Dans la mythologie égyptienne, Ptah (Celui qui ouvre) est le démiurge de Memphis, dieu des artisans et des architectes. Dans la triade de Memphis, il est l'époux de Neith et deviendra tardivement celui de Sekhmet, il est le père de Néfertoum.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la mythologie égyptienne, Ptah (Celui qui ouvre) est le démiurge de Memphis, dieu des artisans et des architectes. Dans la triade de Memphis, il est l'époux de Neith et deviendra tardivement celui de Sekhmet, il est le père de Néfertoum.
 • Ptah az ókori egyiptomi vallás egyik istene. Memphisz főistene, a memphiszi teológia szerint világteremtő isten. Azon istenek közé tartozik, akiknek nincs állati alakjuk.Kék, fejre simuló sapkában álló múmiaként szokás ábrázolni, kezében összefogott dzsed-oszloppal, uasz-jogarral, ankhhal – a három szimbólumot időnként egyetlen jogarrá kombinálták össze a későbbi korokban. Alakját időnként könnyű összetéveszteni Honszuval, ám Ptah nem visel más fejdíszt, míg Honszut gyermektinccsel és néha Thotéhoz hasonló holdas fejdísszel szokták ábrázolni. Triászának ő a főalakja, felesége Szahmet, a félelmetes, kettős természetű, oroszlánfejű istennő, fiuk a lótuszkoronás Nofertum.Ptah tisztelete legalábbis egyidős Memphisszel és az egyesített birodalommal. Még a város egyik nevében is megtalálható: Hut-ka-Ptah jelentése: „Ptah lelkének háza”. Első ábrázolása egy I. dinasztia idejéből való kőedényen került elő – Flinders Petrie Tarkhan mellett találta, Memphisztől délre. Ez a déli irány szinte szimbolikus is lehetne, ugyanis Ptah memphiszi temploma a város falától délre állt – innen ered Ptah egyik állandó jelzője, a „falától délre levő”. Ptahot a kézművesek és művészetek isteneként is tisztelték, ennek jeléül főpapja a „nagy, a kézművesek vezetője” címet viselte. Ezért az ókori görögök Ptahot azonosították Héphaisztosz (az istenek kovácsa) alakjával. Kultusza térben és időben egyaránt elterjedt volt a Két Országban a Középbirodalom korától a Későkorig.Tisztelete mindig nagy súlyt kapott. Szokarisz, a memphiszi nekropolisz oltalmazója (kinek emlékét Szakkara a nevében is őrzi) egy idő után beleolvadt alakjába, majd Ozirisszel került szorosabb összefüggésbe, többek között az Ápisz-bikák kapcsán. Ennek ellenére elkerülte a teljes azonosítást – ebben is a ritka kivételek közé tartozik.Magának a Memphiszi Teológiának fennmaradása is érdekes történet. Szövege szerint egy ősrégi, féregrágta papiruszon találták Sabaka fáraó idején, és, hogy a pusztulástól megóvják, kőbe vésték. (Megmaradt töredéke a British Museumban található.) Ezzel a férgek dolgát jócskán megnehezítették, de korunk kutatóiét is. Nem lehet tudni ugyanis, hogy a régi korokat nagyra becsülő, a régi iratok nyelvét jól ismerő és ügyesen utánzó időszakban nem csak a nagyobb nyomaték kedvéért hivatkoztak-e az óbirodalmi ősökre, mint az gyakori volt ebben a korban.Ptah és a Memphiszi Teológia érdekes ellentmondásban áll Atummal és a hozzá kapcsolódó teremtésmítosszal. (Teremtésmítoszokban ugyanis az egyiptomiak nem szenvedtek hiányt!) A teremtő aktus Ptahnál pusztán szellemi, míg Atumnál az anyag az elsődleges. Atum önnemzéssel teremtette a világot, Ptah viszont a gondolat és a szó erejével. Az egyiptomi felfogás szerint a „valóság” létrehozásához az kellett, hogy a szív kigondolja és a száj