Un réseau de capteurs sans fil est un réseau ad hoc avec un grand nombre de nœuds qui sont des micro-capteurs capables de récolter et de transmettre des données environnementales d'une manière autonome. La position de ces nœuds n'est pas obligatoirement prédéterminée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un réseau de capteurs sans fil est un réseau ad hoc avec un grand nombre de nœuds qui sont des micro-capteurs capables de récolter et de transmettre des données environnementales d'une manière autonome. La position de ces nœuds n'est pas obligatoirement prédéterminée. Ils peuvent être aléatoirement dispersés dans une zone géographique, appelée « champ de captage » correspondant au terrain d'intérêt pour le phénomène capté.En plus d'applications civiles, il existe des applications militaires aux réseaux de capteurs (détection d'intrusions, localisation de combattants, véhicules, armes, etc. sur un champ de bataille, sous l'eau, dans l'espace, dans le sol…).
 • Xarxa de sensors sense fils, sovint abreujat amb l'acrònim anglès, WSN) consta de sensors autònoms distribuïts de manera espacial per controlar cooperativament condicions físiques o mediambientals, com temperatura, so, vibració, pressió, moció|moviment o pollutants. El desenvolupament de xarxes de sensors sense fils era motivat per aplicacions militars com vigilància de camp de batalla i són ara utilitzats en moltes indústries i àrees d'aplicació civil, incloent-hi control del procés industrial i control, salut de màquines monitoritzades, control d'ambient i hàbitat, aplicacions d'assistència sanitària, a casa automatització, i control de trànst.Una xarxa de sensors sense fils (WSN) està format per sensors distribuïts espacialment autònoma per supervisar cooperativament condicions físiques o ambientals, com temperatura, so, vibració, pressió, moviment o contaminants. El desenvolupament de xarxes de sensors sense fils va ser motivat per les aplicacions militars, com la vigilància del camp de batalla i ara s'utilitzen en moltes àrees d'aplicació industrial i civil, incloent el control de processos industrials i de control, la vigilància de la salut de la màquina, el medi ambient i la vigilància de l'hàbitat, aplicacions d'atenció mèdica, domòtica i control de trànsit.A més d'un o més sensors, cada node en una xarxa de sensors és generalment equipat amb un transmissor-receptor de ràdio o un altre dispositiu de comunicacions sense fil, un petit microcontrolador, i una font d'energia, en general una bateria. Un node del sensor pot variar en grandària des del d'una caixa de sabates fins a la mida d'un gra de pols, tot i funcionament "motes" d'una veritable dimensions microscòpiques encara no s'han creat. El cost dels nodes de sensor és igualment variable, que van des de centenars de dòlars per a uns pocs centaus, depenent de la grandària de la xarxa de sensors i de la complexitat requereix de nodes de sensors individuals. La grandària i les limitacions de cost en el sensor resultat dels nodes de les restriccions corresponents sobre els recursos com l'energia, la memòria, la velocitat de càlcul i amplada de banda. Una xarxa de sensors normalment constitueix una xarxa sense fils ad-hoc, el que significa que cada sensor és compatible amb una multi-hop algorisme d'encaminament on els nodes funcionen com a promotors, la transmissió de paquets de dades a una estació base.En ciències de la computació i les telecomunicacions, les xarxes sense fils de sensors són una àrea de recerca activa, amb nombrosos tallers i conferències organitzades cada any.Avui en dia els sensors es poden trobar en un gran nombre de sistemes i dispositius electrónics. La major part d'aquests sensors tenen la capacitat de porcessar i analitzar les dades que detecten limitant-se a funcionar com a un transductor que realitza la mesura d'una o més variables de l'entorn i envia dita informació a un processador central.Això no obstant, els investigadors prediuen l'arribada d'una nova generació de sensors amb intel·ligència pròpia, capaços d'organitzar-se a si mateixos i d'intercomunicar-se sense fils amb altres sensors. Surgeixen així les anomenades xarxes de sensors sense cables
 • Een WSN (Wireless Sensor Network of Draadloos Sensor Netwerk) is een draadloos netwerk bestaande uit ruimtelijk verspreide autonome toestellen. Ze maken gebruik van sensoren om in samenwerkingsverband fysieke- of omgevingsfactoren te monitoren op verschillende locaties tegelijk. Dit kunnen zaken zijn als temperatuur, druk, licht, geluid, trilling, beweging en vervuiling. De grootte van deze apparaten kan variëren van die van een zandkorrel tot die van een schoenendoos.Het aantal sensorknopen in een WSN-netwerk kan gaan van enkele toestellen tot enkele duizenden. De eerste WSN's werden ontwikkeld voor militaire toepassingen, zoals het opsporen van (vijandige) duikboten in de oceaan door middel van speciale met sensoren uitgeruste boeien. Vandaag worden ze gebruikt in vele uiteenlopende burgerlijke toepassingsgebieden, waartoe de gezondheidszorg, weerkunde, domotica en de landbouw behoren.Naast één of meerdere sensoren bevatten de knooppunten van een WSN-netwerk meestal een radio zendontvanger of een andere draadloos communicatiemiddel een kleine,energiezuinige microcontroller een energiebron, meestal een batterij
