La Reconquista (mot espagnol et portugais, en français Reconquête) correspond à la reconquête des royaumes musulmans de la péninsule Ibérique par les souverains chrétiens.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Reconquista (mot espagnol et portugais, en français Reconquête) correspond à la reconquête des royaumes musulmans de la péninsule Ibérique par les souverains chrétiens. Elle commence en 718 dans les Asturies, et s'achève le 2 janvier 1492 quand Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, les « Rois catholiques » (Los Reyes Católicos), chassent le dernier souverain musulman de la péninsule, Boabdil de Grenade, achevant l'unification de l'essentiel de l'actuelle Espagne — excepté la Navarre, incorporée en 1512.
 • The Reconquista ("reconquest") is a period of approximately 781 years in the history of the Iberian Peninsula, after the Islamic conquest in 711-718 to the fall of Granada, the last Islamic state on the peninsula, in 1492. It comes before the discovery of the New World, and the period of the Portuguese and Spanish colonial empires which followed.Traditionally, historians mark the beginning of the Reconquista with the Battle of Covadonga (718 or 722), in which a small army, led by the Visigothic nobleman Pelagius, defeated an Umayyad army in the mountains of northern Iberia and established a small Christian principality in Asturias.
 • Se denomina Reconquista al proceso histórico en que los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control peninsular en poder del dominio musulmán. Este proceso tuvo lugar entre los años 722 (fecha probable de la rebelión de Pelayo) y 1492 (final del Reino nazarí de Granada).
 • A reconquista (spanyol, ejtsd: [rekonkiszta]; a.m. „visszahódítás”) vagy magyarul meghonosodott nevén rekonkviszta az a folyamat, amely során az Ibériai-félsziget felszabadult a VIII. század óta fennálló muszlim megszállás alól.Egy hosszú, több évszázados harcokkal teli időszakról van szó, amely során új királyságok jöttek létre a területen (például Portugália ekkor alakult meg).
 • Pojmem reconquista se označuje období vytlačení Maurů z Pyrenejského poloostrova katolíky.
 • За града в Аржентина вижте Реконкиста (град).За отвоюването на Леванта вижте Византийска реконкиста.Реконкиста е исторически период от 774 години, по време на който северните християнски кралства Кастилия, Навара, Леон, Арагон и Португалия отвоюват обратно южните иберийски земи, поробени от Арабския халифат.
 • La Reconquesta (també anomenada Reconquista i Conquesta cristiana) és el nom amb què es coneix internacionalment el procés històric per mitjà del qual els regnes cristians del nord de la Península Ibèrica van conquerir progressivament l’Al-Àndalus. Es considera que va començar el 722 com a resistència de les societats muntanyenques del nord a l'avanç dels musulmans, amb la batalla de Covadonga, i va finalitzar el 1492 amb la conquesta del regne de Granada.Segons la historiografia més recent el terme reconquesta és històricament inexacte, atès que els regnes cristians que van conquerir el territori andalusí es van constituir com a societats després de l'ocupació islàmica de la península, malgrat els esforços d'alguns monarques castellans per presentar-se com a hereus directes de l'antic regne visigot de Toledo. A més a més, segons aquesta interpretació actual, reconquesta és un concepte parcial, atès que només presenta la visió cristiana d'aquest complex procés històric, esbiaixant el punt de vista dels andalusins. Per tant, s'ha suggerit com a noms alternatius Conquesta cristiana, Conquesta feudal d'Al-Àndalus, o directament la Colonització feudal de la Península Ibèrica, entre altres denominacions, que no porten la càrrega ideològica del concepte de reconquesta. En realitat, aquest concepte és una construcció historiogràfica que agrupa diverses etapes i situacions molt diferents al llarg dels 8 segles que es considera que va durar, ja que els protagonistes no tenien consciència, en general, d'aquest procés històric. Així i tot, l'Església i alguns cronistes medievals ja van fer construccions ideològiques amb aquest concepte, amb la finalitat de justificar les conquestes.Cal tenir present també que la colonització d'al-Àndalus no és cap fet exclusiu hispànic, ja que s'explica en un context europeu caracteritzat per l'expansió de la societat feudal des del nucli original del Feudalisme, al centre de l'Europa occidental, cap a la perifèria, essent així un procés històric que respon als mateixos paràmetres que altres processos contemporanis com la conquesta i colonització anglesa d'Irlanda, l'expansió alemanya a l'est del riu Elba (procés conegut amb el terme també ideològic de Drang nach Osten o "Marxa a l'Est"), i l'expansió franca a Terra Santa mitjançant les Croades i la creació del regne croat de Jerusalem, entre altres.
