La réunification allemande est le processus qui, d'octobre 1989 à octobre 1990, a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne, laquelle était constituée alors par les Länder formant ce qui était appelé l'Allemagne de l'Ouest. En allemand, ces événements sont désignés par les mots deutsche Einheit (unité allemande) ou, plus rarement, Wiedervereinigung (« réunification ») ou, de façon plus neutre, Wende (« tournant »).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La réunification allemande est le processus qui, d'octobre 1989 à octobre 1990, a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne, laquelle était constituée alors par les Länder formant ce qui était appelé l'Allemagne de l'Ouest. En allemand, ces événements sont désignés par les mots deutsche Einheit (unité allemande) ou, plus rarement, Wiedervereinigung (« réunification ») ou, de façon plus neutre, Wende (« tournant »). Le terme figurant sur les textes officiels est Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD (« Accession de la RDA à la zone de validité de la Loi fondamentale de la RFA »), loi mise en vigueur le 23 août 1990 par le parlement de la RDA. La réunification allemande fut effective le 3 octobre 1990.
 • Под Обединение на Германия обикновено се има предвид присъединяването на Германската демократическа република към Федерална република Германия на 3 октомври 1990 след над 40-годишно разделение на двете държави. Формално към ФРГ се присъединява и Западен Берлин, макар че той политически, икономически и културно е бил тясно свързан с нея, а не с обкръжаващата я териториално ГДР. Обединената държава запазва името Федерална република Германия.Това историческо обединение става възможно едва след падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989, новите гранични условия между двете германски страни и политическите промени в ГДР.Юридически, обединението е санирано от договора "Две плюс четири" подписан на 12 октомври 1990 г. в Москва и влязъл в сила от 15 март 1991 г. През годината на влизане в сила на международния договор между Великите сили победителки във Втората световна война, престава съществуването си и Съветския съюз, страна по този договор, посредством възстановената независимост на Русия от времето преди Октомврийската революция (от първия руски президент в историята - Борис Елцин).
 • A reunificação da Alemanha (Deutsche Wiedervereinigung, em alemão) ocorreu em 3 de outubro de 1990, quando o território da antiga República Democrática Alemã (RDA ou Alemanha Oriental) foi incorporado à República Federal da Alemanha (RFA ou Alemanha Ocidental), . Após as primeiras eleições livres na RDA, em 18 de março de 1990, as negociações entre as duas Alemanhas culminaram no Tratado de Unificação (Einigungsvertrag, celebrado em 31 de agosto de 1990), enquanto que os entendimentos entre a RDA e a RFA e as quatro potências de ocupação (Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética) resultaram no chamado "Tratado Dois Mais Quatro" (celebrado em 12 de setembro de 1990), que outorgava independência plena ao Estado alemão reunificado.A Alemanha reunificada continuaria a integrar a Comunidade Europeia (posteriormente, União Europeia) e a NATO/OTAN. O termo "reunificação" é utilizado para designar este processo, que é distinto da unificação da Alemanha, em 1871.A reintegração das duas Alemanhas teve um alto custo econômico, que gerou inflação e recessão. Um dos problemas sociais provocados pela reunificação foi a necessidade de estender a toda a população o nível de vida e poder de compra alcançado pelos habitantes do lado ocidental. A União Democrata Cristã (CDU), de Helmut Kohl, venceu com folga as primeiras eleições na nova Alemanha, em dezembro de 1990, mas o governo enfrentou graves problemas, como o aumento da dívida pública, o alto índice de desemprego e a atuação de grupos neonazistas e de extrema direita, cujos ataques visavam sobretudo o grande contingente de imigrantes do país.
 • ドイツ再統一(ドイツさいとういつ、ドイツ語: Deutsche Wiedervereinigung、一般的には「転換点」を意味する「die Wende」とも言う)は、1990年10月3日、ドイツ連邦共和国(Bundesrepublik Deutschland、「西ドイツ」)にドイツ民主共和国(Deutsche Demokratische Republik、「東ドイツ」)が編入された出来事である。東西ドイツ統一とも呼ばれる。
 • Německé znovusjednocení (německy Deutsche Wiedervereinigung) je proces připojení Německé demokratické republiky a Západního Berlína ke Spolkové republice Německo, který vyvrcholil 3. října 1990. Znamenalo definitivní konec poválečného rozdělení Německa a znovuobnovení Německé jednoty. Spolková republika Německo zůstala stejným státem, který vznikla v květnu 1949, a tímto procesem byla pouze rozšířena o 6 nových členských států.
