Publius Claudius Pulcher est un général de la République romaine durant la première guerre punique. Il est le fils d'Appius Claudius Caecus (censeur en 312 av. J.-C., à l'origine de l'Aqua Appia et de la Via Appia) et père d'Appius Claudius Pulcher (consul en 212 av. J.-C.). Il est le premier des Claudii à avoir le surnom Pulcher (beau, en latin). En 253 av. J.-C., il est édile curule.En 249 av. J.-C., il est élu consul.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Publius Claudius Pulcher est un général de la République romaine durant la première guerre punique. Il est le fils d'Appius Claudius Caecus (censeur en 312 av. J.-C., à l'origine de l'Aqua Appia et de la Via Appia) et père d'Appius Claudius Pulcher (consul en 212 av. J.-C.). Il est le premier des Claudii à avoir le surnom Pulcher (beau, en latin). En 253 av. J.-C., il est édile curule.En 249 av. J.-C., il est élu consul. Il mène les opérations militaires sur la côte ouest de la Sicile contre les places fortes carthaginoises de Lilybée et Drépane. Il est battu en mer, à la bataille de Drépane par l'amiral carthaginois Aderbal, perdant la plupart de ses navires. Il fut accusé d'impiété, pour avoir avant la bataille méprisé le mauvais présage des poulets sacrés, et les avoir fait jeter à la mer, parce qu'ils refusaient de manger. Selon Valère-Maxime, Cicéron et Suétone, il s'écria, en les jetant à la mer : ut biberent, quando esse nollent ("qu'ils boivent, s'ils ne veulent pas manger")’,.Le Sénat le rappelle et lui ordonne d'abandonner son mandat de consul et de désigner un dictateur comme remplaçant. Par mépris, il désigne l'un de ses affranchis, Marcus Claudius Glicia (qui abdiquera peu après), et fut condamné pour ce fait. Il meurt avant 244, car sa sœur la vestale Claudia regrette que par son absence, il ne puisse la débarrasser de la foule qui encombre le passage en la mobilisant sur ses navires.
 • プブリウス・クラウディウス・プルケル(ラテン語: Publius Claudius Pulcher, ? - 紀元前249年/紀元前246年没)は、第一次ポエニ戦争期の共和政ローマの政治家・軍人。名門クラウディウス氏族の出自である。父はアッピウス・クラウディウス・カウデクス。息子はアッピウス・クラウディウス・プルケル。紀元前253年にアエディリスに当選、紀元前249年にコンスルに当選する。そしてコンスルとして第一次ポエニ戦争に参戦、しかしカルタゴに敗戦してしまう。理由は戦闘前の鳥占いで使われる聖なる鶏の餌のついばみ方が悪かったことを無視した結果と伝えられるが、ガイウス・スエトニウス・トランクィッルス、マルクス・トゥッリウス・キケロ、ウァレリウス・マクシムスによれば、クラウディウスは「餌を食べないのなら水なら飲むだろう」と言って聖なる鶏を海に放り投げたという。そして能力の欠如と信仰心のなさを咎められ罰金刑を受け、その後すぐに没した。死因は自死とも考えられている。
 • Publi Claudi Pulcre I (Publius Claudius APP. F. C. N. Pulcher) fou el fill segon d'Appius Claudius C. F. APP. N. Caecus i el primer a portar el cognom Pulcre. Fou cònsol el 249 aC i va dirigir la flota que va enviar reforços a Lilibea. Desafiant els auguris va atacar la flota cartaginesa a la batalla de Drepana, però fou derrotat completament i va perdre tota la flota. Fou cridat a Roma en conseqüència i se li va demanar la designació d'un dictador càrrec que va recaure en Marc Claudi Glícies o Glícia, fill d'un llibert, designació que fou anul·lada. Fou acusat d'alta traïció i severament castigat segons uns o aturat el judici segons altres (en aquest cas més tard fou jutjat de nou i va haver de pagar una multa). No es va poder sobreposar a la seva desgràcia i va morir abans del 246 aC (probablement es va suïcidar).
