Le Premier concile bouddhique aurait eu lieu au Ve siècle av. J.-C., un an après la mort du Bouddha, avec pour objectif de pérenniser les règles et la doctrine instaurées par lui. Rassemblant 500, 1 000 ou 3 000 bhikkhus, il fut convoqué à Rajagriha (actuelle Rajgir), dans le royaume de Magadha, par le roi Ajatasatru. Le lieu exact est selon les sources la Grotte de Sattapaṇṇi, la Grotte des Kshatrya, le Rocher de Pippala ou Gridhrakûta. Mahakasyapa, premier patriarche, présida ce concile.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Premier concile bouddhique aurait eu lieu au Ve siècle av. J.-C., un an après la mort du Bouddha, avec pour objectif de pérenniser les règles et la doctrine instaurées par lui. Rassemblant 500, 1 000 ou 3 000 bhikkhus, il fut convoqué à Rajagriha (actuelle Rajgir), dans le royaume de Magadha, par le roi Ajatasatru. Le lieu exact est selon les sources la Grotte de Sattapaṇṇi, la Grotte des Kshatrya, le Rocher de Pippala ou Gridhrakûta. Mahakasyapa, premier patriarche, présida ce concile.
 • The First Buddhist council was convened in the year following the Buddha's Parinibbana, which is 543–542 BCE according to Theravada tradition, at various earlier dates according to certain Mahayana traditions, and various later dates according to certain Western estimates. According to late commentarial accounts, King Ajatashatru (Sanskrit अजातशत्रु) sponsored the council. Tradition holds that the Council was held in a hall erected by Ajatasattu outside the Sattaparnaguha (Pali: Sattapanniguha) or Saptaparni Cave in Rajgir, three months after the Buddha had attained "Parinibbhana" (i.e. died). Detailed accounts of the council can be found in the Khandhaka sections of the canonical Vinayas.According to this record the incident which prompted the Elder Mahakassapa to call this meeting was his hearing a disparaging remark about the strict rule of life for monks. The monk Subhadda, who had ordained late in life, upon hearing that the Buddha had expired, voiced his resentment at having to abide by all the rules for monks laid down by the Buddha. Many monks lamented the passing of the Buddha and were deeply grieved but Subhadda spoke up to show happiness and relief that Buddha was gone.And Subhadda, the late-received one, said to the Bhikkhus: "Enough, Sirs! Weep not, neither lament! We are well rid of the great Samana. We used to be annoyed by being told, 'This beseems you, this beseems you not.' But now we shall be able to do whatever we like; and what we do not like, that we shall not have to do."Mahakassapa was alarmed by his remark and feared that the Dhamma and the Vinaya might be corrupted and not survive intact if other monks were to behave like Subhadda and interpret the Dhamma and the Vinaya rules as they pleased. To avoid this he decided that the Dhamma must be preserved and protected. To this end after gaining the Sangha's approval he called to council five hundred Arahants. Ananda was to be included in this provided he attained Arahanthood by the time the council convened.With the Elder Mahakassapa presiding, the five hundred Arahant monks met in council during the rainy season. The first thing Mahakassapa did was to question the foremost expert on the Vinaya of the day, Venerable Upali on particulars of the monastic rule. This monk was well qualified for the task as the Buddha had taught him the whole of the Vinaya himself. The Elder Mahakassapa asked him specifically about the ruling on the first offense parajika, with regard to the subject, the occasion, the individual introduced, the proclamation, the repetition of the proclamation, the offense and the case of non-offense. Upali gave knowledgeable and adequate answers and his remarks met with the unanimous approval of the presiding Sangha. Thus, the Vinaya was formally approved.The Elder Mahakassapa then turned his attention to Ananda in virtue of his reputable expertise in all matters connected with the Dhamma. Happily, the night before the Council was to meet, Ananda had attained Arahantship and joined the Council. The Elder Mahakassapa, therefore, was able to question him at length with complete confidence about the Dhamma with specific reference to the Buddha's sermons. This interrogation on the Dhamma sought to verify the place where all the discourses were first preached and the person to whom they had been addressed.Ananda aided by his word-perfect memory was able to answer accurately and so the Discourses met with the unanimous approval of the Sangha. The First Council also gave its official seal of approval for the closure of the chapter on the minor and lesser rules, and approval for their observance. It took the monks seven months to recite the whole of the Vinaya and the Dhamma and those monks sufficiently endowed with good memories retained all that had been recited. This historic first council came to be known as the Pancasatika because five hundred fully enlightened Arahants had taken part in it.
