PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La plaque d'immatriculation allemande est un dispositif permettant l'identification des véhicules du parc automobile allemand.
 • Niemieckie tablice rejestracyjne posiadają euroband, białe tło i czarne znaki (w ruchu jest jeszcze wiele pojazdów z tablicami bez eurobandu, wydawanymi przed 1995 r). Tablice są składane czcionką FE-Schrift.Numer ma układ: od jednej do trzech liter, jedną lub dwie litery, 1—4 cyfry.Pierwsza część numeru jest kodem miejsca rejestracji . Jego długość zależy od wielkości danego miasta/powiatu: jeżeli jest to duże miasto/powiat – 1 litera (wyjątki: duże/średnie miasta tzw. hanzeatyckie – Hamburg (HH), Brema (HB), Lubeka (HL), Rostock (HRO) itp.), jeżeli średnie miasto/powiat – 2 litery, jeżeli małe miasto/powiat – 3 litery.Każda służba federalna także posiada swój kod: BP – policja federalna (Bundespolizei); DB – kolej; BG – straż graniczna; THW – pomoc techniczna. Tablice wojskowe mają kod Y i zawsze sześć cyfr, a z lewej strony niemiecką flagę zamiast eurobandu. Tablice urzędów krajowych, np. policji lokalnej, posiadają kod miejsca i kod liczbowy pojazdu.Niektóre z kombinacji są nieużywane ze względu na nazistowską przeszłość Niemiec. Są to m.in. HJ (jak Hitlerjugend), NS (jak Nationalsozialismus), KZ albo KL (jak Konzentrationslager) czy SS (jak Schutzstaffel). Istnieją jednak wyjątki. Mieszkańcy Hamburga posiadają w samochodach dwie pierwsze litery HH, co mogłoby oznaczać nazistowksie pozdrowienie Heil Hitler. Jest tak dlatego, że niektóre miasta, zrzeszone niegdyś w Hanzie jako pierwszej litery używają H (Brema - HB, Lubeka - HL, Rostock - HRO itp). Po kodzie miejsca następuje wyróżnik pojazdu, którego numeracja zaczyna się od A 1. W miarę rejestrowania pojazdów, dodaje się jedną cyfrę. Gdy wyczerpie się zakres jednoliterowy, dodaje się następną literę i w miarę wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów również dodaje się jedną cyfrę (w miastach/okręgach z 3-literowymi kodami miejsca numer może mieć maksymalne 3 cyfry). W numerze pierwszą cyfrą nigdy nie jest 0. Numer nie może być zatem krótszy niż 3 ani dłuższy niż 8 znaków. Tablice przednie posiadają sześciokątną nalepkę-pieczęć, która informuje o ważności obowiązkowych badań czystości spalin (od 1 stycznia 2010 roku zrezygnowano z naklejania tej nalepki). Tablice tylne posiadają okrągłą nalepkę-pieczęć, która informuje o ważności badań technicznych. Na obu tablicach umieszczana jest okrągła naklejka-pieczęć symbolizująca dopuszczenie pojazdu do ruchu. W pojazdach czasowo wyrejestrowanych (w Niemczech dopuszczalne jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy) nalepka zostaje zdarta.Tablice motorowerowe, których kolorystyka zmienia się każdego roku, mają układ 3 cyfry + 3 litery (nie ma kodu miejsca rejestracji) i są wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.Tablice dla pojazdów samochodowych zwolnionych od podatku drogowego (pojazdy i ciągniki rolnicze, maszyny samojezdne żurawie samojezdne, pompy do betonu, pojazdy instytucji