Le raï est un genre musical algérien né au début du XXe siècle dans la région de l'Oranie (Oran, Sidi-bel-Abbès et Aïn Témouchent). Les origines géographiques exactes et historiques du raï sont toujours sujettes à controverses et provoquent des débats enflammés dès lors qu’une ville propose un festival ou qu’une célébrité de ce genre musical donne son opinion à ce sujet.↑ Algérie 2011 Par Jean-Paul Labourdette, Dominique Auzias, p. 119↑ Origine du Raï.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le raï est un genre musical algérien né au début du XXe siècle dans la région de l'Oranie (Oran, Sidi-bel-Abbès et Aïn Témouchent). Les origines géographiques exactes et historiques du raï sont toujours sujettes à controverses et provoquent des débats enflammés dès lors qu’une ville propose un festival ou qu’une célébrité de ce genre musical donne son opinion à ce sujet.
 • Der Raï (arabisch ‏راي‎, DMG Rāy) ist eine algerische Volks- und Populärmusik, entstanden in Westalgerien, das wichtigste Zentrum ist Oran. Der Raï stieg in den frühen 1980er-Jahren zur bedeutendsten algerischen Popmusik auf und fand auch international weite Beachtung.
 • Rai (Arabisch: راي, ook raï of rayy) is een muziekstroming die ontstaan is in de streek rond de West-Algerijnse stad Oran en later bekend is geworden in de andere Maghreb-landen, met name Marokko. In de jaren negentig van de twintigste eeuw hebben enkele rainummers ook in de Nederlandse Top 40 gestaan. Al langer was de rai in Europa populair, met name onder jongeren van Marokkaanse en Algerijnse afkomst.De oorsprong van de stroming rai ligt in de traditionele muziekcultuur van de bedoeïenen, afkomstig uit West-Algerije. Rai werd door ouderlingen (cheikhs of cheikha's) gezongen tijdens informele bijeenkomsten, feesten e.d. op het platteland. Tijdens het zingen van de rai werd een persoonlijke noot toegevoegd aan het nieuws van de dag. Typerend voor de instrumentale begeleiding van de 'rai rurale', de rai van het eerste uur, is een ostinaat ritmisch patroon dat een combinatie van twee- en driedelige maatsoort suggereert (hemiool). Dit ritme wordt tegenwoordig ook wel aangeduid als 'rythme meddahât'. De melodie wordt gevormd door een combinatie van tonen die in Algerije tot 'trab' wordt gerekend. Onder 'trab' verstaat men een pentatonische schaal met een grote ondersecunde, kleine terts (vaak versierd met een kleine bovensecunde), kwart, kwint (soms een halve toon verlaagd). De melodische lijnen zijn vaak dalend en eindigen dikwijls op de ondersecunde. Dit principe is in de meeste moderne verschijningsvormen van de rai vaak nog aanwezig.De rai werd halverwege de twintigste eeuw door de zeer populaire brassbands geïntegreerd in het leven van de Algerijnse havenstad Oran. Jongeren liepen voorop in de vertolking van de losbandiger versies van de rai die ze van hun ouders hadden gehoord. Zij lieten zich bij het zingen begeleiden door authentieke instrumenten als gasba (type rietfluit, zoals de Turkse ney), darbuka, bendir en karkabou (percussie, metalen kleppers), maar ook door koperblazers, zoals de trompet. In het tweede deel van de twintigste eeuw werden ook de viool, accordeon, keyboard en elektrische gitaren deel van de rai. Onder invloed van de Europese popmuziek werd de rai vanaf de jaren zestig geharmoniseerd en geproduceerd. Daarmee verdween langzamerhand het improviserende karakter van de rai, maar namen de melodische en harmonische diversiteit binnen de rai toe en