 • Reconquista ([rekoŋˈkista] bzw. [ʁəkõŋˈkiʃtɐ], kastilisch und portugiesisch „Rückeroberung“, katalanisch reconquesta [rekoŋˡkesta] bzw. [rəkuŋˡkestə], deutsch selten Rekonquista, arabisch ‏الاسترداد‎ al-ʼIstirdād ‚Wiedereroberung‘) ist die spanische und portugiesische Bezeichnung für die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel durch christliche Nachkommen der Bevölkerung des Westgotenreichs. Im Zeitraum 711–719 vernichteten aus Nordafrika kommende muslimische Eroberer (Araber und Berber) das Westgotenreich und eroberten fast die gesamte Iberische Halbinsel (siehe Islamische Expansion). Eine christliche Rebellion gegen die muslimische Herrschaft in Asturien, die 718 begann, wurde zum Ausgangspunkt der Reconquista. Die Reconquista endete im Jahr 1492 mit der vollständigen Beseitigung des letzten muslimischen Herrschaftsbereichs (Emirat von Granada) und der Vertreibung der Juden aus Spanien.Der Begriff Reconquista wurde im Mittelalter auf der Iberischen Halbinsel noch nicht verwendet; er wurde erst in der Neuzeit von der französischen Forschung eingeführt und gelangte dann von dort aus in die spanische Geschichtsschreibung. Die erstmalige Verwendung des Begriffs wird dem portugiesischen Mozaraber Sesnando Davides und dessen 1080 festgehaltenen strategischen Aufzeichnungen zugeschrieben.Die gesamte Epoche der Reconquista ist nicht nur durch die Auseinandersetzung zwischen dem christlichen und dem muslimischen Lager, sondern in weiten Teilen wesentlich auch durch Konflikte innerhalb beider Lager (teilweise mit Verbündeten aus dem jeweils anderen) geprägt.
 • Reconquista (bahasa Spanyol dan Portugus untuk "penaklukan kembali"), adalah istilah yang digunakan untuk proses yang dimana kerajaan Kristen menaklukkan kembali Semenanjung Iberia (sekarang Spanyol dan Portugal) dari umat Islam dan negara-negara Moor Al-Andalus (Bahasa Arab الأندلس — al-andalus). Istilah "penaklukan kembali" digunakan dalam artian daerah-daerah ini dilihat sebagai milik umat Kristen, walaupun kenyataannya pada saat itu orang-orang yang ditaklukkan kebanyakan adalah Muslim dan orang-orang Arab. Di sisi lain sebelum Iberia ditaklukkan kerajaan-kerajaan Islam, semenanjung ini sudah didiami oleh orang-orang yang berbahasa Roman dan mendapat pengaruh Kristen.Proses reconquista ini berjalan lebih dari 7 abad, dimulai dari Pertempuran Covadonga (722), dimana kerajaan Asturias berhasil menghentikan penaklukan Bani Umayyah, yang saat itu menguasai hampir seluruh Iberia. Pada 1236 kota terakhir Muslim di Spanyol, Granada ditundukkan oleh Ferdinand III dari Kastilia, dan sejak itu Granada berdamai dengan syarat menjadi negara bawahan Kastilia. Pada 2 Januari 1492, Ferdinand II dan Isabella, pasangan yang digelari Los Reyes Católicos, kembali menyerang Granada, dan hasilnya Sultan Granada Muhammad XII (Boabdil) menyerah secara penuh. Kemenangan ini menghasilkan negara Kristen bersatu di seluruh Spanyol, kecuali Navarra yang masih terpisah hingga 1512. Reconquista di Portugal mencapai puncaknya pada 1249, saat raja Afonso III berhasil menundukkan Algarve (Arab الغرب — Al-gharb).
