La Révolution allemande est une période de l'histoire allemande correspondant à la fin de l'Empire allemand. Amorcée en octobre 1918 par des mutineries, la formation de conseils de soldats puis de conseils ouvriers, elle voit le remplacement de l'Empire par la République — épisode appelé la Révolution de Novembre (Novemberrevolution) — et l'armistice de 1918.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Révolution allemande est une période de l'histoire allemande correspondant à la fin de l'Empire allemand. Amorcée en octobre 1918 par des mutineries, la formation de conseils de soldats puis de conseils ouvriers, elle voit le remplacement de l'Empire par la République — épisode appelé la Révolution de Novembre (Novemberrevolution) — et l'armistice de 1918. Le mouvement socialiste allemand est divisé entre les modérés désireux d'éviter une révolution violente, et les radicaux partisans d'une « révolution prolétarienne » dans la foulée de la révolution d'Octobre, notamment les spartakistes qui forment alors le Parti communiste d'Allemagne. Cette période confuse s'est soldée par l'écrasement violent des soulèvements et tentatives communistes comme la révolte de Berlin et la République des conseils de Bavière. Les institutions du pays se stabilisent lors de l'adoption de la Constitution de Weimar le 11 août 1919, première constitution démocratique appliquée dans l’histoire allemande. L'Allemagne de Weimar demeure ensuite marquée par l'instabilité sociale et politique : elle connaît de nombreux soulèvements, en mars 1920 au moment du putsch de Kapp et du soulèvement de la Ruhr, en mars 1921 avec l'Action de mars, ainsi que lors de la tentative d'octobre 1923 et du putsch de la Brasserie.
 • Ноемврийската революция, избухнала в края на Първата световна война, води до сваляне на конституционната монархия и установяване на парламентарна република в Германия. Ноемврийската революция започва на 3 ноември 1918 г. с въоръжено въстание на моряците в Кил. Тя преминава в 3 фази : I фаза : От началото на революцията до създаване на правителство на Народните пълномощници на Фридрих Еберт на 10 ноември 1918. II фаза: Завършва с първия конгрес на Съветите в Германия проведен в средата на декември 1918. III фаза: Тя се отъждествява с Януарско въстание в Германия 1919 ръководено от социалдемократическия съюз "Спартак". След 10 ноември 1918 в Германия се очертават две тенденции за развитие на събитията. Прерастване на т.нар. буржоазно-демократична революция в такава от типа на Октомврийската революция в Русия, или стабилизиране на буржоазната република. В публичното пространство тези възможности получават своето отражение съответно в болшевишкия лозунг "цялата власт на съветите" или "свикване на национално учредително събрание". Зад първата възможност стоят представителите на съюза "Спартак", а втората възможност е подкрепяна от социалдемократическа партия и по-голяма част от германските собственици. Германските работодатели са принудени да направят редица отстъпки пред работещите като 8-часов работен ден, признаване правото на профсъюзите да представляват работниците, създаване на система от трудови договори. В крайна сметка на 15 ноември 1918 се сключва споразумение между двете страни. Германия не тръгва по стъпките на Октомврийската революция.От 16 до 21 декември 1918 се провежда първият конгрес на съветите, който гласува за прехвърляне на цялата изпълнителна и законодателна власт в ръцете на Съвета на народните пълномощници, като приема решение за свикване на национално учредително събрание. На 6 февруари 1919 във Ваймар е свикано такова събрание, което в обстановка на силно политическо и социално напрежение на 31 юли с.г. приема конституция, която влиза в сила на 11 август 1919 г. Ваймарската конституция отразява актуалното разположение и съотношение на силите и е естествена стъпка по пътя на демократизиране на отношенията в страната.
 • ドイツ革命(ドイツかくめい、独: Novemberrevolution, 英: German Revolution of 1918–19)は、第一次世界大戦末期に、1918年11月3日のキール軍港の水兵の反乱に端を発した大衆的蜂起と、その帰結としてカイザーが廃位され、ドイツ帝国が打倒された革命である。ドイツでは11月革命とも言う。これにより、第一次世界大戦は終結し、ドイツでは議会制民主主義を旨とするヴァイマル共和国が樹立された。
 • Met Novemberrevolutie wordt de overgang van het Duitse Keizerrijk naar de Weimarrepubliek in 1918/1919 aangeduid. Aan het begin van deze periode stond de afzetting van de Duitse keizer Wilhelm II en de uitroeping van de republiek op 9 november 1918.
 • Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.
 • La rivoluzione di novembre del 1918-19 condusse, nell'ultima fase della Prima guerra mondiale, alla trasformazione dello stato tedesco da una monarchia costituzionale in una repubblica pluralista, parlamentare e democratica.
 • La Revolució Alemanya (Alemany: Novemberrevolution) consistí en tota la sèrie d'esdeveniments que, a partir dels darrers moments de la Primera Guerra Mundial, es donaren a Alemanya des de novembre de 1918 fins març de 1919, els quals dugueren a l'abolició de la monarquia i a la instauració de la república.Les arrels de la Revolució poden remuntar-se a les tensions socials provocades pel caràcter no democràtic de la constitució de l'imperi Alemany i per la incapacitat dels seus dirigents d'assolir una reforma política. La insurrecció començà quan els mariners s'amotinaren contra l'ordre del Comandament Naval Alemany de dur a terme una darrera batalla contra la flota britànica; amb molta celeritat, la revolta va estendre's a tot arreu del país des de les ciutats portuàries de Wilhelmshaven i Kiel, amb la qual cosa es va arribar a la proclamació de la República el 9 de novembre de 1918, poc després de l'abdicació del kaiser Guillem II. Un grup de més de 120 artistes, el Novembergruppe va afegir-se al moviment revolucionari.El gener de 1919, la novella república va haver d'enfrontar-se a l'Aixecament Espartaquista, el qual es proposava instaurar a Alemanya un règim comunista seguint el model del govern bolxevic de Rússia. Llavors, els dirigents del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD), que havien encapçalat la revolució de novembre de 1918, va decidir combatre els espartaquistes i esclafar la revolta. Durant tot el procés revolucionari, la política dels socialdemòcrates no fou mai foragitar del poder les antigues classes dirigents sinó menar una política conciliadora que les dugués a adaptar-se al nou règim democràtic; per això, buscaren l'aliança dels alts comandaments militars i usaren les forces paramilitars, dites cossos lliures o Freikorps, formades sovint per simpatitzants de l'extrema dreta nacionalista, per perseguir els espartaquistes. La revolució va cloure's amb la promulgació de la nova constitució de la República de Weimar l'11 d'agost de 1919.
 • Die Novemberrevolution von 1918/19 führte in der Endphase des Ersten Weltkrieges zur Abschaffung der Monarchie im Deutschen Reich und zu dessen Umwandlung in eine parlamentarisch-demokratische Republik.Die Ursachen der Revolution lagen in den extremen Belastungen durch den mehr als vier Jahre währenden Krieg, im allgemeinen Schock über die Niederlage des deutschen Kaiserreichs, in dessen vordemokratischen Strukturen und sozialen Spannungen sowie in der Politik seiner reformunwilligen Machteliten. Unmittelbarer Auslöser war der geheime Flottenbefehl der Seekriegsleitung vom 24. Oktober 1918, der vorsah, die deutsche Hochseeflotte trotz der bereits feststehenden Kriegsniederlage Deutschlands in eine letzte Schlacht gegen die britische Royal Navy zu schicken. Die gegen diesen Plan gerichtete Meuterei einiger Schiffsbesatzungen und der anschließende Kieler Matrosenaufstand entwickelten sich innerhalb weniger Tage zu einer Revolution, die das ganze Reich erfasste. Sie führte am 9. November 1918 zur Ausrufung der Republik, der wenig später die formelle Abdankung Kaiser Wilhelms II. und aller anderen Bundesfürsten folgte.Weiterführende, von sozialistischen Ideen geleitete Ziele der Revolutionäre scheiterten im Januar 1919 am Widerstand der SPD-Führung unter Friedrich Ebert. Aus Furcht vor einem Bürgerkrieg wollte sie – wie auch die bürgerlichen Parteien – die alten kaiserlichen Eliten nicht vollständig entmachten, sondern sie mit den neuen demokratischen Verhältnissen versöhnen. Dazu ging sie ein Bündnis mit der Obersten Heeresleitung (OHL) ein und ließ den so genannten Spartakusaufstand mit Hilfe rechtsgerichteter Freikorpstruppen gewaltsam niederschlagen.Ihren formellen Abschluss fand die Revolution am 11. August 1919 mit der Verabschiedung der neuen Weimarer Verfassung.
