La sécularisation (étymologiquement rendre au siècle, au monde, de séculier) consiste à faire passer des biens d’Église dans le domaine public, ou encore, à soustraire à l’influence des institutions religieuses des fonctions ou des biens qui lui appartenaient.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La sécularisation (étymologiquement rendre au siècle, au monde, de séculier) consiste à faire passer des biens d’Église dans le domaine public, ou encore, à soustraire à l’influence des institutions religieuses des fonctions ou des biens qui lui appartenaient.
 • La secularització és la separació entre l'Església i l'Estat. Es dóna a la majoria dels països occidentals. La secularització és el resultat d'un llarg procés històric ple de tensions i d'incomprensions entre l'Estat i l'Església, alguns dels quals són els següents:
 • A szekularizáció a modern vallástudományi, vallásszociológiai, keresztény teológiai és politikai fogalom. A társadalom egészének mindennapi életéből egy adott vallás és egyház szokásainak kiszorulását, vagy inkább elkülönülésének folyamatát jellemzi.A történettudomány a szekularizálás fogalmával írja le a Luther Márton tevékenysége idején, 1517 és 1555 között zajló folyamatot. Ennek során – a szegény egyház követelménye szerint – az egyházi tulajdonú földbirtokok kerültek magánkézbe. Az 1530-as ágostai hitvallás már világosan kimondja az egyházi birtokok szekularizálásának lehetőségét. Ez elősegítette a protestantizmus terjedését a főnemesség körében, és egészen az augsburgi vallásbéke idejéig, 1555-ig érvényben maradt. Az egyházi birtokok szekularizációja 1534 után VIII. Henrik gazdaságpolitikájának is részét képezte.
 • Sekularizazioa gizarteak bizitako aldaketa-prozesu sakon bati ematen zaion izena da, zeinean erlijioari estuki loturiko balioek zein erakundeek indarra galtzen duten, balio ez-erlijiosoen eta erakunde sekularren mesedetan. Sekularizazioa, horrela, nagusiki soziologian zein filosofian erabilitako kontzeptua da. Sekularizazioaren tesia, bere aldetik, modernizazioaren bidez erlijioak gizarte-bizitzan zein gobernuetako erabakietan eraginik izango ez duenaren ustea da. Sekularizazioa teoria gisa edo prozesu historiko gisa uler daiteke. Teoria gisa hartuz, Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber eta Émile Durkheim bezalako gizarte-zientzialariek azaldu zuten nola gizarteen modernizazioarekin batera erlijioaren eraginaren gainbehera zetorren.Historialarien ikuspegitik, sekularizazioak bestelako zentzua du. Horren arabera, Eliza Katolikoak gobernu desberdinekin izandako harremanen aldaketari deritzo, zeinaren ondorioz gobernuen gain Elizak zuen eragina gutxitu baitzen. Horri lotuta, Elizaren batekin lotura formalik ez duen estatu-egitura sortu zen, estatu sekularra hain zuzen.
 • 세속화(世俗化, 영어: secularization)란 종교적 가치와 제도가 매우 동일시되던 사회가 비종교적 가치와 세속적 제도로 변화하는 과정을 일컫는다. '세속화 테제'는 근대화나 합리화와 같은 사회 발전으로 말미암아 종교가 사회 생활과 통치의 모든 측면에서 권위를 잃는다는 주장을 말한다. 세속화는 이론이자 역사상의 한 과정으로서 여러 층위의 의미를 담고 있다. 카를 마르크스, 지그문트 프로이트, 막스 베버, 에밀 뒤르켐과 같은 사회 이론가들은 사회 근대화로 종교성이 쇠퇴하고 있다고 주장하였다. 세속화 연구에서는 종교적 신조, 관습, 제도가 사회적 영향력을 잃고 있는 정도와 방식에 대해 파악하고자 한다. 세속화 테제를 둘러싼 논쟁은 종교 사회학에서 매우 복잡한 영역으로, 세속화 테제 지지자들은 고전 사회학자들의 견해에 동의하면서 현대 사회에서 종교가 영향력을 잃어 가고 있다고 보지만, 반대자들은 종교가 새롭고 생소한 형태이기는 하나 여전히 강력한 힘으로 남아있다고 주장한다.한편 '세속화'라는 표현은 주로 역사 분야에서 다른 의미로 쓰이기도 한다. 교회 재산의 경우, 이 표현은 정부가 교회 재산을 점유하여 교회에서 이를 매각해 처분하는 의미를 담고 있으며, 보통 이 과정은 합리적인 협상과 협정을 맺은 연후에 이루어진다. 가톨릭 신학에서 이 낱말은 어떤 개인(보통 성직자)을 일정 기간 혹은 영구적으로 본인의 종교적 영역(수도원) 바깥에서 살게끔 허가하는 것을 말한다.
