Une saga (mot islandais, pluriel sögur) est un genre littéraire développé dans l'Islande médiévale, aux XIIe et XIIIe siècles, consistant en un récit historique en prose, ou bien une fiction ou légende.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une saga (mot islandais, pluriel sögur) est un genre littéraire développé dans l'Islande médiévale, aux XIIe et XIIIe siècles, consistant en un récit historique en prose, ou bien une fiction ou légende. De nos jours, le mot saga est repris dans le langage courant pour désigner un cycle romanesque en plusieurs volets ou certaines œuvres à caractère épique, même si elles sont exprimées sur un support autre que le support littéraire, comme la bande dessinée La Saga de Bas de cuir ou la saga cinématographique Star Wars. De manière plus générale, le terme est également utilisé de manière métaphorique pour désigner une histoire — fictive ou non — qui connaîtrait de nombreux épisodes ou rebondissements.
 • Na literatura, o termo Saga refere-se a histórias narradas em prosa originárias especialmente da Islândia medieval, assim como de outros países nórdicos. Estas sagas, geralmente anônimas, misturam aspectos históricos com mitologia e religião.Modernamente, também séries de livros com um argumento comum podem ser chamadas sagas.
 • Se conoce como sagas a un tipo de obras literarias surgidas en la Edad Media, normalmente entre los siglos XII y XIV. Son narraciones en prosa producidas principalmente en Islandia, de origen casi en su totalidad anónimo (aunque con notables excepciones). Tuvieron gran aceptación e influencia en lo que hoy son Islandia, Noruega, Dinamarca y Alemania.
 • Saga, Orta Çağda Viking, Cermen ve İzlanda edebiyatında düz yazı anlatım türlerinden biridir. Geniş olarak ele alındığında "saga" terimi, her türlü düzyazı öykü veya tarihî anlatıyı (azizlerin yaşamları, diğer dillerden yapılmış çeviriler ya da başka din dışı hikâyeler) kapsar. Daha dar anlamda ise yazarın, geçmişte yaşanan olayları, hayâl gücüyle yeniden kurguladığı ve okuyucularına estetik bir şekilde aktardığı tarihsel öykülerdir.Çağımız araştırmacıları sagaları pek çok alt gruba ayırır. Bunlardan bazıları, İskandinav hükumdarlarının yaşamlarını ele alan "kral sagaları", mitolojik ve efsanevî olaylardan bahseden sagalar ve "aile sagaları" adıyla da bilinen "İzlanda sagaları" olarak sayılabilir. Bunlar arasında en çok bilinen ve edebî olarak üstün tutulanlar İzlanda sagalarıdır. Daha ziyade soyluları ele alan sagalardan farklı olarak İzlanda sagaları genellikle çiftçilerin başına gelen olaylardan bahseder. Ana karakterler çiftçi olmasalar bile saga okuyucularından daha üst sınıfta değildirler. Tahminen 930-1050 yılları arasındaki dönemin "Sagalar Çağı" olarak anılmasını sağlayan bu sagalar yaklaşık olarak 1190-1320 yılları arasında yazıya geçirilmiştir.İzlandacada "söylemek" anlamına gelen "segja" eyleminden türeyen "saga" sözcüğü, sözlük anlamı olarak "söylenen, söylenmiş şey" anlamlarına gelir. Bu türetme dahi başlı başına İzlanda edebiyatında sözlü anlatımın ne denli önemli yer tuttuğunun bir kanıtı niteliğindedir. Bu durum, günümüz edebiyat tarihçileri ve araştırmacılarına sagaların tarihsel olaylar ve gerçeklerden ziyade sanatsal güzellikler yansıtmak amaçlı olduklarını düşündürtse de, bir toplumun gelenek, görenek ve yaşayışlarını ele almaları bakımından sagalar eşsiz kaynaklardır. Ayrıca sagalarda, İzlanda'da Hıristiyanlık öncesi Pagan döneme dair bir önemli bilgilere de rastlanmaktadır.Sagalarda kahramanlıklar ve sadakat gibi erdemler ön plandadır. İntikam duygusu ve özellikle kan davaları sıkça işlenen konulardır. Günümüz hikâye ve romanlarından farklı olarak karakterlerin ve tiplerin davranışlarını yönlendiren iç düşüncelerine ya da yazarın kişisel bakış açısına yer verilmez.Toplam