Richard III (The Life and Death of Richard the Third) est la dernière pièce historique d'un ensemble qui forme, avec les trois parties d'Henri VI, la première tétralogie de William Shakespeare. La totalité de ces quatre pièces a été écrite au début de la carrière du dramaturge. La plupart des historiens datent la rédaction de Richard III de 1591 ou 1592.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Richard III (The Life and Death of Richard the Third) est la dernière pièce historique d'un ensemble qui forme, avec les trois parties d'Henri VI, la première tétralogie de William Shakespeare. La totalité de ces quatre pièces a été écrite au début de la carrière du dramaturge. La plupart des historiens datent la rédaction de Richard III de 1591 ou 1592. La pièce met en scène l'ascension et la chute brutale du tyran Richard III, battu par le futur Henri VII d'Angleterre à la bataille de Bosworth. La pièce met très librement en scène des événements qui précèdent la fin de la guerre des Deux-Roses, en 1485, lorsque la dynastie des Plantagenêts fait place à celle des Tudors.
 • Kral III. Richard'ın Trajedisi (İngilizce özgün adı: The Life and Death of King Richard III) William Shakespeare'in Kral III. Richard'ın kısa hayatını anlattığı oyunudur. Yazarın ilk oyunlarından biri olduğu düşünülmektedir. 1592-3 yılları arasında yazıldığı varsayılmaktadır. III. Richard (üç bölümünde oluşan VI. Henry oyunları ile birlikte) Shakespeare'in bir tarihi oyunlar dörtlüsünün sonuncusudur. Pek çok edebiyat ve tiyatro otoritesi tarafından Shakespeare'in en önemli oyunlarından biri olduğu kabul edilmektedir.
 • 『リチャード三世』(リチャードさんせい King Richard III)は、イギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピア作の史劇。正式なタイトルは『リチャード三世の悲劇』(The Tragedy of King Richard the Third)。初演は1591年。タイトルロールのリチャード三世は狡猾、残忍、豪胆な詭弁家であり、シェイクスピア作品の中ではハムレットと並んで演じ甲斐のある役とされている。怪異な容貌と鬱屈した野心のため嫌われ、恐れられつつも巧みに人を惹きつける男の一生を描いている。彼の野望の犠牲となり親を失った子、夫を亡くした妻、子供に先立たれた親の嘆きから、不幸の底にある者でさえ他人の不幸がわからない密やかなエゴイズムが劇中に映し出されていく。
 • Ricardo III é um drama histórico em cinco atos escrito pelo dramaturgo inglês William Shakespeare entre 1592 e 1593, o qual se baseou na história verdadeira do rei Ricardo III da Inglaterra.
 • 《리처드 3세》는 셰익스피어의 희곡으로, 에드워드 4세의 짧은 통치 이후 왕위에 오른 그의 동생 리처드 3세 통치 하에서 귀족들의 반란으로 영국이 다시 내란에 휩싸이고, 마침내 랑카스터 가의 외척이자 튜더 왕조의 시조가 된 리치먼드 백작 헨리 튜더에 의해 평정되기까지의 기간을 다루고 있다.
 • Richard III is een omstreeks 1595, mogelijk reeds in 1592 geschreven historiestuk van William Shakespeare over de corrupte, sadistische Richard III van Engeland die na de troonsbestijging van zijn oudere broer Edward alles in het werk stelt om de koningskroon voor zichzelf op te eisen. Shakespeare schiep met Richard III een personage dat het theaterpubliek al eeuwen fascineert. Hoewel mismaakt van geest en lichaam is hij in staat tot sluwe politieke manipulaties, genietend van zijn eigen kwaadaardigheid. Richard III sluit de eerste tetralogie af met Shakespeares lange overzicht van de 15e-eeuwse Engelse geschiedenis. Het wordt algemeen beschouwd als een van zijn beste en meest opgevoerde toneelstukken.
 • Die Tragödie von König Richard III. (engl. The Tragedy of King Richard the Third) ist ein Drama von William Shakespeare in fünf Akten über den englischen König Richard III. Das um 1593 entstandene Werk schließt an Heinrich VI., Teil 3 an und ist der letzte Teil der York-Tetralogie.