 • Secularization or Secularisation is the transformation of a society from close identification with religious values and institutions toward nonreligious (or irreligious) values and secular institutions. The secularization thesis refers to the belief that as societies progress, particularly through modernization and rationalization, religion loses its authority in all aspects of social life and governance. The term secularization is also used in the context of the lifting of the monastic restrictions from a member of the clergy.Secularization has many levels of meaning, both as a theory and a historical process. Social theorists such as Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, and Émile Durkheim, postulated that the modernization of society would include a decline in levels of religiosity. Study of this process seeks to determine the manner in which, or extent to which religious creeds, practices and institutions are losing social significance. Some theorists argue that the secularization of modern civilization partly results from our inability to adapt broad ethical and spiritual needs of mankind to the increasingly fast advance of the physical sciences.The term also has additional meanings, primarily historical and religious. Applied to church property, historically it refers to the seizure of monastic lands and buildings, such as Henry VIII's Dissolution of the Monasteries in England and the later acts during the French Revolution as well as by various anti-clerical European governments during the 18th and 19th centuries, which resulted in the expulsion and suppression of the religious communities which occupied them (see Kulturkampf). Otherwise, secularization involves the abandonment of goods by the Church where it is sold to purchasers after the government seizes the property, which most commonly happens after reasonable negotiations and arrangements are made.Still another form of Secularization refers to the act of Prince-Bishops or holders of a position in a Monastic or Military Order - holding a combined religious and secular authority under the Catholic Church - who broke away and made themselves into completely secular (typically, Protestant) hereditary rulers. For example, Gotthard von Kettler, the last Master of the Livonian Order, converted to Lutheranism, secularised (and took to himself) the lands of Semigallia and Courland which he had held on behalf of the order - which enabled him to marry and leave to his descendants the Duchy of Courland and Semigallia.In Catholic canon law, the term can also denote the permission or authorization given for a member of a religious order to live outside his or her religious community or monastery, either for a fixed or permanent period.
 • La secolarizzazione (il cui significato si riconduce al termine latino saeculum, con il significato di mondo), è quel fenomeno per il quale la società - nel suo complesso - non adotta più un comportamento sacrale, si allontana da schemi, usi e costumi tradizionali; questo fenomeno investe tutto il sistema dei valori, modificandoli e, con essi, trasformando anche le identità, le appartenenze, comprese quelle laiche o laicizzate. Questo fenomeno, che può essere considerato come un aspetto della modernizzazione, è stato incentivato dall'istruzione obbligatoria, come anche dall'espansione dell'istruzione in generale e dei mezzi di comunicazione di massa; inoltre è sollecitato anche da altri fenomeni di mobilitazione sociale quali l'urbanizzazione, l'industrializzazione e la mobilità di classe.La secolarizzazione può essere identificata, in alcuni paesi e ambiti culturali, con il concetto di scristianizzazione in correlazione con la perdita di incidenza del "sacro" sulla società. Una parte della teologia l'ha interpretata, come realizzazione nel concreto del Cristianesimo, grazie alla distruzione che essa realizza del "Tempio" e dei suoi simboli di separazione e di gerarchizzazione. La secolarizzazione è stata anche considerata il tramonto delle ideologie; essa mette in crisi anche altri soggetti, come lo Stato, o i grandi partiti e movimenti di massa, in quanto contesta ad essi la pretesa di porsi come centro sacrale nella storia del mondo.
 • Sekülerizasyon ya da Lâikleştirme (İngilizce: Secularization; Fransızca: Sécularisation) Dini yönetime son verme, dinî ve ruhanî olmayan; manastır sistemine bağlı olmayan dünyevî bir idare sistemine geçirme.