kimondja azt, ami megvalósul. Az első ahhoz, hogy, mint idea megjelenhessen, a második azért, hogy az idea valósággá válhasson. (Ez az eszme visszacseng a mai ezoterikus gondolkodásban is!) Ptah a teremtéskor – az egyiptomiak úgy hívják: az első alkalom – nem csak a világot hozta létre, hanem az isteneket és azok alakját, szentélyeit, rituáléit is:„Ptah elégedett volt, minekután megteremtett minden dolgot és minden isteni szót. Megalkotta az isteneket, létrehozta a városokat, kijelölte Ő a kerületeket (nomoszokat). Elhelyezte az isteneket szentélyeikbe, elrendelte áldozataikat, szentélyeiket megalapítván. Olyanná tette a testüket, hogy szívük elégedett legyen.”(Kákosy László fordítása)Az anyag és a szellem világnézete áll itt szemben egymással! Szembenállásuk azonban megmaradt a hitvita szintjén, nem vont magával tényleges összeütközést, vallásháborút.A szó, a név teremtő erejének egyiptomi mítosza nem egyedülálló elképzelés az ókorban. Az akkád (babiloni) teremtés-eposz, az Enúma elis kezdete is erre utal:„Midőn fönt az ég nevetlen,S alant a föld szintazonképp;(…)Nem volt szárazföld se, víz se,s egyike sem az isteneknek,név nélkül szunnyadott a sors is”. (Rákos Sándor fordítása)
 • Ptah, ook gespeld als Peteh was in de Egyptische Mythologie in het Oude Rijk de vergoddelijking van de primordiale wereld in de Enneadische kosmogonie, dat letterlijk Ta-tenen (of Tathenen) werd genoemd met de betekenis van verrezen land, of als Tanen, met de betekenis van ondergelopen land.Het was de lokale godheid van de stad Memphis, die in het Oude Rijk lange tijd de hoofdstad was. Er is een versie van het Egyptisch scheppingsverhaal waarin niet de zonnegod Ra de god van de schepping is, maar Ptah. Deze versie staat vereeuwigd op de Steen van Palermo die ooit de tempel van Ptah in Memphis sierde. Dit heiligdom noemde men Hwt-ka-Ptah oftewel "Huis van de Geest van Ptah".Hij is de man van Bastet en wordt voorgesteld als een rijzige man met sluitende kleding en een nauwe hoofdkap. Hij draagt een maät met ankh gecombineerd. Vanaf het Middenrijk werd hem ook een rechte baard gegeven.Ptah is de pottenbakker onder de goden en ook de brenger van de smeedkunst en de beeldhouwkunst. Hij schiep de mensheid op zijn pottenbakkerswiel en staat de mensheid altijd bij. Hij vormde ze uit klei en blies er een goddelijke vonk in (vergelijk Genesis). Van hem wordt ook gezegd dat hij de wereld schiep "met gedachten uit zijn hart en woorden van zijn tong".Daarna volgde Ra hem op, vervolgens Shu, Geb, en Osiris. Dan greep Seth de macht maar deze werd verslagen door Horus.De naam in transcriptie als Ḥwt-k3-Ptḥ (van Hwt-ka-Ptah of Hat-ka-Ptah "tempel van de Ka van Ptah") werd in het Grieks vertaald tot 'Αι γυ πτος' of 'Aeguptos'. In het oude Griekenland ging na verloop van tijd die naam van dit heiligdom over op het gehele gebied: het is de naam van Egypte.Men beschouwde Imhotep, die de trappenpiramide bouwde, als zijn zoon.In het Oude Rijk versmolt zijn cultus met die van de valkgod Sokar of Sokaris. Uit deze combinatie ontstond de begrafenisgod Ptah-Sokar. Vanzelf nam deze godheid geleidelijk attributen van de dodengod Osiris over. Zo ontstond Ptha-Sokar-Osiris, waarvan vaak beeltenissen werden als grafgift meegegeven aan privépersonen.De oude Grieken namen hem onder de naam Hephaistos op in hun pantheon.
