Das Fürstentum Wladimir-Susdal (russisch Владимиро-Суздальское княжество) oder Wladimirer Rus (russisch Владимирская Русь) war ein großes Fürstentum unter den Folgestaaten der Kiewer Rus und der mächtigste ostslawische Staat zwischen der zweiten Hälfte des 12. und dem 14. Jahrhundert. Traditionell wird Wladimir-Susdal als die Wiege der großrussischen Sprache und Kultur betrachtet. Mit der Zeit ging Wladimir-Susdal politisch in das Großfürstentum Moskau über.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Владимиро-Суздалското княжество или Североизточна Рус е голямо древноруско феодално княжество, разположено в Североизточна Русия. От 10 до средата на 12 век е част от Ростовско-Суздалското княжество в състава на Киевска Рус. Столица на княжеството е град Ростов и Суздал. Към средата на 12 век се издига до велико княжество със столица — Владимир на Клязма (1157). През 1238 г. е опустошено от монголо-татарите. В периода 13-14 век титлата на владимирския велик княз се смята за най-престижната и главна в Североизточна Русия. Земите на Владимиро-Суздалското княжество по-късно влизат в състава на Московското княжество.От средата на 13 век Владимир е само официална столица на великите князе, като всеки управлява от наследственото си владение. Дмитрий Суздалски е последният велик княз, който управлява от Владимир. През 1362 г. велик княз става Дмитрий Донски, който управлява от Москва, както и всички негови наследници след това. Въпреки това до 1432 г. великите московски князе при възкачването си на престола са коронясвани във Владимир.
 • Das Fürstentum Wladimir-Susdal (russisch Владимиро-Суздальское княжество) oder Wladimirer Rus (russisch Владимирская Русь) war ein großes Fürstentum unter den Folgestaaten der Kiewer Rus und der mächtigste ostslawische Staat zwischen der zweiten Hälfte des 12. und dem 14. Jahrhundert. Traditionell wird Wladimir-Susdal als die Wiege der großrussischen Sprache und Kultur betrachtet. Mit der Zeit ging Wladimir-Susdal politisch in das Großfürstentum Moskau über.
 • Ruś Włodzimiersko-Suzdalska (ros. Владимиро-Су́здальская Русь) - kraina historyczna w Rosji, położona w międzyrzeczu Oki i Wołgi. Od północy graniczy z Rusią Nowogrodzką, od zachodu ze Smoleńszczyzną i Rusią Wierchowską, od południa z Riazańszczyzną i Muromszczyzną, od wschodu z terytoriami zamieszkałymi przez ludność ugrofińską (Mordwini, Maryjczycy, Udmurci, Komi-Permiacy). Głównymi ośrodkami politycznymi Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej były kolejno: Rostów, Suzdal, Włodzimierz nad Klaźmą, Twer i Moskwa. Ruś Włodzimiersko-Suzdalska odegrała przodującą rolę w formowaniu się państwowości rosyjskiej. Na jej terytorium znajduje się tzw. Złoty Pierścień Rosji - grupa kilkunastu miast o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. Po zniszczeniu Kijowa przez Tatarów w roku 1299 oraz przeniesieniu siedziby wielkiego księcia i głowy ruskiego prawosławia do Włodzimierza nad Klaźmą, region ten stał się głównym centrem politycznym i religijnym całej Rusi. Wielki książę włodzimierski posiadał władzę zwierzchnią na pozostałymi księstwami ruskimi. Począwszy od XIV wieku Wielkie Księstwo Włodzimierskie zaczęło funkcjonować jako Wielkie Księstwo Moskiewskie.Ruś Włodzimiersko-Suzdalska jest subregionem Rusi Północno-Wschodniej, regionu historycznego, do którego obok Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej zalicza się także Ruś Riazańsko-Muromską, Smoleńską i Wierchowską. Ruś Północno-Wschodnia jest z kolei częścią Wielkorusi, obejmującej wszystkie rosyjskie terytoria dawnej Rusi Kijowskiej.
 • Се́веро-Восто́чная Русь — термин, принятый в современной историографии для обозначения группы русских княжеств в междуречье Волги и Оки в IX—XV веках, составивших ядро современного Российского государства. В строгом смысле — территория Великого княжества Владимирского. В расширительном смысле, в противопоставлении Юго-Западной Руси и Литовскому княжеству, также территории зависимых от него Рязанского, Муромского, Смоленского и части Верховских княжеств.
