Rudolf Bultmann (20 août 1884 - 30 juillet 1976) est un théologien allemand de tradition luthérienne. Fils d'un pasteur luthérien, il étudia à Tübingen, Berlin et Marburg avant de devenir lui-même professeur d'études néotestamentaires à Marburg.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Rudolf Bultmann (20 août 1884 - 30 juillet 1976) est un théologien allemand de tradition luthérienne. Fils d'un pasteur luthérien, il étudia à Tübingen, Berlin et Marburg avant de devenir lui-même professeur d'études néotestamentaires à Marburg. C'est dans cette université qu'il marqua d'une profonde influence nombre d'étudiants en théologie et en philosophie, parmi lesquels Gerhard Krüger.Dépassant le cadre du luthéranisme, Bultmann est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, à la fois controversé et admiré, « scandale et signe de contradiction à l'intérieur même du protestantisme ».
 • 루돌프 불트만(Rudolf Karl Bultmann, 1884년 8월 20일-1976년 7월 30일)은 독일의 개신교(루터교) 신학자이다. 마르부르크 대학교의 신약학 교수로 30년 동안 재직했으며, 성서의 비신화화를 시도한 신학자라는 평가를 받는다.
 • Rudolf Karl Bultmann (20 August 1884 – 30 July 1976) was a German Lutheran theologian and professor of New Testament at the University of Marburg. He was one of the major figures of early 20th century biblical studies and a prominent voice in liberal Christianity. Bultmann is known for his belief that the historical analysis of the New Testament is both futile and unnecessary, given that the earliest Christian literature showed little interest in specific locations. Bultmann argued that all that matters is the "thatness", not the "whatness" of Jesus, i.e. only that Jesus existed, preached and died by crucifixion matters, not what happened throughout his life.Bultmann's approach relied on his concept of demythology, and interpreted the mythological elements in the New Testament existentially. Bultmann contended that only faith in the kerygma, or proclamation, of the New Testament was necessary for Christian faith, not any particular facts regarding the historical Jesus.
 • ルドルフ・カール・ブルトマン(Rudolf Karl Bultmann, 1884年8月20日 - 1976年7月30日)は、20世紀を代表するドイツの新約聖書学者。新約聖書の史的・批判的研究に一時代を築くとともに、聖書の非神話化(非神話論化)と実存論的解釈の方法論を提唱し、キリスト教内外に様々な議論を引き起こした。
 • Рудольф Карл Бультман (нем. Rudolf Karl Bultmann; 20 августа 1884, Вифельстеде — 30 июля 1976, Марбург) — лютеранский теолог, один из основоположников диалектической теологии.Родился в семье лютеранского служителя. Младший брат Бультмана погиб на фронте Первой мировой войны. В 1921—1951 — профессор теологии Марбургского университета. Развивал идею «демифологизации» Нового Завета как освобождения «керигмы» (вневременного евангельского послания) Нового Завета от мифа как совокупности аллегорий с вплетением конкретно-исторического контекста, но в первую очередь как продукта восприятия и мышления, подчиненных принципу одновременности, как он воплощается информационным окружением современного человека, формируемым, главным образом, средствами массовой коммуникации. Бультман считал, что демифологизации требует интеллектуальная честность, что нельзя сохранять миф только потому, что он оказался в Библии.Наряду с работами Карла Густава Юнга, проблематика демифологизации религии Бультмана явилась реакцией на повседневную мифологизацию обыденного, в том числе религиозного, сознания под воздействием средств массовой коммуникации, информационная перегрузка сообщений которых приводит к необходимости их восприятия по принципу распознавания образа, уподобляющего его схематизму восприятия мифа.Для Бультмана не только бесы и чудеса, но и многие поворотные моменты биографии Христа облечены в форму мифа, который скрывает суть – победу Христа над смертью через её добровольное принятие.Здесь Бультман оказывается особенно близок экзистенциальной философии своего коллеги Мартина Хайдеггера
 • Rudolf Karl Bultmann (* 20. August 1884 in Wiefelstede; † 30. Juli 1976 in Marburg) war ein deutscher evangelischer Theologe und Professor für Neues Testament. Bekannt wurde er durch sein Programm der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. Seine Auffassungen wurden von der Systematischen Theologie und der Philosophie aufgegriffen.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, Oldenburg, 20 d'agost de 1884 - †30 de juliol de 1976) va ser un teòleg protestant alemany.L'autor més important de l'última etapa de la denominada "antiga recerca del Jesús històric". Va protagonitzar l'escepticisme històric que marcà el final d'aquesta etapa. Alguns autors anomenaren a aquesta època d'escepticisme, que abastà quasi tota la primera meitat del segle XX, "la no-recerca" ("no-quest").Després de ser rebutjades com fonts d'accés al Jesús històric els evangelis de Joan (per Strauss), Mateu i Lluc (per Weisse i Wilke), i, finalment, Marc (per Wrede i Schmidt), Bultmann reprèn la idea de Kähler de renunciar al Jesús històric com algú del passat, sense importància, al que no es pot accedir, i centrar-se en el Crist de la fe, que, segons Bultmann, és l'única cosa que importa.Seguint la idea proposada per diversos autors de l'Escola de la història de les religions, com Hans-Joachim Schoeps, defensa la teoria de l'helenització del judeocristianisme primitiu, que Pau de Tars realitza per influència de les religions mistèriques i el gnosticisme.