 • Nella mitologia egizia Ptah ("creatore") (o Tanen, Ta-tenen, Tathenen, Peteh, Phtha) è un dio creatore, demiurgo della città di Menfi, patrono degli artigiani e degli architetti nonché dio del sapere e della conoscenza. Lui stesso fu ingegnere, muratore, fabbro, artista.Api era il suo oracolo. Fu connesso con le divinità Seker e Osiride, che insieme costituirono Ptah-Seker-Osiride. Come Tanen, Ptah era conosciuto come divinità ctonia.Fu sposato con Sekhmet o (secondo poche fonti) Bastet. Fra i suoi figli: Nefertum, Mihos e Imhotep.Nell'iconografia è raffigurato come un uomo mummificato con barba, che tiene fra le mani uno scettro composito con l’ankh (simbolo della vita), l’uas come bastone del potere, e il djed (simbolo della stabilità). Spesso ha sul capo una calotta di pelle.Da alcune fonti viene considerato il solo creatore non creato dell’intero universo, ed è anche ritenuto, a volte, una personificazione della materia primordiale (Ta-tenen). Ad un certo punto della storia egizia infatti si inizierà ad assimilare queste due divinità in un'unica entità, Ptah-Tatenen, secondo un processo non dissimile a quello accaduto all'assai più noto Amon-Ra.L’importanza del ruolo di Ptah nella mitologia egiziana è testimoniata dall'etimologia del termine "Egitto", una corruzione greca della frase "Hut-ka-Ptah", o "Casa dello Spirito di Ptah".
 • Ptah (czyt. pta) - bóg memficki. W mitologii egipskiej jest to bóg stwórca, stojący na czele Wielkiej Trójki Bogów. Razem z lwiogłową Sechmet i Nefertumem tworzyli w Memfis triadę. Ptah był opiekunem sztuk i rzemiosła. Występował pod postacią człowieka, z ogoloną głową i laską (będącą połączeniem symbolu anch, berła uas i filaru dżed) w ręku. Świętym zwierzęciem Ptaha był Apis. Za syna Ptaha uznano Nefertuma oraz półboga Imhotepa, arcykapłana i budowniczego piramidy Dżasera. W okresie hellenistycznym utożsamiany przez Greków z Hefajstosem.== Przypisy ==
 • En la mitologia egípcia Ptah ("creador") és un déu creador i deïtat patrona de Memfis, així com dels artesans. A diferència de Sokar, un altre déu dels artesans, Ptah estava associat amb alguns artesans basats en la pedra. Apis era el seu oracle. Tardanament fou combinat amb Seker i Osiris per crear Ptah-Seker-Osiris. Com a Tanen, Ptah era conegut com a un déu de les ànimes i l'inframon.Estava casat amb Sekhmet o (més extranyament) Bastet. La seva descendència inclou Nefertem, Mihos, Imhotep i Maahes. En alguns mites fou el creador de Ra.En l'art se'l representava com a un home momificat sostenint un ceptre amb les seves mans que estava guarnit amb un ankh, was i djed (símbols de la vida, poder i estabilitat, respectivament).Noms alternatius: Ta-tenen, Tanen, Tathenen
 • Ptah (podle některých názorů je jméno odvozeno od slovního základu později v egyptštině označujícího vytváření soch a jiných artefaktů – snad je lze přeložit jako „Zobrazovatel“; doložen je řecký přepis jména v podobě Φθα, Řekové jej však většinou ztotožňovali s Héfaistem) je staroegyptský bůh doložený už v době 1. dynastie, původně snad uctívaný jen jako lokální bůh v oblasti města Mennoferu, s nímž byl po celou dobu trvání svého kultu spojen. Ve svém kosmologickém aspektu je jedním z bohů země a původcem všech forem hmoty, což vedlo k jeho pojímaní jako patrona řemeslníků a umělců. Častěji je zmiňován od doby 5. dynastie, kdy je jeho jméno součástí jmen některých hodnostářů. V Mennoferské kosmologii zaznamenané na Šabakově desce je pokládán za svrchovaného Stvořitele ostatních bohů a všeho existujícího.Někdy ovšem postava boha Ptaha splývá s bohem Thovtem
 • Ptah („der Bildner“) ist einer der Götter der altägyptischen Religion. Sein Hauptkultort war Memphis, eine Stadt knapp südlich des heutigen Kairo, die über lange Zeiträume der pharaonischen Geschichte königliche Residenz war. Trotz dieser zentralen Position in der bedeutendsten Königsresidenz des alten Ägypten brachte es Ptah nie zum obersten Reichsgott und stand deshalb meist in zweiter Reihe hinter den bedeutenden Göttern Re, Osiris und Amun. Das hinderte die Priester in Memphis aber nicht daran, ein eigenes theologisches Gedankengebäude zu entwerfen, in dem Ptah zum obersten Schöpfungsgott und zum Herrn aller Götter erklärt wurde. Das Denkmal memphitischer Theologie ist bis heute einer der wichtigsten theologischen Texte des alten Ägypten zu den Themen Kosmogonie und Theogonie, also der Erschaffung der Welt und der Götter.
