La Première Période intermédiaire est une séquence historique de l'Égypte antique marquée par de nombreuses difficultés socio-politiques. Cette période de déliquescence du pouvoir pharaonique, à cheval sur les XXIIe siècle et XXIe siècle avant notre ère, s'étend sur environ cent-cinquante ans entre la fin de l'Ancien Empire égyptien et le début du Moyen Empire égyptien.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Première Période intermédiaire est une séquence historique de l'Égypte antique marquée par de nombreuses difficultés socio-politiques. Cette période de déliquescence du pouvoir pharaonique, à cheval sur les XXIIe siècle et XXIe siècle avant notre ère, s'étend sur environ cent-cinquante ans entre la fin de l'Ancien Empire égyptien et le début du Moyen Empire égyptien. Elle comprend les obscures VIIe et VIIIe dynasties, sans doute des descendants du roi Pépi II, les IXe et Xe dynasties dites dynasties Hérakléopolitaines, ainsi qu'une partie de la XIe dynastie originaire de Thèbes. On dispose de très peu de monuments de cette période, surtout du début de cette ère.La Première Période intermédiaire est un temps chaotique où le territoire égyptien se voit partagé en deux zones d'influences. Le Nord en proie à des infiltrations de bédouins originaires du Proche-Orient est plus ou moins bien contrôlé depuis Hérakléopolis une ville de la Moyenne-Égypte. Au Sud, l'autorité appartient aux nomarques de Thèbes qui se sont autoproclamés rois. Ces derniers parvinrent à s'imposer militairement aux termes de nombreux combats et échaufourrées entrainant la réunification de l'Égypte sous le pouvoir du thébain Mentouhotep II.
 • Az Óbirodalom összeomlása után szomorú időszak következett Egyiptom történelmében, polgárháborúkkal, egymással viszálykodó trónkövetelőkkel, zűrzavarral, idegen hódítókkal és éhínséggel. A hanyatlás II. Pepi, a „túl kegyes fáraó” uralkodása alatt következett be, amikor is a központi államhatalom, vagyis a fáraó hatalma a nomarkhoszokkal szemben tovább gyöngült. Az agg király halálakor gyermekei többnyire már nem voltak életben, a trónutódlás körül tehát viszály tört ki. Véres felkelésekre került sor, amelyek az egyiptomi birodalmat alapjaiban rendítették meg. A hagyományos egyiptológiai elképzelés szerint az országra ráadásul rátörtek nyugatról a líbiaiak, keletről a beduinok. Tönkrement az öntözőrendszer és éhínség tört ki. Ezek azonban a kor irodalmi forrásaiból, Ipuwer leírásából, Anhtifi és Meszehti sírfelirataiból következtetett folyamatok. A régészeti anyag egyelőre nem utal arra, hogy ténylegesen éhínség lett volna, sőt a népesség növekedése figyelhető meg ebben a korban. A kor egyik irodalmi toposza volt, hogy a nemesség eltúlozta a szükséget, hogy eltúlozhassa a segítség mértékét is. Ipuwer szintén irodalmi eszközökkel élt, amikor az óbirodalmi nosztalgiáját ecsetelte.Az állam két részbirodalomra és számos kisebb, független fejedelemségre esett szét. Mivel az északon kialakult hatalmi központ Hahninszu (Hérakleopolisz Magna) volt, ezért a korszakot egyes források hérakleiopoliszi kornak nevezik. A korszak időtartamának megjelölése forrásonként más és más, de annyi bizonyosnak tűnik, hogy i. e. 2270 után és i. e. 2025 előtt volt. A körülbelül egy-két évszázados zűrzavart végül a thébai XI. dinasztia királya, I. Mentuhotep szüntette meg az újraegyesítéssel.
 • O Primeiro Período Intermediário é uma época historica do Antigo Egito que compreende as VII, VIII, IX, X e XI dinastias, e na qual o poder do egito estava divido sendo governado paralelamente por mais de uma dinastia.
