Les prédictions pour décembre 2012 ont été un phénomène sociologique fondé sur plusieurs annonces de grands changements ou d'événements cataclysmiques pour le 21 décembre 2012,,,.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les prédictions pour décembre 2012 ont été un phénomène sociologique fondé sur plusieurs annonces de grands changements ou d'événements cataclysmiques pour le 21 décembre 2012,,,. Cette date, qui marque à l'origine la fin des 5 125 années d'un cycle du compte long du calendrier maya, a été interprétée par certains comme la fin définitive de ce calendrier.L'interprétation New Age de cette transition postule que cette date était censée marquer le début d'une nouvelle ère au cours de laquelle la Terre et ses habitants devaient connaître une transformation spirituelle ou physique radicale. Selon d'autres, le 21 décembre 2012 marquait la fin du monde ou une catastrophe similaire. Parmi les différents scénarios évoqués, on peut citer un maximum du cycle solaire ou une collision de la Terre avec un trou noir, un objet géocroiseur ou l'hypothétique planète Nibiru.Au fur et à mesure que ces prédictions ont été médiatisées, de plus en plus de spécialistes de diverses disciplines ont expliqué en quoi ces annonces de changements reposaient sur des informations erronées ou des hypothèses irrationnelles. Les mayanistes ont avancé que des prédictions concernant une catastrophe n'ont été trouvées dans aucun codex maya existant et que l'idée de la « fin » du compte long du calendrier maya en 2012 était une mauvaise interprétation de l'histoire et de la culture maya,,,. Les astronomes ont qualifié ces prédictions de pseudo-science et ont fait remarquer qu'elles étaient contredites par de simples observations astronomiques.
 • Fenomena 2012 adalah serangkaian kepercayaan dan rencana yang menyebutkan bahwa peristiwa bencana atau transformatif akan terjadi pada tahun 2012. Perkiraan ini didasarkan pada apa yang diklaim sebagai tanggal akhir dari kalender Hitungan Panjang Maya, yang merentang selama 5.125 tahun dan berakhir pada 21 atau 23 Desember 2012. Pendapat yang mendukung penanggalan ini berasal dari arkeoastronomi amatir, penerjemahan alternatif mitologi, konstruksi numerologi, dan ramalan dari makhluk ekstraterestrial.Penerjemahan Zaman Baru terhadap perpindahan ini menunjukkan bahwa, selama ini, planet ini dan penghuninya sedang mengalami transformasi fisik atau spiritual secara positif, dan bahwa 2012 dapat menandakan awal era baru. Sebaliknya, sejumlah orang percaya bahwa tanggal pada tahun 2012 menandakan awal kiamat. Kedua ide ini telah diterbitkan dalam berbagai buku dan dokumenter TV, dan telah menyebar ke seluruh dunia melalui situs web dan grup diskusi. Cendekiawan Mayanis mengatakan bahwa ide mengenai kalender Hitungan Panjang yang "berakhir" tahun 2012 tidak mewakili sejarah Maya. Di masa Maya modern, 2012 sangat tidak relevan, dan sumber Maya klasik mengenai fenomena ini sudah langka dan bertentangan, menyatakan bahwa ada kemungkinan kecil tanggal ini diakui secara universal.Klaim yang terus muncul oleh orang-orang yang memperkirakan akhir dunia pada tahun 2012 (sejajar dengan lubang hitam, tabrakan dengan planet bebas, perpindahan kutub) telah ditolak sebagai pseudoilmiah oleh komunitas ilmiah. Banyak klaim ini melanggar hukum fisika, atau bertentangan dengan pengamatan sederhana. Sebuah film berjudul 2012, yang disutradarai Roland Emmerich, telah menggunakan kampanye pemasaran viral mengenai kekhawatiran kiamat pada tahun tersebut. Kampanye ini, yang berupa video kesadaran publik dari organisasi fiksi "Institute for Human Continuity", telah dikritik karena berkontribusi pada ketakutan umum mengenai masalah ini.
 • Il 21 dicembre 2012 è stata la data del calendario gregoriano nella quale secondo alcune credenze e profezie si sarebbe dovuto verificare un evento, di natura imprecisata e di proporzioni planetarie, capace di produrre una significativa discontinuità storica con il passato: una qualche radicale trasformazione dell'umanità in senso spirituale oppure la fine del mondo.L'eventuale catastrofe mondiale sarebbe dovuta avvenire nella medesima data alle 11.11 (ore italiane).L'evento tanto atteso veniva collegato temporalmente alla fine di uno dei cicli (b'ak'tun) del calendario maya.Nessuna di queste credenze ha mai avuto alcun fondamento scientifico e furono più volte smentite dalla comunità geofisica e astronomica. Anche la maggioranza degli studiosi della storia dei Maya confutò queste affermazioni.