 • Секуляриза́ция (от лат. saecularis — мирской) — в социологии процесс снижения роли религии в жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) норм.До конца XX века в русском языке термин «секуляризация» был традиционно историческим и описывал процесс экспроприации церковных земельных владений в пользу государства, который в России практически закончился в XVIII веке, см. Секуляризация (история).
 • Secularisatie is, strikt genomen, het onteigenen van bezit van de Kerk. Het gaat hier dan meestal om het bezit van land en kloosters dat overgaat van de Katholieke Kerk op de staat. In de 17e eeuw, de tijd van het protestantisme, werd de macht van wereldlijke ('seculiere') vorsten in bepaalde streken groter in verhouding tot de macht van de Kerk. Daarom waren zij vaak in staat om bezit van de Kerk af te nemen.Het woord wordt ook gebruikt wanneer priesters overgaan van de religieuze naar de seculiere staat. Degene die regulier priester is wordt seculier priester (een priester in dienst van een bisdom). Secularisatie wordt toegestaan door de H. Stoel of de plaatselijke ordinaris, naargelang het regulier instituut van pauselijk of diocesaan recht is. De H. Stoel staat secularisatie slechts toe aan de religieuzen-priesters, als zij een ordinaris gevonden hebben, die hen wil opnemen.In een derde betekenis wordt het woord tegenwoordig ook gebruikt als synoniem voor secularisering, met name het proces waardoor het maatschappelijk leven zich gescheiden ontwikkelt van de Kerk en het geloof.
 • Sekularizace (z lat. saeculum, „tento věk, svět“ a saecularis, „světský“) znamená zesvětštění, obecně potlačení vlivu náboženství nebo odnáboženštění. Je jedním z důsledků modernizace a racionalizace společnosti. Znaky této tendence nalézáme již v antice, ve středověku a zejména později v období renesance. Sekularizace se týká dogmat a rituálů, ne církve jako instituce samotné. Pojem má také historický a náboženský význam. Odkazuje na zabrání církevní půdy světskými evropskými vládami během 18. a 19. století.
 • Sekularyzacja (inaczej: zeświecczenie) – zespół działań zmierzający do znacznego ograniczenia lub wręcz całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie. Termin pochodzi od łacińskiego saecularis (świecki); do języka polskiego przeszedł z francuskiego sécularisation. W przeszłości sekularyzacją nazywano także przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich. Używa się także terminu kasata, np. klasztorów.
 • A secularização de uma sociedade pode ser entendida, em um sentido literal, como um processo pelo qual a religião deixa de ser o aspecto cultural agregador, transferindo para uma das outras atividades desta mesma sociedade este fator coercitivo e identificador. Ela faz com que tal objeto de análise já não esteja mais determinado diretamente pela religião.
 • Die Säkularisierung, abgeleitet von saeculum (lat. Zeit, Zeitalter; auch: Jahrhundert), bedeutet allgemein jede Form von Verweltlichung, im engeren Sinn aber die durch den Humanismus und die Aufklärung ausgelösten Prozesse, die die früheren engeren Bindungen an die Religion gelöst und den Lebenswandel zunehmend auf Basis menschlicher Vernunft begründet haben. Soziologisch wird dieser Prozess in der aktuellen Denkweise als "sozialer Bedeutungsverlust von Religion" bezeichnet. Für manche Gruppen steht Säkularisierung auch als Synonym für „Entchristlichung“, was in dem überwiegenden Auftreten dieses Prozesses in den westlichen und christlichen Industrieländern begründet liegt.
 • La secularización es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a una civil o no-teológica. También significa el paso de algo o alguien que estaba bajo el ámbito o dominio de una doctrina religiosa (siguiendo sus reglas o preceptos), a la estructura secular, laica o mundanal. La secularización también se refiere al proceso que experimentan algunos Estados o territorios cuando diversas instituciones y bienes pasan de la esfera religiosa a la civil. Con la secularización, lo sagrado y lo religioso se hacen más privados y ceden su preeminencia pública a la sociedad en general.
