Le politiquement correct (anglicisme de politically correct ou political correctness, souvent noté PC en anglais) désigne, principalement pour la dénoncer, une attitude véhiculée par les politiques et les médias, qui consiste à adoucir excessivement ou changer des formulations qui pourraient heurter un public catégoriel, en particulier en matière d'ethnies, de cultures, de religions, de sexes, d'infirmités, de classes sociales ou de préférences sexuelles.Les locutions et mots considérés comme offensants ou péjoratifs sont remplacés par d'autres considérés comme neutres et non offensants.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le politiquement correct (anglicisme de politically correct ou political correctness, souvent noté PC en anglais) désigne, principalement pour la dénoncer, une attitude véhiculée par les politiques et les médias, qui consiste à adoucir excessivement ou changer des formulations qui pourraient heurter un public catégoriel, en particulier en matière d'ethnies, de cultures, de religions, de sexes, d'infirmités, de classes sociales ou de préférences sexuelles.Les locutions et mots considérés comme offensants ou péjoratifs sont remplacés par d'autres considérés comme neutres et non offensants. Le langage politiquement correct utilise abondamment l'euphémisme, les périphrases, les circonlocutions, voire les créations de mots et locutions nouvelles.
 • A politikai korrektség (jelzőként használva: politikailag korrekt, szokásos rövidítése PC [píszí] az eredeti angol kifejezés alapján) olyan nyelvezetet, politikát, viselkedést, eszmét, gondolkodást jelöl, amely igyekszik minimalizálni az egyes vallási, etnikai, kulturális vagy egyéb közösségek megsértését. A kifejezés amerikai közvetítéssel terjedt el a világban.Használata némileg ellentmondásos: ha ugyanis egy kijelentést politikailag korrektként kiemelünk, az előfeltételezi, hogy a más formájú megnyilatkozások inkorrektek: emiatt olykor pejoratív értelemben használják. Egyes törekvések az alacsony presztízsű foglalkozások nevét is újrafogalmazzák (pl. „kukás” helyett „hulladéklogisztikai referens”) vagy már-már az érthetőség rovására fejeznek ki emberi tulajdonságokat. Más kifejezések sértő jellegéről azonban széles körű közmegegyezés van (pl. a magyarban a „hülye” szóról). Ilyen esetekben a politikai korrekt megfogalmazás érzékeltetni tudja az embernek kijáró tiszteletet, amennyiben tekintettel van az adott csoport és hozzátartozóik által preferált szóhasználatra (szemben a tévképzeteket keltő vagy társadalmi elítélést tükröző megnevezésekkel).Ruth Perry kutatásai szerint a kifejezés először Mao Ce-tung Vörös könyvecskéjében jelent meg, innen vette át az amerikai radikális baloldal az 1960-as években. Mivel a kifejezés összekapcsolódott a radikális politikával és a kommunista cenzúrával, az amerikai jobboldal a baloldal (liberálisok és demokraták) lejáratására használta. Magyarországon elsősorban a liberális és baloldali politikai erőkhöz köthető a használata.Egyes bevett fogalmaknál előfordulnak olyan szavak, amelyek egy inkorrekt jelzővel egyeznek meg, vagy éppen a korrekt szóval azonosak, csak negatív töltetűek. Ilyen például a „fekete lyuk” kifejezés, amelynek pejoratív használatát (olyan hely, ahol minden eltűnik) egyes feketék sérelmesnek találják.Szerecz György (PPKE BTK) kutatásai szerint (aki felhívja rá a figyelmet, hogy a magyar kifejezés tkp. félrefordítás: az angol „political” szó itt nem „politikait” jelent, hanem politikus(jellegű)t: vagyis körültekintőt, megfontoltat, de ravaszt és köntörfalazót is). A politikai korrektség mögött tetten érhető elgondolás egy logikailag valójában hibás (noha a köznapi életben megszokottan használt) informális következtetési sémán alapszik, a „negatív” modus ponensen (A ⇒ B és B következménye A). Mivel az elgondolás szigorú értelemben nem igazolható, a pc „helyességét” csak a gyakorlat igazolhatja; a tapasztalatok azonban vegyesek. Pl. egy politikailag inkorrekt kifejezés helyébe egy, az eredetinél sokkal semlegesebbnek látszó, „összekacsintás” révén