 • "21 December 2012" and "2012 December 21" redirect here. For general information on this day, see December 21.The 2012 phenomenon was a range of eschatological beliefs that cataclysmic or transformative events would occur on or around 21 December 2012. This date was regarded as the end-date of a 5,126-year-long cycle in the Mesoamerican Long Count calendar, and as such, festivities to commemorate the date took place on 21 December 2012 in the countries that were part of the Mayan civilization (Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador), with main events at Chichén Itzá in Mexico, and Tikal in Guatemala.Various astronomical alignments and numerological formulae were proposed as pertaining to this date, all unequivocally rejected by all scholarship. A New Age interpretation held that the date marked the start of a period during which Earth and its inhabitants would undergo a positive physical or spiritual transformation, and that 21 December 2012 would mark the beginning of a new era. Others suggested that the date marked the end of the world or a similar catastrophe. Scenarios suggested for the end of the world included the arrival of the next solar maximum, an interaction between Earth and the black hole at the center of the galaxy, or Earth's collision with a planet called Nibiru.Scholars from various disciplines quickly dismissed predictions of concomitant cataclysmic events as they arose. Professional Mayanist scholars stated that no extant classic Maya accounts forecast impending doom, and that the idea that the Long Count calendar ends in 2012 misrepresented Maya history and culture, while astronomers rejected the various proposed doomsday scenarios as pseudoscience, easily refuted by elementary astronomical observations.
 • Het 2012-fenomeen verwijst naar het verschijnsel dat in veel populaire esoterische en pseudowetenschappelijke theorieën het jaar 2012 een grote rol speelde. Veel van zulke theorieën gingen ervan uit dat er in 2012 een grote verandering zou plaatsvinden in het bewustzijn van de mensheid of juist in de natuurlijke toestand van het universum. Sommigen meenden dat in 2012 het einde van de wereld zou komen.Het fenomeen vond zijn oorsprong in de lange telling van de Maya's, die volgens sommige interpretaties grote waarde toekent aan 21 of 23 december 2012. Door wetenschappers werden de 2012-theorieën over het algemeen verworpen. Volgens de meeste Mayadeskundigen was op zijn minst sprake van een verkeerde interpretatie van de Mayareligie. Zij stelden dat '2012' voor de Maya's niet zo'n belangrijk moment was, misschien te vergelijken met het jaar 2000 in de westerse cultuur.
 • A 2012-es világvége-jelenség egy olyan eszkatológiai hitsorozat volt, melynek összeomlással vagy jelentős átalakulással járó vége 2012. december 21-én következett volna be. A dátumot egy 5125 éves terjedelmű mezoamerikai naptár aktuális ciklusának utolsó napja adta meg. Ezen a napon azokban az országokban, melyek egykor a Maja Birodalom részei voltak (Mexikó, Guatemala, Honduras és El Salvador) maja fesztiválokat tartottak megemlékezésképpen a 13. baktun végére. Ezek fő eseményei Mexikóban Chichén Itzában, Guatemalában Tikalban történtek.Számtalan csillagászati és számmisztikai formulával bizonygatták a bekövetkezés dátumát, de a tudomány egyiket sem fogadta el. Egy New Age-értelmezése ennek a változásnak, hogy a megjelölt dátum egy olyan korszak kezdete, amikor a Föld és a lakói egy pozitív fizikai vagy spirituális változáson esnek át, és 2012. december 21. ennek az új korszaknak a kezdete lett volna. Mások szerint a dátum a világ végét vagy más hasonló katasztrófát jelölt. A világ végét jelző események között volt a következő szoláris maximum - legnagyobb aktivitással járó időszak - eljövetele, egy a Föld és a galaxis közepén lévő fekete lyuk közti kölcsönhatás, vagy a Föld ütközése a Nibiru bolygóval.Maja-szakértő tudósok azt állították, hogy a közelgő világvége jóslatai egyetlen létező maja kódexben sem szerepeltek és az a felvetés, hogy a maja naptár 2012-ben véget ér, a maja történelem és kultúra helytelen bemutatása. Eközben áltudományként jelölve a csillagászok is elutasították a különböző világvégére utaló jeleket, mivel azok ellentétesek az alapvető csillagászati megfigyelésekkel is.Egy 2012 elején, 21 országban a Reuters megbízásából, az Ipsos által készített közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 10%-a hitte, hogy a maja naptár december 21-ére világvégét, vagyis apokalipszist ígér ami be is következik. A kutatás szerint a magyarok 12%-a hitt ugyanebben.