otuz ya da kırk kadar İzlanda sagası bulunmaktadır. Bunların içinde en tanınmışları, en ünlü Orta Çağ yazarlarından Snorri Sturluson'a ait olduğu sanılan "Egils saga" (Egill'in sagası), bir kanun kaçağını konu alan "Gísla saga" (Gísli'nin sagası), sevdiği erkeğin ölümüne sebebiyet veren Gudrun'ün ve ailesinin diğer üyelerinin trajik öykülerini anlatan "Laxdæla saga" (Laxárdal [Hanesinin/Halkının] sagası) ve önemli bir kesim tarafından en iyi saga olarak kabul edilen kahraman Gunnarr ve bilge Njáll ile oğullarının öykülerinin anlatıldığı "Njáls saga" (Njáll'ın sagası) olarak sayılabilir. 13. yüzyılda bulunan Möðruvallabók adlı bir el yazmasında on bir adet İzlanda sagası bulunmaktadır.13. yüzyıla doğru, konularını efsanelerden alan sagalar giderek yaygınlaşmıştır. Tarihsel gerçeklere bağlı kalmamakla birlikte doğaüstü öğelerle süslü olan bu sagalar İzlanda'nın keşfinden önceki İskandinav tarihini anlatır. Genellikle epey eski olayları ululaştırarak anlatan ve "Fornaldar saga" (Antik Çağ sagası) olarak bilinen bu sagaların en ünlülerinden biri Nibelungen efsanelerinin anlatıldığı 1270 tarihinde yazılan "Völsunga saga"dır.İzlandacanın geçmişten günümüze dek çok az değişmesinin sonucu olarak sagalar, hâlen ilk yazıldıkları hâlleriyle, çeviriye gerek olmaksızın İzlandaca konuşan kişiler tarafından rahatlıkla anlaşılmaktadır.
 • Са́га (др.-сканд. saga) — понятие, обобщающее повествовательные литературные произведения, записанные в Исландии в XIII—XIV веках на древнеисландском языке, и повествующие об истории и жизни скандинавских народов в период, в основном, с 930 по 1030 годы, так называемый «век саг». В метафорическом смысле (а иногда и иронически) сагой называют также литературные произведения других стилей и эпох (в том числе современные) или вообще жизненные истории, имеющие нечто общее с древнеисландскими сагами: обычно это некоторая эпичность стиля или содержания и/или отношение к семейным историям нескольких поколений. Некоторые авторы включают слово «сага» в название своих произведений.Название saga, вероятно, происходит от исландского глагола segja — говорить, и обозначает как устное повествование, так и оформленное в письменном виде. Первоначально у исландцев термин «сага» применялся по отношению к любому прозаическому повествованию, однако в настоящее время он объединяет совокупность литературных памятников, записанных в указанное время.
 • Es coneix com sagues a un tipus d'obres literàries sorgides en l'edat mitjana, normalment entre els segles XII i XIV. Són narracions en prosa produïdes principalment a Islàndia, d'origen gairebé totalment anònim (encara que amb notables excepcions). Van tenir gran acceptació i influència en el que avui són Islàndia, Noruega, Dinamarca i Alemanya.
 • サガ(アイスランド語:saga 複数形sögur)は、おもに中世アイスランドで成立した古ノルド語(古アイスランド語)による散文作品群の総称。同時代に書かれたエッダ詩がゲルマン民族の神話や英雄伝説を題材にしているのに対し、サガはノルウェーやアイスランドで起きた出来事を題材にしたものが多いことに特徴があり、約200点が現代に伝わっている。転じて、フィクションにおいて、一家一門の物語を壮大に描く長編の叙事小説やファンタジー作品、叙事詩的映画などがサーガと呼ばれたり、そのようなタイトルを称することがある(『グイン・サーガ』、『ニュームーン/トワイライト・サーガ』、『ゼノサーガシリーズ』など。)。
 • Een saga (IJslands: Íslendingasögur) is een in het Oudnoords geschreven middeleeuws verhaal over de oude geschiedenis van Scandinavië en Germanië, over de eerste reizen van de Vikingen, over hun kolonisatie van IJsland, en over vetes tussen IJslandse families.De teksten zijn te definiëren als episch proza, vaak met strofes of hele gedichten in de tekst die vaak allitereren, over heldendaden van lang geleden, verhalen van dappere mannen, meestal Vikingen, soms heidens, soms christelijk. Gewoonlijk zijn de verhalen erg realistisch (behalve natuurlijk legendes, hagiografieën en vertaald werk). In sommige gevallen wel aangedikt en fantasievol, maar ze gaan altijd over mensen waarmee we ons vrij makkelijk kunnen identificeren.
