La recherche et développement (parfois abrégée en « R et D », « R & D » ou « R&D ») est une catégorie statistique, économique et comptable englobant l'ensemble des activités entreprises « de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La recherche et développement (parfois abrégée en « R et D », « R & D » ou « R&D ») est une catégorie statistique, économique et comptable englobant l'ensemble des activités entreprises « de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications. »On distingue trois grandes composantes de la recherche et développement : la recherche fondamentale ; la recherche appliquée ; le développement expérimental.Les entreprises mènent des activités de recherche et développement afin d’améliorer leurs capacités de production, la qualité, notamment environnementale, de leur production, ou afin de créer de nouveaux biens et services, si possible en accord avec les orientations du marketing et, entre autres, en matière de développement durable.La « recherche et développement » est un élément majeur de la croissance et du développement par l'innovation, aussi bien pour une entreprise que pour un pays ou une vaste zone économique.
 • El término investigación y desarrollo, abreviado I+D, (en inglés: research and development, abreviado R&D), puede hacer referencia, según el contexto, a la investigación en ciencias aplicadas o bien ciencia básica utilizada en el desarrollo de ingeniería, que persigue con la unión de ambas áreas un incremento de la innovación que conlleve un aumento en las ventas de las empresas.Un fuerte vínculo entre la investigación y desarrollo para la investigación de ciencias aplicadas es, por un lado, una nueva fuente de ingresos para los institutos de las universidades gracias a la cooperación con las empresas, y, por otro, las empresas ven un futuro más prometedor si se implican en la investigación de forma continua.Uno de los peligros de una combinación demasiado marcada es que se descuide la investigación de ciencia básica.
 • Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР; англ. Research and Development, R&D) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.НИОКР включают в себя:Научно-исследовательские работы (НИР) — работы поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемые с целью определения технической возможности создания новой техники в определенные сроки. НИР подразделяются на фундаментальные (получение новых знаний) и прикладные (применение новых знаний для решения конкретных задач) исследования.Опытно-конструкторские работы (ОКР) и Технологические работы (ТР) — комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец изделия, изготовлению и испытаниям опытного образца изделия, выполняемых по техническому заданию.
 • Recerca, desenvolupament i innovació sovint abreujat R+D+I o tecnològica, qualsevol investigació destinada a millorar la producció de béns o la prestació de serveis. Les estadístiques sobre el nombre i entitat de les organitzacions que es dediquen a "R+D" poden revelar l'estat de la indústria en un país, el grau de competència o el progrés científic. Alguns mesuraments habituals són: pressupostos dedicats a R+D, nombre de patents presentades o publicacions científiques. La recerca és la indagació original planificada que persegueix descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic. S'entén per desenvolupament l'aplicació dels resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents. S'entén per innovació tecnològica l'activitat el resultat de la qual siga un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques dels quals o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, diferisquen substancialment de les existents amb anterioritat.
 • A kutatás-fejlesztés, (Research and development, R&D) röviden K+F a kreatív tudásbázis célzott, szisztematikus bővítése. A 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésre az Értelmező rendelkezések címszó alatt az alábbi fogalom meghatározásokat adja:"4. § E törvény alkalmazásában1. a) alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását;b) alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz - különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével;c) kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából." A fenti törvény megszületése előtt az egyik legszélesebb körben elfogadott definíció az alábbi volt:„A kutatás és kísérleti fejlesztés olyan módszeresen folytatott alkotómunkát jelent, amely a meglévő ismeretanyag bővítésére szolgál – beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról szerzett ismereteket is –, valamint arra, hogy ezt az ismeretanyagot új alkalmazások kidolgozására használjuk fel.” A Frascati kézikönyv kutatás-fejlesztés fogalmára adott definíciója túlságosan általános, így nem igazán alkalmas egyértelmű ítélet alkotására, ezért egy pontosító meghatározást is találunk, ami a következőképpen néz ki:„A K+F és a kapcsolódó tevékenységek elhatárolásának az az alapkritériuma, hogy a kérdéses K+F-ben fellelhető- e az újszerűség és valamely tudományos és/vagy műszaki bizonytalanság feloldásának számottevő eleme, azaz amikor valamely probléma megoldása nem azonnal nyilvánvaló egy olyan személy számára, aki az érintett területnek csak az alapvető tudományos ismeretanyagában és technikáiban jártas.” A Frascati kézikönyv az OECD-tagországokban folyó kutatás-fejlesztési tevékenység statisztikai célú feldolgozása érdekében született meg, mára azonban már világszerte a kutatás-fejlesztési tárgyú felmérések szabványává is vált. Kiadásával az volt a cél, hogy rögzítse a különféle módszertani ajánlásokat és irányelveket, segítse a nemzeti innovációs rendszerekben a tudomány és a technológia szerepének jobb megértését.A tudományos kutatómunka tehát tervszerű és rendszerezett tevékenységek sorozata, melyeket meghatározott helyen, időben, konkrét tudományos területen, a rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján valósítanak meg azzal a céllal, hogy valamely problémára tudományos igényű megoldást találjanak. A fenti definíciók ugyan egyértelműnek és világosnak tekinthetők, a részleteket, a gyakorlati alkalmazással összefüggő kérdéseket illetően mégis sok vita tárgyát képezik.
