La rhéologie (du grec rheo, couler et logos, étude) est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée.Le mot rheology (en anglais) a été introduit en 1928 par Eugene Bingham, professeur à l'université Lehigh aux États-Unis, sur une suggestion de son collègue Markus Reiner. Le mot est emprunté à la fameuse expression d'Héraclite d'Éphèse Ta Panta Rei, « Tout s'écoule ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La rhéologie (du grec rheo, couler et logos, étude) est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée.Le mot rheology (en anglais) a été introduit en 1928 par Eugene Bingham, professeur à l'université Lehigh aux États-Unis, sur une suggestion de son collègue Markus Reiner. Le mot est emprunté à la fameuse expression d'Héraclite d'Éphèse Ta Panta Rei, « Tout s'écoule ». Le mot a été francisé en « rhéologie » en 1943.Une espèce animale ou végétale « rhéophile » est une espèce aquatique qui vit dans le courant (mer, eau douce, torrents, estuaires).
 • Erreologia materiaren deformazio eta jarioa aztertzen duen zientziaren adarra da. Eugene Binghamek 1929an sorturiko hitza da grekerazko rheō (isuri) eta logos (jakintza) hitzetatik.Definizio modernoago baten arabera, jariakortasuna duten materialetan tentsio eta deformazioaren arteko erlazioa aztertzen duen fisikaren adarra litzateke. Ingurune Jarraien Mekanikaren barne hartzen da. Erreologiaren helburu garrantzitsuenetako bat materialen portaera modelizatuko duten ekuazioak topatzea da.
 • Reologie (van het Grieks rhei (stromen), vergelijk panta rhei) is het vakgebied dat een aantal fysische stromingseigenschappen van materialen bestudeert. De reologie beschrijft de relatie tussen de opgelegde spanning (of kracht) op een materiaal en de vervormingen die daardoor teweeggebracht worden.Viscositeit is daarvan de bekendste. De snelheid waarmee een druppel langs een plaat naar beneden loopt, de zogenaamde 'vloei', is een andere eigenschap.Als vloeistoffen thixotropisch zijn, houdt dat in dat de reologische waarden afhankelijk zijn van de tijd dat de vloeistof heeft stilgestaan (eventjes roeren heeft dan dus invloed op viscositeits- en vloeiwaarden).Ook het spetteren en verstuiven van vloeistoffen is onderwerp van studie bij de reologie.De reologische eigenschappen van brooddeeg zijn belangrijk bij de broodbereiding. Zo wordt baktarwe getest op de reologische eigenschappen alvorens het meel gebruikt wordt voor de broodbereiding.
 • Reologia (od gr. rhéos płynący) – dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się plastycznymi deformacjami (odkształceniami) oraz płynięciem materiałów. Termin reologia został zaproponowany przez Eugene'a Binghama w 1920 r. pod wpływem sugestii Markusa Reinera, zainspirowanej przez słynne stwierdzenie Heraklita "panta rhei", czyli "wszystko płynie".Reologia opisuje ten aspekt zachowania się ciał stałych, w którym upodobniają się one do lepkiej cieczy. Łyżeczka wstawiona do słoika gęstego miodu zatonie po upływie kilkunastu minut. Istnieją substancje, które przypominają smołę o tak wielkiej lepkości, że tonięcie łyżeczki zajęłoby miesiące lub lata. Reologia pozwala w sposób ciągły opisywać zachowanie ciał, które wykazują cechy zarówno ciała stałego jak i cieczy.Reologia łączy ze sobą teorię plastyczności - czyli mechanikę ciał plastycznych i mechanikę płynów nienewtonowskich. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z odkształceniami i płynięciem rzeczywistych, spotykanych w praktyce materiałów – od stopów metali po rozrzedzone ciecze – takie jak np. piana. Poniższa tabelka pokazuje relację między innym działami mechaniki a reologią:Reologia zajmuje się takimi ciałami jednorodnymi lub niejednorodnymi jak:pasty, breje, szlamy, pulpy, emulsje, zawiesiny ziarniste i włókniste, mieszanka betonowa, młody beton i inne masy ceramiczne, kremy, farby, kleje, lakiery, żywice, smoły, kity, grunty ziemne, skały, nieskonsolidowane osady geologiczne, ciekłe kryształy, tworzywa sztuczne, roztwory polimerów, płyny fizjologiczne (jak krew), metale w podwyższonej temperaturze, piany czy substancje sypkie o pewnych cechach cieczy.Jednym z najważniejszych zagadnień w reologii jest empiryczne ustalanie związków konstytutywnych, czyli zależności między naprężeniem mechanicznym i wywołanym przez to naprężenie odkształceniem jako funkcji czasu. Techniki umożliwiające tego rodzaju pomiary są ogólnie nazywane reometrią. Uzyskane w eksperymentalny sposób zależności są następnie uogólniane w formie klasyfikacji reologicznej materiałów i związanymi z nią modelami matematycznymi, których podstawą są czasami modele zachowań cząsteczek w tego rodzaju materiałach. W szczególności reologia zajmuje się takimi zagadnieniami jak: zmiennymi relacjami między naprężeniem i odkształceniem jako funkcją czasu zmienną lepkością odrywaniem i mieszaniem się cząstek substancji poddawanych naprężeniom układaniu się substancji względem podłoża lub naczynia prędkością tłoczenia substancji formowaniem jej powierzchni.Reologia ma największe znaczenie w naukach inżynieryjnych oraz w pewnym stopniu również biomedycznych, np. hemoreologia zajmuje się reologią krwi i innych cieczy ustrojowych człowieka.