 • El término reunificación alemana se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante los años 1989 y 1990 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana (RDA) bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania (RFA) dando resultado a una sola Alemania. Este período histórico es conocido también mediante las denominaciones unificación alemana o unidad alemana.Los reformas políticas y económicas impulsadas por el Secretario General Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética y la transición democrática en otros países de Europa Oriental tuvieron como consecuencia indirecta el éxodo migratorio hacia la RFA a través de Checoslovaquia y Hungría, y la posterior inestabilidad social en la RDA. Estos eventos forzaron la dimisión del Politburó del Partido Socialista Unificado de Alemania (PSUA), partido político posteriormente ilegalizado en la RDA; y la apertura de las fronteras entre ambas Alemanias, decisión que desencadenó la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Los prerrequisitos internos de la reunificación estuvieron estipulados por el Programa de los Diez Puntos, el cual perseguía la democratización y la estabilidad económica en Alemania Oriental. El convenio entre representantes de los partidos de oposición y el gobierno de la RDA concluyeron tras la celebración de las primeras elecciones democráticas y pluripartidistas en este país el 18 de marzo de 1990. El Tratado de la Unión Monetaria, Económica y Social el 1 de julio fue aprobado luego de convenir con los gobiernos de la RDA, la RFA y el Bundesbank (banco central de la RFA). Luego de una serie de acuerdos, cumbres y visitas oficiales, y el reconocimiento de la frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse; los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado Dos más Cuatro, el cual falló a favor del proceso de reunificación entre ambos Estados alemanes. Así mismo, convalidó el Tratado de Unificación, instrumento legal que autorizó la adhesión de la RDA en la RFA según la Ley Fundamental de Alemania el 3 de octubre de 1990. Desde 1991, el 3 de octubre se celebra en Alemania como el Día de la Unidad Alemana.
 • La reunificació alemanya (Deutsche Wiedervereinigung) va ocórrer el 3 d'octubre de 1990, data en què les àrees de l'antiga República Democràtica Alemanya (comunament anomenada "Alemanya Oriental") van ser incorporades a la República Federal Alemanya (comunament anomenada "Alemanya Occidental"). Després de les primeres eleccions lliures de l'Alemanya Oriental el 18 de març, 1990 van començar les negociacions entre Alemanya Oriental i Alemanya Occidental les quals van culminar en el Tractat d'Unificació, mentre que les negociacions entre les dues Alemanyes i els quatre estats d'ocupació van signar el anomenat "Tractat Dos més Quatre", el qual atorgava la independència plena a l'estat alemany reunificat. L'Alemanya reunificada va romandre com a membre de la Comunitat Europea (que després es convertiria en la Unió Europea) i de l'OTAN. S'utilitza el terme "reunificació" en comptes d'"unificació", ja que l'últim es refereix a la unificació inicial d'Alemanya el 1871.
 • 독일의 재통일(독일어: Deutsche Wiedervereinigung, 영어: German reunification)은 1990년 10월 3일에 과거 독일 민주 공화국에 속하던 주들이 독일 연방 공화국에 가입하는 형식으로 이루어졌다. 실질적으론 멸망한 독일민주공화국의 영역을 독일연방이 흡수 통일한 것이다. ‘재통일’이라는 단어는 1871년 독일 제국의 성립(독일의 통일)과 구분하기 위한 것이다. 같은해 3월 18일 처음으로 실시한 자유 선거로 뽑힌 독일민주공화국의 정부는 독일연방공화국과 독일을 점령했었던 네 나라 사이에 이른바 ‘2+4 조약’을 맺어서 통일 독일의 전작권을 인정받았다. 통일한 독일은 그대로 유럽 공동체(지금의 유럽 연합)와 NATO의 회원국으로 인정됐다.
