Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité.En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, un psychotrope induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience (états modifiés de conscience) ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales.Le terme psychotrope signifie littéralement « qui agit, qui donne une direction » (trope) « à l'esprit ou au comportement » (psycho).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité.En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, un psychotrope induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience (états modifiés de conscience) ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales.Le terme psychotrope signifie littéralement « qui agit, qui donne une direction » (trope) « à l'esprit ou au comportement » (psycho). Selon Jean Delay en 1957 « On appelle psychotrope, une substance chimique d'origine naturelle ou artificielle, qui a un tropisme psychologique, c'est-à-dire qui est susceptible de modifier l'activité mentale, sans préjuger du type de cette modification. »L'effet ressenti lors de l'usage d'un psychotrope est parfois désigné sous le terme effet psychotrope, s'il est communément admis que l'effet psychotrope peut être induit par une substance psychotrope.
 • A psychoactive drug, psychopharmaceutical, or psychotropic is a chemical substance that crosses the blood–brain barrier and acts primarily upon the central nervous system where it affects brain function, resulting in alterations in perception, mood, consciousness, cognition, and behavior. These substances may be used recreationally, to purposefully alter one's consciousness, or as entheogens, for ritual, spiritual, or shamanic purposes, as a tool for studying or augmenting the mind. Many psychoactive drugs have therapeutic utility, e.g., as anesthetics, analgesics, or for the treatment of psychiatric disorders.Psychoactive substances often bring about subjective (although these may be objectively observed) changes in consciousness and mood that the user may find pleasant (e.g. euphoria) or advantageous (e.g. increased alertness) and are thus reinforcing. Thus, many psychoactive substances are abused, that is, used excessively, despite health risks or negative consequences. With sustained use of some substances, psychological and physical dependence ("addiction") may develop, making the cycle of abuse even more difficult to interrupt. Drug rehabilitation aims to break this cycle of dependency, through a combination of psychotherapy, support groups, maintenance and even other psychoactive substances. However, the reverse is also true in some cases, that certain experiences on drugs may be so unfriendly and uncomforting that the user may never want to try the substance again. This is especially true of the deliriants (e.g. Jimson weed) and powerful dissociatives (e.g. Salvia divinorum). Most purely psychedelic drugs are considered to be non-addictive (e.g. LSD, psilocybin, mescaline). "Psychedelic amphetamines" or empathogen-entactogens (such as MDA and MDMA) may produce an additional stimulant or euphoriant effect, and thus have an addiction potential.In part because of this potential for abuse and dependency, the ethics of drug use are debated. Many governments worldwide place restrictions on drug production and sales in an attempt to decrease drug abuse. Ethical concerns have also been raised about over-use of these drugs clinically, and about their marketing by manufacturers.
 • Психоактивное вещество — любое вещество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный характер, так и отрицательный.Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции, и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные вещества, запрещённые законодательством или вызывающие привыкание в русском языке часто называются наркотиками.Нейротро́пные сре́дства — обширная группа лекарственных средств, оказывающие действие на нервную систему — центральную и периферическую. Могут угнетать или стимулировать передачу нервного возбуждения в различных отделах (центральной) нервной системы, понижать или повышать чувствительность нервных окончаний в периферических нервах, воздействовать на разные типы рецепторов синапсов.
 • Psychoactieve middelen zijn stoffen of substanties die uitwerking hebben op de psyche. Deze stoffen hebben dus invloed op het gedrag of de beleving van de gebruiker. Dit kan gaan om een hallucinogeen effect, maar bijvoorbeeld ook om sedativa of nootrope stoffen.Men gebruikt de term meestal om middelen aan te geven die een zeer sterk effect hebben (bijvoorbeeld heroïne, cannabis, mescaline, alcohol). Hoewel ook alledaagse genotmiddelen als koffie en chocolade een effect kunnen hebben op de psyche, worden deze vanwege het relatief milde effect meestal niet tot de psychoactieve middelen gerekend.Geneesmiddelen die een effect op de psyche hebben, noemt men psychofarmaca. Geneesmiddelen die niet primair tot de psychofarmaca gerekend worden, zoals antihistaminica, middelen tegen reisziekte en bètablokkers kunnen een psychotrope werking hebben.
 • Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Záměrně bývá využívána k rekreačním účelům, jako entheogen pro rituální a duchovní účely, jako nástroj pro studium a rozšíření mysli nebo jako léčivo.Pojem droga sám o sobě označuje usušené části rostlin či živočichů používané v lékařství. Původ slova je v nizozemském droog – „suchý“. Později začal být tento výraz používán pro psychoaktivní látky. V přeneseném smyslu se slovem droga označují i pro jedince velmi oblíbené situace či přímo závislosti, jako třeba pohlavní styk nebo hazardní hry.Protože psychoaktivní drogy působí subjektivní změny v náladě a vědomí, jež mohou být příjemné (euforie) nebo výhodné (zvýšená ostražitost), je mnoho z nich návykových. To vede k nepřesnému označení těchto substancí jako návykových látek, přestože některé (většina halucinogenů, kanabinoidyŠablona:Zdroj?) závislost nevyvolávají. Časté užívaní psychoaktivních návykových látek může vést ke vzniku fyzické či psychické závislosti. Léčba závislosti je pak kombinací psychoterapie, skupinových sezení a jiných psychoaktivních látek, jež má vést ke zlomení závislosti.Etické aspekty užívání psychoaktivních látek jsou kvůli návykovosti a jiným nebezpečím s ním spojených předmětem mnoha diskusí. Státní moc zpravidla omezuje produkci a obchodování s těmito substancemi, podle míry restrikcí se dá mluvit o ilegálních a legálních drogách (nejčastěji alkohol, nikotin a kofein). Český právní řád používá pro psychoaktivní drogy pojem návykové látky.Psychoaktivní drogy neužívají pouze lidé, ale také zvířata, jež konzumují různé omamné rostliny a zvířata aby dosáhla intoxikace, jako například kočky po požití šanty kočičí. Podle mnoha mýtů naučila lidi užívat drogy právě zvířata.
 • Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Bu ilaçlar eğlence amaçlı olarak bilerek bilinç düzeyini değiştirmek, entojen olarak ritüel ve spiritüel amaçlı, zihni incelemek amaçlı ya da tedavi amaçlı ilaç olarak kullanılabilir.Psikotrop maddeler bilinç düzeyinde ve ruh hâlinde, kullanıcının zevkli bulacağı (örn. öfori) ya da farkındalığı artıracağı değişiklikler yaratabileceğinden birçok psikotrop madde risklerine ve olumsuz sonuçlarına rağmen aşırı derecede kullanılmaktadır. Bazı maddelerin sürekli kullanılması nedeniyle fiziksel bağımlılık oluşabilir. Bu bağımlılıktan kurtulmak için psikoterapi, destek grupları ve hatta diğer psikotrop maddelerin kullanımını içeren bir dizi rehabilitasyon gerekir.Bu aşırı kullanma ve bağımlılık potansiyeli nedeniyle ilaç kullanımının etiği süregelen bir felsefi tartışma konusudur. Dünya üzerinde birçok hükümet ilaç üretimi ve satışları üzerine sınırlamalar getirerek aşırı kullanma ve bağımlılığı azaltmaya çalışmaktadır.
 • Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.Substancje psychoaktywne lub środki je zawierające (używki), mogą być używane rekreacyjnie w celu wywołania zmiany świadomości (np. kawa, napoje alkoholowe, heroina, kokaina, czy środki pochodzenia konopnego), w kulcie niektórych religii (np. zawierający meskalinę kaktus Pejotl, czy grzyby psylocybinowe), w medycynie (np. opioidy, czy kannabinoidy do łagodzenia bólu, stymulanty do łagodzenia objawów narkolepsji i ADHD, leki przeciwdepresyjne i antypsychotyczne w neurologii i psychiatrii).Używanie wielu z tych substancji (zwłaszcza stymulantów i depresantów) może doprowadzić do nałogu i uzależnienia, oraz wyrządzić znaczne szkody zdrowotne. Z kolei inne (psychodeliki) potrafią niekiedy pomóc w leczeniu uzależnień (np. ibogaina czy LSD).Zażywanie środków psychoaktywnych na przykładzie amfetaminy: jako używka (narkomania), jako środek dopingujący w sporcie (w odpowiednio zmniejszonych dawkach), jako środek pobudzający zdolność uczenia jako środek wzmacniający podczas długotrwałego wysiłku (amfetamina była podawana podczas II wojny światowej lotnikom wyruszającym na długie trasy), w lecznictwie (np. w Stanach Zjednoczonych w terapii ADHD i narkolepsji). Dawki terapeutyczne są wielokrotnie niższe od dawek „rekreacyjnych” – w USA jest to od 5 do 40 mg na dobę. w celach odchudzających (wysoka nadwaga)
 • Eine psychotrope Substanz ist ein die Psyche des Menschen beeinflussender Stoff. Man spricht auch von einer psychoaktiven Substanz oder einem Psychotropikum (Plural: Psychotropika; von griechisch ψυχή, „Seele“, und τρόπος, „Richtung“).Jeder von außen zugeführte Stoff, der Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins eines Menschen zur Folge hat, wird als psychotrop oder psychoaktiv bezeichnet. Eine solche Beeinflussung kann subtil sein und z. B. als Anregung, Entspannung oder angenehme Stimmungsänderung positiv erlebt werden, den Bewusstseinszustand aber auch weitreichend bis hin zum Krampfanfall oder Koma beeinträchtigen. Die gesundheitlichen Folgestörungen insgesamt werden anhand des Klassifikationsystems der ICD-10 als Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen zusammengefasst.
 • Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
 • Pszichoaktív szerek (a köznyelvben: drogok vagy kábítószerek) azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a központi idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését, funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetekkel jár.A köznyelv gyakran a kábítószerek megnevezésére használja ezt a kifejezést tévesen, mivel a kábítószer maga egy jogi fogalom, míg a drog pedig a tudat-cselekvés-hangulat módosulás befolyásolásának megnevezése inkább.A hatóanyagok kinyerése céljából rendszerint nem az egész növényt, (illetőleg állatot) használják fel, hanem csupán azt a részét, amelyben az illető hatóanyag előfordul, vagy abban leggazdagabb.
 • Droga psicoativa ou substância psicotrópica é a substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Essa alteração pode ser proporcionada para fins: recreacionais (alteração proposital da consciência),(uso de enteógenos), científicos (funcionamento da mente) ou médico-farmacológicos (como medicação).Tais alterações subjetivas da consciência e do humor são fonte de prazer (p. ex. a euforia) ou servem para criar uma melhora nos sentidos e estados já experimentados na natureza (p. ex. o aumento da concentração), ou uma mudança na perspectiva mental, podendo aumentar também a criatividade, por isso tantos artistas e intelectuais serem defensores do consumo, e até abuso dessas drogas. O que nos leva ao uso recorrente de alguma delas, que pode levar à dependência física ou psicológica, promovendo um ciclo progressivamente mais difícil de ser interrompido. A impossibilidade física ou psicológica de interrupção desse ciclo caracteriza o vício em drogas, ou drogadição / toxicodependência. A reabilitação de drogadictos / toxicodependentes geralmente envolve uma combinação de psicoterapia, grupos de apoio e até mesmo o uso de outras substâncias psicoativas que ajudam a interromper o ciclo de dependência.A ética relativa ao uso dessas drogas é assunto de um contínuo debate, em parte por causa desse potencial para abuso e dependência. Muitos governos têm imposto restrições sobre a produção e a venda dessas substâncias na tentativa de diminuir o abuso de drogas.
 • È detta sostanza stupefacente, psicoattiva o psicotropa (nel linguaggio comune, droga): una sostanza chimica farmacologicamente attiva; dotata di azione psicotropa, ovvero capace di alterare l'attività mentale; in grado di indurre, in diverso grado, fenomeni di dipendenza, tolleranza e assuefazione.Nella lingua italiana il termine «stupefacente» è diventato, nell'uso, sinonimo di azione psicotropa, sebbene sul piano medico-clinico si distingua tra i due concetti, riservando tale denominazione solo ad una piccola classe di tutte le sostanze psicoattive, dotata di specifiche caratteristiche che inducono stupor in chi le assume.Anche se le diverse sostanze hanno in genere effetti complessi, l'azione psicotropa può essere classificata come: psicolettica: depressoria dell'attività mentale (es. oppioidi, barbiturici, etanolo); psicoanalettica: eccitatoria dell'attività mentale (es. anfetamine, caffeina, cocaina); psicodislettica: capace di alterare la percezione, lo stato di coscienza o il comportamento (es. cannabinoidi, allucinogeni).Per via del loro potenziale psicotropo, le droghe sono state storicamente usate ampiamente, al di là dell'uso medico-terapeutico (che pure per alcune di esse è assente), a scopo ricreativo ("recreational drug use") ma anche in contesti religiosi o culturali.
 • Se considera psicoactivo a toda sustancia química de origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.
 • Психоактивните вещества (наречени още психотропни вещества) са химически субстанции, въздействащи главно на централната нервна система. Те създват временни изменения на възприятията, настроението, съзнанието и поведението.Освен в медицината и фармацевтиката, за лечение на психически заболявания и с терапевтични цели, тези вещества се употребяват, като ентеогени, които предизвикват изменени състояния на съзнанието с духовни и спиритуални цели, като средства за изследване на психиката и не на последно място за удоволствие. Поради злоупотребата с психоактивните вещества, голяма част от тях са забранени за ползване без лекарско предписание, някои от тях са обявени за нелегални.