służących społeczeństwu itp.) mają zielone znaki. Zasady tworzenia numeru są takie same, jak na tablicach samochodowych.Inne typy tablic Tablice zabytkowe składają się z kodu miejsca (1—3 litery), liter i 1—3 cyfr, oraz litery „H” na końcu numeru. Umieszczane są na pojazdach zabytkowych. Tablice te z reguły nie posiadają nalepek ważności badań czystości spalin (niektóre pojazdy zabytkowe są zwolnione z tych badań). Tablice dyplomatyczne mają białe tło i czarne znaki. Numer na takich tablicach składa się z kodu cyfrowego 0, kodu państwa (1—3 cyfr) oraz 1—3 cyfr. Tablice tymczasowe mają białe tło i czarne znaki. Numer na takich tablicach składa się z kodu miasta lub okręgu (1—3 liter), kodu cyfrowego 03 (do marca 2007 stosowano kod cyfrowy 04) i od jednej do czterech kolejnych cyfr oraz żółtego pola z czarnymi dwucyfrowymi oznaczeniami, wskazującymi termin wygaśnięcia ważności tablicy – kolejno (od góry) dzień, miesiąc i rok. Tablice te wystawiane są na nie dłużej niż 5 dni. Tablice wywozowe mają kod miejsca (1—3 litery), kombinację cyfrowo-literową i pole czerwone z czarnymi cyframi wskazującymi dzień, miesiąc i rok, w którym pojazd powinien opuścić Republikę Federalną Niemiec. Tablice te są ważne do daty podanej na czerwonym pasku, która zależy od wykupionego ubezpieczenia. Czas minimalny to 15 dni, a maksymalny to 12 miesięcy . Tablice dealerskie mają białe tło i czerwone znaki. Numer na takich tablicach składa się z kodu miasta lub okręgu (1—3 litery), wyróżnika cyfrowego 06 oraz 1—4 cyfr. Tablice okresowe umieszczane są na pojazdach, które nie są używane przez cały rok, np. kabriolety, motocykle itp. Tablice te ważne są przez minimum dwa, a maksimum jedenaście miesięcy. Tablica wygląda jak zwyczajna eurotablica, a numer zawiera kod miasta lub okręgu (1—3 litery), nalepki, 1—2 litery, 1—4 cyfry oraz liczbę ułamkową z dwucyfrowym licznikiem oznaczającym miesiąc początkowy ważności oraz dwucyfrowym mianownikiem oznaczającym miesiąc końcowy ważności tablicy. Przykładowo 04 / 10 oznacza ważność od 1 kwietnia do 31 października.W międzynarodowym kodzie samochodowym Niemcy mają symbol - D.
 • Las matrículas automovilísticas de Alemania son blancas con caracteres y borde negros. Constan de una a tres letras que identifican el distrito donde está registrado el vehículo, una o dos letras de serie * y entre uno y cuatro números (no se representan los ceros a la izquierda). Entre las letras de la ciudad y las de serie está el escudo del estado federado (Bundesland) y un círculo de color, con los doce meses del año, que indica la próxima revisión técnica (ITV o Hauptuntersuchung). El color de este círculo cambia según el año. El tamaño de la matrícula no es fijo. El ancho puede ser ajustado según la cantidad de caracteres. La altura, si bien mayoritariamente corresponde a una línea, puede aumentarse para distribuir los caracteres en dos líneas, disminuyendo así el ancho necesario. La placa de matrícula es propiedad de la administración, de modo que cuando el vehículo va al desguace, la numeración se asigna a otro.
