La régénération est la faculté d'une entité vivante (cellule, organe, organisme, super-organisme, écosystème..) à se reconstituer après destruction d'une partie de cette entité. La régénération peut concerner des cellules, des organes ou des parties fonctionnelles de certains êtres vivants, comme (dans une certaine mesure) le foie chez la plupart des vertébrés, dont l'homme. des organismes animaux, végétaux, fongiques ou microbiens.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La régénération est la faculté d'une entité vivante (cellule, organe, organisme, super-organisme, écosystème..) à se reconstituer après destruction d'une partie de cette entité. La régénération peut concerner des cellules, des organes ou des parties fonctionnelles de certains êtres vivants, comme (dans une certaine mesure) le foie chez la plupart des vertébrés, dont l'homme. des organismes animaux, végétaux, fongiques ou microbiens. des organismes simples animaux, qui se régénèrent généralement facilement (exemples : anémone, étoile de mer, hydre, ...). des organismes simples (ou plus complexes) végétaux Certains organismes animaux complexes (dits « supérieurs ») régénèrent certains de leurs organes après amputation. Par exemple une patte amputée de triton se régénère entièrement. Chez les animaux évolués à sang froid, ce sont souvent les membres locomoteurs (triton) ou la queue (lézard) qui peuvent repousser mais non des organes vitaux comme le cerveau, le cœur, le foie, les poumons etc. Chez les animaux à sang chaud, la peau se régénère particulièrement bien, mais non les organes vitaux (exception accordée au foie capable de se reconstruire partiellement). Les nerfs se régénèrent rarement chez les animaux à sang chaud (sauf le nerf olfactif ?). De nombreuses études portent sur les « cellules totipotentes » et cellules souches, visant à développer des possibilités de régénération chez l'Homme, mais elles se heurtent à de nombreuses difficultés, techniques, biologiques, mais aussi bio-éthiques.
 • 生物学における再生(さいせい)とは、損傷を受けた組織や器官、四肢などを復元する現象のことである。
 • Regenerace označuje nejen proces opravy poškozených tkání, ale i nahrazení ztracených tkání, orgánů nebo končetin. U rostlin zprostředkovávají obnovu meristémy (dělivá pletiva), u živočichů buňky, které mají dělivou schopnost.
 • Регенерацията e процес на възстановяване на отделни увредени части в организмите. Осъществява се на молекулно ниво и е контролирана от гените. Чрез нея определени организми могат да възстановяват почти изцяло свои органи и тъкани.Трябва да се прави разлика между репаративна регенерация и соматична ембриогенеза. Второто е вид безполово размножаване. Типичен пример за соматична ембриогенеза е хидрата. Нейният организъм може да се възстанови почти изцяло от незначителна част. Процесът е характерен и за морските звезди. При тях е възможно да се възстанови цял нов индивид от една много малка част.В човешкия организъм на регенерация подлежи черният дроб.
 • La regeneració biològica és la restauració de teixits danyats o perduts, ja siguin òrgans o extremitats. És una forma de reparació de teixits orgànics. A més de descriure qualsevol procés de sanació, regenerar és una forma de sanar notable per la seva capacitat de produir membres perduts, recompondre connexions nervioses, i altres danys. Cucs marins com nemertins quan se'ls molesta, com mitjà de defensa i reproducció, esclaten, es fragmenten en nombroses parts, que per regeneració i en condicions favorables produeixen nous individus. Dividint en dos el cos d'un cuc, i posant-lo en un ambient favorable, s'observa que no solament els dos fragments sobreviuen, sinó que després d'un temps, el fragment cefàlic regenera la cua i el fragment cabal regenera la part cefàlica. Aquesta capacitat més desenvolupada en alguns fílums de cuc que en uns altres, de manera que alguns no aconsegueixen regenerar-se totalment, o moren. La regeneració s'ha estudiat a fons en les planàries.Inutils de vertebrats, com rèptils i peixos, part d'aquesta capacitat.La regeneració és comuna en els embrions, i en adults de moltes espècies animals: estrella de mar, hidra, cranc de ferradura, Urodelos (com el Ambystoma mexicanum o el tritó), i un tipus de ratolí.També en els mamífers aquesta la capacitat de regenerar. Exemples de regeneració en els mamífers són les cuernas, les falanges dels dits i els forats en les orelles. De l'estudi sobre la regeneració de la punta dels dits ha sorgit la primera demostració d'un programa regenerador mamífer. Si els processos regeneratius poden desxifrar-se, es creu que es donarà un millor tractament a persones amb danys en el seu sistema nerviós (com les paraplegies resultants d'un accident o una infecció de polio), pérdua de membres, òrgans malmesos o destruïts etc.