 • La locuzione Ricerca e Sviluppo, R&S (in inglese, Research and Development, R&D o RND), viene usata generalmente per indicare quella parte di un'impresa industriale (uomini, mezzi e risorse finanziarie), che viene dedicata allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione.
 • Onderzoek & Ontwikkeling, afgekort als O&O, behelst het proces van proces- en productinnovatie. Een andere naam hiervoor is Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort als S&O. Vaak wordt in het Nederlands de Engelse term Research and Development of de afkorting R&D gebruikt. Officiële stukken van de Europese Unie spreken echter consequent van Onderzoek & Ontwikkeling.In het dagelijks taalgebruik wordt met name R&D als één proces gezien vanwege het bestaan van zogenaamde R&D-afdelingen. In de praktijk blijken de meeste bedrijven onderzoek (de R) te scheiden van de implementatie van technologie in nieuwe producten (de D).Na het onderzoek naar de basisbeginselen kan een prototype ontwikkeld worden, dat in een pilotfase of pilotstudie onderzocht wordt op praktische toepasbaarheid. Uiteindelijk wordt het product ontwikkeld dat dan gecommercialiseerd kan worden.Ter verbetering van de concurrentiepositie moet een bedrijf investeren in het ontwikkelen van nieuwe technieken. Zeker in landen met hoge loonkosten, zoals Nederland en België, is het belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Er bestaan daarom voor R&D-projecten verschillende subsidie-regelingen van de overheid en de Europese Gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Via de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan R&D-projecten werken.Vooral grote bedrijven hebben een omvangrijke R&D-afdeling, bijvoorbeeld Philips met NatLab, Shell en IBM, dat veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de harde schijf.De R&D-afdeling van een bedrijf kan voor fundamenteel onderzoek samenwerken met een universiteit of een andere technologiepartner. Het is een trend in het bedrijfsleven om sommige specifieke R&D-activiteiten uit te besteden aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Bedrijven doen onderzoek dus steeds meer in samenwerking met kennisinstellingen en andere bedrijven omdat ze niet langer zelf al het onderzoek in eigen huis kunnen en willen doen.
 • Bei Forschung und Entwicklung, kurz F+E, FuE, F&E oder FE (engl. research and development, kurz R&D), kann es sich je nach Betonung um einen Ausdruck für anwendungsorientierte Forschung oder aber um die zunächst sprachliche Zusammenfassung von Grundlagenforschung und ingenieurtechnischer Entwicklung handeln, da in kommerziell orientierten Großbetrieben eine Koppelung der beiden Bereiche zugunsten von produktions- oder absatzsteigernden Innovationen erwünscht und angestrebt ist.Die starke Kombination Forschung und Entwicklung zu anwendungsorientierter Forschung ist einerseits für Hochschul-Institute ein neuer Weg zur Beschaffung von Drittmitteln, indem sie Kooperationen mit Unternehmen vereinbaren. Andererseits sehen Unternehmen mehr Zukunftschancen, wenn sie sich auf langfristigere Forschungsthemen einlassen.Eine der Gefahren zu starker Kombination ist allerdings, dass die Grundlagenforschung vernachlässigt werden könnte.
 • Araştırma ve geliştirme (veya kısaca Ar-Ge) OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır. Araştırma ve geliştirmenin üç bölümü vardır: Temel araştırma Uygulamalı araştırma Deneysel geliştirme.Araştırma ve geliştirme; hem bir şirket, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler.
