Le Kent (Cent en vieil anglais, Cantia Regnum en latin) est un royaume anglo-saxon fondé au Ve siècle par les Jutes dans le sud-est de l'Angleterre. Il correspond approximativement au territoire occupé par le peuple celtique des Cantiaci avant la conquête romaine, et à l'actuel comté de Kent. C'est le premier royaume anglo-saxon converti au christianisme, et il atteint son apogée au début du VIIe siècle sous le roi Æthelberht.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Kent (Cent en vieil anglais, Cantia Regnum en latin) est un royaume anglo-saxon fondé au Ve siècle par les Jutes dans le sud-est de l'Angleterre. Il correspond approximativement au territoire occupé par le peuple celtique des Cantiaci avant la conquête romaine, et à l'actuel comté de Kent. C'est le premier royaume anglo-saxon converti au christianisme, et il atteint son apogée au début du VIIe siècle sous le roi Æthelberht. Sa puissance décline par la suite, et il finit par être soumis par la Mercie dans le courant du VIIIe siècle. Il est définitivement rattaché au Wessex vers le milieu du IXe siècle.
 • Королевство Кент — одно из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии, основанное ютами в юго-восточной Англии.
 • Kent Erresuma Ingalaterrako hegoekialdean Erdi Aroa existitu zen erresuma izan zen. V. mendearen bukaera aldean hainbat taldek erromatarrak bota zituztenean sortuta. Heptarkia izeneko garaian erresuma garrantzitsua izan zen, nahiz eta Kentek zituen ezaugarri berezi batzuek besteengandik pixka bat urruntzen zuten. Zazpi erreinu horietatik sortzen lehena izan zen eta nahiko modu baketsuan egin zuen, batez ere bere aldameneko erresumenik alderatuta. Euren artean kristautasuna onartu zuen lehenengo erresuma izan zen eta bi apezpiku izan zituen. Saxoi eta angloek sortu bazuten ere britoniar nahiko zituen eta herri horren izena hartu zuen, kantiakoak.
 • O Reino de Kent foi um Estado dos jutos no sudeste da Inglaterra, um dos sete reinos tradicionais da chamada Heptarquia anglo-saxã.As origens do reino são completamente obscuras, já que, devido a sua posição geográfica, recebeu algumas das primeiras ondas de invasões germânicas - um período histórico do qual sobreviveram poucos registros. O nome Kent, anterior aos invasores jutos, advém da tribo celta dos cantiaci, que habitava a área.
 • Królestwo Kentu (staroangielskie Cent, łacińskie Cantia regnum) – jutyjska kolonia, a następnie królestwo w dzisiejszej południowo-wschodniej Anglii. Zostało założone w połowie V wieku przez germańskich mieszkańców Jutlandii, po wycofaniu się Rzymian. Jedno z siedmiu tradycyjnych królestw heptarchii anglosaskiej, utraciło niepodległość w VIII wieku, stając się lennem Mercji. W IX wieku było lennem Wessex, by w X wieku zostać częścią królestwa Anglii.
 • The kingdom of the Kentish (Old English: Cantaware Rīce; Latin: Regnum Cantuariorum), today referred to as the Kingdom of Kent, was an early medieval kingdom in what is now South East England. It is said to have been founded at an unknown date in the 5th century by Jutes, members of a Germanic people from continental Europe, some of whom settled in Britain after the withdrawal of the Romans. It was one of the seven traditional kingdoms of the so-called Anglo-Saxon heptarchy, but it lost its independence in the 8th century when it became a sub-kingdom of Mercia. In the 9th century, it became a sub-kingdom of Wessex, and in the 10th century, it became part of the unified Kingdom of England that was created under the leadership of Wessex. Its name has been carried forward ever since as the county of Kent.