azonban továbbra is negatív tartalmú kifejezés aktiválódhat a nyelvhasználatban (cigány → „az etnikum”, a „rejtett erőforrás”). Szembetűnő hasonlatosságot mutat továbbá a pc-nyelvhasználat a diktatúrák által használt valóság-átfestő, eufemizmusra vagy kakofemizmusra épülő „nyelvi kódokkal” is (pl. kiirtás = „végső megoldás”, megszállók = „ideiglenesen itt állomásozók”, munkanélküli = „közveszélyes munkakerülő”) – bár néhány markáns különbség tetten érhető, de általában a pc és a diktatúrák eufemizmusai között csak egyéni, eseti szinten tehető különbség. A legnagyobb – kettős – veszélyt mégis az jelenti, hogy a nyelv korrektté alakítása pótcselekvéssé válik, amely a gondoskodás látszatának fenntartása mellett, nem orvosolja az őt kiváltó eredeti problémákat; továbbá, hogy a korrektség/inkorrektség döntésében magát hivatottaknak érzők – akár jelentéktelen kisebbségként is – megbélyegzéssel és kirekesztéssel elhallgattathatják és tönkretehetik az „inkorrektnek” minősített gondolatok kifejezőit (ami nem politikailag korrekt, az inkorrekt, tehát rossz), a problémákat elkendőző „hallgatási spirálba” húzva a közbeszédet. A pc erőltetése tehát maga is a kirekesztést szolgáló nyelvpolitikai fegyverré válhat bizonyos csoportok kezében.
 • ポリティカル・コレクトネス(英: political correctness、略称:PC)は、言葉や用語に社会的な差別・偏見が含まれていない公平さのこと。職業・性別・文化・人種・民族・宗教・ハンディキャップ・年齢・婚姻状況などに基づく差別・偏見を防ぐ目的の表現、およびその概念を指す。1980年代に多民族国家アメリカ合衆国にて始まった、「用語における差別・偏見を取り除くために政治的な観点から見て正しい用語を使う」という意味で使われる言い回しである。「偏った用語を追放し、中立的な表現を使用しよう」という運動のみでなく、差別是正全体を指すこともある。この運動は日本語など、他の言語にも持ち込まれ、いくつかの用語が置き換えられるに至った。しばしば(伝統的な)文化や概念と対立する。日本語では「政治的に正しい」と訳される場合があるが、それを皮肉った『~おとぎ話』などの書籍も存在する。
 • Политическа коректност (и още политически коректен) e политически, културно-социологически термин, отразяващ установяването на система от рамки и правила, включително "политически коректен език", който има ограничаваща функция във връзка с етически, морални съображения, и тази задържаща и ограничаваща функция е по отношение на всяка обществена и социална изява, която би могла да касае теми от тънък характер, както и възможния и допустим обществен дебат по редица остри обществени проблеми и използваната в такива дискусии терминология. Според дефиницията на известния американски политолог и журналист Уилям Сафир "политически коректен" означава подчиняващ се на либералните или крайнолевите възгледи по сексуални, расови и екологични въпроси. Политическата коректност води началото си в страните от индустриалния Запад от сравнително неотдавна, през 70-те години на XX век. Целта на политическата коректност (ПК) е по адрес на дадени обособени социални малцинствени групи да се избягва употребата на думи и изказвания, които членовете на тези групи считат или евентуално биха могли да счетат за оскърбителни, а вместо това да се използва "политически коректен език".Тоест политическата коректност като такава е типът социално поведение, което се съобразява с обикновено малцинствени групи, използва език, който не би бил обиден или накърняващ, това е поведение зачитащо правата, свободата и правото на уважение на индивидите от малцинствените групи.Самият политически коректен език е начинът, по който политическата коректност се изразява.Примери: според ПК в САЩ негри е "некоректен" термин, а "политически коректният" е афроамериканци. В САЩ и Канада се налага понятието коренни американци вместо индианци или инуити вместо ескимоси. В последно време се поставя въпрос за употребата на афроамериканци и се търси по-подходящ термин. Виж по-долу речник с политически коректните термини на български език.Защитниците на термина и на неговото прилагане излагат основно довода, че заменяните термини са обидни или пренебрежителни и че трябва да се заменят с „политически“ приемливи термини. Според критиците му това е обикновена употреба на евфемизми и при това явлението е доведено до абсурд. Крайните му критици го представят като практическо приложение на хипотетичния "новговор" от антиутопията "1984" на Джордж Оруел.В САЩ политическата коректност до голяма степен е не мнение, а официална политика.