 • La Riunificazione tedesca (Deutsche Wiedervereinigung) indica il processo di riconquista dell'unità nazionale da parte della Germania, che era stata divisa in due stati dalle potenze alleate al termine della seconda guerra mondiale.La riunificazione tedesca avvenne il 3 ottobre 1990, quando i territori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca (RDT, comunemente chiamata "Germania Est" in italiano; DDR in tedesco, GDR in inglese) si costituirono in altrettanti Land (stati federati), accedendo quindi alla Repubblica Federale di Germania (RFT, comunemente "Germania Ovest" in italiano; in tedesco BRD, in inglese GFR). Dopo le prime elezioni libere nella Germania Est, tenute il 18 marzo 1990, i negoziati tra i due Stati culminarono in un Trattato di Unificazione, mentre i negoziati tra le due Germanie e le quattro potenze occupanti produssero il cosiddetto Trattato due più quattro, che garantiva la piena indipendenza a uno stato tedesco riunificato. La Germania riunificata rimase un paese membro della Comunità Europea (e poi dell'unione Europea) e della NATO. Il termine "riunificazione" viene usato in contrapposizione all'espressione Unificazione della Germania riferito al processo che portò alla costituzione dello Stato tedesco nel 1871. Legalmente però non si tratta di una riunificazione tra i due stati tedeschi, ma dell'annessione da parte della Germania Ovest delle cinque regioni della Germania Est più Berlino Est: tale scelta ha reso più veloce la riunificazione tra i due stati (evitando così la creazione di una nuova costituzione e la sottoscrizione di nuovi trattati internazionali).
 • Door de Duitse hereniging van 1990 tot één Duitsland werd een einde gemaakt aan de periode van verdeeldheid tussen de voormalige Duitse Democratische Republiek en Bondsrepubliek West-Duitsland.Na de omwenteling van november 1989 (Die Wende) in de DDR viel de enige bestaansreden voor dit land weg, en werd de hereniging voorbereid. Een aantal hobbels moest nog worden genomen. Zo bestonden de spaartegoeden van Oost-Duitsers uit Oostmarken, waarvan de waarde op de valutamarkt gering was. Ook bevond zich nog een Russische troepenmacht op Oost-Duitse bodem. Daarnaast maakte Polen zich zorgen over eventuele territoriale aanspraken van dit nieuwe Duitsland op de voormalige gebieden van het Duitse Rijk in het oosten. De problemen werden één voor één opgelost. De Oostmarken konden tegen een gunstige koers gewisseld worden, de Russen werden afgekocht, en Polen werd (nogmaals en dit keer definitief) de Oder-Neissegrens gegarandeerd. Op 3 oktober 1990 was het zover en werd de DDR door de Bondsrepubliek Duitsland geabsorbeerd.Ook nu waren er gemengde reacties in andere Europese landen; het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hadden hun reserves, die samen te vatten zijn in de veel geciteerde uitspraak van de Franse schrijver François Mauriac: 'Ik houd zoveel van Duitsland, dat ik blij ben dat er nu twee Duitslanden zijn om van te houden". Aan de ene kant werd om humanitaire redenen het opruimen van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn toegejuicht, aan de andere kant was men de gevolgen voor de Europese geschiedenis en machtsverhoudingen van na 1871 (toen het Duitse Keizerrijk werd opgericht) van een verenigd Duitsland nog niet vergeten.Uit een onderzoek van het Leipziger Institut für Marktforschung, naar aanleiding van het feit dat de muur 20 jaar eerder gevallen bleek, dat er in 2011 bij 12,5% van de Duitsers nostalgie (ostalgie) voor het leven voor de val van de muur was.
 • Объедине́ние Герма́нии 1990 го́да — присоединение ГДР и Западного Берлина к ФРГ, которое состоялось 3 октября 1990 года.После первых многопартийных выборов 1990 года основу для объединения двух германских государств положил Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (также именуемый Договор «Два плюс четыре», по странам, подписавшим его: ГДР и ФРГ плюс Великобритания, Франция, СССР, США).