 • ウラジーミル・スーズダリ大公国Северо-Восточная Русьウラジーミル・スーズダリ大公国の位置1237年の地図(紫色がウラジーミル・スーズダリ大公国)ウラジーミル・スーズダリ大公国(ウラジーミル・スーズダリたいこうこく)は、ルーシの公国の一つ。12世紀後半以後は大公国。現在のスーズダリ・モスクワなどを含む地域で、当時の辺境地であった北東ルーシに位置した。首府はウラジーミル。
 • The Grand Duchy of Vladimir (1168–1389 AD) (Russian: Владимиро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoye knyazhestvo) or just Vladimir-Suzdal (Russian: Владимирско-Су́здальская, Vladimirsko-Suzdal'skaya) was one of the major principalities which succeeded Kievan Rus' in the late 12th century centered in Vladimir-on-Klyazma. With time the principality grew into a grand duchy which was divided into several smaller principalities. After being conquered by the Mongol Empire, the principality became a self-governed state headed by its own nobility. A governorship of principality, however, was prescribed by a Khan declaration (jarlig) issued from the Golden Horde to a noble family of any of smaller principalities.Traditionally, it is perceived as a cradle of the Great Russian language and nationality. Vladimir-Suzdal gradually evolved into the Grand Duchy of Moscow.
 • Il Principato di Vladimir-Suzdal', anche conosciuto come Granducato di Vladimir-Suzdal (Russo: Влади́миро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoe knjažestvo), o Rus' di Vladimir-Suzdal' (Влади́мирско-Су́здальская Русь), fu l'organizzazione statale russa più grande dopo il disgregamento della Rus' di Kiev alla fine del XII secolo. Tradizionalmente ritenuto come la culla del linguaggio e della nazionalità russa, il Principato entrò nel XIV secolo a far parte del Granducato di Mosca.
 • El Principado de Vladímir-Súzdal, Gran Ducado de Vladímir-Súzdal (en ruso: Влади́миро-Су́здальское кня́жество) o Rus de Vladímir-Súzdal (Влади́мирско-Су́здальская Русь) fue uno de los grandes principados que sucedieron a la Rus de Kiev como principal potencia eslava desde finales del siglo XII hasta las postrimerías del siglo XIV. Considerado tradicionalmente como la cuna del idioma y la nacionalidad rusas, Vladímir-Súzdal evolucionaría gradualmente hasta transformarse en el Gran Ducado de Moscú.
 • Vladimir-Suzdal Knezliği, Moskova Knezliği ya da Moskova Dükalığından önce, Rusya toprakları içerisinde kurulmuş Moskova merkezli devlettir. Moskova Knezliği, Vladimir-Suzdal Knezliği'nin halefidir. Başlangıçta Altın Orda Devletine bağlı olan bu devlet daha sonra Moskova Knezliği'ne dönüşmüştür. Moskova Knezliği de 1340-1547 yılları arasında hüküm sürmüştür. Çar III. İvan'ın reformları ile knezlik gelişmiş ve Rus Çarlığı adını almıştır. Çar olarak bilinen ilk hükümdar Korkunç İvan olmuştur.
 • El Principat de Vladímir-Suzdal , Gran Ducat de Vladímir-Suzdal (a rus: Владимиро-Суздальское княжество) o Rus de Vladimir-Suzdal (Владимирско-Суздальская Русь) va ser un els grans principats que van succeir a la Rus de Kíev com a principal potència eslava des de finals del segle XII fins a les acaballes del segle XIV. Considerat tradicionalment com el bressol de l'idioma i la nacionalitat russes, Vladímir-Suzdal evolucionaria gradualment fins a transformar-se en el Gran Ducat de Moscou.