 • Regeneratie is het verschijnsel in de biologie waarbij beschadigde delen (organen) van een dierlijk organisme volledig worden hersteld. Het komt ook wel eens voor dat dieren bij predatie ter verdediging sommige lichaamsdelen opofferen, zoals hagedissen die de staart afwerpen, maar dit wordt autotomie genoemd; het vermogen lichaamsdelen los te laten, waarna uit de stomp een klein aanhangsel groeit. Ook het genezen van de menselijke huid door littekenweefsel is geen regeneratie, omdat er geen volledig herstel plaatsvindt; de originele cellen worden slechts vervangen door bindweefsel.Regeneratie werkt bij verschillende diersoorten op verschillende manieren, hoewel de basisprincipes hetzelfde zijn.Na amputatie zijn de stappen van regeneratie in chronologische volgorde als volgt: Wondheling: Het vlak van amputatie wordt afgedekt, zodat de wond niet geïnfecteerd raakt of verder beschadigt; Blastemavorming: Stamcellen of gededifferentieerde cellen vormen een structuur die zich zal specialiseren in de verschillende te vervangen organen en weefsels; Expansie: De blastema groeit uit tot een zowel morfologische als functionele replica van het geamputeerde lichaamsdeel.
 • Unter Regeneration versteht man die Fähigkeit eines Organismus, verloren gegangene Teile zu ersetzen.Pflanzen sind dazu in der Lage, aber auch sehr viele wirbellose Tiere wie verschiedene Nesseltiere, Ascidien, Plattwürmer u. Ä. Unter den Wirbeltieren ist die Fähigkeit weitestgehend verloren gegangen, Organe und Gewebe zu regenerieren. Amphibien wie z. B. die Molche oder Axolotl sind zum Teil in der Lage, verlorene Gliedmaßen, Augen und auch Teile von inneren Organen zu regenerieren. Auch die Fähigkeit mancher Reptilien wie den Eidechsen, ihren Schwanz an einer Sollbruchstelle durch Muskelkontraktion abzuwerfen und anschließend (in reduzierter Form) wieder nachwachsen zu lassen, ist unter den Wirbeltieren eher selten.Bei den Gliederfüßern ist die Fähigkeit, verloren gegangene Körperteile bei der nächsten Häutung teilweise zu ersetzen, weit verbreitet. Dabei wird je Häutung jeweils ein Stück mehr ersetzt als bei der vorangegangenen Häutung, so dass bei einer genügend großen Anzahl von Häutungen Körperteile auch vollständig ersetzt werden können. Die Anzahl der Häutungen ist aber in einigen Gruppen der Gliederfüßer begrenzt (z.B. bei den Insekten), so dass in diesen Fällen nach der letzten, häufig der Imaginalhäutung, keine weitere Regeneration mehr möglich ist.
 • Regenerasi dalam biologi adalah menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak atau lepas. Daya regenerasi paling besar pada echinodermata dan platyhelminthes yang dimana tiap potongan tubuh dapat tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Pada Anelida kemampuan itu menurun. Daya itu tinggal sedikit dan terbatas pada bagian ujung anggota pada amfibi dan reptil. Pada mamalia daya itu paling kecil, terbatas pada penyembuhan luka.
 • La regeneración es la reactivación del desarrollo para restaurar tejidos faltantes.El proceso de regeneración puede ocurrir en múltiples niveles de la organización biológica y la habilidad de los diferentes organismos para regenerar partes faltantes es altamente variable, sin embargo la capacidad de regenerar al menos alguna estructura es común en todos los phyla animales. La regeneración puede darse entonces a nivel celular, de tejido, de órgano, estructura e incluso del cuerpo entero pero en algunos organismos no se da o es altamente limitada. El proceso de regeneración de extremidades faltantes se ha observado en múltiples organismos, salamandras, cangrejos y estrellas de mar entre otros y la regeneración de individuos enteros a partir de pequeños fragmentos se ha observado en planarias y varios cnidarios. Por otro lado hay organismos como las aves y los nemátodos que son prácticamente incapaces de cualquier tipo de regeneración.