 • Alemaniaren birbateratzea (alemanieraz Deutsche Wiedervereinigung) 1990eko urriaren 3an Alemaniako Errepublika Demokratikoak (Ekialdeko Alemania ere deitua) Alemaniako Errepublika Federalarekin (Mendebaldeko Alemania ere deitua) bat egiteari deritzo.Alemaniako birbateratzearen prozesua 1989ko udan hasi zen. Izan ere, Hungariak erabaki zuen mendebaldearekiko muga irekitzea (abuztuaren 23an). Horren ondorioz, ekialdeko alemaniar andanak herrialdea utzi zuten Mendebaldeko Alemaniara joateko Hungaria zeharkatuz.Horrek eragin zuen krisi politikoak lehendabiziko hauteskunde libreak ekarri zituen Ekialdeko Alemanian, 1990eko martxoaren 18an. Horren ondoren, bi gobernu alemaniarren arteko negoziazioak hasi ziren, herrialdea okupatu zuten lau botereekin batera, eta "Bi gehi lauko ituna" (Azken Erabakiaren Ituna Alemaniari Dagokionez) sinatu zen. Horrela, alemaniar estatuari burujabetza osoa eman zitzaion, aurreko bi estatuek zenbait muga izan baitzuten Bigarren Mundu Gerran estatu okupatua izateagatik.Alemania birbatua, Berlin hiriburu birbatua ere zuela, Europar Erkidegoko eta gero Europar Batasuneko kidea eta NATOkoa ere bada.
 • Als deutsche Wiedervereinigung oder deutsche Vereinigung (in der Gesetzessprache: Herstellung der Einheit Deutschlands) wird der durch die friedliche Revolution in der DDR angestoßene Prozess der Jahre 1989 und 1990 bezeichnet, der zum Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 führte. Die damit vollzogene deutsche Einheit, die seither an jedem 3. Oktober als Nationalfeiertag mit dem Namen Tag der Deutschen Einheit begangen wird, beendete den als Folge des Zweiten Weltkrieges in der Ära des Kalten Krieges vier Jahrzehnte währenden Zustand der deutschen Teilung.Richtungweisend für diese Entwicklung war die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989, die den endgültigen Zerfall des politischen Systems der DDR bewirkte. Notwendige äußere Voraussetzung der deutschen Wiedervereinigung war das Einverständnis der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die bis dahin völkerrechtlich noch immer die Verantwortung für Deutschland als Ganzes innehatten beziehungsweise beanspruchten. Durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag (Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland) wurde der Einheit der beiden deutschen Staaten zugestimmt und dem vereinten Deutschland die volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten zuerkannt. Maßgebliche Zwischenstationen auf dem Weg der deutschen Wiedervereinigung waren die Volkskammerwahl im März 1990 sowie der Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Am 20. September 1990 stimmten die Volkskammer der DDR und der Deutsche Bundestag dem Einigungsvertrag zu, am darauf folgenden Tag der Bundesrat.
 • The German reunification (German: Deutsche Wiedervereinigung) was the process in 1990 in which the German Democratic Republic (GDR/East Germany) joined the Federal Republic of Germany (FRG/West Germany) to form the reunited nation of Germany, and when Berlin reunited into a single city, as provided by its then Grundgesetz constitution Article 23. The end of the unification process is officially referred to as German unity (German: Deutsche Einheit), celebrated on 3 October (German Unity Day).The East German regime started to falter in May 1989, when the removal of Hungary's border fence opened a hole in the Iron Curtain. It caused an exodus of thousands of East Germans fleeing to West Germany and Austria via Hungary. The Peaceful Revolution, a series of protests by East Germans, led to the GDR's first free elections on 18 March 1990, and to the negotiations between the GDR and FRG that culminated in a Unification Treaty, while negotiations between the GDR and FRG and the four occupying powers produced the so-called "Two Plus Four Treaty" (Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany) granting full sovereignty to a unified German state, whose two parts had previously still been bound by a number of limitations stemming from their post-World War II status as occupied regions. The united Germany remained a member of the European Community (later the European Union) and of NATO.
