Le Pléistocène (du grec ancien pleistos, nombreux, et kainos, récent) est la plus ancienne époque géologique du Quaternaire et l'avant-dernière sur l'échelle des temps géologiques (tant que la proposition de création de l'Anthropocène n'est pas retenue).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Pléistocène (du grec ancien pleistos, nombreux, et kainos, récent) est la plus ancienne époque géologique du Quaternaire et l'avant-dernière sur l'échelle des temps géologiques (tant que la proposition de création de l'Anthropocène n'est pas retenue). Elle s'étend sur environ 2,6 millions d'années à 12 000 ans avant le présent.Le Pléistocène-supérieur est marqué par les récentes glaciations et sa fin correspond à celle du Paléolithique.
 • Het geologisch tijdvak Pleistoceen is als serie de onderste onderverdeling van het systeem Kwartair. Het Pleistoceen duurde van 2,588 miljoen (Ma) tot 11,56 duizend jaar (ka) geleden. Het volgt op het Plioceen, wordt opgevolgd door het Holoceen en is onderverdeeld in een vijftigtal meer en minder koude ijstijden en warmere tussenperioden.
 • El Pleistoceno, una división de la escala temporal geológica, es una época geológica que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza aproximadamente 10.000 años a.C., precedida por el Plioceno y seguida por el Holoceno. Es la sexta época de la Era Cenozoica y la más antigua de las dos que componen el Período cuaternario (o la tercera del Período Neógeno si este, como había propuesto la Comisión Internacional de Estratigrafía, se extendiera hasta el presente). El término Pleistoceno deriva del griego πλεῖστος (pleistos "lo más") y καινός (kainos "nuevo").El Pleistoceno abarca las últimas glaciaciones, hasta el episodio Dryas Reciente incluido, que interrumpió la última glaciación. El final del Dryas Reciente ha sido fechado aproximadamente en el 9600 a. C. El Pleistoceno se corresponde con el Paleolítico arqueológico.
 • Pleistocén (starším názvem diluvium) je starší oddělení čtvrtohor. Počátek pleistocénu je kladen 1,806 milionu let (Ma) do minulosti. Pod pojmem pleistocén bylo zamýšleno pokrýt celé období opakovaného zalednění, nicméně začátek byl datován příliš pozdě a ochlazování i zalednění se nyní předpokládá již na konci pliocénu. Někteří klimatologové by proto preferovali umístit začátek pleistocénu na 2,6 milionu let před dneškem. Stratotyp spodní hranice čtvrtohor a tedy i pleistocénu je ve Vrice, Kalábrie, Itálie – . Horní hranice mezi pleistocénem a holocénem je kladena prozatím 11,5 tisíc let (ka) před současnost (k roku 1950). Někdy se uvádí také 10,3 tisíc let (ka) před současnost, což se někdy zjednodušuje na 10 tisíc let (ka). Pleistocén se dělí na spodní, střední a svrchní.Slovo pleistocén je odvozeno z řeckého pleiston (nejvíce) a ceno (společenství). Označení pleistocén použil roku 1839 britský právník a geolog Charles Lyell (14. listopad 1797 – 22. únor 1875). Nepřetržitý průběh klimatických změn v pliocénu, pleistocénu i holocénu byl důvodem, proč Mezinárodní komise pro stratigrafii upustila od dříve běžně užívaného termínu čtvrtohory. Proto je pleistocén součástí periody neogén, která byla dříve zahrnována pod období označované jako třetihory. Pojmy třetihory i čtvrtohory již nejsou oficiální stratigrafickou jednotkou.
 • Nella scala dei tempi geologici, il Pleistocene è la prima delle due epoche in cui è suddiviso il periodo Quaternario. È compreso tra 2,58 milioni di anni fa (Ma) e 11.700 anni fa, preceduto dal Pliocene, l'ultimo periodo del precedente Neogene, e seguito dall'Olocene, l'epoca attualmente in corso. Il Pleistocene inferiore e medio corrispondono al periodo del paleolitico inferiore (Homo habilis e Homo erectus), mentre il Pleistocene superiore ai periodi del paleolitico medio e superiore (Homo neanderthalensis, Homo sapiens).Viene incluso fra due epoche: il Pliocene che lo precede e l'Olocene che lo segue. Il Pleistocene è la prima epoca del periodo Quaternario o la sesta epoca dell'era Cenozoica. La fine del Pleistocene coincide con l'arretramento dell'ultimo ghiacciaio continentale, corrispondente alla fine dell'età paleolitica usata in archeologia.