 • Correcció política (com a adjectiu, políticament correcte; ambdues formes comunament abreujades PC) és un terme que denota llenguatge, idees, polítiques i comportaments vistos d'una manera com si tractaren de minimitzar l'ofensa social i institucional en els contextos relacionats amb el treball, el gènere sexual, la raça, la cultura, l'orientació sexual, la creença religiosa, la discapacitat, i l'edat. En l'ús corrent, el terme és principalment pejoratiu,mentre que el terme políticament incorrecte s'ha utilitzat com una forma implícita i positiva de la seva mateixa descripció.
 • Politieke correctheid is een term voor voorzichtig taalgebruik over onderwerpen die politiek gevoelig liggen, om belediging (van met name minderheden) te voorkomen. Kwesties die bijvoorbeeld betrekking hebben op ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid of handicap worden door middel van zelfcensuur gefilterd om niemand te benadelen.De term politieke correctheid wordt meestal gebruikt in een pejoratieve zin, vanwege de kritiek die politieke correctheid krijgt als censuurmiddel. Zo wordt het fenomeen in George Orwells roman 1984 geadapteerd in de vorm van Newspeak.
 • Poprawność polityczna – sposób używania języka w dyskursie publicznym, którego głównym celem jest zachowanie szacunku oraz tolerancji wobec przeciwnika w dyskusji.
 • L'espressione politicamente corretto (traduzione letterale dell'inglese politically correct) designa una linea di opinione e un atteggiamento sociale di estrema attenzione al rispetto generale, soprattutto nel rifuggire l'offesa verso determinate categorie di persone. Qualsiasi idea o condotta in deroga più o meno aperta a tale indirizzo appare quindi, per contro, politicamente scorretta (politically incorrect). L'opinione, comunque espressa, che voglia aspirare alla correttezza politica dovrà perciò apparire chiaramente libera, nella forma e nella sostanza, da ogni tipo di pregiudizio razziale, etnico, religioso, di genere, di età, di orientamento sessuale, o relativo a disabilità fisiche o psichiche della persona. L'uso dell'espressione nell'accezione corrente può essere ricondotta agli ambienti di intellettuali statunitensi di sinistra d'ispirazione comunista degli anni trenta, sebbene riguardo alle origini del concetto di "politicamente corretto" vi siano altre ipotesi.
 • O politicamente correto (ou correção política) se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais, como a linguagem e o imaginário racista ou sexista. O politicamente incorreto, por outro lado, é uma forma de expressão que procura externalizar os preconceitos sociais sem receios de nenhuma ordem, funcionando muitas vezes como um eufemismo para discurso de ódio. No Brasil, é normalmente associado a um tipo de humor que envolve anti-semitismo, homofobia, estupro, racismo, machismo e outras formas de degradação da dignidade humana. A expressão "politicamente correto" aparece em contextos editoriais e satíricos, e é usada de forma pejorativa por grupos políticos conservadores, muitos dos quais se auto-denominam "politicamente incorretos" (o que não ocorre inversamente), em especial para atacar os críticos de discriminação e discursos de ódio. Por este motivo, o termo é entendido pelos acadêmicos como um instrumento retórico de grupos conservadores que procuram deslegitimar críticas a algumas posturas discriminatórias, além de uma forma de justificar a apresentação de narrativas políticas polêmicas e não consensuais do ponto de vista científico. Na Europa ocidental, o "politicamente incorreto" pode configurar discurso de ódio.
