En astronomie, la poussière interstellaire (en anglais : interstellar dust), parfois appelée poussière cosmique (cosmic dust), est une composante de la matière interstellaire. Représentant à peine ~1 % de la masse de cette dernière, la poussière interstellaire désigne un ensemble de particules dans l'espace comportant de quelques dizaines à quelques milliards d'atomes seulement, ce qui correspond à des tailles typiques de quelques nanomètres à ~0,1 micron.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En astronomie, la poussière interstellaire (en anglais : interstellar dust), parfois appelée poussière cosmique (cosmic dust), est une composante de la matière interstellaire. Représentant à peine ~1 % de la masse de cette dernière, la poussière interstellaire désigne un ensemble de particules dans l'espace comportant de quelques dizaines à quelques milliards d'atomes seulement, ce qui correspond à des tailles typiques de quelques nanomètres à ~0,1 micron. La masse volumique de la poussière interstellaire est semblable[précision nécessaire] à celle de la fumée de cigarette.Les poussières interstellaires se distinguent en fonction de leur localisation et, surtout, de leur composition chimique (elles sont principalement constituées de glace, de carbone et d'une agglomération de micro grains minéraux de silice). Ainsi, on parlera de poussière interplanétaire, poussière cométaire, de poussières composées d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de grains carbonés, de grains silicatés, de grains à manteaux de glaces, etc..La poussière cosmique atténue la lumière. Elle diminue la luminosité des étoiles d'environ la moitié toutes les 1 000 années-lumière[réf. insuffisante]. Par contre, elle n'atténue que la lumière visible et n'affecte pas les autres longueurs d’onde[réf. insuffisante].
 • El polvo cósmico es polvo del espacio, compuesto por partículas menores de 100 µm. El límite de los 100µm se da como consecuencia de las definiciones propuestas de meteoroide, considerándose meteoroide aquel cuerpo que supere dicho tamaño y de hasta 50m. No obstante, los límites no son estrictos. Este polvo llena todo el cosmos incluido el Sistema Solar, aunque su densidad es muy tenue (entendiendo aquí densidad como el número de partículas por m3), siendo más denso si es polvo cometario o de disco circumplanetario y menos denso si es polvo interestelar o intergaláctico.El polvo cósmico puede clasificarse por su localización astronómica y su origen, diferenciándose así: Polvo intergaláctico, polvo cósmico situado entre las galaxias, que puede formar parte de nubes de polvo intergaláctico. Polvo interestelar, que se sitúa entre las estrellas, como el polvo de las nebulosas o el de los cúmulos abiertos como el de las Pléyades. Polvo interplanetario, situado orbitando al Sol entre los planetas. Su origen es similar al de los meteoroides, eyectado por colisiones entre cuerpos del Sistema Solar o restos de su formación. También está constituido por el polvo cometario. Polvo de disco circumestelar, propio de estrellas jóvenes en las que aún no se han formado los exoplanetas. Polvo de disco circumplanetario, como el de los anillos planetarios de Saturno o Urano. Polvo cometario, liberado del cometa por el viento solar pudiendo producir meteoros si entra en la atmósfera de la Tierra e incluso lluvia de meteoros si se da en grandes cantidades.
 • Kozmik toz, adından da anlaşılacağı gibi evrendeki toz olarak belirtilir. Güneş sistemindeki tozu inceleyen bilim insanları tarafından, sistemdeki uzay tozu için bu isim kullanılır. Çoğunlukla boyutu 0,1 µm olan birkaç molekülün oluşturduğu küçük toz parçacıklarıdır. Uzaydaki tozun küçük bir kısmı, yıldızlardan bırakılan madde olarak yoğunlaşan ve yüksek ısıya dayanıklı minerallerden oluşur. Buna, "yıldız tozu" denmektedir. Kozmik toz ayrıca gökbilimsel yerlere göre ayrılabilir, bunlar: Galaksilerarası toz, yıldızlararası toz, gezegenler-çevresi toz (gezegen halkası gibi) ve gezegenlerarası tozdur. Güneş sistemi'ndeki gezegenlerarası toz, burçlar ışığına neden olur. Güneş sistemi'ndeki toz kaynakları; kuyrukluyıldız tozu, asteroit tozu, Kuiper kuşağı'ndaki toz ve Güneş sisteminden geçen yıldızlar arası tozdur. 2001 yılında bilim insanları kozmik tozun karmaşık organik madde içerdiğini ve bunun hızlı bir şekilde yıldızlar tarafından, doğal olarak oluşturulduğunu açıklamışlardır.
