Le placement de produit est une technique de publicité qui utilise la mise en avant du produit dans différents supports culturels (voir ci-dessous). Il peut être indiqué par un pictogramme « P » avec la mention « peut contenir des placements de produits ». Le but étant d’influencer le spectateur. Le placement de produit est un moyen complémentaire aux moyens de communication traditionnels.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le placement de produit est une technique de publicité qui utilise la mise en avant du produit dans différents supports culturels (voir ci-dessous). Il peut être indiqué par un pictogramme « P » avec la mention « peut contenir des placements de produits ». Le but étant d’influencer le spectateur. Le placement de produit est un moyen complémentaire aux moyens de communication traditionnels. Les annonceurs cherchent à faire parler de leur marque, soit en exposant directement celle-ci, soit par l’intermédiaire de leur produit. C’est pourquoi en général, on parle de placement de marque plutôt que de placement de produit. On utilise d’ailleurs le terme de branded integration deal (« contrat d’intégration de marque »).
 • Sluikreclame is een marketingtactiek waarbij er in een toneelstuk, film, televisieserie of boek reclame wordt gemaakt voor een bestaand commercieel product terwijl er tegenover de kijker of lezer niet volledig duidelijk is gemaakt dat het om reclame gaat. De meest voorkomende vorm is het beschikbaar stellen van producten voor televisieprogramma's zodat deze producten zichtbaar en identificeerbaar zijn voor de kijker.In jargon wordt dit ook wel brand placement genoemd.Over het algemeen wordt sluikreclame samengenomen met het begrip product placement, ware het niet dat sluikreclame verboden is: “Op grond van art. 6 van de Richtlijn Elektronische handel moeten commerciële communicaties al duidelijk herkenbaar zijn. De Richtlijn Elektronische handel bevat geen expliciet verbod van sluikreclame, zoals de Televisierichtlijn en haar opvolger, maar het fenomeen sluikreclame staat op gespannen voet met de eis van herkenbaarheid. Bovendien moet op grond van art. 6 van de Richtlijn Elektronische handel duidelijk zijn op wiens rekening reclame wordt gemaakt. Dat is bij sluikreclame niet het geval, zodat sluikreclame onder de Richtlijn Elektronische evenmin toelaatbaar is.” Het is dus van belang dat men bij aanprijzing van producten duidelijk laat zien wat de producten zijn en van wie ze afkomstig zijn. Dit staat in de nieuwe richtlijnen (sinds 2007) van audiovisuele mediadiensten.Sluikreclame is verboden op de Nederlandse publieke omroep en radio, toch stond er in de jaren tachtig een IKEA-bank in de populaire serie Zeg 'ns AAA, dezelfde bank stond op de voorpagina van de catalogus van de meubelketen. Het was het eerste voorbeeld van brand placement in Nederland. Vooral op de commerciële zenders, in Nederland actief sinds 1989, doen omroepen in hun programma's aan sluikreclame.Bijvoorbeeld, een frisdrankenfabrikant betaalt een filmstudio om zijn product in de film te laten zien. Het label van de fles of het blikje wordt naar de camera gericht zodat het duidelijk in beeld komt en voor de kijker goed zichtbaar is. De betalingen zijn gebaseerd op vertoning, dat wil zeggen het aantal keren dat het product is getoond of genoemd, de duur van de vertoning en de mate waarin het product in de verhaallijn is verwerkt. Als het product actief wordt gebruikt - zoals wanneer een hoofdrolspeler duidelijk een slok neemt van de fles of het blikje - wordt daar extra voor betaald. Filmproducenten werven bedrijven voor een extra inkomstenbron van een film, met deze bedrijven wordt tevens samengewerkt bij de promotionele activiteiten gericht op de film én gericht op het product.Het doel van brand placement in televisieprogramma’s kan liggen in het creëren van bekendheid van een merk of product (awareness), of het de kijker doordringen van bepaalde associaties met het product. Soms probeert een fabrikant nieuwe gebruiksmogelijkheden van een product op subtiele wijze onder de aandacht te brengen. Zo betaalde Coca-Cola het programma Goede tijden, slechte tijden om hun frisdrank aan de ontbijttafel (!) te gebruiken. Veel gesponsorde televisieseries brengen uitgebreid in beeld wat de mogelijke toepassingen van huis-, tuin- en keukenproducten zijn.Het meest voorkomende sluikreclameproduct in de Verenigde Staten is de auto. Vaak worden alle belangrijke voertuigen in een film of televisieserie geleverd door dezelfde fabrikant. Sinds het prille begin van de televisie hebben autofabrikanten op deze manier voertuigen ter beschikking gesteld. James Bond films spannen de kroon, leveranciers betalen vele miljoenen dollars om op deze wijze reclame te kunnen maken.