 • Království Kent bylo království Jutů na jihovýchodě Anglie a bylo jedním ze sedmi anglosaských království.Původ Kentu a jeho hranic je nejasný, ale zřejmě odpovídá území starověkého britského kmene Ceintů, po nichž je pojmenován. Julius Caesar odkazuje na čtyři panovníky regionů Cantiacia. Poté co Británii opustili Římané se na pobřeží vylodilo množství Jutů. Britové jim navrhli úplatu za ochranu proti severním kmenům a jako základnu jim věnovali ostrov Thanet. Jutové postupně zvyšovali své požadavky, což vedlo k tomu, že na ně Britové zaútočili. Podle pověsti později Britové navrhli jednání o mírovém ujednání sporu, na který Sasové (zřejmě Anglové a Jutové) dorazili ozbrojení a překvapené Brity pobili. První ověřenou informací vztahující se ke království je příjezd Augustina z Canterbury se 40 mnichy roku 597. Proto, že byl prvním královstvím ustanoveným germánskými kmeny, byl Kent relativně mocným královstvím v počátečním období panování Anglosasů. Vrcholným obdobím Kentského království byla zřejmě doba vlády Ethelberta na počátku 7. století. Byl prvním anglosaským králem, který přijal křesťanství stejně jako prvním, který vydal roku 616 písemný zákoník. Po jeho smrti vliv Kentu poklesl a v polovině dalšího století se centrum moci přesunulo do jiných království.Caedwall z Wessexu dobyl roku 686 Kent. Krátce nato byl při vzpouře v Kentu zabit jeho bratr Mull a Caedwalla se vrátil a povstání tvrdě potlačil. Po krátké době, kdy vládl Kentu Oswine, se stal králem Withred. Ten se zasloužil o obnovu království zpustošeného v předchozích letech a roku 694 uzavřel s Wessexem mír, jehož podmínkou byla platba za smrt Mulla.Po Withedrově smrti roku 725 došlo k rozdělení Kentu. Po dalších 40 let vládli společně dva nebo tři panovníci. To bylo zřejmě důvodem, proč roku 764 ovládl Kent král Mercie Offa. Ten ustanovil v Kentu svého zástupce, který vládl v jeho područí. V 70. letech 8. století se Offa pokusil ovládat Kent přímo, což vyvolalo povstání, které vyústilo roku 776 v bitvu u Otfordu. Kentské vojsko zvítězilo a Egbert II. a Ealhmund vládli jako samostatní panovníci asi po jedno desetiletí. Nicméně Offa získal moc nad Kentem znovu roku 785.V letech 785 až 796 byl Kent řízen Mercií přímo. Offa zemřel roku 796 a mocenské vakuum využil Eadbert Praen k vzpouře, která měla přechodný úspěch, protože roku 798 Offův nástupce Coenwulf znovu ovládl Kent. Jeho králem ustanovil svého bratra Cuthreda a po jeho smrti roku 809 vládl Kentu přímo. Po vítězství Wessexu nad Mercií roku 825 v bitvě u Ellandunu připadl Kent Wessexu.Roku 892, kdy byla celá jižní Anglie sjednocená Alfrédem Velikým, stál Kent na pokraji zkázy. Poté, co porazil roku 878 Vikingy a zastavil jejich expanzi, dovolil jim usídlit se ve Východní Anglii a na severozápadě. Haesten, jeden z jejich zkušených velitelů, se vylodil se svým vojskem na severu Francie, obléhal Paříž a obsadil Bretaň. Asi 350 vikinských lodí z Boulogne přistálo roku 892 na pobřeží Kentu. Toto velké vojsko, čítající mezi pěti až deseti tisíci vojáky, se svými ženami a dětmi dorazilo k ústí řeky Limen a zaútočilo na saskou pevnost poblíž kostela v Bonnongtonu a všechny obyvatele zabili. Příští rok postavili svou vlastní obrovskou pevnost u Appledore. Poté co to zjistili ostatní Dánové ve Východní Anglii, porušili dohodu s Alfrédem a spojili se s nimi. Nejdříve prováděli nájezdy ze základny v Appledore a později se přesouvalo celé vojsko do vnitrozemí a utkalo se se saským vojskem v mnoha střetech, ale po čtyřech letech těchto výbojů zanechali. Někteří se stáhli do Východní Anglie a část odjela zpět do Francie. Království Kent se rozprostíralo v oblasti zhruba odpovídající tradičnímu hrabství Kent.