 • Públio Cláudio Pulcro (em latim, Publius Claudius Pulcher; morto entre 249 a.C. e 246 a.C.) foi um general da República de Roma pertencente à gens Claudia e que lutou nas Guerras Púnicas. Foi o segundo filho do famoso político romano Ápio Cláudio Cáudice, cônsul em 264 a.C. Foi o primeiro membro da família Cláudia que recebeu o cognome Pulcro (Pulcher, no senso de "charmoso").Foi nomeado edil curul em 253 a.C. e cônsul em 249 a.C. Como cônsul recebeu o comando da frota romana durante a Primeira Guerra Púnica, enviada a reforçar as tropas romanas em Lilibeia.Perdeu a Batalha de Drépano contra Cartago, supostamente por ignorar um mau preságio consistente em que os frangos sagrados recusaram comer. Segundo Valério Máximo, Suetônio e Cícero, Cláudio jogou todos os frangos ao mar dizendo ut biberent, quando esse nollent ("Não querem comer, pois então lhe deem de beber").Foi chamado de volta a Roma e ordenado escolher um ditador, embora a sua nomeação do seu subordinado Marco Cláudio Glícia foi imediatamente revogada.Públio Cláudio foi acusado de alta traição, e, de acordo com Políbio e Cícero, foi severamente castigado. Segundo outros relatos, devido a tormenta o procedimento foi detido, mas foi destituído uma segunda vez. Não sobreviveu muito tempo à sua desgraça. Morreu antes de 246 a.C.. Existe a probabilidade de que se suicidasse.Foi o pai de Ápio Cláudio Pulcro, cônsul em 212 a.C.== Referências == Este artigo foi inicialmente traduzido do artigo da Wikipédia em espanhol, cujo título é «Publio Claudio Pulcro».
 • Publius Claudius Pulcher (? – Kr. e. 246 előtt) római politikus, a patrícius Claudiusok nemzetségének tagja, Appius Claudius Caecus fia volt.Az első pun háború során, Kr. e. 249-ben consullá választották, ő pedig flottát küldött Lilybaeumba, hogy megerősítse az ott állomásozó római csapatokat. Az augurok intése ellenére a pun flottára is rátámadt, ám a drepanumi csata során teljes vereséget szenvedett, haderejének java része elpusztult. Ekkor visszahívták, hogy dictatort nevezzen ki, ő azonban egy libertinus fiát, bizonyos Marcus Claudius Gliciát jelölte, amit természetesen nem fogadott el a senatus. A háború során hazaárulással vádolták meg; Cicero és Polübiosz szerint megbüntették, Valerius Maximus viszont úgy tudja, hogy egy vihar megakadályozta a gyűlést, így csak egy másodszori vádemelés során bírságolhatták meg. Kr. e. 246-ban már nem élt, valószínűleg öngyilkosságot követett el.Három testvéréről tudunk, Appius Crassus Rufus Kr. e. 268-ban, Caius Cento pedig Kr. e. 240-ben viselt consuli méltóságot. Utóbbi Kr. e. 217-ben interrex, Kr. e. 213-ban dictator is volt. Tiberius Neróról nevén kívül nem tudunk semmit. Publius fia, Appius Claudius Pulcher Kr. e. 212-ben volt consul.
 • Публий Клавдий Пулхер (на латински: Publius Claudius Pulcher) е римски политик и генерал от фамилията на Клавдиите.Той е син на Гай Клавдий Центон и брат на Апий Клавдий Кавдекс и първият Клавдии, на който се дава когноменът Пулхер („красив“).През 253 пр.н.е. той е едил и през 249 пр.н.е. консул заедно с Луций Юний Пул. Като консул е командир на римската флота в първата пуническа война. Той губи битката при Дрепана в Сицилия против картагенците, понеже игнорирал лошия знак, когато някои кокошки не искали да ядат. По Светоний и Цицерон Клавдий хвърля кокошките във водаата, ut biberent, quando esse nollent („за да пият, щом не искат да ядат“). Той е извикан обратно в Рим и накаран да номинира един диктатор. Той номинира своя подчинен Марк Клавдий Глиция, което не e признато и се избира Авъл Атилий Калатин. Клавдий получава парична глоба. Скоро след това той умира, вероятно се самоубива (вероятно през 246 пр.н.е.).Легендарната Клавдия Квинта е вероятно негова дъщеря.Неговият син Апий Клавдий Пулхер e консул 212 пр.н.е.