 • De reconquista (een Spaans en Portugees woord voor herovering; Arabisch: الاسترداد al-ʼIstirdād) was een periode van ongeveer 800 jaar in de middeleeuwen waarin enkele christelijke koninkrijken op het Iberisch Schiereiland erin slaagden om de moslims van het schiereiland te verdrijven.De islamitische verovering van het Visigotische koninkrijk in de 8e eeuw bracht het schiereiland grotendeels onder islamitische heerschappij, met uitzondering van het uiterste noorden, de gebieden Galicië, Asturië, Cantabrië en Baskenland. Na eeuwen van oorlogen restte in de 13e eeuw alleen nog het Koninkrijk Granada dat in 1492 werd veroverd, waarmee het Iberisch Schiereiland weer geheel in christelijke handen was.De herovering van Santo Domingo in 1808, dat door het tweede verdrag van Bazel aan Frankrijk was toegewezen, wordt ook met reconquista aangeduid.Er bestaat ook een Latijns-Amerikaanse reconquista die zich rond het jaar 1810 afspeelde in Venezuela, Colombia en Mexico.
 • レコンキスタ(スペイン語:Reconquista)は、718年から1492年までに行われたキリスト教国によるイベリア半島の再征服活動の総称である。ウマイヤ朝による西ゴート王国の征服と、それに続くアストゥリアス王国の建国から始まり、1492年のグラナダ陥落で終わる。レコンキスタはスペイン語で「再征服」(re=再び、conquista=征服すること)を意味する。ポルトガル語では同綴でルコンキシュタという。日本語においては意訳で国土回復運動(こくどかいふくうんどう)や、直訳で再征服運動(さいせいふくうんどう)とされる。
 • 레콘키스타(스페인어: Reconquista, 포르투갈어: Reconquista 헤콩키스타[*], 아랍어: الاسترداد 알 이스티라다드[*])는 718년부터 1492년까지, 약 7세기 반에 걸쳐서 이베리아 반도 북부의 로마 가톨릭 왕국들이 이베리아 반도 남부의 이슬람 국가를 축출하고 이베리아 반도를 회복하는 일련의 과정을 말한다. 레콘키스타는 스페인어와 포르투갈어로 "재정복"을 뜻하며 한국어로는 '국토 회복 운동'으로 번역하기도 한다. 이는 우마이야 왕조의 이베리아 정복에 의해 상실하였던 기독교 국가의 영토를 회복하였다는 의미를 갖는다.레콘키스타는 보통 722년 코바동가 전투에서부터 시작한 것으로 본다. 포르투갈의 레콘키스타는 1249년에 아폰수 3세가 알가르브(포르투갈어: Algarve, 아랍어: الغرب)를 점령하였을 때 완료되었다. 아폰수 3세는 "포르투갈과 알가르브의 국왕"이라는 칭호를 쓴 최초의 포르투갈 군주였다. 1492년에 아라곤의 페르난도 2세와 카스티야의 이사벨 1세의 스페인 연합왕국이 마지막 남은 이슬람 점령지인 그라나다를 정복하여 레콘키스타는 마무리된다.
