La propriété privée correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière propre, exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Il s'agit de la propriété qui appartient en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore, depuis le XXe siècle, à une entreprise ou une autre personne morale.La déclaration universelle des droits de l'homme dispose que « toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La propriété privée correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière propre, exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Il s'agit de la propriété qui appartient en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore, depuis le XXe siècle, à une entreprise ou une autre personne morale.La déclaration universelle des droits de l'homme dispose que « toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété » .La propriété privée et sa transmission par l'héritage sont une des notions principales refusées par les pensées socialistes car vue comme une des bases des inégalités sociales.
 • Propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de, y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. La propiedad privada se diferencia de la propiedad pública, en que esta última se refiere a bienes propiedad del Estado, comunidad o gobierno y no de individuos o entidades empresarias. El concepto de propiedad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, durante la revolución industrial, la propiedad privada surgió como la forma predominante de propiedad en el ámbito de la producción y las tierras, desplazando a la propiedad feudal, gremios, sistema de talleres de trabajo y producción artesana, que se basaban en la propiedad de las herramientas de producción por parte de trabajadores individuales o gremios de artesanos.Los marxistas y socialistas hacen una distinción entre "propiedad privada" y "propiedad personal", definiendo a la primera como los medios de producción haciendo referencia a la empresa privada basada en una producción socializada y mano de obra asalariada; mientras que la segunda son los bienes de consumo o cosas producidas por un individuo. Históricamente, hasta el desarrollo del capitalismo el término "propiedad" designaba a la tenencia de tierras, a partir de entonces el término propiedad comenzó a utilizarse para referirse a la propiedad sobre los medios de producción. Desde entonces, en su acepción común, se ha expandido para abarcar a las posesiones personales y a la propiedad no productiva que poseen los individuos.
 • La propietat privada és el nom que rep el dret exclusiu d'una persona física o jurídica sobre una mercaderia tangible o no-tangible. Això implica que cap persona, o grup d'elles, pot utilitzar-la de forma legítima sense que abans la propietat de la mateixa sigui transferida a una altra persona (donació, transacció, etc.), o que l'autoritat competent anul·li aquest dret (expropiació).Aquest darrer supòsit només és possible dins la interpretació positivista de les lleis. Els iusnaturalistes que consideren la propietat privada com a dret natural, òbviament, neguen l'existència d'una autoritat competent per a la seva derogació.
 • Private property is a legal designation of the ownership of property by non-governmental legal entities. Private property is distinguishable from public property, which is owned by a state entity; and collective property, which is owned by a group of non-governmental entities. Private property is further distinguished from personal property, which refers to property for personal use and consumption.Categorization of collective property can be indeterminable, such as in a not-for-profit private university; or determinable, such as in the case of a legal partnership.
 • 사유 재산(私有財產)은 개인이나 사법인이 고용, 통제, 소유권, 처분권, 토지, 자본 등의 재산을 모두 이르는 말이다. 사적 소유권으로도 부른다. 사유 재산은 개인이나 사업체가 아닌 국가, 사회, 정부가 소유한 자산을 가리키는 공물(공유 재산)과는 구별한다.
 • Ча́стная со́бственность — одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет собственности.К частной собственности относят: индивидуальную, корпоративную, кооперативную, акционерную, интеллектуальную, авторскую и любую другую негосударственную форму собственности..Особой формой частной собственности являлась античная форма собственности, земельные участки при которой могли продаваться, дариться и обмениваться, но только согражданам, при этом государство могло ограничивать размеры земельных участков находящихся в собственности у граждан. Античная форма собственности была распространена во всех греческих государствах древности, кроме Спарты и Крита, где была установлена государственная собственность на землю. В V—III вв. до н. э. появилась частная собственность и в Риме, где она долгое время сосуществовала с родовой собственностью.Право частной собственности — одно из фундаментальных личных прав и рассматривается в области имущественного права.