 • Pył kosmiczny - materia wypełniająca przestrzeń kosmiczną złożona z cząstek o wielkości od kilku atomów do 0,1 mm średnicy.Zależnie od jego lokalizacji astronomicznej wyróżnia się między innymi pył międzygalaktyczny, pył międzygwiazdowy, pył okołoplanetarny, pył międzyplanetarny, chmury pyłowe wokół innych gwiazd, czy większość międzyplanetarnych składników pyłowych (tzw. międzyplanetarne obłoki pyłowe albo zespół pyłu zodiakalnego) złożonych w Układzie Słonecznym głównie z pyłu komet i pyłu planetoid, a w mniejszym stopniu z pyłu pasa Kuipera, pyłu międzygwiazdowego przechodzącego przez Układ Słoneczny oraz beta-meteoroid.Pył kosmiczny był niegdyś utrapieniem astronomów, gdyż przesłaniał obiekty, które oni pragnęli obserwować. Kiedy rozwinięto techniki obserwacji w podczerwieni, zorientowano się, że cząstki pyłu kosmicznego stanowią znaczny i decydujący składnik procesów astrofizycznych. Pył może np. odpowiadać za utratę masy gwiazd, które zbliżają się do końca swego istnienia, odgrywać rolę we wczesnych etapach formowania się gwiazd, czy planety. W Układzie Słonecznym pył odgrywa główną rolę w powstawaniu światła zodiakalnego, tworzeniu szprych pierścienia B Saturna, zewnętrznych rozproszonych pierścieni planetarnych wokół Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna oraz tworzeniu komet.Badanie pyłu kosmicznego stanowi problem wieloaspektowy, którym zajmują się liczne gałęzie nauki, m.in. fizyka (fizyka ciała stałego, teoria elektromagnetyczna, fizyka powierzchni, fizyka statystyczna, termodynamika), matematyka (teoria fraktali), chemia (reakcje chemiczne na powierzchniach ziarnistych) oraz wiele gałęzi astronomii i astrofizyki. Te odmienne dziedziny badań mogą być połączone przez następujące stwierdzenie: "cząstki pyłu kosmicznego ewoluują cyklicznie, chemicznie, fizycznie i dynamicznie". Obserwacje i pomiary pyłu kosmicznego w różnych rejonach dają istotny wgląd w przemiany zachodzące we wszechświecie: w obłokach rozproszonego środowiska międzygwiazdowego, w obłokach molekularnych, w okołogwiazdowym pyle młodych obiektów gwiazdowych, a także w układach planetarnych takich jak nasz Układ Słoneczny, gdzie astronomowie uważają pył kosmiczny za stan "najbardziej zutylizowany"[potrzebne źródło].