 • Németország újraegyesítését (Deutsche Wiedervereinigung) 1990. október 3-án deklarálták, amikor is a keleti területek (NDK) csatlakoztak a nyugatiakhoz (NSZK).Az első keletnémet szabad választások (1990. március 18.) után a két német állam tárgyalásainak eredményeként megszületett az "egyesítési szerződés" (Einigungsvertrag). Eközben a két német állam a Németország II. világháborút követő felosztásában szerepet játszó egykori megszálló hatalmakkal (Nagy-Britannia, Franciaország, az USA és a Szovjetunió) is aláírt egy szerződést ("kettő plusz négy" szerződés, Zwei-plus-Vier-Vertrag), amely garantálta az új állam függetlenségét.Az újraegyesített Németország tagja maradt az Európai Közösségnek (a későbbi Európai Unió), illetve a NATO-nak. Még ma is folyik a vita arról, hogy az 1990-ben Németországot egyesítették vagy újraegyesítették. Egyesek szerint az "egyesítés" kifejezés 1871-re vonatkozik, amikor kikiáltották a Német Birodalom létrejöttét.Jogi szempontból az NDK szűnt meg, az egységes ország az NSZK jogutódja: hivatalos neve Bundesrepublik Deutschland, jelképei, jellegzetességei is nagyrészt az egykori Nyugat-Németországéval egyeznek. A főváros ugyan Berlin lett, de volt egy tízéves átmeneti időszak, amíg a kormányzat székhelye az addigi nyugatnémet főváros, Bonn maradt. Ennek ellenére az NSZK elnevezés 1990 óta nem használatos.
 • Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan daerah Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").Selepas pemilihan umum bebas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat selesai dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh kepada negara kesatuan Jerman.Negara Jerman yang telah bersatu menjadi anggota Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" digunakan berbeda dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walaupun biasanya disebut dengan istilah "Penyatuan kembali", ia sebenarnya suatu "penyatuan" bagi negeri Jerman kepada satu entitas yang lebih besar, yang tidak pernah ada sebelum ini (lihat Sejarah Jerman). Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan lebih suka menyebutnya sebagai die Wende.
 • Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.
 • Alman yeniden birleşmesi (Deutsche Wiedervereinigung) 3 Ekim 1990 tarihinde eski Alman Demokratik Cumhuriyeti (genellikle "Doğu Almanya" olarak anılır) topraklarının Almanya Federal Cumhuriyeti'nin (genellikle "Batı Almanya" olarak anılır) topraklarına dâhil olmasıdır.Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin 18 Mart 1990'da yaptığı ilk serbest seçimlerden sonra, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler Birleşme Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Alman Demokratik Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti ve dört işgalci gücün "İki Artı Dört Antlaşması" olarak anılan anlaşma ile birleşmiş Alman devletine tam özgürlük bağışlamaktadır.Yeniden birleşmiş Almanya Avrupa Topluluğu'nun (sonra Avrupa Birliği) ve NATO'nun bir üyesi olarak kalmaya devam etmiştir. 1990 yılında yaşanan olayların "yeniden birleşme" olarak mı yoksa "birleşme" olarak mı isimlendirilmesi hakkında tartışma vardır. Birinci halini öneren kişiler Almanya'nın 1871 yılındaki ilk birleşmesini neden göstermektedirler. Diğerleri ise 1990 yılında iki Alman devletinin büyük bir yapıda "birleşmesi" olarak görmektedirler, son şekilde bir birleşmenin Alman tarihinde hiçbir zaman olmadığını savunmaktadırlar. Politik ve diplomatik nedenleri için, Batı Alman politikacıları önemle "yeniden birleşme" terimini Almanların die Wende dediği olay öncesindeki çalışma süresince kullanmaktan kaçınmışlardır, genellikle "Deutsche Einheit" veya "Alman Birliği" terimini kullanılmışlardır. Alman Birliği Hans-Dietrich Genscher'in uluslararası gazetecilerin önünde ona 1990'da olan "yeniden birleşme" hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta kulladığı terimdir.1990'dan sonra "die Wende" terimi daha yaygın hale gelmiştir; terim genellikle birleşmeye yol açan olayları tanımlamak için kullanılır. Alışılmış bağlamda, başka bir anlam içermeksizin "(etrafında) dönme" olarak çevrilebilir. Alman yeniden birleşmesi ile ilgili olaylara istinaden, Alman tarihindeki bu "dönüş" ile ilgili olayların kültürel imasını da taşımaktadır.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 202443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23880 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 164 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110593900 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:German reunification
prop-fr:commonsTitre
 • Réunification allemande
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La réunification allemande est le processus qui, d'octobre 1989 à octobre 1990, a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne, laquelle était constituée alors par les Länder formant ce qui était appelé l'Allemagne de l'Ouest. En allemand, ces événements sont désignés par les mots deutsche Einheit (unité allemande) ou, plus rarement, Wiedervereinigung (« réunification ») ou, de façon plus neutre, Wende (« tournant »).