 • A reológia tudománya az anyagok folyási tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozik. Kapcsolódik részben a vegyészmérnöki tudományhoz, részben a szilárdságtanhoz.A reológia kezdeteit Eugene Cook Bingham és Markus Reiner fektették le 1929. december 9-én, megalapítva a The Society of Rheology társaságot. A kezdetek idején fejlődött ki a műanyagipar. Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a korábban fémekre kidolgozott elasztikus modell többé már nem elegendő az anyagok tulajdonságainak megfelelő leírásához.Az elnevezés forrása: Πάντα ῥεῖ (minden folyik; idézet Hérakleitosztól)
 • Reologie je vědní obor mechaniky spojitých prostředí (mechaniky kontinua), který se věnuje zkoumání a modelování deformačních vlastností látek, zejména závislosti deformace a napětí. Reologie má široké uplatnění v geologii a příbuzných vědách i v mnoha technických oborech věnovaných materiálům a jejich deformacím.
 • Reologi adalah studi mengenai aliran materi, terutama ketika dalam kondisi cair, namun juga benda padat dan semi padat ketika respon yang ditunjukan berupa aliran plastis dan bukan deformasi secara elastis ketika gaya diaplikasikan. Ilmu ini mengacu pada zat yang memiliki struktur mikro yang kompleks, seperti lumpur, suspensi, polimer, dan kaca, juga bahan lain seperti cairan tubuh (misal darah) dan bahan biologis lainnya yang masuk ke dalam kategori benda semi-padat. Fluida Newtonian dapat dicirikan dengan koefisien viskositas tunggal pada temperatur tertentu. Meski viskositas berupah seiring dengan perubahan temperatur, fluida Newtonian tidak mengalami perubahan regangan rata-rata. Hanya sebagian kecil fluida yang menunjukan sifat viskositas konstan seperti fluida Newtonian. Sebagian besar fluida, yang disebut dengan fluida non-Newtonian, menunjukan sifat perubahan viskositas seiring dengan perubahan regangan-rata-rata (disebut dengan viskositas relatif). Reologi secara umum memperhitungkan sifat fluida non-Newtonian dengan mencirikan sejumlah fungsi yang dibutuhkan untuk menghubungkan tegangan dengan perubahan regangan. Seperti contoh, saus tomat dapat mengalami perubahan viskositas dengan mengaduknya, di mana perubahan relatif dari lapisan-lapisan yang berbeda di dalam bahan menyebabkan pengurangan viskositas. Hal ini tidak ditemukan pada air. Sir Isaac Newton adalah yang pertama kali mengkonsepkan viskositas sehingga studi mengenai cairan yang memiliki regangan yang bergantung pada viskositas disebut dengan mekanika fluida non-Newtonian.Istilah reologi pertama kali digunakan oleh Eugene C. Bingham, professor Lafayette College pada tahun 1920, berdasarkan saran dari koleganya, Markus Reiner.Karakterisasi eksperimental dari sifat reologi suatu bahan disebut dengan reometri.