 • Про́дакт пле́йсмент (англ. product placement, дословный перевод размещение продукции) — приём неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах — имеет реальный коммерческий аналог. Обычно демонстрируется сам рекламируемый продукт либо его логотип, или упоминается о его хорошем качестве.В апреле 2006 Broadcasting & Cable озвучил статистику, согласно которой две трети рекламодателей используют продакт плейсмент, 80 % которого приходится на телевизионные программы.
 • La publicidad por emplazamiento, conocida también como emplazamiento publicitario, posicionamiento de producto o product placement, es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o mensaje dentro de la narrativa del programa (mostrado, citado o utilizado por los actores). Se utiliza por lo general en medios de comunicación audiovisuales como programas y series de televisión, telenovelas, videos musicales, cine y videojuegos, entre otros. Esta fórmula se popularizó en la década de los 80, y los productores recurren cada vez más a ella como modo de financiación. Entre los expertos existe un debate sobre si todo lo que esté en un programa y se publicite es product placement. Algunos sostienen que sí debido a que independientemente de que esté en otra sección del mismo programa, de hecho lo está, pero otros aseguran que no lo es debido a que no se realiza en un mismo contexto del motivo del programa y que se realiza una pausa para hacer la mención.
 • Product placement (plasowanie produktu, w polskim prawie także lokowanie produktu, co jest kalką językową z ang. product placement) – jedno z narzędzi marketingowych służące promocji produktów i usług.Mechanizm polega na nawiązywaniu do produktu w środku przekazu w taki sposób żeby przemawiał on do podświadomości odbiorcy i zachęcał go do używania bez przekazywania oczywistej i otwartej reklamy.Technika używana jest też w przekazach telewizyjnych, video, książkach, przedstawieniach teatralnych, grach komputerowych itp. Taka forma promocji odbywa się poprzez: pokazywanie wyrobów lub ich znaków towarowych w wybranych scenach filmu (np. bohater leci samolotem British Airways – odbiorca ma skojarzyć logo linii lotniczej jako wartościowego usługodawcy, widniejący bilbord w ujęciu miasta); używanie lub konsumowanie produktów przez bohaterów (np. bohater pali Marlboro – odbiorca ma skojarzyć bohatera z konkretną marką papierosów, używa konkretnej marki odtwarzacza mp3, telefonu komórkowego); rozmowa o produkcie (np. często spotykane pytanie o rodzaj używanych perfum przez bohatera albo rozmowa o konkretnej marce samochodów); pokazywanie znaku towarowego jako tła innych wydarzeń (np. wśród wyborców witających polityka jest osoba ubrana w kurtkę kojarząca się z konkretną marką, ujęcie gdzie widać sklep odpowiedniej sieci); namówienie aktorów, aby poza planem używali produktów konkretnych marek.Historia tej techniki propagandy sięga lat dwudziestych, kiedy w USA nastąpił wzrost ilości stacji radiowych. Wykorzystali to producenci różnych marek opłacając nadawców w zamian za pomoc w reklamie swoich produktów i usług.Największe nadużycia popełniali amerykańscy producenci papierosów. Wiadomości z frontu wojny w czasie II wojny światowej zawierały zapewnienia, że „nasi żołnierze palą papierosy marki Camel”.Rozwój telewizji w USA spowodował przerzucenie tej techniki na nowe medium. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych opłacanie producentów telewizyjnych było na porządku dziennym i trudno było rozróżnić otwartą reklamę (czyli oznaczoną) od „product placement”. Kwestia tej techniki propagandy nie była uregulowana prawnie.Kolejnym etapem rozwoju techniki był zakaz telewizyjnej reklamy wyrobów tytoniowych wprowadzony w USA od Nowego Roku 1971. Przyciśnięci zakazami producenci papierosów zwrócili swoje oczy na Hollywood i zaczęli masowo opłacać producentów filmowych.Technika ta zdobywa coraz większe znaczenie w produkcji filmów – głównie jako ważny element jego finansowania (również w Polsce).