 • 向精神薬(こうせいしんやく、英: Psychoactive drug, Psychotropic)とは、中枢神経系に作用し、生物の精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称である。脳に対する作用の研究が行われている薬物である。主に精神医学の分野で研究され精神科で用いられる医薬品、また乱用と有害性に懸念のあるタバコやアルコール、また法律上の定義である麻薬のような娯楽薬が含まれる。こうした物質は精神薬理学の研究対象である。各国は、国際条約である向精神薬に関する条約に批准しているため、薬物を管理するための同様の法律を有する。国際条約の付表に定義されているものが国際条約上の向精神薬である。後続の国際条約である麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の第1条r項において、「「向精神薬」とは、1971年の向精神薬に関する条約の付表Iから付表IVまでに掲げる天然若しくは合成の物質又は自然の産物をいう」と明確に定義されている。狭義には、日本において麻薬及び向精神薬取締法で個別に指定された物質を指す。薬物乱用の懸念があるメチルフェニデートのようなや、ベンゾジアゼピン系やバルビツール酸系の抗不安薬・睡眠薬の一部が、第1種向精神薬から第3種向精神薬に指定されている。これは国際条約の付表IIからIVに相当する。国際条約において付表Iに相当するLSDやTHCは、日本では同法にて法律上の麻薬に分類している。覚醒剤(Stimulant)は、中枢神経系を活性化させる薬物の総称で、コカイン、ニコチン、カフェイン、アンフェタミンやメタンフェタミンやMDMA、メチルフェニデートが含まれる。心拍や呼吸を増加する。慢性的な使用により統合失調症様の覚醒剤精神病(英語: Stimulant psychosis)を呈する。抑制剤は、その反対に中枢神経系を抑制する作用を持つ。アルコール、有機溶剤、ベンゾジアゼピン系薬、ヘロインやアヘンやモルヒネといったオピオイド系の薬物や大麻が含まれる。抗不安作用や鎮痛作用がある。過量服薬すると呼吸中枢を抑制して死亡するものも多い。幻覚剤(Hallucinogen)は、幻覚作用を持つ薬物で、典型的にはLSDのような薬物である。しかしながら、大麻やMDMAは幻覚特性を持つためここにも分類される。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5044 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 26717 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 215 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110162108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité.En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, un psychotrope induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience (états modifiés de conscience) ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales.Le terme psychotrope signifie littéralement « qui agit, qui donne une direction » (trope) « à l'esprit ou au comportement » (psycho).
 • Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
 • Pszichoaktív szerek (a köznyelvben: drogok vagy kábítószerek) azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a központi idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését, funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetekkel jár.A köznyelv gyakran a kábítószerek megnevezésére használja ezt a kifejezést tévesen, mivel a kábítószer maga egy jogi fogalom, míg a drog pedig a tudat-cselekvés-hangulat módosulás befolyásolásának megnevezése inkább.A hatóanyagok kinyerése céljából rendszerint nem az egész növényt, (illetőleg állatot) használják fel, hanem csupán azt a részét, amelyben az illető hatóanyag előfordul, vagy abban leggazdagabb.
 • Se considera psicoactivo a toda sustancia química de origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.
 • 向精神薬(こうせいしんやく、英: Psychoactive drug, Psychotropic)とは、中枢神経系に作用し、生物の精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称である。脳に対する作用の研究が行われている薬物である。主に精神医学の分野で研究され精神科で用いられる医薬品、また乱用と有害性に懸念のあるタバコやアルコール、また法律上の定義である麻薬のような娯楽薬が含まれる。こうした物質は精神薬理学の研究対象である。各国は、国際条約である向精神薬に関する条約に批准しているため、薬物を管理するための同様の法律を有する。国際条約の付表に定義されているものが国際条約上の向精神薬である。後続の国際条約である麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の第1条r項において、「「向精神薬」とは、1971年の向精神薬に関する条約の付表Iから付表IVまでに掲げる天然若しくは合成の物質又は自然の産物をいう」と明確に定義されている。狭義には、日本において麻薬及び向精神薬取締法で個別に指定された物質を指す。薬物乱用の懸念があるメチルフェニデートのようなや、ベンゾジアゼピン系やバルビツール酸系の抗不安薬・睡眠薬の一部が、第1種向精神薬から第3種向精神薬に指定されている。これは国際条約の付表IIからIVに相当する。国際条約において付表Iに相当するLSDやTHCは、日本では同法にて法律上の麻薬に分類している。覚醒剤(Stimulant)は、中枢神経系を活性化させる薬物の総称で、コカイン、ニコチン、カフェイン、アンフェタミンやメタンフェタミンやMDMA、メチルフェニデートが含まれる。心拍や呼吸を増加する。慢性的な使用により統合失調症様の覚醒剤精神病(英語: Stimulant psychosis)を呈する。抑制剤は、その反対に中枢神経系を抑制する作用を持つ。アルコール、有機溶剤、ベンゾジアゼピン系薬、ヘロインやアヘンやモルヒネといったオピオイド系の薬物や大麻が含まれる。抗不安作用や鎮痛作用がある。過量服薬すると呼吸中枢を抑制して死亡するものも多い。幻覚剤(Hallucinogen)は、幻覚作用を持つ薬物で、典型的にはLSDのような薬物である。しかしながら、大麻やMDMAは幻覚特性を持つためここにも分類される。
 • Droga psicoativa ou substância psicotrópica é a substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência.