 • Sekularisasi adalah perubahan masyarakat dari identifikasi dekat dengan nilai-nilai dan institusi agama menjadi nilai-nilai dan institusi non-agama dan sekuler. Tesis sekularisasi mengarah pada keyakinan bahwa ketika masyarakat "berkembang", terutama melalui modernisasi dan rasionalisasi, agama kehilangan kekuasaannya di semua aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Sebutan sekularisasi juga digunakan dalam konteks mengangkat batasan keagamaan dari seorang rohaniwan.Sekularisasi memiliki banyak tingkatan arti, yaitu sebagai teori atau proses sejarah. Teoris sosial seperti Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, dan Émile Durkheim, menyatakan bahwa modernisasi masyarakat akan mendorong penurunan tingkat religiusitas. Penelitian dalam proses ini bertujuan untuk menentukan kelakuan yang menyebabkan kepercayaan, praktik dan institusi keagamaan kehilangan pengaruh publik. Sejumlah teoris membantah bahwa sekularisasi peradaban modern disebabkan oleh ketidakmampuan manusia untuk mengadopsi kebutuhan etis dan spiritual manusia agar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat.Sebutan ini juga memiliki arti tambahan yang historis. Sekularisasi pernah diberlakukan pada properti gereja yang melibatkan pengabaian barang oleh gereja dan dijual setelah pemerintah menyita properti tersebut. Ini sering terjadi setelah negosiasi dan persetujuan yang masuk akal berhasil tercapat. Dalam teologi katolik, sebutan ini juga dapat menandakan izin atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang (biasanya rohaniwan, yang menjadi rohaniwan sekuler) untunk tinggal di luar koloni religiusnya (biara) dengan waktu yang ditentukan atau permanen.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 87800 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14762 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 82 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109982522 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La sécularisation (étymologiquement rendre au siècle, au monde, de séculier) consiste à faire passer des biens d’Église dans le domaine public, ou encore, à soustraire à l’influence des institutions religieuses des fonctions ou des biens qui lui appartenaient.
 • La secularització és la separació entre l'Església i l'Estat. Es dóna a la majoria dels països occidentals. La secularització és el resultat d'un llarg procés històric ple de tensions i d'incomprensions entre l'Estat i l'Església, alguns dels quals són els següents:
 • Sekülerizasyon ya da Lâikleştirme (İngilizce: Secularization; Fransızca: Sécularisation) Dini yönetime son verme, dinî ve ruhanî olmayan; manastır sistemine bağlı olmayan dünyevî bir idare sistemine geçirme.
 • Sekularyzacja (inaczej: zeświecczenie) – zespół działań zmierzający do znacznego ograniczenia lub wręcz całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie. Termin pochodzi od łacińskiego saecularis (świecki); do języka polskiego przeszedł z francuskiego sécularisation. W przeszłości sekularyzacją nazywano także przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich. Używa się także terminu kasata, np. klasztorów.
 • A secularização de uma sociedade pode ser entendida, em um sentido literal, como um processo pelo qual a religião deixa de ser o aspecto cultural agregador, transferindo para uma das outras atividades desta mesma sociedade este fator coercitivo e identificador. Ela faz com que tal objeto de análise já não esteja mais determinado diretamente pela religião.
 • Секуляриза́ция (от лат. saecularis — мирской) — в социологии процесс снижения роли религии в жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) норм.До конца XX века в русском языке термин «секуляризация» был традиционно историческим и описывал процесс экспроприации церковных земельных владений в пользу государства, который в России практически закончился в XVIII веке, см.
 • Sekularizazioa gizarteak bizitako aldaketa-prozesu sakon bati ematen zaion izena da, zeinean erlijioari estuki loturiko balioek zein erakundeek indarra galtzen duten, balio ez-erlijiosoen eta erakunde sekularren mesedetan. Sekularizazioa, horrela, nagusiki soziologian zein filosofian erabilitako kontzeptua da. Sekularizazioaren tesia, bere aldetik, modernizazioaren bidez erlijioak gizarte-bizitzan zein gobernuetako erabakietan eraginik izango ez duenaren ustea da.
 • Sekularisasi adalah perubahan masyarakat dari identifikasi dekat dengan nilai-nilai dan institusi agama menjadi nilai-nilai dan institusi non-agama dan sekuler. Tesis sekularisasi mengarah pada keyakinan bahwa ketika masyarakat "berkembang", terutama melalui modernisasi dan rasionalisasi, agama kehilangan kekuasaannya di semua aspek kehidupan sosial dan pemerintahan.