 • Saga (is. sögur) staroskandynawskie dzieło epickie o legendarnych lub historycznych bohaterach i wybitnych rodach – wyprawach wikingów, migracji na Islandię.
 • Saga Islandiako Erdi Aroko literaturan, hitz lauzko kondaira epikoa. Norvegiatik Islandiara joan zirenen artean sortu ziren sagak, X. mendearen inguruan. Lehenbizi ahoz kontatzen ziren, eta XII. mendeaz geroztik idatziz gorde ziren. Sagetako gertaerak (mendekuak, hilketak, grinak) ia beti tragikoak ziren, eta zoritxarreko halabeharra zuten gaitzat. Gaur egungo sailkapenen arabera, errege-sagak, kondaira-sagak, eta islandiarren sagak edo familia-sagak dira mota nagusiak. Azken multzoa da ezagunena. Familia-sagetan Islandian 930-1050 urteetan gertatutako kondairak biltzen dira, eta 1190etik 1320ra idatzi ziren gehienak. Denbora luzean uste izan da familia-sagak benetako pertsonaien gertaeretan oinarrituak zirela, baina gaur egun eleberri historikoen antz handiagoa ematen zaie, eta oinarrian egia izan ala ez, literatura lantzat hartzen dira eta ez historia lan gisa. Dena den, kondaira horietan antzinako bizimoduaren berri ugari ematen da. Hogeita hamar bat familia-saga ezagutzen dira, horien artean, Snorri Sturlusonen Egils saga (1179-1241); Gisla saga, eta Njals saga. 1230-1290 bitarteko urteetan idatzi ziren familia-saga gehienak. Erregeen sagetan Norvegiako erregeen berri ematen da (Morkinskinna, Fagrskinna eta handiena, Heimskringla). Bilduma zaharrenak 1200-1235 ingurukoak dira. XIII. mendean kondaira-sagek arrakasta handia izan zuten; horietan gauza harrigarriak eta liluragarriak zituzten historiako gertaera zehatzak baino gustukoago. Horietako bat da Völsunga saga (1270), Nibelungoen kondairaren moldaera.
 • Una saga (dall'omofona parola in islandese, al plurale sögur) è una raccolta di storie che riguardano antichi popoli scandinavi, tribù germaniche, i primi viaggi vichinghi, le migrazioni verso l'Islanda, e le faide di dinastie islandesi. La maggior parte di esse è stata scritta in norreno.I testi sono per lo più poemi epici in prosa, spesso composti da stanze o addirittura interamente in versi allitterativi racchiusi nel testo, o gesta eroiche di tempi remoti, storie di uomini valorosi, spesso vichinghi, pertanto sia pagani che cristiani. Le storie sono generalmente realistiche, escluse le saghe leggendarie, le saghe inerenti ai santi, i vescovi, e romanze tradotte o ricostruite. Le storie sono talvolta fantastiche, ma spesso trattano di vicende umane comprensibili.Nell'accezione moderna, la saga è intesa come il racconto romanzato delle vicissitudini di un collettivo sociale con radici comuni come, ad esempio, un gruppo sociale, etnico o una dinastia familiare. Un caso tipico è quello del ciclo di romanzi La saga dei Forsyte di John Galsworthy, pubblicato ai primi del Novecento. Vi si narrano le vicende di una famiglia dell'alta borghesia inglese, dall'età vittoriana fino al 1930, con i relativi mutamenti di mentalità e costumi che segnarono questo periodo della storia inglese.
