Un quasar (source de rayonnement quasi-stellaire, quasi-stellar radiosource en anglais, ou plus récemment « source de rayonnement astronomique quasi-stellaire », quasi-stellar astronomical radiosource), qui peut se traduire en français par presqu'étoile,, est une galaxie très énergétique avec un noyau galactique actif. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un quasar (source de rayonnement quasi-stellaire, quasi-stellar radiosource en anglais, ou plus récemment « source de rayonnement astronomique quasi-stellaire », quasi-stellar astronomical radiosource), qui peut se traduire en français par presqu'étoile,, est une galaxie très énergétique avec un noyau galactique actif. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers. Bien qu'il y ait d'abord eu une certaine controverse sur la nature de ces objets jusqu'au début des années 1980, il existe maintenant un consensus scientifique selon lequel un quasar est la région compacte entourant un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Leur taille est de 10 à 10 000 fois le rayon de Schwarzschild du trou noir. Leur source d'énergie provient du disque d'accrétion entourant le trou noir.Avec les télescopes optiques, la plupart des quasars ressemblent à de petits points lumineux, bien que certains soient vus comme étant les centres de galaxies actives (couramment connus sous l'abréviation AGN, pour Active Galaxy Nucleus). La majorité des quasars sont beaucoup trop éloignés pour être vus avec de petits télescopes, mais 3C 273, avec une magnitude apparente (ou relative) de 12,9, est une exception. À 2,44 milliards d'années-lumière, c’est un des objets lointains observables avec un équipement d’amateur.Certains quasars montrent de rapides changements de luminosité, ce qui implique qu’ils sont assez petits (un objet ne peut pas changer plus vite que le temps qu’il faut à la lumière pour voyager d’un bout à l'autre ; voir l'article sur le quasar J1819+3845 pour une autre explication). Actuellement, le quasar ULAS J1120+0641 est le plus lointain jamais observé, et se situe à 12,9 milliards d'années-lumière de la TerreOn pense que les quasars gagnent en puissance par l’accrétion de matière autour des trous noirs supermassifs qui se trouvent dans le noyau de ces galaxies, faisant des « versions lumineuses » de ces objets connus comme étant des galaxies actives. Aucun autre mécanisme ne parait capable d’expliquer l’immense énergie libérée et leur rapide variabilité.La connaissance des quasars avance rapidement. Dans les années 1980, il n’y avait aucun consensus sur leur origine.
 • Un cuásar o quasar (acrónimo Fuente de Radio Cuasi- Estelar en inglés de quasi-stellar radio source) es una fuente astronómica de energía electromagnética, que incluye radiofrecuencias y luz visible.
 • 퀘이사(Quasar)는 매우 멀리 떨어져 있으며 강한 에너지를 방출하는 활동은하핵이다. 발견 당시에 은하처럼 넓게 퍼져 보이는 천체가 아니라, 별과 같은 점광원으로 보였기 때문에, ‘항성과 비슷하다’는 뜻에서 준성(準星, Quasi-stellar Object) 또는 준성전파원(準星電波源, Quasi-stellar Radio Source) 이라는 이름이 붙었다. 퀘이사는 전파와 가시광선을 포함한 거의 모든 전자기파 대역에서 매우 강한 에너지를 내며, 매우 큰 적색편이를 나타낸다.퀘이사의 정체는 비교적 최근인 1980년대 초반까지 논란에 싸여 있었으나, 현재는 은하 중심에 위치한 매우 무거운 블랙홀과 그 주변의 매우 밀도가 높은 지역이라는 것이 밝혀졌다. 퀘이사의 크기는 블랙홀의 슈바르츠실트 반지름의 10 ~ 10,000배 정도이며, 블랙홀 주위에 형성된 강착 원반에 의해 그 에너지를 공급받는다.
 • クエーサー (Quasar、QSO) とは、非常に離れた距離において極めて明るく輝いているために、光学望遠鏡では内部構造が見えず、恒星のような点光源に見える天体(準恒星状電波源、quasi-stellar radio source)のこと。
 • Un quasar (contrazione di QUASi-stellAR radio source, radiosorgente quasi stellare) è un nucleo galattico attivo estremamente luminoso e generalmente molto distante dalla Terra. Il nome deriva dal fatto che questi oggetti furono inizialmente scoperti come potenti sorgenti radio, la cui controparte ottica risultava puntiforme come una stella.Il grande spostamento verso il rosso che caratterizza i quasar, in accordo con la legge di Hubble, implica che siano oggetti molto distanti e che debbano emettere energia equivalente a centinaia di normali galassie.