 • 宇宙塵(うちゅうじん、cosmic dust)は、星間物質の一種で、宇宙空間に分布する固体の微粒子のことである。「星間塵(せいかんじん)」ともいう。化学的組成は、ケイ素(ケイ酸塩)や炭素(グラファイト)が多く、他に鉄やマグネシウムなどの重元素も存在する。主に水素から成る星間ガスとともに、主要な星間物質である。暗黒物質(ダークマター)の候補の一つとしても考えられている。その密度は極めて低く、実体としては、1立方mの空間に塵の一粒があるかどうかという、地上の実験室ではとても到達しきれないほどの超高度真空状態である。しかし、宇宙はあまりにも広大なため、これほどの希薄な密度でさえ、何光年、何十光年とわたれば十分な質量を持った天体となる。それが恒星間空間に広がる暗黒星雲、あるいは散光星雲である。恒星間空間で見られる星間物質以外にも、太陽系内の惑星間空間において、恒星を周回する彗星の尾から吐き出された物質(地球の大気圏に突入すれば流星となる)や、黄道光として見える塵を指すこともある。宇宙塵の粒子の大きさは、0.01μmから10μm程度であり、塵自体は地上からは全く見えないが、電磁波を吸収もしくは散乱、反射するので、極めて大規模な集合は様々な星雲として視認される。これらの星雲は、他の星の光を遮ったり、赤外線などを吸収散乱するので天体観測の対象となっている。電波望遠鏡などで観測されているほかにも、探査機によって宇宙塵を採取する試みもある。2006年1月15日にはアメリカのNASAがスターダスト探査機を使ってヴィルト第2彗星の宇宙塵を地球に持ち帰ることに世界で初めて成功した。また、ロケットや気球などを飛ばして高層大気中から実際に宇宙塵を採取し、分析する試みも始まっている。宇宙塵は地表に毎年100トン程度降り注いでいると考えられており、古いビルの屋上などには、地上から舞い上がった塵と混じり合ってたくさんつもっている。宇宙塵は組成や形態によって細かく分類されている。深海底や南極の氷の中からも見つかっており、研究が続けられている。
 • Косми́ческая пыль образуется в космосе частицами размером от нескольких молекул до 0,2 мкм. 40 000 тонн космической пыли каждый год оседает на планете Земля.Космическую пыль можно также различать по её астрономическому положению, например: межгалактическая пыль, межзвёздная пыль, околопланетная пыль, пылевые облака вокруг звёзд и основные компоненты межпланетной пыли в нашем зодиакальном пылевом комплексе (наблюдаемом в видимом свете как зодиакальный свет): астероидная пыль, кометная пыль и некоторые менее значительные добавки: пыль Пояса Койпера, межзвёздная пыль, проходящая через Солнечную систему, и бета-метеороиды. Межзвёздная пыль может наблюдаться в виде тёмных или светлых облаков (туманностей)В Солнечной системе пылевое вещество распределено не равномерно, а сосредоточено в основном в пылевых облаках (неоднородностях) разных размеров. Это удалось установить во время полного солнечного затмения 15 февраля 1961 года с помощью оптической аппаратуры, установленной на зондовой ракете Института прикладной геофизики для измерения яркости внешней короны в интервале высот 60—100 км над поверхностью Земли.В статье «Метеорит и метеороид: новые полные определения» в журнале «Meteoritics & Planetary Science» в январе 2010 года авторы предлагают научному сообществу следующее обоснованное определение: Космическая пыль (Interplanetary dust particle (IDP)): частицы размером меньше 10 мкм, движущиеся в межпланетном пространстве. Если такие частицы впоследствии срастаются с большими по размеру телами природного или искусственного происхождения, они продолжают называться «космическая пыль».↑
 • Hauts kosmikoa (batzuetan izarrarteko hautsa) dentsitate oso ahuleko partikulez osatuta dago (gramo gutxi batzuk milimetro kubiko bakoitzeko), eta kosmos guztia eta baita Eguzki Sistema osoa ere betetzen du. Hauts kosmikoa, bere kokapen astronomikoagatik sailka daiteke. Adibidez: planetarteko hautsa, izarrarteko hautsa, kometa hautsa edo planeta bat inguratzen duen hautsa. Izarrarteko hautsari dagokionez, bere propietateak, jatorria eta eboluzioa dira interesa dutenak.
 • Con polvere interstellare si indica quel complesso di piccole particelle di materia che, assieme ai gas, è contenuto nel mezzo interstellare, lo spazio tra le stelle all'interno delle galassie. Per estensione, si indicano con tale nome anche le polveri contenute negli spazi interplanetari.Questa polvere non è distribuita uniformemente ma forma vere e proprie nubi interstellari, più o meno dense. È composta prevalentemente da silicati, grafite e altri elementi del carbonio. Si ipotizza che la sua formazione sia dovuta all'esplosione di supernove o alla fusione nucleare delle stelle. Queste particelle interagiscono con la luce con l'assorbimento o con la riflessione.