 • Siyaseten doğruluk (İngilizce: Political correctness), farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla, özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Daha çok sıfat haliyle "siyaseten doğru" şeklinde kullanılır.Bu terim günümüzde daha çok "farklı olanları" incitmemek için yapılan bazı uygulamaların pratik olmadığı veya özünde yanlış olduğu fikrinde olan karşıt taraflar tarafından eleştirel anlamda kullanılır hale gelmiştir.
 • Political correctness (adjectivally, politically correct; both forms commonly abbreviated to PC) is a term that refers to language, ideas, or policies that address perceived or actual discrimination against or alienation of politically, socially or economically disadvantaged groups. The term usually implies that these social considerations are excessive or of a purely "political" nature. These groups most prominently include those defined by gender, race, religion, ethnicity, sexual orientation and disability.Historically, the term was a colloquialism used in the early-to-mid 20th century by Communists and Socialists in political debates, referring pejoratively to the Communist "party line", which provided for "correct" positions on many matters of politics. The term was adopted in the later 20th century by the New Left, applied with a certain humour to condemn sexist or racist conduct as "not politically correct". By the early 1990s, the term was adopted by US conservatives as a pejorative term for all manner of attempts to promote multiculturalism and identity politics, particularly, attempts to introduce new terms that sought to leave behind discriminatory baggage attached to older ones, and conversely, to try to make older ones taboo. This phenomenon was driven by a combination of the linguistic turn in academia and the rise of identity politics both inside and outside it. These led to attempts to change social reality by changing language, with attempts at making language more culturally inclusive and gender-neutral. These attempts (associated with the political left) led to a backlash from the right, partly against the attempts to change language, and partly against the underlying identity politics itself.In modern usage, the terms PC, politically correct, and political correctness are pejorative descriptors, whereas the term politically incorrect is used by opponents of PC as an implicitly positive self-description, as in the cases of the conservative, topical book-series The Politically Incorrect Guide, and the liberal, television talk-show program Politically Incorrect.
 • Corrección política o lo políticamente correcto es un concepto utilizado para describir lenguaje, ideas, políticas o comportamientos con que se procura minimizar la posibilidad de ofensa hacia grupos étnicos, culturales o religiosos. El término se aplica también en un sentido más amplio para describir la afiliación con la ortodoxia política o cultural; en forma similar, describe aquello que podría causar ofensa o ser rechazado por la ortodoxia política o cultural de un determinado grupo. La locución y su uso es altamente polémico; suelen utilizarlo en sentido peyorativo o irónico quienes manifiestan su preocupación de que el discurso público, la ciencia o los ámbitos académicos puedan estar dominados por puntos de vista excesivamente acríticos con determinados postulados.
 • Politická korektnost, výjimečně politická správnost či společenská nezávadnost, jsou překlady anglického termínu political correctness. Termín se často objevuje v podobě přívlastku politicky korektní (politically correct). Zkratková podoba, anglicky PC, se v češtině nepoužívá. Označuje se jím tendence nebo hnutí, které se prosazovaly zejména v USA ve druhé polovině 20. století a ovlivnily i neamerický svět.Jedná se o úsilí záměrným ovlivňováním jazyka odstranit některá tradiční označení nebo pojmy (koncepty), které jsou svázány s nepříznivými konotacemi a stereotypy, a proto mohou být určitými lidmi vnímány jako urážlivé nebo mohou posilovat utlačovatele v nadřazených a diskriminujících postojích. Obvykle jde o nahrazení zatížených slov novými, eufemističtějšími, se stejným základním denotačním významem. Někdy jde o použití přiléhavějšího nebo obecněji platného označení.
