La quatrième croisade est une campagne militaire qui fut lancée de Venise en 1202. Levée à l'origine en vue de reconquérir les lieux saints, elle aboutit cependant à la prise de Constantinople par les croisés et à la fondation de l'Empire latin d'Orient en 1204 avec pour capitale Constantinople, qui se maintiendra jusqu'en 1261 avant d'être reconquis par les Byzantins.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La quatrième croisade est une campagne militaire qui fut lancée de Venise en 1202. Levée à l'origine en vue de reconquérir les lieux saints, elle aboutit cependant à la prise de Constantinople par les croisés et à la fondation de l'Empire latin d'Orient en 1204 avec pour capitale Constantinople, qui se maintiendra jusqu'en 1261 avant d'être reconquis par les Byzantins.
 • Der Vierte Kreuzzug, an dem 1202 bis 1204 hauptsächlich französische Ritter sowie venezianische Seeleute und Soldaten beteiligt waren, hatte ursprünglich die Eroberung Ägyptens zum Ziel. Trotz heftiger Einwände des Papstes und gänzlich dem Kreuzzugsgedanken zuwider wurde stattdessen das christliche Konstantinopel eingenommen und geplündert. Das Ereignis vertiefte die sich ohnehin bereits abzeichnende Spaltung von griechisch-orthodoxem Osten und römisch-katholischem Westen.
 • Perang Salib Keempat (1202-1204) pada awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Yerusalem yang telah dikuasai Muslim melalui suatu invasi melalui Mesir. Sebaliknya, pada April 1204, Tentara Salib dari Eropa Barat menyerang dan menaklukkan Kristen (Ortodoks Timur) kota Konstantinopel, ibukota Kekaisaran Bizantium. Ini dipandang sebagai salah satu dari tindakan yang mengakibatkan skisma besar antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma.
 • La Cuarta Cruzada (1202–1204) fue una expedición militar organizada como una cruzada para reconquistar Tierra Santa, pero que varió su rumbo, terminando con la conquista y el saqueo de Constantinopla, capital del Imperio bizantino, que se llamaba entonces "Imperium Romaniae".
 • Четвъртият кръстоносен поход е военна кампания от 1202-1204 година, един от кръстоносните походи, в който участват главно войски от Венеция, Свещената Римска империя и Франция.Първоначално кръстоносците си поставят за цел завземането на контролирания от мюсюлманите свещен град Йерусалим, който възнамеряват да нападнат през Египет. Вместо това през април 1204 година те нападат и разграбват Константинопол, столицата на православната Византийска империя, след което създават просъществувалата до 1261 година Латинска империя. Това събитие изиграва важна роля за окончателното утвърждаване на Великата схизма между Римокатолическата църква и Православните църкви, а според много изследователи също така поставя началото на упадъка на Византийската империя и християнството в Близкия Изток.
 • La quarta crociata fu indetta da papa Innocenzo III all'indomani della propria elezione al soglio pontificio nel 1198. Doveva essere diretta contro i musulmani in Terra santa, ma in realtà si risolse nel saccheggio di Costantinopoli da parte dell'esercito crociato, portando alla spartizione dell'Impero bizantino e alla costituzione da parte dei crociati dell'Impero Latino. Nella prima enciclica di Innocenzo III dell'agosto 1198 la liberazione di Gerusalemme è vista come necessaria, ma questo obiettivo non fu raggiunto, solo una piccola parte di crociati raggiunse la Terrasanta.
 • The Fourth Crusade (1202–1204) was originally intended to conquer Muslim-controlled Jerusalem by means of an invasion through Egypt. Instead, in April 1204, the Crusaders of Western Europe invaded and sacked the Orthodox Christian city of Constantinople, capital of the Byzantine Empire. This is seen as one of the final acts in the Great Schism between the Eastern Orthodox Church and Roman Catholic Church, and a key turning point in the decline of the empire and of Christianity in the Near East.The crusaders established the short-lived Latin Empire (1204–1261) and other "Latin" states in the Byzantine lands they conquered. Byzantine resistance in unconquered sections of the empire such as Nicaea, Trebizond, and Epirus ultimately liberated the capital and overthrew the crusader states. The Fourth Crusade is considered to be the last major campaign in the Crusades, and marked an end to any further serious attempts at conquering the Holy Land.