 • Ptah ( /pəˈtɑː/; Templat:Lang-egy, kemungkinan diucapkan sebagai Pitaḥ dalam bahasa Mesir kuno) adalah dewa dalam agama Mesir kunoPtah adalah pendewaan dari gundukan primordial dalam kosmogoni Ennead, yang secara lebih harfiah disebut Ta-tenen'. Ptah juga disebut Djed Yang Mulia.Dalam Batu Shabaka disebutkan bahwa Ptah menciptakan dunia dengan cara memimpikannya dalam hatinya, lalu mengucapkannya. Atum diciptakan oleh Ptah untuk mengatur ciptaannya, duduk di atas gundukan primordial.Dia digambarkan sebagai mumi berjanggut, seringkali mengenakan topi tengkorak, sambil memegang ankh, was, dan djed, simbol kehidupan, kekuasaan, dan kestabilan. Dia juga dianggap mewujudkan diri dalam bentuk banteng Apis, dan kemungkinan pada awalnya dia merupakan dewa kesuburan.Ptah juga dianggap sebagai dewa para perajin, terutama para para perajin batu. Selain itu, Ptah digabungkan dengan dewa Seker, menghasilkan dewa Ptah-Seker, dan menjadi dewa dunia bawah. Pada Kerajaan Pertengahan, Ptah-Seker digabungkan dengan dewa Osiris dan menghasilkan dewa yang dikenal sebagai Ptah-Seker-Osiris, yang berperan sebagai penguasa dunia bawah.
 • Птах или Пта, — одно из имен Бога-Творца в древнеегипетской религиозной традиции. Птах является супругом богини Сехмет.Так, различным проявлениям Единой Божественной природы древние египтяне давали различные имена, символическим образом их выражавшие. Каждому имени соответствовал и свой иконографический канон. Птах изображался в виде человека в одеянии, плотно облегающем и закрывающем его, кроме кистей рук, держащих посох «уас». К имени Птах часто прилагался эпитет «Тот, Кто за южной стеной», (юг в египетской символике — образ вечности), иным словом Птах — это Бог по ту сторону творения, Тот, Кто в вечности, Бог Сам в Себе, Творец за пределами Своего творения. В 647 речении «Текстов Саркофагов» содержится речение от имени Птаха: «Я Тот, Кто к югу от Моей стены, повелитель богов, царь небесный, творец душ, правитель обеих земель (неба и земли — прим.), творец душ, дарующий душам венцы, существенность и бытие, Я творец душ и жизнь их в руке Моей, когда Я желаю, Я творю и живут они, ибо Я творящее слово, которое на устах Моих и премудрость, которая в теле Моем, достоинство Мое в руках моих, Я — Господь». Центром почитания Птаха был город Мемфис. Своеобразным образом таинственного и непостижимого бытия Птаха было само расположение Мемфисского храма Птаха — вне стен города, за южной стеной.Культ Птаха имел общеегипетский характер, был распространен также в Нубии, Палестине, на Синае.Согласно «Памятнику мемфисской теологии» — богословскому произведению мемфисских жрецов, фиксирующему по видимости более древнее предание, Птах — демиург, Бог Творец, создавший первых восемь богов, (первичных качеств творения, или проявлений Своей божественной сущности), составлявших четыре пары: Нун и Нунет (бездна), само же употребление пары имен, мужского и женского — символическое указание на способность рождать жизнь; Хух и Хухет (неисчислимость, обнимающая всё, бесконечность), Кук и Кукет (тьма, также обладающая потенциями творения); Амон и Амонет (безвидность, отсутствие определенного образа — не путать с именем Творца Амон) из которых Он творит мир и все в нём существующее (животных, растения, людей, города, храмы, ремесла, искусства и т. д.) «языком и сердцем», задумав творение в своем сердце и назвав задуманное языком (произнеся Словом). От Птаха произошли Свет и Правда, также Он — создатель царства (царственности, как принципа организации жизни).