 • Плейстоце́н (англ. Pleistocene, от др.-греч. πλεῖστος — самый многочисленный и καινός — новый, современный) — эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад.Плейстоценовая эпоха сменила плиоценовую и сменилась голоценовой.Автор термина — шотландский геолог и археолог Чарльз Лайель, предложивший разделить третичный период на четыре геологических эпохи (включая Древний и Новый плиоцен) в первом томе его книги «Основы геологии» (1830). В 1839 году он предложил использовать термин «Плейстоцен» для Нового плиоцена.Для Евразии и Северной Америки плейстоцен был характерен разнообразным животным миром, в который входили мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, яки, гигантские олени, дикие лошади, верблюды, медведи (как существующие ныне, так и вымершие), гигантские гепарды, гиены, страусы, многочисленные антилопы. В позднем плейстоцене большая часть существовавшей мегафауны вымерла. В Австралии исчезли сумчатые львы и дипротодоны — самые крупные (размером с носорога) сумчатые, когда-либо существовавшие на Земле. Предполагается, что вымирание вызвали первобытные охотники в конце последнего ледникового периода, либо вымирание произошло в результате изменения климата или комбинации этих факторов.В настоящее время в России и США ведутся работы по восстановлению плейстоценовой мегафауны.
 • A pleisztocén a földtörténet a pliocént követő, a holocén („jelenkor”) előtti kora, a kainozoikum negyedidőszakába tartozik. Mintegy két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött, és nagyjából 12 ezer évvel ezelőtt ért véget. A pleisztocén szó jelentése: „közel a jelenhez”.A pleisztocén és holocén együtt a negyedidőszak (kvarter); a pliocén – más korokkal – a harmadidőszak (tercier) része volt. Az európai pleisztocént a régészek paleolitikumnak („régi kőkorszaknak” vagy „őskőkorszaknak”) nevezik.A pleisztocén időnként – helytelenül – jégkorszak vagy jégkor néven is szerepel, mivel ez az utolsó globális lehűlés legnagyobb jeges (glaciális) periódusainak ideje. A kifejezés atyja a polihisztor (geológus, biológus és költő) Schimper volt, aki 1837. február 14-én olvasta fel hallgatóinak die Eiszeit (A jégkorszak) című költeményét. Ez a megnevezés mára elavulttá vált, a pleisztocén geokronológiai, rétegtani egység, míg a jégkor egy klimatológiai fogalom, ami ráadásul többször ismétlődött a földtörténet folyamán.
 • Plejstocen w sensie geochronologicznym: starsza epoka czwartorzędu, trwająca ponad 2,5 miliona lat (od 2,58 mln do 11,7 tys. lat b2k). Plejstocen jest młodszy od pliocenu, a starszy od holocenu. Dzieli się na cztery wieki: gelas, kalabr (wczesny plejstocen), środkowy plejstocen ("ionian") i późny plejstocen (tarant). w sensie chronostratygraficznym: dolny oddział czwartorzędu. Dzieli się na cztery piętra: gelas, kalabr (dolny plejstocen), środkowy plejstocen ("ionian") i górny plejstocen (tarant).We wcześniejszych podziałach gelas zaliczany był do pliocenu.Plejstocen nieformalnie nazywany jest też epoką lodowcową, lub epoką lodową, ze względu na olbrzymie lodowce kontynentalne (lądolody), które pokrywały w nim część Europy, łącznie z Polską, a także inne obszary strefy umiarkowanej: zachodnią Syberię, Amerykę Północną, Grenlandię i Tybet, a na półkuli południowej Ziemię Ognistą, Argentynę i Tasmanię.
