなくなったことにより、これらの政権を、同時代的な実情に沿った名称として提案されたイスラム帝国で呼ぶことが通例となった。この様に、現代の日本ではサラセン人、サラセン帝国といった語彙は、歴史学史的な文脈以外では、アラブ人やイスラム教徒に対して使うことは稀となった。また、イタリア車のアルファロメオのエンブレムに描かれている図柄の意味は、大蛇=ミラノ公・ヴィスコンティ家(十字軍)を表し、大蛇に飲み込まれているのは聖地を冒涜(侵略)したサラセン人で「十字軍がサラセン人を退治している事を表している」とも言われている。
 • Saraceni (gr. Σαρακηνοí Sarakēnoí, z arab. شرقيين szarkijjin od شرق szark "wschód") – w starożytności używana przez Greków i Rzymian nazwa koczowniczych plemion arabskich, żyjących w północno-zachodniej Arabii i na półwyspie Synaj. W średniowieczu określenie Saraceni obejmowało wszystkich Arabów – później także wszystkich wyznawców islamu – zwłaszcza tych, którzy walczyli z krzyżowcami oraz piratów muzułmańskich pływających po Morzu Śródziemnym, napadających na wybrzeża włoskie i francuskie.
 • Saracen was a term for Muslims widely used in Europe during the later medieval era. The term's meaning evolved during its history. In the early centuries CE in Greek and Latin it referred to a people who lived in desert areas in and near the Roman province of Arabia, and who were specifically distinguished from Arabs. In Europe during the Early Medieval era, the term began to be used to describe Arab tribes as well. By the 12th century, "Saracen" had become synonymous with "Muslim" in Medieval Latin literature. This expansion of the meaning had begun centuries earlier among the Byzantine Greeks, as evidenced in Byzantine Greek documents from the 8th century. In the Western languages before the 16th century, the words "Muslim" and "Islam" were not used (with a few isolated exceptions), and instead "Saracen" was in common use.
 • Saraceni è un termine utilizzato a partire dal II secolo d.C. sino al Medioevo, senza uno stretto significato etnico, geografico o linguistico, né, addirittura, religioso (basti pensare alla Chanson de Roland, dove i baschi erano così denominati). Inizialmente non identificava gli arabi.
 • Els saraquens (saraceni, Σαρακηνοί) foren una tribu d'àrabs de la part occidental d'Aràbia o del Sinaí, veïns dels nabateus. Correspondrien als madianites bíblics. El seu nom derivaria de l'àrab sharaka (fruita de l'horta). El nom es va usar a l'alta edat mitjana com a equivalent a àrab i finalment com equivalent a musulmà. Més tard, els súbdits de l'imperi que parlaven grec estengueren la paraula saraquens a tots els àrabs. Després de l'aparició de l'islam i, especialment, en l'època de les croades, el seu ús s'estengué a tots els musulmans -particularment als que envaïren Sicília i el sud de la península itàlica. En la cronologia antiga occidental, el terme "Imperi Sarraí" fou moltes vegades usat per referir-se al primer califat àrab, governat per les dinasties omeia i abbàssida. En els texts cristians contra l'islamisme, el nom saraquens passà a tenir un significat alternatiu, basat en una probablement falsa etimologia, o sia "sens Sara" (Sara sine en llatí), al·ludint a l'episodi bíblic de la rivalitat entre Agar (mare d'Ismael, tradicionalment considerat l'ascendent primordial dels àrabs) i Sara (que engendrà, segons la tradició bíblica, els hebreus).Sarraïns, genèricament, és el nom amb què la cristiandat anomenà als àrabs, que s'expansionaren per tot el nord d'Àfrica, l'Orient Mitjà, l'Àsia Menor i gran part de la Península Ibèrica durant l'edat mitjana. La força central d'aquesta expansió fou la religió islàmica, establerta pel profeta Mahoma en les primeres dècades del segle VII. En rigor, aquesta enorme conquesta fou la continuació de la gihad (guerra santa), declarada pel profeta. Durant els cinquanta anys posteriors a la mort de Mahoma, les tribus àrabs agrupades en l'islam conqueriren Pèrsia i la costa africana del Mediterrani. A l'Orient, assetjaren Constantinoble, però no pogueren vèncer les seves altes muralles. La seva flota de guerra fou també derrotada. A principis del segle VIII, envaïren Hispània i esclafaren els visigots a la península Ibèrica, excepte el nord. El 732, avançaren per l'actual França. El cabdill dels francs, Carles Martel, els aturà a la batalla de Poitiers. El territori conquerit pels musulmans a la península