konden substijlen ontstaan. Ook konden rai-sterren hun eigen herkenbare stijl ontwikkelen. De Algerijnse rai-rockband Raina Rai en de rai-trompettist Bellemou zijn hier exponenten van.Rai betekent letterlijk "ik vind" of "volgens mij". "Ya rai" klinkt tijdens een lied, waarna een vaak humoristische, onofficiële lezing van, of mening over een gebeurtenis volgt. De muziek heeft zo van meet af aan de status van 'losbandig' en ook wel 'schuin' gehad. Dit werd versterkt door het gegeven dat de zogenaamde 'meddahât', vrouwen die in de grote stad werden geafficheerd met prostitutie, zich van de rai bedienden. Met name Cheikha Remitti baarde in Oran opzien met haar optredens. Vooral door toedoen van al dan niet geëmigreerde jongeren (chebs en chaba's genoemd) groeide de (pop)rai in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw uit tot niet alleen een lokaal zeer populaire, maar ook in Europa veelbesproken muziekgenre. De jongeren bezongen de onderwerpen die hén boeiden, zoals de liefde, vrije partnerkeuze en de schoonheid van het andere geslacht, op directe wijze. Dit tot afschuw van veel ouderen en fundamentalisten, die de muziek van de jongeren in het algemeen respectloos vonden jegens traditionele en religieuze waarden. Meerdere malen zijn daarom parallellen getrokken tussen de rai enerzijds en de Jamaicaanse reggae en de blues, protestsongs, rock-'n-roll en rap uit de Verenigde Staten anderzijds. Onder invloed van de wederzijdse afhankelijkheid van Frankrijk en de globalisering heeft de rai talloze muziekinvloeden ondergaan. Zo zijn Arabische toonschalen met kwarttoonverdeling, maar ook elementen van Franse chansons, Spaanse flamenco, Portugese fado, Zuid-Amerikaanse dansstijlen en kenmerken van westerse popmuziekstijlen terug te vinden in de hedendaagse rai. Deze tendens heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de populariteit van de rai, mondiaal gezien. Tijdens de religieus-politieke onrust van de jaren negentig werd in Algerije de rai verboden door exponenten van het invloedrijk geworden islamitisch fundamentalisme en werden er zelfs zangers omgebracht, van wie Cheb Hasni de bekendste is. Sinds het hoogtepunt van de belangstelling voor wereldmuziek aan het het einde van de twintigste eeuw is gepasseerd, verneemt men in het Europese mediaculturele landschap weinig meer van de rai. Daarmee lijkt de muziekstijl ook minder omstreden te zijn geworden in Noordwest-Afrika.
 • Rai Cezayir'in Oran şehrinde Bedeviler sayesinde ortaya çıkan ve tarihi 1930'lara kadar dayanan bir müzik türüdür. İspanyol, Fransız, Afrika ve Arapça folk müzik tarzlarının karışımını içerir. Rainin kelime anlamı fikir dir. Ancak müzik türündeki coşkuyu belirtmek için Türkçede "işte bu" sözüne denk gelen bir ifadeyi belirtir.Bir halk müziği olarak Rai; Oran, Relizane Vilayeti ve Mostaganem Vilayeti şehirlerinde özellikle fakir kesim arasında yayılmaya başlamıştır. Geleneksel anlamda erkek sanatçıların baskın olduğu Rai'de 20. yüzyıl sonlarında kadınlar daha etkin biçimde kendilerine yer bulmuşlardır. Rai sanatçılarına cheb (genç) adı verilir. Bu isim neredeyse tüm Rai sanatçıları tarafından kendi isimlerinden önce yazılacak şekilde kullanılır. Rai sanatçıları 1930'ların başında toplumu etkileyen sorunları ele almaktaydı. Bu sorunlar, başta Fransa olmak üzere Avrupa devletlerinin Kuzey Afrika bölgesi üzerinde yürüttükleri sömürgeleştirme politikalarından salgın hastalıklara kadar geniş bir çerçevede ele alınmaktaydı.