 • ドイツ再統一(ドイツさいとういつ、ドイツ語: Deutsche Wiedervereinigung、一般的には「転換点」を意味する「die Wende」とも言う)は、1990年10月3日、ドイツ連邦共和国(Bundesrepublik Deutschland、「西ドイツ」)にドイツ民主共和国(Deutsche Demokratische Republik、「東ドイツ」)が編入された出来事である。東西ドイツ統一とも呼ばれる。
 • Německé znovusjednocení (německy Deutsche Wiedervereinigung) je proces připojení Německé demokratické republiky a Západního Berlína ke Spolkové republice Německo, který vyvrcholil 3. října 1990. Znamenalo definitivní konec poválečného rozdělení Německa a znovuobnovení Německé jednoty. Spolková republika Německo zůstala stejným státem, který vznikla v květnu 1949, a tímto procesem byla pouze rozšířena o 6 nových členských států.
 • 독일의 재통일(독일어: Deutsche Wiedervereinigung, 영어: German reunification)은 1990년 10월 3일에 과거 독일 민주 공화국에 속하던 주들이 독일 연방 공화국에 가입하는 형식으로 이루어졌다. 실질적으론 멸망한 독일민주공화국의 영역을 독일연방이 흡수 통일한 것이다. ‘재통일’이라는 단어는 1871년 독일 제국의 성립(독일의 통일)과 구분하기 위한 것이다. 같은해 3월 18일 처음으로 실시한 자유 선거로 뽑힌 독일민주공화국의 정부는 독일연방공화국과 독일을 점령했었던 네 나라 사이에 이른바 ‘2+4 조약’을 맺어서 통일 독일의 전작권을 인정받았다. 통일한 독일은 그대로 유럽 공동체(지금의 유럽 연합)와 NATO의 회원국으로 인정됐다.
 • Объедине́ние Герма́нии 1990 го́да — присоединение ГДР и Западного Берлина к ФРГ, которое состоялось 3 октября 1990 года.После первых многопартийных выборов 1990 года основу для объединения двух германских государств положил Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (также именуемый Договор «Два плюс четыре», по странам, подписавшим его: ГДР и ФРГ плюс Великобритания, Франция, СССР, США).
 • Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.
 • Alemaniaren birbateratzea (alemanieraz Deutsche Wiedervereinigung) 1990eko urriaren 3an Alemaniako Errepublika Demokratikoak (Ekialdeko Alemania ere deitua) Alemaniako Errepublika Federalarekin (Mendebaldeko Alemania ere deitua) bat egiteari deritzo.Alemaniako birbateratzearen prozesua 1989ko udan hasi zen. Izan ere, Hungariak erabaki zuen mendebaldearekiko muga irekitzea (abuztuaren 23an).
 • A reunificação da Alemanha (Deutsche Wiedervereinigung, em alemão) ocorreu em 3 de outubro de 1990, quando o território da antiga República Democrática Alemã (RDA ou Alemanha Oriental) foi incorporado à República Federal da Alemanha (RFA ou Alemanha Ocidental), .
 • Németország újraegyesítését (Deutsche Wiedervereinigung) 1990. október 3-án deklarálták, amikor is a keleti területek (NDK) csatlakoztak a nyugatiakhoz (NSZK).Az első keletnémet szabad választások (1990. március 18.) után a két német állam tárgyalásainak eredményeként megszületett az "egyesítési szerződés" (Einigungsvertrag). Eközben a két német állam a Németország II.