 • A wireless sensor network (WSN) of spatially distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data through the network to a main location. The more modern networks are bi-directional, also enabling control of sensor activity. The development of wireless sensor networks was motivated by military applications such as battlefield surveillance; today such networks are used in many industrial and consumer applications, such as industrial process monitoring and control, machine health monitoring, and so on.The WSN is built of "nodes" – from a few to several hundreds or even thousands, where each node is connected to one (or sometimes several) sensors. Each such sensor network node has typically several parts: a radio transceiver with an internal antenna or connection to an external antenna, a microcontroller, an electronic circuit for interfacing with the sensors and an energy source, usually a battery or an embedded form of energy harvesting. A sensor node might vary in size from that of a shoebox down to the size of a grain of dust, although functioning "motes" of genuine microscopic dimensions have yet to be created. The cost of sensor nodes is similarly variable, ranging from a few to hundreds of dollars, depending on the complexity of the individual sensor nodes. Size and cost constraints on sensor nodes result in corresponding constraints on resources such as energy, memory, computational speed and communications bandwidth. The topology of the WSNs can vary from a simple star network to an advanced multi-hop wireless mesh network. The propagation technique between the hops of the network can be routing or flooding.In computer science and telecommunications, wireless sensor networks are an active research area with numerous workshops and conferences arranged each year.
 • Безжичната сензорна мрежа се състои от разпределени в пространството, автономни, безжични сензорни платформи (възли), които включват в себе си един или няколко сензора, приемопредавател, даващ възможност за безжична комуникация, и управляващ изчислителен блок. Изключително се използват за измерване на различни физични величини като температура, влажност на въздуха, инфрачервена светлина, вибрации, налягане, химически сензори и други. Безжичната им комуникация и малкия им размер позволяват покриване на големи площи като гори, мостове и сгради.
 • Una red de sensores (del inglés sensor network) es una red de ordenadores pequeñísimos («nodos»), equipados con sensores, que colaboran en una tarea común.Las redes de sensores están formadas por un grupo de sensores con ciertas capacidades sensitivas y de comunicación inalámbrica los cuales permiten formar redes ad hoc sin infraestructura física preestablecida ni administración central.Las redes de sensores es un concepto relativamente nuevo en adquisición y tratamiento de datos con múltiples aplicaciones en distintos campos tales como entornos industriales, domótica, entornos militares, detección ambiental. Esta clase de redes se caracterizan por su facilidad de despliegue y por ser autoconfigurables, pudiendo convertirse en todo momento en emisor, receptor, ofrecer servicios de encaminamiento entre nodos sin visión directa, así como registrar datos referentes a los sensores locales de cada nodo. Otra de sus características es su gestión eficiente de la energía, que les permite obtener una alta tasa de autonomía que las hacen plenamente operativas.La miniaturización de ordenadores creciente dio a luz la idea de desarrollar computadoras extremadamente pequeñas y baratas que se comunican de forma inalámbrica y se organizan autónomamente. La idea de estas redes es repartir aleatoriamente estos nodos en un territorio grande, el cual los nodos observan hasta que sus recursos energéticos se agoten. Los atributos «pequeño», «barato» y «autónomo» dieron a conocer la idea como polvo inteligente (smart dust).Por el momento, las redes de sensores es un temas muy activo de investigación en varias universidades, aunque ya empiezan a existir aplicaciones comerciales basadas en este tipo de redes. La red de sensores hasta la fecha más grande consistió de 800 nodos y fue puesta en servicio el 27 de agosto de 2001 para duración breve en la universidad de Berkeley para demostrar la potencia de esa técnica en una presentación. Algunos sistemas han resultado ser aplicable muy variadamente, por ejemplo Berkeley Motes, Pico-Radio, Smart-Dust y WINS.