 • レオロジー(英語: rheology)とは、物質の変形および流動一般に関する学問分野である。日本語では「流動学」とも呼ばれる。レオロジーという用語は、ヘラクレイトス(異説もあり)の有名な言葉 "panta rhei "「万物は流転する」による造語で、ユージン・ビンガム(1920年)による。適用範囲は広く、大きさ的に見れば分子サイズから宇宙サイズまで、様々な大きさでの議論がある。基本的に物体間での作用を議論する学問であるため、ニュートン力学の範囲で議論される(量子力学は適用されない)。レオロジーは、古典的な弾性やニュートン流体など連続体力学の理論を、より一般的で複雑な物質へ拡張するものである。塑性と非ニュートン粘性の流体力学という一見無関係の二分野を、「いずれの対象も静的平衡においてせん断応力に耐えられない」という認識で結び付ける。この意味で可塑性固体は液体である。レオロジーの課題の 1 つは、測定により変形とストレスの間の関係を実験的に確定することにある。これらの実験技術はレオメトリー (rheometry) として知られる。レオロジーは工学、地球物理学や生理学への応用においても重要である。レオロジーには以下のような応用がある。 粉体レオロジー(granular rheology) 粉末状物質のレオロジー 血液レオロジー または ヘモレオロジー 血流の性質についての研究分野 サイコレオロジー 食品の口当たり、のどごしや、化粧品などが肌に触れた時の感触など感応的な性質を対象にする分野↑
 • Rheology /riːˈɒlədʒi/ is the study of the flow of matter, primarily in the liquid state, but also as 'soft solids' or solids under conditions in which they respond with plastic flow rather than deforming elastically in response to an applied force. It applies to substances which have a complex microstructure, such as muds, sludges, suspensions, polymers and other glass formers (e.g., silicates), as well as many foods and additives, bodily fluids (e.g., blood) and other biological materials or other materials which belong to the class of soft matter. Newtonian fluids can be characterized by a single coefficient of viscosity for a specific temperature. Although this viscosity will change with temperature, it does not change with the strain rate. Only a small group of fluids exhibit such constant viscosity, and they are known as Newtonian fluids. But for a large class of fluids, the viscosity changes with the strain rate (or relative velocity of flow) are called non-Newtonian fluids. Rheology generally accounts for the behaviour of non-Newtonian fluids, by characterizing the minimum number of functions that are needed to relate stresses with rate of change of strains or strain rates. For example, ketchup can have its viscosity reduced by shaking (or other forms of mechanical agitation, where the relative movement of different layers in the material actually causes the reduction in viscosity) but water cannot. Ketchup is a shear thinning material, as an increase in relative velocity caused a reduction in viscosity, while some other non-Newtonian materials show the opposite behaviour: viscosity going up with relative deformation, which are called shear thickening or dilatant materials. Since Sir Isaac Newton originated the concept of viscosity, the study of liquids with strain rate dependent viscosity is also often called Non-Newtonian fluid mechanics.The term rheology was coined by Eugene C. Bingham, a professor at Lafayette College, in 1920, from a suggestion by a colleague, Markus Reiner. The term was inspired by the aphorism of Simplicius (often misattributed to Heraclitus), panta rhei, "everything flows"The experimental characterization of a material's rheological behaviour is known as rheometry, although the term rheology is frequently used synonymously with rheometry, particularly by experimentalists. Theoretical aspects of rheology are the relation of the flow/deformation behaviour of material and its internal structure (e.g., the orientation and elongation of polymer molecules), and the flow/deformation behaviour of materials that cannot be described by classical fluid mechanics or elasticity.