 • Vladimir-Suzdalgo Printzerria (1168–1389 AD) (errusieraz: Владимиро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoye knyazhestvo) or edo Vladimir-Suzdalgo Rusa (errusieraz: Владимирско-Су́здальская Русь, Vladimirsko-Suzdal'skaya Rus’) XII. amaieran Kieveko Rusa ordezkatu zuen printzerrietako bat izan zen, Vladimir hiriaren inguruan zegoena. Denboraren poderioz, Dukerri Handi bilakatu zen, era berean, printzerritan banaturik zegoena. Mongolen Inperioak eskualdea konkistatu zuenean, printzerria bertoko nobleek gobernaturiko estatu autonomo bilakatu zen. Hala ere, gobernatzeko Khanaren adierazpena (jarlik) beharrezkoa zen, Urrezko Hordak printzerrietako leinu nobleei ematen ziona.Tradizioak errusiera eta abertzaletasunaren sehaskatzat du Printzerria, epeka-epeka Moskuko Printzerri Handi bihurtuko dena.
 • Vladimirsko-suzdalské knížectví (rusky: владимиро-cуздальское княжество, původně rostovsko-suzdalské (Rostov Veliký byl starším centrem severovýchodní Rusi), později veliké knížectví vladimirské, byl historický státní útvar, který se ve středověku rozkládal na severovýchodní Rusi.
 • Het vorstendom Vladimir-Soezdal (1168-1389) (Russisch: Владимиро-Суздальское княжество, Vladimiro-Soezdalskoje knjazjestvo, of Владимирско-Суздальская Русь, Vladimirsko-Soezdalskaja Roes) was een van de grote machten die het Kievse Rijk in de late 12e eeuw opvolgden. Het centrum was de stad Vladimir. Na verloop van tijd groeide het uit tot een grootvorstendom verdeeld in meerdere kleinere vorstendommen. Na de verovering door het Mongoolse Rijk werd het vorstendom een zelfbesturende staat onder leiding van de eigen adel. Het gouverneurschap van het vorstendom werd echter voorgeschreven door een verklaring (jarlig) van de kan, door de Gouden Horde afgegeven aan een adellijke familie van een van de kleinere vorstendommen.Traditioneel wordt Vladimir-Soezdal gezien als de bakermat van de Russische taal en nationaliteit. Vladimir-Soezdal groeide geleidelijk uit tot het grootvorstendom Moskou.
 • Kepangeranan Vladimir-Suzdal (1168-1389) (bahasa Rusia: Владимиро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoye knyazhestvo) atau Vladimir-Suzdal Rus’ (bahasa Rusia: Владимирско-Су́здальская Русь, Vladimirsko-Suzdal'skaya Rus’) adalah salah satu kepangeranan besar yang menggantikan Rus Kiev di akhir abad ke-12 berpusat di Vladimir-on-Klyazma. Dengan berjalannya waktu, kepangeranan ini tumbuh menjadi wilayah kadipaten agung yang dibagi lagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Setelah ditaklukkan oleh Kekaisaran Mongol, kepangeranan ini menjadi negara yang diatur sendiri dan dipimpin oleh kaum bangsawan sendiri.
 • O Principado de Vladimir-Súzdal, Grão-Ducado de Vladimir-Suzdal (russo: Влади́миро-Су́здальское кня́жество), ou Vladimir-Suzdal Rus (Влади́мирско-Су́здальская Русь), foi um dos principais principados que sucederam a Rússia Kievana como o mais poderoso estado eslavo oriental no final do século XII, durante até o final do século XIV. Tradicionalmente visto como o berço da língua e nacionalidade grã-russa, Vladimir-Suzdal gradualmente evolui para o Grande Principado da Moscóvia.
dbpedia-owl:blazon
 • Seal-of-Alexander-Nevsky 1236 Avers.svg
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:religion
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2459273 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10795 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 169 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110181637 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 1168 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1389 (xsd:integer)
prop-fr:blason
 • Seal-of-Alexander-Nevsky 1236 Avers.svg
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
 • Kievan-rus-1015-1113-.png
prop-fr:gouvernement
 • Principauté
prop-fr:langues
prop-fr:nom
 • Vladimiro-Suzdal'skoye knyazhestvo
 • Владимиро-Су́здальское кня́жество
prop-fr:nomFrançais
 • Principauté de Vladimir-Souzdal
prop-fr:nomLangue
prop-fr:p
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:religion
prop-fr:s
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Das Fürstentum Wladimir-Susdal (russisch Владимиро-Суздальское княжество) oder Wladimirer Rus (russisch Владимирская Русь) war ein großes Fürstentum unter den Folgestaaten der Kiewer Rus und der mächtigste ostslawische Staat zwischen der zweiten Hälfte des 12. und dem 14. Jahrhundert. Traditionell wird Wladimir-Susdal als die Wiege der großrussischen Sprache und Kultur betrachtet. Mit der Zeit ging Wladimir-Susdal politisch in das Großfürstentum Moskau über.