 • Cosmic dust can be taken to be all dust in the cosmos, as its name implies, or limited to space dust in the Solar System. It is for the most part a type of small dust particles which are a few molecules to 0.1 µm in size. A smaller fraction of all dust in space consists of larger refractory minerals that condensed as matter left the stars. It is called "stardust" and is included in a separate section below.Cosmic dust can be further distinguished by its astronomical location: intergalactic dust, interstellar dust, interplanetary dust (such as in the zodiacal cloud) and circumplanetary dust (such as in a planetary ring). In the Solar System, interplanetary dust causes the zodiacal light. Sources of Solar System dust include comet dust, asteroidal dust, dust from the Kuiper belt, and interstellar dust passing through the Solar System. The terminology has no specific application for describing materials found on the planet Earth except for dust that has demonstrably fallen to Earth. By one estimate, as much 40,000 tons of cosmic dust reaches the Earth's surface every year. In October 2011, scientists reported that cosmic dust contains complex organic matter ("amorphous organic solids with a mixed aromatic–aliphatic structure") that could be created naturally, and rapidly, by stars.
 • 우주진(宇宙塵, 영어: cosmic dust)은 우주에 존재하는 0.1 µm 이하의 크기를 갖는 작은 입자들로 구성된 먼지의 일종이다. 우주진은 그 위치에 따라 은하간 먼지, 항성간 먼지, 행성간 먼지(행성간 티끌구름 등), 행성근처 먼지(행성 고리 따위)로 세분할 수 있다.우리 태양계에서는 행성간 먼지가 황도광을 발생시킨다. 태양계 내의 우주진의 원천은 혜성, 소행성, 카이퍼 대 천체, 또는 태양계를 지나가는 항성간 먼지 등이 있다.
 • Kosmický prach či meziplanetární prach je označení pro meziplanetární hmotu o velikosti menší než je 1 milimetr, která se volně nachází v okolním vesmíru. Jedná se o drobná zrnka různorodého materiálu, který pochází z různých zdrojů (materiál z období formování soustavy, ohon komety, materiál vyvržený po srážce atd.)Kosmický prach neustále dopadá na každé těleso ve vesmíru s různou intenzitou. Například na Zemi každoročně dopadne až 40 000 tun kosmického materiálu, kde dle výpočtu se jedná přibližně o 1 zrnko kosmického prachu za den na metr čtvereční. V roce 2008 byl v kosmickém prachu objeven nový minerál Brownleeit.
 • Der interstellare Staub ist Teil des interstellaren Mediums, das außerdem noch aus neutralem/ionisiertem Gas, Molekülen, Strahlung und Magnetfeldern besteht. Je nach Herkunft unterscheidet man neben interstellarem Staub auch interplanetaren, planetaren und galaktischen Staub. Der interstellare Staub macht sich vorwiegend durch Extinktion bemerkbar, insbesondere innerhalb der galaktischen Scheibe der Milchstraße. Ferner ist Staub durch seine Infrarotemission direkt nachweisbar.Die Staubteilchen haben einen mittleren Durchmesser von etwa 0,3 µm, allerdings mit großen Abweichungen. Die genaue Verteilung der Durchmesser der Staubteilchen ist noch unbekannt. Die Dynamik von Wachstum (durch Anlagerung von zusätzlichem Material) und Zerstörung (durch Supernova-Stoßwellen) der Staubteilchen ist ebenfalls noch weitestgehend unbekannt. Es gilt jedoch mittlerweile als gesichert, dass Sternenstaub nur einen sehr kleinen Beitrag zum interstellaren Staub liefert, das heißt, dass dieser hauptsächlich direkt in der interstellaren Materie entsteht.Die chemische Zusammensetzung wird bestimmt, indem man die Elementhäufigkeiten im interstellaren Gas bestimmt und mit den Elementhäufigkeiten in der Sonne vergleicht. Sind bestimmte Elemente im Gas abgereichert, so sind sie höchstwahrscheinlich im Staub kondensiert. Als die Hauptbestandteile des interstellaren Staubs gelten: Silikate, hier insbesondere Pyroxene (MgxFe1-xSiO3) und Olivine (Mg2xFe2(1-x)SiO4). Kohlenstoff in Form von Graphit, jedoch nicht in der typischen planparallelen Schichtung, sondern als Knäuel. Eventuell kommt Kohlenstoff auch in Form von Fullerenen vor. Eise, vorwiegend Wassereis und CO2-Eis.Ferner geht man heute davon aus, dass interstellare Staubteilchen deutlich von der idealisierten Kugelform abweichen. Außerdem beinhalten sie wahrscheinlich bis zu 40 % (Volumen) Vakuumeinschlüsse.Typische Staubtemperaturen liegen im Bereich von 50 bis 100 Kelvin. Staubwolken und kalte Molekülwolken (Temperaturen etwa 10 bis 20 Kelvin) sind die wichtigsten Sternentstehungsgebiete. Ferner gibt es noch Reflexionsnebel, dies sind Staubwolken, die das Licht naher Sterne reflektieren.