 • Raï (em árabe: راي; "opinião") é um gênero de música popular folclórica originado em Orã, na Argélia, também presente na região Oriental de Marrocos.Dois dos mais conhecidos artistas de raï são Rachid Taha e Cheb Khaled.
 • ライまたはラーイー(亜: راي‎、仏: raï)はアルジェリア西部、オラン地方起源のポップ音楽。本来は両大戦間のころ都市部に定着したベドウィン歌謡を源泉として発達したオラン方言のアラビア語で歌われる音楽であるが、現在では非常に多様化し、ライというジャンル名も濫用、誤用されたものが定着しており、その全体を音楽として統一的に定義するのは困難である。ジャンル名はもともと単なるかけ声に過ぎないが、のちには同音に近い「意見」「定め」などを意味するアラブ語に由来するものと解されるようになっている。
 • Ez a szócikk a zenei stílusról szól. Az olasz televíziótársaságot lásd a Radiotelevisione Italiana cikk alatt.A rai (másképp:Raï) Algéria könnyűzenei stílus. A hagyományos arab népzenei elemeket ötvözi a nyugati pop, jazz, vagy akár reggae és karibi motívumokkal. Témája legtöbbször a szerelem és a szabadság.A műfaj legnagyobb csillaga Cheb Khaled, a „Rai királya”. Szintén fontos Faudel, illetve Rachid Taha.A rait az iszlám fundamentalisták üldözik annak szabadossága miatt. (franciául) Raï - Musique.arabe
 • Il raï è il genere musicale tradizionale dell'Algeria, questo genere musicale è apparso all'inizio del XX sec. in particolare riconducibile alla città di Orano; la sua origine e le sue trasformazioni sono sempre state dovute all'incontro di diverse culture. La parola raï significa "opinione", "avviso" o "punto di vista". Si diffuse nell'epoca in cui il cheikh (maestro), poeta di tradizione melhoun, prodigò saggezza e consigli sotto forma di poesie cantate nel dialetto locale. Tuttavia, nel contesto della nenia popolare, il cantante si lamenta del proprio malumore, incolpando esclusivamente se stesso. E più esattamente si indirizza alla sua propria facoltà di giudizio, al suo raï, che cede ai sentimenti e che l'ha condotto a prendere le sue cattive decisioni.L'impianto di base può essere considerato il miscuglio tra la tradizione berbera e quella araba, a cui è succeduta una contaminazione con le forme musicali spagnole e, soprattutto, francesi. Nell'ultimo mezzo secolo sono state inoltre molto forti le influenze del rock, che ha portato alla nascita del pop-raï.Questo genere musicale ha avuto possibilità di nascere grazie alla situazione di Orano, città costiera più cosmopolita degli altri centri algerini e che, trovandosi all'incrocio tra diverse culture, vedeva i propri abitanti godere anche di maggiori libertà.Un grande e celebre esponente della musica raï è Khaled, autore di un brano molto noto in Italia, Aisha, e chiamato "il re del raï". Altri artisti noti sono Cheb Mami, Cheb Hasni, Cheikha Rimitti, Rachid Taha, Faudel.