 • «Ричард III» — историческая пьеса Уильяма Шекспира, написанная приблизительно в 1591 году, изображающая приход к власти и последующее краткое правление короля Англии Ричарда III. Пьеса входит в раздел хроник в Первом Фолио, и, обычно так и классифицируется. Иногда, однако, как в издании Кварто, она классифицируется как трагедия. Ричард III завершает первую шекспировскую тетралогию (которая также включает три части «Генриха VI»).Не считая «Гамлета», это самая длинная пьеса в каноне и самая длинная в Первом Фолио, чья версия «Гамлета» короче чем в Кварто. Пьесу очень редко ставят без сокращений, определенные вторичные персонажи целиком удаляются, чаще всего это королева Маргарита Анжуйская (участие умершей в 1482 г. Маргариты в событиях «Ричарда III» — сознательный шекспировский анахронизм). В таких случаях придумываются дополнительные сюжетные линии чтобы восстановить естественность поведения персонажей. Ещё одной причиной для сокращений является то, что Шекспир считал, что аудитория уже знакома с трилогией о Генрихе VI, и часто делал скрытые ссылки на события из этих пьес, например, на убийство Ричардом Генриха VI или поражение королевы Маргариты.Центральная роль этой «монодрамы» — роль короля Ричарда III. Шекспир вывел его злодеем, лишённым чувства совести, идущим к власти от одного убийства к другому; вместе с тем это психологически сложно разработанный характер талантливого человека. С исторической точки зрения такой образ короля сильно преувеличен и зависит от предшествующей традиции пропаганды времён Тюдоров, пришедших на смену Ричарду.
 • A III. Richárd William Shakespeare 1592 körül írt királydrámája, amelynek tárgya III. Richárd angol király hatalomra jutása és rövid uralkodása. A Hamlet után ez Shakespeare második leghosszabb darabja, amelyet ritkán adnak elő teljes terjedelmében.Arról, hogy a Rózsák háborúját követően nem a Yorkok lettek Anglia felvirágoztatói, III. Richárd, a gátlástalan, machiavellista király tehet. A VI. Henrik ismerete elengedhetetlenül szükséges az 1592 körül keletkezett III. Richárd megértéséhez – a dráma kezdő sorainál azt vesszük észre, hogy egy előadás utolsó harmadára érkeztünk – tudjuk, kinek udvarol a koporsónál a púpos, ki fekszik a koporsóban, kit vezetnek a Towerbe, miért átkozódik egy eszelős öregasszony, aki hajdan állítólag királyné volt. Az ítélet sommás. „Bőrükön a rokonvér. Egyikükért sem kár.” A történetben mindenkinek igényei és elszámolnivalói vannak, mindenki bosszúért liheg – ebből az erkölcsi csődtömegből profitál Richárd, aki már nem középkori király, hanem machiavellista reneszánsz fejedelem.A dráma a korai, nyersebb Shakespeare-darabok közül való, a Titus Andronicus és a Rómeó és Júlia közvetlen rokona. A darab egy kezdő, tapogatózó, szertelen drámaíró műve, amelyben még sok a retorikai nehézkesség, és amelyben dominálnak a középkori moralitás-játékok sablonos elemei. Shakespeare Richárdja azért hozott újat, mert bonyolultabb és elevenebb figura volt, mint előtte az angol színpadok bármelyik hőse.Egy Richárd-figura megjelent már a VI. Henrikben is, itt azonban egy új Richárd lép színre: a mitológiai alak, akit alapvetően kétféleképpen értelmezhetünk. Allegorikus értelmezésben ő az Isten büntetését torz mivoltában megtestesítő démon. A metaforikus megközelítés szerint ő a sorserőként megnyilvánuló, gátlástalan emberi nagyratörés Machiavelli-típusú megszemélyesítője. Richárd, annyi bizonyos, nem volt akármilyen ember. „Háborúban, melyhez inkább illett lelkülete, mint a békéhez, nem volt rossz vezér. Sok győzelmet nyert, néha vereséget is szenvedett, de soha sem saját hibájából, vagy mintha bátorsága és okossága hiányzott volna. […] Alattomos volt és hallgatag, mély képmutató, mozdulataiban alázatos, szívében kevély, külsőleg bizalmas, hol bensőleg gyűlölt, mindig kész megcsókolni azt, kit megölni szándékozott; kíméletlen és kegyetlen, nem mindig rossz akaratból, hanem gyakran becsvágyból, céljának elérése végett; barát és ellenség egyforma volt rá nézve, hol hasznáról volt szó, és nem kímélte életét egy embernek sem, aki útjában állt” – írta róla a Holinshed krónika.
 • Ryszard III – kronika, napisana przez Williama Shakespeare'a, będąca częścią pierwszej tetralogii. Opisuje losy króla Ryszarda III. Początkowo była określana jako tragedia, jednak bardziej pasuje do niej określenie kronika, tak też została zaklasyfikowana w Pierwszym Folio. Jest po Hamlecie drugą najdłuższą sztuką tego autora, przez co rzadko jest wystawiana w całości. Uznaje się, że została napisana około roku 1592. To właśnie z tego utworu pochodzi słynny zwrot Konia! Konia! Królestwo za konia! (ang. A horse! A horse! My kingdom for a horse! ).