 • 정치적 올바름(Political Correctness)은 말의 표현이나 용어의 사용에서, 인종·민족·종교·성차별등의 편견이 포함되지 않도록 하자는 주장을 나타낼 때 쓰는 말이다. 특히 다민족국가인 미국 등에서, 정치적(Political)인 관점에서 차별·편견을 없애는 것이 올바르다(Correct)고 하는 의미에서 사용되게 된 용어이다.이 주장 가운데 일부는 언어의 문법 구조가 그 언어를 구사하는 인간의 사고에 영향을 준다는 사피어-워프 가설과 관련되어 있다. 일부 언어학자들이 어떤 종류의 언어를 쓰느냐가 인간의 사고에 어느 정도 영향을 준다고 여기고 있지만, 이 가설을 확대해서 해석하면 언어가 인간의 사고에 절대적인 영향을 준다고 볼 수도 있다. 곧 성차별적인 어휘를 쓰면 성차별주의자가 된다고 주장할 수 있는 것이다.다른 사람들이 차별적이라고 여기는 용어를 바꾸려고 할 때 그 용어를 당사자들은 오히려 수용하려고 하는 경우가 있어 문제가 더 복잡해진다.
 • Полити́ческая корре́ктность (также политкорректность; от англ. politically correct — «соответствующий установленным правилам») — практика прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п. Термин усвоен русским языком из английского в 1990-е и приобрёл в реальном применении весьма отличное от оригинального значение.
 • Politische Korrektheit (häufig als Adjektiv politisch korrekt, engl.: political correctness [pəˈlɪtɪkəl kəˈrɛktnɪs] und politically correct; Abk. PC, P.C. und pc) ist ein aus dem englischsprachigen Raum stammendes Schlagwort. In der ursprünglichen Bedeutung bezeichnet der englische Begriff politically correct die Zustimmung zur Idee, dass Ausdrücke und Handlungen vermieden werden sollten, die Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen können (etwa bezogen auf Geschlecht/Gender oder Rasse). Die mit „PC“ bezeichnete Politikform Affirmative Action entstand in den 1980er Jahren infolge der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die versuchte, der Diskriminierung von Minderheiten mit Hilfe nicht wertender, neutraler Sprache entgegenzuwirken. Die Bezeichnung politically correct wurde dabei zunächst als Eigenbezeichnung von den Vertretern dieser Bewegung verwendet. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde der Begriff von der politischen Rechten bzw. Konservativen in den Vereinigten Staaten aufgegriffen, die die Verwendung und Dominanz „politisch korrekter“ Sprache als Zensur und Einschränkung der Redefreiheit rezipierte und bezeichnete. In der Folge griffen auch konservative Kreise in Europa diese Kritik auf.Auch im Deutschen kann politische Korrektheit einen Sprachgebrauch beschreiben, der durch eine besondere Sensibilisierung gegenüber Minderheiten gekennzeichnet ist und sich der Anti-Diskriminierung verpflichtet fühlt. Zugleich erfuhr der Begriff einen Bedeutungswandel und wird als politisches Schlagwort von konservativer Seite als „Diffamierungsvokabel“ und „Fremdbezeichnung für das gesamte liberale Spektrum“ eingesetzt.Inzwischen lassen sich also zwei verschiedene Verwendungen des Begriffs politische Korrektheit unterscheiden: Erstens ist der Begriff ein prägnantes und bekanntes Schlagwort im Kontext der insbesondere in den Vereinigten Staaten, Australien und Europa und seit dem späteren 20. Jahrhunderts vorhandenen gesellschaftlichen Tendenz, Interessen von Minderheiten stärker zu vertreten sowie Diskriminierung insbesondere im Sprachgebrauch zu vermeiden, die in der Vergangenheit akzeptiert oder schlicht unerkannt war. Mit der Aussage, dass etwas „politisch nicht korrekt“ bzw. „politisch inkorrekt“ sei, soll dementsprechend ausgedrückt werden, dass eine Norm verletzt wurde, eine Äußerung (oder Handlung) allgemeinen moralischen Normen zuwiderhandelt oder gar ein Tabu gebrochen wurde. Der zweite Kontext ist die Ablehnung einer als Freiheitsbeschränkung oder Zensur empfundenen gesellschaftlichen Norm oder Kritik, sei es, um am Gewohnten festzuhalten, sei es gegen Übertreibung bei der Vermeidung als negativ empfundener Begriffe oder, weil durch zu viel Rücksichtnahme die Äußerung von Fakten oder Wahrheiten unterdrückt würde. Diese Kritik vermeintlicher „politischer Korrektheit“ als Kampfbegriff gegen zu viel Rücksichtnahme bzw. gegen einen politischen Gegner ist gleichfalls als politisches Schlagwort in Verwendung.↑ ↑
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 48276 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15250 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110088941 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le politiquement correct (anglicisme de politically correct ou political correctness, souvent noté PC en anglais) désigne, principalement pour la dénoncer, une attitude véhiculée par les politiques et les médias, qui consiste à adoucir excessivement ou changer des formulations qui pourraient heurter un public catégoriel, en particulier en matière d'ethnies, de cultures, de religions, de sexes, d'infirmités, de classes sociales ou de préférences sexuelles.Les locutions et mots considérés comme offensants ou péjoratifs sont remplacés par d'autres considérés comme neutres et non offensants.