Имя Птах практически не встречается в ритуальных текстах (текстах пирамид), где употребляется в основном имя Ра или Амон Ра (Незримое Солнце). Зато от имени Птах производится множество личных, человеческих имен (напр. имя известного древнеегипетского мудреца Птахотепа).В одном имени почиталась иноприродность Бога миру людей, в другом — единоприродность. Таким парадоксальным образом выражалась мысль о том, что человек одновременно причастен и божественному бытию и земному, одновременно и тварь и сын Бога. Так, умерший, по мысли древних египтян претендует на соединение с Богом именно в силу своей единоприродности с Ним (Амон Ра — Бог, раскрывающий Себя в Своем творении, которое с Ним соединено; а люди произошли из слезы Его). В имени же Птах египтянин чтил именно Божественную запредельность, Его иноприродность Своему творению, и человек является самовластной «иконой», этого Самовластного Невыразимого Божества.
 • Ptah olarak da bilinir. Antik Mısır'da evreni ve diğer her şeyi yarattığına inanılan tanrıdır. El sanatçılarının -özellikle heykelcilerin- koruyucusu sayılırdı. Yunanlıların demircileri ve zanaatçileri koruyan ateş tanrısı Hephaistos'la özdeşleştirilmiştir. Ptah, en başlarda Mısır'ın başkenti olan Memphis'in yerel tanrısıyken, şehrin öneminin artmasıyla kültü tüm Mısır'a yayılmıştır. İnsanlarla Tanrılar arasında aracı olduğuna inanılan Apis'in kutsal ahırı, Ptah'ın tapınağıdır. Eşi Sekhmet ve oğlu Nefertium ile Memphis üçlüsünü oluştururlar. Elleri dışında tüm bedeni sakıca sarılmış, elinde bir asa taşıyan, kafası kazınmış bir insan olarak tasvir edilir. Mısır'ın en büyük tanrısı olarak bilinir.
 • 프타 (Ptah, Ptaha, Peteh, Tathenen, Tanen)는 고대 이집트 신화의 창조신이다. 파괴의 여신 세크메트의 남편이다.하 이집트의 수도 멤피스를 지배한 최고의 신으로 일컬어지며, 미라가 된 남자의 모습으로 표현된다. 프타의 이름은 건립자라는 뜻이 있으며, 지혜의 신인 토트의 명령에 따라 천지창조를 마치고 정의를 확립하였다고 전해지는 신이다.
 • Ptah "Magiaren Jauna" egiptoar mitologiako jainko sortzaile bat da. "Irakasle eraikitzailea", igeltserotzaren asmatzailea, arkitekto eta artisauen patroia. Botere sendagarria ere bazuela esaten zen. Izen egiptoarra: Ptah Jainko greziarra: Hefesto. Jainko erromatarra: Vulkano
 • Ptah "Señor de la magia", era un dios creador en la mitología egipcia. "Maestro constructor", inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también poder sanador. Nombre egipcio: Ptah. Deidad griega: Hefestos. Deidad romana: Vulcano.
 • プタハ(Ptah)は、古代エジプトの都市メンフィスで信仰された創造神。エジプト神話の鍛冶や職人の守護神ともされ、セクメトを妻に持ち、ネフェルトゥムの父とされる。鍛冶で使う鉱物は地下資源であることから、タテネンなど地下世界の神とつながりを持つ。また後世では、地下世界とのつながりから冥界の神ともされた。プターとも。プタハを世界創造の神とするメンフィス神学という独自の神話体系を持っていた。その内容は、シャバカ石と呼ばれる碑文によって知られている。闇を好む神でもあるとされ、アブ・シンベル神殿にまつられた神々の像の中で、一つだけ一年を通して日が当たらない位置に祭られている。アンク(Ankh)、ウアス杖(Ouas)、ジェド柱(Djed pillars)を組み合わせた杖を持つミイラの姿で表される。アピス牛としてこの世に現れるとも信じられていた。
 • In Egyptian mythology, Ptah (/pəˈtɑː/; Egyptian: ptḥ, probably vocalized as Pitaḥ in ancient Egyptian) is the demiurge of Memphis, god of craftsmen and architects. In the triad of Memphis, he is the spouse of Sekhmet and the father of Nefertum. He was also regarded as the father of the sage Imhotep. The Greeks knew him as the god Hephaestus, and in this form Manetho made him the first king of Egypt.