 • A magántulajdon a természetes vagy jogi személyek joga arra, hogy tulajdont szerezzenek, birtokoljanak és azzal szabadon rendelkezzenek, beleértve az elidegenítést is. A magántulajdonnal szemben áll a köztulajdon, közvagyon vagy állami tulajdon, ami az állam, a kormányzat vagy önkormányzatok vagy valamely közösság tulajdonára utal. A magántulajdon alapvető ismertetőjele, hogy a tulajdonosnak 1) joga van azt használni 2) tetszése szerint átalakítani, megváltoztatni 3) a tulajdonból származó jogokkal rendelkezni 4) ezeket a jogokat tetszése szerint elidegeníteni.A magántulajdon az alapja a kapitalizmusnak vagy piacgazdaságnak, mivel ezekben a gazdasági rendszerekben magántulajdonban vannak a termelési tényezők. Azokat a gazdaságokat, ahol a termelési eszközök állami és magántulajdonban vannak, vegyes gazdaságnak szokták meghatározni. Az államosítás (nemzetközi szóval nacionalizálás vagy kollektivizálás) a magántulajdonban álló javak, illetve a felettük gyakorolt vagyoni értékű jogok állami tulajdonba vétele. Ezzel ellentétes irányú folyamat a privatizáció, vagyis a köztulajdon kiárusítása természetes vagy jogi személyeknek.Magyarország alkotmánya az ország gazdasági rendszerét szociális piacgazdaságként határozza meg és védi a magántulajdont9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.↑
 • A propriedade privada é o direito que assegura ao seu titular diversos poderes, sendo que seu conteúdo constitui objeto de estudo pelo direito civil.Ela compreende, na sua formulação clássica, os poderes de usar, gozar e dispor de uma coisa, a princípio de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Não podem, no entanto, esses poderes serem exercidos ilimitadamente, dado que desta forma colidiriam com direitos alheios, de igual natureza, e porque existem interesses públicos assim como interesses coletivos que podem limitá-la e cuja tutela incumbe ao Poder Público. Assim, por exemplo, o poder público pode desapropriar uma propriedade privada, se puder ser usada ao benefício múltiplo e comum.Acredita-se que a propriedade privada, enquanto elemento constituinte da trama de relações sócio-econômicas no processo de produção capitalista, deva ela mesma exercer sua função social. Ainda que este não seja um conceito unânime e globalmente difundindo, sua implementação legal tem sido discutida e respaldada nas últimas décadas. No Brasil, esta noção somente tornou-se plena com a Constituição de 1988, que pela primeira vez na história definiu a função social da propriedade.O direito à propriedade está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O seu artigo 17 dispõe que "todo indivíduo tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros e que ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade". Verifica-se que referido artigo nada especifica em relação ao modo como alguém perderá sua propriedade, nem em que termos, ou se haverá indenização em dinheiro ou em títulos, etc. O motivo é obvio: respeitar a soberania de cada nação. Fato é que no mundo capitalista a propriedade é a pilastra do sistema e sua interpretação não é uniforme, variando segundo a área política em que vive o hermeneuta.
 • Jabetza pribatua pertsonek eta enpresek kapitala, lurrak, ondasunak edo beste edozein jabetza eskuratu, kontrolatu, erabili eta oinordetzan uzteko eskubidea da. Jabetza pribatuari kontrajarrita, jabetza publikoa administrazio publikoen esku dauden aktibo ekonomikoak dira.
 • Privé-eigendom van kapitaalgoederen is het bepalen van de inzet, de controle over en het eigendom van kapitaal, land en andere vormen van kapitaalgoederen door natuurlijke rechtspersonen en particuliere bedrijven. Ook het recht om deze kapitaalgoederen te verkopen of na te laten valt hier onder. Privé-eigendom is te onderscheiden van publiek en collectief eigendom. Bij deze laatste twee vormen is sprake van kapitaalgoederen, die in bezit zijn van een staat, gemeenschap of overheid, dus niet van individuen of zakelijke entiteiten.Privé-eigendom van kapitaalgoederen ontwikkelde zich de laatste eeuwen (in Groot-Brittannië vanaf het begin van de 18e eeuw, in de Republiek der Verenigde Nederlanden een eeuw eerder, in andere landen weer wat later) tot de dominante vorm van eigendom van kapitaalgoederen. Vooral tijdens de industriële revolutie verving privé-eigendom van de productiemiddelen (kapitaal en land) in versnelde mate het feodaal eigendom, de gilden, huisnijverheid en ambachtelijke productie, oudere vormen van eigendom, waar het bezit van de productiemiddelen berustte bij feodale heersers, individuele arbeiders en/of gilden van ambachtslieden.