 • Rudolf Bultmann (20. srpna 1884 Wiefelstede, Oldenburg – 30. července 1976 Marburg) byl německý luterský teolog a biblista, představitel školy dějin forem (Formgeschichte) a autor projektu demytologizace a existenciálního výkladu Nového zákona.
 • Rudolf Karl Bultmann (ur. 20 sierpnia 1884 w Wiefelstede w Dolnej Saksonii, zm. 30 lipca 1976 w Marburgu) – jeden z najbardziej wpływowych teologów ewangelickich XX wieku.Wśród jego uczniów można wymienić takich egzegetów i teologów jak Hans Jonas, Ernst Käsemann, Günther Bornkamm, Ernst Fuchs i Herbert Braun. Bultmann jest znany głównie ze swego programu demitologizacji przekazu ewangelicznego.
 • Rudolf Karl Bultmann (20 Agustus 1884 - 30 Juli 1976) adalah seorang teolog Jerman dengan latar belakang Lutheran, yang selama tiga dasawarsa menjadi profesor dalam studi Perjanjian Baru di Universitas Marburg. Bukunya History of the Synoptic Tradition (Sejarah Tradisi Sinoptik) (1921) hingga kini masih dianggap sebagai perangkat penting dalam penelitian kitab-kitab Injil, bahkan oleh para sarjana yang menolak analisisnya tentang trope retorika konvensional atau satuan naratif yang membentuk kitab-kitab Injil, dan prinsip-prinsip yang berorientasi sejarah yang disebut "kritik bentuk". Bultmann adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam pendekatan studi ini: "Tujuan dari kritik bentuk adalah untuk menentukan bentuk asli dari sepotong naratif, suatu ucapan Tuhan, atau suatu perumpamaan. Dalam prosesnya kita belajar untuk membedakan tambahan-tambahan dan bentuk-bentuk sekuknder, dan semua ini pada gilirannya membawa kita kepada bentuk-bentuk penting bagi sejarah dari tradisinya." Pada 1941, Bultmann menerapkan kritik bentuk kepada Injil Yohanes, dan di situ ia membedakan keberadaan dari "Injil Tanda-tanda"] yang hilang, yang padanya Yohanes -- satu-satunya di antara para penulis Injil -- bergantung. Monografnya sangat kontroversial. Pada tahun yang sama kuliahnya Perjanjian Baru dan Mitologi: Masalah Demitologisasi terhadap Pesan Perjanjian Baru, menganjurkan para penafsir untuk menggantikan teologi yang tradisional dengan filsafat eksistensial dari kolega Bultmann, Martin Heidegger, sebuah upaya untuk membuat realitas ajaran-ajaran yesus lebih dapat dipahami oleh para pembaca modern yang terdidik. Bultmann tetap yakin bahwa kisah-kisah kehidupan Yesus menawarkan teologi dalam bentuk cerita. Pelajaran-pelajaran diajarkan dalam bahasa mitos yang dikenal pada waktu itu. Semua itu tidak boleh dibuang, melainkan diberikan penjelasan sehingga mereka dapat dipahami untuk masa kini. Bultmann menganggap iman harus menjadi suatu realitas masa kini. Bagi Bultmann, manusia di dunia tampaknya selalu berada di dalam kekecewaan dan kegalauan. Iman harus menjadi suatu tindakan kehendak yang vital dan teguh, bukan upaya mengumpulkan dan mengagung-agungkan "bukti-bukti kuno". Sebagian sarjana mengkritik Bultmann dan para kritik lainnya karena skeptisisme yang berlebih-lebihan mengenai keandalan historis kisah-kisah Injil. Dampak penuh Bultmann baru dirasakan ketika bukunya Kerygma and Mythos ("Berita Injil dan Mitos") terbit dalam terjemahan bahasa Inggris pada 1948. Ernst Käsemann dan Günther Bornkamm adalah beberapa di antara muridnya yang juga menjadi teolog terkemuka.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 agosto 1884 – Marburgo, 30 luglio 1976) è stato un teologo evangelico tedesco.Fra i suoi allievi si contano, fra gli altri, Hans Jonas, Heinrich Schlier, Uta Ranke-Heinemann, Ernst Käsemann, Günther Bornkamm, Ernst Fuchs e Herbert Braun. Bultmann è noto principalmente per il suo programma di demitizzazione del messaggio evangelico.