 • Kuasarlar, evrenin en uzak köşelerinde akıl almaz bir enerjiyle parlayan gökadalara verilen addır. Evrenin genç ve çalkantılı dönemindeyken oluştukları bilinmektedir. Merkezlerindeki dev karadeliklerin kütleçekim gücüne kapılan büyük miktarda maddenin ısınıp şiddetli ışınım yayması nedeniyle muazzam parlaklıklarını kazandıkları düşünülmekteydi. Bu nedenle de yaygın görüş, kuasarların gazca zengin dev gökadalarda ya da başkalarıyla çarpışıp hareketlenmiş gökadaların merkezlerinde bulundukları biçimindeydi. Ancak, dünyadan 10 milyar ışıkyılı uzaklıkta 10 kuasar üzerinde kızılötesi teleskopla yapılan gözlemler, ev sahibi gökadaların, küçük gökadalar olduğunu ortaya koydu.1045 ile 1048 erg/s aralığındaki enerji çıktıları ile en ışıtmalı etkin çekirdek gösterirler.Bir kuasar çok uzakta bulunan radyo kaynağı olup içinde bir sürü takım yıldızı barındırır. Kuasarlar çok parlak ve enerjiktir, ilk kez kırmızıya kayma miktarları ile saptanmıştır. Bu elektromanyetik dalgaların boyları radyo dalgaları ve görünür ışığın arasındaki spektrumdadır. Bu dalgalar, galaksiler gibi geniş alanlı ışık kaynaklarından bizlere yıldız gibi görünen nokta kaynaklarından gelmektedir.1980’in başlarına kadar bu objelerin doğası hakkında tartışmalı görüşler olsa da , şu an uzlaşılmış bilimsel kanı şu yöndedir: Kuasar çok büyük bir galaksinin merkezindeki sıkıştırılmış alandır. Ayrıca bu alanın merkezi birçok büyük kütleli karadelik çevrelemektedir. Büyüklükleri yaklaşık olarak Schwarzschild yarıçapının 10 ile 10000 katı olarak değişmektedir. Kuasar bir karadeliğin etrafından olan büyüme diski tarafından kuvvetlendirilir.
 • Az 1960-as években a kutatók csillagszerűnek tűnő rádióforrásokat találtak, melyeket kvazároknak neveztek el (az angol quasi-stellar radio source – csillagszerű rádióforrások – rövidítéséből). Annak ellenére, hogy a források csillagszerűek voltak, színképük hasonlított a Seyfert-galaxismagok színképjeihez. A Seyfert-galaxisok magjának fényessége a galaxisban található csillagok összfényességének a 10-1000-szerese. A kvazárok luminozitása elérheti a 1012 Lo-t is. A kvazárokhoz hasonló elven termelnek energiát, de sokkal kisebbek a mikrokvazárok, de ezek egy nagy tömegű objektumból (valószínűleg egy fekete lyukból) és egy csillagból állnak, melyek egymás körül keringenek. Legismertebb példájuk az SS 433.A kvazár közepén óriási energiaforrás van, nagy valószínűséggel egy fekete lyuk. Ezt néhány fényév átmérőjű korong veszi körül, melynek közelében gyorsan úszó gázfelhők találhatók. A korongtól távolabb pedig, kb. 100 fényévnyire, ott ahol a kvazár egybeolvad az anyagalaxissal, vékonyabb és hidegebb felhők keringenek. 1960-ban már pontosan meg tudták határozni, hol található az űrben rádióforrás. 1962-ben úgy tűnt, mintha egy csillag egybeesne egy rádióforrással, a 3C 273-mal. Maarten Schmidt csillagász jött rá, hogy a rádióforrás színképében látható vonalak megfelelhetnek a hidrogéngáznak, ha a csillagszerű égitest fénye eltolódott a vörös szín felé. A 3C 273 tehát olyan égitest, mely a fénysebesség 16%-ával távolodik tőlünk.A Földről megfigyelhető égitestek közül a kvazároknak a legnagyobb a vöröseltolódásuk. Ezért a kutatók feltételezik, hogy ezek az objektumok a tőlünk legnagyobb sebességgel távolodó objektumok. A becsült tényleges fényességük és a látszólagos fényességük közötti különbségből megbecsülhető, hogy több milliárd fényévre helyezkednek el, s ezek az egyik legtávolabbi megfigyelhető objektumok a Világegyetemben.A ma ismert kvazároknak csak kb. 1/10-e bocsát ki rádióhullámokat. A legtávolabbi kvazárok látszólag a fénysebesség többszörösével távolodnak tőlünk - ld. Hubble-törvény. A világegyetemben vannak úgynevezett gravitációs lencsék, melyek eltorzíthatják a kvazárok valódi képét. Ilyen híres lencse például az Einstein-kereszt, mely egy kvazár sokszoros képét mutatja.Röntgenműholdak segítségével a kvazárok röntgensugárzásában nagyon gyors változásokat fedeztek fel. Ezek időtartama néhány nap és néhány óra között változott. Mivel a változást okozó fizikai folyamat nem terjedhet a fénysebességnél gyorsabban, ezeknek az objektumoknak (például eltérő összetételű beszívott gáz vagy porfelhő) a mérete nem lehet nagyobb néhány fénynapnál.