 • Prace badawczo-rozwojowe (B&R, B+R, ang. Research and Development – R&D) – działalność, zazwyczaj zespołowa, pracowników-badaczy, o charakterze naukowym lub technicznym, której celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez przewidzianych przez teorie czy koncepcje naukowe, praca naukowa.Praktyczny aspekt takich prac to najczęściej odkrywanie nowych zależności i związków elementów danej dziedziny rzeczywistości w procesie usprawniania, ulepszania, doskonalenia techniki, technologii, metodologii. Wynikiem tych prac mogą być dalsze odkrycia, wynalazki, nowe hipotezy, koncepcje i teorie.W programach rządowych, dotyczących naukowego i naukowo-technicznego rozwoju państwa, oraz badaniach marketingowych, rozwojowych i strategicznych przedsiębiorstw działalność ta jest określana skrótem B+R (od słów Badania i Rozwój).
 • Penelitian dan pengembangan atau litbang (Bahasa Inggris: Research and Development, R and D, atau R&D) adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. R&D atau litbang ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu negara. Untuk tahun 2006, tiga negara dengan pengeluaran dan budget litbang terbesar adalah Amerika Serikat (US$330 miliar), Tiongkok (US$136 miliar), dan Jepang (US$130 miliar) .Aktivitas litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga atau pusat khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis, "penelitian dan pengembangan" biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang dan untuk jangka panjang baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi. Metode yang dipakai dalam kegiatan litbang biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti (bentuk riset ilmiah murni) atau untuk mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat. Bentuk riset (penelitian) yang murni biasanya dihasilkan oleh lembaga penelitian seperti BATAN, LIPI, LAPAN, dll. Sementara bentuk pengembangan dari hasil riset yang bersifat praktis bisa dilakukan oleh BPPT dan Pusat Litbang yang ada di masing-masing departemen pemerintah maupun perusahaan.
 • 研究開発(けんきゅうかいはつ、英: Research and development、R&D)とは特定の対象を調査して、基礎学問の研究や、目的に応じた応用研究の模索、将来的に発展する技術等の試験を行い、技術的な優位を得るための活動である。英語ではResearch and developmentを用いることが多く、20世紀の初頭以降に用いられるようになった言葉であり、R&Dの略称を用いた組織や部局、団体名が多数存在する。
 • Ekonomian eta teknologian, ikerkuntza eta garapena, labur I+G, izeneko jarduerek ezagutza (teknologia, giza, gizarte eta kultura mailan) bultzatu eta sortzeari begira eraturikoak dira, epe luzerako emaitza eta aplikazio berriak sortzearren, berehalako etekinen helburua alde batera utzirik. Jarduera hauei berrikuntza ere gaineratu ohi zaie I+G+B hirukotea osatuz.Hiru ataletan sailka daitezke I+G iharduerak: oinarrizko ikerkuntza, ikerkuntza arlo berrietan eta modu teorikoan egiten denean, berehalako aplikaziorik gabe; ikerkuntza aplikatua, eskura dauden ezagutza teorikoen aplikazio berriak bilatzen direnean; garapen esperimentala, lortutako ezagutza teorikoetan oinarrituz, saiakuntza sistematikoak burutzen direnean, gai, gailu edo produktu berriak sortu edo daudenak hobetzeko antolatutakoak.
 • 연구개발(硏究開發) 또는 간단히 R&D(Research and development)는 경제 협력 개발 기구에 따르면 "인간, 문화, 사회의 지식을 비롯한 지식을 증강하기 위한 창조적인 일이자 새로운 응용물을 고안하기 위한 지식의 이용"을 가리킨다.연구개발은 과학적이거나 특정한 기술 개발 지향적이며, 또 간헐적으로 기업, 정부 활동으로 수행되기도 한다.
 • The research and development (R&D, also called research and technical development or research and technological development, RTD in Europe) is a specific group of activities within a business. The activities that are classified as R&D differ from company to company, but there are two primary models. In one model, the primary function of an R&D group is to develop new products; in the other model, the primary function of an R&D group is to discover and create new knowledge about scientific and technological topics for the purpose of uncovering and enabling development of valuable new products, processes, and services. Under both models, R&D differs from the vast majority of a company's activities which are intended to yield nearly immediate profit or immediate improvements in operations and involve little uncertainty as to the return on investment (ROI). The first model of R&D is generally staffed by engineers while the second model may be staffed with industrial scientists.R&D activities are carried out by corporate (businesses) or governmental entities.
