Une relation humaine implique au moins deux êtres humains et est souvent décrite via des typologies différentes, selon la personne s'intéressant à la nature de la relation ou plutôt aux personnes en relation. Ces relations peuvent se fonder sur l'amour, la fraternité, la solidarité, la compagnie, des interactions professionnelles ou d'autres types d'activités sociales.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une relation humaine implique au moins deux êtres humains et est souvent décrite via des typologies différentes, selon la personne s'intéressant à la nature de la relation ou plutôt aux personnes en relation. Ces relations peuvent se fonder sur l'amour, la fraternité, la solidarité, la compagnie, des interactions professionnelles ou d'autres types d'activités sociales. Les relations interpersonnelles (amoureuses ou familiales) appartiennent au contexte de la relation humaine et culturelle.Une relation est habituellement perçue comme communication entre deux personnes, comme des relations intimes/amoureuses ou encore des relations parent-enfant. Un individu peut également avoir une relation avec un groupe de plusieurs personnes.Les relations familiales et professionnelles, et à une échelle plus grande les relations internationales et diplomatiques, sont fondées sur des relations humaines.
 • 人間関係(にんげんかんけい、英: interpersonal relationship)は、人間と人間の関係のこと。社会や集団や組織の場あるいは個人的な場における、感情的な面も含めた、人と人の関係のこと。文脈によっては対人関係とも言う。
 • L'espressione relazione interpersonale, o relazione sociale, si riferisce al rapporto che intercorre tra due o più individui. Queste relazioni si possono basare su sentimenti (come amore, simpatia, amicizia) come anche in base a passioni condivise e/o ad impegni sociali e/o professionali. Le relazioni sociali hanno luogo in ogni contesto umano: dai rapporti di amicizia, alla famiglia a qualsiasi forma di aggregazione umana.Parlando di relazioni di coppia ci si riferisce spesso ad un rapporto sentimentale e/o intimo tra due persone come ad esempio nella coppia di amanti, o nella coppia genitoriale o nel rapporto genitore-figlio.
 • Relacje interpersonalne (czyli związki między ludźmi) - sposób wyrażania między dwoma lub więcej partnerami interakcji uczuć i postaw (co wynika z psychologicznego podziału pomiędzy ja i ty). Relacje koncentrują się na wzajemnych stosunkach ich uczestników, które odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy partnerami, których wyrazem mogą być na przykład: agresja, wrogość, atrakcyjność interpersonalna, miłość, zakochanie, intymność, obojętność, nienawiść, konflikt, zerwany kontakt, dystans emocjonalny, admiracja, skupienie uwagi, przemoc, manipulacja, kontrolowanie, lekceważenie.
 • Межли́чностные отноше́ния — совокупность взаимодействий между людьми. Эти отношения преимущественно основаны на связях, существующих между членами общества благодаря разным видам общения: в первую очередь визуальному (или невербальным связям, которые включают в себя как внешний вид, так и телодвижения, жесты), лингвистическому (устная речь), аффективному, а также языкам, построенным в результате развития сложных обществ (экономических, политических и т. д.).Человеческие отношения фундаментальны для индивидуального интеллектуального развития, так как благодаря им образуются как малые и простые общества (такие как село), так и крупные и сложные (как мегалополис). Человеческие отношения подразумевают связь как минимум между двумя индивидами.
 • La relació personal és el lligam que uneix dos o més individus i que constitueix la base de la vida en societat. És un vincle dinàmic que comença per la coneixença, augmenta en intimitat i freqüència, dicta les normes per a l'intercanvi i pot trencar-se per diferències de criteri o allunyament de les persones implicades. Algunes formes de relació estan regulades per la llei de cada país, detallant els deures i drets que en sobrevenen. La psicologia social estudia com es duen a terme les relacions i quines implicacions tenen per a la vida de cadascú.
 • Las relaciones interpersonales son asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, etc. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, las amistades, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, los entornos barriales, las comunidades religiosas, etc. Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas por ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto.Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e integración al mismo.Es importante tomar en cuenta los valores más relevantes para así mejor favorecer las relaciones interpersonales.
 • An interpersonal relationship is a strong, deep, or close association/acquaintance between two or more people that may range in duration from brief to enduring. This association may be based on inference, love, solidarity, regular business interactions, or some other type of social commitment. Interpersonal relationships are formed in the context of social, cultural and other influences. The context can vary from family or kinship relations, friendship, marriage, relations with associates, work, clubs, neighborhoods, and places of worship. They may be regulated by law, custom, or mutual agreement, and are the basis of social groups and society as a whole.
 • A diplomacia não está relacionada com relações comerciais somente, pode ser também diplomacia interpessoal. Esta, muito mais abrangente, deve estar presente no mais comum tratamento, isto é, todos devemos assumir um papel diplomático na nossa relação para com os outros, regindo-nos pelos princípios educacionais e de etiqueta próprios de uma sociedade.
 • Mezilidský vztah, cizím slovem interpersonální vztah (chápáno jako vztah lidí) je obecná vlastnost konkrétního člověka, která se váže k jinému člověku nebo skupině lidí. Je založen na schopnosti najít, budovat, udržet, případně ukončit vztah. V praxi může tato vazba nabývat nejrůznějších podob a vždy záleží na dalších okolnostech a podmínkách její existence. Ideální je pokud vztah přináší oběma stranám užitek (v nejširším slova smyslu) a je oběma stranami pozitivně chápán.