 • The German Revolution (German: Novemberrevolution) was the politically driven civil conflict in Germany at the end of World War I, which resulted in the replacement of Germany's imperial government with a republic. The revolutionary period lasted from November 1918 until the formal establishment of the Weimar Republic in August 1919.The roots of the revolution lie in the German Empire's fate in the First World War and the social tensions which came to a head shortly thereafter. The first acts of revolution were triggered by the policy of the Supreme Command and its lack of coordination with the Naval Command which, in the face of defeat, nevertheless insisted on engaging in a climactic battle with the British Royal Navy. The Wilhelmshaven mutiny (a sailors' revolt) ensued in the naval ports of Wilhelmshaven and Kiel, and the spirit of rebellion spread across the country and led to the proclamation of a republic on 9 November 1918. Shortly thereafter Emperor Wilhelm II abdicated.The revolutionaries, inspired by communist ideas, failed to hand power to soviets as the Bolsheviks had in Russia, because the Social Democratic Party of Germany (SPD) leadership refused to work with those who supported the Bolsheviks. Furthermore, fearing an all-out civil war in Germany between the communists and the reactionary conservatives, the SPD did not plan to completely strip the old imperial elites of their power and instead sought to integrate them into the new social democratic system. In this endeavour, SPD leftists sought an alliance with the Supreme Command. The army and Freikorps (nationalist militias) quelled the Spartacist uprising by force. The political fragmentation among the left wing was a significant factor in the failure of the left to seize power.The revolution ended officially on 11 August 1919, when the Weimar Constitution was adopted.
 • 독일 혁명 또는 11월 혁명은 독일에서 1918년 11월 7일에 발생한 민주주의 혁명이다. 이 혁명으로 독일 제국 제정이 붕괴하고 의회민주주의적인 공화국이 탄생했다.혁명의 원인은 4년 넘게 늘어지는 전쟁(제1차 세계 대전)으로 인한 극도의 부담이었는데, 이전의 독일 제국의 패배에 대한 만연된 충격, 그리고 사회적인 긴장상태와 권력 엘리트들에 의한 전민주주의적 구조가 이러한 부담을 촉발시켰다.직접적인 기폭제는 1918년 여름무렵이었다. 이 무렵, 독일의 패전이 거의 확실해졌고, 10월초에는 막스 폰 바덴 총리가 이끄는 내각이 성립되어 휴전교섭을 진행했다. 이런상황에서 10월 말에 해군지도부가 실패할 것이 분명한 공격 명령을 내렸다. 이에 수병들은 자신의 목숨을 스스로 구하기로 결정하고 11월 3일 킬 항구에서 처음 봉기를 일으켰다. 수병들에 이어 노동자들도 호응해 봉기에 가담하면서 '노동자·병사 평의회'가 구성되었고, 이 기구가 11월 4일 킬의 실권을 장악했다.(킬 군항의 반란) 혁명은 독일전역으로 급속히 확산되어 곳곳에서 병사와 수병, 노동자들이 만든 급진적인 '노동자·병사 평의회'가 기존의 지방 정부를 대체했다. 11월 7일 바이에른 지역에서는 사회주의 공화국 수립이 선포됐다.베를린에서도 혁명의 열기에 휩싸였는데, 이때 사회민주당(SPD)은 무장봉기에 반대했다. 결국 11월 9일 황제 빌헬름 2세가 네덜란드로 망명하면서 제정이 무너졌고, 이와 함께 막스 폰 바덴 총리가 사임하면서 사회민주당의 지도자인 프리드리히 에베르트에게 임시정부 수립을 위촉했다. 에베르트는 사민당 뿐만 아닌 독립사민당에도 내각구성에 참여할 것을 제안하였다. 이에 독립사민당이 에베르트의 제안을 수락함으로써 11월 9일 당일 공화국이 선포되었다.공화국 선포 직후 '제국 총리' 프리드리히 에베르트는 11월 11일 휴전협정에 조인, 체결했다. 이 협정에 따라 독일은 그동안 점령한 영토를 모두 포기하고, 군대를 라인 강 서안으로 철수하며, 라인 지방의 요새를 철거하는 데 동의했다. 이에 따라 러시아 정부는 11월 13일 독일과 맺은 브레스트리토프스크 조약의 무효화를 선언했다.혁명으로 제정이 붕괴되고 공화국이 선포되었으나 정부의 수립은 난관에 부딪혔다. 의회주의자였던 에베르트는 제헌의회의 조속한 소집을 추진했는데, 여기서 카를 리프크네히트와 로자 룩셈부르크가 이끄는 스파르타쿠스단이 에베르트의 의회주의노선에 반대하면서 반정부투쟁을 전개하였다. 스파르타쿠스단은 독립사민당에서 떨어져 나와 1919년 1월 1일, 독일 공산당(KPD)를 창설하였다. 이어 스파르타쿠스단은 베를린에서 봉기를 일으켰다. 프리드리히 에베르트와 사민당(SPD)지도부는 내전에 대한 두려움으로 인해 기존의 제정시절 관료들의 권력을 박탈하지 않았고 오히려 그들을 새로운 민주주의적인 관계 안에서 이용하려 했었다. 그래서 사민당(SPD)지도부는 독일 국방사령부와 연합하여 혁명의 과격화를 저지하고자 했다. 이때 사민당의 구스타프 노스케가 이끄는 의용군(자유군단)에 의해 스파르타쿠스단의 대중시위,봉기는 가혹하게 탄압되고 스파르타쿠스단의 2명의 지도자 카를 리프크네히트와 로자 룩셈부르크가 체포되어 살해되었다. 이로써 과격 혁명노선은 약화되어 1919년 8월 11일에 혁명은 새로운 바이마르 헌법의 채택과 함께 형식적인 종결을 맞게 되었다.