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 augustus 1884 - Marburg, 30 juli 1976) was een Duits luthers exegeet, theoloog en filosoof. Hij maakte naam met zijn ontmythologisering van de nieuwtestamentische geloofsverkondiging.Bultmann was zoon van een dominee. Hij bezocht van 1895 tot 1903 het gymnasium in Oldenburg, waarna hij protestantse theologie in Tübingen, Berlijn en Marburg ging studeren. In 1910 promoveerde hij aan de Philipps Universiteit Marburg, waar hij na zijn habilitatie in 1912 privaatdocent werd. Tot aan zijn emeritaat was hij hoogleraar in Breslau (1916-1920), Gießen (1920-1921) en Marburg (1921-1951).Tijdens het Derde Rijk sloot Bultmann zich bij de Bekennende Kirche aan (1934) en waarschuwde voor vervalsingen van het geloof door een "völkische Religiosität". Ondanks zijn veronderstelde antisemitisme (hij nam ook na de Tweede Wereldoorlog stelling tegen het joodse geloof als "verkeerde heilsweg" en "mislukking in de zonde") nam hij stelling tegen de hetze tegen joden en verzette zich tegen de invoering van de Arische wetgeving.
 • Rudolf Karl Bultmann (20 de agosto de 1884 - †30 de julio de 1976). Teólogo protestante alemán.El autor más importante de la última etapa de la denominada "antigua búsqueda del Jesús histórico". Protagonizó el escepticismo histórico que marcó el final de esta etapa. Algunos autores llamaron a esta época de escepticismo, que abarcó casi toda la primera mitad del siglo XX, "la no-búsqueda" ("no-quest").Tras ser rechazados como fuentes de acceso al Jesús histórico los evangelios de Juan (por Strauss), Mateo y Lucas (por Weisse y Wilke), y, finalmente, Marcos (por Wrede y Schmidt), Bultmann retoma la idea de Kähler de renunciar al Jesús histórico como alguien del pasado, sin importancia, al que no se puede acceder, y centrarse en el Cristo de la fe, que, según Bultmann, es lo único que importa.Siguiendo la idea propuesta por varios autores de la Escuela de la historia de las religiones, como Hans-Joachim Schoeps, defiende la teoría de la helenización del judeocristianismo primitivo, que Pablo de Tarso realiza por influencia de las religiones mistéricas y el gnosticismo.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 de agosto de 1884 — Marburg, 30 de julho de 1976) foi um teólogo alemão.Em 1912, começou a trabalhar como docente na área de Bíblia - Novo Testamento em Marburg; em 1916, tornou-se professor em Breslau; em 1920 foi para Giessen e, em 1921, transferiu-se para Marburg, onde viveu e trabalhou até o final de sua vida.Ocupou-se com muitos temas da teologia, filologia e arqueologia. Levantou questões importantes que dominaram a discussão teológica do século passado e são relevantes até hoje, como, por exemplo, o problema da demitologização.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1884-08-20 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:deathDate
 • 1976-07-30 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:influencedBy
dbpedia-owl:notableIdea
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Portrait de Rudolf Bultmann.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 466990 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 24976 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 127 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110905385 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activité
prop-fr:année
 • 1958 (xsd:integer)
 • 1959 (xsd:integer)
 • 1962 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:auteurs
 • Jean-Yves Lacoste+collectif
prop-fr:collection
 • Quadrige
 • Épiméthée
 • Bibliothèque de Philosophie
 • Nouvelle série théologique
 • Bibliothèque théologique
 • Œuvres de Martin Heidegger
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:doi
 • 10.391700 (xsd:double)
prop-fr:décès
 • 1976-07-30 (xsd:date)
prop-fr:genre
prop-fr:id
 • Dictionnaire
 • Encyclopédie
 • Quadrige2009
prop-fr:idéesRemarquables
prop-fr:influencéPar
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9782070745166 (xsd:double)
 • 0978-02-07 (xsd:date)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:langue
prop-fr:lienAuteur
 • Martin Heidegger
 • François Fédier
 • Hadrien France-Lanord
 • André Malet
 • Pierre Gisel
prop-fr:lienÉditeur
 • Presses universitaires de France
 • Éditions Gallimard
 • Éditions du Cerf
 • éditions Seghers
prop-fr:lieu
 • Genève
 • Paris
 • Paris, Neuchâtel
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Wiefelstede
prop-fr:légende
 • Portrait de Rudolf Bultmann.