 • 私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有制または公有制、公的所有された財産が公有財産または公物である。
 • Özel mülkiyet üretim araçlarının kişilere ait olması anlamına gelir. Başka bir anlatımla bir şahsın elinde bulundurduğu malın kendisi ve menfaati ile birlikte ona ait olması, malın başka birisi ile ilişiğinin bulunmamasını ifade eder. Günümüzde özel mülkiyet yasalarla sınırlandırılmış bir haktır, eski dönemlere kıyasla mutlakiyet içermez.nl:Privé-eigendom
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 552473 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2196 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 26 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110228426 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La propriété privée correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière propre, exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Il s'agit de la propriété qui appartient en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore, depuis le XXe siècle, à une entreprise ou une autre personne morale.La déclaration universelle des droits de l'homme dispose que « toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
 • 사유 재산(私有財產)은 개인이나 사법인이 고용, 통제, 소유권, 처분권, 토지, 자본 등의 재산을 모두 이르는 말이다. 사적 소유권으로도 부른다. 사유 재산은 개인이나 사업체가 아닌 국가, 사회, 정부가 소유한 자산을 가리키는 공물(공유 재산)과는 구별한다.
 • Jabetza pribatua pertsonek eta enpresek kapitala, lurrak, ondasunak edo beste edozein jabetza eskuratu, kontrolatu, erabili eta oinordetzan uzteko eskubidea da. Jabetza pribatuari kontrajarrita, jabetza publikoa administrazio publikoen esku dauden aktibo ekonomikoak dira.
 • 私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有制または公有制、公的所有された財産が公有財産または公物である。
 • Özel mülkiyet üretim araçlarının kişilere ait olması anlamına gelir. Başka bir anlatımla bir şahsın elinde bulundurduğu malın kendisi ve menfaati ile birlikte ona ait olması, malın başka birisi ile ilişiğinin bulunmamasını ifade eder. Günümüzde özel mülkiyet yasalarla sınırlandırılmış bir haktır, eski dönemlere kıyasla mutlakiyet içermez.nl:Privé-eigendom
 • A magántulajdon a természetes vagy jogi személyek joga arra, hogy tulajdont szerezzenek, birtokoljanak és azzal szabadon rendelkezzenek, beleértve az elidegenítést is. A magántulajdonnal szemben áll a köztulajdon, közvagyon vagy állami tulajdon, ami az állam, a kormányzat vagy önkormányzatok vagy valamely közösság tulajdonára utal.
 • Privé-eigendom van kapitaalgoederen is het bepalen van de inzet, de controle over en het eigendom van kapitaal, land en andere vormen van kapitaalgoederen door natuurlijke rechtspersonen en particuliere bedrijven. Ook het recht om deze kapitaalgoederen te verkopen of na te laten valt hier onder. Privé-eigendom is te onderscheiden van publiek en collectief eigendom.
 • A propriedade privada é o direito que assegura ao seu titular diversos poderes, sendo que seu conteúdo constitui objeto de estudo pelo direito civil.Ela compreende, na sua formulação clássica, os poderes de usar, gozar e dispor de uma coisa, a princípio de modo absoluto, exclusivo e perpétuo.
 • Ча́стная со́бственность — одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет собственности.К частной собственности относят: индивидуальную, корпоративную, кооперативную, акционерную, интеллектуальную, авторскую и любую другую негосударственную форму собственности..Особой формой частной собственности являлась античная форма собственности, земельные участки при которой могли продаваться, дариться и обмениваться, но только согражданам, при этом государство могло ограничивать размеры земельных участков находящихся в собственности у граждан.
 • La propietat privada és el nom que rep el dret exclusiu d'una persona física o jurídica sobre una mercaderia tangible o no-tangible. Això implica que cap persona, o grup d'elles, pot utilitzar-la de forma legítima sense que abans la propietat de la mateixa sigui transferida a una altra persona (donació, transacció, etc.), o que l'autoritat competent anul·li aquest dret (expropiació).Aquest darrer supòsit només és possible dins la interpretació positivista de les lleis.
 • Propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de, y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. La propiedad privada se diferencia de la propiedad pública, en que esta última se refiere a bienes propiedad del Estado, comunidad o gobierno y no de individuos o entidades empresarias. El concepto de propiedad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia.
 • Private property is a legal designation of the ownership of property by non-governmental legal entities. Private property is distinguishable from public property, which is owned by a state entity; and collective property, which is owned by a group of non-governmental entities.
rdfs:label
 • Propriété privée
 • Jabetza pribatu
 • Magántulajdon
 • Private property
 • Privé-eigendom van kapitaalgoederen
 • Propiedad privada
 • Propietat privada
 • Propriedade privada
 • Özel mülkiyet
 • Частная собственность
 • 私的所有権
 • 사유 재산
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:owner of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:destinationActuelle of
is prop-fr:propriete of
is prop-fr:propriétaire of
is prop-fr:propriétaireActuel of
is foaf:primaryTopic of