 • La Reconquista (spagnolo e portoghese per riconquista) fu il periodo di 750 anni in cui avvenne la conquista dei Regni moreschi musulmani di al-Andalus (arabo: الأندلس, al-Andalus) della Penisola iberica (le attuali Spagna e Portogallo) da parte dei sovrani cristiani, che culminò il 2 gennaio 1492, quando Ferdinando e Isabella, Los Reyes Católicos ("I Re Cattolici"), espulsero dalla Penisola l'ultimo dei governanti musulmani, Boabdil di Granada, unendo gran parte di quella che è la Spagna odierna sotto il loro potere (la Navarra verrà incorporata solo nel 1512).La conquista musulmana da parte degli Omayyadi di al-Andalus nel 711 ai danni dei Visigoti avvenne nei primi anni dell'VIII secolo, e con la Battaglia del Guadalete, i musulmani avevano conquistato gran parte della Penisola iberica nel giro di cinque anni. La Reconquista si può far iniziare dalla prima ribellione di Pelagio, nel 718.Le battaglie contro i musulmani non impedirono ai regni cristiani di combattersi l'un l'altro o di allearsi con i sovrani musulmani che pure erano in guerra o inimicizia fra loro. Ad esempio, i primi re di Navarra erano familiari dei Banu Qasi di Tudela mentre Emiri e Califfi omayyadi di al-Andalus (e, successivamente, altri sovrani dei Reinos de Taifas) ebbero spesso mogli o madri nate cristiane. Ovviamente però, secondo la fede islamica, era proibito il contrario, ovvero le donne musulmane non potevano sposare uomini cristiani. Anche campioni cristiani come forse anche El Cid vennero assunti da signori musulmani della Taifa per combattere contro i loro vicini.Negli ultimi anni di al-Andalus, la Castiglia aveva la potenza militare necessaria a conquistare i resti del Sultanato di Granada, ma i re preferirono incassare i tributi imposti ai musulmani (parias), dal momento che il commercio granadino con il Vicino Oriente islamico e il Nordafrica era ancora florido e i parias erano il principale mezzo con cui incassare il prezioso oro africano, che poi si diffondeva nell'Europa medioevale, strutturalmente a corto di tale metallo prezioso.Nell'Alto Medioevo, la lotta contro i musulmani in Spagna fu collegata alla lotta dell'intera Cristianità. Gli ordini militari come l'Ordine di Santiago, l'Ordine di Montesa e l'Ordine Militare di Calatrava, vennero fondati e chiamati a svolgere la loro attività militare nella Penisola iberica. I Papi chiamarono i cavalieri d'Europa alle crociate nella Penisola, tanto che navarresi, castigliani e aragonesi si riunirono nella colossale e vittoriosa Battaglia di Las Navas de Tolosa (1212).I grandi territori concessi in premio agli ordini militari e ai nobili furono alle origini del latifondismo nell'odierna Andalusia ed Estremadura.L'eccezionale sincretismo, anche culturale, tra cristiani, musulmani ed ebrei (seppur con notevoli eccezioni, come i massacri di Cordoba (1011) e Granada (1066) dove vennero uccisi più di seimila ebrei dai musulmani) iniziò a declinare.
 • Reconquista Endülüs döneminde İber Yarımadasındaki Hıristiyanların, Müslümanların yarımadadaki varlıklarını ortadan kaldırma amaç ve çabalarına verilen addır. 1492 yılında son Endülüs devletinin yıkılmasıyla başarıya ulaşan Reconquista İspanyolca "Yeniden fetih" anlamına gelir.
 • Реконки́ста (исп. и порт. Reconquista — отвоевывание) — длительный процесс отвоевания пиренейскими христианами — в основном испанцами, каталонцами и португальцами — земель на Пиренейском полуострове, занятых маврскими эмиратами.Реконкиста началась сразу же после завоевания большей части Пиренейского полуострова арабами в первой половине 8 века и шла с переменным успехом, связанным с тем, что феодальные распри заставляли пиренейских христианских властителей бороться друг против друга и со своими мятежными вассалами и заключать временные союзы с исламскими властителями.Во время Крестовых походов борьба против мавров воспринималась как борьба за весь христианский мир. Рыцарские ордена, такие как тамплиеры, были созданы для борьбы с маврами, а Папство призывало европейских рыцарей к борьбе с сарацинами — так в то время в Европе называли арабов — на Пиренейском полуострове.Завершилась реконкиста в 1492 году, когда Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская изгнали последнего мавританского властителя с Пиренейского полуострова. Они объединили бо́льшую часть Испании под своей властью (Королевство Наварра было включено в состав Испании в 1512 году).