 • Raï - rodzaj muzyki powstałej w Oranie w Algierii, wywodzącej się z tradycyjnej muzyki ludowej. Historia muzyki raï sięga lat 30. XX wieku. Piosenki raï najczęściej dotyczą problematyki społecznej, sama nazwa gatunku pochodzi od arabskiego słowa ra'yy oznaczającego zdanie, opinię . Obecnie w muzyce raï widoczne są wpływy wielu gatunków muzycznych takich jak: rock, soul, funk czy reggae. Muzyka ta jest najbardziej popularna w Algierii, Maroku i Tunezji. Do najbardziej znanych wykonawców tego gatunku muzyki należą: Cheikha Remitti, Khaled (wcześniej znany jako Cheb Khaled; słowo cheb oznacza śpiewaka muzyki raï), Rachid Taha, Faudel.== Przypisy ==
 • El raï (árabe: راي [rāy], ‘opinión’)? es un género musical iniciado a principio del siglo XX en los alrededores de Orán.El origen de la palabra raï, que significa «opinión», «parecer» o «punto de vista», se remontaría a los tiempos en que el cheikh (maestro), poeta de la tradición melhoun, repartía sabiduría y consejos en forma de poesías cantadas en el dialecto local. Sin embargo, en el contexto de la protesta popular, el cantante se queja de sus propias desgracias. Sin querer acusar a nadie, se acusa a sí mismo. Para ser más exactos, se dirige a su propia facultad de discernimiento, a su raï que, cediendo a los sentimientos, le ha llevado a tomar las malas decisiones. El canto comienza así: Ya Raï (¡Oh! discernimiento mío).Tiene similitud con otros géneros como el "mawal" en el que el cantante se dirige a su maestro y señor; o incluso con los "layali" en el que se dirige a la noche y al "ya 'ayn". Este género mezcla instrumentos tradicionales, sintetizadores, batería electrónica y bajo, adaptando así al gusto actual las viejas melodías. El primer festival Raï se celebra en Orán en 1985. Ante el entusiasmo de los jóvenes argelinos el gobierno reconoce oficialmente el Raï como música nacional, una decisión calificada de intolerable por ciertos grupos islamistas que llegarán incluso a asesinar a ciertos artistas del Raï como Cheb Hasni.
 • Raï (/ˈraɪ/; Arabic: راي‎) is a form of folk music that originated in Oran, Algeria from Bedouin shepherds, mixed with Spanish, French, African and Arabic musical forms, which dates back to the 1930s.Singers of raï are called cheb (shabab, young) as opposed to sheikh (shaykh, old), the name given to Chaabi singers. The tradition arose in cities like Oran, Relizane, Mostaganem, Chlef and Sidi-Bel-Abbès, primarily among the poor. Traditionally sung by men, by the end of the 20th century, female singers had become common. The lyrics of raï have concerned social issues, such as disease and the policing of European colonies, that affected native populations.
 • Rai atau Raï (bahasa Arab: راي) adalah sejenis musik tradisional, yang berasal dari Oran, Aljazair tercampur dengan bentuk musik Spanyol, Perancis, Afrika dan Arab. Rai secara harfiah berarti pendapat, tapi dalam sehari-hari juga digunakan sebagai kata seru yang setara dengan "oh yeah!"Penyanyi rai disebut sebagai shabb (muda), yang bisa dibandingkan dengan sebutan shaykh (tua), nama yang diberikan kepada penyanyi Chaabi. Tradisi musik rai lahir di kota-kota seperti Oran dan di tempat-tempat lain di Tlemcen, terutama di kalangan rakyat miskin. Secara tradisional rai dinyanyikan oleh pria, namun pada pergantian abad ke-20 penyanyi wanita menjadi biasa. Para pemusik rai sedari tahun 1930-an sudah bernyanyi tentang masalah sosial yang memengaruhi penduduk asli.
 • Раи — музыкальный стиль, появившийся впервые в алжирском городе Оран в начале 1930-х годов, представляющий собой соединение традиций арабской народной музыки, песен бедуинов-пастухов и некоторых французских, испанских и африканских традиций.Певцов, исполняющих песни в стиле раи, называют шебами (shabab, рус. «молодой»). Возникнув в Оране, направление распространилось по многим другим алжирским городам, в первую очередь среди бедного населения. Традиционно исполнителями раи были мужчины, однако к концу XX века среди них были и женщины. Тексты песен раи нередко касались различных социальных вопросов, нося в том числе антиколониальный характер и нередко содержа в себе критику правивших режимов и поднимая острые общественные проблемы.С момента своего возникновения музыка находилась под жёстким давлением цензуры сначала французского колониального, а затем алжирского правительства. Изменение негативного отношения к раи и выход музыкального стиля за пределы Алжира произошли лишь в 90-е годы XX века.
