Ronald Aylmer Fisher, était un biologiste et statisticien britannique, né à East Finchley le 17 février 1890 et mort le 29 juillet 1962. Il est considéré par Richard Dawkins comme « le plus grand des successeurs de Darwin » et par Anders Hald comme l'homme qui a – « presque d'une seule main – fondé les statistiques modernes ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Ronald Aylmer Fisher, était un biologiste et statisticien britannique, né à East Finchley le 17 février 1890 et mort le 29 juillet 1962. Il est considéré par Richard Dawkins comme « le plus grand des successeurs de Darwin » et par Anders Hald comme l'homme qui a – « presque d'une seule main – fondé les statistiques modernes ». Bradley Efron le considère comme le statisticien le plus important du XXe siècle.Dans le domaine des statistiques, il a introduit de nombreux concepts clés tels que le maximum de vraisemblance, l'information de Fisher et l'analyse de la variance ou encore la notion de statistique exhaustive.En génétique, sa théorie dite de l'emballement fisherien permet d'expliquer la présence de traits n'augmentant pas de manière évidente les chances de survie ou succès de l'organisme.Il est considéré comme un grand précurseur de Claude Shannon[réf. souhaitée]span /.Il est également un des fondateurs de la génétique moderne et un grand continuateur de Darwin, en particulier grâce à son utilisation des méthodes statistiques, incontournables dans la génétique des populations. Il a ainsi contribué à la formalisation mathématique du principe de sélection naturelle.Du point de vue des idées, il était conservateur, chrétien et rationaliste[réf. nécessaire].Il a en particulier milité pour l'eugénisme dans les années 1930,.
 • 로널드 피셔 경(Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS, 1890년 2월 17일~1962년 7월 29일)은 영국의 농학자이자 통계학자이다. 1919년부터 1933년까지 로담스테드 연구소 통계 연구실에서 근무하고, 1933년부터 1943년까지는 런던 대학교 우생학 교수를, 1943년부터는 케임브리지 대학교 유전학 교수를 지냈다. 모집단과 표본을 구별, 모집단에 관한 지식을 정밀한 소표본에 의하여 추정하는 방법을 수립, 추계 통계학을 창시하였다. 또한 최대우도를 이용한 추정 방법을 최초로 제시해 근대 통계학 발전에 크게 기여하였다. 저서에 《노동자 조사에 관한 통계적 방법》, 《수학적 통계학에 대한 기고》등이 있다. 통계학자 조지 박스의 장인이기도 하다. 아너스 핼은 피셔를 "거의 혼자의 힘으로 현대 통계학의 기초를 만들어낸 천재"로 평가했다.
 • Ronald Aylmer Fisher (Londres, 1890eko otsailaren 17 – Adelaida, Australia, 1962ko uztailaren 29) estatistikari eta biologo nabarmen bat izan zen. Estatistikari gisa, "ia soilik bere kabuz estatistika zientzia modernoaren oinarriak finkatu zituen jakintsua" izan zen, inferentzia estatistikoaren tresnak garatuz, berak asmaturiko egiantz handienaren metodoaren bitartez. Berari zor zaio halaber bariantza analisiaren garapena. Biologo moduan, ezaguna da genetikan eta eboluzioan egindako ikerketengatik, eugenesia arlo eztabaidatsuaren inguruan.
 • サー・ロナルド・エイルマー・フィッシャー Sir Ronald Aylmer Fisher(1890年2月17日 – 1962年7月29日)はイギリスの統計学者、進化生物学者、遺伝学者で優生学者である。現代の推計統計学の確立者であるとともに、集団遺伝学の創始者の1人であり、またネオダーウィニズムを代表する遺伝学者・進化生物学者でもあった。
 • Sir Ronald Aylmer Fisher FRS (17 February 1890 – 29 July 1962) was an English statistician, evolutionary biologist, geneticist, and eugenicist. Fisher is known as one of the chief architects of the neo-Darwinian synthesis, for his important contributions to statistics, including the analysis of variance (ANOVA), method of maximum likelihood, fiducial inference, and the derivation of various sampling distributions, and for being one of the three principal founders of population genetics. Anders Hald called him "a genius who almost single-handedly created the foundations for modern statistical science", while Richard Dawkins named him "the greatest biologist since Darwin".