 • Космически прах се нарича материята, носеща се свободно из космическото пространство. Има размери от няколко микрона до 0,1 мм. Може да има различен произход: остатъци от материята, от която се образува Слънчевата система, от протуберанси или изригвания на супернова, опашки на комети, космически сблъсъци и в по-малка степен от Пояса на Кайпер.По химически състав частиците са от познатите химични елементи или техни съединения. В нормални граници космическият прах е около 2 атома на кубичен метър. По-плътни струпвания от космически прах се наричат космически облак.Космическият прах пада върху всички космически тела с различна интензивност. Ежегодно върху Земята падат около 40 000 т. космически материал, което средно прави около 1 зрънце върху квадратен метър за 1 ден.
 • Kosmisch stof bestaat uit deeltjes die variëren van een paar moleculen tot 0,1 mm in grootte. De stofdeeltjes kunnen van verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld asteroïden of stofwolken rond sterren. De kosmische deeltjes worden onderverdeeld naar astronomische locatie, zoals circumstellair stof, interstellair stof, of intergalactisch stof.Ons zonnestelsel bevat miljarden tonnen kosmische stof gezien als het zodiakaal licht. Elke dag daalt ongeveer 40 ton van dit stof op de aarde neer. Ook is stof de oorzaak van planetaire ringen.
 • Poeira interestelar é o complexo de pequenas partículas de matéria que, juntamente com o gás, está contido no meio interestelar - o espaço entre as estrelas no interior das galáxias. Por extensão, também se dá o mesmo nome à poeira contida nos espaços interplanetários.Essa poeira não é distribuída uniformemente mas forma verdadeiras nuvens interestelares mais ou menos densas. É composta principalmente de silicatos, grafite e outros alótropos do carbono. Conjectura-se que a sua formação seja devida à explosão de supernovas ou à fusão nuclear de estrelas. Essas partículas interagem com a luz, absorvendo-a ou refletindo-a.A poeira interestelar é comumentemente associada a pedaços microscópicos de carbono ou silicatos, com tamanhos que podem variar de uma fração de mícron até um mícron de diâmetro, dispersos no espaço interplanetário. Esses pedaços tem forma irregular e são chamados de grãos interestelares.Porém, mais precisamente falando, poeira interestelar, mais apropriadamente denominada de matéria interestelar é um conjunto de matéria e de radiação que preenche o espaço interestelar. A região onde se espalha a matéria interestelar recebe o nome de meio interestelar. Note-se, entretanto, que diversos autores usam indistintamente os termos "meio interestelar" e "matéria interestelar" para designar os elementos que compõem o espaço interestelar.Em muitos textos encontramos que a matéria interestelar é formada simplesmente por gás e poeira interestelares. Na verdade o meio interestelar consiste de mais elementos do que apenas gás e poeira. Ele é formado por: gás hidrogênio neutro (H I) gás hidrogênio ionizado (H II) gás molecular (principalmente H2) grãos de poeira raios cósmicos campos de radiação de várias freqüências campos magnéticos restos de supernovasO espaço entre as estrelas é um meio muito difuso. Mesmo assim, o meio interestelar é um vácuo em várias ordens de magnitude melhor do que aquele criado pelos físicos nos melhores laboratórios do mundo. Calculamos que o meio interestelar, como um todo, seja composto por cerca de 5 a 10 bilhões de Msolar de matéria que se apresenta na forma de gás