 • Regeneracja – odtwarzanie przez rośliny i zwierzęta utraconych lub uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek lub komórek. Powiązana jest z faktem, że prawie każda komórka organizmu zawiera prawie jednakowy materiał genetyczny, może więc teoretycznie dać początek każdej części ciała. W rzeczywistości regeneracja możliwa jest tylko u organizmów o mało wyspecjalizowanej budowie, np. u gąbek. U tych organizmów cały organizm może zostać odtworzony z fragmentu złożonego z kilku zaledwie komórek. Stawonogi mają zdolność do regeneracji odnóży. U kręgowców regeneracja zachodzi tylko wyjątkowo, np. jaszczurki po autotomii mają zdolność regeneracji ogona.Regeneracja może też oznaczać zdolność do odbudowy całego organizmu z oderwanego fragmentu ciała; tak rozumiana regeneracja jest sposobem rozmnażania bezpłciowego. Gdyby nie istniała regeneracja, nie można by było odtworzyć elementów ciała zwierząt.Najczęściej wyróżnia się dwa typy regeneracji: morfalaksję (odtworzenie brakującej części ciała przez zmianę specyfikacji pozostałej tkanki; brak wzrostu; u zarodków odbywa się analogiczny proces nazywany regulacją) i epimorfozę (odtworzenie brakującej części polegające na mnożeniu się komórek i wzroście nowej tkanki).
 • In biologia, la rigenerazione consiste nel sostituire parti danneggiate del corpo con copie identiche alle stesse.
 • Yenilenme (Rejenerasyon), erginleşmiş bireylerin normal yaşantılarında bazı doku ve hücrelerinin yenilenmesi ya da verilen kayıpların tekrar yerine konması. Fizyolojik yenilenme; normal yaşantıda bazı vücut doku ve hücrelerinin sürekli olarak yaptığı yenilemedir. Örneğin, epitel tabakası ve kan hücrelerinde, eklem bacaklılarda üst derininin atılması, kuşlarda tüy, memelilerde kıl, geyiklerde boynuz değişimi, vs. Onarımsal yenilenme; vejetatif üreme sırasında ya da yaralanmalarda vücudun eksik kısımlarının tamamlanmasıdır. Örneğin bazı eklem bacaklılar, balıklar, amfibiler de genellikle genç dönemlerde yitirilen üyeler yenilenebilir. Bunun en bilinen örneği, kertenkelelerin kuyruklarını yenilemesidir. Çoğu omurgasız hayvan, vücudunun tamamını yenileyebilir. Örneğin deniz yıldızı orta diskten parça alınması koşuluyla, kopan bir kol tüm vücudunu tamamlayabilir. Halkalı solucanlar, ortadan bölündüklerinde arka kısım ön tarafı, ön kısımsa arka tarafını tamamlayabilir. En bilindik rejenerasyon örneklerinden Planaria ise, 1/100'ünü yenileyebilir. Yenilenme yeteneği hayvanın yaşı, organizasyon derecesi geliştikçe azalır. Gelişmiş çok hücrelilerde yenilenme genellikle olmaz, dokuların bazılarında hiç görülmezken (beyin, retina), bazı dokularda görülür. Döllenme Embriyonik gelişim Çokhücrelilerde özel gelişimler
 • Regeneração é a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismos se renovarem ou ainda de se recomporem após danos físicos consideráveis. Deve-se à capacidade das células não afetadas de se multiplicarem e, em acordo com a necessidade, de se diferenciarem, a fim de recompor a parte lesionada. A capacidade de regeneração tecidual depende do tipo de célula, tecido ou órgão afetados pela injúria. Depende da capacidade de multiplicação da célula, e se as células envolvidas são lábeis, estáveis ou perenes. O epitélio (pele) se regenera rápida e facilmente quando destruído. Células hepáticas (fígado) e tecido ósseo têm alto poder de regeneração. As células do músculo liso são capazes de regenerar em resposta a fatores quimiotáticos (que atraem outras células) e mitogênicos (que promovem mitose). Já o músculo é frequentemente classificado como permanente, incapaz de regeneração. Todas as variedades de tecido conjuntivo são capazes de se regenerar, mas em diferentes níveis de capacidade. O tecido nervoso periférico tem baixo poder de regeneração, mas pode se recompor diante de algumas agressões, já no tecido nervoso central os neurônios não podem ser regenerados.Alguns animais são muito conhecidos pela capacidade de regeneração de seus tecidos, órgãos ou mesmo sistemas. As planárias, os axolotes e a estrela-do-mar são exemplos. A regeneração das caudas das lagartixas constitui também exemplo muito recorrente.Falha no mecanismo que limita e controla a capacidade e a velocidade de regeneração em tecidos específicos levam geralmente à formação de tumores.