 • Quasars (/ˈkweɪzɑr/) or quasi-stellar radio sources are the most energetic and distant members of a class of objects called active galactic nuclei (AGN). Quasars are extremely luminous and were first identified as being high redshift sources of electromagnetic energy, including radio waves and visible light, that appeared to be similar to stars, rather than extended sources similar to galaxies. Their spectra contain very broad emission lines, unlike any known from stars, hence the name "quasi-stellar". Their luminosity can be 100 times greater than the Milky Way.While the nature of these objects was controversial until the early 1980s, there is now a scientific consensus that a quasar is a compact region in the center of a massive galaxy, that surrounds its central supermassive black hole. Its size is 10–10,000 times the Schwarzschild radius of the black hole. The energy emitted by a quasar derives from mass falling onto the accretion disc around the black hole.
 • Els quàsars corresponen a una classe de galàxies amb nuclis actius. El seu nom es deu al seu aspecte estel·lar en l'interval visible (quàsar és l'acrònim en anglès de quasi-stellar radio source). És una font astronòmica d' energia electromagnètica, incloent-hi radiofreqüències i llum visible. La seva lluminositat absoluta és molt elevada.
 • Квазар (англ. quasar) — мощное и далёкое активное ядро галактики. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной — их мощность излучения иногда в десятки и сотни раз превышает суммарную мощность всех звёзд таких галактик, как наша. Следы родительских галактик вокруг квазаров (причём далеко не всех) были обнаружены лишь позднее. В первую очередь квазары были опознаны как объекты с большим красным смещением, имеющие электромагнитное излучение (включая радиоволны и видимый свет) и настолько малые угловые размеры, что в течение нескольких лет после открытия их не удавалось отличить от «точечных источников» — звёзд (напротив, протяжённые источники больше соответствуют галактикам).
 • Kuasar terjadi ketika gas di sekitar lubang hitam berpindah ke lubang hitam. Ketika gas tersebut mendekati lubang hitam, gas tersebut memanas akibat friksi, dan berpijar begitu cerah sehingga cahaya ini dapat dilihat dari sisi alam semesta lainnya. Kuasar sering lebih cerah dibandingkan dengan keseluruhan galaksi tempat kuasar tersebut. Tak seorangpun yang tahu pasti apa itu kuasar, namun sejak tahun 1980-an, para ilmuwan telah mencoba menguaknya.Kuasar adalah benda langit yang luar biasa terang. Sebuah kuasar menghasilkan terang seratus kali lebih banyak daripada seluruh galaksi Bimasakti dalam ruangan yang tak lebih besar daripada tata surya.
 • Kwazar (z ang. quasar – quasi-stellar radio source lub też QSO – quasi-stellar object, dosłownie "obiekt gwiazdopodobny emitujący fale radiowe") – zwarte źródło ciągłego promieniowania elektromagnetycznego o ogromnej mocy, pozornie przypominające gwiazdę. W rzeczywistości jest to rodzaj aktywnej galaktyki.