 • 라이(راي‎)는 19세기 알제리 오란의 베두인 양치기들로 부터 유래된 음악이다. 보통 스페인, 프랑스와 아랍의 음악형식이 섞여 있다. 라이의 가사들은 대체로 유럽 식민지배, 질병과 같은 사회이슈에 관한 것이다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 71833 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13944 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 172 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109798261 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:genresAssociés
prop-fr:genresDérivés
prop-fr:instruments
prop-fr:légende
 • 8 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Raï
prop-fr:originesCulturelles
 • Début du dans l'Oranie
prop-fr:popularité
 • Musique populaire en Algérie et à un moindre échelle dans le Maroc, Tunisie et la Libye.
prop-fr:scènesRégionales
 • Oran, Saida , Sidi-bel-Abbès, Tlemcen, Alger ainsi que toute l'Algérie.
prop-fr:voirAussi
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le raï est un genre musical algérien né au début du XXe siècle dans la région de l'Oranie (Oran, Sidi-bel-Abbès et Aïn Témouchent). Les origines géographiques exactes et historiques du raï sont toujours sujettes à controverses et provoquent des débats enflammés dès lors qu’une ville propose un festival ou qu’une célébrité de ce genre musical donne son opinion à ce sujet.↑ Algérie 2011 Par Jean-Paul Labourdette, Dominique Auzias, p. 119↑ Origine du Raï.
 • Der Raï (arabisch ‏راي‎, DMG Rāy) ist eine algerische Volks- und Populärmusik, entstanden in Westalgerien, das wichtigste Zentrum ist Oran. Der Raï stieg in den frühen 1980er-Jahren zur bedeutendsten algerischen Popmusik auf und fand auch international weite Beachtung.
 • Raï (em árabe: راي; "opinião") é um gênero de música popular folclórica originado em Orã, na Argélia, também presente na região Oriental de Marrocos.Dois dos mais conhecidos artistas de raï são Rachid Taha e Cheb Khaled.
 • ライまたはラーイー(亜: راي‎、仏: raï)はアルジェリア西部、オラン地方起源のポップ音楽。本来は両大戦間のころ都市部に定着したベドウィン歌謡を源泉として発達したオラン方言のアラビア語で歌われる音楽であるが、現在では非常に多様化し、ライというジャンル名も濫用、誤用されたものが定着しており、その全体を音楽として統一的に定義するのは困難である。ジャンル名はもともと単なるかけ声に過ぎないが、のちには同音に近い「意見」「定め」などを意味するアラブ語に由来するものと解されるようになっている。
 • 라이(راي‎)는 19세기 알제리 오란의 베두인 양치기들로 부터 유래된 음악이다. 보통 스페인, 프랑스와 아랍의 음악형식이 섞여 있다. 라이의 가사들은 대체로 유럽 식민지배, 질병과 같은 사회이슈에 관한 것이다.
 • Ez a szócikk a zenei stílusról szól. Az olasz televíziótársaságot lásd a Radiotelevisione Italiana cikk alatt.A rai (másképp:Raï) Algéria könnyűzenei stílus. A hagyományos arab népzenei elemeket ötvözi a nyugati pop, jazz, vagy akár reggae és karibi motívumokkal. Témája legtöbbször a szerelem és a szabadság.A műfaj legnagyobb csillaga Cheb Khaled, a „Rai királya”. Szintén fontos Faudel, illetve Rachid Taha.A rait az iszlám fundamentalisták üldözik annak szabadossága miatt.
 • Rai (Arabisch: راي, ook raï of rayy) is een muziekstroming die ontstaan is in de streek rond de West-Algerijnse stad Oran en later bekend is geworden in de andere Maghreb-landen, met name Marokko. In de jaren negentig van de twintigste eeuw hebben enkele rainummers ook in de Nederlandse Top 40 gestaan.