 • A Reconquista (também referenciada como Conquista cristã) é a designação historiográfica para o movimento ibérico cristão com início no século VIII que visava à recuperação dos ibéricos cristãos das terras perdidas para os invasores árabes durante a invasão muçulmana da península Ibérica.Houve resistência em várias partes da península e os muçulmanos não conseguiram ocupar o norte, onde resistiram bravamente muitos refugiados; aí surgiria Pelágio (ou Pelaio) que se pôs à frente dos refugiados, iniciando imediatamente um movimento para reconquistar o território perdido, houve retrocessos, como em Portugal que quase terminou sua Reconquista em 1187, mas o sul foi invadido pelo Califado Almóada do Norte da África ou no século X devido as constantes razias islâmicas e entre outros, a desunião ibérica favoreceu bastante os muçulmanos.Os reinos ibéricos eram monarquias feudais, era eficiente para combater incursões muçulmanas e razias mas dificultava o processo de Reconquista devido a desunião e as guerras feudais. A ocupação das terras conquistadas fazia-se com um cerimonial: cum cornu et albende de rege, isto é, com o toque das trombetas e o estandarte desfraldado.A ideia de guerra santa, pela cruz cristã, só veio a surgir na época das Cruzadas (1096) e já em 1085, os reinos ibéricos já haviam reconquistado mais da metade da península Ibérica. A reconquista de todo o território peninsular durou cerca de sete séculos, só ficando concluída em 1492 com a tomada do reino muçulmano de Granada pelos Reis Católicos.Em Portugal, a reconquista terminou antes com a conquista definitiva da cidade de Faro pelas forças de D. Afonso III, em 1249, o extremo sul do país estava completamente despovoado, a população se encontrava no centro-norte até o sul de Évora e Santiago do Cacém, o Algarve foi repovoado na segunda metade do século XIII.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1665136 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33941 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 371 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110544095 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1998 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • El Cangur Atles
prop-fr:commons
 • Category:Reconquista
prop-fr:commonsTitre
 • la Reconquista espagnole
prop-fr:fr
 • siège de Séville
prop-fr:id
 • AtlesReconquesta
prop-fr:isbn
 • 84 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • ca
prop-fr:lieu
prop-fr:mois
 • mars
prop-fr:nom
 • Mestre Campi
 • Sabaté
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 64 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Jesús
 • Flocel
prop-fr:sousTitre
 • La frontera peninsular entre els segles VIII i XV
prop-fr:titre
 • Atles de la « Reconquesta »
prop-fr:trad
 • Siege of Seville
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Edicions 62
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Reconquista (mot espagnol et portugais, en français Reconquête) correspond à la reconquête des royaumes musulmans de la péninsule Ibérique par les souverains chrétiens.
 • Se denomina Reconquista al proceso histórico en que los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control peninsular en poder del dominio musulmán. Este proceso tuvo lugar entre los años 722 (fecha probable de la rebelión de Pelayo) y 1492 (final del Reino nazarí de Granada).
 • A reconquista (spanyol, ejtsd: [rekonkiszta]; a.m. „visszahódítás”) vagy magyarul meghonosodott nevén rekonkviszta az a folyamat, amely során az Ibériai-félsziget felszabadult a VIII. század óta fennálló muszlim megszállás alól.Egy hosszú, több évszázados harcokkal teli időszakról van szó, amely során új királyságok jöttek létre a területen (például Portugália ekkor alakult meg).