 • 2012 fenomeni, 21 Aralık 2012 tarihinde felaket ve dönüşümlerin yaşanılacağına inanılan bir dizi eskatolojik inancı içermektedir. Bu tarih, Mesoamerican Uzun Sayım takviminin 5125 yıllık uzun bir döngüsünün bitişi olarak kabul edilmektedir. Çeşitli gökbilimsel sıralanmalar ve ebced formüllerinin bu tarihe ait olduğu ileri sürülmektedir fakat bu, bilim tarafından kabul edilmemektedir.2012 ile ilgili bazı teoriler ve kehanetler şunlardır: Muhyiddin İbni Arabi'nin verdiği haberler Nibiru, Gezegen X, Marduk veya 12'nci gezegen Foton kuşağı teorisi Schumann rezonansı Nostradamus’un kehaneti Baba Vanga'nın kehaneti Güneş fırtınaları 5125 yıllık Maya takviminin sonu↑
 • Jako fenomén roku 2012 se označuje souhrn různých předpovědí, podle nichž mělo dojít na den zimního slunovratu v roce 2012 ke kvalitativně zásadní proměně světa. Názory na povahu této proměny se rozcházely. Očekávání se pohybovala od ničivé katastrofy až po duchovní obrodu světa. Tyto předpoklady neměly žádné vědecké podklady. Fenomén roku 2012 je přirovnáván například k dřívějším katastrofickým scénářům spojeným například s fenoménem Y2K.Úvahy o možném konci světa byly odvozovány od předpokladu, že 21. prosince 2012 skončí po třinácti několikasetletých cyklech (baktunech) mayský kalendář, též zvané Velký počet. O významu konce cyklu pro Maye však v současnosti nemáme žádné přesvědčivé informace a varianta konce světa je proto spekulací. Jediný objevený mayský text, který rok 2012 zmiňuje, je tzv. Monument 6 z jihomexického naleziště Tortuguero ve státě Tabasco. Poškození textu ale neumožňuje jeho jednoznačnou interpretaci.Kromě odkazů na kalendář mezoamerických Mayů se v souvislosti s fenoménem 2012 objevovaly i odkazy na starověké Egypťany, Maory, věštění Matky Shiptonové, indiány kmene Hopi, indické Védy, či věštce, orákula, astrologa, ezoterika a okultisty Nostradama. Využívány byly též vzácné astronomické fenomény či fakt, že čas od času dochází k přepólování magnetického pole Země. Další variantou je údajný střet Země s mytickou planetou Nibiru (Planet X, Eris atd.), pro což však nejsou žádné důkazy.Objevila se i tvrzení, že 21. prosince má dojít k výjimečnému postavení planet ve vesmíru. Astronomové naopak astronomickou výjimečnost roku 2012 popírají, žádná výrazná konjunkce planet onoho dne nenastává, planety mají být rozeseté po celé obloze.
 • Fenomen roku 2012 – zespół wierzeń o charakterze eschatologicznym, traktujących o katastrofach bądź przemianach, które miały jakoby nastąpić 21 grudnia 2012 roku. Data ta była traktowana jako koniec 5125-letniego cyklu w systemie tzw. Długiej Rachuby, stosowanej w kalendarzach cywilizacji Mezoameryki. Starano się odnieść ją do różnych zjawisk astronomicznych bądź formuł numerologicznych, które miały ukazać jej znaczenie.Członkowie ruchów New Age uważali, że w tym dniu miała rozpocząć się pozytywna przemiana (fizyczna lub duchowa) mieszkańców Ziemi, stanowiąca tym samym początek nowej ery. Inni sugerowali, że miał wówczas nastąpić koniec świata, ewentualnie inna zbliżona rozmiarem katastrofa kosmiczna. Niektóre scenariusze łączyły ją z kolejnym szczytem aktywności słonecznej, wpływem grawitacyjnym lokalnej czarnej dziury lub kolizją z fikcyjną planetą Nibiru.Uczeni z różnych dziedzin zgodnie twierdzili, że idea wielkiego kataklizmu w 2012 roku była całkowicie nieprawdziwa. Naukowcy badający kulturę Majów wielokrotnie podkreślali, że przewidywań nadciągającej zagłady nie ma w żadnym z dostępnych źródeł historycznych. Pogląd, iż Długa Rachuba osiągnie pewien „kres” w 2012 roku nie znajdywał uzasadnienia. Współcześni Majowie nie uważali tej daty za znaczącą, a dostępne przekazy klasyczne były rzadkie i wzajemnie sprzeczne. Astronomowie kwalifikowali krążące apokaliptyczne przepowiednie do zbioru pseudonaukowych sensacji. Proste obserwacje podważały sens opisanych w nich wydarzeń.
 • O fenômeno 2012 compreende um conjunto de crenças escatológicas segundo as quais eventos cataclísmicos ou transformadores aconteceriam no dia 21 de dezembro de 2012. Esta data é considerada como o último dia de um ciclo 5.125 anos do calendário de contagem longa mesoamericano. Vários alinhamentos astronômicos e fórmulas matemáticas têm sido colocadas como pertencentes a essa data, apesar de nenhuma delas ser aceita pela comunidade científica.A interpretação de que essa data marca o início da Nova Era diz que a Terra e seus habitantes podem sofrer uma transformação espiritual ou física positiva, e que 2012 seria o começo de um novo tempo. Outros sugerem que 2012 marca o fim do mundo ou uma catástrofe similar. Cenários sugeridos para o fim do mundo incluem a chegada do próximo máximo solar ou a colisão da Terra com um objeto como um buraco negro, um asteroide próximo ou um planeta chamado "Nibiru"Estudiosos de várias áreas têm rejeitado a ideia de eventos cataclísmicos em 2012. Profissionais especializados na cultura maia dizem que as previsões de morte iminente não são encontradas em nenhum dos clássicos dessa civilização e a ideia de que o calendário de contagem longa "termina" em 2012 deturpa a cultura e história maia. Astrônomos e outros cientistas rejeitaram as teorias como sendo pseudociência, afirmando que elas são conflitantes com simples observações astronômicas, e que "existem preocupações mais importantes para a ciência, tais como o aquecimento global e a perda de diversidade biológica". A NASA tem comparado os medos em relação ao ano de 2012 com o fenômeno "Bug do milênio" no final da década de 1990, sugerindo que uma adequada análise dos fatos pode impedir temores de um desastre.