 • Rai Cezayir'in Oran şehrinde Bedeviler sayesinde ortaya çıkan ve tarihi 1930'lara kadar dayanan bir müzik türüdür. İspanyol, Fransız, Afrika ve Arapça folk müzik tarzlarının karışımını içerir. Rainin kelime anlamı fikir dir. Ancak müzik türündeki coşkuyu belirtmek için Türkçede "işte bu" sözüne denk gelen bir ifadeyi belirtir.Bir halk müziği olarak Rai; Oran, Relizane Vilayeti ve Mostaganem Vilayeti şehirlerinde özellikle fakir kesim arasında yayılmaya başlamıştır.
 • Raï (/ˈraɪ/; Arabic: راي‎) is a form of folk music that originated in Oran, Algeria from Bedouin shepherds, mixed with Spanish, French, African and Arabic musical forms, which dates back to the 1930s.Singers of raï are called cheb (shabab, young) as opposed to sheikh (shaykh, old), the name given to Chaabi singers. The tradition arose in cities like Oran, Relizane, Mostaganem, Chlef and Sidi-Bel-Abbès, primarily among the poor.
 • Il raï è il genere musicale tradizionale dell'Algeria, questo genere musicale è apparso all'inizio del XX sec. in particolare riconducibile alla città di Orano; la sua origine e le sue trasformazioni sono sempre state dovute all'incontro di diverse culture. La parola raï significa "opinione", "avviso" o "punto di vista". Si diffuse nell'epoca in cui il cheikh (maestro), poeta di tradizione melhoun, prodigò saggezza e consigli sotto forma di poesie cantate nel dialetto locale.
 • Раи — музыкальный стиль, появившийся впервые в алжирском городе Оран в начале 1930-х годов, представляющий собой соединение традиций арабской народной музыки, песен бедуинов-пастухов и некоторых французских, испанских и африканских традиций.Певцов, исполняющих песни в стиле раи, называют шебами (shabab, рус. «молодой»). Возникнув в Оране, направление распространилось по многим другим алжирским городам, в первую очередь среди бедного населения.
 • Raï - rodzaj muzyki powstałej w Oranie w Algierii, wywodzącej się z tradycyjnej muzyki ludowej. Historia muzyki raï sięga lat 30. XX wieku. Piosenki raï najczęściej dotyczą problematyki społecznej, sama nazwa gatunku pochodzi od arabskiego słowa ra'yy oznaczającego zdanie, opinię . Obecnie w muzyce raï widoczne są wpływy wielu gatunków muzycznych takich jak: rock, soul, funk czy reggae. Muzyka ta jest najbardziej popularna w Algierii, Maroku i Tunezji.
 • Rai atau Raï (bahasa Arab: راي) adalah sejenis musik tradisional, yang berasal dari Oran, Aljazair tercampur dengan bentuk musik Spanyol, Perancis, Afrika dan Arab. Rai secara harfiah berarti pendapat, tapi dalam sehari-hari juga digunakan sebagai kata seru yang setara dengan "oh yeah!"Penyanyi rai disebut sebagai shabb (muda), yang bisa dibandingkan dengan sebutan shaykh (tua), nama yang diberikan kepada penyanyi Chaabi.
 • El raï (árabe: راي [rāy], ‘opinión’)? es un género musical iniciado a principio del siglo XX en los alrededores de Orán.El origen de la palabra raï, que significa «opinión», «parecer» o «punto de vista», se remontaría a los tiempos en que el cheikh (maestro), poeta de la tradición melhoun, repartía sabiduría y consejos en forma de poesías cantadas en el dialecto local. Sin embargo, en el contexto de la protesta popular, el cantante se queja de sus propias desgracias.
rdfs:label
 • Raï
 • Rai
 • Rai (muziek)
 • Rai (zenei stílus)
 • Raï
 • Raï
 • Raï
 • Raï
 • Raï
 • Raï
 • Raï
 • Раи (музыка)
 • ライ
 • 라이
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:légende of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of