 • Le targhe automobilistiche tedesche sono formate da una, due o tre lettere iniziali, seguite da un trattino, poi vengono una o due lettere e infine ancora una, due, tre o quattro cifre. I caratteri sono di colore nero su fondo bianco.Le lettere iniziali corrispondono al circondario rurale o città extracircondariale in cui il veicolo è stato registrato, mentre le altre combinazioni di lettere o numeri sono del tutto casuali, non identificano alcuna appartenenza ad una località (una lettera in genere per area rurale, due lettere per area urbana). Le maggiori città hanno una sola lettera iniziale identificativa della località, mentre le città più piccole possono avere due o tre lettere identificative.Al di sopra e al di sotto del trattino che segue le lettere identificative della città, vi sono due stemmi rotondi: quello superiore reca scritta la data di scadenza (anno e mese) del controllo periodico dell'autovettura, mentre quello inferiore è il nome della città o del circondario rurale, quello del land di appartenenza e lo stemma del land. Fino al 31 dicembre 2009, nella targa anteriore, al posto dello stemma del controllo periodico, vi era una targhetta esagonale che indicava la data del prossimo controllo dei gas di scarico (anno e mese). A partire dall´anno 2010 c'è solo lo stemma rotondo del controllo periodico dell'autovettura, anche per il controllo dei gas di scarico. Come nel resto dell'Unione europea, alla sinistra della targa, vi è una banda azzurra con in alto lo stemma dell'Unione europea (12 stelle), mentre in basso c'è la sigla identificativa della nazione (nel caso della Germania c'è la D - Deutschland).Esistono targhe prova che si differenziano dalle ordinarie per il colore rosso dei caratteri.In Germania, poi, esistono 2 tipi di targhe temporanee. Un primo tipo, con una fascia rossa sulla destra della targa con inciso in caratteri neri la data di scadenza, prevede norme di registrazione analoghe a quelle delle targhe definitive, e vengono rilasciate a stranieri per esportare un veicolo. Hanno una durata da 15 giorni ad 1 anno. Assieme a queste targhe viene emesso un libretto di circolazione identico a quello definitivo, che reca l'indirizzo del proprietario nel Paese di origine e non un domicilio in Germania.Esistono poi delle targhe temporanee con la fascia gialla sulla destra, e validità 5 giorni. Queste targhe sono di fatto delle targhe prova al portatore, e vengono emesse con un mini libretto di circolazione rosa in cui è lo stesso proprietario a scrivere i dati del veicolo, in quanto vengono rilasciate senza dati del veicolo. Con questo tipo di targa è possibile condurre non solo un veicolo precedentemente immatricolato in Germania, ma anche un veicolo proveniente da qualsiasi altro stato del mondo, a patto che sia munito dei precedenti documenti di immatricolazione del Paese di origine per i veicoli usati o di Certificato di Conformità per i veicoli nuovi.
 • Een Duits kenteken is een kenteken van een voertuig uit Duitsland. Het bestaat uit cijfers en letters. Het kenteken begint met een lettercode die het registratiedistrict aangeeft waar het voertuig geregistreerd staat. Deze districten vallen meestal samen met de Landkreise of met een kreisfreie Stadt. De districtscode is minimaal 1 letter en maximaal 3 letters lang.Veelal bestaat de mogelijkheid de daaropvolgende letter- en cijfercombinatie zelf te kiezen, voor zover deze nog niet uitgegeven is en ook niet voor motoren gereserveerd is. Deze combinatie kan dan voor een maand worden gereserveerd. Het toekennen van deze combinatie is altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde instantie.Na de districtcode komen een of twee letters en twee tot vier cijfers. Het totaal aantal tekens is minimaal vier. In sommige kleinere districten is het aantal cijfers beperkt tot drie.Een overzicht van de Duitse kentekens is te vinden in de Lijst van Duitse kentekens.
 • Регистрационные номерные знаки Германии (нем. Kraftfahrzeugkennzeichen, сокращённо Kfz-Kennzeichen), также как и во всём мире, используются для регистрации безрельсовых транспортных средств. При смене постоянного места жительства или покупке нового автомобиля владелец должен приобрести новые регистрационные номерные знаки. Отличительной особенностью немецких номерных знаков является использование специального шрифта, умлаутов в буквенных комбинациях, а также использование стикеров земель и стикеров о прохождении технического осмотра, которые крепятся непосредственно на регистрационный знак. Существуют несколько типов регистрационных знаков, которые выдаются на конкретные типы транспортных средств.По состоянию на 2007 год покупка новых номерных знаков обойдётся автолюбителю в 30 евро, кроме того, придётся заплатить от 10 до 40 евро за перерегистрацию старых номерных знаков или регистрацию новых.