 • エジプト第1中間期(紀元前2180年頃 - 紀元前2040年頃)は、古代エジプト史における時代区分。通常第6王朝の崩壊から第11王朝による再統一までの時代を指す。長期間にわたって安定した統治を続けていた古王国の崩壊とその後の戦乱によって社会的、思想的、政治的に大きな変化を齎した。
 • Първият преходен период на Древен Египет (2170 - 2040 пр.н.е.) е съвременен термин, който се използва, за да се обозначат годините, които разделят Старото от Средното царство. По онова време нахлуват т.нар. хетски племена. Първият преходен период обхваща времето от VII до X династия. Някои учени включват и началните фараони на 11-та династия. Според Манетон през 7-та династия са управлявали 70 владетеля за по 70 дни. Съществуването на тази династия е спорно. Разполагаме със списък на 9 фараони, за които се смята, че са царували през тези няколко години: Неферкара (Младши), Неферкара Неби, Джедкара Шеман, Неферкара Хенду, Мериенхор Неферкамин, Никара, Неферкара Тереру, Неферкахор. Характерно за този период е политическо разпокъсване и вътрешни размирици.
 • De Eerste Tussenperiode (ca. 2216 - 2040 v.Chr.) is de periode in de Egyptische Oudheid die volgde op het Oude Rijk en bestrijkt de 7e, 8e, 9e en 10e Dynastie van Egypte. Het was een periode die gekenmerkt werd door het uiteenvallen van het centrale gezag van de farao. De welvaart nam vergeleken met het Oude Rijk af, maar bleef toch nog op vrij hoog niveau in de nomen (provincies) waar de lokale machthebbers het voor het zeggen hadden.Pepi II wordt doorgaans een buitengewoon lange regeerperiode aangegeven (ca. 90 jaar), die gekenmerkt werd door langzame degradatie van de binnenlandse situatie. Bij zijn overlijden zonder een opvolger te hebben nagelaten namen de ongeregeldheden toe in deze periode die Egyptologen gemakshalve "De eerste tussenperiode" hebben genoemd. In die erg bewogen tijd volgden verschillende kleine heersers elkaar op en bleven slechts korte tijd op de troon, wat aangeeft dat het niet zo best ging in Egypte toen. Na het langdurig bewind van Pepi II was het rijk verzwakt en staken drie machtscentra de kop op, die om de suprematie wedijverden: Memphis: het oude machtscentrum en dat van de 7e en 8e Dynastie van Egypte. Hierakliopolis: machtscentrum in Beneden-Egypte van de heersers uit de 9e en 10e Dynastie van Egypte. Thebe: machtscentrum van de heersers van de 11e Dynastie van Egypte en van het Nieuwe Rijk.De koningen die tijdens de 7e en 8e Dynastie regeerden, volgden elkaar snel op en hadden geen controle meer over geheel Egypte. In de provincies waren machtige families ontstaan, die onderling met elkaar rivaliseerden, wat leidde tot een versnippering van het land. Deze Dynastieën werden gesticht door nomarchen (lokale machthebbers) die zichzelf tot koning uitriepen. Het kwam regelmatig tot botsingen tussen de Dynastieën uit Hierakliopolis en Thebe. Rond 2040 v.Chr. veroverde de Thebaanse heerser Nebhetepre Mentuhotep de noordelijke provincies waarmee Egypte weer een eenheid werd, en daarmee begon het Middenrijk.Het is waarschijnlijk, maar niet volledig bewezen, dat het begin van de eerste tussenperiode samenviel met een grote droogteperiode, die felle hongersnoden en een gevoelige bevolkingsdaling had veroorzaakt.
 • Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2250 – ok. 2050 p.n.e.) – okres w historii starożytnego Egiptu między istnieniem Starego i Średniego Państwa charakteryzujący się upadkiem silnej, scentralizowanej władzy, wewnętrznymi walkami o panowanie nad całym krajem i niepokojami społecznymi wywołanymi pogorszeniem się sytuacji uboższych warstw społeczeństwa.Pod koniec istnienia Starego Państwa, za czasów VI dynastii, zakres władzy faraonów został znacznie uszczuplony przez urzędników terytorialnych, którzy zapewnili sobie dziedziczność zajmowanych stanowisk. Z czasem doprowadziło to do wyodrębnienia się księstw dzielnicowych, których naczelnicy posiadali dużą swobodę podejmowania decyzji. Równocześnie zwiększały się obciążenia fiskalne ludności, zaś ubożejący dwór faraonów nie był w stanie zapewnić jej środków wystarczających do zaspokojenia potrzeb.W tej sytuacji doszło do buntu ubogiej ludności skierowanego przeciw możnym i uniezależnienia się książąt dzielnicowych od władzy centralnej, która upadła. Egipt rozpadł się na wiele niezależnych, niewielkich państw (czasy VII i VIII dynastii), które pogrążyły się we wzajemnych konfliktach.Z czasem wyodrębniły się dwa najważniejsze, rywalizujące ze sobą, ośrodki władzy: Herakleopolis w Dolnym Egipcie i Teby w Górnym Egipcie. Oba te ośrodki musiały toczyć walki z innymi księstwami dzielnicowymi, a także z najeźdźcami zewnętrznymi z Azji. Około 2050 r. p.n.e. władca Teb Mentuhotep III (XI dynastia) ostatecznie pokonał władcę Herakleopolis i zjednoczył Egipt, rozpoczynając okres Średniego Państwa.== Przypisy ==
 • El Primer Periodo Intermedio de la historia del Antiguo Egipto transcurre de 2190 a.C - 2052 a.C. Es una época donde el poder está descentralizado y transcurre entre el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Comprende desde la Dinastía VII hasta mediados de la Dinastía XI, cuando Mentuhotep II reunificó el país bajo su mando (c. 2040 a. C.). Algunos egiptólogos, consideran que las dinastías VII y VIII pertenecen al anterior periodo, el denominado Imperio Antiguo de Egipto.
 • Первый переходный период в истории Древнего Египта (середина XXIII — середина XXI века или 2250—2050 гг. до н. э., VII—X династии).В правление VII и VIII династий власть мемфисских фараонов была лишь номинальной, в Египте царила политическая анархия. Власть перешла в руки номархов («градоначальников»). Утрата государственного единства стала причиной развала общеегипетской ирригационной системы, вызвавшего экономический кризис и массовый голод. Не поддерживаемое народом, сложное административное устройством приходило в упадок, в стране бродили разбойничьи шайки, чернь, которая грабила заупокойные храмы и усыпальницы. И к началу Первого Переходного периода почти все пирамиды и усыпальницы наследников престола и высоких сановников были разграблены и опустошены. Северные провинции периодически подвергались набегам азиатских кочевников и ливийцев.Неспособность номов собственными силами справиться с экономическими трудностями усилила объединительную тенденцию. Первым претендентом на роль «собирателя» египетских земель стал Гераклеополь, один из крупнейших городов на севере Верхнего Египта. Его правителям удалось подчинить Дельту и верхнеегипетскую область Тина, отразить вторжения кочевников и укрепить северные границы. Начиная с Ахтоя (Хети), они претендовали на титул царей всего Египта (IX—X династии).Однако в своей борьбе за объединение Египта Гераклеопольское царство встретило соперника в лице образовавшегося на юге Фиванского царства, контролировавшего долину Нила от Абидоса до 1-го порога. Их конфронтация завершилась в конце XXI века до н. э. победой Фив при фараоне Ментухотепе II, основавшего XI династию. Целостность Египетского государства была восстановлена.