 • ポリティカル・コレクトネス(英: political correctness、略称:PC)は、言葉や用語に社会的な差別・偏見が含まれていない公平さのこと。職業・性別・文化・人種・民族・宗教・ハンディキャップ・年齢・婚姻状況などに基づく差別・偏見を防ぐ目的の表現、およびその概念を指す。1980年代に多民族国家アメリカ合衆国にて始まった、「用語における差別・偏見を取り除くために政治的な観点から見て正しい用語を使う」という意味で使われる言い回しである。「偏った用語を追放し、中立的な表現を使用しよう」という運動のみでなく、差別是正全体を指すこともある。この運動は日本語など、他の言語にも持ち込まれ、いくつかの用語が置き換えられるに至った。しばしば(伝統的な)文化や概念と対立する。日本語では「政治的に正しい」と訳される場合があるが、それを皮肉った『~おとぎ話』などの書籍も存在する。
 • Poprawność polityczna – sposób używania języka w dyskursie publicznym, którego głównym celem jest zachowanie szacunku oraz tolerancji wobec przeciwnika w dyskusji.
 • Siyaseten doğruluk (İngilizce: Political correctness), farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla, özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Daha çok sıfat haliyle "siyaseten doğru" şeklinde kullanılır.Bu terim günümüzde daha çok "farklı olanları" incitmemek için yapılan bazı uygulamaların pratik olmadığı veya özünde yanlış olduğu fikrinde olan karşıt taraflar tarafından eleştirel anlamda kullanılır hale gelmiştir.
 • 정치적 올바름(Political Correctness)은 말의 표현이나 용어의 사용에서, 인종·민족·종교·성차별등의 편견이 포함되지 않도록 하자는 주장을 나타낼 때 쓰는 말이다. 특히 다민족국가인 미국 등에서, 정치적(Political)인 관점에서 차별·편견을 없애는 것이 올바르다(Correct)고 하는 의미에서 사용되게 된 용어이다.이 주장 가운데 일부는 언어의 문법 구조가 그 언어를 구사하는 인간의 사고에 영향을 준다는 사피어-워프 가설과 관련되어 있다. 일부 언어학자들이 어떤 종류의 언어를 쓰느냐가 인간의 사고에 어느 정도 영향을 준다고 여기고 있지만, 이 가설을 확대해서 해석하면 언어가 인간의 사고에 절대적인 영향을 준다고 볼 수도 있다. 곧 성차별적인 어휘를 쓰면 성차별주의자가 된다고 주장할 수 있는 것이다.다른 사람들이 차별적이라고 여기는 용어를 바꾸려고 할 때 그 용어를 당사자들은 오히려 수용하려고 하는 경우가 있어 문제가 더 복잡해진다.
 • Полити́ческая корре́ктность (также политкорректность; от англ. politically correct — «соответствующий установленным правилам») — практика прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п. Термин усвоен русским языком из английского в 1990-е и приобрёл в реальном применении весьма отличное от оригинального значение.
 • Corrección política o lo políticamente correcto es un concepto utilizado para describir lenguaje, ideas, políticas o comportamientos con que se procura minimizar la posibilidad de ofensa hacia grupos étnicos, culturales o religiosos. El término se aplica también en un sentido más amplio para describir la afiliación con la ortodoxia política o cultural; en forma similar, describe aquello que podría causar ofensa o ser rechazado por la ortodoxia política o cultural de un determinado grupo.