 • La reologia és l'estudi de la deformació i el flux de la matèria. Aquest terme va ser introduït per Eugen Bingham l'any 1929. La reologia s'ocupa principalment de l'estat líquid però també en estats tous de la matèria o en sòlids sota condicions en les quals responen com un flux plàstic en lloc de deformar-se elàsticament en resposta a la força aplicada. S'aplica a substàncies que tenen una estructura molecular complexa,com fangs, llots, suspensions químiques, polímers i altres formes vítrees de transició (p.e. silicats) com també molts aliments i additius alimentaris, fluids sanguinis (com la sang) i altres materials biològics. La reologia és la part de la física que estudia la relació entre l'esforç i la deformació en els materials que són capaços de fluir. La reologia és una part de la mecànica de medis continus. Un dels objectius de la reologia es trobar equacions constitutives per a modelar el comportament dels materials. Les propietats mecàniques estudiades a la reologia es poden mesurar mitjançant reòmetres que són uns aparells que permeten sotmetre el material a diferents tipus de deformacions controlades i mesurar els esforços o vice-versa. Algunes de les propietats reològiques més importants són: Viscositat aparent (relació entre esforç de tall i velocitat de tll) Coeficients d'esforços normals Viscositat complexosta davant esforços de tall oscil·latori) Mòdul d'emmagatzemament i mòdul de pèrduess (comportament viscoelàstic lineal) Funcions complexes de viscoelasticitat no linealEls estudis teòrics en reologia de vegades fan servir models microscòpics per explicar el comportament d'un material. Per exemple en l'estudi de polímers aquests es poden representar com cadenes d'esferes connectades mitjançant enllaços rígids o elàstics. Si ens fixem en el sentit etimològic del mot Reología podríem definir-lo com la ciència del flux. La reologia descriu la deformació d'un cos sota la influencia d'esforços, però la reologia no està limitada als polímers, es pot aplicar a tot tipus de materials, sòlids, líquids o gasos. Un sòlid ideal es deforma elàsticament i la energia requerida per a la deformació es recupera totalment quan es retira l'esforç aplicat. Mentre que, els fluids ideals es deformen irreversible-ment, flueixen, i l'energia requerida per a la deformació es disipa en l'interior del fluid en forma de calor i no es pot recuperar al retirar l'esforç. Però solament uns pocs líquids es comporten com líquids ideals, la immensa majoria dels líquids mostren un comportament reològic que es classifica en una regió a mig camí entre els líquids i els sòlids: són al mateix temps elàstics i viscosos, por això es denominen viscoelàstics. Per altra banda, els sòlids reals es poden deformar irreversible-ment sota la influencia de forces de suficient magnitud, en definitiva, poden fluir.En aquesta classificació dels comportaments reològics dels materials amb relació a la seva resposta als esforços aplicats s'ha d'introduir un nou paràmetre que és l'escala de temps en la qual s'aplica la deformació. A tal efecte, es defineix una nova magnitud que contempli el temps d'observació; es tracta del número de Deborah:De=λ/t On λ es el temps de relaxació i t es el temps d'observació.En aquest sentit podem dir que els sòlids tenen un temps de relaxació infinit, mentre que en el caso dels líquids aquest valor s'aproxima a zero. Per altra banda, si considerem processos de deformació característics associats als típics temps d'observació, podem dir que un número de Deborah gran defineix un comportament tipus sòlid i un número de Deborah petit defineix un comportament tipus líquid.El següent exemple pot ajudar a entendre lo explicat fins ara: Las vidrieres de la catedral de Chartres en França han fluid d'ençà que foren produïdes fa 600 anys. En l'època medieval aquestes vidrieres tenien un gruix uniforme, però avui en dia les molècules de vidre han fluid per efecte de la gravetat de manera que l'espessor en la part inferior és més que el doble del espessor en la part superior. El temps d'observació tan gran fa que el número de Deborah sigui petit, pel que sòlids com el vidre es poden classificar com líquids.Com a conclusió es pot dir que substàncies como l'aigua o el vidre no es poden classificar como líquids o sòlids, si no que como a molt podem dir que tenen un comportament de líquid o sòlid sota unes determinades condiciones d'esforç, deformació o temps.
 • A reologia é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda as propriedades físicas que influenciam o transporte de quantidade de movimento num fluido.A viscosidade é a propriedade reológica mais conhecida, e a única que caracteriza os fluidos newtonianos.
 • La reología (palabra introducida por Eugene Bingham en 1929) es la rama de la Física de medios continuos que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia.
 • La reologia è la scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia deformata per effetto di sollecitazioni. Costituisce un punto di incontro interdisciplinare per una varietà di discipline scientifiche: biologia, chimica, fisica, matematica, ingegneria e geologia.Vi sono diversi materiali coinvolti nello studio reologico: farmaceutici, alimentari, materie plastiche, gomme, ceramiche (Reologia della ceramica).Tutti questi materiali non sono completamente omogenei, ma mostrano un comportamento irregolare, che, se non completamente analizzato, può portare, durante il processo di lavorazione, a comportamenti inaspettati.