e poeira. Isto corresponde a, aproximadamente, 5% da massa de estrelas visíveis na nossa galáxia.A temperatura do meio interestelar pode variar, dependendo da presença ou não de fontes quentes locais. Em algumas regiões o meio interestelar é muito frio, com uma temperatura de apenas alguns Kelvins. No entanto, se houver uma estrela ou qualquer outra fonte de radiação nas vizinhanças, sua temperatura pode chegar a milhares de Kelvins. Verifica-se que a temperatura média do meio interestelar, em uma região escura, é cerca de 100 K.A densidade do meio interestelar também é muito baixa sendo, em média, de 1 a 10 átomos por centímetro cúbico. Já vimos que o gás interestelar é bastante rarefeito. No entanto, 99% da matéria interestelar é composta de gás. Destes 99% temos que, aproximadamente, 90% é formado por hidrogênio atômico ou molecular, cerca de 9% é hélio e apenas 1% é formado por elementos mais pesados do que o hélio.
 • La pols còsmica és un tipus de pols composta per partícules en l'espai on hi ha algunes molècules de 0,1 fins a 100 micres de grandària. La pols còsmica es classifica segons la seva ubicació astronòmica, diferenciant entre pols intergalàctica , pols interestel·lar, pols interplanetària (com el núvol zodiacal) i pols circumplanetària (com en un anell planetari).En el Sistema Solar la pols interplanetària provoca la llum zodiacal. Les fonts inclouen la pols de cometes, pols d'asteroides, la pols del cinturó de Kuiper i la pols interestel·lar, que prové de l'espai interestel·lar i passa a través del sistema solar.La terminologia no té una aplicació específica per a la descripció dels materials trobats al planeta Terra, excepte en el sentit més general que tots els elements de nombre atòmic més gran que l'heli es creu que es formen en el nucli de les estrelles a través del fenomen de la nucleosíntesi estel·lar i la nucleosíntesi de supernoves. Com a tal, tots els elements que hi ha, fora dels objectes astronòmics, poden ser indistintament considerats com una forma de "pols còsmica".
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 588329 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19155 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 66 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110586798 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1994 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • Français
prop-fr:nom
 • Evans
 • Séguin
 • Villeneuve
prop-fr:numéroD'édition
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 618 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Benoît
 • Marc
 • Aneurin
prop-fr:sousTitre
 • Cinq grandes idées pour explorer et comprendre l'Univers
prop-fr:texte
 • Lunar and Planetary Science Conference
prop-fr:titre
 • Astronomie et astrophysique
 • The Dusty Universe
prop-fr:trad
 • Lunar and Planetary Science Conference
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Ellis Horwood
 • Éditions du Renouveau pédagogique
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En astronomie, la poussière interstellaire (en anglais : interstellar dust), parfois appelée poussière cosmique (cosmic dust), est une composante de la matière interstellaire. Représentant à peine ~1 % de la masse de cette dernière, la poussière interstellaire désigne un ensemble de particules dans l'espace comportant de quelques dizaines à quelques milliards d'atomes seulement, ce qui correspond à des tailles typiques de quelques nanomètres à ~0,1 micron.