 • 무선 센서 네트워크(영어: wireless sensor network, WSN)는 센서를 네트워크로 구성한 것을 말한다. 인간 중심지향적이면서 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 컴퓨팅 환경에 접속할 수 있는 유비쿼터스 패러다임이 확대되면서 전 세계적으로 활발하게 연구되고 있는 기술 중의 하나이다.
 • Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é tipicamente uma sub-classe das redes ad hoc. É uma rede de sensores com o objetivo de monitorar algum fenômeno. Esta rede de sensores tem grande aplicação em locais de difícil acesso ou áreas perigosas, tais como nas áreas: Militar - funções de monitoramento, rastreamento, segurança, controle e manutenção; Industrial - funções de monitoramento, particularmente em áreas de difícil acesso; Aviação - substituindo as redes com fio, como já são usadas hoje; Ambiente - monitorando variáveis ambientais em prédios, florestas oceanos, etc; Tráfego - monitoramento de vias, estacionamentos, etc; Engenharia - monitoramento (e modelagem) de estruturas.As principais características de uma rede sensorial são: o sensor, o observador e o fenômeno. O sensor é quem faz a monitoração do fenômeno que esta sendo analisado, ele é formado por: processador, rádio para comunicação, memória e bateria. Ele faz a leitura (medida) do fenômeno e repassa essa informação para o observador. Vale lembrar que quanto maior a distância do fenômeno em relação ao sensor, menor será a precisão desse sensor.O observador é o usuário final que deseja estudar e obter respostas sobre o fenômeno.O fenômeno é o objeto de estudo do observador, é o que esta sendo monitorado pela rede sensorial.Devido à grande dificuldade geralmente encontrada na substituição de baterias dos nós sensores, o consumo de energia torna-se um fator crítico em RSSF, necessitando assim protocolos eficientes no consumo de energia e prolongando a vida útil do sistema.Outro ponto importante em RSSF é a tolerância a falhas, visto que muitas vezes os sensores encontram-se em área de difícil acesso ou áreas perigosas, sendo necessários algoritmos de roteamento e técnicas para auto-organização dos dispositivos.Em redes de sensores, as principais métricas para a avaliação dos seus protocolos são: eficiência de uso da energia e vida útil do sistema, latência, precisão, tolerância a falhas, escalabilidade e exposição dos sensores.Uma rede de sensores deve receber e transmitir dados de forma segura, obedecendo assim alguns requisitos, como: Confidencialidade dos dados - garantia de transmissão somente dentro da rede, ou seja, redes vizinhas não podem ter acesso a essas informações. Autenticação dos dados - garantir que os dados recebidos são de uma fonte segura. Integridade dos dados - garantir que os dados recebidos não foram alterados durante sua transmissão. Dados recentes - evitar o ataque replay, que utiliza transmissões antigas para alterar uma rede, ou seja, deve garantir que os dados recebidos são recentes.Apesar de RSSFs normalmente serem associadas a redes ad-hoc, ou seja, sem necessariamente precisarem de um planejamento topológico, esse aspecto tem mudado nos últimos anos. Muitas das redes atuais têm sido implementadas levando em conta um planejamento topológico, em particular considerando-se limites de distância para os links de comunicação. Nesses casos, protocolos de comunicação nativamente ad-hoc podem ser substituídos por protocolos de rede que assumem a existência de uma infraestrutura pré-existente, semelhante ao que ocorre com as redes sem-fio envolvendo computadores tradicionais. Entretanto, tais RSSFs continuam a serem uma classe diferente de rede devido à severidade do aspecto energético dos nodos.
