Le sacre est une cérémonie religieuse conférant à un souverain un caractère sacré (parfois même divin), le distinguant ainsi des autres laïcs. Cette sacralisation la rend ainsi distincte du couronnement.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le sacre est une cérémonie religieuse conférant à un souverain un caractère sacré (parfois même divin), le distinguant ainsi des autres laïcs. Cette sacralisation la rend ainsi distincte du couronnement.
 • Корона́ция, коронова́ние — формальная процедура, символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Не совпадает с моментом начала царствования (смерти или отречения предшественника, избрания). В европейской христианской культуре коронация — религиозная церемония, сопровождаемая обрядом помазания на царство (ветхозаветного происхождения). Таким образом, ритуал носит особый смысл благословения Богом на царство, мистического венчания с государством и т. п.
 • A consagração real é uma cerimónia religiosa que confere a um soberano um carácter sagrado (por vezes mesmo considerado divino) distinguido-o do resto das pessoas. É uma cerimónia distinta da coroação.
 • 戴冠式(たいかんしき、coronation)は、君主制の国家で、国王・皇帝が即位の後、公式に王冠・帝冠を受け、王位・帝位への就任を宣明する儀式。即位式ともいう。日本では、即位の礼がこれにあたる。
 • A coronation is a ceremony marking the formal investiture of a monarch and/or their consort with regal power, usually involving the ritual placement of a crown upon his or her head and the presentation of other items of regalia. The ceremony may include the taking of special vows by the monarch, acts of homage by the new ruler's subjects and the performance of other ritual deeds of special significance to the particular nation. Once a vital ritual among the world's monarchies, coronations have changed over time for a variety of socio-political and religious factors; most modern monarchies have dispensed with them altogether, preferring simpler enthronement, investiture or benediction ceremonies. Coronations are still observed in the United Kingdom, Tonga and several Asian countries. In common usage today coronation normally refers to the official investiture or enthronement of the monarch, whether or not an actual crown is bestowed.In addition to investing the monarch with symbols of state, Western-style coronations have often traditionally involve anointing with holy oil, or chrism as it is often called. Wherever a ruler is anointed in this way, as in Great Britain and Tonga, this ritual takes on an overtly religious significance, following examples found in the Bible. Some other lands use bathing or cleansing rites, the drinking of a sacred beverage, or other religious practices to achieve a comparable effect. Such acts symbolise the granting of divine favour to the monarch within the relevant spiritual-religious paradigm of the country.In the past, concepts of royalty, coronation and deity were often inexorably linked. In some ancient cultures, rulers were considered to be divine or partially divine: the Egyptian Pharaoh was believed to be the son of Ra, the sun god, while in Japan, the Emperor was believed to be a descendant of Amaterasu, the sun goddess. Rome promulgated the practice of emperor worship; in Medieval Europe, monarchs claimed to have a divine right to rule. Coronations were once a direct visual expression of these alleged connections, but recent centuries have seen the lessening of such beliefs due to increasing secularization and democratization. Thus, coronations (or their religious elements, at least) have often been discarded altogether or altered to reflect the constitutional nature of the states in which they are held. However, some monarchies still choose to retain an overtly religious dimension to their accession rituals. Others have adopted simpler enthronement or inauguration ceremonies, or even no ceremony at all.
 • Korunovace (či investitura) panovníka (například císaře, krále, faraóna, šáha, cara, císařovny, královny či carevny) je slavnostní ceremoniál, při kterém významný církevní činitel, zpravidla metropolita, na významném - posvátném místě (zpravidla před hlavním oltářem chrámu, katedrály) vyvolenému uchazeči ve slavnostním oděvu (jímž jsou nejčastěji korunovační plášť, korunovační rukavice a korunovační střevíce), uděluje obzvláštní moc a výsady ovládnout církev, stát a lid. Na znamení této moci mu na hlavu vkládá korunu, do rukou žezlo, jablko, prsten, případně meč, souhrnně nazývané korunovační klenoty, korunovační insignie neboli regalia. První korunovace v dějinách jsou popsány ve Starém zákoně, od nich se odvíjí křesťanská tradice panovníků, kteří jsou zástupci Boha na zemi. Existují také výjimky korunovací, například císař Napoleon Bonaparte se korunoval sám, jindy byli korunováni králové dva, či jmenován vzdorokrál bez korunovace. Po korunovaci některých nezletilých králů následovala vláda regentky - matky nebo správce království. Například za nezletilého Ladislava Pohrobka vládl Jiří z Poděbrad. Po korunovaci se panovník s korunovačními klenoty na znamení své vlády posadí na trůn pod baldachýn, což je stejně jako slavnostní postoj tzv. majestát.Pořádek korunovace ve většině zemí stanoví starobylý Korunovační řád. Korunovační řád českých králů pochází z poloviny 40. let 14. století, ještě starší jsou Korunovační řád římských císařů, francouzských či anglických králů. Kromě praktických úkonů korunovační řád obsahuje obřadní průvody, obřadní dialogy (tzv. skrutinium a aklamaci), modlitby a zpěvy. Součástí korunovace je korunovační průvod, korunovační mše (při které se užívá zlatý korunovační kříž a korunovační evangeliář), následuje rozhazování korunovační mince a korunovační hostina.V dědičné monarchii je podle zákonů dědičnosti novým panovníkem jmenován následník trůnu (obvykle korunní princ – nejstarší syn).