Ibèrica fou anomenat al-Àndalus, la seu del seu poder era a Còrdova, en la que es va establir primer un emirat independent i després un califat. Els califes eren cabdills civils i religiosos considerats descendents de Mahoma. La creació del califat al 929 implicà la ruptura amb Bagdad, capital de l'Imperi. Amb això, es va completar la política independentista del príncep (emir) Abd-ar-Rahman, que havia creat l'emirat d'al-Àndalus al radicar-se els àrabs a la península Ibèrica. L'estat àrab hispànic va conèixer un gran desenvolupament de les arts, l'arquitectura civil i religiosa, i la filosofia. Els musulmans d'al-Àndalus es mostraren tolerants amb cristians i jueus, als que consideraven "gent del Llibre", és a dir, de la mateixa arrel religiosa.El naixement de la cultura d'al-Àndalus fou producte de les divisions internes del món musulmà, principalment entre els xiïtes i els sunnites. Les seves divergències eren de caràcter religiós i polític. Comprenien des de l'herència espiritual de Mahoma fins a qui devien ser reconeguts com a califes. Els xiïtes es feren forts a Egipte i Iraq. Els sunnites tingueren el seu màxim bastió precisament al regne musulmà d'al-Àndalus.En el segle XI, els musulmans dominaven l'Orient Mitjà i eren forts al territori de l'actual Turquia. Els cristians occidentals iniciaren contra ells una sèrie de campanyes militars conegudes com a Croades, perquè el seu objectiu era recuperar el Sant Sepulcre (el temple on va ser sepultat Crist), i amb ell, Jerusalem i tota Palestina. La primera croada, a finals del segle XI, aconseguí el seu objectiu. El líder sarraí Saladí dominà Síria i Egipte i va reconquerir Jerusalem al segle XII.Des del segle XI, al-Àndalus estava dividida en faccions que guerrejaven entre elles, procés què facilità el principi de la lenta reconquesta cristiana, acabada el segle XV pels reis de Castella i Aragó.Les actuals nacions del món àrab nasqueren de les campanyes dels sarraïns, també anomenats moros, durant tota l'alta edat mitjana. És a dir, foren el fruit de l'expansió d'unes tribus nòmades a les que Mahoma assolí unir sota l'escut d'una religió i llançar-les a la conquesta, com un mode d'estendre el poder de l'islam.
 • Saracenen en de term Sarakenoi (Grieks: Σαρακηνοί) werd al door klassieke schrijvers in de 1e eeuw gebruikt voor een Noord-Arabisch volk dat zich lange tijd verzette tegen de Byzantijnse keizers en zich al vroeg (8e eeuw) bekeerde tot de islam.Gedurende de middeleeuwen werd de term uitgebreid naar alle moslims en later alle tegenstanders van de christenen, of ze nu Arabisch, Perzisch of Turks waren. Het is onzeker of de in de middeleeuwen gebruikte benaming verband houdt met het volk waaraan gerefereerd werd in de klassieke oudheid.De "Saracenen" waren in de middeleeuwen berucht in Europa als piraten en plunderaars. Vele stadswallen rond steden langs de Middellandse Zee werden gebouwd om zich tegen hun aanvallen te beschermen. Desalniettemin hebben de "Saracenen" in 846 de Oude Sint-Pietersbasiliek geplunderd en brachten grote schade aan het gebouw toe. Ook het graf van Sint-Pieter werd geschonden en de gouden deuren werden geroofd. De term heeft daardoor in het algemeen een negatieve bijklank. De Saracenen speelden een belangrijke rol bij de kruistochten.
 • Sarraceno es uno de los nombres con los que la cristiandad medieval denominaba genéricamente a los árabes o a los musulmanes. Las palabras "islam" o "musulmán" no se introdujeron en las lenguas europeas hasta el siglo XVII, utilizándose expresiones como "ley de Mahoma", mahometanos, ismaelitas, agarenos, moros, etc.
 • Sarazenen ist ein Begriff, der ursprünglich einen im Nordwesten der arabischen Halbinsel siedelnden Volksstamm bezeichnet. In Folge der islamischen Expansion wurde der Begriff in lateinischen Quellen und im christlichen Europa als Sammelbezeichnung für die islamischen Völker, die ab etwa 700 n. Chr. in den Mittelmeerraum eindrangen, verwendet, meist unter dem Eindruck der von ihnen ausgehenden Piraterie. Zu ihnen zählen z. B. die Abbasiden, Fatimiden und Ziriden.