 • Alman yeniden birleşmesi (Deutsche Wiedervereinigung) 3 Ekim 1990 tarihinde eski Alman Demokratik Cumhuriyeti (genellikle "Doğu Almanya" olarak anılır) topraklarının Almanya Federal Cumhuriyeti'nin (genellikle "Batı Almanya" olarak anılır) topraklarına dâhil olmasıdır.Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin 18 Mart 1990'da yaptığı ilk serbest seçimlerden sonra, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler Birleşme Anlaşması ile sonuçlanmıştır.
 • La Riunificazione tedesca (Deutsche Wiedervereinigung) indica il processo di riconquista dell'unità nazionale da parte della Germania, che era stata divisa in due stati dalle potenze alleate al termine della seconda guerra mondiale.La riunificazione tedesca avvenne il 3 ottobre 1990, quando i territori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca (RDT, comunemente chiamata "Germania Est" in italiano; DDR in tedesco, GDR in inglese) si costituirono in altrettanti Land (stati federati), accedendo quindi alla Repubblica Federale di Germania (RFT, comunemente "Germania Ovest" in italiano; in tedesco BRD, in inglese GFR).
 • El término reunificación alemana se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante los años 1989 y 1990 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana (RDA) bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania (RFA) dando resultado a una sola Alemania.
 • The German reunification (German: Deutsche Wiedervereinigung) was the process in 1990 in which the German Democratic Republic (GDR/East Germany) joined the Federal Republic of Germany (FRG/West Germany) to form the reunited nation of Germany, and when Berlin reunited into a single city, as provided by its then Grundgesetz constitution Article 23.
 • Als deutsche Wiedervereinigung oder deutsche Vereinigung (in der Gesetzessprache: Herstellung der Einheit Deutschlands) wird der durch die friedliche Revolution in der DDR angestoßene Prozess der Jahre 1989 und 1990 bezeichnet, der zum Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 führte. Die damit vollzogene deutsche Einheit, die seither an jedem 3.
 • Door de Duitse hereniging van 1990 tot één Duitsland werd een einde gemaakt aan de periode van verdeeldheid tussen de voormalige Duitse Democratische Republiek en Bondsrepubliek West-Duitsland.Na de omwenteling van november 1989 (Die Wende) in de DDR viel de enige bestaansreden voor dit land weg, en werd de hereniging voorbereid. Een aantal hobbels moest nog worden genomen. Zo bestonden de spaartegoeden van Oost-Duitsers uit Oostmarken, waarvan de waarde op de valutamarkt gering was.
 • Под Обединение на Германия обикновено се има предвид присъединяването на Германската демократическа република към Федерална република Германия на 3 октомври 1990 след над 40-годишно разделение на двете държави. Формално към ФРГ се присъединява и Западен Берлин, макар че той политически, икономически и културно е бил тясно свързан с нея, а не с обкръжаващата я териториално ГДР.
 • La reunificació alemanya (Deutsche Wiedervereinigung) va ocórrer el 3 d'octubre de 1990, data en què les àrees de l'antiga República Democràtica Alemanya (comunament anomenada "Alemanya Oriental") van ser incorporades a la República Federal Alemanya (comunament anomenada "Alemanya Occidental").
 • Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan daerah Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").Selepas pemilihan umum bebas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat selesai dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh kepada negara kesatuan Jerman.Negara Jerman yang telah bersatu menjadi anggota Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO.
rdfs:label
 • Réunification allemande
 • Alemaniaren birbateratzea
 • Alman yeniden birleşmesi
 • Deutsche Wiedervereinigung
 • Duitse hereniging
 • German reunification
 • Németország újraegyesítése
 • Penyatuan kembali Jerman
 • Reunificació alemanya
 • Reunificación alemana
 • Reunificação da Alemanha
 • Riunificazione tedesca
 • Zjednoczenie Niemiec
 • Znovusjednocení Německa
 • Обединение на Германия (1990)
 • Объединение Германии (1990)
 • ドイツ再統一
 • 독일의 재통일
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:evt of
is prop-fr:suivant of
is foaf:primaryTopic of