 • Се́веро-Восто́чная Русь — термин, принятый в современной историографии для обозначения группы русских княжеств в междуречье Волги и Оки в IX—XV веках, составивших ядро современного Российского государства. В строгом смысле — территория Великого княжества Владимирского. В расширительном смысле, в противопоставлении Юго-Западной Руси и Литовскому княжеству, также территории зависимых от него Рязанского, Муромского, Смоленского и части Верховских княжеств.
 • ウラジーミル・スーズダリ大公国Северо-Восточная Русьウラジーミル・スーズダリ大公国の位置1237年の地図(紫色がウラジーミル・スーズダリ大公国)ウラジーミル・スーズダリ大公国(ウラジーミル・スーズダリたいこうこく)は、ルーシの公国の一つ。12世紀後半以後は大公国。現在のスーズダリ・モスクワなどを含む地域で、当時の辺境地であった北東ルーシに位置した。首府はウラジーミル。
 • Il Principato di Vladimir-Suzdal', anche conosciuto come Granducato di Vladimir-Suzdal (Russo: Влади́миро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoe knjažestvo), o Rus' di Vladimir-Suzdal' (Влади́мирско-Су́здальская Русь), fu l'organizzazione statale russa più grande dopo il disgregamento della Rus' di Kiev alla fine del XII secolo. Tradizionalmente ritenuto come la culla del linguaggio e della nazionalità russa, il Principato entrò nel XIV secolo a far parte del Granducato di Mosca.
 • Vladimir-Suzdal Knezliği, Moskova Knezliği ya da Moskova Dükalığından önce, Rusya toprakları içerisinde kurulmuş Moskova merkezli devlettir. Moskova Knezliği, Vladimir-Suzdal Knezliği'nin halefidir. Başlangıçta Altın Orda Devletine bağlı olan bu devlet daha sonra Moskova Knezliği'ne dönüşmüştür. Moskova Knezliği de 1340-1547 yılları arasında hüküm sürmüştür. Çar III. İvan'ın reformları ile knezlik gelişmiş ve Rus Çarlığı adını almıştır. Çar olarak bilinen ilk hükümdar Korkunç İvan olmuştur.
 • El Principat de Vladímir-Suzdal , Gran Ducat de Vladímir-Suzdal (a rus: Владимиро-Суздальское княжество) o Rus de Vladimir-Suzdal (Владимирско-Суздальская Русь) va ser un els grans principats que van succeir a la Rus de Kíev com a principal potència eslava des de finals del segle XII fins a les acaballes del segle XIV. Considerat tradicionalment com el bressol de l'idioma i la nacionalitat russes, Vladímir-Suzdal evolucionaria gradualment fins a transformar-se en el Gran Ducat de Moscou.
 • Vladimirsko-suzdalské knížectví (rusky: владимиро-cуздальское княжество, původně rostovsko-suzdalské (Rostov Veliký byl starším centrem severovýchodní Rusi), později veliké knížectví vladimirské, byl historický státní útvar, který se ve středověku rozkládal na severovýchodní Rusi.
 • O Principado de Vladimir-Súzdal, Grão-Ducado de Vladimir-Suzdal (russo: Влади́миро-Су́здальское кня́жество), ou Vladimir-Suzdal Rus (Влади́мирско-Су́здальская Русь), foi um dos principais principados que sucederam a Rússia Kievana como o mais poderoso estado eslavo oriental no final do século XII, durante até o final do século XIV. Tradicionalmente visto como o berço da língua e nacionalidade grã-russa, Vladimir-Suzdal gradualmente evolui para o Grande Principado da Moscóvia.