 • Ein Sensornetz (von engl. wireless sensor network) ist ein Rechnernetz von Sensorknoten, winzigen („Staubkorn“) bis relativ großen („Schuhkarton“) per Funk kommunizierenden Computern, die entweder in einem infrastruktur-basierten (Basisstationen) oder in einem sich selbst organisierenden Ad-hoc-Netz zusammenarbeiten, um ihre Umgebung mittels Sensoren abzufragen und die Information weiterzuleiten. Die anvisierte Größe zukünftiger Sensorknoten machte die Idee unter dem Schlagwort Smart Dust (engl. „intelligenter Staub“) bekannt .Sensornetze wurden als militärisches Frühwarnsystem zur Überwachung von Pipelines und Landesgrenzen konzipiert. Die moderne Forschung sieht sie jedoch auch als Ersatz für kostspielige Sensoranordnungen im Fahrzeugbau, Warenverwalter in Lagerhäusern und Überwacher von Naturgebieten auf Schadstoffe, Waldbrände und Tiermigrationen; die denkbaren Anwendungen sind ebenso vielfältig wie die verfügbaren Sensoren (vgl. Sensoren nach Messgröße).Sensornetze sind stets im Stadium der Weiterentwicklung, praktische Anwendungen gibt es zu Versuchs- und Demonstrationszwecken. Allgemein verbreitete Sensornetze gibt es für professionelle Anwendungen. Das bekannteste Sensornetz ist das der Wetterstationen verschiedener Anbieter, wobei die Vernetzung jedoch durch herkömmliche Telekommunikationsnetze erfolgt. Vergleichbare Netze von Aktoren sind nicht bekannt, da die erforderlichen Energien für Stellantriebe und der Schutz vor Fehlfunktionen erheblich höhere Anforderungen an die Vernetzung und die Knoten stellen.Der kleinste existierende Sensorknoten hat einen Durchmesser von einem Millimeter (Stand: 2007), das bis dato größte Sensornetz deckte mit etwa 1000 Sensorknoten eine 1300 auf 300 Meter große Freilandfläche ab (Stand: Dez 2004).
 • Беспроводная сенсорная сеть — распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объединенных между собой посредством радиоканала. Область покрытия подобной сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров за счёт способности ретрансляции сообщений от одного элемента к другому.
 • Con il termine Wireless Sensor Network (o WSN) si indica una determinata tipologia di rete che, caratterizzata da una architettura distribuita, è realizzata da un insieme di dispositivi elettronici autonomi in grado di prelevare dati dall'ambiente circostante e di comunicare tra loro.
 • WSN (ang. Wireless Sensor Network pl. Bezprzewodowa sieć sensorowa) – sieć złożona z wielu małych urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji pewnego – wspólnego dla wszystkich zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk, takich jak temperatura, wilgotność, obecność (nieobecność) obiektu, dźwięk, ciśnienie, ruch, stopień zanieczyszczenia powietrza itp. w różnych lokalizacjach. Początkowo technologie oparte na bezprzewodowych sieciach sensorowych rozwijane były tylko na potrzeby militarne, jednak z czasem sieci te zyskują coraz szersze zastosowanie w dziedzinach życia codziennego (monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem, automatyzacja w domach).Typowy węzeł bezprzewodowej sieci sensorowej zbudowany jest z nadajnika/odbiornika radiowego, modułu pamięci, mikroprocesora oraz baterii lub innego źródła energii. Koszt pojedynczego węzła to kwota od kilkunastu centów do kilkuset dolarów w zależności od jego parametrów.Najważniejsze parametry, którymi różnią się między sobą sieci sensorowe oraz które odróżniają je od innych sieci (np. komputerowych) to: małe fizyczne rozmiary węzłów, optymalizację komunikacji bezprzewodowej, m. in. poprzez implementację wydajnych algorytmów oraz metod trasowania w celu oszczędzania źródeł zasilania, ograniczenie mocy obliczeniowej i pamięci w celu dalszej minimalizacji zużycia energii, zdolność do samoorganizacji, odporność sieci na uszkodzenia węzłów, silne zabezpieczenie komunikacji (najczęściej bezprzewodowej) przed błędami transmisji, istotny nacisk na szybkość przesyłu informacji (szczególnie w sieciach sensorowych mających ostrzegać przed zagrożeniami), minimalizacja lub całkowity brak udziału człowieka w utrzymaniu sprawności sieci, jednorazowość: po zużyciu baterii lub uszkodzeniu, węzły sieci sensorowych często nie są naprawiane, a jedynie zastępowane nowymi.
 • センサネットワーク(Wireless Sensor Networks, WSN)とは、複数のセンサ付無線端末を空間に散在させ、それらが協調して環境や物理的状況を採取することを可能とする無線ネットワークのこと。M2Mで使用するコア技術である。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1814013 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21844 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 77 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108382245 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un réseau de capteurs sans fil est un réseau ad hoc avec un grand nombre de nœuds qui sont des micro-capteurs capables de récolter et de transmettre des données environnementales d'une manière autonome. La position de ces nœuds n'est pas obligatoirement prédéterminée.