 • Sarazenler, (Latince:Sarecenus) Haçlı Seferleri sırasında Avrupalı savaşçılar kendilerini batı olarak lanse etmiş ve Müslümanlara bu adı takmıştır. Genel olarak Hıristiyan olmayan anlamına gelir. Kelimenin etimolojik kökeni Sina'da yaşayan bir Arap kabilesine dayanır. Başka bir görüşe göre ise, Yunanlılar, Arapça'daki şark (doğu) sözcüğünü dillerine "sarakenoi" olarak geçirmişlerdir. Bu sözcük önce Arapları sonra tüm Müslümanları betimleyen Sarecen'e dönmüştür.
 • Sarrazenoak pirata musulmanak ziren. Erdi Aroan Mediterraneoko Europako kostaldea suntsitu zuten, herriak arpilatuz eta harrapaketak eginez.Inbaditzaileak izugarri krudelak zirenez, segurtasunik gabeko giroa eta indarkeria zabaldu zen Europan. Jendeak pentsatzen zuen jainkoaren zigorrak zirela eta munduaren amaiera gertu zegoela. Munduaren azken urtea 1000. urtea izango zela esaten zuten.Sarrazenoen inbasioak europako mendebaldean X. mendean hasi ziren
 • Сарацѝни означава прието в Западна Европа през Средновековието и излязло по-късно от употреба название за арабите и други мюсюлмански народи, населявали Арабския халифат, наричан съответно Сарацинска империя. Произхожда (през гръцки) от арабската дума شرقيين ("шаркиин"), означаваща източни хора. Използвало се отчасти с презрителен оттенък.Сарацин в християнските писания означава тези, които не са от Сара (Исаак е от Сара, а Исмаил е от Агар), т.е. не са от родословието на Адам и Исак, а са от Исмаил (т.е. от Агар). Били са наричани още агарини или (хагарини).
 • Сараци́ны (греч. Σαρακηνός — «восточные люди») — народ, упоминаемый древнеримским историком IV века Аммианом Марцеллином и греческим ученым I — II вв. н. э. Птоломеем. Кочующее разбойническое племя, бедуины, жившие вдоль границ Сирии.Со времени крестовых походов европейские авторы стали называть сарацинами всех мусульман, часто используя в качестве синонима термин «мавры».В настоящее время термин используется историками по отношению к населению Арабского халифата в период до завоевания халифата Аббасидов Хулагу, в результате ближневосточного похода монголов. (VII — XIII вв.).
 • Saracen adalah istilah yang digunakan oleh orang Kristen Eropa terutama pada Abad Pertengahan untuk merujuk kepada orang yang memeluk Islam (tanpa memperdulikan ras atau sukunya). Pada masa itu, istilah ini umumnya digunakan dengan konotasi negatif. Pada masa modern, istilah Saracen juga digunakan terhadap bajak laut di Laut Mediterania.
 • 사라센 또는 사라센족(인)은 대체로 이슬람 제국의 사람들을 말하는 용어이다. 원래 로마 제국 말기에 시나이 반도에 사는 유목민들을 가리키는 말이었다. 그리스어 Σαρακηνός에서 유래 했는데 이 말은 아랍어의 '동쪽에 사는 사람들'이란 뜻의 شرقيين (사라킨)이라는 단어에서 기원했다고 한다.아라비아 지역에 기독교가 자리잡은 이후에는 아라비아에 사는 민족을 통칭하는 말로 쓰이다가 7세기 이슬람교가 성립한 뒤부터는 사실상 이슬람교도와 동일한 의미로 쓰였다. 특히 시칠리아와 남부 이탈리아 반도의 이슬람교도를 지칭하는 말로 쓰인다. 중세 초기 비잔티움 제국에서 사용하는 단어였는데 십자군을 거치면서 서유럽에 전파되었다. 옛날에는 그리스·로마에 살던 라틴문화권 사람들이 시리아 초원의 유목민을 사라세니(Saraceni)라고 부른 데서 연유하였다. 7세기 이슬람의 발흥(勃興) 이후로는 비잔티움인(人)이 이슬람교도 전반을 가리키는 용어로 이 말을 사용하였고, 십자군을 통하여 서유럽 전역에서 이 호칭이 사용되었다.
 • Saracén je středověký evropský název především pro Turka či Araba, především však muslima.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 302866 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13215 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 140 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110914275 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • paganisme dans les Alpes orientales
prop-fr:groupe
 • "Note"
prop-fr:trad
 • Paganism in the Eastern Alps
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Sarrasins ou Sarrazins est l'un des noms donnés durant l'époque médiévale en Europe aux peuples de confession musulmane. On les appelle aussi « mahométans », « Arabes », « Ismaélites » ou « Agarènes ». D'autres termes sont employés également comme « Maures », qui renvoient aux Berbères de l’Afrique du Nord après la conquête musulmane. Le terme de « Sarrasin » est déjà employé dans La Chanson de Roland (1080 de notre ère), texte dans lequel il s'applique aux Basques.