 • 플라이스토세(Pleistocene)는 약 258만 년 전부터 1만 년 전까지의 지질 시대를 말한다. 홍적세(洪積世) 또는 갱신세(更新世)라고도 한다. '플라이스토세'라는 명칭은 그리스어: πλεῖστος pleistos[*](가장)와 그리스어: καινός kainos[*](새로운)에서 비롯되었다. 2009년 IUGS (International Union of Geological Science) 는 플라이스토세의 시작 시기를 기존의 180만 년에서 258.8만 년으로 정정했다.플라이스토세는 신생대 제4기에 속하며, 플리오세에 이어진 시기이다. 지구 위에 널리 빙하가 발달하고 매머드 같은 코끼리류가 살았다. 플라이스토세가 끝나는 시기는 고고학에서 구석기 시대의 끝으로 본다.
 • The Pleistocene /ˈplaɪstəsiːn/ (symbol PS) is the geological epoch which lasted from about 2,588,000 to 11,700 years ago, spanning the world's recent period of repeated glaciations.Charles Lyell introduced this term in 1839 to describe strata in Sicily that had at least 70% of their molluscan fauna still living today. This distinguished it from the older Pliocene Epoch, which Lyell had originally thought to be the youngest fossil rock layer. He constructed the name "Pleistocene" ("Most New" or "Newest") from the Greek πλεῖστος, pleīstos, "most", and καινός, kainós (latinized as cænus), "new"; this contrasting with the immediately preceding Pleiocene ("More New" or "Newer", from πλείων, pleíōn, "more", and kainós; usual spelling: Pliocene), and the immediately subsequent Holocene ("wholly new" or "entirely new", from ὅλος, hólos, "whole", and kainós) epoch, which extends to the present time.The Pleistocene is the first epoch of the Quaternary Period or sixth epoch of the Cenozoic Era. The end of the Pleistocene corresponds with the end of the last glacial period. It also corresponds with the end of the Paleolithic age used in archaeology. In the ICS timescale, the Pleistocene is divided into four stages or ages, the Gelasian, Calabrian, Ionian and Tarantian. All of these stages were defined in southern Europe. In addition to this international subdivision, various regional subdivisions are often used.Before a change finally confirmed in 2009 by the International Union of Geological Sciences, the time boundary between the Pleistocene and the preceding Pliocene was regarded as being at 1.806 million years before the present, as opposed to the currently accepted 2.588 million years BP: publications from the preceding years may use either definition of the period.
 • Pleistosen adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 1.808.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Namanya berasal dari bahasa Yunani πλεῖστος (pleistos, "paling") dan καινός (kainos, "baru"). Pleistosen mengikuti Pliosen dan diikuti oleh Holosen dan merupakan kala ketiga pada periode Neogen. Akhir Pleistosen berhubungan dengan akhir Zaman Paleolitikum yang dikenal dalam arkeologi.Pleistosen dibagi menjadi Pleistosen Awal, Pleistosen Tengah, dan Pleistosen Akhir, dan beberapa tahap fauna.Plestosen awalnya dikenal dengan diluvium, yakni formasi sekarang (holosen atau aluvium); bermula dari 1.750.000 tahun lalu dan berakhir sampai 10000 tahun lalu. kala pertama dalam zaman kuarter, dibawah satuan waktu geologi ini terdapat kala pliosen, dan diatasnya kala holosen. Pada kala plestosen bumi mengalami beberapa zaman es. Kala ini menyaksikan kelahiran homo sapiens yang pertama dan kepunahan berbagai jenis yang mendahuluinya, seperti pithecanthropus erectus. Di pulau Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, kala ini dicirikan dengan kegiatan gunung berapi yang berlangsung hingga sekarang. Dari masa ini juga dikenal sebagai megaloceros (rusa besar), coelodonta antiquitatis (badak berbulu wol), mammuthus primigenius (mamut), ursus spelaeus (beruang yang hidup dalam gua), smilodon (semacam kucing besar), rusa kutub, bison, dll.