 • Richard III is a historical play by William Shakespeare, believed to have been written in approximately 1592. It depicts the Machiavellian rise to power and subsequent short reign of Richard III of England. The play is grouped among the histories in the First Folio and is most often classified as such. Occasionally, however, as in the quarto edition, it is termed a tragedy. Richard III concludes Shakespeare's first tetralogy (also containing Henry VI parts 1–3).It is the second longest play in the canon after Hamlet, and is the longest of the First Folio, whose version of Hamlet is shorter than its Quarto counterpart. The play is rarely performed unabridged; often, certain peripheral characters are removed entirely. In such instances extra lines are often invented or added from elsewhere in the sequence to establish the nature of characters' relationships. A further reason for abridgment is that Shakespeare assumed that his audiences would be familiar with the Henry VI plays, and frequently made indirect references to events in them, such as Richard's murder of Henry VI or the defeat of Henry's queen, Margaret.
 • Ricardo III (The Life and Death of King Richard III, título original completo en inglés) es la última de las cuatro obras de teatro de la tetralogía de William Shakespeare sobre la historia de Inglaterra. Después de Hamlet, es la obra más larga de Shakespeare. La tetralogía entera fue compuesta al inicio de la carrera de Shakespeare: la fecha más probable de su escritura se sitúa entre 1591 y 1592.El contexto histórico se sitúa en el reinado del rey Ricardo III de York, derrotado en la batalla de Bosworth en 1485, después de la guerra entre las familias de Lancaster y York (Guerra de las Dos Rosas) y la toma de posesión definitiva de los Tudor. El monarca Ricardo III se describe en un tono negativo.
 • Riccardo III (The Life and Death of King Richard III, Vita e morte di re Riccardo III) è l'ultima di quattro opere teatrali nella tetralogia minore di William Shakespeare sulla storia inglese: conclude un racconto drammatico cominciato con Enrico VI, parte 1 e continuato con Enrico VI, parte 2 e Enrico VI, parte 3. Dopo Amleto, questa è l'opera teatrale più lunga di Shakespeare.L'intera tetralogia è stata composta verso l'inizio della carriera di Shakespeare: il periodo più probabile di composizione è tra il 1591 e il 1592.Culminando con la sconfitta del malvagio re Riccardo III di York nella battaglia del campo di Bosworth alla fine dell'opera, Riccardo III è una drammatizzazione degli eventi storici recenti per Shakespeare, conclusi nel 1485, dopo la guerra tra le due famiglie dei Lancaster e degli York (Guerra delle due rose) e la presa di potere definitiva dei Tudor.Il monarca Riccardo III è descritto in modo particolarmente negativo.
 • Richard III. je renesanční historická hra s prvky tragédie napsaná zhruba v roce 1591. Ve hře se střídají pasáže v blankversu a v próze. Autorem je William Shakespeare; do češtiny přeložili: Zdeněk Urbánek, Jozef Kot, Jiří Josek, František Nevrle, Josef Václav Sládek, Alois Bejblík aj.Hlavní postava je vytvořena dle skutečné historické postavy, Richarda III. Shakespeare ovšem postavu z politických důvodů posunul do role padoucha. Hra zdaleka není historicky přesná, už vzhledem k dobově tendenčnímu pojetí hlavní postavy, nicméně Richard III. je jedna ze Shakespearových nejpropracovanějších záporných postav.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 30533 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9863 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104791857 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Richard III
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Richard III (The Life and Death of Richard the Third) est la dernière pièce historique d'un ensemble qui forme, avec les trois parties d'Henri VI, la première tétralogie de William Shakespeare. La totalité de ces quatre pièces a été écrite au début de la carrière du dramaturge. La plupart des historiens datent la rédaction de Richard III de 1591 ou 1592.
 • 『リチャード三世』(リチャードさんせい King Richard III)は、イギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピア作の史劇。正式なタイトルは『リチャード三世の悲劇』(The Tragedy of King Richard the Third)。初演は1591年。タイトルロールのリチャード三世は狡猾、残忍、豪胆な詭弁家であり、シェイクスピア作品の中ではハムレットと並んで演じ甲斐のある役とされている。怪異な容貌と鬱屈した野心のため嫌われ、恐れられつつも巧みに人を惹きつける男の一生を描いている。彼の野望の犠牲となり親を失った子、夫を亡くした妻、子供に先立たれた親の嘆きから、不幸の底にある者でさえ他人の不幸がわからない密やかなエゴイズムが劇中に映し出されていく。
 • Ricardo III é um drama histórico em cinco atos escrito pelo dramaturgo inglês William Shakespeare entre 1592 e 1593, o qual se baseou na história verdadeira do rei Ricardo III da Inglaterra.
 • 《리처드 3세》는 셰익스피어의 희곡으로, 에드워드 4세의 짧은 통치 이후 왕위에 오른 그의 동생 리처드 3세 통치 하에서 귀족들의 반란으로 영국이 다시 내란에 휩싸이고, 마침내 랑카스터 가의 외척이자 튜더 왕조의 시조가 된 리치먼드 백작 헨리 튜더에 의해 평정되기까지의 기간을 다루고 있다.