 • A saga (ejtsd: szága) prózai formában szájhagyományosan őrzött, a 12. századtól kezdve pergamenre írt elbeszélés, amelyet helyenként verses betétek szakítanak meg. Nyelve szinte kivétel nélkül az óészaki nyelv volt. A saga műfaja az izlandi irodalomban volt elterjedt a 9-14. században, így a legtöbbet Izlandon írták, a műfaj nem terjedt el más skandináv területeken.Maga a „saga” szó skandináv szó, a jelentése "történet" (az izlandi nyelvben "történelem" is). A sagák írói, lejegyzői szinte kivétel nélkül névtelenek. A kevés ismert szerző közül a politikusként és történetíróként kiemelkedő izlandi Snorri Sturlusont tartják a legnevesebbnek.
 • Sagas are stories about ancient Scandinavian and Germanic history, about early Viking voyages, the battles that took place during the voyages, about migration to Iceland and of feuds between Icelandic families. They were written in the Old Norse language, mainly in Iceland. "Saga" is a word originating from Old Norse or Icelandic language ("Saga" is also the modern Icelandic word for "story"). Saga is a cognate of the English word say: its various meanings in Icelandic are approximately equivalent to "something said" or "a narrative in prose", somewhat along the lines of a "story", a "tale", or a "history".The texts are tales in prose which share some similarities with the epic, often with stanzas or whole poems in alliterative verse embedded in the text, of heroic deeds of days long gone, "tales of worthy men," who were often Vikings, sometimes pagan, sometimes Christian. The tales are usually realistic, except legendary sagas, sagas of saints, sagas of bishops and translated or recomposed romances. They are sometimes romanticised and fantastic, but always dealing with human beings one can understand.
 • Sága (pochází z islandského slova saga, množné číslo sögur) je označení pro příběh s tematikou dávné skandinávské a germánské historie, o prvních vikinských výpravách, osidlování Islandu a krevní msty mezi islandskými rodinami. Většinou jsou psány islandštinou nebo starou norštinou.Jedná se o epické příběhy v próze s častým vkládáním veršů v aliteračním verši (většinou jako veršované promluvy postav či básně, složené postavami ságy nebo odkazy na veršované zpracování příslušného příběhu), týkající se hrdinských skutků dávných dnů, životopisů důležitých mužů, často Vikingů, někdy křesťanů, ale často pohanů. Příběhy jsou většinou realistické, s výjimkou legendárních ság, ság o světcích či biskupech a také s výjimkou ság, ovlivněných evropskými romancemi. Ty jsou někdy romantizovány či obsahují fantastické motivy.
 • Сагата е народно предание в поетична форма, специфично за древната скандинавско, исландско и ирландско народно творчество. В Ирландия сагите получават разпространение между 5 и 9 век преди покръстването на народа и отразяват неговата митология. Обособени са в два цикъла, посветени съответно на крал Конхобар и племеника му Куколин (северния цикъл) и на героят Фин и сина му Ойсин (южния цикъл).Исландските и норвежките саги, които са с подчертано исторически характер, са в разцвета си през 12 и 13 век. Голяма част от тях са посветени на викингите от най-известните стари исландски родове, но има и такива в които преобладава приказното и фантастичното. Исландските исторически саги са особено ценни със сведенията, които дават за средновековния облик на страни като Швеция, Норвегия, Дания и дори Русия.В преносен смисъл, сага се нарича повест, роман или цикъл от романи, в които се проследява историята на някой род. Примери за съвременни саги са „Сага за Форсайтови“ от Джон Голсуърти, Семейство Тибо на Роже Мартен дю Гар. Пренебрежително, „сага“ се използва и като синоним на сапунена опера.