 • O termo pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou investigação e desenvolvimento (I&D) tem um significado comercial importante que é independente da associação tradicional com pesquisa e desenvolvimento tecnológico.Em geral, atividades de I&D são conduzidas por unidades especializadas ou centros de pesquisa de empresas, universidades ou agências do Estado.No âmbito comercial, "pesquisa e desenvolvimento" normalmente se refere a atividades de longo prazo e/ou orientadas ao futuro, relacionadas a ciência ou tecnologia, usando técnicas similares ao método científico sem que haja resultados pré-determinados mas com previsões gerais de algum benefício comercial.Estatísticas de organizações voltadas para "I&D" podem expressar o estado de uma indústria, o grau de competitividade ou a taxa de progresso científico. Algumas medidas comuns incluem: valor do investimento em pesquisa, número de patentes ou número de publicações de seus funcionários.Valores financeiros são boas medidas, pois eles são continuamente atualizados, podem ser públicos e refletem riscos.Nos Estados Unidos, o valor médio destinado a pesquisa e desenvolvimento no setor industrial é de 3,5% das receitas. Empresas de alta tecnologia como um fabricante de computadores em geral gastam 7%. A Allergan (uma empresa de biotecnologia) está no topo da lista investindo 43,4% das receitas em I&D. Qualquer empresa que investe mais de 15% é exceção e em geral recebe reputação de ser uma empresa de alta tecnologia. Muitas empresas desta categoria são do ramo de medicamentos, como a Merck (14,1%) e a Novartis (15,1%). Mas muitas são do ramo de engenharia, como a Ericsson (24,9%).Empresas que investem ou dependem muito de pesquisa e desenvolvimento costumam ser vistas como empresas de alto risco porque a flutuação no lucro é bastante atípica. Em geral estas firmas prosperam apenas em mercados onde os clientes possuem necessidades extremas, como remédios inovadores (muitas vezes experimentais), instrumentos científicos, mecanismos críticos para segurança (como os usados na aviação) e equipamento bélico (incluindo armamentos). Estas necessidades extremas justificam o alto risco de falha em projetos.Na indústria bélica, por exemplo, o primeiro lote de vendas tem um custo de fabricação que é 10% a 15% do valor gasto em I&D. Nesta indústria, 90% dos projetos não produz qualquer produto utilizável. Ainda assim estes projetos fornecem informações vitais para que futuros projetos sejam bem sucedidos.Empresas de alta tecnologia exploram formas de reutilizar tecnologias avançadas de maneira a amortizar melhor os custos em pesquisa. Elas muitas vezes usam processos de fabricação avançadas, caras certificações em segurança, software embarcado especializado, CASE, desenhos eletrônicos e subsistemas mecânicos.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 123589 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10163 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 47 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102491601 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La recherche et développement (parfois abrégée en « R et D », « R & D » ou « R&D ») est une catégorie statistique, économique et comptable englobant l'ensemble des activités entreprises « de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications.
 • El término investigación y desarrollo, abreviado I+D, (en inglés: research and development, abreviado R&D), puede hacer referencia, según el contexto, a la investigación en ciencias aplicadas o bien ciencia básica utilizada en el desarrollo de ingeniería, que persigue con la unión de ambas áreas un incremento de la innovación que conlleve un aumento en las ventas de las empresas.Un fuerte vínculo entre la investigación y desarrollo para la investigación de ciencias aplicadas es, por un lado, una nueva fuente de ingresos para los institutos de las universidades gracias a la cooperación con las empresas, y, por otro, las empresas ven un futuro más prometedor si se implican en la investigación de forma continua.Uno de los peligros de una combinación demasiado marcada es que se descuide la investigación de ciencia básica.
 • La locuzione Ricerca e Sviluppo, R&S (in inglese, Research and Development, R&D o RND), viene usata generalmente per indicare quella parte di un'impresa industriale (uomini, mezzi e risorse finanziarie), che viene dedicata allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione.