 • Periode Menengah pertama, sering disebut sebagai "periode gelap" dalam sejarah Mesir kuno, berlangsung sekitar tiga ratus tahun setelah berakhirnya Kerajaan Lama sekitar 2181-2055 SM . Masa ini meliputi dinasti ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan sebagian dinasti kesebelas. Sedikit bukti monumental yang tersisa dari periode ini, khususnya yang berasal dari permulaan era. Periode Menengah pertama adalah masa yang dinamis dalam sejarah dimana aturan Mesir dibagi menjadi dua basis kekuatan yang saling bersaing. Salah satu basis tersebut bertempat di Heracleopolis, Mesir Hilir, kota yang terletak sebelah selatan wilayah Faiyum. Sementara itu, basis lainnya berada di Thebes, Mesir Hulu . Diyakini pula, selama masa ini, kuil-kuil dijarah dan dirampok, karya seni mereka yang ada dirusak, dan pautung-patung raja dihancurkan sebagai hasil kekacauan politik. Kedua kerajaan tersebut mudah tersulut konflik, dengan raja-raja Thebes menguasai wilayah utara, menghasilkan penyatuan kembali Mesir dibawah penguasa tunggal selama masa kedua dinasti kedelapan.
 • Il Primo periodo intermedio copre gli anni della storia egiziana che, indicativamente, vanno dal 2192 a.C. al 2040 a.C. e comprende le dinastie dei sovrani dell'antico Egitto VII, VIII, IX e X.Si trattò di una fase di sfaldamento del potere centrale a favore dei governatori provinciali, i nomarchi.Il primo periodo intermedio può essere suddiviso in tre fasi:VII e VIII dinastia: sfaldamento completo dello stato unitario. La capitale Menfi perde la sua importanza.IX dinastia: si forma un nuovo centro di aggregazione intorno alla capitale del XX distretto (Alto Egitto), Ha-Ninsu (Heracleopolis Magna, in greco; nome attuale Ihnasya el-Medina).X dinastia: ai sovrani della dinastia "erakleopoleana" si oppongono i principi di Tebe che gettano le basi per la riunificazione dell'Egitto in quello che viene chiamato Regno Medio
 • První přechodná doba je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 9. dynastie až 11. dynastie (přibližně 2160 – 2055 před n. l.). Někdy se do tohoto období zařazuje také 7. a 8. dynastie. Pak by byl počátek tohoto období kolem roku 2181 př. n. l. V této době je Egypt rozdělen na dvě části, spravované z Herakleopolis Magna (severní část) a z Théb (jižní část). Tyto dvě části spolu válčily o vládu nad celým Egyptem. Na konci tohoto období thébský král Nebhepetre Mentuhotep II. zvítězil nad hérakleopolským panovníkem a znovu sjednotil Egypt.První přechodná doba následovala po Staré říši a předcházela Střední říši.
 • Die Erste Zwischenzeit umfasst die Zeit von 2216–2025 v. Chr. im Alten Ägypten. Nach der 6. Dynastie zerfällt Ägypten und unter den neu entstandenen Herrschaftsgebieten gelangen zwei Städte zu besonderem Einfluss: Theben und Herakleopolis.Den Herakleopoliten, die in Unterägypten leben, gelingt es, abtrünnige Gebiete unter Kontrolle zu bringen. Der Thebaner Mentuhotep II. schafft es, nach seinem Aufstieg um 2025 v. Chr., Unter- und Oberägypten wieder zu vereinigen. Nubien wird bis Wawat zurückerobert.
 • 고대 이집트의 제1중간기는 기원전 2181년부터 기원전 2040년까지의 기간을 말한다.
 • El Primer Període Intermedi, sovint descrit com un "període fosc" a la història de l'Antic Egipte, va durar aproximadament cent anys, des de ca. 2181-2055 aC, després del final del Regne Antic. S'hi inclouen les dinasties VII, VIII, IX, X i part de la dinastia XI.Es disposa de molt poques proves monumentals d'aquest període, sobretot del principi de l'era. El primer període intermedi va ser una època dinàmica de la història, on el govern d'Egipte es divideix aproximadament entre dues bases de poder en competència. Una d'aquestes bases residia a Heracleòpolis, al Baix Egipte, una ciutat al sud de la regió de Madinat al-Fayyum. L'altra residia a Tebes, a l'Alt Egipte Es creu que durant aquesta època els temples van ser saquejats i violats, les obres d'art que hi havia a dins van ser destrossades, i les estàtues dels reis foren trencades o destruïts com a conseqüència d'aquest suposat caos polític. Aquests dos regnes eventualment entrarien en conflicte, i els reis de Tebes conqueririen el nord, la qual cosa comportaria la reunificació d'Egipte sota un sol governant durant la segona part de la dinastia IX.