 • 대관식(한자: 戴冠式,coronation)은 전제 군주가 왕관을 쓰는 예식이다.왕위자는 기름으로 머리에 바르는데, 이는 종교적으로 중요한 의미를 갖는 제전이다. 오늘날 영연방 국가의 왕위를 세우는 공식적인 예법으로 남아있다. 이전의 많은 왕국과 제국에서, 대관식은 대단히 엄숙한 행사로, 성스러운 기름으로 머리에 바르고, 왕위를 차지하게 되는 재가 의식을 포함시켰다. 오늘날도 군주가 있는 나라, 예를 들면 영국과 같은 나라에서는 이러한 전통이 이루어지고 있다.
 • Die Krönung ist eine Zeremonie, durch die eine Person, der Gekrönte, eine besondere Macht erhält. Zeichen dieser Macht ist üblicherweise die Krone.
 • La Consagración real es una ceremonia religiosa que confiere a un soberano un carácter sagrado (a veces hasta divino) distinguiéndolo así del resto de las personas. Es una ceremonia distinta a la coronación.
 • Een kroning is de ceremonie waarbij een kroon op het hoofd van een vorst, meestal een keizer of koning, wordt geplaatst. De ceremonie heeft meestal een gemengd religieus en seculier karakter.Veelal geschiedt de kroning door een geestelijke, waarmee men uitdrukt dat de vorst bij de gratie Gods regeert. Sommige vorsten kroonden zichzelf, waarmee ze uitdrukten dat ze geen hoger gezag accepteerden.Nadat de vorst gekroond is, wordt soms ook zijn echtgenote gekroond, en wel door de vorst zelf.
 • Koronacja – uroczysty akt intronizacji suwerennego władcy związany z przekazaniem mu insygniów władzy i nałożeniem ozdobnego nakrycia głowy w postaci czepca, korony, mitry lub diademu. W kulturze europejskiej drobiazgowo rozbudowany obrządek sakramentalium połączony najczęściej z liturgią mszalną.
 • A koronázás az új király ünnepélyes beiktatása a hatalomba, melynek során a fejére helyezik a koronát és átadják számára a többi koronázási jelvényt. A szertartás magában foglalhat egy különleges fogadalmat, esküt, az alattvalók hódolatának ünnepélyes kifejezését, és más speciális rítusok végrehajtását az adott nemzet és állam szokásai, hagyományai szerint.A koronázások a középkorban rendkívüli politikai jelentőségű szertartások voltak, az adott király hatalmi legitimációjának legalábbis egyik alapját jelentették. Mára a megmaradt monarchiák nagy részében is egyszerűsítették vagy elhagyták a koronázást, de például az Egyesült Királyságban megőrizték ezt a szertartást. Más esetekben a koronázás szó már csak a király beiktatására vonatkozik, függetlenül attól, hogy az ünnepély során szerepet kap-e, és ha igen milyet, a korona.Az uralkodónak a koronával és a koronázási jelképekkel történő felékesítése mellett a koronázási szertartás része gyakran a felkenés is a szent olajjal, ami egyértelműen vallási aktus, a Bibliából eredeztethető. Sor kerülhet még egyéb vallási rítusokra, megtisztítási eljárásokra, szent ital/étel fogyasztására. Mindezek az isteni jóváhagyást szimbolizálják az adott ország és kultúra spirituális, vallási paradigmája keretében.A múltban a királyság, a koronázás és a szentség fogalmai elválaszthatatlanul összekapcsolódtak. Ősi kultúrákban az uralkodókat gyakran istennek vagy félistennek tekintették, mint a fáraót Ré, a Napisten fiának az Ókori Egyiptomban, vagy Japánban a császárt a napistennő leszármatzottjának. Az ókori Rómában a császárok isteni tiszteletre tartottak igényt. A koronázások ennek az isteni kapcsolatnak a felmutatását is szolgálták.Az újkorban a monarchiákban is általában csökkentek a koronázás vallási vonatkozásai a demokrácia fejlődése és a szekularizáció, az állam és az egyház elválasztása miatt, egyes esetekben teljesen el is törölték a ceremóniákat.