 • Ronald Aylmer Fisher, (Londres, 17 de febrero de 1890 – Adelaida, 29 de julio de 1962) científico, matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista inglés. Fisher realizó muchos avances en la estadística, siendo una de sus más importantes contribuciones, la inferencia estadística creada por él en 1920.
 • Ronald Aylmer Fisher (17. února 1890, Londýn, Spojené království – 29. července 1962, Adelaide, Austrálie) byl anglický statistik, evoluční biolog, eugenik a genetik. Je považován za hlavního zakladatele moderní matematické statistiky.
 • Сър Роналд Айлмер Фишер (на английски: Ronald Aylmer Fisher), е английски статистик, еволюционен биолог и генетик. Той е последовател на теорията на Чарлз Дарвин и един от основоположниците на съвременната статистика.
 • Ronald Aylmer Fisher (Londra, 17 febbraio 1890 – Adelaide, 29 luglio 1962) è stato uno statistico, matematico e biologo britannico, viene considerato colui che ha fatto della statistica una scienza moderna, in quanto ha fondato i concetti di riferimento della statistica matematica moderna.
 • Ronald Aylmer Fisher (ur. 17 lutego 1890 w Londynie, zm. 29 lipca 1962 w Adelaide) – genetyk i statystyk brytyjski, profesor eugeniki London School of Economics w latach (1933-1943) i profesor genetyki Uniwersytetu w Cambridge (1943-1957), członek Royal Society w Londynie (Towarzystwa Królewskiego). Anders Hald określił go jako "geniusza, który niemalże sam stworzył podstawy współczesnej statystyki", zaś Richard Dawkins jako "największego ze spadkobierców Darwina". Ronald Fisher stworzył m.in. statystyczną metodę największej wiarygodności (ang. maximum likelihood), analizę wariancji (ANOVA) oraz liniową analizę dyskryminacyjną. W latach 1919-1933 opracowywał wyniki doświadczeń prowadzonych w instytucie badań rolniczych w Rothamsted koło Harpenden. Był jednym z twórców nowoczesnej statystyki matematycznej, zajmował się metodami weryfikacji hipotez za pomocą metod statystycznych, m.in. w antropologii, genetyce, ekologii, autor Statistical Methods for Research Workers (1925), Statistical Methods and Scientific Inference (1956).
 • Profesor Sir Ronald Aymler Fisher, F.R.S. (17 Şubat 1890 — 29 Temmuz 1962) bir İngiliz istatistikçisi, biyolojicisi ve genetik bilimcisidir. "Hemen hemen tek başına modern istatistiğin temellerinin kurucusu" olduğu iddia edilir (Anders Hald). İstatistik bilim dalında yeterlilik, yardımcı istatistik, maksimum olabilirlilik, varyanslar analizi, ayırıcı analiz ve Fisher bilişimi gibi birçok temel kavram ve konuları ortaya atmıştır. Bilişim kuramı'nı ortaya çıkaran ve bilişim ve entropi kavramlarını gelişteren Claude Shannonina öncülük edenlerin başında gelmektedir. Richard Dawkins'e göre: « evrim kuramının kurucusu olan Darwin'den sonraki ardıllarının en büyüğüdür.». Darwin'in ortaya attığı doğal seçim prensipinin ilk defa matematiksel biçimde ifade edilmesini başarmıştır. Ronald Fisher'in nüfus genetik alanında da katkısı büyüktür. S.Wright ve J.B.S.Haldane ile birlikte Neo-Darwin tipi modern evrim sentezinin kurucularından sayılır. 1918de yayınladığı bir makale ile nüfus içinde gen çokluluk dağılımlarının hesaplanmasi için difuzyon denklemlerini kullanması modern niceliksel genetik biliminin doğumu sayılmaktadır. Genetik bağlantıların ve genetik çoklulukların maksimum olabilirlik ile kestirimi üzerinde ilk çalışmaları yapmıştır. Kalıtsal morfoloji ve fizyoloji yavaş olarak ayırılma incelemesi olan sistematik klinler üzerinde ilk yaziları yazmış ve 1950'de yazmış olduğu makale biyoloji biliminde kompüter uygulanmasına ilk örnek olmuştur. Ronald Fisher ekolojik genetik alanında yaptığı çalışmalar doğal seçimin gücünün o zaman kadar kabul edilenden daha fazla olduğunu ve polimofizm gibi ekogenetik durumlarda doğal seçimin yansız olarak işlemediğini ortaya çıkarmıştır. Ancak evrim kuramının insansal alanlarda uygulanıp insanların kalıtsal özelliklerini daha da iyileştirmek iddiasiyla doğaya uymayanların elemine edilemesini öneren öjenik kuramı ve politikalarını 1930lu yıllarda kabul edilip ve akımın bilimsel temellere dayandığını iddia edenler arasında başta gelmiştir. Bu fikirlerin sonucu olan Nasyonal Sosyalist politikaların hazin sonuçlarını görmekle beraber, İkinci Dünya Savaşı sonralarında bile fikirlerini değiştirmemiştir. Örneğin, Ronald Fisher ırk kavramı üzerinde UNESCO soruşturmaları sonunda yayınlanan deklerasyona itiraz etmiştir Ronald Fisher hayat görüşü bakımından muhafazakar, koyu Hristiyan fakat rasyonalist olarak tanımlanmıştır.
 • Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS (17 Februari 1890 – 29 Juli 1962) adalah pakar statistika, pertanian eksperimental, dan genetika kuantitatif asal Inggris. Ronald Fisher adalah pemberi landasan bagi banyak aspek dalam statistika modern, khususnya di bidang statistika inferensi, yang mempelajari teori estimasi dan uji hipotesis. Ia juga dikenal sebagai orang yang mampu menyatukan dua kutub perdebatan di awal perkembangan genetika modern: antara kutub genetika kuantitatif dan genetika kualitatif (genetika Mendel). Richard Dawkins, tokoh pendukung neo-Darwinisme dan ateisme, menyebutnya sebagai "Pengganti Darwin terbesar", dan ahli sejarah statistika Anders Hald menyebut "Fisher adalah seorang jenius yang dengan sendirian menciptakan dasar-dasar ilmu statistika modern".
 • Ronald Aylmer Fisher, (17 de febrer de 1890 - 29 de juliol de 1962) va ser un científic, matemàtic, estadístic, biòleg evolutiu i genetista anglès. Realitzà molts avenços en l'estadística, un dels més importants dels quals va ser la inferència estadística, que desenvolupà el 1920. Al 1958 va ser distingit per la Societat Linneana de Londres amb la Medalla Darwin-Wallace.
 • Sir Ronald Aylmer Fisher (Londen, 17 februari 1890 – Adelaide (Australië), 19 juli 1962) was een Britse wetenschapper op het gebied van de statistiek, evolutietheorie en erfelijkheidsleer. Hij legde samen met Sewall Wright en J.B.S. Haldane de basis van de populatiegenetica, wat later zou uitmonden in de Moderne Synthese van de evolutionaire biologie.Fisher werd geboren in Londen op 17 februari 1890. Hij begon zijn studie wiskunde en sterrenkunde in Cambridge in 1909 en behaalde een graad in wiskunde en natuurkunde in 1912. In april van dat jaar publiceerde hij al een artikel over wat nu de "methode van de grootste aannemelijkheid" (maximum likelihood) heet. Hij correspondeerde hierover met W.S. Gosset, nu ook bekend onder het pseudoniem "Student", en kwam tot het inzicht dat een duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen de populatie en de steekproef daaruit.Fisher introduceerde wat nu variantieanalyse heet en de methode van "randomisatie" bij de studie van proefopzetten (experimental design).Fisher werkte na zijn afstuderen enige maanden als statisticus bij de firma "Mercantile and General Investment" in Londen. Toen hij in 1914 bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in het leger wilde, werd hij vanwege zijn slechte ogen afgekeurd. Hij was leraar wis- en natuurkunde bij verscheidene scholen, tot hem in 1919 twee banen werden aangeboden, een door Karl Pearson, wiens aandacht hij getrokken had, als hoofd statistiek bij het Galton proefstation en een als statisticus bij het Rothamsted landbouwkundig proefstation in Harpenden. Fisher accepteerde de laatste positie en werkte daar tot hij in 1933 benoemd werd als opvolger van Pearson, die met pensioen ging, als hoogleraar eugenetica aan het University College in Londen. In 1943 werd hij benoemd tot hoogleraar erfelijkheidsleer in Cambridge.In 1948 kreeg Fisher de Darwin Medal. In 1952 werd hij geridderd. In 1955 kreeg hij de Copley Medal. Sir Ronald Aylmer Fisher ging met emeritaat in 1957, maar bleef nog twee jaar werkzaam in Cambridge. In 1958 kreeg hij de Darwin-Wallace Medal van de Linnean Society of London. In 1959 verhuisde hij naar Australië, waar hij de laatste drie jaar van zijn leven werkte op de afdeling Mathematische Statistiek van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.