 • サラセン人(英語:Saracen)とは、中世ヨーロッパ世界でイスラム教徒をさした言葉。本来はアラビア半島北西部の遊牧系アラブ人を指したギリシア語のサラケーノイ(Sarakēnoi)、ラテン語のサラケニ(Saraceni)に由来し、古い例ではプトレマイオスが2世紀にこの語を地理書の中で用いている。7世紀にイスラム勢力が台頭すると、ヨーロッパ人は彼らをこの古典的な名称で呼ぶようになり、十字軍などで東西交流が活発になる中世以降にはもっぱらムスリム一般を指す呼称となった。なお、ムスリム側は西欧人を総称してフランク人と呼んだ。近年まで日本においてすら、ヨーロッパ中心史観的な立場による歴史記述の影響で、初期のムハンマド自身や彼の後継者であるカリフ達に指導されたイスラム共同体(ウンマ)政権を、中世以来のヨーロッパ人側からの呼称に倣い、サラセン帝国と称することが通例であった。しかし、近年ではヨーロッパを中心に歴史を解釈する姿勢が好ましいものと見られなくなったことにより、これらの政権を、同時代的な実情に沿った名称として提案されたイスラム帝国で呼ぶことが通例となった。この様に、現代の日本ではサラセン人、サラセン帝国といった語彙は、歴史学史的な文脈以外では、アラブ人やイスラム教徒に対して使うことは稀となった。また、イタリア車のアルファロメオのエンブレムに描かれている図柄の意味は、大蛇=ミラノ公・ヴィスコンティ家(十字軍)を表し、大蛇に飲み込まれているのは聖地を冒涜(侵略)したサラセン人で「十字軍がサラセン人を退治している事を表している」とも言われている。
 • Saraceni (gr. Σαρακηνοí Sarakēnoí, z arab. شرقيين szarkijjin od شرق szark "wschód") – w starożytności używana przez Greków i Rzymian nazwa koczowniczych plemion arabskich, żyjących w północno-zachodniej Arabii i na półwyspie Synaj. W średniowieczu określenie Saraceni obejmowało wszystkich Arabów – później także wszystkich wyznawców islamu – zwłaszcza tych, którzy walczyli z krzyżowcami oraz piratów muzułmańskich pływających po Morzu Śródziemnym, napadających na wybrzeża włoskie i francuskie.
 • Saraceni è un termine utilizzato a partire dal II secolo d.C. sino al Medioevo, senza uno stretto significato etnico, geografico o linguistico, né, addirittura, religioso (basti pensare alla Chanson de Roland, dove i baschi erano così denominati). Inizialmente non identificava gli arabi.
 • Sarraceno es uno de los nombres con los que la cristiandad medieval denominaba genéricamente a los árabes o a los musulmanes. Las palabras "islam" o "musulmán" no se introdujeron en las lenguas europeas hasta el siglo XVII, utilizándose expresiones como "ley de Mahoma", mahometanos, ismaelitas, agarenos, moros, etc.
 • Sarazenen ist ein Begriff, der ursprünglich einen im Nordwesten der arabischen Halbinsel siedelnden Volksstamm bezeichnet. In Folge der islamischen Expansion wurde der Begriff in lateinischen Quellen und im christlichen Europa als Sammelbezeichnung für die islamischen Völker, die ab etwa 700 n. Chr. in den Mittelmeerraum eindrangen, verwendet, meist unter dem Eindruck der von ihnen ausgehenden Piraterie. Zu ihnen zählen z. B. die Abbasiden, Fatimiden und Ziriden.
 • Sarazenler, (Latince:Sarecenus) Haçlı Seferleri sırasında Avrupalı savaşçılar kendilerini batı olarak lanse etmiş ve Müslümanlara bu adı takmıştır. Genel olarak Hıristiyan olmayan anlamına gelir. Kelimenin etimolojik kökeni Sina'da yaşayan bir Arap kabilesine dayanır. Başka bir görüşe göre ise, Yunanlılar, Arapça'daki şark (doğu) sözcüğünü dillerine "sarakenoi" olarak geçirmişlerdir. Bu sözcük önce Arapları sonra tüm Müslümanları betimleyen Sarecen'e dönmüştür.