 • Die Rheologie (von griechisch ῥεῖ rhei ‚fließen‘ und griechisch λόγος logos ‚Lehre‘, vgl. panta rhei) ist die Wissenschaft, die sich mit dem Verformungs- und Fließverhalten von Materie beschäftigt. Die Rheologie umfasst daher Teilgebiete der Elastizitätstheorie, der Plastizitätstheorie und der Strömungslehre. Sie beschäftigt sich sowohl mit kontinuumsmechanischen Problemen als auch mit der Herleitung der dafür benötigten Materialgesetze aus der Mikro- bzw. Nanostruktur verschiedener Klassen kondensierter Materie (z. B. makromolekulare Systeme, Suspensionen). Als typisches interdisziplinäres Fach steht die Rheologie in Kontakt mit der Physik, der Physikalischen Chemie, den Ingenieur- und Werkstoffwissenschaften und in den letzten Jahrzehnten auch mit den Biowissenschaften.Die Rheologie lässt sich in vier Bereiche unterteilen: Phänomenologische Rheologie oder Makrorheologie: Dieser Zweig beschreibt das Deformations- und Fließverhalten von Stoffen ohne Berücksichtigung der Stoffstruktur. Strukturrheologie oder Mikrorheologie: Die Phänomene werden hier aus der mikroskopischen Struktur der Stoffe erklärt. Rheometrie: Sie beschäftigt sich mit Messverfahren zur Bestimmung der rheologischen Eigenschaften. Angewandte Rheologie: Die Erkenntnisse über rheologisches Verhalten fließen hier in die Gestaltung und Entwicklung von Produkten, technischen Prozessen und Anlagen ein.↑
 • Реология (от греч. ρέος, «течение, поток» и -логия) — раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества. Изучая деформационные свойства реальных тел, реология занимает промежуточное положение между теорией упругости и гидродинамикой. Исходные понятия реологии — ньютоновская жидкость, вязкость которой не зависит от режима деформирований, и идеально упругое тело, в котором в каждый момент времени величина деформации пропорциональна приложенному напряжению. Эти понятия были обобщены для тел проявляющих одновременно пластичные (вязкостные) и упругие свойства. Практические приложения реологии описывают поведение конкретных материалов при нагрузках и при течении.Любой кристалл или агрегат кристаллов, при определённых условиях, может быть пластически деформирован.Пластическая деформация кристаллов реализуется посредством направленного движения в нём дислокаций и вакансий. Под действием на кристалл внешней силы в объёме кристалла появляются напряжения, которые снимаются дефектами. Если сила превышает некий порог, то происходит хрупкое разрушение объекта.
 • Реологията е дял от механиката, изучаващ пластичните деформации на непрекъснатите среди при приложено напрежение.Терминът е въведен от Юджийн Бингам, по идея на известната мисъл на Хераклит „всичко тече“ (на гръцки: Τα πάντα ρει).На практика, главните задачи на реологията са разширяването на обхвата на класическите теории на еластичността и (нютоновата) хидродинамика за материали, чиито механични свойства не могат да бъдат описани със съществуващите механични теории. Тази дисциплина обединява теориите за привидно различни материали, като не-нютоновите флуиди и еластичните твърди тела. Тяхното общо свойство, важно за реологията, е невъзможността им за запазят стабилно равновесие при приложено тангенциално напрежение. В този смисъл, пластичните твърди тела (напр. стъклото) се разглеждат като флуиди. Една от важните задачи на реологията е да установи зависимостта между приложените напрежения и последващите деформации, и съответно техните производни, чрез прецизни измервания. Този дял на реологията се нарича реометрия. Математическият апарат за тези теории не се различава съществено от математическият апарат на хидродинамиката. Реологията има множество практически приложения. По-важните от тях са в: стъкларската индустрия; геологията: движение на земни маси; движението на лава и магма; конвекцията в земната мантия; в земната механика: деформациите на основите на сградите с времето; в хранително-вкусовата промишленост: деформации на хранителни стоки при поставяне в контейнери; в медицината: изследване на физичните свойства на кръвта, хомеостазата.При високи напрежения, телата, които при малко напрежение са твърди, могат да започнат да „текат“ при високи напрежения. Такива твърди тела се наричат „пластични“.