 • Sir Ronald Aylmer Fisher (* 17. Februar 1890 in London, England; † 29. Juli 1962 in Adelaide, Australien) war einer der bedeutendsten theoretischen Biologen, Genetiker, Evolutionstheoretiker und Statistiker des 20. Jahrhunderts.
 • Сэр Рональд Эйлмер Фишер (англ. Sir Ronald Aylmer Fisher, 17 февраля 1890 — 29 июля 1962) — английский статистик, биолог-эволюционист и генетик. Андерс Халд охарактеризовал его как «гения, едва не в одиночку заложившего основы современной статистики», а Ричард Докинз назвал «величайшим биологом, подобным Дарвину».
 • Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS (Londres, 17 de fevereiro de 1890 — Adelaide, 29 de julho de 1962) foi um estatístico, biólogo evolutivo e geneticista inglês.Foi descrito por Anders Hald como "um gênio que criou praticamente sozinho as fundações para a moderna ciência estatística" e Richard Dawkins, que o descreveu como "o maior dos sucessores de Darwin".Complementando a medida de informação própria para medir incerteza sobre espaços desordenados — proposta com sucesso pela teoria da informação, e publicada em 1949 por Claude Shannon (1916-2001) e Warren Weaver (1894-1978) no livro Teoria matemática da comunicação (The Mathematical Theory of Communication) —, Fisher criou uma medida alternativa de informação apropriada para medir incerteza sobre espaços ordenados.
dbpedia-owl:award
dbpedia-owl:birthDate
 • 1890-02-17 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:birthYear
 • 1890-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:bnfId
 • cb12278567t
dbpedia-owl:deathDate
 • 1962-07-29 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:deathYear
 • 1962-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:domain
dbpedia-owl:institution
dbpedia-owl:knownFor
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:residence
dbpedia-owl:sudocId
 • 031602843
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Ronald Aylmer Fisher
dbpedia-owl:university
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 137515 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13798 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 74 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106498508 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1912 (xsd:integer)
 • 1921 (xsd:integer)
 • 1922 (xsd:integer)
 • 1925 (xsd:integer)
 • 1935 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • John Aldrich
prop-fr:bnf
 • cb12278567t
prop-fr:champs
prop-fr:consultéLe
 • 2011-12-13 (xsd:date)
 • 2011-12-19 (xsd:date)
prop-fr:dateDeDécès
 • 1962-07-29 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1890-02-17 (xsd:date)
prop-fr:diplôme
prop-fr:doi
 • 10.100700 (xsd:double)
prop-fr:domicile
 • Angleterre et Australie
prop-fr:fr
 • station expérimentale de Rothamsted
prop-fr:id
 • f1922a
 • fisher1925a
prop-fr:institutions
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Erich L. Lehmann
 • Joan Fisher Box
prop-fr:lienÉditeur
 • Springer Science+Business Media
prop-fr:lieu
 • New York
 • Edinburgh
 • Oxford, England
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:lireEnLigne
 • http://psychclassics.yorku.ca/Fisher/Methods/
prop-fr:légende
 • Ronald Aylmer Fisher
prop-fr:mois
 • mai
prop-fr:nom
 • Lehmann
 • Fisher
 • Fisher Box
 • Ronald Aylmer Fisher
prop-fr:notes
 • Il est le beau-père de George E. P. Box.
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • 222 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 309 (xsd:integer)
 • 700 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 251 (xsd:integer)
prop-fr:paysDeDécès
prop-fr:paysDeNaissance
prop-fr:prix
prop-fr:prénom
 • Joan
 • Ronald
 • Erich L.