 • Een quasar (Engelse afkorting voor quasi-stellar radio source), is een astronomisch object, dat in optische telescopen op een ster lijkt (dat wil zeggen een puntbron is), maar een zeer hoge roodverschuiving heeft en zich dus op zeer grote afstand van miljarden lichtjaren bevindt. Vanwege deze afstand en de eindige snelheid van het licht zien wij quasars zoals ze er miljarden jaren geleden, toen het heelal nog jonger was, uitzagen.Dat de straling van quasars ondanks deze enorme afstand goed waarneembaar is, betekent dat ze enorm helder moeten zijn. De absolute helderheid van quasars komt overeen met de energie die 1000 of meer sterrenstelsels tezamen uitstralen, en dat maakt ze tot de helderste objecten in het universum. Alleen kortdurende fenomenen zoals gammaflitsen en supernova's zijn soms nog helderder. De eigenlijke omvang van een quasar is daarentegen veel kleiner dan een enkel sterrenstelsel.Sommige quasars tonen helderheidsvariaties op korte tijdschalen, wat betekent dat ze intrinsiek klein van afmeting zijn. Een object kan namelijk niet sneller van helderheid veranderen dan licht er over doet om van de ene naar de andere kant te reizen. De afmeting van een quasar die varieert op tijdschalen van een paar weken kan dus niet groter zijn dan een paar lichtweken.De eerste quasars werden ontdekt als sterke radiobronnen in de jaren 1950. Het eerste spectrum van een quasar (het helderste quasar, 3C 273), dat hun grote afstand verraadde, werd in 1963 verkregen, door Maarten Schmidt, een Nederlands astronoom die in de Verenigde Staten werkte. Achteraf blijken ze al op fotografische platen uit de 19e eeuw te staan, echter zonder als bijzonder object herkend te zijn. Een tweede, kleinere groep objecten, die sterk met quasars verwant zijn, zijn QSO's (quasi-stellar object). In zichtbaar licht zijn ze vergelijkbaar, maar QSO's zenden geen ongewoon hoge hoeveelheid radiostraling uit. Deze objecten heten daarom ook wel 'radiostille quasars'.Er zijn op dit moment meer dan 60.000 quasars bekend. Lijnen in de spectra van alle waargenomen quasars tonen een aanzienlijke roodverschuiving, van 0,05 tot het in juni 2011 gevonden maximum van 7,085 (ULAS J1120+0641). Alle bekende quasars bevinden zich dus ver van ons vandaan: de dichtstbijzijnde staat op een afstand van 240 Mpc (780 miljoen lichtjaar), de verste op een afstand van 8,85 Gpc (28,85 miljard lichtjaar). De meeste quasars bevinden zich meer dan 1 Gpc van ons vandaan.De dichtsbijzijnde quasar is IC 2497 die de reflectienevel Hanny's Voorwerp verlicht. Echter, deze quasar is op dit moment niet actief. De dichtsbijzijnde actieve quasar is 3C 273 (z = 0,158).Men gaat ervan uit dat het hart van een quasar gevormd wordt door een superzwaar zwart gat, gelegen in het centrum van een actief sterrenstelsel, dat materie uit zijn omgeving aantrekt. Rond het zwarte gat vormt zich een accretieschijf, een afgeplatte, rondwervelende schijf van materie, waarin door botsingen de materie voortdurend wordt afgeremd. Door de wrijving wordt het materiaal verhit terwijl het zwarte gat steeds dichter nadert, totdat het er uiteindelijk invalt. Voordat de materie in het gat valt, zendt het grote hoeveelheden straling uit. Loodrecht op het vlak van de schijf wordt materie met grote snelheid het heelal in geschoten, en vormt daardoor twee zogenaamde 'jets' (straalstromen).De helderst bekende quasar is 3C 273, te vinden in het sterrenbeeld Maagd. 3C 273 heeft een lichtkracht (absolute helderheid) van ongeveer 2 biljoen (2×10¹²) maal die van de zon, oftewel 100 maal die van een flink sterrenstelsel zoals onze Melkweg. Quasars zenden niet alleen zichtbaar licht uit: ze stralen energie uit over het hele elektromagnetische spectrum — van radiogolven, via infrarood, optische en ultraviolet licht, tot en met röntgenstraling, en zelfs gammastraling. De meeste quasars zijn echter het helderst in het infrarood.De reden dat quasars veel voorkomen in het vroege heelal, en op nabijere afstanden zeldzaam of afwezig zijn, is waarschijnlijk dat na verloop van tijd het gas uit de directe omgeving van het zwarte gat is verdwenen; de "brandstof" voor het zwarte gat is op. Om de energie vrij te maken die een gemiddelde quasar uitstraalt moet een supermassief zwart gat minimaal het equivalent van 10 zonsmassa's per jaar aan materie opslokken. Men denkt dat quasars typisch niet meer dan ongeveer 10 miljoen jaar aan één stuk "aan" zijn. De kernen van de meeste grote melkwegstelsels in het tegenwoordige heelal herbergen nog wél het supermassieve zwarte gat. Wellicht heeft zelfs onze Melkweg ooit een quasarstadium doorgemaakt.