 • In biology, regeneration is the process of renewal, restoration, and growth that makes genomes, cells, organisms, and ecosystems resilient to natural fluctuations or events that cause disturbance or damage. Every species is capable of regeneration, from bacteria to humans. Regeneration can either be complete where the new tissue is the same as the lost tissue, or incomplete where after the necrotic tissue comes fibrosis. At its most elementary level, regeneration is mediated by the molecular processes of DNA synthesis. Regeneration in biology, however, mainly refers to the morphogenic processes that characterize the phenotypic plasticity of traits allowing multi-cellular organisms to repair and maintain the integrity of their physiological and morphological states. Above the genetic level, regeneration is fundamentally regulated by asexual cellular processes. Regeneration is different from reproduction. For example, hydra perform regeneration but reproduce by the method of budding.The hydra and the planarian flatworm have long served as model organisms for their highly adaptive regenerative capabilities. Once wounded, their cells become activated and start to remodel tissues and organs back to the pre-existing state. The Caudata ("urodeles"; salamanders and newts), an order of tailed amphibians, is possibly the most adept vertebrate group at regeneration, given their capability of regenerating limbs, tails, jaws, eyes and a variety of internal structures. The regeneration of organs is a common and widespread adaptive capability among metazoan creatures. In a related context, some animals are able to reproduce asexually through fragmentation, budding, or fission. A planarian parent, for example, will constrict, split in the middle, and each half generates a new end to form two clones of the original. Echinoderms (such as the starfish), crayfish, many reptiles, and amphibians exhibit remarkable examples of tissue regeneration. The case of autotomy, for example, serves as a defensive function as the animal detaches a limb or tail to avoid capture. After the limb or tail has been autotomized, cells move into action and the tissues will regenerate. Ecosystems are regenerative as well. Following a disturbance, such as a fire or pest outbreak in a forest, pioneering species will occupy, compete for space, and establish themselves in the newly opened habitat. The new growth of seedlings and community assembly process is known as regeneration in ecology.
 • Регенера́ция (восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.Регенерацией также называется восстановление целого организма из его искусственно отделённого фрагмента (например, восстановление гидры из небольшого фрагмента тела или диссоциированных клеток). У протистов регенерация может проявляться в восстановлении утраченных органоидов или частей клетки. Регенерацией называется восстановление организмом утраченных частей на той или иной стадии жизненного цикла. Регенерация, происходящая в случае повреждения или утраты какого-нибудь органа или части организма, называется репаративной. Регенерацию в процессе нормальной жизнедеятельности организма, обычно не связанную с повреждениями или утратой, называют физиологической.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1010981 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7530 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 62 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102500080 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La régénération est la faculté d'une entité vivante (cellule, organe, organisme, super-organisme, écosystème..) à se reconstituer après destruction d'une partie de cette entité. La régénération peut concerner des cellules, des organes ou des parties fonctionnelles de certains êtres vivants, comme (dans une certaine mesure) le foie chez la plupart des vertébrés, dont l'homme. des organismes animaux, végétaux, fongiques ou microbiens.
 • 生物学における再生(さいせい)とは、損傷を受けた組織や器官、四肢などを復元する現象のことである。
 • Regenerace označuje nejen proces opravy poškozených tkání, ale i nahrazení ztracených tkání, orgánů nebo končetin. U rostlin zprostředkovávají obnovu meristémy (dělivá pletiva), u živočichů buňky, které mají dělivou schopnost.
 • Regenerasi dalam biologi adalah menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak atau lepas. Daya regenerasi paling besar pada echinodermata dan platyhelminthes yang dimana tiap potongan tubuh dapat tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Pada Anelida kemampuan itu menurun. Daya itu tinggal sedikit dan terbatas pada bagian ujung anggota pada amfibi dan reptil. Pada mamalia daya itu paling kecil, terbatas pada penyembuhan luka.
 • In biologia, la rigenerazione consiste nel sostituire parti danneggiate del corpo con copie identiche alle stesse.
 • Regeneracja – odtwarzanie przez rośliny i zwierzęta utraconych lub uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek lub komórek. Powiązana jest z faktem, że prawie każda komórka organizmu zawiera prawie jednakowy materiał genetyczny, może więc teoretycznie dać początek każdej części ciała. W rzeczywistości regeneracja możliwa jest tylko u organizmów o mało wyspecjalizowanej budowie, np. u gąbek. U tych organizmów cały organizm może zostać odtworzony z fragmentu złożonego z kilku zaledwie komórek.