 • 2012年人類滅亡説(2012ねんじんるいめつぼうせつ)とは、マヤ文明で用いられていた暦の1つ長期暦が、2012年12月21日から12月23日頃に1つの区切りを迎えるとされることから連想された説である。21世紀初頭のオカルト雑誌や予言関連書などで、1999年のノストラダムスの大予言に続く終末論として採り上げられてきたが、懐疑的な論者はマヤ暦の周期性は人類滅亡を想定したものではないと反論をしている。学術的にもマヤ人の宗教観や未来観を知る上で意味があるとしても、それが現実に対応するものとは考えられていない。結果として2012年に人類が滅亡することはなく、この説は(従来の多くの「滅亡予言」同様)的中しなかった。
 • El Fenómeno de 2012 fue una creencia escatológica que sostenía que el día del solsticio de diciembre del año 2012 ocurriría el fin del mundo. El solsticio sucedió el 21 de diciembre de 2012 a las 11:12 UTC (tiempo universal coordinado) sin que ocurriese nada especial. La creencia se basaba en que ese día concluye el baktún 13 del antiguo calendario mesoamericano de la cuenta larga.Ciertos autores adherentes al movimiento de la nueva era sostienen que a partir de esa fecha los habitantes de la Tierra experimentarían una transformación física o espiritual positiva que marcaría el comienzo de una nueva era.Otros sugirieron que el año 2012 marcaba el fin del mundo o una catástrofe similar.Varias conjunciones astronómicas y fórmulas numerológicas fueron relacionadas con la fecha en cuestión, sin que la comunidad científica las aprobase. Los escenarios postulados para el fin del mundo incluían la colisión de la Tierra con algún cuerpo celeste, como Nibiru —hipotético astro propuesto por el escritor azerbaiyano Zecharia Sitchin (1920–2010)— o un asteroide errante; la interacción de nuestro planeta con un agujero negro; o el advenimiento de una etapa de gran actividad solar.Por otro lado, los arqueólogos señalaron que en los códices o inscripciones mesoamericanos precolombinos no existe documentación sobre la «profecía maya» a la que aluden los proponentes de la misma, en tanto que los astrónomos y otros científicos rechazaron los pronósticos apocalípticos como pseudociencia, declarando que los eventos anticipados se contradecían con las más simples observaciones astronómicas. Por ejemplo, la NASA comparó los temores sobre el 2012 con el temor al fin del mundo del 31 de diciembre de 999 y el 31 de diciembre de 1999 (el problema del año 2000).
 • 2012년 종말론은 1999년 종말론에 이어 나타난 종말론으로, 2012년 12월에 지구가 멸망할 것이라는 설이다. 최근에는 이를 바탕으로 할리우드 영화 《2012》가 제작되면서 지구종말론이 전 세계적으로 널리 알려지고 있으며, 대한민국에서는 지상파 방송 채널인 문화방송의 〈신비한TV 서프라이즈〉, SBS의 〈그것이 알고 싶다〉, 한국방송의 〈스펀지 0, KBS 스페셜〉, 종합편성채널인 채널A의 〈이영돈PD 논리로 풀다〉에도 방영되면서 큰 화제를 불러일으켰다. 하지만 대다수 천문학자들은 이에 대해 "멸망설은 매년 제기되는 근거 없는 설 중 하나일 뿐"이라며 동요하지 말 것을 당부하였다. 그리고 실제로 2012년 12월 21일에 종말이 일어날 것이라 했던 종말론은 오지 않게되면서, 모든 것이 헤프닝으로 끝이 났다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4076015 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 101854 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 248 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111035245 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1903 (xsd:integer)
 • 1951 (xsd:integer)
 • 1957 (xsd:integer)
 • 1966 (xsd:integer)
 • 1967 (xsd:integer)
 • 1975 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • dbpedia-fr:David_Stuart_(mayaniste)
 • Carrasco, David
 • Miller, Mary
 • Aveni, Anthony
 • Barkun, Michael
 • Callaway, Carl
 • Campion, Nicholas
 • Carlson, John B.
 • Carlson, John S. et Mark Van Stone
 • Coe, Michael D.
 • David Morrison
 • Eberl, Markus
 • Edmonson, Munro S.
 • Gossen, Gary
 • Grofe, Michael
 • Gronemeyer, Sven
 • Hancock, Graham
 • Hanegraaff, Wouter
 • Hoopes, John W.
 • Jenkins, John Major
 • Jorge Pérez de Lara and John Justeson
 • Joseph, Frank
 • Luxton, Richard N.
 • MacLeod, Barbara
 • Makemson, Maude Worcester
 • Mardyks, Raymond
 • Mark Van Stone
 • Maud Worcester Makemson
 • Meeus, Jean
 • Milbrath, Susan
 • Pinchbeck, Daniel
 • Plumb, Mary
 • Schele, Linda
 • Schilling, Govert
 • Severin, Gregory M.