 • L'incoronazione è una cerimonia che segna l'investitura di un monarca e l'attribuzione del potere regale attraverso l'imposizione sul suo capo di una corona, unitamente ad altri atti simbolici. Il rito assume valenza religiosa quando è accompagnato dall'unzione del sovrano.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 35769 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9871 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109314471 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le sacre est une cérémonie religieuse conférant à un souverain un caractère sacré (parfois même divin), le distinguant ainsi des autres laïcs. Cette sacralisation la rend ainsi distincte du couronnement.
 • Корона́ция, коронова́ние — формальная процедура, символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Не совпадает с моментом начала царствования (смерти или отречения предшественника, избрания). В европейской христианской культуре коронация — религиозная церемония, сопровождаемая обрядом помазания на царство (ветхозаветного происхождения). Таким образом, ритуал носит особый смысл благословения Богом на царство, мистического венчания с государством и т. п.
 • A consagração real é uma cerimónia religiosa que confere a um soberano um carácter sagrado (por vezes mesmo considerado divino) distinguido-o do resto das pessoas. É uma cerimónia distinta da coroação.
 • 戴冠式(たいかんしき、coronation)は、君主制の国家で、国王・皇帝が即位の後、公式に王冠・帝冠を受け、王位・帝位への就任を宣明する儀式。即位式ともいう。日本では、即位の礼がこれにあたる。
 • 대관식(한자: 戴冠式,coronation)은 전제 군주가 왕관을 쓰는 예식이다.왕위자는 기름으로 머리에 바르는데, 이는 종교적으로 중요한 의미를 갖는 제전이다. 오늘날 영연방 국가의 왕위를 세우는 공식적인 예법으로 남아있다. 이전의 많은 왕국과 제국에서, 대관식은 대단히 엄숙한 행사로, 성스러운 기름으로 머리에 바르고, 왕위를 차지하게 되는 재가 의식을 포함시켰다. 오늘날도 군주가 있는 나라, 예를 들면 영국과 같은 나라에서는 이러한 전통이 이루어지고 있다.
 • Die Krönung ist eine Zeremonie, durch die eine Person, der Gekrönte, eine besondere Macht erhält. Zeichen dieser Macht ist üblicherweise die Krone.
 • La Consagración real es una ceremonia religiosa que confiere a un soberano un carácter sagrado (a veces hasta divino) distinguiéndolo así del resto de las personas. Es una ceremonia distinta a la coronación.
 • Een kroning is de ceremonie waarbij een kroon op het hoofd van een vorst, meestal een keizer of koning, wordt geplaatst. De ceremonie heeft meestal een gemengd religieus en seculier karakter.Veelal geschiedt de kroning door een geestelijke, waarmee men uitdrukt dat de vorst bij de gratie Gods regeert. Sommige vorsten kroonden zichzelf, waarmee ze uitdrukten dat ze geen hoger gezag accepteerden.Nadat de vorst gekroond is, wordt soms ook zijn echtgenote gekroond, en wel door de vorst zelf.
 • Koronacja – uroczysty akt intronizacji suwerennego władcy związany z przekazaniem mu insygniów władzy i nałożeniem ozdobnego nakrycia głowy w postaci czepca, korony, mitry lub diademu. W kulturze europejskiej drobiazgowo rozbudowany obrządek sakramentalium połączony najczęściej z liturgią mszalną.
 • L'incoronazione è una cerimonia che segna l'investitura di un monarca e l'attribuzione del potere regale attraverso l'imposizione sul suo capo di una corona, unitamente ad altri atti simbolici. Il rito assume valenza religiosa quando è accompagnato dall'unzione del sovrano.
 • Korunovace (či investitura) panovníka (například císaře, krále, faraóna, šáha, cara, císařovny, královny či carevny) je slavnostní ceremoniál, při kterém významný církevní činitel, zpravidla metropolita, na významném - posvátném místě (zpravidla před hlavním oltářem chrámu, katedrály) vyvolenému uchazeči ve slavnostním oděvu (jímž jsou nejčastěji korunovační plášť, korunovační rukavice a korunovační střevíce), uděluje obzvláštní moc a výsady ovládnout církev, stát a lid.
 • A coronation is a ceremony marking the formal investiture of a monarch and/or their consort with regal power, usually involving the ritual placement of a crown upon his or her head and the presentation of other items of regalia. The ceremony may include the taking of special vows by the monarch, acts of homage by the new ruler's subjects and the performance of other ritual deeds of special significance to the particular nation.
 • A koronázás az új király ünnepélyes beiktatása a hatalomba, melynek során a fejére helyezik a koronát és átadják számára a többi koronázási jelvényt.
rdfs:label
 • Sacre
 • Consagración real
 • Consagração real
 • Coronation
 • Incoronazione
 • Koronacja
 • Koronázás
 • Korunovace
 • Kroning
 • Krönung
 • Коронация
 • 戴冠式
 • 대관식
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of