 • 무선 센서 네트워크(영어: wireless sensor network, WSN)는 센서를 네트워크로 구성한 것을 말한다. 인간 중심지향적이면서 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 컴퓨팅 환경에 접속할 수 있는 유비쿼터스 패러다임이 확대되면서 전 세계적으로 활발하게 연구되고 있는 기술 중의 하나이다.
 • Беспроводная сенсорная сеть — распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объединенных между собой посредством радиоканала. Область покрытия подобной сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров за счёт способности ретрансляции сообщений от одного элемента к другому.
 • Con il termine Wireless Sensor Network (o WSN) si indica una determinata tipologia di rete che, caratterizzata da una architettura distribuita, è realizzata da un insieme di dispositivi elettronici autonomi in grado di prelevare dati dall'ambiente circostante e di comunicare tra loro.
 • センサネットワーク(Wireless Sensor Networks, WSN)とは、複数のセンサ付無線端末を空間に散在させ、それらが協調して環境や物理的状況を採取することを可能とする無線ネットワークのこと。M2Mで使用するコア技術である。
 • Xarxa de sensors sense fils, sovint abreujat amb l'acrònim anglès, WSN) consta de sensors autònoms distribuïts de manera espacial per controlar cooperativament condicions físiques o mediambientals, com temperatura, so, vibració, pressió, moció|moviment o pollutants.
 • Een WSN (Wireless Sensor Network of Draadloos Sensor Netwerk) is een draadloos netwerk bestaande uit ruimtelijk verspreide autonome toestellen. Ze maken gebruik van sensoren om in samenwerkingsverband fysieke- of omgevingsfactoren te monitoren op verschillende locaties tegelijk. Dit kunnen zaken zijn als temperatuur, druk, licht, geluid, trilling, beweging en vervuiling.
 • Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é tipicamente uma sub-classe das redes ad hoc. É uma rede de sensores com o objetivo de monitorar algum fenômeno.
 • Ein Sensornetz (von engl. wireless sensor network) ist ein Rechnernetz von Sensorknoten, winzigen („Staubkorn“) bis relativ großen („Schuhkarton“) per Funk kommunizierenden Computern, die entweder in einem infrastruktur-basierten (Basisstationen) oder in einem sich selbst organisierenden Ad-hoc-Netz zusammenarbeiten, um ihre Umgebung mittels Sensoren abzufragen und die Information weiterzuleiten.
 • Una red de sensores (del inglés sensor network) es una red de ordenadores pequeñísimos («nodos»), equipados con sensores, que colaboran en una tarea común.Las redes de sensores están formadas por un grupo de sensores con ciertas capacidades sensitivas y de comunicación inalámbrica los cuales permiten formar redes ad hoc sin infraestructura física preestablecida ni administración central.Las redes de sensores es un concepto relativamente nuevo en adquisición y tratamiento de datos con múltiples aplicaciones en distintos campos tales como entornos industriales, domótica, entornos militares, detección ambiental.
 • Безжичната сензорна мрежа се състои от разпределени в пространството, автономни, безжични сензорни платформи (възли), които включват в себе си един или няколко сензора, приемопредавател, даващ възможност за безжична комуникация, и управляващ изчислителен блок. Изключително се използват за измерване на различни физични величини като температура, влажност на въздуха, инфрачервена светлина, вибрации, налягане, химически сензори и други.
 • A wireless sensor network (WSN) of spatially distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data through the network to a main location. The more modern networks are bi-directional, also enabling control of sensor activity.
 • WSN (ang. Wireless Sensor Network pl. Bezprzewodowa sieć sensorowa) – sieć złożona z wielu małych urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji pewnego – wspólnego dla wszystkich zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk, takich jak temperatura, wilgotność, obecność (nieobecność) obiektu, dźwięk, ciśnienie, ruch, stopień zanieczyszczenia powietrza itp. w różnych lokalizacjach.
rdfs:label
 • Réseau de capteurs sans fil
 • RSSF
 • Red de sensores
 • Sensornetz
 • Sieci sensorowe
 • Wireless sensor network
 • Wireless sensor network
 • Wireless sensor network
 • Xarxa de sensors sense fils
 • Безжична сензорна мрежа
 • Беспроводная сенсорная сеть
 • センサネットワーク
 • 무선 센서 네트워크
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of