 • Четвёртый крестовый поход — крестовый поход в 1202—1204 годах. После смерти Тибо Шампанского, поход возглавил маркграф Бонифаций Монферрат.Крестоносцы собрались на острове Лидо около Венеции. Венецианцы (см. статью дож Энрико Дандоло) вместо Египта высадили крестоносцев у Константинополя. Константинополь пал.Была создана Латинская империя. Первым её императором избрали Балдуина Фландрского.Бонифаций Монферрат стал королём Фессалоник. получили треть Константинополя. Греки создали Никейскую империю.В объявленный папой Иннокентием III Четвертый Крестовый поход отправились преимущественно французы и венецианцы. Перипетии этого похода изложены в книге французского военачальника и историка Жоффруа Виллардуэна "Завоевание Константинополя" — первой пространной хронике во французской литературе.
 • Laugarren Gurutzada (1202 - 1204) Gurutzadak izeneko laugarren kanpaina izan zen.Jatorrizko helburua Egipto zeharkatuko zuen espedizio batean musulmanek kontrolaturiko Jerusalem berreskuratzea zen. Hala ere, 1204ko apirilean, Mendebaldeko Europako gurutzatuek Bizantziar Inperioko hiriburua zen Konstantinopolis kristau (ortodoxa) inbaditu eta arpilatu zuten. Honek Eliza Ortodoxoa eta Eliza Katoliko Erromatarraren arteko Zisma Nagusiaren bukaeratzat hartzen da.Gurutzatuek bertan Latindar Inperioa (1204–1261) eratzeaz gain konkistaturiko lurraldeetan beste latindar estatuak sortu zituzten.
 • Dördüncü Haçlı Seferi, (1200-1204) yılları arasında gerçekleşen bir askerî Haçlı seferidir. Papa III. Innocentius, Kudüs'ü kurtarmak maksadıyla; tüm Avrupa'yı sefere davet etti ve bu sefer 1202de Venedik'ten başladı. Başlangıçta seferin hedefi önce Mısır'ı ele geçirmek ve oradan Kudüs'e gidip o kutsal şehri de ele geçirmekti. Fakat Venedikliler ve yaşlı Venedik Dükü Enrico Dandolo bu seferin hedefini değiştirmeyi başardı. Haçlılar İstanbul'u kuşatıp ellerine geçirdiler. Klasik ve Orta çağların kültür hazineleriyle dolu o şehri yakıp talan ettiler. 1204'te kendi Orta Çağ ve Katolik inançlarına uyan Latin İmparatorluğu kurdular.
 • La Quarta Croada (1202 - 1204) fou promoguda pel papa Innocenci III amb la intenció originària d'alliberar Terra Santa a través d'una invasió d'Egipte. Per contra, l'abril de 1204, el croats occidentals catòlics acabaren conquerint Constantinoble, l'epicentre dels cristians ortodoxos i derrocant l'imperi Bizantí. La Quarta Croada fou l'acte final que segellà irremeiablement el Gran Cisma d'Orient entre l'Església Ortodoxa Oriental i Església Catòlica Romana.
 • 第4回十字軍(だいよんかいじゅうじぐん、1202年 - 1204年)は、インノケンティウス3世によって呼びかけられ、フランスの諸侯とヴェネツィアを中心として行われた十字軍。結果的にキリスト教国の東ローマ帝国を攻略し、コンスタンティノポリス(コンスタンティノープル・現イスタンブル)を陥落させ、略奪・殺戮の限りを尽くしたため、最も悪名の高い十字軍とも呼ばれる。東ローマ帝国を一旦滅亡させたために、十字軍の当初の目的とは逆にこの地域のキリスト教国家の力を削ぎ、後のオスマン帝国による東ヨーロッパの大部分の支配の伏線のひとつとなった。通常は1453年のコンスタンティノープル陥落をもって東ローマ帝国が滅亡したとされるが、この第4回十字軍で東ローマは実質的に滅亡したと見る歴史家もいる。
 • A Quarta Cruzada (1202-1204) foi começada com a intenção de tomar a Terra Santa, então em mãos muçulmanas, através da conquista do Egito. Entretanto, a cruzada foi desviada de seu intuito original e os cruzados, junto aos venezianos, tomaram e saquearam Constantinopla, cidade cristã capital do Império Bizantino. Esse evento levou à fundação do Império Latino e à consolidação do Grande Cisma do Oriente entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa.