 • Pojmem reconquista se označuje období vytlačení Maurů z Pyrenejského poloostrova katolíky.
 • За града в Аржентина вижте Реконкиста (град).За отвоюването на Леванта вижте Византийска реконкиста.Реконкиста е исторически период от 774 години, по време на който северните християнски кралства Кастилия, Навара, Леон, Арагон и Португалия отвоюват обратно южните иберийски земи, поробени от Арабския халифат.
 • レコンキスタ(スペイン語:Reconquista)は、718年から1492年までに行われたキリスト教国によるイベリア半島の再征服活動の総称である。ウマイヤ朝による西ゴート王国の征服と、それに続くアストゥリアス王国の建国から始まり、1492年のグラナダ陥落で終わる。レコンキスタはスペイン語で「再征服」(re=再び、conquista=征服すること)を意味する。ポルトガル語では同綴でルコンキシュタという。日本語においては意訳で国土回復運動(こくどかいふくうんどう)や、直訳で再征服運動(さいせいふくうんどう)とされる。
 • Reconquista Endülüs döneminde İber Yarımadasındaki Hıristiyanların, Müslümanların yarımadadaki varlıklarını ortadan kaldırma amaç ve çabalarına verilen addır. 1492 yılında son Endülüs devletinin yıkılmasıyla başarıya ulaşan Reconquista İspanyolca "Yeniden fetih" anlamına gelir.
 • La Reconquista (spagnolo e portoghese per riconquista) fu il periodo di 750 anni in cui avvenne la conquista dei Regni moreschi musulmani di al-Andalus (arabo: الأندلس, al-Andalus) della Penisola iberica (le attuali Spagna e Portogallo) da parte dei sovrani cristiani, che culminò il 2 gennaio 1492, quando Ferdinando e Isabella, Los Reyes Católicos ("I Re Cattolici"), espulsero dalla Penisola l'ultimo dei governanti musulmani, Boabdil di Granada, unendo gran parte di quella che è la Spagna odierna sotto il loro potere (la Navarra verrà incorporata solo nel 1512).La conquista musulmana da parte degli Omayyadi di al-Andalus nel 711 ai danni dei Visigoti avvenne nei primi anni dell'VIII secolo, e con la Battaglia del Guadalete, i musulmani avevano conquistato gran parte della Penisola iberica nel giro di cinque anni.
 • A Reconquista (também referenciada como Conquista cristã) é a designação historiográfica para o movimento ibérico cristão com início no século VIII que visava à recuperação dos ibéricos cristãos das terras perdidas para os invasores árabes durante a invasão muçulmana da península Ibérica.Houve resistência em várias partes da península e os muçulmanos não conseguiram ocupar o norte, onde resistiram bravamente muitos refugiados; aí surgiria Pelágio (ou Pelaio) que se pôs à frente dos refugiados, iniciando imediatamente um movimento para reconquistar o território perdido, houve retrocessos, como em Portugal que quase terminou sua Reconquista em 1187, mas o sul foi invadido pelo Califado Almóada do Norte da África ou no século X devido as constantes razias islâmicas e entre outros, a desunião ibérica favoreceu bastante os muçulmanos.Os reinos ibéricos eram monarquias feudais, era eficiente para combater incursões muçulmanas e razias mas dificultava o processo de Reconquista devido a desunião e as guerras feudais.
 • Errekonkista (gaztelaniaz eta portugesez Reconquista, katalanez Reconquesta) Iberiar Penintsulako iparraldeko erresuma kristauek Al-Andalus musulmana azpiratzeko prozesu militarrari nazioartean ematen zaion izena da. Covadongako bataila 722an hasieratzat jotzen da, eta amaiera 1492ko Granadako erresumako konkistarekin gertatu zen.Historiografia modernoaren ikuspuntutik, errekonkista (berriro konkistatzea hain zuzen) terminoa ez da zuzena.