 • Publio Claudio Pulcro (en latín, Publius Claudius Pulcher) (muerto entre 249 a. C. y 246 a. C.) fue un general de la República de Roma perteneciente a la gens Claudia y que luchó en las Guerras Púnicas. Fue el segundo hijo del famoso político romano Apio Claudio Caudex, cónsul en 264 a. C. Fue el primer miembro de la familia Claudia que recibió el cognomen Pulcro (Pulcher, en el sentido de "apuesto").Fue edil curul en 253 a. C. y cónsul en 249 a. C. Como cónsul recibió el mando de la flota romana durante la Primera Guerra Púnica, enviada a reforzar las tropas romanas en Lilibea.Perdió la Batalla de Drépano contra Cartago, supuestamente por haber ignorado un mal presagio consistente en que los pollos sagrados se negaron a comer. Según Valerio Máximo, Suetonio y Cicerón, Claudio arrojó todos los pollos al mar diciendo ut biberent, quando esse nollent ("entonces que beban, dado que se negaron a comer").Fue llamado de vuelta a Roma y ordenado a elegir un dictador, pero su nombramiento de su subordinado Marco Claudio Glicia fue inmediatamente revocado.Publio Claudio fue acusado de alta traición, y, de acuerdo con Polibio y Cicerón, fue severamente castigado. Según otros relatos, debido a una tormenta se detuvo el procedimiento, pero fue destituido una segunda vez con una multa. No sobrevivió mucho tiempo a su desgracia. Estaba muerto antes del año 246 a. C.. Existe la probabilidad de que se suicidase.Fue el padre de Apio Claudio Pulcro, cónsul en el año 212 a. C.
 • Publius Claudius Pulcher war ein römischer Politiker und Feldherr aus der Familie der Claudier. Er war vermutlich der Sohn des Politikers Appius Claudius Caudex (es wird auch, chronologisch fragwürdig, Appius Claudius Caecus als sein Vater genannt) und der erste Claudier, dem das Cognomen Pulcher („hübsch“) gegeben wurde.Er war im Jahr 253 v. Chr. kurulischer Ädil und im Jahr 249 v. Chr. Konsul. Als Konsul hatte er das Kommando über die römische Flotte im Ersten Punischen Krieg. Er verlor die Schlacht von Drepana gegen die Karthager, angeblich, weil er ein schlechtes Omen ignorierte, als einige Hühner sich weigerten zu fressen. Nach Sueton und Cicero warf Claudius sie ins Wasser, ut biberent, quando esse nollent („damit sie trinken, wenn sie nicht essen wollen“). Er wurde nach Rom zurückgerufen und angewiesen, einen Diktator zu ernennen. Die Nominierung seines Untergebenen Marcus Claudius Glicia wurde überstimmt. Er wurde der Inkompetenz und Pietätlosigkeit beschuldigt und mit einer Geldstrafe belegt. Er starb kurze Zeit später, möglicherweise durch Selbstmord.Die legendäre Claudia Quinta war möglicherweise seine Tochter.
 • Публий Клавдий Пульхр (лат. Publius Claudius Pulcher) — римский государственный деятель, консул 249 до н. э.Отцом Публия был консул 307 до н. э. Аппий Клавдий Цек. Он первым из своего рода получил прозвище Pulcher («прекрасный»).Около 253 до н. э. Пульхр занял должность курульного эдила. В 249 до н. э. он был избран консулом и получил командование на Сицилии в войне против Карфагена. На командном посту Пульхр проявил небывалое высокомерие и опрометчивость. Он прекратил осаду Лилибея и увел весь флот к Дрепану. Там Пульхр демонстративно пренебрег неблагоприятными результатами гаданий, а затем вступил в морское сражение с карфагенским военачальником Адгербалом и потерпел тяжелое поражение. Получив поручение сената о назначении диктатора, он в насмешку назначил им своего посыльного Глиция.Впоследствии Пульхр был обвинен в государственной измене народными трибунами Пуллионом и Фунданием. Комиции, собравшиеся для суда над ним, были распущены из-за внезапного ливня, а при повторном рассмотрении дела народный трибун наложил вето. По-видимому, после этого обвинение предъявленное Клавдию, было изменено, но он был все же оштрафован на крупную сумму. В 246 до н. э. Клавдия уже не было в живых.