 • Das Pleistozän (altgr. πλεῖστος pleistos „am meisten“ und καινός kainos „neu“) ist ein Zeitabschnitt in der Erdgeschichte. Es begann vor etwa 2,588 Millionen Jahren und endete um 9.660 ± 40 Jahre v. Chr. mit dem Beginn der Holozän-Serie, der Jetztzeit. Somit dauerte das Pleistozän etwa 2,5 Millionen Jahre.In der Hierarchie der chronostratigraphischen Zeiteinheiten ist das Pleistozän die untere Serie des Quartärs. Dem Pleistozän voraus ging das Pliozän. Traditionell wurde als Grenze des Pliozäns zum Pleistozän ein Alter von 1,8 Millionen Jahren angesehen. Seit dem Jahr 2009 gilt das Gelasium jedoch nicht mehr als jüngster Abschnitt des Pliozäns, sondern als ältester Abschnitt des Pleistozäns. Geprägt ist das Pleistozän vor allem durch den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten. Nach Elbe-Kaltzeit (im Alpenraum Günz-Kaltzeit genannt), Elster- (Mindel-) und Saale-Kaltzeit (Riß-Kaltzeit) wird das Pleistozän am Ende der letzten Kaltzeit vom Holozän abgelöst, der Serie, in der wir heute leben.
 • Pleistozenoa (Antzinako grezieraz: πλεῖστος (pleistos "gehien") eta καινός (kainos "berria")) Neogeno sistemako hirugarren garai geologikoa da, 1.808.000tik 11.550 BP arte irauten duena. Pliozeno garaia du aurrean eta Holozenoa atzean. Pleistozenoaren amaierak Paleolitoarenarekin bat egiten du. Azken glaziazio gehienak Pleistozenoan gertatu ziren.
 • El Plistocè, de vegades Pleistocè, és un període geològic. El nom del Plistocè deriva dels mots grecs pleistos (més) i cenos (nou). El Plistocè segueix el Pliocè i precedeix l'Holocè. El Plistocè és el sisè període del Cenozoic i el tercer període del Neogen. El final del Plistocè es correspon amb el final del paleolític.
 • Плейстоцен (на английски: Pleistocene, от гръцки πλεῖστος — най, над и καινός — нов, съвременен) е геоложка епоха, започнала преди 1,806 млн. години и завършила преди 11,5 хил. години. Епохата на плейстоцена се предшества от тази на плиоцена, а е последвана от тази на холоцена. За него са характерни няколкото ледникови периода. Разделя се на ранен, среден и късен плейстоцен. Той е третата епоха на периода на неогена и 6-тата епоха на ерата на ценозоя. Също така съвпада с края на палеолита в археологията.Автор на термина е шотландският учен Чарлз Лайъл в книгата си "Основи на геологията" (1830).
 • Buz çağı ya da daha net tanımıyla buzul çağı, buzul çağları veya pleistosen Yeryüzü ve atmosfer sıcaklığının uzun süren bir dönem boyunca azalarak kıtasal, kutup ve alp buzullarının genişlemesi ve varlığını sürdürmesidir. Dördüncü Zaman'ın Yeryüzündeki toprakların %30'undan fazlasının buzlarla kaplandığı bir dönemidir ve Pliyosen Çağ ile Holosen Çağ arasında yer almaktadır. Yunanca "eski" anlamına gelen pleistos ve "yeni" anlamındaki kainos kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Uzun süren buzul çağı dönemi boyunca soğuk iklimin kendi başına eğilimi buzullaşma periyotları (veya kısaca buzullar veya konuşma dilinde buz çağı) olarak adlandırılmış ve aralıklı olarak ortaya çıkan ılıman iklim dönemleri için buzullaşmalararası terimi kullanılmıştır. Günümüzden yaklaşık 2.5 milyon yıl önce başlayan pleistosen döneminde başlayan buzul çağları bundan yaklaşık 10.000 veya 14.000 yıl önce sona ermiş ve içinde bulunduğumuz Holosen çağı başlamıştır.Buzuloji, buz çağı terimi ile kuzey ve güney yarıkürede ortaya çıkan yoğun buz katmanları (da) ifade edilmektedir. Bu tanımlamaya istinaden, halen