 • Регенерацията e процес на възстановяване на отделни увредени части в организмите. Осъществява се на молекулно ниво и е контролирана от гените. Чрез нея определени организми могат да възстановяват почти изцяло свои органи и тъкани.Трябва да се прави разлика между репаративна регенерация и соматична ембриогенеза. Второто е вид безполово размножаване. Типичен пример за соматична ембриогенеза е хидрата. Нейният организъм може да се възстанови почти изцяло от незначителна част.
 • In biology, regeneration is the process of renewal, restoration, and growth that makes genomes, cells, organisms, and ecosystems resilient to natural fluctuations or events that cause disturbance or damage. Every species is capable of regeneration, from bacteria to humans. Regeneration can either be complete where the new tissue is the same as the lost tissue, or incomplete where after the necrotic tissue comes fibrosis.
 • Regeneração é a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismos se renovarem ou ainda de se recomporem após danos físicos consideráveis. Deve-se à capacidade das células não afetadas de se multiplicarem e, em acordo com a necessidade, de se diferenciarem, a fim de recompor a parte lesionada. A capacidade de regeneração tecidual depende do tipo de célula, tecido ou órgão afetados pela injúria.
 • La regeneración es la reactivación del desarrollo para restaurar tejidos faltantes.El proceso de regeneración puede ocurrir en múltiples niveles de la organización biológica y la habilidad de los diferentes organismos para regenerar partes faltantes es altamente variable, sin embargo la capacidad de regenerar al menos alguna estructura es común en todos los phyla animales.
 • Yenilenme (Rejenerasyon), erginleşmiş bireylerin normal yaşantılarında bazı doku ve hücrelerinin yenilenmesi ya da verilen kayıpların tekrar yerine konması. Fizyolojik yenilenme; normal yaşantıda bazı vücut doku ve hücrelerinin sürekli olarak yaptığı yenilemedir. Örneğin, epitel tabakası ve kan hücrelerinde, eklem bacaklılarda üst derininin atılması, kuşlarda tüy, memelilerde kıl, geyiklerde boynuz değişimi, vs.
 • Регенера́ция (восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.Регенерацией также называется восстановление целого организма из его искусственно отделённого фрагмента (например, восстановление гидры из небольшого фрагмента тела или диссоциированных клеток). У протистов регенерация может проявляться в восстановлении утраченных органоидов или частей клетки.
 • Regeneratie is het verschijnsel in de biologie waarbij beschadigde delen (organen) van een dierlijk organisme volledig worden hersteld. Het komt ook wel eens voor dat dieren bij predatie ter verdediging sommige lichaamsdelen opofferen, zoals hagedissen die de staart afwerpen, maar dit wordt autotomie genoemd; het vermogen lichaamsdelen los te laten, waarna uit de stomp een klein aanhangsel groeit.
 • Unter Regeneration versteht man die Fähigkeit eines Organismus, verloren gegangene Teile zu ersetzen.Pflanzen sind dazu in der Lage, aber auch sehr viele wirbellose Tiere wie verschiedene Nesseltiere, Ascidien, Plattwürmer u. Ä. Unter den Wirbeltieren ist die Fähigkeit weitestgehend verloren gegangen, Organe und Gewebe zu regenerieren. Amphibien wie z. B. die Molche oder Axolotl sind zum Teil in der Lage, verlorene Gliedmaßen, Augen und auch Teile von inneren Organen zu regenerieren.
 • La regeneració biològica és la restauració de teixits danyats o perduts, ja siguin òrgans o extremitats. És una forma de reparació de teixits orgànics. A més de descriure qualsevol procés de sanació, regenerar és una forma de sanar notable per la seva capacitat de produir membres perduts, recompondre connexions nervioses, i altres danys.
rdfs:label
 • Régénération
 • Regenerace
 • Regeneració
 • Regeneración (biología)
 • Regeneracja (biologia)
 • Regenerasi
 • Regeneratie (biologie)
 • Regeneration (Biologie)
 • Regeneration (biology)
 • Regeneração (biologia)
 • Rigenerazione (biologia)
 • Yenilenme
 • Регенерация
 • Регенерация
 • 再生 (生物学)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:pouvoirs of
is foaf:primaryTopic of