 • Психоактивните вещества (наречени още психотропни вещества) са химически субстанции, въздействащи главно на централната нервна система.
 • Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir.
 • Психоактивное вещество — любое вещество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный характер, так и отрицательный.Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции, и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний, называются психотропными.
 • Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.Substancje psychoaktywne lub środki je zawierające (używki), mogą być używane rekreacyjnie w celu wywołania zmiany świadomości (np. kawa, napoje alkoholowe, heroina, kokaina, czy środki pochodzenia konopnego), w kulcie niektórych religii (np.
 • È detta sostanza stupefacente, psicoattiva o psicotropa (nel linguaggio comune, droga): una sostanza chimica farmacologicamente attiva; dotata di azione psicotropa, ovvero capace di alterare l'attività mentale; in grado di indurre, in diverso grado, fenomeni di dipendenza, tolleranza e assuefazione.Nella lingua italiana il termine «stupefacente» è diventato, nell'uso, sinonimo di azione psicotropa, sebbene sul piano medico-clinico si distingua tra i due concetti, riservando tale denominazione solo ad una piccola classe di tutte le sostanze psicoattive, dotata di specifiche caratteristiche che inducono stupor in chi le assume.Anche se le diverse sostanze hanno in genere effetti complessi, l'azione psicotropa può essere classificata come: psicolettica: depressoria dell'attività mentale (es.
 • Eine psychotrope Substanz ist ein die Psyche des Menschen beeinflussender Stoff. Man spricht auch von einer psychoaktiven Substanz oder einem Psychotropikum (Plural: Psychotropika; von griechisch ψυχή, „Seele“, und τρόπος, „Richtung“).Jeder von außen zugeführte Stoff, der Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins eines Menschen zur Folge hat, wird als psychotrop oder psychoaktiv bezeichnet. Eine solche Beeinflussung kann subtil sein und z. B.
 • Psychoactieve middelen zijn stoffen of substanties die uitwerking hebben op de psyche. Deze stoffen hebben dus invloed op het gedrag of de beleving van de gebruiker. Dit kan gaan om een hallucinogeen effect, maar bijvoorbeeld ook om sedativa of nootrope stoffen.Men gebruikt de term meestal om middelen aan te geven die een zeer sterk effect hebben (bijvoorbeeld heroïne, cannabis, mescaline, alcohol).
 • A psychoactive drug, psychopharmaceutical, or psychotropic is a chemical substance that crosses the blood–brain barrier and acts primarily upon the central nervous system where it affects brain function, resulting in alterations in perception, mood, consciousness, cognition, and behavior. These substances may be used recreationally, to purposefully alter one's consciousness, or as entheogens, for ritual, spiritual, or shamanic purposes, as a tool for studying or augmenting the mind.
 • Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Záměrně bývá využívána k rekreačním účelům, jako entheogen pro rituální a duchovní účely, jako nástroj pro studium a rozšíření mysli nebo jako léčivo.Pojem droga sám o sobě označuje usušené části rostlin či živočichů používané v lékařství.
rdfs:label
 • Psychotrope
 • Droga psicoativa
 • Psicoactivo
 • Psikotrop madde
 • Psikotropika
 • Psychoactief middel
 • Psychoactive drug
 • Psychoaktivní droga
 • Psychotrope Substanz
 • Pszichoaktív szer
 • Sostanza stupefacente
 • Substancja psychoaktywna
 • Психоактивно вещество
 • Психоактивное вещество
 • 向精神薬
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classe of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of