 • Na mitologia egípcia Ptah,(/pəˈtɑː/; Egipcio: ptḥ,;,provavelmente vocalizado como Pitaḥ em egípcio antigo)) é o demiurgo de Mênfis, deus dos artesãos e arquitetos. Na tríade de Mênfis, ele é o marido de Sekhmet e pai de Nefertum. Também foi considerado como o pai do sábio Imhotep. Os gregos conheciam-no como o deus Hefesto, e desta forma Manetho fez dele o primeiro rei do Egito.Ao contrário de Seker, outro deus construtor, Ptah está associado às obras em pedra.É um construtor. e Ápis era seu oráculo. Mais tarde, foi combinado com Seker e Osíris para criar Ptah-Seker-Osiris. Ele é marido de Sekhmet e, por vezes, de Bastet. Seus filhos incluem Nefertem, Mihos, Imhotep e Maahes.Nas artes, é representado como um homem mumificado com as mãos segurando um cetro (ceptro) enfeitado com ankh, was e djed (símbolos da vida, força e estabilidade, respectivamente).
 • Птах (на египетски Pth, наричан също и Пта) е древноегипетски бог покровител на занаятите и изобразителните изкуства. Култовият център на бог Птах е египетската столица Мемфис. По време на Старото царство Птах е бог творец, създал света с мисъл и слово. Култът към Пта има общоегипетски характер, който е разпространен също в Нубия, Палестина и Синайския полуостров. Бог Птах е бил изобразяван в облекло представляващо цяло платно, което обгръща тялото му така, че да се виждат само китките на ръцете му, а в ръцете си е държал жезъл наречен Уас. Бог Атум също произхождал от Птах. В Древна Гърция бог Птах е отъждествяван с бог Хефест. Жената на Птах е богинята на войната и палещото слънце Сехмет. Синът на бог Птах е богът на растителността Нефертум. За жени на Птах също са смятани богините Маат, Баст, Тефнут и Хатор.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2441 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11792 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 119 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104444946 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1988 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:commons
 • Category:Ptah
prop-fr:commonsTitre
 • Ptah
prop-fr:entête
 • egypte-antique
prop-fr:groupeDivin
prop-fr:id
 • APZ
prop-fr:langue
 • en hiéroglyphes
prop-fr:mythologie
prop-fr:nom
 • Ptah
 • p:t-H-C19
prop-fr:parèdre
prop-fr:régionDeCulte
prop-fr:tailleImage
 • 100 (xsd:integer)
prop-fr:temples
prop-fr:titre
 • Memphis et ses nécropoles au Nouvel Empire
prop-fr:translittération
 • Ptḥ
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la mythologie égyptienne, Ptah (Celui qui ouvre) est le démiurge de Memphis, dieu des artisans et des architectes. Dans la triade de Memphis, il est l'époux de Neith et deviendra tardivement celui de Sekhmet, il est le père de Néfertoum.
 • 프타 (Ptah, Ptaha, Peteh, Tathenen, Tanen)는 고대 이집트 신화의 창조신이다. 파괴의 여신 세크메트의 남편이다.하 이집트의 수도 멤피스를 지배한 최고의 신으로 일컬어지며, 미라가 된 남자의 모습으로 표현된다. 프타의 이름은 건립자라는 뜻이 있으며, 지혜의 신인 토트의 명령에 따라 천지창조를 마치고 정의를 확립하였다고 전해지는 신이다.