prop-fr:périodique
 • Philosophical Transactions of the Royal Society
 • Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society
 • Messenger of Mathmatics
 • Metron
prop-fr:renomméPour
prop-fr:sudoc
 • 31602843 (xsd:integer)
prop-fr:texte
 • station expérimentale de Rothamsted
prop-fr:titre
 • Fisher, Neyman, and the Creation of Classical Statistics
 • A Guide to R. A. Fisher
 • The influence of rainfall on the yield of wheat at Rothamsted
 • R. A. Fisher: The Life of a Scientist
 • Statistical Methods for Research Workers
 • On the "probable error" of a coefficient of correlation deduced from a small sample
 • The design of experiments
 • Theory of Statistical Estimation
 • On an Absolute Criterion for Fitting Frequency Curves
 • On the mathematical foundations of theoretical statistics
prop-fr:trad
 • Rothamsted Experimental Station
prop-fr:url
 • http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/222/594-604/309.full.pdf
 • http://www.economics.soton.ac.uk/staff/aldrich/fisherguide/rafframe.htm
 • http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1731764
prop-fr:volume
 • 22 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n79-45333
prop-fr:éditeur
 • Springer Science+Business Media
 • Wiley
 • Oliver and Boyd
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Ronald Aylmer Fisher, était un biologiste et statisticien britannique, né à East Finchley le 17 février 1890 et mort le 29 juillet 1962. Il est considéré par Richard Dawkins comme « le plus grand des successeurs de Darwin » et par Anders Hald comme l'homme qui a – « presque d'une seule main – fondé les statistiques modernes ».
 • 로널드 피셔 경(Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS, 1890년 2월 17일~1962년 7월 29일)은 영국의 농학자이자 통계학자이다. 1919년부터 1933년까지 로담스테드 연구소 통계 연구실에서 근무하고, 1933년부터 1943년까지는 런던 대학교 우생학 교수를, 1943년부터는 케임브리지 대학교 유전학 교수를 지냈다. 모집단과 표본을 구별, 모집단에 관한 지식을 정밀한 소표본에 의하여 추정하는 방법을 수립, 추계 통계학을 창시하였다. 또한 최대우도를 이용한 추정 방법을 최초로 제시해 근대 통계학 발전에 크게 기여하였다. 저서에 《노동자 조사에 관한 통계적 방법》, 《수학적 통계학에 대한 기고》등이 있다. 통계학자 조지 박스의 장인이기도 하다. 아너스 핼은 피셔를 "거의 혼자의 힘으로 현대 통계학의 기초를 만들어낸 천재"로 평가했다.
 • サー・ロナルド・エイルマー・フィッシャー Sir Ronald Aylmer Fisher(1890年2月17日 – 1962年7月29日)はイギリスの統計学者、進化生物学者、遺伝学者で優生学者である。現代の推計統計学の確立者であるとともに、集団遺伝学の創始者の1人であり、またネオダーウィニズムを代表する遺伝学者・進化生物学者でもあった。
 • Ronald Aylmer Fisher, (Londres, 17 de febrero de 1890 – Adelaida, 29 de julio de 1962) científico, matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista inglés. Fisher realizó muchos avances en la estadística, siendo una de sus más importantes contribuciones, la inferencia estadística creada por él en 1920.
 • Ronald Aylmer Fisher (17. února 1890, Londýn, Spojené království – 29. července 1962, Adelaide, Austrálie) byl anglický statistik, evoluční biolog, eugenik a genetik. Je považován za hlavního zakladatele moderní matematické statistiky.
 • Сър Роналд Айлмер Фишер (на английски: Ronald Aylmer Fisher), е английски статистик, еволюционен биолог и генетик. Той е последовател на теорията на Чарлз Дарвин и един от основоположниците на съвременната статистика.
 • Ronald Aylmer Fisher (Londra, 17 febbraio 1890 – Adelaide, 29 luglio 1962) è stato uno statistico, matematico e biologo britannico, viene considerato colui che ha fatto della statistica una scienza moderna, in quanto ha fondato i concetti di riferimento della statistica matematica moderna.
 • Ronald Aylmer Fisher, (17 de febrer de 1890 - 29 de juliol de 1962) va ser un científic, matemàtic, estadístic, biòleg evolutiu i genetista anglès. Realitzà molts avenços en l'estadística, un dels més importants dels quals va ser la inferència estadística, que desenvolupà el 1920. Al 1958 va ser distingit per la Societat Linneana de Londres amb la Medalla Darwin-Wallace.
 • Sir Ronald Aylmer Fisher (* 17. Februar 1890 in London, England; † 29. Juli 1962 in Adelaide, Australien) war einer der bedeutendsten theoretischen Biologen, Genetiker, Evolutionstheoretiker und Statistiker des 20. Jahrhunderts.