 • Die altnordische Literatur umfasst die altdänische, altschwedische, altnorwegische und altisländische Literatur. In Skandinavien gibt es dafür auch die Bezeichnung norröne Literatur. Da der Umfang der altdänischen und altschwedischen Literatur vergleichsweise gering ist, wird der Begriff „altnordische Literatur“ meist synonym für „altwestnordische Literatur“, d. h. altnorwegische und altisländische Literatur, oft auch nur für „altisländische Literatur“ verwendet. Diese Literatur nimmt in der mittelalterlichen Literatur Europas eine Sonderstellung ein, da sie einerseits bestimmte germanische Gattungen (z. B. Heldensage und Heldenlied) am besten bewahrt hat, anderseits mit der Gattung der Sagas bzw. der Isländersagas die einzige umfangreichere, volkssprachliche Erzählprosa Europas von hohem künstlerischem Rang überliefert. Sie gehört daher zu den wertvollsten Teilen des nationalen Kulturerbes Islands. Dies ist nicht zuletzt ein Grund, warum in Island Kultur immer wieder über Literatur definiert wird.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 138420 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9777 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108270276 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Sagas
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikt
 • saga
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une saga (mot islandais, pluriel sögur) est un genre littéraire développé dans l'Islande médiévale, aux XIIe et XIIIe siècles, consistant en un récit historique en prose, ou bien une fiction ou légende.
 • Na literatura, o termo Saga refere-se a histórias narradas em prosa originárias especialmente da Islândia medieval, assim como de outros países nórdicos. Estas sagas, geralmente anônimas, misturam aspectos históricos com mitologia e religião.Modernamente, também séries de livros com um argumento comum podem ser chamadas sagas.
 • Se conoce como sagas a un tipo de obras literarias surgidas en la Edad Media, normalmente entre los siglos XII y XIV. Son narraciones en prosa producidas principalmente en Islandia, de origen casi en su totalidad anónimo (aunque con notables excepciones). Tuvieron gran aceptación e influencia en lo que hoy son Islandia, Noruega, Dinamarca y Alemania.
 • Es coneix com sagues a un tipus d'obres literàries sorgides en l'edat mitjana, normalment entre els segles XII i XIV. Són narracions en prosa produïdes principalment a Islàndia, d'origen gairebé totalment anònim (encara que amb notables excepcions). Van tenir gran acceptació i influència en el que avui són Islàndia, Noruega, Dinamarca i Alemanya.
 • サガ(アイスランド語:saga 複数形sögur)は、おもに中世アイスランドで成立した古ノルド語(古アイスランド語)による散文作品群の総称。同時代に書かれたエッダ詩がゲルマン民族の神話や英雄伝説を題材にしているのに対し、サガはノルウェーやアイスランドで起きた出来事を題材にしたものが多いことに特徴があり、約200点が現代に伝わっている。転じて、フィクションにおいて、一家一門の物語を壮大に描く長編の叙事小説やファンタジー作品、叙事詩的映画などがサーガと呼ばれたり、そのようなタイトルを称することがある(『グイン・サーガ』、『ニュームーン/トワイライト・サーガ』、『ゼノサーガシリーズ』など。)。
 • Saga (is. sögur) staroskandynawskie dzieło epickie o legendarnych lub historycznych bohaterach i wybitnych rodach – wyprawach wikingów, migracji na Islandię.
 • Sagas are stories about ancient Scandinavian and Germanic history, about early Viking voyages, the battles that took place during the voyages, about migration to Iceland and of feuds between Icelandic families. They were written in the Old Norse language, mainly in Iceland. "Saga" is a word originating from Old Norse or Icelandic language ("Saga" is also the modern Icelandic word for "story").
 • Saga Islandiako Erdi Aroko literaturan, hitz lauzko kondaira epikoa. Norvegiatik Islandiara joan zirenen artean sortu ziren sagak, X. mendearen inguruan. Lehenbizi ahoz kontatzen ziren, eta XII. mendeaz geroztik idatziz gorde ziren. Sagetako gertaerak (mendekuak, hilketak, grinak) ia beti tragikoak ziren, eta zoritxarreko halabeharra zuten gaitzat. Gaur egungo sailkapenen arabera, errege-sagak, kondaira-sagak, eta islandiarren sagak edo familia-sagak dira mota nagusiak.
 • Una saga (dall'omofona parola in islandese, al plurale sögur) è una raccolta di storie che riguardano antichi popoli scandinavi, tribù germaniche, i primi viaggi vichinghi, le migrazioni verso l'Islanda, e le faide di dinastie islandesi.