 • Az buddhista tanácskozás a történelmi Buddha parinirvánáját követő évben volt, a théraváda hagyomány szerint az i. e. 543–i. e. 542. A mahájána hagyományban több lehetséges korábbi dátumot is lehetségesnek tartanak. Nyugati becslések szerint ennél valamivel később volt. Későbbi elbeszélések szerint Adzsataszattu (Szanszkrit: अजातशत्रु) a Magadha Birodalom királyának támogatásával jött létre a Szattaparnaguha-barlang bejáratánál (Páli nyelven: Szattapanniguha) Rajgir település közelében, Buddha halála után három hónappal. A tanácskozásról részletes beszámoló készült, ami megtalálható a kanonikus Vinajapitaka Khandhaka (rendtartás) fejezeteiben.
 • Pierwszy Sobór Buddyjski – sobór, który odbył się trzy miesiące po śmierci Buddy, w Rājagaha. Wzięło w nim udział 500 urzeczywistnionych mnichów (arahantów). Ze względu na to, że nie żyli już Sariputta i Mogallana, przewodnictwo nad Soborem objął Mahākassapa. Sobór miał na celu zebranie i zapamiętanie nauk Przebudzonego. Kazania Buddy, recytowane przez jego najbliższego ucznia – Ānandę, zostały zatwierdzone jako Dhamma (Nauka), natomiast reguła zakonna, recytowana przez Upāli, została zatwierdzona jako Vinaya (Dyscyplina). Stąd w owych czasach buddyzm nazywano po prostu Dhamma-Vinaya.
 • Podle tradice se první buddhistický koncil konal tři měsíce po tělesné smrti Buddhy, tedy kolem roku 543 př. n. l. u města Rádžagrhy (p. Rádžagaha, dnes Rádžgir), na kopci Vaibháře (p. Vébhará), v ohromné jeskyni Saptaparně (p. Sattapana).I když tento koncil není historicky doložen, většina badatelů jej pokládá za historickou událost. Byl svolán na období dešťů, které tehdy trvalo sedm měsíců a údajně se na něj sjelo na 500 arhatů.Celý koncil svolal jeden z čelních Buddhových žáků Mahá Kassapa a sliboval si od něj navrácení mnichů k přísnému dodržování řádových pravidel, od kterých někteří mniši po Buddhově odchodu z hmotného světa upustili. Na koncil byli pozván zejména mnich Upáli a Buddhův bratranec a věrný služebník Ánanda.Na koncilu došlo k vzájemné roztržce mezi Mahákášjapou a Ánandou. Mahákášjapa vyčítal Ánandovi, že doposud nedosáhl stavu arhata, i když se koncilu účastnili prakticky samí arhati. Dále mu vyčítal, že se zasloužil o založení řádu mnišek, když o něj prosil kvůli své matce samotného Buddhu. Další zásadní věcí, kterou se Ánanda podle Mahákášjapy provinil, bylo to, že Ánanda nechtěl po Buddhovi Šákjamunim přesné instrukce ohledně Vinajapitaky. Mělo to za následek pozdější nedodržování řádových pravidel a štěpení hnutí. A konečně Ánanda se provinil v Mahákášjapových očích tím, že nepožádal Buddhu o to, aby si prodloužil život. Ánanda se uchýlil ústraní, aby dosáhl arhatství. Podařilo se mu to velmi brzy v atypické poloze – když ulehal ke spánku. Podle některých pramenů Ánanda pronikl do jeskyně skrz skálu, aby dokázal své schopnosti arhata.Když koncil započal, začaly se odříkávat texty. Jediný Ánanda, proslulý svou fenomenální pamětí, si pamatoval všechny Buddhovy rozpravy. Odříkal je a dal tím vzniknout prvnímu oddílu z tripitaky, Sútram (Sútra-pitaka, p. Sutta-pitaka). Upáli odříkal řádová pravidla a vznikl tak oddíl vinaji, čili řádových pravidel (Vinaja-pitaka).Podle théravádové tradice na prvním koncilu vznikl i třetí, obsahově nejrozsáhlejší oddíl Tripitaky, Abhidharma-pitaky (p. Abhidhamma-pitaka). Obsahuje filozofická pojednání, komentáře, analýzu všemožných pojmů apod. Fakt, že abhidharma byla zformulována již na tomto koncilu, není uznáván všeobecně.