 • Product placement, or embedded marketing, is according to the European Union "any form of audiovisual commercial communication consisting of the inclusion of or reference to a product, a service or the trade mark thereof so that it is featured within a programme". Product placement stands out as a marketing strategy because it is imperative to attach the utmost importance to "the context and environment within which the product is displayed or used" In April 2006, Broadcasting & Cable reported, "Two thirds of advertisers employ 'branded entertainment'—product placement—with the vast majority of that (80%) in commercial TV programming." The story, based on a survey by the Association of National Advertisers, said "Reasons for using in-show plugs varied from 'stronger emotional connection' to better dovetailing with relevant content, to targeting a specific group."
 • Product Placement (Produktplatzierung), auch Werbeintegration genannt, ist die gezielte Darstellung von Markenprodukten in verschiedenen Medien. Sie ist ein Instrument der Kommunikationspolitik im Marketing und wird vor allem in Film- und Fernsehproduktionen und Videospielen eingesetzt.Als Product Placement wird die im Austausch gegen Geld/Vorteile vorgenommene Integration des Namens, des Produktes, der Verpackung, der Dienstleistung oder des Unternehmenslogos eines Markenartikels oder eines Unternehmens in Massenmedien, ohne dass der Rezipient das als störend empfinden soll, bezeichnet. Product Placement ist in Deutschland als sogenannte „Produktbeistellung“ erlaubt, bei der Unternehmen ihre Produkte für Filmproduktionen unentgeltlich zur Verfügung stellen (zum Beispiel Autos). Unerlaubtes Product Placement nennt sich im deutschen Sprachraum Schleichwerbung und ist dadurch gekennzeichnet, dass es dramaturgisch nicht notwendig ist.
 • プロダクト・プレイスメント(Product Placement)とは広告手法の一つで、映画やテレビドラマの劇中において、役者に特定の商品を絡ませるやり方。現在はCMスキップ等の流行により、テレビ番組だけでなくCMの効力そのものが急降下している為、新たな宣伝手段として日本でもようやく活発化し始めた。P.P.(もしくはPP)とも呼ばれる。なお、劇中の悪役(容疑者・犯人など)や嫌われ者などが使用している場合、逆効果にもなりえる。これを意図的に行うものはアンチ・プロダクト・プレイスメントと呼ばれる。
 • Marketing indireto ou publicidade indireta é a forma de inserir mensagens publicitárias de formas sutil no conteúdo de programas de televisão, filmes, games, revistas, rádios, eventos, etc, ao invés de simplesmente as exibir como anúncios comerciais. É uma forma de comunicar um produto ou uma marca sem que o espectador possa rejeitar as mensagens publicitárias.
 • A termékelhelyezés (angolul product placement) egy olyan reklámtevékenység, amelyben egy cég áruja vagy szolgáltatása képben, hangban vagy egyéb észlelhető módon a műsorszámban nem reklámszerű módon jelenik meg. A termékelhelyezés jelen lehet a filmekben, a zenei klipekben és a televíziós műsorokban. A product placement az 1980-as években vált általánossá.
 • Product placement, doslova přeloženo jako umístění produktu, je to forma skryté reklamy. Jedná se o umisťování výrobků, názvů, log apod. existujících značek do uměleckých děl, jako jsou například filmy, seriály, videohry, zábavní pořady, písně apod. Míra explicitnosti toho, o jakou má jít značku, může být různá.V České republice byla až do 17. srpna 2009 zakázána, avšak je stále všeobecně tolerovaná. Důvodem je nejen rozšíření v zahraničí, především ve Spojených státech amerických, ale také fakt, že právě product placement je schopný zaplatit náklady na celý film - o čemž diváky přesvědčil např. kontroverzní režisér Morgan Spurlock ve svém dokumentu The Greatiest Movie ever Sold.