 • Publius Claudius Pulcher - członek patrycjuszowskiego rodu Klaudiuszów, jednego z najbardziej wpływowych w okresie republiki. Od niego bierze początek gałąź Klaudiuszów Pulcher. Syn Appiusza Klaudiusza Kaudeksa (Appius Claudius Caudex), konsula w 264 r. p.n.e.. edyl w 253 p.n.e. Jako konsul Publiusz w 249 p.n.e. w czasie I wojny punickiej zaatakował flotę Kartagińską pod Drepanum (dzisiejsze Trapani) na Sycylii. Został pobity tracąc 93 okręty ze 120. Uważano, że porażkę spowodował postępek Klaudiusza, który święte kurczaki używane do wróżenia wyniku bitwy, a które nie chciały jeść, co uważano za złą wróżbę, kazał wyrzucić do morza mówiąc "niech piją, skoro nie chcą jeść". Został odwołany do Rzymu i polecono mu wyznaczyć dyktatora. Pogardliwie dla senatu wyznaczył na dyktatora swojego podwładnego Marka Klaudiusza Glycjasza. Oskarżony o niekompetencję został uznany za winnego. Zmarł krótko potem, prawdopodobnie śmiercią samobójczą.Jego synem był Appiusz Klaudiusz Pulcher, konsul w 212 p.n.e.
 • Publius Claudius Pulcher (d 249 BC/246 BC) (of the Claudii family) was a Roman general. His father was Gaius Claudius Centho. He was the brother of the famous Roman politician Appius Claudius Caudex (consul in 264 BC). He was the first of the Claudii to be given the cognomen "Pulcher" ("handsome"). He was curule aedile in 253 BC and consul in 249. As consul he was given command of the Roman fleet during the First Punic War. He lost the Battle of Drepana against the Carthaginians after ignoring a bad omen when the sacred chickens refused to eat. According to Valerius Maximus, Suetonius[1] and Cicero, Claudius threw them into the sea, ut biberent, quando esse nollent ("so that they might drink, since they refused to eat"). He was recalled to Rome and ordered to appoint a dictator; his nomination of his subordinate Marcus Claudius Glicia was overruled. He was tried for incompetence and impiety and was fined, and died soon afterwards, possibly by suicide.He was the father of Appius Claudius Pulcher, consul in 212 BC
 • Publio Claudio Pulcro (in latino: Publius Claudius Pulcher) (288 a.C. circa – 247 a.C.) è stato un militare e politico romano.