 • Het Koninkrijk Kent (Latijn: Cantia Regnum) was een van de koninkrijken van het Angelsaksische Engeland, en wordt gerekend onder de heptarchie. Het grondgebied kwam ruwweg overeen met dat van het huidige graafschap Kent. De naam Kent stamt al van voor de Romeinse tijd, toen in het gebied een Keltische stam met de naam Cantiaci woonde. Canterbury was hun hoofdstad, en werd later ook de hoofdstad van het koninkrijk Kent.Kent geldt als het oudste van de Angelsaksische rijken, en werd volgens de legende midden 5e eeuw gesticht door Hengest en Horsa. Zij zouden zijn uitgenodigd door een Britse koning Vortigern om te helpen met de verdediging van Engeland (waarschijnlijk tegen de Picten) en het grondgebied van Kent als betaling hebben gekregen. De mannen van Kent worden beschouwd Juten te zijn geweest, waar het grootste deel van Engeland door Angelen en/of Saksen werd veroverd. Ook had Kent, liggende aan de handelsweg van Londen naar het vasteland, meer contact met het Frankische rijk dan de andere Engelse koninkrijken.Waarschijnlijk de bekendste koning van Kent was Aethelberht, die rond 600 regeerde. Hij wordt genoemd als bretwalda, wat volgens de bronnen inhoudt dat zijn 'imperium' (opperkoningschap over koningen van andere koninkrijken) geheel zuid-Engeland (ten zuiden van de Humber) omvatte. Nog belangrijker is dat hij de eerste Angelsaksische koning werd die tot het christendom bekeerd werd. Dit werd gedaan door Augustinus, die in 598 in Kent aankwam. Augustinus werd aartsbisschop van Canterbury, en ook Rochester werd een bisschopszetel. De aanwezigheid van de aartsbisschop gaf Kent in de volgende eeuwen een groter belang dan het anders zou hebben bezeten.Hoewel volgende koningen van Kent niet meer de macht bereikten die Aethelberht had, bleef het tot 685 een onafhankelijke en machtige staat. Onder Wihtred (694-725) trad er een herstel op, maar zijn zonen Æthelberht II (koning van oost-Kent tot 762) en Eadberht II (koning van west-Kent tot 748) moesten waarschijnlijk de overheerschappij van Æthelbald van Mercia erkennen.Na de dood van Æthelberht II had Kent opnieuw dynastieke problemen, waarin koningen elkaar snel opvolgden, vaak met buitenlandse steun, en uiteindelijk werd het in 785 veroverd door koning Offa van Mercia, die persoonlijk de troon van Kent bezette. Na de dood van Offa in 796 kwamen de Kentenaren onder Eadberht Præn in opstand. Deze opstand werd echter neergeslagen door Coenwulf van Mercia in 798. Coenwulf stelde eerst zijn broer Cuthred aan als koning van Kent, toen deze overleed werd hij zelf koning.In 826 werd Kent veroverd door Aethelwulf, de zoon van koning Egbert van Wessex. Aethelwulf werd door zijn vader aangesteld als koning van Kent, dat ook Sussex, Surrey en mogelijk Essex omvatte. In deze vorm bleef Kent nog geruime tijd bestaan, maar het koninkrijk was feitelijk tot een provincie van Wessex geworden.
 • El Reino de Kent fue un reino del sudeste de la Inglaterra medieval fundado por los invasores jutos en una fecha imprecisa del siglo V, tras la retirada de los romanos de la isla de Britania. Fue uno de los estados principales de la denominada Heptarquía Anglosajona, periodo de la historia inglesa entre los siglos V y IX, aunque algunas características peculiares de Kent lo separan de los demás reinos coetáneos. Fue el primer reino en establecerse y lo hizo de modo más o menos pacífico a diferencia del, a veces, sanguinario establecimiento de sus belicosos vecinos anglo-sajones. También fue el primer reino de la Heptarquía en adoptar el cristianismo y ser el único de ellos que poseía dos obispados. Fue el único reino juto importante entre el conglomerado de estados sajones y anglos, y conservó un gran porcentaje de población britona. El propio nombre del reino es significativo, pues adoptó el nombre del pueblo invadido, los Cantiacos, y no el del invasor, como ocurrió en el resto de la isla.