 • 研究開発(けんきゅうかいはつ、英: Research and development、R&D)とは特定の対象を調査して、基礎学問の研究や、目的に応じた応用研究の模索、将来的に発展する技術等の試験を行い、技術的な優位を得るための活動である。英語ではResearch and developmentを用いることが多く、20世紀の初頭以降に用いられるようになった言葉であり、R&Dの略称を用いた組織や部局、団体名が多数存在する。
 • 연구개발(硏究開發) 또는 간단히 R&D(Research and development)는 경제 협력 개발 기구에 따르면 "인간, 문화, 사회의 지식을 비롯한 지식을 증강하기 위한 창조적인 일이자 새로운 응용물을 고안하기 위한 지식의 이용"을 가리킨다.연구개발은 과학적이거나 특정한 기술 개발 지향적이며, 또 간헐적으로 기업, 정부 활동으로 수행되기도 한다.
 • Araştırma ve geliştirme (veya kısaca Ar-Ge) OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır. Araştırma ve geliştirmenin üç bölümü vardır: Temel araştırma Uygulamalı araştırma Deneysel geliştirme.Araştırma ve geliştirme; hem bir şirket, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur.
 • Recerca, desenvolupament i innovació sovint abreujat R+D+I o tecnològica, qualsevol investigació destinada a millorar la producció de béns o la prestació de serveis. Les estadístiques sobre el nombre i entitat de les organitzacions que es dediquen a "R+D" poden revelar l'estat de la indústria en un país, el grau de competència o el progrés científic. Alguns mesuraments habituals són: pressupostos dedicats a R+D, nombre de patents presentades o publicacions científiques.
 • Ekonomian eta teknologian, ikerkuntza eta garapena, labur I+G, izeneko jarduerek ezagutza (teknologia, giza, gizarte eta kultura mailan) bultzatu eta sortzeari begira eraturikoak dira, epe luzerako emaitza eta aplikazio berriak sortzearren, berehalako etekinen helburua alde batera utzirik.
 • Prace badawczo-rozwojowe (B&R, B+R, ang.
 • Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР; англ. Research and Development, R&D) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.НИОКР включают в себя:Научно-исследовательские работы (НИР) — работы поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемые с целью определения технической возможности создания новой техники в определенные сроки.
 • The research and development (R&D, also called research and technical development or research and technological development, RTD in Europe) is a specific group of activities within a business. The activities that are classified as R&D differ from company to company, but there are two primary models.
 • Penelitian dan pengembangan atau litbang (Bahasa Inggris: Research and Development, R and D, atau R&D) adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. R&D atau litbang ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu negara.
 • Onderzoek & Ontwikkeling, afgekort als O&O, behelst het proces van proces- en productinnovatie. Een andere naam hiervoor is Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort als S&O. Vaak wordt in het Nederlands de Engelse term Research and Development of de afkorting R&D gebruikt. Officiële stukken van de Europese Unie spreken echter consequent van Onderzoek & Ontwikkeling.In het dagelijks taalgebruik wordt met name R&D als één proces gezien vanwege het bestaan van zogenaamde R&D-afdelingen.
 • Bei Forschung und Entwicklung, kurz F+E, FuE, F&E oder FE (engl.
 • A kutatás-fejlesztés, (Research and development, R&D) röviden K+F a kreatív tudásbázis célzott, szisztematikus bővítése. A 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésre az Értelmező rendelkezések címszó alatt az alábbi fogalom meghatározásokat adja:"4. § E törvény alkalmazásában1.
 • O termo pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou investigação e desenvolvimento (I&D) tem um significado comercial importante que é independente da associação tradicional com pesquisa e desenvolvimento tecnológico.Em geral, atividades de I&D são conduzidas por unidades especializadas ou centros de pesquisa de empresas, universidades ou agências do Estado.No âmbito comercial, "pesquisa e desenvolvimento" normalmente se refere a atividades de longo prazo e/ou orientadas ao futuro, relacionadas a ciência ou tecnologia, usando técnicas similares ao método científico sem que haja resultados pré-determinados mas com previsões gerais de algum benefício comercial.Estatísticas de organizações voltadas para "I&D" podem expressar o estado de uma indústria, o grau de competitividade ou a taxa de progresso científico.
rdfs:label
 • Recherche et développement
 • Araştırma ve geliştirme
 • Forschung und Entwicklung
 • Ikerkuntza eta garapena
 • Investigación y desarrollo
 • Kutatás-fejlesztés
 • Onderzoek & Ontwikkeling
 • Penelitian dan pengembangan
 • Pesquisa e desenvolvimento
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Recerca i desenvolupament
 • Research and development
 • Ricerca e sviluppo
 • НИОКР
 • 研究開発
 • 연구개발
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of