 • De Vierde Kruistocht (1202-1204) werd oorspronkelijk gestart om het door moslims gecontroleerde Jeruzalem te veroveren door middel van een invasie door Egypte. In plaats daarvan veroverden de kruisvaarders van West-Europa de christelijke (oosters-orthodoxe) stad Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk, in april 1204. Dit wordt gezien als een van de laatste gebeurtenissen in het Oosters Schisma tussen de Oosters-orthodoxe Kerk en de Rooms-katholieke Kerk.De kruisvaarders stichtten het Latijnse Keizerrijk en andere "Latijnse" staten in het Byzantijnse grondgebied dat ze veroverd hadden.
 • Čtvrtá křížová výprava (1202–1204) byla jedním ze série válečných tažení do Svaté země. Roku 1198 ji vyhlásil papež Innocenc III. Pontifik chtěl obnovit papežskou autoritu a moc nad křesťanskými panovníky tím, že odmítal světské vedení výpravy; kruciáta měla být pod jeho velením. Výzva zůstala zpočátku bez odezvy. Do března 1199, kdy mělo tažení začít, se téměř nikdo nepřihlásil. Až na sklonku roku 1199 účast na výpravě přislíbilo několik francouzských velmožů. Velitelem výpravy byl určen hrabě Theobald ze Champagne. Teprve roku 1201 se Francouzi dohodli s benátským dóžetem Enricem Dandolem, že Benátčané přepraví křižáky na Východ, zajistí jim zásobování a připojí své bojovníky. Na oplátku jim bylo přislíbeno 85 000 marek stříbra a polovina budoucí kořisti. Místo do Svaté země však měla výprava směřovat do Egypta, centra říše Ajjúbovců, Saladinových nástupců.Vojáci se měli setkat na ostrově San Niccolo di Lido nedaleko Benátek, kam dorazila jen asi třetina z plánovaného počtu. Křižáci tak neměli šanci republice svatého Marka zaplatit celou pohledávku. Dóže Dandolo ovšem navrhl, že splacení asi 34 000 marek stříbra vojákům odpustí pod podmínkou, že pomohou Benátčanům dobýt přístav Zadar, který byl v rukách křesťanského uherského krále Emericha. Křižáci Dandolovu nabídku pod tlakem okolností přijali a po zhruba měsíčním obléhání (v listopadu roku 1202) prolomili obranu Zadaru. Do výpravy tehdy zasáhl další faktor – z vězení v Konstantinopoli se podařilo uniknout byzantskému princi Alexiovi Angelovi, který byl do něho vsazen v roce 1195 svým strýcem Alexiem spolu se svým otcem Izákem. Sesazený císař Izák Angelos byl zároveň tchánem krále Svaté říše římské Filipa Švábského, jenž vyslal ke křižákům poselstvo s požadavkem, aby vojsko táhlo přes Konstantinopol, kde by pomohlo Izákovi a Alexiovi zpět na trůn. Mladý Alexios křižákům za pomoc při návratu na trůn přislíbil 200 000 marek ve stříbře, vojenskou pomoc čítající 10 000 Byzantinců, roční zásobování v jejich další cestě a návrat ortodoxie do lůna římské církve. Křižáci pod nátlakem dóžete nabídku přijali a v dubnu 1203 výprava vyplula jižním směrem. Po přestávce na ostrově Korfu loďstvo v červnu 1203 zakotvilo na asijské straně Bosporské úžiny naproti Konstantinopoli.Po bojích s Byzantinci se křižákům podařilo v létě 1203 v Konstantinopoli dosadit na trůn Izáka Angela a jeho syna. Křižáci tím sice dosáhli svého cíle, ale doposud jim nebyla zaplacena částka slíbená princem (a nynějším císařem) Alexiem – zůstali tedy před městem. Oba císaři byli na počátku následujícího roku (1204) svrženi palácovým převratem. Revoltu vedla strana, jež nepřála, na rozdíl od Izáka a Alexia, přátelství s křižáky. Císařem se stal aristokrat Alexios Dukas Murtzuflos, který se rozhodl křižáky vojensky konfrontovat. Křižáci 