 • The First Intermediate Period, often described as a "dark period" in ancient Egyptian history, spanned approximately one hundred years, from ca. 2181–2055 BC, after the end of the Old Kingdom. It included the seventh, eighth, ninth, tenth, and part of the eleventh dynasties. Very little monumental evidence survives from this period, especially towards the beginning of the era. The First Intermediate Period was a dynamic time in history where rule of Egypt was roughly divided between two competing power bases. One of those bases resided at Heracleopolis in Lower Egypt, a city just south of the Faiyum region. The other resided at Thebes in Upper Egypt. It is believed that during this time, the temples were pillaged and violated, their existing artwork was vandalized, and the statues of kings were broken or destroyed as a result of this alleged political chaos. These two kingdoms would eventually come into conflict, with the Theban kings conquering the north, resulting in reunification of Egypt under a single ruler during the second part of the eleventh dynasty.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 201738 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10980 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 79 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103177194 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
 • Nicolas Grimal
prop-fr:référence
 • Référence:Histoire de l'Égypte ancienne
prop-fr:titre
 • Histoire de l'Égypte ancienne
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Fayard
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Première Période intermédiaire est une séquence historique de l'Égypte antique marquée par de nombreuses difficultés socio-politiques. Cette période de déliquescence du pouvoir pharaonique, à cheval sur les XXIIe siècle et XXIe siècle avant notre ère, s'étend sur environ cent-cinquante ans entre la fin de l'Ancien Empire égyptien et le début du Moyen Empire égyptien.
 • O Primeiro Período Intermediário é uma época historica do Antigo Egito que compreende as VII, VIII, IX, X e XI dinastias, e na qual o poder do egito estava divido sendo governado paralelamente por mais de uma dinastia.
 • エジプト第1中間期(紀元前2180年頃 - 紀元前2040年頃)は、古代エジプト史における時代区分。通常第6王朝の崩壊から第11王朝による再統一までの時代を指す。長期間にわたって安定した統治を続けていた古王国の崩壊とその後の戦乱によって社会的、思想的、政治的に大きな変化を齎した。
 • El Primer Periodo Intermedio de la historia del Antiguo Egipto transcurre de 2190 a.C - 2052 a.C. Es una época donde el poder está descentralizado y transcurre entre el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Comprende desde la Dinastía VII hasta mediados de la Dinastía XI, cuando Mentuhotep II reunificó el país bajo su mando (c. 2040 a. C.). Algunos egiptólogos, consideran que las dinastías VII y VIII pertenecen al anterior periodo, el denominado Imperio Antiguo de Egipto.
 • 고대 이집트의 제1중간기는 기원전 2181년부터 기원전 2040년까지의 기간을 말한다.
 • Az Óbirodalom összeomlása után szomorú időszak következett Egyiptom történelmében, polgárháborúkkal, egymással viszálykodó trónkövetelőkkel, zűrzavarral, idegen hódítókkal és éhínséggel. A hanyatlás II. Pepi, a „túl kegyes fáraó” uralkodása alatt következett be, amikor is a központi államhatalom, vagyis a fáraó hatalma a nomarkhoszokkal szemben tovább gyöngült. Az agg király halálakor gyermekei többnyire már nem voltak életben, a trónutódlás körül tehát viszály tört ki.
 • Die Erste Zwischenzeit umfasst die Zeit von 2216–2025 v. Chr. im Alten Ägypten. Nach der 6. Dynastie zerfällt Ägypten und unter den neu entstandenen Herrschaftsgebieten gelangen zwei Städte zu besonderem Einfluss: Theben und Herakleopolis.Den Herakleopoliten, die in Unterägypten leben, gelingt es, abtrünnige Gebiete unter Kontrolle zu bringen. Der Thebaner Mentuhotep II. schafft es, nach seinem Aufstieg um 2025 v. Chr., Unter- und Oberägypten wieder zu vereinigen.