 • L'emplaçament de producte és la inclusió de productes i serveis comercials en obres cinematogràfiques o televisives a canvi de contraprestacions econòmiques o en espècies (p.ex.: una col·laboració en la promoció d'aquestes obres). Aquesta tècnica de comunicació comercial ha experimentat un gran increment d'ús en molt poc de temps, tant al món cinematogràfic com en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting. Des de principis dels anys 90, a més a més, des de la investigació en publicitat i nous mitjans s'ha començat a prestar especial atenció a aquest fenomen, del qual no hi havia bibliografia fins fa uns anys.
 • Продуктовото позициониране е вид реклама, при която дадена марка, стока или услуга е включена в сюжета най-често на филм или на радио или телевизионно предаване. Това обикновено се прави срещу заплащане или друга услуга от страна на рекламодателя.В някои страни съществуват законови ограничения за използването на продуктово позициониране.
 • La pubblicità indiretta è quel tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale. Si usa, invece il termine di pubblicità occulta quando avviene in modo non palese e quindi il termine assume una forte connotazione negativa. La pubblicità all'interno di film è la più comune: in molte scene si vedono spesso marchi di famose auto, sigarette, vestiario ecc.Confrontando questa definizione con quella di pubblicità propriamente detta, che intende con questo termine qualsiasi forma di presentazione di idee, beni e servizi veicolata a pagamento (con tariffe e costi certi e pre-identificabili), tramite specifici supporti (media e veicoli), da parte di ben definiti soggetti promotori che altresì fruiscono dei vantaggi della comunicazione, si potrebbe impropriamente catalogarlo all’interno di questa categoria di strumenti promozionali, affermando che la pubblicità occulta è la pubblicità quando usa come mezzo il film. In realtà la pubblicità occulta è uno strumento promozionale a sé stante, con caratteristiche ben definite, che la differenziano in modo evidente dalla pubblicità. La pubblicità occulta è una forma di comunicazione esterna, impersonale, attraverso la quale è possibile utilizzare cinema per promuovere un prodotto. Uno dei punti di forza della pubblicità occulta sta nel fatto che, con una strategia ben pianificata, permette non solo di raggiungere la propria clientela naturale, ma addirittura di ampliarla (sia geograficamente che socialmente) con un investimento relativamente contenuto. La pubblicità occulta è uno strumento impersonale, quindi segue le caratteristiche di questo tipo di comunicazione: la comunicazione è, almeno pro tempore, sostanzialmente unidirezionale. Essa è infatti indirizzata dal comunicatore ai riceventi in modo tale per cui il primo non può immediatamente adattare il proprio comportamento alle reazioni suscitate;la comunicazione presenta un’elevata uniformazione e di conseguenza risulta fortemente limitata la possibilità di distorsioni soggettive del messaggio a opera dei comunicatori sebbene non si possa sempre escludere una più o meno vasta eventualità di non ricezione o di errata interpretazione;la comunicazione si realizza con un processo indiretto. La sua concreta attuazione richiede l’impiego di opportuni supporti per la trasmissione dei messaggi in quanto i soggetti attivi e passivi del processo informativo non sono contemporaneamente presenti nel tempo e/o nello spazio.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2891816 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 29967 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 26 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110239767 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le placement de produit est une technique de publicité qui utilise la mise en avant du produit dans différents supports culturels (voir ci-dessous). Il peut être indiqué par un pictogramme « P » avec la mention « peut contenir des placements de produits ». Le but étant d’influencer le spectateur. Le placement de produit est un moyen complémentaire aux moyens de communication traditionnels.