 • 宇宙塵(うちゅうじん、cosmic dust)は、星間物質の一種で、宇宙空間に分布する固体の微粒子のことである。「星間塵(せいかんじん)」ともいう。化学的組成は、ケイ素(ケイ酸塩)や炭素(グラファイト)が多く、他に鉄やマグネシウムなどの重元素も存在する。主に水素から成る星間ガスとともに、主要な星間物質である。暗黒物質(ダークマター)の候補の一つとしても考えられている。その密度は極めて低く、実体としては、1立方mの空間に塵の一粒があるかどうかという、地上の実験室ではとても到達しきれないほどの超高度真空状態である。しかし、宇宙はあまりにも広大なため、これほどの希薄な密度でさえ、何光年、何十光年とわたれば十分な質量を持った天体となる。それが恒星間空間に広がる暗黒星雲、あるいは散光星雲である。恒星間空間で見られる星間物質以外にも、太陽系内の惑星間空間において、恒星を周回する彗星の尾から吐き出された物質(地球の大気圏に突入すれば流星となる)や、黄道光として見える塵を指すこともある。宇宙塵の粒子の大きさは、0.01μmから10μm程度であり、塵自体は地上からは全く見えないが、電磁波を吸収もしくは散乱、反射するので、極めて大規模な集合は様々な星雲として視認される。これらの星雲は、他の星の光を遮ったり、赤外線などを吸収散乱するので天体観測の対象となっている。電波望遠鏡などで観測されているほかにも、探査機によって宇宙塵を採取する試みもある。2006年1月15日にはアメリカのNASAがスターダスト探査機を使ってヴィルト第2彗星の宇宙塵を地球に持ち帰ることに世界で初めて成功した。また、ロケットや気球などを飛ばして高層大気中から実際に宇宙塵を採取し、分析する試みも始まっている。宇宙塵は地表に毎年100トン程度降り注いでいると考えられており、古いビルの屋上などには、地上から舞い上がった塵と混じり合ってたくさんつもっている。宇宙塵は組成や形態によって細かく分類されている。深海底や南極の氷の中からも見つかっており、研究が続けられている。
 • Hauts kosmikoa (batzuetan izarrarteko hautsa) dentsitate oso ahuleko partikulez osatuta dago (gramo gutxi batzuk milimetro kubiko bakoitzeko), eta kosmos guztia eta baita Eguzki Sistema osoa ere betetzen du. Hauts kosmikoa, bere kokapen astronomikoagatik sailka daiteke. Adibidez: planetarteko hautsa, izarrarteko hautsa, kometa hautsa edo planeta bat inguratzen duen hautsa. Izarrarteko hautsari dagokionez, bere propietateak, jatorria eta eboluzioa dira interesa dutenak.
 • 우주진(宇宙塵, 영어: cosmic dust)은 우주에 존재하는 0.1 µm 이하의 크기를 갖는 작은 입자들로 구성된 먼지의 일종이다. 우주진은 그 위치에 따라 은하간 먼지, 항성간 먼지, 행성간 먼지(행성간 티끌구름 등), 행성근처 먼지(행성 고리 따위)로 세분할 수 있다.우리 태양계에서는 행성간 먼지가 황도광을 발생시킨다. 태양계 내의 우주진의 원천은 혜성, 소행성, 카이퍼 대 천체, 또는 태양계를 지나가는 항성간 먼지 등이 있다.
 • Pył kosmiczny - materia wypełniająca przestrzeń kosmiczną złożona z cząstek o wielkości od kilku atomów do 0,1 mm średnicy.Zależnie od jego lokalizacji astronomicznej wyróżnia się między innymi pył międzygalaktyczny, pył międzygwiazdowy, pył okołoplanetarny, pył międzyplanetarny, chmury pyłowe wokół innych gwiazd, czy większość międzyplanetarnych składników pyłowych (tzw.
 • Poeira interestelar é o complexo de pequenas partículas de matéria que, juntamente com o gás, está contido no meio interestelar - o espaço entre as estrelas no interior das galáxias. Por extensão, também se dá o mesmo nome à poeira contida nos espaços interplanetários.Essa poeira não é distribuída uniformemente mas forma verdadeiras nuvens interestelares mais ou menos densas. É composta principalmente de silicatos, grafite e outros alótropos do carbono.
 • Косми́ческая пыль образуется в космосе частицами размером от нескольких молекул до 0,2 мкм.