 • Ein Quasar ist der Kern einer aktiven Galaxie, die im sichtbaren Bereich des Lichtes nahezu punktförmig (wie ein Stern) erscheint und sehr große Energiemengen in anderen Wellenlängenbereichen ausstrahlt. Der Name Quasar leitet sich von englisch quasi-stellar object (‚quasistellares Objekt‘) bzw. quasi-stellar radio source (‚quasistellare Radioquelle‘) ab.
 • Um quasar (abreviação de quasi-stellar radio source, ou fonte de rádio quase-estelar) é um objeto astronômico distante e poderosamente energético com um núcleo galáctico ativo, de tamanho maior que o de uma estrela, porém menor do que o mínimo para ser considerado uma galáxia. Quasares foram primeiramente identificados como fontes de energia eletromagnética (incluindo ondas de rádio e luz visível) com alto desvio para o vermelho (redshift), que eram puntiformes e semelhantes a estrelas, em vez de fontes extensas semelhantes a galáxias. Os quasares são os maiores emissores de energia do Universo. Um único quasar emite entre 100 e 1000 vezes mais luz que uma galáxia inteira com cem bilhões de estrelas.Enquanto houve inicialmente alguma controvérsia quanto à natureza destes objetos — até tão recentemente quanto os anos 1980, não havia um consenso sobre isto — há agora um consenso científico de que um quasar é uma região compacta com 10 a 10,000 vezes o raio de Schwarzschild do buraco negro supermassivo de uma galáxia, energizada pelo seu disco de acreção.
 • Quasarra urruneko galaxien erdigunean dauden energia formazioak dira. Eguzki-sistemaren tamainakoak izaten dira. Galaxia aktiboetan aurkitzen dira, eta energia gehien ekoizten duten astroak dira unibertsoan. Urtero, quasar batek, 1.000 eguzki-masa irensten ditu.
 • Квазар е астрономически звезден обект.Много астрономи вярват, че квазарите са най-отдалечените обекти във Вселената. Квазарите излъчват огромно количество енергия - те могат да бъдат няколко милиарда пъти по-ярки от Слънцето. Това ги прави най-ярките светещи обекти в космоса. Смята се, че източникът на тяхната енергия са огромни черни дупки в центъра на галактиките - енергията се набавя от силното триене и изгаряне на газ от облака от материя, привлечен към черната дупка, затова те са разположени в центъра им. Понеже тяхната яркост е много голяма, те закриват светлината на останалите звезди в същата галактика.Въпреки своята огромна яркост, квазарите не се виждат с просто око заради огромното разстояние, което ни разделя от тях. Енергията на квазарите пътува милиарди години, докато достигне до Земята. По тази причина, изучаването на квазарите може да даде на астрономите информация за ранното състояние на Вселената.Засега броят на квазарите, известен на учените, се равнява на няколко десетки. Те са доста редки небесни тела. Това обаче не пречи да се наблюдават двойни и дори тройни квазари, като не се изключва и съществуването на четворни такива.Последните изследвания показват, че температурата на повърхността на квазарите е около 16 000 градуса, а техният диаметър е 400 милиарда километра - по-големи от цели слънчеви системи или малки галактики. Учените предполагат, че материята в тях е в плазмено състояние, като от нея се раждат новите галактики.Първият квазар е открит през не дотам далечната 1963-та година, с огромният за времето си радиотелескоп в Паркс, Южен Уелс. В началото той е описан като обикновена звезда, но по-късните изследвания с оптични телескопи показват уникалните му свойства. Затова и квазарите са познати като "радио-звезди" - методът за откриването е бил базиран на съвпадението между силния радиоизточник и оптическия източник. Модерните изследвания, базирайки се на всеизвестният Доплеров ефект, показват, че квазарите се отдалечават от нас със скорост от 50 000 до 100 000 километра за секунда. Това показва, че освен най-големите тела, те са и най-бързите, движещи се със скорост почти една трета от тази на светлината.Квазарът е далечен звездообразен източник на енергия в Космоса най-вече в ултравиолетовия вълнов диапазон. Някои от тези обекти излъчват радиация, включително радиовълни и Х-лъчи. Самата дума квазар произлиза от QUAsi-StellAR object (квази-звезден обект - quasar).По последни данни най-старият открит квазер е на 12.9 милиарда светлинни години.