13. dubna 1204 hlavní město byzantské říše dobyli a brutálním způsobem vyplenili. Dobytí a vydrancování Konstantinopole bývá označováno za jedno z nejvýnosnějších a zároveň nejostudnějších dobytí města v dějinách.Pád Konstantinopole znamenal dočasný konec byzantské říše jako celku. Na jejím území vzniklo mnoho nástupnických států, které však zpravidla dlouho nepřežily. Nejvýznamnější stát založený křižáky, Latinské císařství s centrem v samotné Konstantinopoli, byl však stínem moci staré Byzance. Západní feudálové se zde pokoušeli aplikovat evropské lenní zvyklosti, které byly ovšem záhy narušovány vnějšími vlivy. Také příslušníci byzantské aristokracie využili kolapsu centrální moci a uchvátili území v různých částech říše.K odkazu Byzance se vracel Epirský despotát, jehož vzrůstající moc byla však záhy rozmetána Bulhary, Trapezuntské císařství na severovýchodě Anatolie a Nikajské císařství na západě Malé Asie. Právě regentovi Nikajského císařství Michaelu Palaiologovi se podařilo v roce 1261 vyrvat Konstantinopol ze západních rukou a obnovit byzantskou říši.
 • 제4차 십자군(1202년~1204년)은 교황 인노첸시오 3세의 촉구로 원래 이슬람 세력을 물리치기 위해 기획되고 예루살렘이 아닌 이슬람교의 본거지인 이집트 공략을 목표로 하였다. 그러나 종교적·신앙적 동기보다는 세속적, 경제적 목적이 더욱 강하게 작용하여 이슬람이 아닌 비잔티움 제국을 목표로 하였다. 베네치아 공화국이 개입한 이 십자군은 1204년 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노폴리스를 침공하여 처참하고 무자비하게 이 도시를 유린했고 수많은 문화재와 보물을 약탈하고 파괴했다. 이 약탈과 파괴는 단일 사건으로 역사상 최대의 문명적 재앙을 낳았다.
 • IV wyprawa krzyżowa – wyprawa wojenna, wszczęta w roku 1202. Jej celem było wsparcie zbrojne państw łacińskich na Bliskim Wschodzie, jednak zakończyła się zdobyciem i złupieniem Konstantynopola w 1204 r., a następnie utworzeniem Cesarstwa Łacińskiego, które przetrwało do roku 1261.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 146422 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18706 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 118 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110101439 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1997 (xsd:integer)
prop-fr:auteurs
 • Donald E. Queller, Thomas Madden
prop-fr:casus
 • échec de la troisième croisade
prop-fr:chefsCroisés
prop-fr:chefsHérétiques
prop-fr:croisés
prop-fr:date
 • 1202 (xsd:integer)
prop-fr:hérétiques
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • fondation de l'empire latin
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:légende
 • Conquête de Constantinople
prop-fr:titre
 • The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople''
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La quatrième croisade est une campagne militaire qui fut lancée de Venise en 1202. Levée à l'origine en vue de reconquérir les lieux saints, elle aboutit cependant à la prise de Constantinople par les croisés et à la fondation de l'Empire latin d'Orient en 1204 avec pour capitale Constantinople, qui se maintiendra jusqu'en 1261 avant d'être reconquis par les Byzantins.
 • Der Vierte Kreuzzug, an dem 1202 bis 1204 hauptsächlich französische Ritter sowie venezianische Seeleute und Soldaten beteiligt waren, hatte ursprünglich die Eroberung Ägyptens zum Ziel. Trotz heftiger Einwände des Papstes und gänzlich dem Kreuzzugsgedanken zuwider wurde stattdessen das christliche Konstantinopel eingenommen und geplündert. Das Ereignis vertiefte die sich ohnehin bereits abzeichnende Spaltung von griechisch-orthodoxem Osten und römisch-katholischem Westen.