 • South, Stephanie
 • Spencer, Neil
 • Stephen Houston
 • Van Stone, Mark
 • Varak, Florent
 • Voss, Alexander
 • Wagner, Elizabeth
 • Waters, Frank
 • Wright, Ronald
 • York, Michael
prop-fr:auteurs
 • Boone, Elizabeth H. and Zelia Nuttall, eds.
 • Nuttall, Zelia, ed.
prop-fr:autres
 • Eva Eggebrecht and Matthias Seidel
prop-fr:bibcode
 • 1957 (xsd:integer)
prop-fr:coauteur
 • ed. and trans.
 • A. Rouméas, J.-R. Moret, U. Tuikalepa, T. Blanchard, V. Rébeillé-Borgella, S. Path
 • H. Hartung
 • Linda Schele and Joy Parker
 • and Christian Prager
 • and David Freidel
 • and Karl Taube
 • and Richard M. Leventhal
prop-fr:coauteurs
 • and Barbara MacLeod
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 2009-10-09 (xsd:date)
 • 2009-10-27 (xsd:date)
 • 2009-11-01 (xsd:date)
 • 2009-11-02 (xsd:date)
 • 2009-11-03 (xsd:date)
 • 2012-10-14 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 2008-12-20 (xsd:date)
 • 2009-10-11 (xsd:date)
prop-fr:doi
 • 10.101700 (xsd:double)
 • 10.230700 (xsd:double)
prop-fr:format
 • poche
 • relié
prop-fr:id
 • Houston
 • NASA
 • Stuart
 • Argüelles1975
 • Argüelles1987
 • Aveni2009
 • CarlsonVanStone2011
 • Coe1992
 • Edmonson1988
 • FAMSI
 • FSP1993
 • Grofe2011
 • GronemeyerMacLeod2010
 • Hancock1995
 • Hoopes2011
 • Jenkins1998
 • Jenkins2009
 • Joseph2010
 • Luxton1996
 • MacLeod2011
 • Makemson1951
 • Makemson1957
 • McKenna1975
 • McKenna1993
 • Miller1993
 • Morley1983
 • Pinchbeck2006
 • Rice2007
 • Roys1967
 • Schele1990
 • Schilling2008
 • Severin1981
 • South2009
 • Spencer2000
 • Varak2012
 • Waters1975
 • Wright2005
 • York1995
 • deLara2006
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issn
 • 1379 (xsd:integer)
prop-fr:journal
 • Transactions of the American Philosophical Society
 • Wayeb Notes
 • Proceedings of the International Astronomical Union
 • Publications of the Vassar College Observatory
 • The Mountain Astrologer
prop-fr:jstor
 • 1006397 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • Français
 • anglais
 • en
prop-fr:lccn
 • 74018579 (xsd:integer)
 • 75012675 (xsd:integer)
 • 87000960 (xsd:integer)
 • 88005642 (xsd:integer)
 • 91065312 (xsd:integer)
 • 91068259 (xsd:integer)
 • 93005195 (xsd:integer)
 • 94043545 (xsd:integer)
 • 2005055545 (xsd:integer)
 • 2007001064 (xsd:integer)
 • 2008054800 (xsd:integer)
 • 2008937482 (xsd:integer)
 • 2009023097 (xsd:integer)
 • 2009031572 (xsd:integer)
 • 2009048113 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Linda Schele
 • Michael D. Coe
 • Anthony Aveni
 • José Argüelles
 • Munro S. Edmonson
 • Sylvanus Morley
 • Wouter Hanegraaff
prop-fr:lienÉditeur
 • HarperCollins
 • Könemann
 • Stanford University Press
 • Thames & Hudson
 • Thames and Hudson
 • University of California Press
 • Harper & Row
 • Éditions Brill
 • université of California
prop-fr:lieu
 • Chicago
 • Cologne
 • Leyde
 • Londres
 • New York
 • Salt Lake City
 • Austin
 • Berkeley
 • Lanham, MD
 • Washington
 • Londres et New York
 • Los Angeles, CA
 • Boulder, Colorado
 • Oxford, UK
 • Walnut Creek, CA
 • Palo Alto, CA
 • Berkeley, CA
 • université de Copenhague
 • Berkeley.
 • Charleston, South Carolina
 • Flagstaff, AZ
 • Franklin Lakes, New Jersey
 • Lancaster, CA
 • Lyon, FR
 • Richmond, VA
 • Rochester, VT
 • San Francisco, California
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • juin
prop-fr:nom
 • McKenna
 • Freidel
 • Morley
 • Rice
 • Argüelles
 • Roys
prop-fr:numéro
 • 5 (xsd:integer)
 • October/November
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 6 (xsd:integer)
 • Text of Chilam Balam de Tizimín MS. translated and annotated by Munro S. Edmonson; 1st English trans.