 • Kvazar, kvasar (transkripce anglického akronymu QUASi-stellAR radio sources) je vesmírné těleso s výrazným rudým posuvem spektra. V optickém dalekohledu se jeví jako hvězda, tedy jako bodový zdroj světla. Dnes jich známe přes 60 000.[zdroj?]Některé kvasary mění velmi rychle svoji svítivost, z čehož se usuzuje na jejich malou velikost (těleso nemůže měnit stavy rychleji, než trvá přenos informace z jednoho jeho konce na druhý, přičemž informace se šíří nejvýše rychlostí světla).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2543 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17486 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 119 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110558707 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Quasars
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • quasar
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un quasar (source de rayonnement quasi-stellaire, quasi-stellar radiosource en anglais, ou plus récemment « source de rayonnement astronomique quasi-stellaire », quasi-stellar astronomical radiosource), qui peut se traduire en français par presqu'étoile,, est une galaxie très énergétique avec un noyau galactique actif. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers.
 • Un cuásar o quasar (acrónimo Fuente de Radio Cuasi- Estelar en inglés de quasi-stellar radio source) es una fuente astronómica de energía electromagnética, que incluye radiofrecuencias y luz visible.
 • 퀘이사(Quasar)는 매우 멀리 떨어져 있으며 강한 에너지를 방출하는 활동은하핵이다. 발견 당시에 은하처럼 넓게 퍼져 보이는 천체가 아니라, 별과 같은 점광원으로 보였기 때문에, ‘항성과 비슷하다’는 뜻에서 준성(準星, Quasi-stellar Object) 또는 준성전파원(準星電波源, Quasi-stellar Radio Source) 이라는 이름이 붙었다. 퀘이사는 전파와 가시광선을 포함한 거의 모든 전자기파 대역에서 매우 강한 에너지를 내며, 매우 큰 적색편이를 나타낸다.퀘이사의 정체는 비교적 최근인 1980년대 초반까지 논란에 싸여 있었으나, 현재는 은하 중심에 위치한 매우 무거운 블랙홀과 그 주변의 매우 밀도가 높은 지역이라는 것이 밝혀졌다. 퀘이사의 크기는 블랙홀의 슈바르츠실트 반지름의 10 ~ 10,000배 정도이며, 블랙홀 주위에 형성된 강착 원반에 의해 그 에너지를 공급받는다.
 • クエーサー (Quasar、QSO) とは、非常に離れた距離において極めて明るく輝いているために、光学望遠鏡では内部構造が見えず、恒星のような点光源に見える天体(準恒星状電波源、quasi-stellar radio source)のこと。
 • Els quàsars corresponen a una classe de galàxies amb nuclis actius. El seu nom es deu al seu aspecte estel·lar en l'interval visible (quàsar és l'acrònim en anglès de quasi-stellar radio source). És una font astronòmica d' energia electromagnètica, incloent-hi radiofreqüències i llum visible. La seva lluminositat absoluta és molt elevada.
 • Kwazar (z ang. quasar – quasi-stellar radio source lub też QSO – quasi-stellar object, dosłownie "obiekt gwiazdopodobny emitujący fale radiowe") – zwarte źródło ciągłego promieniowania elektromagnetycznego o ogromnej mocy, pozornie przypominające gwiazdę. W rzeczywistości jest to rodzaj aktywnej galaktyki.
 • Ein Quasar ist der Kern einer aktiven Galaxie, die im sichtbaren Bereich des Lichtes nahezu punktförmig (wie ein Stern) erscheint und sehr große Energiemengen in anderen Wellenlängenbereichen ausstrahlt. Der Name Quasar leitet sich von englisch quasi-stellar object (‚quasistellares Objekt‘) bzw. quasi-stellar radio source (‚quasistellare Radioquelle‘) ab.