 • 사가(Saga)는 중세 아이슬란드 문학이 세계에 자랑하는 산문 문학의 한 형식이다. '사가'라는 말은 아이슬란드어로 '말해진 것, 말로 전하다' 등을 뜻하며, 에다의 시나 궁정시에 있어서도 이 의미로 쓰였다. 현대어로도 그런 뜻으로 해석되지만 1200년경에는 적어도 아이슬란드에 있어서는 '어떤 길이로 쓰인 이야기'를 뜻하게 되어 이런 종류의 문학형식은 세계문학에 있어 특수한 지위를 차지하기 때문에 '사가'라는 말이 이런 종류의 문학을 가리키는 술어(術語)가 되었다.사가에는 장·단(長短) 여러 가지가 있고 문장은 간결하고 힘차게 되어 있다. 사가에 따라서는 궁정시를 여기저기에 삽입한 것도 있으나 산문의 이해는 쉽게 되어 있다.
 • Сагата е народно предание в поетична форма, специфично за древната скандинавско, исландско и ирландско народно творчество. В Ирландия сагите получават разпространение между 5 и 9 век преди покръстването на народа и отразяват неговата митология.
 • Die altnordische Literatur umfasst die altdänische, altschwedische, altnorwegische und altisländische Literatur. In Skandinavien gibt es dafür auch die Bezeichnung norröne Literatur. Da der Umfang der altdänischen und altschwedischen Literatur vergleichsweise gering ist, wird der Begriff „altnordische Literatur“ meist synonym für „altwestnordische Literatur“, d. h. altnorwegische und altisländische Literatur, oft auch nur für „altisländische Literatur“ verwendet.
 • Sága (pochází z islandského slova saga, množné číslo sögur) je označení pro příběh s tematikou dávné skandinávské a germánské historie, o prvních vikinských výpravách, osidlování Islandu a krevní msty mezi islandskými rodinami.
 • A saga (ejtsd: szága) prózai formában szájhagyományosan őrzött, a 12. századtól kezdve pergamenre írt elbeszélés, amelyet helyenként verses betétek szakítanak meg. Nyelve szinte kivétel nélkül az óészaki nyelv volt. A saga műfaja az izlandi irodalomban volt elterjedt a 9-14. században, így a legtöbbet Izlandon írták, a műfaj nem terjedt el más skandináv területeken.Maga a „saga” szó skandináv szó, a jelentése "történet" (az izlandi nyelvben "történelem" is).
 • Een saga (IJslands: Íslendingasögur) is een in het Oudnoords geschreven middeleeuws verhaal over de oude geschiedenis van Scandinavië en Germanië, over de eerste reizen van de Vikingen, over hun kolonisatie van IJsland, en over vetes tussen IJslandse families.De teksten zijn te definiëren als episch proza, vaak met strofes of hele gedichten in de tekst die vaak allitereren, over heldendaden van lang geleden, verhalen van dappere mannen, meestal Vikingen, soms heidens, soms christelijk.
 • Са́га (др.-сканд. saga) — понятие, обобщающее повествовательные литературные произведения, записанные в Исландии в XIII—XIV веках на древнеисландском языке, и повествующие об истории и жизни скандинавских народов в период, в основном, с 930 по 1030 годы, так называемый «век саг».
 • Saga, Orta Çağda Viking, Cermen ve İzlanda edebiyatında düz yazı anlatım türlerinden biridir. Geniş olarak ele alındığında "saga" terimi, her türlü düzyazı öykü veya tarihî anlatıyı (azizlerin yaşamları, diğer dillerden yapılmış çeviriler ya da başka din dışı hikâyeler) kapsar. Daha dar anlamda ise yazarın, geçmişte yaşanan olayları, hayâl gücüyle yeniden kurguladığı ve okuyucularına estetik bir şekilde aktardığı tarihsel öykülerdir.Çağımız araştırmacıları sagaları pek çok alt gruba ayırır.
rdfs:label
 • Saga
 • Altnordische Literatur
 • Saga
 • Saga
 • Saga
 • Saga
 • Saga
 • Saga (letteratura)
 • Saga (literatura)
 • Saga (literatura)
 • Saga (literatura)
 • Saga (literatura)
 • Saga (literatuur)
 • Sága (literatura)
 • Сага
 • Сага
 • サガ
 • 사가 (문학)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:notableWork of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:stadium of
is foaf:primaryTopic of