prop-fr:mouvement
prop-fr:naissance
 • 1884-08-20 (xsd:date)
prop-fr:nom
 • Heidegger
 • Leduc
 • Malet
 • Arjakovsky
 • France-Lanord
 • Fédier
 • Larivée
 • Sommer
 • Kelley
 • Rudolf Bultmann
 • Gisel
 • Miegge
prop-fr:numéro
 • 69 (xsd:integer)
prop-fr:numéroDansCollection
 • 14 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 13182527 (xsd:integer)
 • 299509440 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 30 (xsd:integer)
 • 130 (xsd:integer)
 • 176 (xsd:integer)
 • 415 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 378 (xsd:integer)
 • 1450 (xsd:integer)
 • 1572 (xsd:integer)
prop-fr:préface
 • Rudolf Bultmann
prop-fr:prénom
 • Martin
 • Pierre
 • Alexandra
 • André
 • Annie
 • Christian
 • François
 • Hadrien
 • Philippe
 • Giovanni
 • Shawn
prop-fr:périodique
 • Revue Philosophie
prop-fr:réimpression
 • 1968 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • Vocabulaire polyphonique de sa pensée
 • La pensée de Rudolf Bultmann
 • Présentation, choix de textes, biographie, bibliographie
prop-fr:titre
 • Le Dictionnaire Martin Heidegger
 • Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco-chrétiennes du souci chez Heidegger
 • Mythos et Logos
 • Ontologie. Herméneutique de la facticité
 • Bultmann et la mort de Dieu
 • Encyclopédie du Protestantisme
 • Heidegger et la question de Dieu
 • Phénoménologie de la vie religieuse
 • Rudolf Bultmann, écrivain de toujours
 • L'Évangile et le Mythe dans la pensée de Rudolf Bultmann
 • Racializing Jesus : Race, Ideology and the Formation of Modern Biblical Scholarship
 • Heidegger, Aristote, Luther - Les sources aristotéliciennes et néo-testamentaires d'Être et temps
prop-fr:traducteur
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Delachaux et Niestlé
 • Gallimard
 • Labor et Fides
 • PUF
 • Routledge
 • Seghers
 • Éditions du Cerf
 • Editions de Minuit
 • Seghers/Delachaux et Niestlé
prop-fr:édition
 • PUF
prop-fr:œuvresPrincipales
 • Die Geschichte der synoptischen Tradition
 • Neues Testament und Mythologie
 • Theologie des Neuen Testaments
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Rudolf Bultmann (20 août 1884 - 30 juillet 1976) est un théologien allemand de tradition luthérienne. Fils d'un pasteur luthérien, il étudia à Tübingen, Berlin et Marburg avant de devenir lui-même professeur d'études néotestamentaires à Marburg.
 • 루돌프 불트만(Rudolf Karl Bultmann, 1884년 8월 20일-1976년 7월 30일)은 독일의 개신교(루터교) 신학자이다. 마르부르크 대학교의 신약학 교수로 30년 동안 재직했으며, 성서의 비신화화를 시도한 신학자라는 평가를 받는다.
 • ルドルフ・カール・ブルトマン(Rudolf Karl Bultmann, 1884年8月20日 - 1976年7月30日)は、20世紀を代表するドイツの新約聖書学者。新約聖書の史的・批判的研究に一時代を築くとともに、聖書の非神話化(非神話論化)と実存論的解釈の方法論を提唱し、キリスト教内外に様々な議論を引き起こした。
 • Rudolf Karl Bultmann (* 20. August 1884 in Wiefelstede; † 30. Juli 1976 in Marburg) war ein deutscher evangelischer Theologe und Professor für Neues Testament. Bekannt wurde er durch sein Programm der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. Seine Auffassungen wurden von der Systematischen Theologie und der Philosophie aufgegriffen.