 • Após a morte (Parinibbana) de Sidarta Gautama, o buda, reuniu-se o Primeiro Concílio (Sangiti=Recitação) de seus discípulos, durante o retiro do período de chuvas, em Rajagaha, na Índia. No concílio, 500 monges arahant, liderados por Mahakassapa, recitaram os ensinamentos do Buda. A recitação do Vinaya por Upali foi aceita como o Vinaya Pitaka, enquanto que a recitação do Dhamma por Ananda ficou estabelecida como o Sutta Pitaka.== Referências ==
 • Первый буддийский собор состоялся в V веке до н. э., известен также как Панчасатика (собрание 500 архатов). Согласно традиции Тхеравада, собор состоялся в 543–542 годах до н. э. через три месяца после Паринирваны Будды. Источники Махаяны указывают другие даты. В соответствии с писаниями традиционного Тхеравады собор был проведен в 499 / 8 г. до н.э.Согласно комментариям, собор поддержал царь Аджаташатру (санскр. अजातशत्रु). Специально для собора царём был воздвигнут дворец в Ражгире и зал в зале возведеной Аджатасату(санскр. अजातशत्रु) недалеко от пещеры Саттапани-гуха (санскр. अजातशत्रु). Подробные сведения о Соборе можно найти в разделах Кхандхака канонических Вин. Случай, который побудил старшего Махакашьяпа созвать этот совет, был услышанное им пренебрежительное замечание по поводу строгого уклада жизни монахов. Это то, что якобы произошло. Монах Субхадда, который позднее был произведен в духовный сан, при жизни, узнав, что Будда умер, выразил свою обиду на необходимость соблюдения всех правил для монахов, изложенных Буддой. Многие монахи переживали по поводу кончины Будды, и были глубоко огорчены. Однако, старец Махакашьяпа слышал, что Субхадда сказал: "Довольно вашего Почтения, не горюйте, не плачьте. Мы избавились от этого великого отшельника (Будда). Мы мучились, когда он сказал: "Это допустимо для вас, это недопустимо для вас", но теперь мы можем сделать то, что хотим, и мы не должны делать то, что нам не нравится".Махакашьяпа был встревожен его замечанием, и опасался, что Дхарма и Виная могут быть изменены и исправлены, если другие монахи будут вести себя как Субхадда и интерпретировать суть Дхармы и Виная как им заблагорассудится. Чтобы избежать этого, он решил, что Дхарма должна быть сохранена и защищена. С этой целью после согласия на утверждение Сангхи он призвал Совет пятисот Арахатов. Ананда был одним из пятисот, так как он стал Арахатом ко времени созыва Собора. На соборе председательствовал Махакашьяпа, на собор прибыло 500 архатов — учеников Будды. Махакашьяпа выразил беспокойство по поводу сохранения учения. Трое ближайших учеников — Ананда, Упали и Махамаудгальяяна на память воспроизвели всё, чему учил Будда — нормы и правила монашеского общежития, «дисциплинарный устав» сангхи (Виная), проповеди и поучения Будды (Сутры) и его философское учение, «сверх-Дхарму» (Абхидхарма). Под председательством старшего Махакашьяпа, пятьсот монахов арахантов собрались в Соборе во время сезона дождей. Первый вопрос, который поднял Махакашьяпа — оценка настоящего содержания Виная, преподобного Упала и особенности монашеских правил. Этот монах хорошо подходил для выполнения задачи, так как сам Будда учил его Винаю. Старший Махакашьяпа спросил его о сути первого нападения параджика (первого раздела Патимоккха-сутты), с требованием разъяснить отдельные правила, писания, повторение заявлений, а также случаев наличия и отсутствия преступления. Упал дал знающие и адекватные ответы, и его замечания встретились с единодушным одобрением председательствующего Сангха. Таким образом, Виная был официально утверждено. Затем старший Махакашьяпа обратил свое внимание на Ананду, так как тот обладал авторитетными, экспертными знаниями во всех вопросах, связанных с Дхарму. К счастью, за день перед созывам Собора, Ананд добился Араханства и вошел в состав Собора. Таким образом, старший Махакашьяпа смог пристрастно его опросить о Дхарме с конкретной ссылкой на проповедь Будды. Это опрос по Дхаммой был нужен для того, чтобы выявить место, где все проповеди были прочитаны впервые, и лиц, к которым они были направлены. Ананда благодаря своей отличной памяти смог ответить точно, таким образом эта Беседа встретилась единодушным одобрением Сангха. Первый Собор также официально одобрил закрытие главы о несущественных и мелких правилах, а также разрешение на их соблюдение. Семь месяцев потребовалось монахам для того, чтобы прочитать весь Винай и Дхарму, и монахи были наделены достаточно хороший памятью, чтобы все запомнить. Этот исторически первый Собор стал известен как Панчасатика, так как в нем приняли участие пятьсот просвещенных Арахантов.