 • Publius Claudius Pulcher (van de gens Claudia) was een Romeins generaal. Hij was de zoon van de beroemde Romeinse politicus Appius Claudius Caecus. Hij was de eerste uit de Claudii familie om de bijnaam "Pulcher" ("de Schone").Hij was aedilis curulis in 253 v.Chr. en consul in 249. Als consul kreeg hij het bevel over de Romeinse vloot tijdens de Eerste Punische Oorlog. Hij verloor de Slag bij Drepana tegen de Carthagers, naar verluidt omdat hij slechte voortekenen negeerde, toen enkele kippen weigerden te eten. Volgens Suetonius en Cicero gooide Claudius hen in zee, ut biberent, quando esse nollent ("zodat zij drinken, wanneer ze niet willen eten"). Hij werd teruggeroepen naar Rome en bevolen om een dictator aan te wijzen; zijn nominatie van zijn ondergeschikte Marcus Claudius Glicia werd verworpen. Hij werd veroordeeld voor incompetentie en zondigheid en kreeg een boete. Hij stierf snel daarna, mogelijk door zelfmoord.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1929453 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2926 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 91864589 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:actuel
 • P. Claudius Appius avec L. Iunius Pullus
prop-fr:après
 • P. Servilius Geminus II et C. Aurelius Cotta II
prop-fr:avant
 • L. Manlius Vulso II et C. Atilius Regulus II
prop-fr:fonction
 • Consul de la République romaine
prop-fr:liste
 • Liste des consuls de la République romaine
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:étatboîte
 • uncollapsed
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Publius Claudius Pulcher est un général de la République romaine durant la première guerre punique. Il est le fils d'Appius Claudius Caecus (censeur en 312 av. J.-C., à l'origine de l'Aqua Appia et de la Via Appia) et père d'Appius Claudius Pulcher (consul en 212 av. J.-C.). Il est le premier des Claudii à avoir le surnom Pulcher (beau, en latin). En 253 av. J.-C., il est édile curule.En 249 av. J.-C., il est élu consul.
 • プブリウス・クラウディウス・プルケル(ラテン語: Publius Claudius Pulcher, ? - 紀元前249年/紀元前246年没)は、第一次ポエニ戦争期の共和政ローマの政治家・軍人。名門クラウディウス氏族の出自である。父はアッピウス・クラウディウス・カウデクス。息子はアッピウス・クラウディウス・プルケル。紀元前253年にアエディリスに当選、紀元前249年にコンスルに当選する。そしてコンスルとして第一次ポエニ戦争に参戦、しかしカルタゴに敗戦してしまう。理由は戦闘前の鳥占いで使われる聖なる鶏の餌のついばみ方が悪かったことを無視した結果と伝えられるが、ガイウス・スエトニウス・トランクィッルス、マルクス・トゥッリウス・キケロ、ウァレリウス・マクシムスによれば、クラウディウスは「餌を食べないのなら水なら飲むだろう」と言って聖なる鶏を海に放り投げたという。そして能力の欠如と信仰心のなさを咎められ罰金刑を受け、その後すぐに没した。死因は自死とも考えられている。
 • Publio Claudio Pulcro (in latino: Publius Claudius Pulcher) (288 a.C. circa – 247 a.C.) è stato un militare e politico romano.
 • Públio Cláudio Pulcro (em latim, Publius Claudius Pulcher; morto entre 249 a.C. e 246 a.C.) foi um general da República de Roma pertencente à gens Claudia e que lutou nas Guerras Púnicas. Foi o segundo filho do famoso político romano Ápio Cláudio Cáudice, cônsul em 264 a.C. Foi o primeiro membro da família Cláudia que recebeu o cognome Pulcro (Pulcher, no senso de "charmoso").Foi nomeado edil curul em 253 a.C. e cônsul em 249 a.C.
 • Publius Claudius Pulcher (d 249 BC/246 BC) (of the Claudii family) was a Roman general. His father was Gaius Claudius Centho. He was the brother of the famous Roman politician Appius Claudius Caudex (consul in 264 BC). He was the first of the Claudii to be given the cognomen "Pulcher" ("handsome"). He was curule aedile in 253 BC and consul in 249. As consul he was given command of the Roman fleet during the First Punic War.
 • Публий Клавдий Пулхер (на латински: Publius Claudius Pulcher) е римски политик и генерал от фамилията на Клавдиите.Той е син на Гай Клавдий Центон и брат на Апий Клавдий Кавдекс и първият Клавдии, на който се дава когноменът Пулхер („красив“).През 253 пр.н.е. той е едил и през 249 пр.н.е. консул заедно с Луций Юний Пул. Като консул е командир на римската флота в първата пуническа война.
 • Publius Claudius Pulcher - członek patrycjuszowskiego rodu Klaudiuszów, jednego z najbardziej wpływowych w okresie republiki. Od niego bierze początek gałąź Klaudiuszów Pulcher. Syn Appiusza Klaudiusza Kaudeksa (Appius Claudius Caudex), konsula w 264 r. p.n.e.. edyl w 253 p.n.e. Jako konsul Publiusz w 249 p.n.e. w czasie I wojny punickiej zaatakował flotę Kartagińską pod Drepanum (dzisiejsze Trapani) na Sycylii. Został pobity tracąc 93 okręty ze 120.