 • Con polvere interstellare si indica quel complesso di piccole particelle di materia che, assieme ai gas, è contenuto nel mezzo interstellare, lo spazio tra le stelle all'interno delle galassie. Per estensione, si indicano con tale nome anche le polveri contenute negli spazi interplanetari.Questa polvere non è distribuita uniformemente ma forma vere e proprie nubi interstellari, più o meno dense. È composta prevalentemente da silicati, grafite e altri elementi del carbonio.
 • Der interstellare Staub ist Teil des interstellaren Mediums, das außerdem noch aus neutralem/ionisiertem Gas, Molekülen, Strahlung und Magnetfeldern besteht. Je nach Herkunft unterscheidet man neben interstellarem Staub auch interplanetaren, planetaren und galaktischen Staub. Der interstellare Staub macht sich vorwiegend durch Extinktion bemerkbar, insbesondere innerhalb der galaktischen Scheibe der Milchstraße.
 • Kozmik toz, adından da anlaşılacağı gibi evrendeki toz olarak belirtilir. Güneş sistemindeki tozu inceleyen bilim insanları tarafından, sistemdeki uzay tozu için bu isim kullanılır. Çoğunlukla boyutu 0,1 µm olan birkaç molekülün oluşturduğu küçük toz parçacıklarıdır. Uzaydaki tozun küçük bir kısmı, yıldızlardan bırakılan madde olarak yoğunlaşan ve yüksek ısıya dayanıklı minerallerden oluşur. Buna, "yıldız tozu" denmektedir.
 • La pols còsmica és un tipus de pols composta per partícules en l'espai on hi ha algunes molècules de 0,1 fins a 100 micres de grandària. La pols còsmica es classifica segons la seva ubicació astronòmica, diferenciant entre pols intergalàctica , pols interestel·lar, pols interplanetària (com el núvol zodiacal) i pols circumplanetària (com en un anell planetari).En el Sistema Solar la pols interplanetària provoca la llum zodiacal.
 • Космически прах се нарича материята, носеща се свободно из космическото пространство. Има размери от няколко микрона до 0,1 мм. Може да има различен произход: остатъци от материята, от която се образува Слънчевата система, от протуберанси или изригвания на супернова, опашки на комети, космически сблъсъци и в по-малка степен от Пояса на Кайпер.По химически състав частиците са от познатите химични елементи или техни съединения.
 • Kosmický prach či meziplanetární prach je označení pro meziplanetární hmotu o velikosti menší než je 1 milimetr, která se volně nachází v okolním vesmíru. Jedná se o drobná zrnka různorodého materiálu, který pochází z různých zdrojů (materiál z období formování soustavy, ohon komety, materiál vyvržený po srážce atd.)Kosmický prach neustále dopadá na každé těleso ve vesmíru s různou intenzitou.
 • El polvo cósmico es polvo del espacio, compuesto por partículas menores de 100 µm. El límite de los 100µm se da como consecuencia de las definiciones propuestas de meteoroide, considerándose meteoroide aquel cuerpo que supere dicho tamaño y de hasta 50m. No obstante, los límites no son estrictos.
 • Kosmisch stof bestaat uit deeltjes die variëren van een paar moleculen tot 0,1 mm in grootte. De stofdeeltjes kunnen van verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld asteroïden of stofwolken rond sterren. De kosmische deeltjes worden onderverdeeld naar astronomische locatie, zoals circumstellair stof, interstellair stof, of intergalactisch stof.Ons zonnestelsel bevat miljarden tonnen kosmische stof gezien als het zodiakaal licht.
 • Cosmic dust can be taken to be all dust in the cosmos, as its name implies, or limited to space dust in the Solar System. It is for the most part a type of small dust particles which are a few molecules to 0.1 µm in size. A smaller fraction of all dust in space consists of larger refractory minerals that condensed as matter left the stars.
rdfs:label
 • Poussière interstellaire
 • Cosmic dust
 • Hauts kosmiko
 • Interstellarer Staub
 • Kosmický prach
 • Kosmisch stof
 • Kozmik toz
 • Poeira interestelar
 • Pols còsmica
 • Polvere interstellare
 • Polvo cósmico
 • Pył kosmiczny
 • Космическая пыль
 • Космически прах
 • 宇宙塵
 • 우주진
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of