 • Ptah "Magiaren Jauna" egiptoar mitologiako jainko sortzaile bat da. "Irakasle eraikitzailea", igeltserotzaren asmatzailea, arkitekto eta artisauen patroia. Botere sendagarria ere bazuela esaten zen. Izen egiptoarra: Ptah Jainko greziarra: Hefesto. Jainko erromatarra: Vulkano
 • Ptah "Señor de la magia", era un dios creador en la mitología egipcia. "Maestro constructor", inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también poder sanador. Nombre egipcio: Ptah. Deidad griega: Hefestos. Deidad romana: Vulcano.
 • プタハ(Ptah)は、古代エジプトの都市メンフィスで信仰された創造神。エジプト神話の鍛冶や職人の守護神ともされ、セクメトを妻に持ち、ネフェルトゥムの父とされる。鍛冶で使う鉱物は地下資源であることから、タテネンなど地下世界の神とつながりを持つ。また後世では、地下世界とのつながりから冥界の神ともされた。プターとも。プタハを世界創造の神とするメンフィス神学という独自の神話体系を持っていた。その内容は、シャバカ石と呼ばれる碑文によって知られている。闇を好む神でもあるとされ、アブ・シンベル神殿にまつられた神々の像の中で、一つだけ一年を通して日が当たらない位置に祭られている。アンク(Ankh)、ウアス杖(Ouas)、ジェド柱(Djed pillars)を組み合わせた杖を持つミイラの姿で表される。アピス牛としてこの世に現れるとも信じられていた。
 • In Egyptian mythology, Ptah (/pəˈtɑː/; Egyptian: ptḥ, probably vocalized as Pitaḥ in ancient Egyptian) is the demiurge of Memphis, god of craftsmen and architects. In the triad of Memphis, he is the spouse of Sekhmet and the father of Nefertum. He was also regarded as the father of the sage Imhotep. The Greeks knew him as the god Hephaestus, and in this form Manetho made him the first king of Egypt.
 • Птах или Пта, — одно из имен Бога-Творца в древнеегипетской религиозной традиции. Птах является супругом богини Сехмет.Так, различным проявлениям Единой Божественной природы древние египтяне давали различные имена, символическим образом их выражавшие. Каждому имени соответствовал и свой иконографический канон. Птах изображался в виде человека в одеянии, плотно облегающем и закрывающем его, кроме кистей рук, держащих посох «уас».
 • Птах (на египетски Pth, наричан също и Пта) е древноегипетски бог покровител на занаятите и изобразителните изкуства. Култовият център на бог Птах е египетската столица Мемфис. По време на Старото царство Птах е бог творец, създал света с мисъл и слово. Култът към Пта има общоегипетски характер, който е разпространен също в Нубия, Палестина и Синайския полуостров.
 • Na mitologia egípcia Ptah,(/pəˈtɑː/; Egipcio: ptḥ,;,provavelmente vocalizado como Pitaḥ em egípcio antigo)) é o demiurgo de Mênfis, deus dos artesãos e arquitetos. Na tríade de Mênfis, ele é o marido de Sekhmet e pai de Nefertum. Também foi considerado como o pai do sábio Imhotep. Os gregos conheciam-no como o deus Hefesto, e desta forma Manetho fez dele o primeiro rei do Egito.Ao contrário de Seker, outro deus construtor, Ptah está associado às obras em pedra.É um construtor.
 • Ptah az ókori egyiptomi vallás egyik istene. Memphisz főistene, a memphiszi teológia szerint világteremtő isten. Azon istenek közé tartozik, akiknek nincs állati alakjuk.Kék, fejre simuló sapkában álló múmiaként szokás ábrázolni, kezében összefogott dzsed-oszloppal, uasz-jogarral, ankhhal – a három szimbólumot időnként egyetlen jogarrá kombinálták össze a későbbi korokban.
 • Ptah olarak da bilinir. Antik Mısır'da evreni ve diğer her şeyi yarattığına inanılan tanrıdır. El sanatçılarının -özellikle heykelcilerin- koruyucusu sayılırdı. Yunanlıların demircileri ve zanaatçileri koruyan ateş tanrısı Hephaistos'la özdeşleştirilmiştir. Ptah, en başlarda Mısır'ın başkenti olan Memphis'in yerel tanrısıyken, şehrin öneminin artmasıyla kültü tüm Mısır'a yayılmıştır. İnsanlarla Tanrılar arasında aracı olduğuna inanılan Apis'in kutsal ahırı, Ptah'ın tapınağıdır.