 • Rudolf Bultmann (20. srpna 1884 Wiefelstede, Oldenburg – 30. července 1976 Marburg) byl německý luterský teolog a biblista, představitel školy dějin forem (Formgeschichte) a autor projektu demytologizace a existenciálního výkladu Nového zákona.
 • Rudolf Karl Bultmann (ur. 20 sierpnia 1884 w Wiefelstede w Dolnej Saksonii, zm. 30 lipca 1976 w Marburgu) – jeden z najbardziej wpływowych teologów ewangelickich XX wieku.Wśród jego uczniów można wymienić takich egzegetów i teologów jak Hans Jonas, Ernst Käsemann, Günther Bornkamm, Ernst Fuchs i Herbert Braun. Bultmann jest znany głównie ze swego programu demitologizacji przekazu ewangelicznego.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 agosto 1884 – Marburgo, 30 luglio 1976) è stato un teologo evangelico tedesco.Fra i suoi allievi si contano, fra gli altri, Hans Jonas, Heinrich Schlier, Uta Ranke-Heinemann, Ernst Käsemann, Günther Bornkamm, Ernst Fuchs e Herbert Braun. Bultmann è noto principalmente per il suo programma di demitizzazione del messaggio evangelico.
 • Rudolf Karl Bultmann (20 Agustus 1884 - 30 Juli 1976) adalah seorang teolog Jerman dengan latar belakang Lutheran, yang selama tiga dasawarsa menjadi profesor dalam studi Perjanjian Baru di Universitas Marburg.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, Oldenburg, 20 d'agost de 1884 - †30 de juliol de 1976) va ser un teòleg protestant alemany.L'autor més important de l'última etapa de la denominada "antiga recerca del Jesús històric". Va protagonitzar l'escepticisme històric que marcà el final d'aquesta etapa.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 augustus 1884 - Marburg, 30 juli 1976) was een Duits luthers exegeet, theoloog en filosoof. Hij maakte naam met zijn ontmythologisering van de nieuwtestamentische geloofsverkondiging.Bultmann was zoon van een dominee. Hij bezocht van 1895 tot 1903 het gymnasium in Oldenburg, waarna hij protestantse theologie in Tübingen, Berlijn en Marburg ging studeren.
 • Rudolf Karl Bultmann (20 de agosto de 1884 - †30 de julio de 1976). Teólogo protestante alemán.El autor más importante de la última etapa de la denominada "antigua búsqueda del Jesús histórico". Protagonizó el escepticismo histórico que marcó el final de esta etapa.
 • Rudolf Karl Bultmann (20 August 1884 – 30 July 1976) was a German Lutheran theologian and professor of New Testament at the University of Marburg. He was one of the major figures of early 20th century biblical studies and a prominent voice in liberal Christianity. Bultmann is known for his belief that the historical analysis of the New Testament is both futile and unnecessary, given that the earliest Christian literature showed little interest in specific locations.
 • Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 de agosto de 1884 — Marburg, 30 de julho de 1976) foi um teólogo alemão.Em 1912, começou a trabalhar como docente na área de Bíblia - Novo Testamento em Marburg; em 1916, tornou-se professor em Breslau; em 1920 foi para Giessen e, em 1921, transferiu-se para Marburg, onde viveu e trabalhou até o final de sua vida.Ocupou-se com muitos temas da teologia, filologia e arqueologia.
 • Рудольф Карл Бультман (нем. Rudolf Karl Bultmann; 20 августа 1884, Вифельстеде — 30 июля 1976, Марбург) — лютеранский теолог, один из основоположников диалектической теологии.Родился в семье лютеранского служителя. Младший брат Бультмана погиб на фронте Первой мировой войны. В 1921—1951 — профессор теологии Марбургского университета.
rdfs:label
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Bultmann
 • Rudolf Karl Bultmann
 • Rudolf Karl Bultmann
 • Rudolf Karl Bultmann
 • Бультман, Рудольф Карл
 • ルドルフ・カール・ブルトマン
 • 루돌프 불트만
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Rudolf Bultmann
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is foaf:primaryTopic of