Un réseau de chaleur (également appelé réseau de chauffage urbain, réseau de chauffage à distance) est une installation distribuant à plusieurs utilisateurs clients de la chaleur produite par une ou plusieurs chaufferie(s), via un ensemble de canalisations de transport de chaleur.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un réseau de chaleur (également appelé réseau de chauffage urbain, réseau de chauffage à distance) est une installation distribuant à plusieurs utilisateurs clients de la chaleur produite par une ou plusieurs chaufferie(s), via un ensemble de canalisations de transport de chaleur. La chaleur ainsi distribuée est principalement utilisée pour le chauffage des bâtiments et de l'eau chaude sanitaire ; certains réseaux fournissent également de la chaleur à usage industriel.Le réseau de chaleur est donc un système de chauffage à l'échelle urbaine (par opposition au chauffage à l'échelle des bâtiments, dans lequel la chaleur est produite in situ, au niveau du bâtiment utilisateur ou à proximité immédiate).
 • 地域熱供給(ちいきねつきょうきゅう、District heating)とは、ひとまとまりの地域(あるいは複数の建築物)に、熱供給設備(地域冷暖房プラント)から温水・蒸気・冷水などの熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷房・融雪などを行うシステムまたは公益事業をいう。そのうち、建築物の空調用に行われるものは地域冷暖房(略称として地冷)とも呼ばれる。複合用途の需要の組み合わせにより、排熱を有効利用することができる。
 • La Calefacción urbana o calefacción de distrito (denominada en inglés district heating) 0 telecalefacción es aquella en que el calor (la energía térmica) se distribuye por una red urbana, del mismo modo en que se hace con el gas, el agua, la electricidad o las telecomunicaciones.
 • Топлофикацията, също топлоснабдяване (или ограниченото по обхват градско отопление), е процес на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител вода или водна пара, както и на гореща вода за битови и стопански нужди.Осъществява се чрез обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система.
 • Bölgesel ısıtma sistemi, bir veya birçok enerji kaynağında üretilen ısının önyalıtımlı boru (en:Insulated pipe) sistemleri vasıtası ile ısı kullanıcılarına (endüstri tesisleri, toplu konut uygulamaları, mahalle ve şehir vb.) taşınarak ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılandığı büyük ölçekli ısıtma sistemleridir. Bölgesel Isıtma Sistemine ısı, genellikle birleşik ısı ve güç (diğer adı kojenerasyon) sistemi, katı atık (çöp) yakma tesislerinin (en:Incineration) atık ısısı, endüstriyel atık ısı (en:Waste heat), jeotermal enerji, güneş enerjisi vb. ısı kaynaklarından sağlanır. Özellikle İskandinav ülkelerinin yoğunlukta olduğu pek çok ülkede elde edilen deneyimlere bağlı olarak bölgesel ısıtma sistemlerinin ekonomik, güvenilir ve diğer ısıtma sistemlerine göre çevreye daha çok duyarlı olduğu ispatlanmıştır.
 • A távfűtés távvezetékeken történő hőenergia-szolgáltatás, amely többféle energia felhasználására képes. Hatékonyabb, így környezetbarátabb lehet az épületenkénti fűtőegységek használatánál. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés részaránya a gázmotoros erőművi egységek sokasodásával egyre növekszik. A globális felmelegedés miatt fokozódik a távfűtés energetikai jelentősége. A távfűtés olyan műszaki megoldások megvalósítója és olyan új energiahordozók felvevője lehet, amelyek gazdaságosan csak nagyobb teljesítménytartományban hasznosíthatók. A megújuló energiaforrások sokkal gazdaságosabban használhatóak fel, amennyiben nagy teljesítményű hőtermelő egységeket alkalmaznak.A távfűtéshez szükséges hőenergiát túlnyomó részben fosszilis tüzelőanyagok elégetésével állítják elő. Azonban az alternatív lehetőségek közül a biomassza, a geotermikus energia vagy a hulladékhő felhasználás támogatásával nemcsak a biztonságos energiaellátásról lehet gondoskodni, hanem csökkenteni lehet a környezet terhelését is. A Föld belső hője elvileg kimeríthetetlen hőenergia forrás. A természetes vagy mélyfúrású kútból származó forró víz csak távfűtési rendszerekkel juttatható el a hőt felhasználókig.