 • Reoloji, cisimlerin yük, şekil değiştirme ve zaman faktörleri altındaki davranışlarını inceleyen özel bir bilim dalı.Taş örneklerinin laboratuardaki, kayanın doğadaki mekanik davranışlarının, elastik, plastik ve viskoz bileşenler içerdiği, deneyler, gözlem ve ölçmelerle saptandığına göre, bunların matematik modellerinin yapılabilmesi için, belirtilen sistemlerin paralel veya ardışık bağlanmalarıyla oluşturulan düzenler kullanılmaktadır.1. Tam elastik yaylar 2. Tam viskoz silindirler 3. Tam plastik sürtünme cisimleri 4. Yönlendirici paralel kil laminalarıTaş örneklerinin laboratuardaki, kayanın doğadaki mekanik davranışlarının, elastik, plastik ve viskoz bileşenler içerdiği, deneyler, gözlem ve ölçmelerle saptandığına göre, bunların matematik modellerinin yapılabilmesi için, belirtilen sistemlerin paralel veya ardışık bağlanmalarıyla oluşturulan düzenler kullanılmaktadır. Tam elastik yaylar Tam viskoz silindirler Tam plastik sürtünme cisimleri Yönlendirici paralel kil laminaları
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 106645 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6692 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110717440 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La rhéologie (du grec rheo, couler et logos, étude) est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée.Le mot rheology (en anglais) a été introduit en 1928 par Eugene Bingham, professeur à l'université Lehigh aux États-Unis, sur une suggestion de son collègue Markus Reiner. Le mot est emprunté à la fameuse expression d'Héraclite d'Éphèse Ta Panta Rei, « Tout s'écoule ».
 • Erreologia materiaren deformazio eta jarioa aztertzen duen zientziaren adarra da. Eugene Binghamek 1929an sorturiko hitza da grekerazko rheō (isuri) eta logos (jakintza) hitzetatik.Definizio modernoago baten arabera, jariakortasuna duten materialetan tentsio eta deformazioaren arteko erlazioa aztertzen duen fisikaren adarra litzateke. Ingurune Jarraien Mekanikaren barne hartzen da. Erreologiaren helburu garrantzitsuenetako bat materialen portaera modelizatuko duten ekuazioak topatzea da.
 • Reologie je vědní obor mechaniky spojitých prostředí (mechaniky kontinua), který se věnuje zkoumání a modelování deformačních vlastností látek, zejména závislosti deformace a napětí. Reologie má široké uplatnění v geologii a příbuzných vědách i v mnoha technických oborech věnovaných materiálům a jejich deformacím.
 • レオロジー(英語: rheology)とは、物質の変形および流動一般に関する学問分野である。日本語では「流動学」とも呼ばれる。レオロジーという用語は、ヘラクレイトス(異説もあり)の有名な言葉 "panta rhei "「万物は流転する」による造語で、ユージン・ビンガム(1920年)による。適用範囲は広く、大きさ的に見れば分子サイズから宇宙サイズまで、様々な大きさでの議論がある。基本的に物体間での作用を議論する学問であるため、ニュートン力学の範囲で議論される(量子力学は適用されない)。レオロジーは、古典的な弾性やニュートン流体など連続体力学の理論を、より一般的で複雑な物質へ拡張するものである。塑性と非ニュートン粘性の流体力学という一見無関係の二分野を、「いずれの対象も静的平衡においてせん断応力に耐えられない」という認識で結び付ける。この意味で可塑性固体は液体である。レオロジーの課題の 1 つは、測定により変形とストレスの間の関係を実験的に確定することにある。これらの実験技術はレオメトリー (rheometry) として知られる。レオロジーは工学、地球物理学や生理学への応用においても重要である。レオロジーには以下のような応用がある。 粉体レオロジー(granular rheology) 粉末状物質のレオロジー 血液レオロジー または ヘモレオロジー 血流の性質についての研究分野 サイコレオロジー 食品の口当たり、のどごしや、化粧品などが肌に触れた時の感触など感応的な性質を対象にする分野↑
 • A reologia é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda as propriedades físicas que influenciam o transporte de quantidade de movimento num fluido.A viscosidade é a propriedade reológica mais conhecida, e a única que caracteriza os fluidos newtonianos.
 • La reología (palabra introducida por Eugene Bingham en 1929) es la rama de la Física de medios continuos que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia.
 • La reologia è la scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia deformata per effetto di sollecitazioni.
 • Реология (от греч. ρέος, «течение, поток» и -логия) — раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества. Изучая деформационные свойства реальных тел, реология занимает промежуточное положение между теорией упругости и гидродинамикой. Исходные понятия реологии — ньютоновская жидкость, вязкость которой не зависит от режима деформирований, и идеально упругое тело, в котором в каждый момент времени величина деформации пропорциональна приложенному напряжению.