 • Sekularizace (z lat. saeculum, „tento věk, svět“ a saecularis, „světský“) znamená zesvětštění, obecně potlačení vlivu náboženství nebo odnáboženštění. Je jedním z důsledků modernizace a racionalizace společnosti. Znaky této tendence nalézáme již v antice, ve středověku a zejména později v období renesance. Sekularizace se týká dogmat a rituálů, ne církve jako instituce samotné. Pojem má také historický a náboženský význam. Odkazuje na zabrání církevní půdy světskými evropskými vládami během 18.
 • Secularization or Secularisation is the transformation of a society from close identification with religious values and institutions toward nonreligious (or irreligious) values and secular institutions. The secularization thesis refers to the belief that as societies progress, particularly through modernization and rationalization, religion loses its authority in all aspects of social life and governance.
 • A szekularizáció a modern vallástudományi, vallásszociológiai, keresztény teológiai és politikai fogalom. A társadalom egészének mindennapi életéből egy adott vallás és egyház szokásainak kiszorulását, vagy inkább elkülönülésének folyamatát jellemzi.A történettudomány a szekularizálás fogalmával írja le a Luther Márton tevékenysége idején, 1517 és 1555 között zajló folyamatot. Ennek során – a szegény egyház követelménye szerint – az egyházi tulajdonú földbirtokok kerültek magánkézbe.
 • Die Säkularisierung, abgeleitet von saeculum (lat. Zeit, Zeitalter; auch: Jahrhundert), bedeutet allgemein jede Form von Verweltlichung, im engeren Sinn aber die durch den Humanismus und die Aufklärung ausgelösten Prozesse, die die früheren engeren Bindungen an die Religion gelöst und den Lebenswandel zunehmend auf Basis menschlicher Vernunft begründet haben. Soziologisch wird dieser Prozess in der aktuellen Denkweise als "sozialer Bedeutungsverlust von Religion" bezeichnet.
 • La secularización es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a una civil o no-teológica. También significa el paso de algo o alguien que estaba bajo el ámbito o dominio de una doctrina religiosa (siguiendo sus reglas o preceptos), a la estructura secular, laica o mundanal. La secularización también se refiere al proceso que experimentan algunos Estados o territorios cuando diversas instituciones y bienes pasan de la esfera religiosa a la civil.
 • 세속화(世俗化, 영어: secularization)란 종교적 가치와 제도가 매우 동일시되던 사회가 비종교적 가치와 세속적 제도로 변화하는 과정을 일컫는다. '세속화 테제'는 근대화나 합리화와 같은 사회 발전으로 말미암아 종교가 사회 생활과 통치의 모든 측면에서 권위를 잃는다는 주장을 말한다. 세속화는 이론이자 역사상의 한 과정으로서 여러 층위의 의미를 담고 있다. 카를 마르크스, 지그문트 프로이트, 막스 베버, 에밀 뒤르켐과 같은 사회 이론가들은 사회 근대화로 종교성이 쇠퇴하고 있다고 주장하였다. 세속화 연구에서는 종교적 신조, 관습, 제도가 사회적 영향력을 잃고 있는 정도와 방식에 대해 파악하고자 한다.
 • Secularisatie is, strikt genomen, het onteigenen van bezit van de Kerk. Het gaat hier dan meestal om het bezit van land en kloosters dat overgaat van de Katholieke Kerk op de staat. In de 17e eeuw, de tijd van het protestantisme, werd de macht van wereldlijke ('seculiere') vorsten in bepaalde streken groter in verhouding tot de macht van de Kerk.
 • La secolarizzazione (il cui significato si riconduce al termine latino saeculum, con il significato di mondo), è quel fenomeno per il quale la società - nel suo complesso - non adotta più un comportamento sacrale, si allontana da schemi, usi e costumi tradizionali; questo fenomeno investe tutto il sistema dei valori, modificandoli e, con essi, trasformando anche le identità, le appartenenze, comprese quelle laiche o laicizzate.
rdfs:label
 • Sécularisation
 • Secolarizzazione
 • Secularisatie
 • Secularització
 • Secularización
 • Secularization
 • Secularização
 • Sekularisasi
 • Sekularizace
 • Sekularizazio
 • Sekularyzacja
 • Sekülerizasyon
 • Szekularizáció
 • Säkularisierung
 • Секуляризация (социология)
 • 세속화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is foaf:primaryTopic of