 • Quasarra urruneko galaxien erdigunean dauden energia formazioak dira. Eguzki-sistemaren tamainakoak izaten dira. Galaxia aktiboetan aurkitzen dira, eta energia gehien ekoizten duten astroak dira unibertsoan. Urtero, quasar batek, 1.000 eguzki-masa irensten ditu.
 • Kvazar, kvasar (transkripce anglického akronymu QUASi-stellAR radio sources) je vesmírné těleso s výrazným rudým posuvem spektra. V optickém dalekohledu se jeví jako hvězda, tedy jako bodový zdroj světla. Dnes jich známe přes 60 000.[zdroj?]Některé kvasary mění velmi rychle svoji svítivost, z čehož se usuzuje na jejich malou velikost (těleso nemůže měnit stavy rychleji, než trvá přenos informace z jednoho jeho konce na druhý, přičemž informace se šíří nejvýše rychlostí světla).
 • Kuasarlar, evrenin en uzak köşelerinde akıl almaz bir enerjiyle parlayan gökadalara verilen addır. Evrenin genç ve çalkantılı dönemindeyken oluştukları bilinmektedir. Merkezlerindeki dev karadeliklerin kütleçekim gücüne kapılan büyük miktarda maddenin ısınıp şiddetli ışınım yayması nedeniyle muazzam parlaklıklarını kazandıkları düşünülmekteydi.
 • Kuasar terjadi ketika gas di sekitar lubang hitam berpindah ke lubang hitam. Ketika gas tersebut mendekati lubang hitam, gas tersebut memanas akibat friksi, dan berpijar begitu cerah sehingga cahaya ini dapat dilihat dari sisi alam semesta lainnya. Kuasar sering lebih cerah dibandingkan dengan keseluruhan galaksi tempat kuasar tersebut.
 • Een quasar (Engelse afkorting voor quasi-stellar radio source), is een astronomisch object, dat in optische telescopen op een ster lijkt (dat wil zeggen een puntbron is), maar een zeer hoge roodverschuiving heeft en zich dus op zeer grote afstand van miljarden lichtjaren bevindt.
 • Az 1960-as években a kutatók csillagszerűnek tűnő rádióforrásokat találtak, melyeket kvazároknak neveztek el (az angol quasi-stellar radio source – csillagszerű rádióforrások – rövidítéséből). Annak ellenére, hogy a források csillagszerűek voltak, színképük hasonlított a Seyfert-galaxismagok színképjeihez. A Seyfert-galaxisok magjának fényessége a galaxisban található csillagok összfényességének a 10-1000-szerese. A kvazárok luminozitása elérheti a 1012 Lo-t is.
 • Quasars (/ˈkweɪzɑr/) or quasi-stellar radio sources are the most energetic and distant members of a class of objects called active galactic nuclei (AGN). Quasars are extremely luminous and were first identified as being high redshift sources of electromagnetic energy, including radio waves and visible light, that appeared to be similar to stars, rather than extended sources similar to galaxies.
 • Un quasar (contrazione di QUASi-stellAR radio source, radiosorgente quasi stellare) è un nucleo galattico attivo estremamente luminoso e generalmente molto distante dalla Terra.
 • Квазар (англ. quasar) — мощное и далёкое активное ядро галактики. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной — их мощность излучения иногда в десятки и сотни раз превышает суммарную мощность всех звёзд таких галактик, как наша. Следы родительских галактик вокруг квазаров (причём далеко не всех) были обнаружены лишь позднее.
 • Um quasar (abreviação de quasi-stellar radio source, ou fonte de rádio quase-estelar) é um objeto astronômico distante e poderosamente energético com um núcleo galáctico ativo, de tamanho maior que o de uma estrela, porém menor do que o mínimo para ser considerado uma galáxia.
 • Квазар е астрономически звезден обект.Много астрономи вярват, че квазарите са най-отдалечените обекти във Вселената. Квазарите излъчват огромно количество енергия - те могат да бъдат няколко милиарда пъти по-ярки от Слънцето. Това ги прави най-ярките светещи обекти в космоса.
rdfs:label
 • Quasar
 • Cuásar
 • Kuasar
 • Kuasar
 • Kvasar
 • Kvazár
 • Kwazar
 • Quasar
 • Quasar
 • Quasar
 • Quasar
 • Quasar
 • Quasar
 • Quàsar
 • Квазар
 • Квазар
 • クエーサー
 • 퀘이사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:subsidiary of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:sociétéSœur of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of