 • Das Kfz-Kennzeichen (umgangssprachlich Nummernschild) ist in Deutschland die gemäß der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) von den Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen ausgegebene amtliche Kennzeichnung von Fahrzeugen für Kraftfahrzeuge und gegebenenfalls deren Anhänger. Das Kfz-Kennzeichen besteht aus einem Unterscheidungszeichen und der Erkennungsnummer. Für zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge dienen sie zusammen mit der Zulassungsbescheinigung als Nachweis für die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr durch eine örtlich und sachlich zuständige Straßenverkehrsbehörde (je nach Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz). Fahrzeuge, für die eine allgemeine Betriebserlaubnis oder Typgenehmigung genügt (zulassungsfreie Fahrzeuge), zeigen Versicherungskennzeichen. Diese gelten zulassungsrechtlich nicht als amtliche Kennzeichen, da sie von der Kfz-Haftpflichtversicherung ausgegeben werden. Weltweit wird zwischen einem Kfz-Kennzeichen (alphanumerischer Code) und dessen materieller Manifestierung (Kennzeichenschild) unterschieden.Die Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland enthält alle derzeit festgelegten Unterscheidungszeichen, also auch inklusive aller ehemals aufgehobenen und nach der Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 2012 wiedereingeführten Unterscheidungszeichen. Zu den aufgehobenen Unterscheidungszeichen, also solchen, die nicht mehr zugeteilt werden dürfen, siehe die Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen, die nicht mehr ausgegeben werden. Zu allen in Deutschland bisher ausgegebenen Unterscheidungszeichen mit Angaben zu den Zeiträumen siehe die Liste aller Kfz-Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland.
 • Registrační značky v Německu (německy Kfz-Kennzeichen) informují o místě, kde je vůz, na němž je značka připevněna, registrován. Kdykoli vlastník vozu změní v rámci Německa bydliště anebo si pořídí nový automobil, musí si obstarat i novou značku. Pro jejich popis bylo vyvinuto speciální písmo znemožňující jakékoliv dodatečné úpravy či přeměny, např nula za písmeno o, písmeno F za písmeno E a podobně. Značky si je možno nechat vyrobit v sítí soukromých registrovaných výrobců a použít libovolné kombinace čísel a písmen. První místa na značce jsou vždy poznávacím znakem obvodu, v němž je vůz registrován.
 • German vehicle registration plates (Kraftfahrzeug-Kennzeichen or, more colloquially, Nummernschilder) indicate the place where the vehicle bearing them is registered. In general, whenever German owners of a motor vehicle change their main place of residence within Germany or buy a car from a person living in a different city or county, they are required to re-register their vehicle(s) and buy new license plates. The states of Hesse, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Saxony, Thuringia and Northrhine-Westphalia have created laws so that owners are not required to change license plates if they are changing residence within the respective state. A nationwide law has been passed by the federal government and is projected to come into effect in July 2014. From this time on, it will not be possible anymore to tell the owner's place of residence just from looking at the plates. The option to be assigned temporary plates allows owners a financial saving in the case they have vehicles (e.g. motorcycles) which they intend to drive only during one particular part of the year. While temporary plates can only be used for the time printed on them and new ones have to be assigned and bought if the vehicle is supposed to be on public roads later on there is no need to renew regular plates periodically. German motor vehicle tax is paid independently of the license plates by annual direct debit from a bank account. As of 2007, new number plates normally cost around €30, while the cost of de-registering a vehicle and re-registering it with new plates is between €10 and €40. The license plates themselves are not made by the registration office but by independent for-profit stores that are usually located in the same building as the registation office or close by. Upon successful registration the applicant is merely given a slip of paper with the assigned number that can be presented at any store that makes plates. Sometimes there are several stores in the vicinity of the registration office with prices for plates dropping the further the store is away from the registration office. Once the plates are made, which is a matter of minutes, the owner must return to the registration office with them, pay the costs for registration and then the required registration seal and safety test stickers are applied to the plates making them legal for use in traffic.If ownership of a vehicle is permanently transferred to a new owner who lives in the same city/region then the registration number may remain unchanged. Administration fees are, however, still payable in respect of the necessary changes to the vehicle's official documentation. Many people however will change the license plates even if it is not necessary in order to personalize them.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 934050 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 76523 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 358 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110940289 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • License plates of Germany
prop-fr:fr
 • Association générale des assureurs allemands
 • Kurt Vogel
 • Lkw-Maut
 • Administration fédérale de l'eau et des voies navigables
prop-fr:lang
 • de
prop-fr:texte
 • GDV
 • Kurt Vogel
 • LKW-Maut
 • Administration fédérale de l'eau et des voies navigables
prop-fr:trad
 • Kurt Vogel
 • Lkw-Maut in Deutschland
 • Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
 • Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • immatriculation
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La plaque d'immatriculation allemande est un dispositif permettant l'identification des véhicules du parc automobile allemand.