 • The Grand Duchy of Vladimir (1168–1389 AD) (Russian: Владимиро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoye knyazhestvo) or just Vladimir-Suzdal (Russian: Владимирско-Су́здальская, Vladimirsko-Suzdal'skaya) was one of the major principalities which succeeded Kievan Rus' in the late 12th century centered in Vladimir-on-Klyazma. With time the principality grew into a grand duchy which was divided into several smaller principalities.
 • Ruś Włodzimiersko-Suzdalska (ros. Владимиро-Су́здальская Русь) - kraina historyczna w Rosji, położona w międzyrzeczu Oki i Wołgi. Od północy graniczy z Rusią Nowogrodzką, od zachodu ze Smoleńszczyzną i Rusią Wierchowską, od południa z Riazańszczyzną i Muromszczyzną, od wschodu z terytoriami zamieszkałymi przez ludność ugrofińską (Mordwini, Maryjczycy, Udmurci, Komi-Permiacy).
 • El Principado de Vladímir-Súzdal, Gran Ducado de Vladímir-Súzdal (en ruso: Влади́миро-Су́здальское кня́жество) o Rus de Vladímir-Súzdal (Влади́мирско-Су́здальская Русь) fue uno de los grandes principados que sucedieron a la Rus de Kiev como principal potencia eslava desde finales del siglo XII hasta las postrimerías del siglo XIV.
 • Het vorstendom Vladimir-Soezdal (1168-1389) (Russisch: Владимиро-Суздальское княжество, Vladimiro-Soezdalskoje knjazjestvo, of Владимирско-Суздальская Русь, Vladimirsko-Soezdalskaja Roes) was een van de grote machten die het Kievse Rijk in de late 12e eeuw opvolgden. Het centrum was de stad Vladimir. Na verloop van tijd groeide het uit tot een grootvorstendom verdeeld in meerdere kleinere vorstendommen.
 • Kepangeranan Vladimir-Suzdal (1168-1389) (bahasa Rusia: Владимиро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoye knyazhestvo) atau Vladimir-Suzdal Rus’ (bahasa Rusia: Владимирско-Су́здальская Русь, Vladimirsko-Suzdal'skaya Rus’) adalah salah satu kepangeranan besar yang menggantikan Rus Kiev di akhir abad ke-12 berpusat di Vladimir-on-Klyazma. Dengan berjalannya waktu, kepangeranan ini tumbuh menjadi wilayah kadipaten agung yang dibagi lagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil.
 • Владимиро-Суздалското княжество или Североизточна Рус е голямо древноруско феодално княжество, разположено в Североизточна Русия. От 10 до средата на 12 век е част от Ростовско-Суздалското княжество в състава на Киевска Рус. Столица на княжеството е град Ростов и Суздал. Към средата на 12 век се издига до велико княжество със столица — Владимир на Клязма (1157). През 1238 г. е опустошено от монголо-татарите.
 • Vladimir-Suzdalgo Printzerria (1168–1389 AD) (errusieraz: Владимиро-Су́здальское кня́жество, Vladimiro-Suzdal'skoye knyazhestvo) or edo Vladimir-Suzdalgo Rusa (errusieraz: Владимирско-Су́здальская Русь, Vladimirsko-Suzdal'skaya Rus’) XII. amaieran Kieveko Rusa ordezkatu zuen printzerrietako bat izan zen, Vladimir hiriaren inguruan zegoena. Denboraren poderioz, Dukerri Handi bilakatu zen, era berean, printzerritan banaturik zegoena.
rdfs:label
 • Principauté de Vladimir-Souzdal
 • Fürstentum Wladimir-Susdal
 • Principado de Vladimir-Súzdal
 • Principado de Vladímir-Súzdal
 • Principat de Vladímir-Súzdal
 • Principato di Vladimir-Suzdal'
 • Ruś Włodzimiersko-Suzdalska
 • Vladimir-Soezdal
 • Vladimir-Suzdal
 • Vladimir-Suzdal
 • Vladimir-Suzdal Knezliği
 • Vladimir-Suzdalgo Printzerria
 • Vladimirsko-suzdalské knížectví
 • Северо-Восточная Русь
 • ウラジーミル・スーズダリ大公国
 • Владимиро-Суздалско княжество
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Principauté de Vladimir-Souzdal
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:nom of
is foaf:primaryTopic of