 • Perang Salib Keempat (1202-1204) pada awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Yerusalem yang telah dikuasai Muslim melalui suatu invasi melalui Mesir. Sebaliknya, pada April 1204, Tentara Salib dari Eropa Barat menyerang dan menaklukkan Kristen (Ortodoks Timur) kota Konstantinopel, ibukota Kekaisaran Bizantium. Ini dipandang sebagai salah satu dari tindakan yang mengakibatkan skisma besar antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma.
 • La Cuarta Cruzada (1202–1204) fue una expedición militar organizada como una cruzada para reconquistar Tierra Santa, pero que varió su rumbo, terminando con la conquista y el saqueo de Constantinopla, capital del Imperio bizantino, que se llamaba entonces "Imperium Romaniae".
 • La Quarta Croada (1202 - 1204) fou promoguda pel papa Innocenci III amb la intenció originària d'alliberar Terra Santa a través d'una invasió d'Egipte. Per contra, l'abril de 1204, el croats occidentals catòlics acabaren conquerint Constantinoble, l'epicentre dels cristians ortodoxos i derrocant l'imperi Bizantí. La Quarta Croada fou l'acte final que segellà irremeiablement el Gran Cisma d'Orient entre l'Església Ortodoxa Oriental i Església Catòlica Romana.
 • 第4回十字軍(だいよんかいじゅうじぐん、1202年 - 1204年)は、インノケンティウス3世によって呼びかけられ、フランスの諸侯とヴェネツィアを中心として行われた十字軍。結果的にキリスト教国の東ローマ帝国を攻略し、コンスタンティノポリス(コンスタンティノープル・現イスタンブル)を陥落させ、略奪・殺戮の限りを尽くしたため、最も悪名の高い十字軍とも呼ばれる。東ローマ帝国を一旦滅亡させたために、十字軍の当初の目的とは逆にこの地域のキリスト教国家の力を削ぎ、後のオスマン帝国による東ヨーロッパの大部分の支配の伏線のひとつとなった。通常は1453年のコンスタンティノープル陥落をもって東ローマ帝国が滅亡したとされるが、この第4回十字軍で東ローマは実質的に滅亡したと見る歴史家もいる。
 • A Quarta Cruzada (1202-1204) foi começada com a intenção de tomar a Terra Santa, então em mãos muçulmanas, através da conquista do Egito. Entretanto, a cruzada foi desviada de seu intuito original e os cruzados, junto aos venezianos, tomaram e saquearam Constantinopla, cidade cristã capital do Império Bizantino. Esse evento levou à fundação do Império Latino e à consolidação do Grande Cisma do Oriente entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa.
 • 제4차 십자군(1202년~1204년)은 교황 인노첸시오 3세의 촉구로 원래 이슬람 세력을 물리치기 위해 기획되고 예루살렘이 아닌 이슬람교의 본거지인 이집트 공략을 목표로 하였다. 그러나 종교적·신앙적 동기보다는 세속적, 경제적 목적이 더욱 강하게 작용하여 이슬람이 아닌 비잔티움 제국을 목표로 하였다. 베네치아 공화국이 개입한 이 십자군은 1204년 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노폴리스를 침공하여 처참하고 무자비하게 이 도시를 유린했고 수많은 문화재와 보물을 약탈하고 파괴했다. 이 약탈과 파괴는 단일 사건으로 역사상 최대의 문명적 재앙을 낳았다.
 • IV wyprawa krzyżowa – wyprawa wojenna, wszczęta w roku 1202. Jej celem było wsparcie zbrojne państw łacińskich na Bliskim Wschodzie, jednak zakończyła się zdobyciem i złupieniem Konstantynopola w 1204 r., a następnie utworzeniem Cesarstwa Łacińskiego, które przetrwało do roku 1261.