 • 1918-1919 Alman Devrimi ya da Kasım Devrimi, Almanya'nın I. Dünya Savaşı sonunda Friedrich Ebert önderliğinde anayasal monarşiden parlamenter demokrasiye geçiş sürecidir. Savaşın Almanya'nın yenilgisiyle sonuçlanmasıyla Alman imparatoru II. Wilhelm tahtı bırakmıştı ve yenilginin Alman halkı üzerinde yarattığı gerilim, ülkede yeni bir rejimin kurulması gerektiği gerçeğini ön plana çıkarmıştı. Devrimin amacı I. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yıkılan Alman İmparatorluğu'nun yerine demokratik bir cumhuriyet kurmaktı. Ancak Almanya'daki radikal solcular komünist bir rejim kurmak istediği için bu devrim, komünist devrimciler ile anti-komünistler arasındaki bir iç savaşa dönüşmüştü. Devrim tam olarak 9 ay 1 hafta sürdü ve yönetim biçimi parlamenter demokrasiye dayanan Weimar Cumhuriyeti'nin zaferiyle sonuçlandı.
 • La revolución de noviembre de 1918 en Alemania llevó, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, al cambio desde la Monarquía constitucional del Kaiserreich Alemán a una república, parlamentaria y democrática.Las causas de la revolución se encontraban en las cargas extremas sufridas por la población durante los cuatro años de guerra, el fuerte impacto que tuvo en el Imperio Alemán la derrota y las tensiones sociales entre las clases populares y la élite de aristócratas y burgueses que detentaban el poder y acababan de perder la guerra.La revolución comenzó con un Motín de marineros de la flota de guerra en Kiel; se negaban a maniobrar para sacar la flota al Mar del Norte para realizar una última batalla contra la escuadra inglesa, como pretendían hacer sus superiores. En pocos días abarcó toda Alemania y forzó la abdicación del Káiser Guillermo II el 9 de noviembre de 1918. Los objetivos de avanzada de los revolucionarios, guiados por ideales socialistas, fracasaron en enero de 1919 ante la oposición de la dirección del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) encabezada por Friedrich Ebert. Estos líderes socialdemócratas — al igual que los partidos burgueses — temían que se desencadenara una guerra civil por lo que rechazaban la idea revolucionaria radical de despojar completamente del poder a la élite afín al Káiser y promulgaban, en cambio, conciliar a estos sectores con las nuevas relaciones democráticas. Con este fin, el SPD acordó una alianza con el Comando Militar Supremo alemán y, con la ayuda de fuerzas paramilitares de orientación derechista, lograron la sofocación violenta del llamado Levantamiento Espartaquista (Spartakusaufstand).El desenlace formal de la revolución ocurrió el 11 de agosto de 1919 con la rúbrica de la nueva Constitución de la República de Weimar.