 • Die Tragödie von König Richard III. (engl. The Tragedy of King Richard the Third) ist ein Drama von William Shakespeare in fünf Akten über den englischen König Richard III. Das um 1593 entstandene Werk schließt an Heinrich VI., Teil 3 an und ist der letzte Teil der York-Tetralogie.
 • «Ричард III» — историческая пьеса Уильяма Шекспира, написанная приблизительно в 1591 году, изображающая приход к власти и последующее краткое правление короля Англии Ричарда III. Пьеса входит в раздел хроник в Первом Фолио, и, обычно так и классифицируется. Иногда, однако, как в издании Кварто, она классифицируется как трагедия.
 • Riccardo III (The Life and Death of King Richard III, Vita e morte di re Riccardo III) è l'ultima di quattro opere teatrali nella tetralogia minore di William Shakespeare sulla storia inglese: conclude un racconto drammatico cominciato con Enrico VI, parte 1 e continuato con Enrico VI, parte 2 e Enrico VI, parte 3.
 • Richard III. je renesanční historická hra s prvky tragédie napsaná zhruba v roce 1591. Ve hře se střídají pasáže v blankversu a v próze. Autorem je William Shakespeare; do češtiny přeložili: Zdeněk Urbánek, Jozef Kot, Jiří Josek, František Nevrle, Josef Václav Sládek, Alois Bejblík aj.Hlavní postava je vytvořena dle skutečné historické postavy, Richarda III. Shakespeare ovšem postavu z politických důvodů posunul do role padoucha.
 • Richard III is een omstreeks 1595, mogelijk reeds in 1592 geschreven historiestuk van William Shakespeare over de corrupte, sadistische Richard III van Engeland die na de troonsbestijging van zijn oudere broer Edward alles in het werk stelt om de koningskroon voor zichzelf op te eisen. Shakespeare schiep met Richard III een personage dat het theaterpubliek al eeuwen fascineert.
 • Ricardo III (The Life and Death of King Richard III, título original completo en inglés) es la última de las cuatro obras de teatro de la tetralogía de William Shakespeare sobre la historia de Inglaterra. Después de Hamlet, es la obra más larga de Shakespeare.
 • Ryszard III – kronika, napisana przez Williama Shakespeare'a, będąca częścią pierwszej tetralogii. Opisuje losy króla Ryszarda III. Początkowo była określana jako tragedia, jednak bardziej pasuje do niej określenie kronika, tak też została zaklasyfikowana w Pierwszym Folio. Jest po Hamlecie drugą najdłuższą sztuką tego autora, przez co rzadko jest wystawiana w całości. Uznaje się, że została napisana około roku 1592.
 • Kral III. Richard'ın Trajedisi (İngilizce özgün adı: The Life and Death of King Richard III) William Shakespeare'in Kral III. Richard'ın kısa hayatını anlattığı oyunudur. Yazarın ilk oyunlarından biri olduğu düşünülmektedir. 1592-3 yılları arasında yazıldığı varsayılmaktadır. III. Richard (üç bölümünde oluşan VI. Henry oyunları ile birlikte) Shakespeare'in bir tarihi oyunlar dörtlüsünün sonuncusudur.
 • A III. Richárd William Shakespeare 1592 körül írt királydrámája, amelynek tárgya III. Richárd angol király hatalomra jutása és rövid uralkodása. A Hamlet után ez Shakespeare második leghosszabb darabja, amelyet ritkán adnak elő teljes terjedelmében.Arról, hogy a Rózsák háborúját követően nem a Yorkok lettek Anglia felvirágoztatói, III. Richárd, a gátlástalan, machiavellista király tehet. A VI. Henrik ismerete elengedhetetlenül szükséges az 1592 körül keletkezett III.
 • Richard III is a historical play by William Shakespeare, believed to have been written in approximately 1592. It depicts the Machiavellian rise to power and subsequent short reign of Richard III of England. The play is grouped among the histories in the First Folio and is most often classified as such. Occasionally, however, as in the quarto edition, it is termed a tragedy.
rdfs:label
 • Richard III (Shakespeare)
 • III. Richard (oyun)
 • III. Richárd (dráma)
 • Ricardo III (obra de teatro)
 • Riccardo III (Shakespeare)
 • Richard III
 • Richard III (play)
 • Richard III. (Drama)
 • Richard III. (Shakespeare)
 • Ryszard III (sztuka)
 • The Tragedy of Richard the Third
 • Ричард III (пьеса)
 • リチャード三世 (シェイクスピア)
 • 리처드 3세 (희곡)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:created of
is dbpedia-owl:notableWork of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of