 • Publius Claudius Pulcher (van de gens Claudia) was een Romeins generaal. Hij was de zoon van de beroemde Romeinse politicus Appius Claudius Caecus. Hij was de eerste uit de Claudii familie om de bijnaam "Pulcher" ("de Schone").Hij was aedilis curulis in 253 v.Chr. en consul in 249. Als consul kreeg hij het bevel over de Romeinse vloot tijdens de Eerste Punische Oorlog.
 • Publio Claudio Pulcro (en latín, Publius Claudius Pulcher) (muerto entre 249 a. C. y 246 a. C.) fue un general de la República de Roma perteneciente a la gens Claudia y que luchó en las Guerras Púnicas. Fue el segundo hijo del famoso político romano Apio Claudio Caudex, cónsul en 264 a. C. Fue el primer miembro de la familia Claudia que recibió el cognomen Pulcro (Pulcher, en el sentido de "apuesto").Fue edil curul en 253 a. C. y cónsul en 249 a. C.
 • Публий Клавдий Пульхр (лат. Publius Claudius Pulcher) — римский государственный деятель, консул 249 до н. э.Отцом Публия был консул 307 до н. э. Аппий Клавдий Цек. Он первым из своего рода получил прозвище Pulcher («прекрасный»).Около 253 до н. э. Пульхр занял должность курульного эдила. В 249 до н. э. он был избран консулом и получил командование на Сицилии в войне против Карфагена. На командном посту Пульхр проявил небывалое высокомерие и опрометчивость.
 • Publi Claudi Pulcre I (Publius Claudius APP. F. C. N. Pulcher) fou el fill segon d'Appius Claudius C. F. APP. N. Caecus i el primer a portar el cognom Pulcre. Fou cònsol el 249 aC i va dirigir la flota que va enviar reforços a Lilibea. Desafiant els auguris va atacar la flota cartaginesa a la batalla de Drepana, però fou derrotat completament i va perdre tota la flota.
 • Publius Claudius Pulcher war ein römischer Politiker und Feldherr aus der Familie der Claudier. Er war vermutlich der Sohn des Politikers Appius Claudius Caudex (es wird auch, chronologisch fragwürdig, Appius Claudius Caecus als sein Vater genannt) und der erste Claudier, dem das Cognomen Pulcher („hübsch“) gegeben wurde.Er war im Jahr 253 v. Chr. kurulischer Ädil und im Jahr 249 v. Chr. Konsul. Als Konsul hatte er das Kommando über die römische Flotte im Ersten Punischen Krieg.
 • Publius Claudius Pulcher (? – Kr. e. 246 előtt) római politikus, a patrícius Claudiusok nemzetségének tagja, Appius Claudius Caecus fia volt.Az első pun háború során, Kr. e. 249-ben consullá választották, ő pedig flottát küldött Lilybaeumba, hogy megerősítse az ott állomásozó római csapatokat. Az augurok intése ellenére a pun flottára is rátámadt, ám a drepanumi csata során teljes vereséget szenvedett, haderejének java része elpusztult.
rdfs:label
 • Publius Claudius Appius Pulcher
 • プブリウス・クラウディウス・プルケル
 • Publi Claudi Pulcre I
 • Publio Claudio Pulcro
 • Publio Claudio Pulcro (console 249 a.C.)
 • Publius Claudius Pulcher
 • Publius Claudius Pulcher (Konsul 249 v. Chr.)
 • Publius Claudius Pulcher (consul 249 BC)
 • Publius Claudius Pulcher (consul in 249 v.Chr.)
 • Publiusz Klaudiusz Pulcher (konsul 249 p.n.e.)
 • Públio Cláudio Pulcro
 • Публий Клавдий Пулхер (консул 249 пр.н.е.)
 • Публий Клавдий Пульхр (консул 249 года до н. э.)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of