 • Sarrazenoak pirata musulmanak ziren. Erdi Aroan Mediterraneoko Europako kostaldea suntsitu zuten, herriak arpilatuz eta harrapaketak eginez.Inbaditzaileak izugarri krudelak zirenez, segurtasunik gabeko giroa eta indarkeria zabaldu zen Europan. Jendeak pentsatzen zuen jainkoaren zigorrak zirela eta munduaren amaiera gertu zegoela. Munduaren azken urtea 1000. urtea izango zela esaten zuten.Sarrazenoen inbasioak europako mendebaldean X. mendean hasi ziren
 • Saracen adalah istilah yang digunakan oleh orang Kristen Eropa terutama pada Abad Pertengahan untuk merujuk kepada orang yang memeluk Islam (tanpa memperdulikan ras atau sukunya). Pada masa itu, istilah ini umumnya digunakan dengan konotasi negatif. Pada masa modern, istilah Saracen juga digunakan terhadap bajak laut di Laut Mediterania.
 • Saracén je středověký evropský název především pro Turka či Araba, především však muslima.
 • Saracenen en de term Sarakenoi (Grieks: Σαρακηνοί) werd al door klassieke schrijvers in de 1e eeuw gebruikt voor een Noord-Arabisch volk dat zich lange tijd verzette tegen de Byzantijnse keizers en zich al vroeg (8e eeuw) bekeerde tot de islam.Gedurende de middeleeuwen werd de term uitgebreid naar alle moslims en later alle tegenstanders van de christenen, of ze nu Arabisch, Perzisch of Turks waren.
 • Sarracenos (do grego sarakenoi) era uma das formas com que os cristãos da Idade Média designavam, equívoca e genericamente, os árabes ou os muçulmanos. As palavras "islã" e "muçulmano" só foram introduzidas nas línguas europeias no século XVII.
 • Сарацѝни означава прието в Западна Европа през Средновековието и излязло по-късно от употреба название за арабите и други мюсюлмански народи, населявали Арабския халифат, наричан съответно Сарацинска империя. Произхожда (през гръцки) от арабската дума شرقيين ("шаркиин"), означаваща източни хора. Използвало се отчасти с презрителен оттенък.Сарацин в християнските писания означава тези, които не са от Сара (Исаак е от Сара, а Исмаил е от Агар), т.е.
 • Сараци́ны (греч. Σαρακηνός — «восточные люди») — народ, упоминаемый древнеримским историком IV века Аммианом Марцеллином и греческим ученым I — II вв. н. э. Птоломеем.
 • Els saraquens (saraceni, Σαρακηνοί) foren una tribu d'àrabs de la part occidental d'Aràbia o del Sinaí, veïns dels nabateus. Correspondrien als madianites bíblics. El seu nom derivaria de l'àrab sharaka (fruita de l'horta). El nom es va usar a l'alta edat mitjana com a equivalent a àrab i finalment com equivalent a musulmà. Més tard, els súbdits de l'imperi que parlaven grec estengueren la paraula saraquens a tots els àrabs.
 • Saracen was a term for Muslims widely used in Europe during the later medieval era. The term's meaning evolved during its history. In the early centuries CE in Greek and Latin it referred to a people who lived in desert areas in and near the Roman province of Arabia, and who were specifically distinguished from Arabs. In Europe during the Early Medieval era, the term began to be used to describe Arab tribes as well.
 • 사라센 또는 사라센족(인)은 대체로 이슬람 제국의 사람들을 말하는 용어이다. 원래 로마 제국 말기에 시나이 반도에 사는 유목민들을 가리키는 말이었다. 그리스어 Σαρακηνός에서 유래 했는데 이 말은 아랍어의 '동쪽에 사는 사람들'이란 뜻의 شرقيين (사라킨)이라는 단어에서 기원했다고 한다.아라비아 지역에 기독교가 자리잡은 이후에는 아라비아에 사는 민족을 통칭하는 말로 쓰이다가 7세기 이슬람교가 성립한 뒤부터는 사실상 이슬람교도와 동일한 의미로 쓰였다. 특히 시칠리아와 남부 이탈리아 반도의 이슬람교도를 지칭하는 말로 쓰인다. 중세 초기 비잔티움 제국에서 사용하는 단어였는데 십자군을 거치면서 서유럽에 전파되었다. 옛날에는 그리스·로마에 살던 라틴문화권 사람들이 시리아 초원의 유목민을 사라세니(Saraceni)라고 부른 데서 연유하였다.
rdfs:label
 • Sarrasins
 • Saracen
 • Saracen
 • Saracenen
 • Saraceni
 • Saraceni
 • Saracén
 • Sarazenen
 • Sarazenler
 • Sarraceno
 • Sarracenos
 • Sarrazeno
 • Sarraí
 • Сарацини
 • Сарацины
 • サラセン人
 • 사라센
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is foaf:primaryTopic of