prop-fr:oclc
 • 537810 (xsd:integer)
 • 1364766 (xsd:integer)
 • 11318551 (xsd:integer)
 • 17650412 (xsd:integer)
 • 20996347 (xsd:integer)
 • 23693597 (xsd:integer)
 • 25547151 (xsd:integer)
 • 26605966 (xsd:integer)
 • 27430287 (xsd:integer)
 • 27667317 (xsd:integer)
 • 28659367 (xsd:integer)
 • 31604796 (xsd:integer)
 • 33849348 (xsd:integer)
 • 35229227 (xsd:integer)
 • 36126686 (xsd:integer)
 • 40848420 (xsd:integer)
 • 43069900 (xsd:integer)
 • 59432778 (xsd:integer)
 • 62421298 (xsd:integer)
 • 71165439 (xsd:integer)
 • 145324300 (xsd:integer)
 • 254728446 (xsd:integer)
 • 255948700 (xsd:integer)
 • 262431201 (xsd:integer)
 • 298471525 (xsd:integer)
 • 318157568 (xsd:integer)
 • 426803782 (xsd:integer)
 • 432982602 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 1 (xsd:integer)
 • 178 (xsd:integer)
 • 186 (xsd:integer)
 • 192 (xsd:integer)
 • 203 (xsd:integer)
 • 214 (xsd:integer)
 • 231 (xsd:integer)
 • 240 (xsd:integer)
 • 249 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 28 (xsd:integer)
 • 82 (xsd:integer)
 • 130 (xsd:integer)
 • 165 (xsd:integer)
 • 185 (xsd:integer)
 • 280 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • David
 • José
 • Ralph
 • Sylvanus
 • Prudence M.
 • Terence and Dennis
prop-fr:ref
 • Callaway2011
 • Campion2011
 • Carlson2011
 • Mardyks1991
 • Plumb2011
 • Stone2008
 • VanStone2011
prop-fr:site
prop-fr:série
 • Ancient peoples and places series
 • Ancient peoples and places series, no. 10
 • Ancient peoples and places series, no. 52
 • Mathematical Astronomy Morsels
 • Religious traditions of the world [series]
 • The Texas Pan American series
 • Comparative studies in religion and society series,
 • The Linda Schele series in Maya and pre-Columbian studies
 • Studies in the histories of religions series , no. 72
 • British Archaeological Reports International Series, no. 1385
prop-fr:titre
 • 2012 (xsd:integer)
 • The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya: An Illustrated Dictionary of Mesoamerican Religion
 • The Ancient Maya
 • The Maya
 • Stolen Continents: 500 Years of Conquest and Resistance in the Americas
 • Breaking the Maya Code
 • A Forest of Kings: The Untold Story of the Ancient Maya
 • Maya: Divine Kings of the Rain Forest
 • New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought
 • Maya calendar origins: monuments, mythistory, and the materialization of time
 • The 2012 Story: The Myths, Fallacies, and Truth Behind the Most Intriguing Date in History
 • Photographic Documentation of Monuments with Epi-Olmec Script/Imagery
 • Cosmogony and Prophecy: Maya Era Day Cosmology in the Context of the 2012 Prophecy
 • The 2012 Phenomenon: Maya Calendar, Astronomy, and Apocalypticism in the Worlds of Scholarship and Global Popular Culture
 • The Hunt For Planet X: New Worlds and the Fate of Pluto
 • The Book of the Life of the Ancient Mexicans, Containing an Account of Their Rites and Superstitions: An Anonymous Hispano-Mexican Manuscript Preserved at the Biblioteca Nazionale Centrale, Florence, Italie.
 • A Critical History of 2012 Mythology
 • Ecliptic and galactic equator
 • Fingerprints of the Gods
 • Nibiru and Doomsday 2012: Questions and Answers
 • Precious Greenstone Precious Feather
 • Prophétie Maya
 • Q & A about 2012
 • The Invisible Landscape: Mind, Hallucinogens, and the I Ching
 • The Book of Chilam Balam of Chuyamel
 • The End of Time: The Maya Mystery of 2012
 • The Mayan Factor: Path Beyond Technology
 • The miscellaneous dates of the Dresden Codex
 • True as the Stars Above
 • Mexico Mystique: The Coming Sixth World of Consciousness
 • What will not happen in 2012
 • Religions of Mesoamerica: Cosmovision and Ceremonial Centers
 • The 2012 Mayan Calendar Prophecies in the Context of the Western Millenarian Tradition
 • Supplement to the Handbook of Middle American Indians, Vol. 5: Epigraphy
 • The Emerging Network: A Sociology of the New Age and Neo-Pagan Movements
 • Star Gods of the Maya: Astronomy in Art, Folklore, and Calendars
 • What Could Happen in 2012: A Re-Analysis of the 13-Bak'tun Prophecy on Tortuguero Monument 6
 • Biology, Cosmology, and 2012: A Conversation with Bruce Scofield
 • The Book of Chumayel: The Counsel Book of the Yucatec Maya, 1539–1638
 • The Paris Codex: Decoding an Astronomical Ephemeris
 • Maya Cosmos: Three thousand years on the shaman's path
 • A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America
 • It's Not the End of the World: Emic Evidnce for Local Diversity in the Maya Long Count
 • The Book of the Jaguar Priest: a translation of the Book of Chilam Balam of Tizimin, with commentary