 • A Revolução Alemã de 1918-1919 é uma série de eventos que ocorreram entre aqueles anos, e que marcou o final da Primeira Guerra Mundial. Tal Revolução, culminou com a derrubada do Kaiser e o estabelecimento de uma república parlamentarista. Liderada por Rosa Luxemburgo, a Liga Espartaquista, de tendência próxima ao comunismo libertário, teve um importante papel na revolução, apesar de o evento não se resumir à atuação da Liga.
 • Ноя́брьская револю́ция, (нем. Novemberrevolution) — революция в ноябре 1918 в Германской империи, одной из причин которой стало нарастание социальной напряжённости и расстройства экономической жизни, являвшихся симптомами приближения Германии к поражению в Первой мировой войне. Революция привела к установлению в Германии режима парламентской демократии, известного под названием Веймарская республика.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 419398 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 46109 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 327 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110456701 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Révolution allemande est une période de l'histoire allemande correspondant à la fin de l'Empire allemand. Amorcée en octobre 1918 par des mutineries, la formation de conseils de soldats puis de conseils ouvriers, elle voit le remplacement de l'Empire par la République — épisode appelé la Révolution de Novembre (Novemberrevolution) — et l'armistice de 1918.
 • ドイツ革命(ドイツかくめい、独: Novemberrevolution, 英: German Revolution of 1918–19)は、第一次世界大戦末期に、1918年11月3日のキール軍港の水兵の反乱に端を発した大衆的蜂起と、その帰結としてカイザーが廃位され、ドイツ帝国が打倒された革命である。ドイツでは11月革命とも言う。これにより、第一次世界大戦は終結し、ドイツでは議会制民主主義を旨とするヴァイマル共和国が樹立された。
 • Met Novemberrevolutie wordt de overgang van het Duitse Keizerrijk naar de Weimarrepubliek in 1918/1919 aangeduid. Aan het begin van deze periode stond de afzetting van de Duitse keizer Wilhelm II en de uitroeping van de republiek op 9 november 1918.
 • Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.
 • La rivoluzione di novembre del 1918-19 condusse, nell'ultima fase della Prima guerra mondiale, alla trasformazione dello stato tedesco da una monarchia costituzionale in una repubblica pluralista, parlamentare e democratica.
 • A Revolução Alemã de 1918-1919 é uma série de eventos que ocorreram entre aqueles anos, e que marcou o final da Primeira Guerra Mundial. Tal Revolução, culminou com a derrubada do Kaiser e o estabelecimento de uma república parlamentarista. Liderada por Rosa Luxemburgo, a Liga Espartaquista, de tendência próxima ao comunismo libertário, teve um importante papel na revolução, apesar de o evento não se resumir à atuação da Liga.
 • Ноя́брьская револю́ция, (нем. Novemberrevolution) — революция в ноябре 1918 в Германской империи, одной из причин которой стало нарастание социальной напряжённости и расстройства экономической жизни, являвшихся симптомами приближения Германии к поражению в Первой мировой войне. Революция привела к установлению в Германии режима парламентской демократии, известного под названием Веймарская республика.
 • Ноемврийската революция, избухнала в края на Първата световна война, води до сваляне на конституционната монархия и установяване на парламентарна република в Германия. Ноемврийската революция започва на 3 ноември 1918 г. с въоръжено въстание на моряците в Кил. Тя преминава в 3 фази : I фаза : От началото на революцията до създаване на правителство на Народните пълномощници на Фридрих Еберт на 10 ноември 1918.