 • ケント王国(Kingdom of Kent)は、イングランドに存在したヘプターキー(七王国)を構成する王国の一つ。ユトランド半島から来たジュート人の王国である。支配領域は、ほぼ現在のケント州(カンタベリーなどを含む地域)の辺りであった。
 • 켄트 왕국 (영어: Kingdom of Kent)은 영국으로 이주한 앵글로색슨족의 7왕국 중의 하나로, 오늘날의 잉글랜드 켄트 주에 존속했던 국가이다. 전설에 의하면 5세기 중엽 헹기스트가 데네트 섬에 상륙하여 로마 제국 말기에 브리튼 섬에서 강력한 통치자로 군림했던 보티건으로부터 그 동맹자로서 국토를 얻어 건국하였다고 한다. 6, 7세기 에셀버트 왕 때에 번영하여 남부 잉글랜드의 패권을 잡았다. 대륙과의 교섭이 많아 프랑크 왕국의 영향을 붇은 유트 문화를 형성하였다. 메로빙거 왕조와도 교섭하였으며, 597년에는 아우구스티누스로부터 기독교를 받아들였다. 이로써 켄트 왕국은 7왕국 중 문명이 가장 앞선 나라가 되었고, 수도인 캔터베리는 이미 이때부터 잉글랜드 기독교의 중심이 되기 시작하였다. 또한 켄트 왕국의 옛 영토는 중세 이래로 한 주를 이루었는데, 자유로운 요소를 다분히 내포하는 비장원적인 토지 제도가 특별히 두드러져, 선진적인 문화를 보유한 지역으로 손꼽히던 동남부 잉글랜드의 지역들 중에서도 가장 특색 있는 지역으로서 주목받고 있다.
 • Il regno del Kent, nel sud-est dell'Inghilterra, dapprima fu un reame degli Juti (V secolo) e poi uno dei sette regni anglosassoni. La capitale era Canterbury, che divenne in seguito il centro religioso della chiesa anglicana.
 • Das Königreich Kent (altenglisch Cantaware Rīce) war eines der sieben traditionellen Königreiche aus der Zeit der angelsächsischen Heptarchie in England.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 215430 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18697 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 127 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110718743 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1971 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
prop-fr:auteursOuvrage
 • Steven Bassett
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 718512553 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Frank Stenton
 • Simon Keynes
prop-fr:nom
 • Kirby
 • Brooks
 • Keynes
 • Kelly
 • Yorke
 • Stenton
 • Everitt
 • Witney
prop-fr:numéro
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 55 (xsd:integer)
 • 111 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Alan
 • Frank
 • Nicholas
 • Simon
 • Barbara
 • D. P.
 • K. P.
 • S. E.
prop-fr:périodique
 • Early Medieval Europe
prop-fr:titre
 • Anglo-Saxon England
 • Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England
 • The Earliest English Kings
 • Continuity and Colonization: The Evolution of Kentish Settlement
 • The Kingdom of Kent
 • The control of Kent in the ninth century
 • The creation and early structure of the kingdom of Kent
prop-fr:titreChapitre
 • Kent, Kingdom of
prop-fr:titreOuvrage
 • The Origins of Anglo-Saxon Kingdoms
prop-fr:volume
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Clarendon Press
 • Routledge
 • Seaby
 • Leicester University Press
 • Phillimore
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Kent (Cent en vieil anglais, Cantia Regnum en latin) est un royaume anglo-saxon fondé au Ve siècle par les Jutes dans le sud-est de l'Angleterre. Il correspond approximativement au territoire occupé par le peuple celtique des Cantiaci avant la conquête romaine, et à l'actuel comté de Kent. C'est le premier royaume anglo-saxon converti au christianisme, et il atteint son apogée au début du VIIe siècle sous le roi Æthelberht.
 • Королевство Кент — одно из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии, основанное ютами в юго-восточной Англии.
 • O Reino de Kent foi um Estado dos jutos no sudeste da Inglaterra, um dos sete reinos tradicionais da chamada Heptarquia anglo-saxã.As origens do reino são completamente obscuras, já que, devido a sua posição geográfica, recebeu algumas das primeiras ondas de invasões germânicas - um período histórico do qual sobreviveram poucos registros. O nome Kent, anterior aos invasores jutos, advém da tribo celta dos cantiaci, que habitava a área.
 • Królestwo Kentu (staroangielskie Cent, łacińskie Cantia regnum) – jutyjska kolonia, a następnie królestwo w dzisiejszej południowo-wschodniej Anglii. Zostało założone w połowie V wieku przez germańskich mieszkańców Jutlandii, po wycofaniu się Rzymian. Jedno z siedmiu tradycyjnych królestw heptarchii anglosaskiej, utraciło niepodległość w VIII wieku, stając się lennem Mercji. W IX wieku było lennem Wessex, by w X wieku zostać częścią królestwa Anglii.