Grönland, Arktik ve Antarktika buzulları var olduklarından dolayı; 2.6 milyon yıl önce pleistosen adı verilen dönemde başlayan buzul devrini yaşamakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde buzullar erimeye devam ettiğinden bir buzul sonrası dönem yaşamaktayız.Günümüzden yaklaşık olarak 18 bin yıl önce en üst noktasına erişen "son buzul çağı" olan vürm bundan yaklaşık olarak 10.000 yıl önce sona erdi ve yerküre ısınmaya başladı. Bu ısınma süreci halen devam etmektedir. Doğal döngünün devam etmesi halinde Yeryüzünün yeniden soğumaya başlamış olması gerekirken insanın kullandığı fosil yakıtlar, karbondioksit, metan vb. sera gazlarının salınımı nedeniyle atmosfer ısısının artışına bağlı küresel ısınma devam ettiğinden en azından yakın bir gelecekte bir buzul devri öngörülmemektedir.Pleistosen olarak da adlandırılan buzul çağları dördüncü zaman olan kuaternerin ilk ve en uzun evresidir. Buzul çağında kuzey yarıkürenin büyük bir kısmının buzullarla kaplı olduğu, dünyanın diğer kısımlarındaysa soğuk (buzullaşma/glacial) ve ılıman (buzullaşmalararası/interglacials) iklimlerin birbirini izlemekte olduğu düşünülmektedir. Buzul çağlarında buzullar kuzeyden güneye doğru yayıldıkça memeliler de güneye (veya daha düşük enlemlere) doğru ilerlemiştir.
 • 更新世(こうしんせい、Pleistocene)は地質時代の区分の一つで、約258万年前から約1万年前までの期間。第四紀の第一の世。この前の鮮新世と合わせてPlio-Pleistoceneとして扱われることもある。更新世のほとんどは氷河時代であった。かつては洪積世(こうせきせい、Diluvium)ともいった。
 • Na escala de tempo geológico, o Plistoceno ou Pleistoceno é a época do período Quaternário da era Cenozoica do éon Fanerozoico que está compreendida entre 2,588 milhões e 11,5 mil anos atrás, aproximadamente. O Pleistoceno sucede o Plioceno e precede o Holoceno, ambos de seu período. Divide-se nas idades Pleistoceno Inferior, Pleistoceno Médio e Pleistoceno Superior, da mais antiga para a mais recente.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 97267 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15156 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 115 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110716626 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Pleistocene
prop-fr:couleurTitres
 • 0 (xsd:integer)
prop-fr:subdivisions
 • * Pléistocène supérieur ou Tarentien * Pléistocène moyen ou Ionien * Calabrien * Gélasien
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • Pléistocène
 • pléistocène
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Pléistocène (du grec ancien pleistos, nombreux, et kainos, récent) est la plus ancienne époque géologique du Quaternaire et l'avant-dernière sur l'échelle des temps géologiques (tant que la proposition de création de l'Anthropocène n'est pas retenue).
 • Het geologisch tijdvak Pleistoceen is als serie de onderste onderverdeling van het systeem Kwartair. Het Pleistoceen duurde van 2,588 miljoen (Ma) tot 11,56 duizend jaar (ka) geleden. Het volgt op het Plioceen, wordt opgevolgd door het Holoceen en is onderverdeeld in een vijftigtal meer en minder koude ijstijden en warmere tussenperioden.
 • 플라이스토세(Pleistocene)는 약 258만 년 전부터 1만 년 전까지의 지질 시대를 말한다. 홍적세(洪積世) 또는 갱신세(更新世)라고도 한다. '플라이스토세'라는 명칭은 그리스어: πλεῖστος pleistos[*](가장)와 그리스어: καινός kainos[*](새로운)에서 비롯되었다. 2009년 IUGS (International Union of Geological Science) 는 플라이스토세의 시작 시기를 기존의 180만 년에서 258.8만 년으로 정정했다.플라이스토세는 신생대 제4기에 속하며, 플리오세에 이어진 시기이다. 지구 위에 널리 빙하가 발달하고 매머드 같은 코끼리류가 살았다. 플라이스토세가 끝나는 시기는 고고학에서 구석기 시대의 끝으로 본다.