Некоторые ученые отрицают, что первый собор действительно имел место. Согласно Макмиллан Энциклопедия буддизма (2004), "... Его историчность ставят под сомнение практически все буддийские ученые. Они утверждают, что, хотя не исключено, что небольшая группа интимных учеников Будды, собрались после его смерти, сам факт проведения Собора в Великом стиле, описанном в священных писаниях, почти наверняка фикция".В Синей Летописи указано, что сложилась иерархия учения (в смысле передачи Винаи): от Шакьмуни к Кашьяпе, от него к Ананде, от него к Шанавасике, от него к Упагупте, от него к Дхитике, от него к Кришне, от него к Сударшане
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 807583 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5558 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110714704 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Premier concile bouddhique aurait eu lieu au Ve siècle av. J.-C., un an après la mort du Bouddha, avec pour objectif de pérenniser les règles et la doctrine instaurées par lui. Rassemblant 500, 1 000 ou 3 000 bhikkhus, il fut convoqué à Rajagriha (actuelle Rajgir), dans le royaume de Magadha, par le roi Ajatasatru. Le lieu exact est selon les sources la Grotte de Sattapaṇṇi, la Grotte des Kshatrya, le Rocher de Pippala ou Gridhrakûta. Mahakasyapa, premier patriarche, présida ce concile.
 • Após a morte (Parinibbana) de Sidarta Gautama, o buda, reuniu-se o Primeiro Concílio (Sangiti=Recitação) de seus discípulos, durante o retiro do período de chuvas, em Rajagaha, na Índia. No concílio, 500 monges arahant, liderados por Mahakassapa, recitaram os ensinamentos do Buda. A recitação do Vinaya por Upali foi aceita como o Vinaya Pitaka, enquanto que a recitação do Dhamma por Ananda ficou estabelecida como o Sutta Pitaka.== Referências ==
 • Podle tradice se první buddhistický koncil konal tři měsíce po tělesné smrti Buddhy, tedy kolem roku 543 př. n. l. u města Rádžagrhy (p. Rádžagaha, dnes Rádžgir), na kopci Vaibháře (p. Vébhará), v ohromné jeskyni Saptaparně (p. Sattapana).I když tento koncil není historicky doložen, většina badatelů jej pokládá za historickou událost.
 • The First Buddhist council was convened in the year following the Buddha's Parinibbana, which is 543–542 BCE according to Theravada tradition, at various earlier dates according to certain Mahayana traditions, and various later dates according to certain Western estimates. According to late commentarial accounts, King Ajatashatru (Sanskrit अजातशत्रु) sponsored the council.
 • Az buddhista tanácskozás a történelmi Buddha parinirvánáját követő évben volt, a théraváda hagyomány szerint az i. e. 543–i. e. 542. A mahájána hagyományban több lehetséges korábbi dátumot is lehetségesnek tartanak. Nyugati becslések szerint ennél valamivel később volt.
 • Первый буддийский собор состоялся в V веке до н. э., известен также как Панчасатика (собрание 500 архатов). Согласно традиции Тхеравада, собор состоялся в 543–542 годах до н. э. через три месяца после Паринирваны Будды. Источники Махаяны указывают другие даты. В соответствии с писаниями традиционного Тхеравады собор был проведен в 499 / 8 г. до н.э.Согласно комментариям, собор поддержал царь Аджаташатру (санскр. अजातशत्रु).
 • Pierwszy Sobór Buddyjski – sobór, który odbył się trzy miesiące po śmierci Buddy, w Rājagaha. Wzięło w nim udział 500 urzeczywistnionych mnichów (arahantów). Ze względu na to, że nie żyli już Sariputta i Mogallana, przewodnictwo nad Soborem objął Mahākassapa. Sobór miał na celu zebranie i zapamiętanie nauk Przebudzonego.
rdfs:label
 • Premier concile bouddhique
 • Első buddhista tanácskozás
 • First Buddhist council
 • Pierwszy Sobór Buddyjski
 • Primeiro Concílio Budista
 • První buddhistický koncil
 • Первый буддийский собор
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of