 • Четвъртият кръстоносен поход е военна кампания от 1202-1204 година, един от кръстоносните походи, в който участват главно войски от Венеция, Свещената Римска империя и Франция.Първоначално кръстоносците си поставят за цел завземането на контролирания от мюсюлманите свещен град Йерусалим, който възнамеряват да нападнат през Египет.
 • Laugarren Gurutzada (1202 - 1204) Gurutzadak izeneko laugarren kanpaina izan zen.Jatorrizko helburua Egipto zeharkatuko zuen espedizio batean musulmanek kontrolaturiko Jerusalem berreskuratzea zen. Hala ere, 1204ko apirilean, Mendebaldeko Europako gurutzatuek Bizantziar Inperioko hiriburua zen Konstantinopolis kristau (ortodoxa) inbaditu eta arpilatu zuten.
 • Čtvrtá křížová výprava (1202–1204) byla jedním ze série válečných tažení do Svaté země. Roku 1198 ji vyhlásil papež Innocenc III. Pontifik chtěl obnovit papežskou autoritu a moc nad křesťanskými panovníky tím, že odmítal světské vedení výpravy; kruciáta měla být pod jeho velením. Výzva zůstala zpočátku bez odezvy. Do března 1199, kdy mělo tažení začít, se téměř nikdo nepřihlásil. Až na sklonku roku 1199 účast na výpravě přislíbilo několik francouzských velmožů.
 • La quarta crociata fu indetta da papa Innocenzo III all'indomani della propria elezione al soglio pontificio nel 1198. Doveva essere diretta contro i musulmani in Terra santa, ma in realtà si risolse nel saccheggio di Costantinopoli da parte dell'esercito crociato, portando alla spartizione dell'Impero bizantino e alla costituzione da parte dei crociati dell'Impero Latino.
 • Dördüncü Haçlı Seferi, (1200-1204) yılları arasında gerçekleşen bir askerî Haçlı seferidir. Papa III. Innocentius, Kudüs'ü kurtarmak maksadıyla; tüm Avrupa'yı sefere davet etti ve bu sefer 1202de Venedik'ten başladı. Başlangıçta seferin hedefi önce Mısır'ı ele geçirmek ve oradan Kudüs'e gidip o kutsal şehri de ele geçirmekti. Fakat Venedikliler ve yaşlı Venedik Dükü Enrico Dandolo bu seferin hedefini değiştirmeyi başardı. Haçlılar İstanbul'u kuşatıp ellerine geçirdiler.
 • Четвёртый крестовый поход — крестовый поход в 1202—1204 годах. После смерти Тибо Шампанского, поход возглавил маркграф Бонифаций Монферрат.Крестоносцы собрались на острове Лидо около Венеции. Венецианцы (см. статью дож Энрико Дандоло) вместо Египта высадили крестоносцев у Константинополя. Константинополь пал.Была создана Латинская империя. Первым её императором избрали Балдуина Фландрского.Бонифаций Монферрат стал королём Фессалоник. получили треть Константинополя.
 • De Vierde Kruistocht (1202-1204) werd oorspronkelijk gestart om het door moslims gecontroleerde Jeruzalem te veroveren door middel van een invasie door Egypte. In plaats daarvan veroverden de kruisvaarders van West-Europa de christelijke (oosters-orthodoxe) stad Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk, in april 1204.
 • The Fourth Crusade (1202–1204) was originally intended to conquer Muslim-controlled Jerusalem by means of an invasion through Egypt. Instead, in April 1204, the Crusaders of Western Europe invaded and sacked the Orthodox Christian city of Constantinople, capital of the Byzantine Empire.
rdfs:label
 • Quatrième croisade
 • Cuarta Cruzada
 • Dördüncü Haçlı Seferi
 • Fourth Crusade
 • IV wyprawa krzyżowa
 • Laugarren Gurutzada
 • Perang Salib Keempat
 • Quarta Croada
 • Quarta Cruzada
 • Quarta crociata
 • Vierde Kruistocht
 • Vierter Kreuzzug
 • Čtvrtá křížová výprava
 • Четвърти кръстоносен поход
 • Четвёртый крестовый поход
 • 第4回十字軍
 • 제4차 십자군
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflits of
is prop-fr:evt of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of