 • Een verhouding, verwantschap of (Romaans) relatie tussen twee of meer mensen is de betrekking of verhouding waarin zij tot elkaar staan.
 • Междуличностните отношения представляват общуване, приятелство, другарство, близост, връзка между двама или повече души, които могат да варират от временни до продължителни. Тази близост и приятелство може да е основана и базирана на любов, солидарност и подкрепа, работа заедно и бизнес взаимоотношения, или друг тип социално обвързване. Междуличностните отношения са формирани в контекста на социални, културни и други влияния. Контекстът може да варира от семейство, роднински връзки, приятелство, брак, други емоционални и/или сексуални отношения, работа, обучение, клубове, съседство и групи или места за забавление, разпускане, също религиозни практики, йога и т.н. Междуличностните отношения са регулирани различно, от закона, от социалните норми и обичаи, от взаимни договорки и са основа на социалните групи и обществото като цяло.
 • 인간 관계(人間 關係)는 둘 이상의 사람이 빚어 내는 개인적이고 정서적인 관계를 가리킨다. 이러한 관계는 추론, 사랑, 연대, 일상적인 사업 관계 등의 사회적 약속에 기반을 둔다.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 87109 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2458 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110734022 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une relation humaine implique au moins deux êtres humains et est souvent décrite via des typologies différentes, selon la personne s'intéressant à la nature de la relation ou plutôt aux personnes en relation. Ces relations peuvent se fonder sur l'amour, la fraternité, la solidarité, la compagnie, des interactions professionnelles ou d'autres types d'activités sociales.
 • 人間関係(にんげんかんけい、英: interpersonal relationship)は、人間と人間の関係のこと。社会や集団や組織の場あるいは個人的な場における、感情的な面も含めた、人と人の関係のこと。文脈によっては対人関係とも言う。
 • A diplomacia não está relacionada com relações comerciais somente, pode ser também diplomacia interpessoal. Esta, muito mais abrangente, deve estar presente no mais comum tratamento, isto é, todos devemos assumir um papel diplomático na nossa relação para com os outros, regindo-nos pelos princípios educacionais e de etiqueta próprios de uma sociedade.
 • Mezilidský vztah, cizím slovem interpersonální vztah (chápáno jako vztah lidí) je obecná vlastnost konkrétního člověka, která se váže k jinému člověku nebo skupině lidí. Je založen na schopnosti najít, budovat, udržet, případně ukončit vztah. V praxi může tato vazba nabývat nejrůznějších podob a vždy záleží na dalších okolnostech a podmínkách její existence. Ideální je pokud vztah přináší oběma stranám užitek (v nejširším slova smyslu) a je oběma stranami pozitivně chápán.
 • Een verhouding, verwantschap of (Romaans) relatie tussen twee of meer mensen is de betrekking of verhouding waarin zij tot elkaar staan.
 • 인간 관계(人間 關係)는 둘 이상의 사람이 빚어 내는 개인적이고 정서적인 관계를 가리킨다. 이러한 관계는 추론, 사랑, 연대, 일상적인 사업 관계 등의 사회적 약속에 기반을 둔다.
 • Relacje interpersonalne (czyli związki między ludźmi) - sposób wyrażania między dwoma lub więcej partnerami interakcji uczuć i postaw (co wynika z psychologicznego podziału pomiędzy ja i ty).
 • L'espressione relazione interpersonale, o relazione sociale, si riferisce al rapporto che intercorre tra due o più individui. Queste relazioni si possono basare su sentimenti (come amore, simpatia, amicizia) come anche in base a passioni condivise e/o ad impegni sociali e/o professionali.
 • Межли́чностные отноше́ния — совокупность взаимодействий между людьми. Эти отношения преимущественно основаны на связях, существующих между членами общества благодаря разным видам общения: в первую очередь визуальному (или невербальным связям, которые включают в себя как внешний вид, так и телодвижения, жесты), лингвистическому (устная речь), аффективному, а также языкам, построенным в результате развития сложных обществ (экономических, политических и т.
 • An interpersonal relationship is a strong, deep, or close association/acquaintance between two or more people that may range in duration from brief to enduring. This association may be based on inference, love, solidarity, regular business interactions, or some other type of social commitment. Interpersonal relationships are formed in the context of social, cultural and other influences.
 • Междуличностните отношения представляват общуване, приятелство, другарство, близост, връзка между двама или повече души, които могат да варират от временни до продължителни. Тази близост и приятелство може да е основана и базирана на любов, солидарност и подкрепа, работа заедно и бизнес взаимоотношения, или друг тип социално обвързване. Междуличностните отношения са формирани в контекста на социални, културни и други влияния.
 • La relació personal és el lligam que uneix dos o més individus i que constitueix la base de la vida en societat. És un vincle dinàmic que comença per la coneixença, augmenta en intimitat i freqüència, dicta les normes per a l'intercanvi i pot trencar-se per diferències de criteri o allunyament de les persones implicades. Algunes formes de relació estan regulades per la llei de cada país, detallant els deures i drets que en sobrevenen.
 • Las relaciones interpersonales son asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, etc.
rdfs:label
 • Relation humaine
 • Diplomacia interpessoal
 • Interpersonal relationship
 • Mezilidský vztah
 • Relació personal
 • Relación interpersonal
 • Relacje interpersonalne
 • Relatie (personen)
 • Relazione interpersonale
 • Zwischenmenschliche Beziehung
 • Междуличностни отношения
 • Межличностные отношения
 • 人間関係
 • 인간 관계
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of