 • プロダクト・プレイスメント(Product Placement)とは広告手法の一つで、映画やテレビドラマの劇中において、役者に特定の商品を絡ませるやり方。現在はCMスキップ等の流行により、テレビ番組だけでなくCMの効力そのものが急降下している為、新たな宣伝手段として日本でもようやく活発化し始めた。P.P.(もしくはPP)とも呼ばれる。なお、劇中の悪役(容疑者・犯人など)や嫌われ者などが使用している場合、逆効果にもなりえる。これを意図的に行うものはアンチ・プロダクト・プレイスメントと呼ばれる。
 • Marketing indireto ou publicidade indireta é a forma de inserir mensagens publicitárias de formas sutil no conteúdo de programas de televisão, filmes, games, revistas, rádios, eventos, etc, ao invés de simplesmente as exibir como anúncios comerciais. É uma forma de comunicar um produto ou uma marca sem que o espectador possa rejeitar as mensagens publicitárias.
 • A termékelhelyezés (angolul product placement) egy olyan reklámtevékenység, amelyben egy cég áruja vagy szolgáltatása képben, hangban vagy egyéb észlelhető módon a műsorszámban nem reklámszerű módon jelenik meg. A termékelhelyezés jelen lehet a filmekben, a zenei klipekben és a televíziós műsorokban. A product placement az 1980-as években vált általánossá.
 • Продуктовото позициониране е вид реклама, при която дадена марка, стока или услуга е включена в сюжета най-често на филм или на радио или телевизионно предаване. Това обикновено се прави срещу заплащане или друга услуга от страна на рекламодателя.В някои страни съществуват законови ограничения за използването на продуктово позициониране.
 • L'emplaçament de producte és la inclusió de productes i serveis comercials en obres cinematogràfiques o televisives a canvi de contraprestacions econòmiques o en espècies (p.ex.: una col·laboració en la promoció d'aquestes obres). Aquesta tècnica de comunicació comercial ha experimentat un gran increment d'ús en molt poc de temps, tant al món cinematogràfic com en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting.
 • Sluikreclame is een marketingtactiek waarbij er in een toneelstuk, film, televisieserie of boek reclame wordt gemaakt voor een bestaand commercieel product terwijl er tegenover de kijker of lezer niet volledig duidelijk is gemaakt dat het om reclame gaat.
 • Product placement, or embedded marketing, is according to the European Union "any form of audiovisual commercial communication consisting of the inclusion of or reference to a product, a service or the trade mark thereof so that it is featured within a programme".
 • La pubblicità indiretta è quel tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale. Si usa, invece il termine di pubblicità occulta quando avviene in modo non palese e quindi il termine assume una forte connotazione negativa.
 • La publicidad por emplazamiento, conocida también como emplazamiento publicitario, posicionamiento de producto o product placement, es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o mensaje dentro de la narrativa del programa (mostrado, citado o utilizado por los actores). Se utiliza por lo general en medios de comunicación audiovisuales como programas y series de televisión, telenovelas, videos musicales, cine y videojuegos, entre otros.
 • Про́дакт пле́йсмент (англ. product placement, дословный перевод размещение продукции) — приём неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах — имеет реальный коммерческий аналог.
 • Product placement (plasowanie produktu, w polskim prawie także lokowanie produktu, co jest kalką językową z ang.
 • Product placement, doslova přeloženo jako umístění produktu, je to forma skryté reklamy. Jedná se o umisťování výrobků, názvů, log apod. existujících značek do uměleckých děl, jako jsou například filmy, seriály, videohry, zábavní pořady, písně apod. Míra explicitnosti toho, o jakou má jít značku, může být různá.V České republice byla až do 17. srpna 2009 zakázána, avšak je stále všeobecně tolerovaná.
 • Product Placement (Produktplatzierung), auch Werbeintegration genannt, ist die gezielte Darstellung von Markenprodukten in verschiedenen Medien.
rdfs:label
 • Placement de produit
 • Emplaçament de producte
 • Marketing indireto
 • Product placement
 • Product placement
 • Product placement
 • Product-Placement
 • Pubblicità indiretta
 • Publicidad por emplazamiento
 • Sluikreclame
 • Termékelhelyezés
 • Продакт-плейсмент
 • Продуктово позициониране
 • プロダクトプレイスメント
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of