 • Periode Menengah pertama, sering disebut sebagai "periode gelap" dalam sejarah Mesir kuno, berlangsung sekitar tiga ratus tahun setelah berakhirnya Kerajaan Lama sekitar 2181-2055 SM . Masa ini meliputi dinasti ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan sebagian dinasti kesebelas. Sedikit bukti monumental yang tersisa dari periode ini, khususnya yang berasal dari permulaan era.
 • El Primer Període Intermedi, sovint descrit com un "període fosc" a la història de l'Antic Egipte, va durar aproximadament cent anys, des de ca. 2181-2055 aC, després del final del Regne Antic. S'hi inclouen les dinasties VII, VIII, IX, X i part de la dinastia XI.Es disposa de molt poques proves monumentals d'aquest període, sobretot del principi de l'era.
 • Первый переходный период в истории Древнего Египта (середина XXIII — середина XXI века или 2250—2050 гг. до н. э., VII—X династии).В правление VII и VIII династий власть мемфисских фараонов была лишь номинальной, в Египте царила политическая анархия. Власть перешла в руки номархов («градоначальников»). Утрата государственного единства стала причиной развала общеегипетской ирригационной системы, вызвавшего экономический кризис и массовый голод.
 • Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2250 – ok.
 • Il Primo periodo intermedio copre gli anni della storia egiziana che, indicativamente, vanno dal 2192 a.C. al 2040 a.C. e comprende le dinastie dei sovrani dell'antico Egitto VII, VIII, IX e X.Si trattò di una fase di sfaldamento del potere centrale a favore dei governatori provinciali, i nomarchi.Il primo periodo intermedio può essere suddiviso in tre fasi:VII e VIII dinastia: sfaldamento completo dello stato unitario.
 • De Eerste Tussenperiode (ca. 2216 - 2040 v.Chr.) is de periode in de Egyptische Oudheid die volgde op het Oude Rijk en bestrijkt de 7e, 8e, 9e en 10e Dynastie van Egypte. Het was een periode die gekenmerkt werd door het uiteenvallen van het centrale gezag van de farao.
 • The First Intermediate Period, often described as a "dark period" in ancient Egyptian history, spanned approximately one hundred years, from ca. 2181–2055 BC, after the end of the Old Kingdom. It included the seventh, eighth, ninth, tenth, and part of the eleventh dynasties. Very little monumental evidence survives from this period, especially towards the beginning of the era.
 • První přechodná doba je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 9. dynastie až 11. dynastie (přibližně 2160 – 2055 před n. l.). Někdy se do tohoto období zařazuje také 7. a 8. dynastie. Pak by byl počátek tohoto období kolem roku 2181 př. n. l. V této době je Egypt rozdělen na dvě části, spravované z Herakleopolis Magna (severní část) a z Théb (jižní část). Tyto dvě části spolu válčily o vládu nad celým Egyptem. Na konci tohoto období thébský král Nebhepetre Mentuhotep II.
 • Първият преходен период на Древен Египет (2170 - 2040 пр.н.е.) е съвременен термин, който се използва, за да се обозначат годините, които разделят Старото от Средното царство. По онова време нахлуват т.нар. хетски племена. Първият преходен период обхваща времето от VII до X династия. Някои учени включват и началните фараони на 11-та династия. Според Манетон през 7-та династия са управлявали 70 владетеля за по 70 дни. Съществуването на тази династия е спорно.
rdfs:label
 • Première Période intermédiaire égyptienne
 • Первый переходный период (Древний Египет)
 • Eerste tussenperiode
 • Első átmeneti kor
 • Erste Zwischenzeit (Ägypten)
 • First Intermediate Period of Egypt
 • Periode Menengah Pertama Mesir
 • Pierwszy Okres Przejściowy
 • Primeiro Período Intermediário
 • Primer Període Intermedi d'Egipte
 • Primer periodo intermedio de Egipto
 • Primo periodo intermedio dell'Egitto
 • První přechodná doba
 • Първи преходен период на Древен Египет
 • エジプト第1中間期
 • 이집트 제1중간기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:période of
is foaf:primaryTopic of