 • Lowland Maya Civilization in the Eighth Century A.D.: A Symposium at Dumbarton Oaks, 7th and 8 October 1989
 • When Stars Touch the Earth: An Astrologer Looks at the New Age Through the Year 2012
 • The Book of the Life of the Ancient Mexicans, Containing an Account of Their Rites and Superstitions: An Anonymous Hispano-Mexican Manuscript Preserved at the Biblioteca Nazionale Centrale, Florence, Italy
 • Lord of the Maya Creations on His Jaguar Throne: The Eternal Return of Elder Brother God L to Preside Over the 21 December 2012 Transformation
 • Measuring Deep Time: The Sidereal Year and the Tropical Year in Maya Inscriptions
 • It's Not the End of the World: What the Ancient Maya Tell Us About 2012
 • The God's Grand Costume Ball: A Classic Maya Prophecy for the Close of the Thirteenth Bak'tun
 • Maya Cosmogenesis 2012: The True Meaning of the Maya Calendar End-Date
 • Wars and Conflicts in Prehispanic Mesoamerica and the Andes: Selected Proceedings of the Conference Organized by the Société des américanistes de Belgique with the Collaboration of Wayeb , Brussels, 16–17 November 2002
 • The Ancient Future of the Itza: The Book of Chilam Balam of Tizimin
 • The Transformative Vision: Reflections on the Nature and History of Human Expression
 • Atlantis and 2012: The Science of the Lost Civilization and the Prophecies of the Maya
 • The Book of the Year: Middle American Calendrical Systems
prop-fr:titreChapitre
 • A New Look at the Dynastic History of Palenque
 • Astronomy and Mathematics
 • Maya Creation Myths and Cosmography
 • Love Shall Steer the Stars – The Long Dawning of the Age of Aquarius
 • The topography of ancient Maya religious pluralism: a dialogue with the present
 • Water, Mountain, Sky: The Evolution of Site Orientations in Southeastern Mesoamerica
 • B’olon Yokte’ K’uh: Maya conceptions of war, conflict, and the underworld
prop-fr:url
 • http://www.wayeb.org/notes/wayeb_notes0034.pdf
 • http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=IAU
 • http://decipherment.wordpress.com/2008/12/20/what-will-not-happen-in-2012
 • http://decipherment.wordpress.com/2009/10/11/q-a-about-2012/
 • http://www.famsi.org/reports/05084/05084PerezdeLara01.pdf
 • http://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/maya.html
 • http://astrobiology.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/intro/nibiru-and-doomsday-2012-questions-and-answers
 • http://www.famsi.org/research/vanstone/2012/index.html
prop-fr:volume
 • 6 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 34 (xsd:integer)
 • 71 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • dbpedia-fr:Dumbarton_Oaks
 • dbpedia-fr:Nikolai_Grube
 • dbpedia-fr:European_Association_of_Mayanists
 • Brill
 • Harper Perennial
 • HarperCollins
 • Könemann
 • Springer
 • Stanford University Press
 • Thames & Hudson
 • Thames and Hudson
 • University of California Press
 • University of Texas Press
 • Gollancz
 • Harper & Row
 • Rowman & Littlefield
 • Forgotten Books
 • University Press of Colorado
 • University of Utah Press
 • William Morrow
 • Mariner
 • Agaean Park Press
 • Bear & Co.
 • Bear and Company
 • Crown Publishers, Inc.
 • E. Quiñones Keber
 • FAMSI
 • H. Schuman
 • Inner Traditions/Bear and Company
 • Jeremy A. Sabloff and John S. Henderson
 • John and Erika Hedges Ltd
 • Labyrinthos
 • Light Technology Publications
 • New Page Books
 • Peter Eeckhout and Geneviève Le Fort
 • Sage Books/Swallow Press
 • Seabury
 • Tarcher
 • Victoria R. Bricker , with Patricia A. Andrews
 • Willmann-Bell
 • université de Californie
 • Éditions Clé
 • Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les prédictions pour décembre 2012 ont été un phénomène sociologique fondé sur plusieurs annonces de grands changements ou d'événements cataclysmiques pour le 21 décembre 2012,,,.
 • 2012年人類滅亡説(2012ねんじんるいめつぼうせつ)とは、マヤ文明で用いられていた暦の1つ長期暦が、2012年12月21日から12月23日頃に1つの区切りを迎えるとされることから連想された説である。21世紀初頭のオカルト雑誌や予言関連書などで、1999年のノストラダムスの大予言に続く終末論として採り上げられてきたが、懐疑的な論者はマヤ暦の周期性は人類滅亡を想定したものではないと反論をしている。学術的にもマヤ人の宗教観や未来観を知る上で意味があるとしても、それが現実に対応するものとは考えられていない。結果として2012年に人類が滅亡することはなく、この説は(従来の多くの「滅亡予言」同様)的中しなかった。
 • 2012년 종말론은 1999년 종말론에 이어 나타난 종말론으로, 2012년 12월에 지구가 멸망할 것이라는 설이다. 최근에는 이를 바탕으로 할리우드 영화 《2012》가 제작되면서 지구종말론이 전 세계적으로 널리 알려지고 있으며, 대한민국에서는 지상파 방송 채널인 문화방송의 〈신비한TV 서프라이즈〉, SBS의 〈그것이 알고 싶다〉, 한국방송의 〈스펀지 0, KBS 스페셜〉, 종합편성채널인 채널A의 〈이영돈PD 논리로 풀다〉에도 방영되면서 큰 화제를 불러일으켰다. 하지만 대다수 천문학자들은 이에 대해 "멸망설은 매년 제기되는 근거 없는 설 중 하나일 뿐"이라며 동요하지 말 것을 당부하였다. 그리고 실제로 2012년 12월 21일에 종말이 일어날 것이라 했던 종말론은 오지 않게되면서, 모든 것이 헤프닝으로 끝이 났다.