 • Реологията е дял от механиката, изучаващ пластичните деформации на непрекъснатите среди при приложено напрежение.Терминът е въведен от Юджийн Бингам, по идея на известната мисъл на Хераклит „всичко тече“ (на гръцки: Τα πάντα ρει).На практика, главните задачи на реологията са разширяването на обхвата на класическите теории на еластичността и (нютоновата) хидродинамика за материали, чиито механични свойства не могат да бъдат описани със съществуващите механични теории.
 • Rheology /riːˈɒlədʒi/ is the study of the flow of matter, primarily in the liquid state, but also as 'soft solids' or solids under conditions in which they respond with plastic flow rather than deforming elastically in response to an applied force.
 • Reologia (od gr. rhéos płynący) – dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się plastycznymi deformacjami (odkształceniami) oraz płynięciem materiałów. Termin reologia został zaproponowany przez Eugene'a Binghama w 1920 r. pod wpływem sugestii Markusa Reinera, zainspirowanej przez słynne stwierdzenie Heraklita "panta rhei", czyli "wszystko płynie".Reologia opisuje ten aspekt zachowania się ciał stałych, w którym upodobniają się one do lepkiej cieczy.
 • Reoloji, cisimlerin yük, şekil değiştirme ve zaman faktörleri altındaki davranışlarını inceleyen özel bir bilim dalı.Taş örneklerinin laboratuardaki, kayanın doğadaki mekanik davranışlarının, elastik, plastik ve viskoz bileşenler içerdiği, deneyler, gözlem ve ölçmelerle saptandığına göre, bunların matematik modellerinin yapılabilmesi için, belirtilen sistemlerin paralel veya ardışık bağlanmalarıyla oluşturulan düzenler kullanılmaktadır.1. Tam elastik yaylar 2. Tam viskoz silindirler 3.
 • A reológia tudománya az anyagok folyási tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozik. Kapcsolódik részben a vegyészmérnöki tudományhoz, részben a szilárdságtanhoz.A reológia kezdeteit Eugene Cook Bingham és Markus Reiner fektették le 1929. december 9-én, megalapítva a The Society of Rheology társaságot. A kezdetek idején fejlődött ki a műanyagipar.
 • La reologia és l'estudi de la deformació i el flux de la matèria. Aquest terme va ser introduït per Eugen Bingham l'any 1929. La reologia s'ocupa principalment de l'estat líquid però també en estats tous de la matèria o en sòlids sota condicions en les quals responen com un flux plàstic en lloc de deformar-se elàsticament en resposta a la força aplicada.
 • Reologie (van het Grieks rhei (stromen), vergelijk panta rhei) is het vakgebied dat een aantal fysische stromingseigenschappen van materialen bestudeert. De reologie beschrijft de relatie tussen de opgelegde spanning (of kracht) op een materiaal en de vervormingen die daardoor teweeggebracht worden.Viscositeit is daarvan de bekendste.
 • Reologi adalah studi mengenai aliran materi, terutama ketika dalam kondisi cair, namun juga benda padat dan semi padat ketika respon yang ditunjukan berupa aliran plastis dan bukan deformasi secara elastis ketika gaya diaplikasikan. Ilmu ini mengacu pada zat yang memiliki struktur mikro yang kompleks, seperti lumpur, suspensi, polimer, dan kaca, juga bahan lain seperti cairan tubuh (misal darah) dan bahan biologis lainnya yang masuk ke dalam kategori benda semi-padat.
 • Die Rheologie (von griechisch ῥεῖ rhei ‚fließen‘ und griechisch λόγος logos ‚Lehre‘, vgl. panta rhei) ist die Wissenschaft, die sich mit dem Verformungs- und Fließverhalten von Materie beschäftigt. Die Rheologie umfasst daher Teilgebiete der Elastizitätstheorie, der Plastizitätstheorie und der Strömungslehre. Sie beschäftigt sich sowohl mit kontinuumsmechanischen Problemen als auch mit der Herleitung der dafür benötigten Materialgesetze aus der Mikro- bzw.
rdfs:label
 • Rhéologie
 • Akışbilim
 • Erreologia
 • Reologi
 • Reologia
 • Reologia
 • Reologia
 • Reologia
 • Reologie
 • Reologie
 • Reología
 • Reológia
 • Rheologie
 • Rheology
 • Реология
 • Реология
 • レオロジー
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is foaf:primaryTopic of