 • Сэр Рональд Эйлмер Фишер (англ. Sir Ronald Aylmer Fisher, 17 февраля 1890 — 29 июля 1962) — английский статистик, биолог-эволюционист и генетик. Андерс Халд охарактеризовал его как «гения, едва не в одиночку заложившего основы современной статистики», а Ричард Докинз назвал «величайшим биологом, подобным Дарвину».
 • Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS (Londres, 17 de fevereiro de 1890 — Adelaide, 29 de julho de 1962) foi um estatístico, biólogo evolutivo e geneticista inglês.Foi descrito por Anders Hald como "um gênio que criou praticamente sozinho as fundações para a moderna ciência estatística" e Richard Dawkins, que o descreveu como "o maior dos sucessores de Darwin".Complementando a medida de informação própria para medir incerteza sobre espaços desordenados — proposta com sucesso pela teoria da informação, e publicada em 1949 por Claude Shannon (1916-2001) e Warren Weaver (1894-1978) no livro Teoria matemática da comunicação (The Mathematical Theory of Communication) —, Fisher criou uma medida alternativa de informação apropriada para medir incerteza sobre espaços ordenados.
 • Sir Ronald Aylmer Fisher FRS (17 February 1890 – 29 July 1962) was an English statistician, evolutionary biologist, geneticist, and eugenicist. Fisher is known as one of the chief architects of the neo-Darwinian synthesis, for his important contributions to statistics, including the analysis of variance (ANOVA), method of maximum likelihood, fiducial inference, and the derivation of various sampling distributions, and for being one of the three principal founders of population genetics.
 • Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS (17 Februari 1890 – 29 Juli 1962) adalah pakar statistika, pertanian eksperimental, dan genetika kuantitatif asal Inggris. Ronald Fisher adalah pemberi landasan bagi banyak aspek dalam statistika modern, khususnya di bidang statistika inferensi, yang mempelajari teori estimasi dan uji hipotesis.
 • Sir Ronald Aylmer Fisher (Londen, 17 februari 1890 – Adelaide (Australië), 19 juli 1962) was een Britse wetenschapper op het gebied van de statistiek, evolutietheorie en erfelijkheidsleer. Hij legde samen met Sewall Wright en J.B.S. Haldane de basis van de populatiegenetica, wat later zou uitmonden in de Moderne Synthese van de evolutionaire biologie.Fisher werd geboren in Londen op 17 februari 1890.
 • Ronald Aylmer Fisher (ur. 17 lutego 1890 w Londynie, zm. 29 lipca 1962 w Adelaide) – genetyk i statystyk brytyjski, profesor eugeniki London School of Economics w latach (1933-1943) i profesor genetyki Uniwersytetu w Cambridge (1943-1957), członek Royal Society w Londynie (Towarzystwa Królewskiego). Anders Hald określił go jako "geniusza, który niemalże sam stworzył podstawy współczesnej statystyki", zaś Richard Dawkins jako "największego ze spadkobierców Darwina". Ronald Fisher stworzył m.in.
 • Profesor Sir Ronald Aymler Fisher, F.R.S. (17 Şubat 1890 — 29 Temmuz 1962) bir İngiliz istatistikçisi, biyolojicisi ve genetik bilimcisidir. "Hemen hemen tek başına modern istatistiğin temellerinin kurucusu" olduğu iddia edilir (Anders Hald). İstatistik bilim dalında yeterlilik, yardımcı istatistik, maksimum olabilirlilik, varyanslar analizi, ayırıcı analiz ve Fisher bilişimi gibi birçok temel kavram ve konuları ortaya atmıştır.
 • Ronald Aylmer Fisher (Londres, 1890eko otsailaren 17 – Adelaida, Australia, 1962ko uztailaren 29) estatistikari eta biologo nabarmen bat izan zen. Estatistikari gisa, "ia soilik bere kabuz estatistika zientzia modernoaren oinarriak finkatu zituen jakintsua" izan zen, inferentzia estatistikoaren tresnak garatuz, berak asmaturiko egiantz handienaren metodoaren bitartez. Berari zor zaio halaber bariantza analisiaren garapena.
rdfs:label
 • Ronald Aylmer Fisher
 • Ronald Aylmer Fisher
 • Ronald Aylmer Fisher
 • Ronald Aylmer Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Ronald Fisher
 • Роналд Фишер
 • Фишер, Рональд Эйлмер
 • ロナルド・フィッシャー
 • 로널드 피셔
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Ronald Aylmer Fisher
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:directeurThèse of
is foaf:primaryTopic of