 • ケント王国(Kingdom of Kent)は、イングランドに存在したヘプターキー(七王国)を構成する王国の一つ。ユトランド半島から来たジュート人の王国である。支配領域は、ほぼ現在のケント州(カンタベリーなどを含む地域)の辺りであった。
 • Il regno del Kent, nel sud-est dell'Inghilterra, dapprima fu un reame degli Juti (V secolo) e poi uno dei sette regni anglosassoni. La capitale era Canterbury, che divenne in seguito il centro religioso della chiesa anglicana.
 • Das Königreich Kent (altenglisch Cantaware Rīce) war eines der sieben traditionellen Königreiche aus der Zeit der angelsächsischen Heptarchie in England.
 • Het Koninkrijk Kent (Latijn: Cantia Regnum) was een van de koninkrijken van het Angelsaksische Engeland, en wordt gerekend onder de heptarchie. Het grondgebied kwam ruwweg overeen met dat van het huidige graafschap Kent. De naam Kent stamt al van voor de Romeinse tijd, toen in het gebied een Keltische stam met de naam Cantiaci woonde.
 • El Reino de Kent fue un reino del sudeste de la Inglaterra medieval fundado por los invasores jutos en una fecha imprecisa del siglo V, tras la retirada de los romanos de la isla de Britania. Fue uno de los estados principales de la denominada Heptarquía Anglosajona, periodo de la historia inglesa entre los siglos V y IX, aunque algunas características peculiares de Kent lo separan de los demás reinos coetáneos.
 • Kent Erresuma Ingalaterrako hegoekialdean Erdi Aroa existitu zen erresuma izan zen. V. mendearen bukaera aldean hainbat taldek erromatarrak bota zituztenean sortuta. Heptarkia izeneko garaian erresuma garrantzitsua izan zen, nahiz eta Kentek zituen ezaugarri berezi batzuek besteengandik pixka bat urruntzen zuten. Zazpi erreinu horietatik sortzen lehena izan zen eta nahiko modu baketsuan egin zuen, batez ere bere aldameneko erresumenik alderatuta.
 • Království Kent bylo království Jutů na jihovýchodě Anglie a bylo jedním ze sedmi anglosaských království.Původ Kentu a jeho hranic je nejasný, ale zřejmě odpovídá území starověkého britského kmene Ceintů, po nichž je pojmenován. Julius Caesar odkazuje na čtyři panovníky regionů Cantiacia. Poté co Británii opustili Římané se na pobřeží vylodilo množství Jutů. Britové jim navrhli úplatu za ochranu proti severním kmenům a jako základnu jim věnovali ostrov Thanet.
 • 켄트 왕국 (영어: Kingdom of Kent)은 영국으로 이주한 앵글로색슨족의 7왕국 중의 하나로, 오늘날의 잉글랜드 켄트 주에 존속했던 국가이다. 전설에 의하면 5세기 중엽 헹기스트가 데네트 섬에 상륙하여 로마 제국 말기에 브리튼 섬에서 강력한 통치자로 군림했던 보티건으로부터 그 동맹자로서 국토를 얻어 건국하였다고 한다. 6, 7세기 에셀버트 왕 때에 번영하여 남부 잉글랜드의 패권을 잡았다. 대륙과의 교섭이 많아 프랑크 왕국의 영향을 붇은 유트 문화를 형성하였다. 메로빙거 왕조와도 교섭하였으며, 597년에는 아우구스티누스로부터 기독교를 받아들였다. 이로써 켄트 왕국은 7왕국 중 문명이 가장 앞선 나라가 되었고, 수도인 캔터베리는 이미 이때부터 잉글랜드 기독교의 중심이 되기 시작하였다.
 • The kingdom of the Kentish (Old English: Cantaware Rīce; Latin: Regnum Cantuariorum), today referred to as the Kingdom of Kent, was an early medieval kingdom in what is now South East England. It is said to have been founded at an unknown date in the 5th century by Jutes, members of a Germanic people from continental Europe, some of whom settled in Britain after the withdrawal of the Romans.
rdfs:label
 • Royaume de Kent
 • Kent (království)
 • Kent Erresuma
 • Kingdom of Kent
 • Koninkrijk Kent
 • Królestwo Kentu
 • Königreich Kent
 • Regno del Kent
 • Reino de Kent
 • Reino de Kent
 • Кент (королевство)
 • ケント王国
 • 켄트 왕국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:child of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is foaf:primaryTopic of