 • Dálkové vytápění je jeden ze způsobů vytápění. Zdroj tepla je umístěn mimo vytápěný objekt. K přenosu tepla se používá teplonosná látka s vysokou teplotou (voda).Tento způsob vytápění je výhodný ve velkých městech: zdroj tepla má velký výkon, takže ke spalování dochází při vyšší teplotě, a emise lze omezit kvalitními filtry. Zdroj tepla může být umístěn i zcela mimo obydlenou zónu, a nezatěžuje tak obyvatele škodlivými emisemi.Dálkové vytápění se uplatní zejména ve spojení s kombinovanou výrobou elektřiny a teplaPodrobnosti o dálkovém vytápění (dálkovém nebo také centrálním zásobováním teplem) naleznete zde.
 • Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consiste essenzialmente nella distribuzione, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda, acqua surriscaldata o vapore (detti fluidi termovettori), proveniente da una grossa centrale di produzione, alle abitazioni con successivo ritorno dei suddetti alla stessa centrale.
 • Теплоснабжение — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм.Состав системы теплоснабженияСистема теплоснабжения состоит из следующих функциональных частей: источник производства тепловой энергии (котельная, ТЭЦ); транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям (тепловые сети); теплопотребляющие приборы, которые передают тепловую энергию потребителю (радиаторы отопления, калориферы).Классификация систем теплоснабжения По месту выработки теплоты системы теплоснабжения делятся на: централизованные (источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с приборами потребления тепла); местные (потребитель и источник теплоснабжения находятся в одном помещении или в непосредственной близости).По роду теплоносителя в системе: водяные; паровые.По способу подключения системы отопления к системе теплоснабжения: зависимые (теплоноситель, нагреваемый в теплогенераторе и транспортируемый по тепловым сетям, поступает непосредственно в теплопотребляющие приборы); независимые (теплоноситель, циркулирующий по тепловым сетям, в теплообменнике нагревает теплоноситель, циркулирующий в системе отопления).По способу присоединения системы горячего водоснабжения к системе теплоснабжения: закрытая (вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается в теплообменнике сетевой водой); открытая (вода на горячее водоснабжение забирается непосредственно из тепловой сети).
 • Fernwärme ist die Bezeichnung für eine Wärmelieferung zur Versorgung von Gebäuden mit Heizung und Warmwasser. Der Transport der thermischen Energie erfolgt in einem wärmegedämmten Rohrsystem, das überwiegend erdverlegt ist, teilweise werden jedoch auch Freileitungen verwendet.Fernwärme versorgt vor allem Wohngebäude neben Heizung auch mit Warmwasser, indem die Wärme vom Erzeuger oder der Sammelstelle zu den Verbrauchern geleitet wird. Unter Fernheizung wird die Erschließung ganzer Städte oder Stadtteile verstanden. Bei der örtlichen Erschließung einzelner Gebäude, Gebäudeteile oder kleiner Wohnsiedlungen mit eigener Wärmeerzeugung spricht man auch von Nahwärme. Technisch und juristisch ist in allen Fällen Fernwärme die korrekte Bezeichnung.
 • District heating (less commonly called teleheating) is a system for distributing heat generated in a centralized location for residential and commercial heating requirements such as space heating and water heating. The heat is often obtained from a cogeneration plant burning fossil fuels but increasingly biomass, although heat-only boiler stations, geothermal heating, heat pumps and central solar heating are also used, as well as nuclear power. District heating plants can provide higher efficiencies and better pollution control than localized boilers. According to some research, district heating with combined heat and power (CHPDH) is the cheapest method of cutting carbon emissions, and has one of the lowest carbon footprints of all fossil generation plants. CHPDH is being developed in Denmark as a store for renewable energy, particularly wind electric, that exceeds instantaneous grid demand via the use of heat pumps and thermal stores.