 • Die Novemberrevolution von 1918/19 führte in der Endphase des Ersten Weltkrieges zur Abschaffung der Monarchie im Deutschen Reich und zu dessen Umwandlung in eine parlamentarisch-demokratische Republik.Die Ursachen der Revolution lagen in den extremen Belastungen durch den mehr als vier Jahre währenden Krieg, im allgemeinen Schock über die Niederlage des deutschen Kaiserreichs, in dessen vordemokratischen Strukturen und sozialen Spannungen sowie in der Politik seiner reformunwilligen Machteliten.
 • La Revolució Alemanya (Alemany: Novemberrevolution) consistí en tota la sèrie d'esdeveniments que, a partir dels darrers moments de la Primera Guerra Mundial, es donaren a Alemanya des de novembre de 1918 fins març de 1919, els quals dugueren a l'abolició de la monarquia i a la instauració de la república.Les arrels de la Revolució poden remuntar-se a les tensions socials provocades pel caràcter no democràtic de la constitució de l'imperi Alemany i per la incapacitat dels seus dirigents d'assolir una reforma política.
 • 1918-1919 Alman Devrimi ya da Kasım Devrimi, Almanya'nın I. Dünya Savaşı sonunda Friedrich Ebert önderliğinde anayasal monarşiden parlamenter demokrasiye geçiş sürecidir. Savaşın Almanya'nın yenilgisiyle sonuçlanmasıyla Alman imparatoru II. Wilhelm tahtı bırakmıştı ve yenilginin Alman halkı üzerinde yarattığı gerilim, ülkede yeni bir rejimin kurulması gerektiği gerçeğini ön plana çıkarmıştı. Devrimin amacı I.
 • 독일 혁명 또는 11월 혁명은 독일에서 1918년 11월 7일에 발생한 민주주의 혁명이다. 이 혁명으로 독일 제국 제정이 붕괴하고 의회민주주의적인 공화국이 탄생했다.혁명의 원인은 4년 넘게 늘어지는 전쟁(제1차 세계 대전)으로 인한 극도의 부담이었는데, 이전의 독일 제국의 패배에 대한 만연된 충격, 그리고 사회적인 긴장상태와 권력 엘리트들에 의한 전민주주의적 구조가 이러한 부담을 촉발시켰다.직접적인 기폭제는 1918년 여름무렵이었다. 이 무렵, 독일의 패전이 거의 확실해졌고, 10월초에는 막스 폰 바덴 총리가 이끄는 내각이 성립되어 휴전교섭을 진행했다. 이런상황에서 10월 말에 해군지도부가 실패할 것이 분명한 공격 명령을 내렸다. 이에 수병들은 자신의 목숨을 스스로 구하기로 결정하고 11월 3일 킬 항구에서 처음 봉기를 일으켰다.
 • La revolución de noviembre de 1918 en Alemania llevó, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, al cambio desde la Monarquía constitucional del Kaiserreich Alemán a una república, parlamentaria y democrática.Las causas de la revolución se encontraban en las cargas extremas sufridas por la población durante los cuatro años de guerra, el fuerte impacto que tuvo en el Imperio Alemán la derrota y las tensiones sociales entre las clases populares y la élite de aristócratas y burgueses que detentaban el poder y acababan de perder la guerra.La revolución comenzó con un Motín de marineros de la flota de guerra en Kiel; se negaban a maniobrar para sacar la flota al Mar del Norte para realizar una última batalla contra la escuadra inglesa, como pretendían hacer sus superiores.
 • The German Revolution (German: Novemberrevolution) was the politically driven civil conflict in Germany at the end of World War I, which resulted in the replacement of Germany's imperial government with a republic. The revolutionary period lasted from November 1918 until the formal establishment of the Weimar Republic in August 1919.The roots of the revolution lie in the German Empire's fate in the First World War and the social tensions which came to a head shortly thereafter.
rdfs:label
 • Révolution allemande de 1918-1919
 • 1918-1919 Alman Devrimi
 • German Revolution of 1918–19
 • Novemberrevolutie
 • Novemberrevolution
 • Revolució Alemanya
 • Revolución de Noviembre
 • Revolusi Jerman 1918-1919
 • Revolução Alemã de 1918-1919
 • Rewolucja listopadowa 1918
 • Rivoluzione di novembre
 • Германска революция от 1918-19
 • Ноябрьская революция
 • ドイツ革命
 • 독일 11월 혁명
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:battle of
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:batailles of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:evt of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of