 • Een Duits kenteken is een kenteken van een voertuig uit Duitsland. Het bestaat uit cijfers en letters. Het kenteken begint met een lettercode die het registratiedistrict aangeeft waar het voertuig geregistreerd staat. Deze districten vallen meestal samen met de Landkreise of met een kreisfreie Stadt.
 • Регистрационные номерные знаки Германии (нем. Kraftfahrzeugkennzeichen, сокращённо Kfz-Kennzeichen), также как и во всём мире, используются для регистрации безрельсовых транспортных средств. При смене постоянного места жительства или покупке нового автомобиля владелец должен приобрести новые регистрационные номерные знаки.
 • Niemieckie tablice rejestracyjne posiadają euroband, białe tło i czarne znaki (w ruchu jest jeszcze wiele pojazdów z tablicami bez eurobandu, wydawanymi przed 1995 r). Tablice są składane czcionką FE-Schrift.Numer ma układ: od jednej do trzech liter, jedną lub dwie litery, 1—4 cyfry.Pierwsza część numeru jest kodem miejsca rejestracji . Jego długość zależy od wielkości danego miasta/powiatu: jeżeli jest to duże miasto/powiat – 1 litera (wyjątki: duże/średnie miasta tzw.
 • Las matrículas automovilísticas de Alemania son blancas con caracteres y borde negros. Constan de una a tres letras que identifican el distrito donde está registrado el vehículo, una o dos letras de serie * y entre uno y cuatro números (no se representan los ceros a la izquierda). Entre las letras de la ciudad y las de serie está el escudo del estado federado (Bundesland) y un círculo de color, con los doce meses del año, que indica la próxima revisión técnica (ITV o Hauptuntersuchung).
 • Das Kfz-Kennzeichen (umgangssprachlich Nummernschild) ist in Deutschland die gemäß der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) von den Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen ausgegebene amtliche Kennzeichnung von Fahrzeugen für Kraftfahrzeuge und gegebenenfalls deren Anhänger. Das Kfz-Kennzeichen besteht aus einem Unterscheidungszeichen und der Erkennungsnummer.
 • Le targhe automobilistiche tedesche sono formate da una, due o tre lettere iniziali, seguite da un trattino, poi vengono una o due lettere e infine ancora una, due, tre o quattro cifre.
 • Registrační značky v Německu (německy Kfz-Kennzeichen) informují o místě, kde je vůz, na němž je značka připevněna, registrován. Kdykoli vlastník vozu změní v rámci Německa bydliště anebo si pořídí nový automobil, musí si obstarat i novou značku. Pro jejich popis bylo vyvinuto speciální písmo znemožňující jakékoliv dodatečné úpravy či přeměny, např nula za písmeno o, písmeno F za písmeno E a podobně.
 • German vehicle registration plates (Kraftfahrzeug-Kennzeichen or, more colloquially, Nummernschilder) indicate the place where the vehicle bearing them is registered. In general, whenever German owners of a motor vehicle change their main place of residence within Germany or buy a car from a person living in a different city or county, they are required to re-register their vehicle(s) and buy new license plates.
rdfs:label
 • Plaque d'immatriculation allemande
 • Duits kenteken
 • Kfz-Kennzeichen (Deutschland)
 • Matrículas automovilísticas de Alemania
 • Niemieckie tablice rejestracyjne
 • Státní poznávací značky v Německu
 • Targhe automobilistiche tedesche
 • Vehicle registration plates of Germany
 • Индекс автомобильных номеров Германии
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of