 • Political correctness (adjectivally, politically correct; both forms commonly abbreviated to PC) is a term that refers to language, ideas, or policies that address perceived or actual discrimination against or alienation of politically, socially or economically disadvantaged groups. The term usually implies that these social considerations are excessive or of a purely "political" nature.
 • Politieke correctheid is een term voor voorzichtig taalgebruik over onderwerpen die politiek gevoelig liggen, om belediging (van met name minderheden) te voorkomen. Kwesties die bijvoorbeeld betrekking hebben op ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid of handicap worden door middel van zelfcensuur gefilterd om niemand te benadelen.De term politieke correctheid wordt meestal gebruikt in een pejoratieve zin, vanwege de kritiek die politieke correctheid krijgt als censuurmiddel.
 • Correcció política (com a adjectiu, políticament correcte; ambdues formes comunament abreujades PC) és un terme que denota llenguatge, idees, polítiques i comportaments vistos d'una manera com si tractaren de minimitzar l'ofensa social i institucional en els contextos relacionats amb el treball, el gènere sexual, la raça, la cultura, l'orientació sexual, la creença religiosa, la discapacitat, i l'edat.
 • Politische Korrektheit (häufig als Adjektiv politisch korrekt, engl.: political correctness [pəˈlɪtɪkəl kəˈrɛktnɪs] und politically correct; Abk. PC, P.C. und pc) ist ein aus dem englischsprachigen Raum stammendes Schlagwort. In der ursprünglichen Bedeutung bezeichnet der englische Begriff politically correct die Zustimmung zur Idee, dass Ausdrücke und Handlungen vermieden werden sollten, die Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen können (etwa bezogen auf Geschlecht/Gender oder Rasse).
 • O politicamente correto (ou correção política) se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais, como a linguagem e o imaginário racista ou sexista. O politicamente incorreto, por outro lado, é uma forma de expressão que procura externalizar os preconceitos sociais sem receios de nenhuma ordem, funcionando muitas vezes como um eufemismo para discurso de ódio.
 • Политическа коректност (и още политически коректен) e политически, културно-социологически термин, отразяващ установяването на система от рамки и правила, включително "политически коректен език", който има ограничаваща функция във връзка с етически, морални съображения, и тази задържаща и ограничаваща функция е по отношение на всяка обществена и социална изява, която би могла да касае теми от тънък характер, както и възможния и допустим обществен дебат по редица остри обществени проблеми и използваната в такива дискусии терминология.
 • A politikai korrektség (jelzőként használva: politikailag korrekt, szokásos rövidítése PC [píszí] az eredeti angol kifejezés alapján) olyan nyelvezetet, politikát, viselkedést, eszmét, gondolkodást jelöl, amely igyekszik minimalizálni az egyes vallási, etnikai, kulturális vagy egyéb közösségek megsértését.
 • L'espressione politicamente corretto (traduzione letterale dell'inglese politically correct) designa una linea di opinione e un atteggiamento sociale di estrema attenzione al rispetto generale, soprattutto nel rifuggire l'offesa verso determinate categorie di persone. Qualsiasi idea o condotta in deroga più o meno aperta a tale indirizzo appare quindi, per contro, politicamente scorretta (politically incorrect).
 • Politická korektnost, výjimečně politická správnost či společenská nezávadnost, jsou překlady anglického termínu political correctness. Termín se často objevuje v podobě přívlastku politicky korektní (politically correct). Zkratková podoba, anglicky PC, se v češtině nepoužívá. Označuje se jím tendence nebo hnutí, které se prosazovaly zejména v USA ve druhé polovině 20.
rdfs:label
 • Politiquement correct
 • Correcció política
 • Corrección política
 • Political correctness
 • Politicamente correto
 • Politicamente corretto
 • Politická korektnost
 • Politieke correctheid
 • Politikai korrektség
 • Politische Korrektheit
 • Poprawność polityczna
 • Siyaseten doğruluk
 • Политическа коректност
 • Политическая корректность
 • ポリティカル・コレクトネス
 • 정치적 올바름
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of