 • Ptah, ook gespeld als Peteh was in de Egyptische Mythologie in het Oude Rijk de vergoddelijking van de primordiale wereld in de Enneadische kosmogonie, dat letterlijk Ta-tenen (of Tathenen) werd genoemd met de betekenis van verrezen land, of als Tanen, met de betekenis van ondergelopen land.Het was de lokale godheid van de stad Memphis, die in het Oude Rijk lange tijd de hoofdstad was.
 • Ptah ( /pəˈtɑː/; Templat:Lang-egy, kemungkinan diucapkan sebagai Pitaḥ dalam bahasa Mesir kuno) adalah dewa dalam agama Mesir kunoPtah adalah pendewaan dari gundukan primordial dalam kosmogoni Ennead, yang secara lebih harfiah disebut Ta-tenen'. Ptah juga disebut Djed Yang Mulia.Dalam Batu Shabaka disebutkan bahwa Ptah menciptakan dunia dengan cara memimpikannya dalam hatinya, lalu mengucapkannya.
 • Ptah (czyt. pta) - bóg memficki. W mitologii egipskiej jest to bóg stwórca, stojący na czele Wielkiej Trójki Bogów. Razem z lwiogłową Sechmet i Nefertumem tworzyli w Memfis triadę. Ptah był opiekunem sztuk i rzemiosła. Występował pod postacią człowieka, z ogoloną głową i laską (będącą połączeniem symbolu anch, berła uas i filaru dżed) w ręku. Świętym zwierzęciem Ptaha był Apis. Za syna Ptaha uznano Nefertuma oraz półboga Imhotepa, arcykapłana i budowniczego piramidy Dżasera.
 • Ptah (podle některých názorů je jméno odvozeno od slovního základu později v egyptštině označujícího vytváření soch a jiných artefaktů – snad je lze přeložit jako „Zobrazovatel“; doložen je řecký přepis jména v podobě Φθα, Řekové jej však většinou ztotožňovali s Héfaistem) je staroegyptský bůh doložený už v době 1. dynastie, původně snad uctívaný jen jako lokální bůh v oblasti města Mennoferu, s nímž byl po celou dobu trvání svého kultu spojen.
 • Ptah („der Bildner“) ist einer der Götter der altägyptischen Religion. Sein Hauptkultort war Memphis, eine Stadt knapp südlich des heutigen Kairo, die über lange Zeiträume der pharaonischen Geschichte königliche Residenz war. Trotz dieser zentralen Position in der bedeutendsten Königsresidenz des alten Ägypten brachte es Ptah nie zum obersten Reichsgott und stand deshalb meist in zweiter Reihe hinter den bedeutenden Göttern Re, Osiris und Amun.
 • Nella mitologia egizia Ptah ("creatore") (o Tanen, Ta-tenen, Tathenen, Peteh, Phtha) è un dio creatore, demiurgo della città di Menfi, patrono degli artigiani e degli architetti nonché dio del sapere e della conoscenza. Lui stesso fu ingegnere, muratore, fabbro, artista.Api era il suo oracolo. Fu connesso con le divinità Seker e Osiride, che insieme costituirono Ptah-Seker-Osiride. Come Tanen, Ptah era conosciuto come divinità ctonia.Fu sposato con Sekhmet o (secondo poche fonti) Bastet.
 • En la mitologia egípcia Ptah ("creador") és un déu creador i deïtat patrona de Memfis, així com dels artesans. A diferència de Sokar, un altre déu dels artesans, Ptah estava associat amb alguns artesans basats en la pedra. Apis era el seu oracle. Tardanament fou combinat amb Seker i Osiris per crear Ptah-Seker-Osiris. Com a Tanen, Ptah era conegut com a un déu de les ànimes i l'inframon.Estava casat amb Sekhmet o (més extranyament) Bastet.
rdfs:label
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Ptah
 • Птах
 • Птах
 • プタハ
 • 프타
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:divinité of
is prop-fr:parèdre of
is foaf:primaryTopic of