 • Warmtedistributie is een verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen.Warmtedistributie voor (een groot deel van) een stad wordt stadsverwarming genoemd. Tegenwoordig is ook de term stadswarmte gangbaar.In veel gevallen maakt warmtedistributie gebruik van restwarmte van elektriciteitscentrales, maar ook geothermie en de warmte van afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) wordt gebruikt. Nieuwe ontwikkelingen zijn gebruik van biomassa, warmtepompen en zonnecollectoren. Door het schaalvoordeel (een grote warmtebron in plaats van vele cv-ketels) is warmtedistributie energiebesparend. Om de prijs te kunnen berekenen, heeft elk huis een warmtemeter. Het warmteverbruik wordt uitgedrukt in gigajoules. 1 gigajoule warmte komt ongeveer overeen met het verstoken van ruim 30 kubieke meter aardgas.De huizen in de steden/wijken met deze dubbele warmwaterleiding zijn meestal niet aangesloten op het aardgasnet. Het leidingwater wordt vaak met behulp van een warmtewisselaar door de warmtedistributie verwarmd. In sommige gevallen wordt het warme tapwater bij het verdeelstation geproduceerd. Deze woningen hebben dus een aparte leiding voor warm kraanwater.Belangrijke nadelen zijn de hoge investeringskosten voor het netwerk en het verlies van warmte op het distributienet. Bij oudere netwerken is de ingangstemperatuur 90 en de uitgangstemperatuur 70 graden. Bij nieuwe warmtenetten is de ingangstemperatuur uit milieuoverwegingen verlaagd naar 70 graden. De uitgangstemperatuur is dan ongeveer 40 graden Celsius. Het warmteverlies wordt beperkt doordat de warmteleidingen goed zijn geïsoleerd. Zo zal in een grote warmtetransportleiding het water over kilometers afstand getransporteerd kunnen worden terwijl de temperatuurdaling tot een enkele graad Celsius beperkt blijft.Sjabloon:Bron?In Oost-Europa en Scandinavië komt warmtedistributie veel voor. Veel dorpen in Denemarken hebben een kleine elektriciteitscentrale waarbij de restwarmte wordt gebruikt om de huizen te verwarmen (warmte-krachtkoppeling). In Nederland is warmtedistributie in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw in opgang gekomen.
 • Sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego (nośnika ciepła). Sieć ciepłownicza łączy z jednej strony urządzenia do centralnego regulowania źródła ciepła, a z drugiej strony węzły cieplne odbiorców ciepła.Z reguły pod pojęciem sieci cieplnej (sieci ciepłowniczej) rozumie się system techniczny służący tylko do transportu ciepła od źródła ciepła do miejsca odbioru. Nie można jednak pominąć ścisłego powiązania wszystkich zagadnień związanych z działaniem sieci ze sposobami podłączenia do niej odbiorców. Z tego powodu korzystniejsze jest określenie schematy i układy systemów ciepłowniczych. W literaturze technicznej krajowej powszechnie stosowany jest termin układy sieci cieplnych.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1053780 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 31932 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 64 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110139268 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un réseau de chaleur (également appelé réseau de chauffage urbain, réseau de chauffage à distance) est une installation distribuant à plusieurs utilisateurs clients de la chaleur produite par une ou plusieurs chaufferie(s), via un ensemble de canalisations de transport de chaleur.
 • 地域熱供給(ちいきねつきょうきゅう、District heating)とは、ひとまとまりの地域(あるいは複数の建築物)に、熱供給設備(地域冷暖房プラント)から温水・蒸気・冷水などの熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷房・融雪などを行うシステムまたは公益事業をいう。そのうち、建築物の空調用に行われるものは地域冷暖房(略称として地冷)とも呼ばれる。複合用途の需要の組み合わせにより、排熱を有効利用することができる。
 • La Calefacción urbana o calefacción de distrito (denominada en inglés district heating) 0 telecalefacción es aquella en que el calor (la energía térmica) se distribuye por una red urbana, del mismo modo en que se hace con el gas, el agua, la electricidad o las telecomunicaciones.
 • Топлофикацията, също топлоснабдяване (или ограниченото по обхват градско отопление), е процес на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител вода или водна пара, както и на гореща вода за битови и стопански нужди.Осъществява се чрез обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система.
 • Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consiste essenzialmente nella distribuzione, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda, acqua surriscaldata o vapore (detti fluidi termovettori), proveniente da una grossa centrale di produzione, alle abitazioni con successivo ritorno dei suddetti alla stessa centrale.
 • Теплоснабжение — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм.Состав системы теплоснабженияСистема теплоснабжения состоит из следующих функциональных частей: источник производства тепловой энергии (котельная, ТЭЦ); транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям (тепловые сети); теплопотребляющие приборы, которые передают тепловую энергию потребителю (радиаторы отопления, калориферы).Классификация систем теплоснабжения По месту выработки теплоты системы теплоснабжения делятся на: централизованные (источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с приборами потребления тепла); местные (потребитель и источник теплоснабжения находятся в одном помещении или в непосредственной близости).По роду теплоносителя в системе: водяные; паровые.По способу подключения системы отопления к системе теплоснабжения: зависимые (теплоноситель, нагреваемый в теплогенераторе и транспортируемый по тепловым сетям, поступает непосредственно в теплопотребляющие приборы); независимые (теплоноситель, циркулирующий по тепловым сетям, в теплообменнике нагревает теплоноситель, циркулирующий в системе отопления).По способу присоединения системы горячего водоснабжения к системе теплоснабжения: закрытая (вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается в теплообменнике сетевой водой); открытая (вода на горячее водоснабжение забирается непосредственно из тепловой сети).
 • Fernwärme ist die Bezeichnung für eine Wärmelieferung zur Versorgung von Gebäuden mit Heizung und Warmwasser. Der Transport der thermischen Energie erfolgt in einem wärmegedämmten Rohrsystem, das überwiegend erdverlegt ist, teilweise werden jedoch auch Freileitungen verwendet.Fernwärme versorgt vor allem Wohngebäude neben Heizung auch mit Warmwasser, indem die Wärme vom Erzeuger oder der Sammelstelle zu den Verbrauchern geleitet wird.
 • Sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego (nośnika ciepła).
 • Bölgesel ısıtma sistemi, bir veya birçok enerji kaynağında üretilen ısının önyalıtımlı boru (en:Insulated pipe) sistemleri vasıtası ile ısı kullanıcılarına (endüstri tesisleri, toplu konut uygulamaları, mahalle ve şehir vb.) taşınarak ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılandığı büyük ölçekli ısıtma sistemleridir.
 • District heating (less commonly called teleheating) is a system for distributing heat generated in a centralized location for residential and commercial heating requirements such as space heating and water heating. The heat is often obtained from a cogeneration plant burning fossil fuels but increasingly biomass, although heat-only boiler stations, geothermal heating, heat pumps and central solar heating are also used, as well as nuclear power.
 • A távfűtés távvezetékeken történő hőenergia-szolgáltatás, amely többféle energia felhasználására képes. Hatékonyabb, így környezetbarátabb lehet az épületenkénti fűtőegységek használatánál. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés részaránya a gázmotoros erőművi egységek sokasodásával egyre növekszik. A globális felmelegedés miatt fokozódik a távfűtés energetikai jelentősége.
 • Dálkové vytápění je jeden ze způsobů vytápění. Zdroj tepla je umístěn mimo vytápěný objekt. K přenosu tepla se používá teplonosná látka s vysokou teplotou (voda).Tento způsob vytápění je výhodný ve velkých městech: zdroj tepla má velký výkon, takže ke spalování dochází při vyšší teplotě, a emise lze omezit kvalitními filtry.
 • Warmtedistributie is een verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen.Warmtedistributie voor (een groot deel van) een stad wordt stadsverwarming genoemd. Tegenwoordig is ook de term stadswarmte gangbaar.In veel gevallen maakt warmtedistributie gebruik van restwarmte van elektriciteitscentrales, maar ook geothermie en de warmte van afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) wordt gebruikt.
rdfs:label
 • Réseau de chaleur
 • Bölgesel ısıtma sistemi
 • Calefacción urbana
 • District heating
 • Dálkové vytápění
 • Fernwärme
 • Sieć ciepłownicza
 • Teleriscaldamento
 • Távfűtés
 • Warmtedistributie
 • Теплоснабжение
 • Топлофикация
 • 地域熱供給
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:produits of
is foaf:primaryTopic of