 • Il 21 dicembre 2012 è stata la data del calendario gregoriano nella quale secondo alcune credenze e profezie si sarebbe dovuto verificare un evento, di natura imprecisata e di proporzioni planetarie, capace di produrre una significativa discontinuità storica con il passato: una qualche radicale trasformazione dell'umanità in senso spirituale oppure la fine del mondo.L'eventuale catastrofe mondiale sarebbe dovuta avvenire nella medesima data alle 11.11 (ore italiane).L'evento tanto atteso veniva collegato temporalmente alla fine di uno dei cicli (b'ak'tun) del calendario maya.Nessuna di queste credenze ha mai avuto alcun fondamento scientifico e furono più volte smentite dalla comunità geofisica e astronomica.
 • El Fenómeno de 2012 fue una creencia escatológica que sostenía que el día del solsticio de diciembre del año 2012 ocurriría el fin del mundo. El solsticio sucedió el 21 de diciembre de 2012 a las 11:12 UTC (tiempo universal coordinado) sin que ocurriese nada especial.
 • Jako fenomén roku 2012 se označuje souhrn různých předpovědí, podle nichž mělo dojít na den zimního slunovratu v roce 2012 ke kvalitativně zásadní proměně světa. Názory na povahu této proměny se rozcházely. Očekávání se pohybovala od ničivé katastrofy až po duchovní obrodu světa. Tyto předpoklady neměly žádné vědecké podklady.
 • "21 December 2012" and "2012 December 21" redirect here. For general information on this day, see December 21.The 2012 phenomenon was a range of eschatological beliefs that cataclysmic or transformative events would occur on or around 21 December 2012.
 • O fenômeno 2012 compreende um conjunto de crenças escatológicas segundo as quais eventos cataclísmicos ou transformadores aconteceriam no dia 21 de dezembro de 2012. Esta data é considerada como o último dia de um ciclo 5.125 anos do calendário de contagem longa mesoamericano.
 • Fenomena 2012 adalah serangkaian kepercayaan dan rencana yang menyebutkan bahwa peristiwa bencana atau transformatif akan terjadi pada tahun 2012. Perkiraan ini didasarkan pada apa yang diklaim sebagai tanggal akhir dari kalender Hitungan Panjang Maya, yang merentang selama 5.125 tahun dan berakhir pada 21 atau 23 Desember 2012.
 • 2012 fenomeni, 21 Aralık 2012 tarihinde felaket ve dönüşümlerin yaşanılacağına inanılan bir dizi eskatolojik inancı içermektedir. Bu tarih, Mesoamerican Uzun Sayım takviminin 5125 yıllık uzun bir döngüsünün bitişi olarak kabul edilmektedir.
 • Het 2012-fenomeen verwijst naar het verschijnsel dat in veel populaire esoterische en pseudowetenschappelijke theorieën het jaar 2012 een grote rol speelde. Veel van zulke theorieën gingen ervan uit dat er in 2012 een grote verandering zou plaatsvinden in het bewustzijn van de mensheid of juist in de natuurlijke toestand van het universum.
 • Fenomen roku 2012 – zespół wierzeń o charakterze eschatologicznym, traktujących o katastrofach bądź przemianach, które miały jakoby nastąpić 21 grudnia 2012 roku. Data ta była traktowana jako koniec 5125-letniego cyklu w systemie tzw. Długiej Rachuby, stosowanej w kalendarzach cywilizacji Mezoameryki.
 • A 2012-es világvége-jelenség egy olyan eszkatológiai hitsorozat volt, melynek összeomlással vagy jelentős átalakulással járó vége 2012. december 21-én következett volna be. A dátumot egy 5125 éves terjedelmű mezoamerikai naptár aktuális ciklusának utolsó napja adta meg. Ezen a napon azokban az országokban, melyek egykor a Maja Birodalom részei voltak (Mexikó, Guatemala, Honduras és El Salvador) maja fesztiválokat tartottak megemlékezésképpen a 13. baktun végére.
rdfs:label
 • Prédictions pour décembre 2012
 • 2012 fenomeni
 • 2012 phenomenon
 • 2012-es világvége-jelenség
 • 2012-fenomeen
 • 2012年人類滅亡説
 • 2012년 종말론
 • Fenomen roku 2012
 • Fenomena 2012
 • Fenómeno de 2012
 • Fenômeno 2012
 • Profezie sul 21 dicembre 2012
 • Předpovědi konce světa v roce 2012
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of