 • Reconquista (bahasa Spanyol dan Portugus untuk "penaklukan kembali"), adalah istilah yang digunakan untuk proses yang dimana kerajaan Kristen menaklukkan kembali Semenanjung Iberia (sekarang Spanyol dan Portugal) dari umat Islam dan negara-negara Moor Al-Andalus (Bahasa Arab الأندلس — al-andalus).
 • Rekonkwista (hiszp., port. reconquista, „ponowne zdobycie”) – walka chrześcijan o wyparcie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego, trwająca od VIII do XV wieku.Wypędzanie muzułmanów zostało zapoczątkowane przez don Pelayo (718-737), który zbuntowawszy się w 718 przeciwko najeźdźcom, wydał walkę Maurom w górach Asturii. Punktem zwrotnym w historii Hiszpanii jest bitwa pod Covadonga, do której doszło w roku 722.
 • The Reconquista ("reconquest") is a period of approximately 781 years in the history of the Iberian Peninsula, after the Islamic conquest in 711-718 to the fall of Granada, the last Islamic state on the peninsula, in 1492.
 • 레콘키스타(스페인어: Reconquista, 포르투갈어: Reconquista 헤콩키스타[*], 아랍어: الاسترداد 알 이스티라다드[*])는 718년부터 1492년까지, 약 7세기 반에 걸쳐서 이베리아 반도 북부의 로마 가톨릭 왕국들이 이베리아 반도 남부의 이슬람 국가를 축출하고 이베리아 반도를 회복하는 일련의 과정을 말한다. 레콘키스타는 스페인어와 포르투갈어로 "재정복"을 뜻하며 한국어로는 '국토 회복 운동'으로 번역하기도 한다. 이는 우마이야 왕조의 이베리아 정복에 의해 상실하였던 기독교 국가의 영토를 회복하였다는 의미를 갖는다.레콘키스타는 보통 722년 코바동가 전투에서부터 시작한 것으로 본다. 포르투갈의 레콘키스타는 1249년에 아폰수 3세가 알가르브(포르투갈어: Algarve, 아랍어: الغرب)를 점령하였을 때 완료되었다. 아폰수 3세는 "포르투갈과 알가르브의 국왕"이라는 칭호를 쓴 최초의 포르투갈 군주였다.
 • La Reconquesta (també anomenada Reconquista i Conquesta cristiana) és el nom amb què es coneix internacionalment el procés històric per mitjà del qual els regnes cristians del nord de la Península Ibèrica van conquerir progressivament l’Al-Àndalus.
 • Реконки́ста (исп. и порт.
 • De reconquista (een Spaans en Portugees woord voor herovering; Arabisch: الاسترداد al-ʼIstirdād) was een periode van ongeveer 800 jaar in de middeleeuwen waarin enkele christelijke koninkrijken op het Iberisch Schiereiland erin slaagden om de moslims van het schiereiland te verdrijven.De islamitische verovering van het Visigotische koninkrijk in de 8e eeuw bracht het schiereiland grotendeels onder islamitische heerschappij, met uitzondering van het uiterste noorden, de gebieden Galicië, Asturië, Cantabrië en Baskenland.
 • Reconquista ([rekoŋˈkista] bzw. [ʁəkõŋˈkiʃtɐ], kastilisch und portugiesisch „Rückeroberung“, katalanisch reconquesta [rekoŋˡkesta] bzw. [rəkuŋˡkestə], deutsch selten Rekonquista, arabisch ‏الاسترداد‎ al-ʼIstirdād ‚Wiedereroberung‘) ist die spanische und portugiesische Bezeichnung für die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel durch christliche Nachkommen der Bevölkerung des Westgotenreichs.
rdfs:label
 • Reconquista
 • Errekonkista
 • Reconquesta
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista
 • Reconquista (Spanje)
 • Rekonkwista
 • Реконкиста
 • Реконкиста
 • レコンキスタ
 • 레콘키스타
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:guerre of
is prop-fr:guerrebataille of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of