 • Pleistozenoa (Antzinako grezieraz: πλεῖστος (pleistos "gehien") eta καινός (kainos "berria")) Neogeno sistemako hirugarren garai geologikoa da, 1.808.000tik 11.550 BP arte irauten duena. Pliozeno garaia du aurrean eta Holozenoa atzean. Pleistozenoaren amaierak Paleolitoarenarekin bat egiten du. Azken glaziazio gehienak Pleistozenoan gertatu ziren.
 • El Plistocè, de vegades Pleistocè, és un període geològic. El nom del Plistocè deriva dels mots grecs pleistos (més) i cenos (nou). El Plistocè segueix el Pliocè i precedeix l'Holocè. El Plistocè és el sisè període del Cenozoic i el tercer període del Neogen. El final del Plistocè es correspon amb el final del paleolític.
 • 更新世(こうしんせい、Pleistocene)は地質時代の区分の一つで、約258万年前から約1万年前までの期間。第四紀の第一の世。この前の鮮新世と合わせてPlio-Pleistoceneとして扱われることもある。更新世のほとんどは氷河時代であった。かつては洪積世(こうせきせい、Diluvium)ともいった。
 • Na escala de tempo geológico, o Plistoceno ou Pleistoceno é a época do período Quaternário da era Cenozoica do éon Fanerozoico que está compreendida entre 2,588 milhões e 11,5 mil anos atrás, aproximadamente. O Pleistoceno sucede o Plioceno e precede o Holoceno, ambos de seu período. Divide-se nas idades Pleistoceno Inferior, Pleistoceno Médio e Pleistoceno Superior, da mais antiga para a mais recente.
 • Buz çağı ya da daha net tanımıyla buzul çağı, buzul çağları veya pleistosen Yeryüzü ve atmosfer sıcaklığının uzun süren bir dönem boyunca azalarak kıtasal, kutup ve alp buzullarının genişlemesi ve varlığını sürdürmesidir. Dördüncü Zaman'ın Yeryüzündeki toprakların %30'undan fazlasının buzlarla kaplandığı bir dönemidir ve Pliyosen Çağ ile Holosen Çağ arasında yer almaktadır. Yunanca "eski" anlamına gelen pleistos ve "yeni" anlamındaki kainos kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur.
 • Плейстоце́н (англ. Pleistocene, от др.-греч. πλεῖστος — самый многочисленный и καινός — новый, современный) — эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад.Плейстоценовая эпоха сменила плиоценовую и сменилась голоценовой.Автор термина — шотландский геолог и археолог Чарльз Лайель, предложивший разделить третичный период на четыре геологических эпохи (включая Древний и Новый плиоцен) в первом томе его книги «Основы геологии» (1830).
 • Pleistocén (starším názvem diluvium) je starší oddělení čtvrtohor. Počátek pleistocénu je kladen 1,806 milionu let (Ma) do minulosti. Pod pojmem pleistocén bylo zamýšleno pokrýt celé období opakovaného zalednění, nicméně začátek byl datován příliš pozdě a ochlazování i zalednění se nyní předpokládá již na konci pliocénu. Někteří klimatologové by proto preferovali umístit začátek pleistocénu na 2,6 milionu let před dneškem.
 • A pleisztocén a földtörténet a pliocént követő, a holocén („jelenkor”) előtti kora, a kainozoikum negyedidőszakába tartozik. Mintegy két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött, és nagyjából 12 ezer évvel ezelőtt ért véget. A pleisztocén szó jelentése: „közel a jelenhez”.A pleisztocén és holocén együtt a negyedidőszak (kvarter); a pliocén – más korokkal – a harmadidőszak (tercier) része volt.
 • Pleistosen adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 1.808.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Namanya berasal dari bahasa Yunani πλεῖστος (pleistos, "paling") dan καινός (kainos, "baru"). Pleistosen mengikuti Pliosen dan diikuti oleh Holosen dan merupakan kala ketiga pada periode Neogen.
 • The Pleistocene /ˈplaɪstəsiːn/ (symbol PS) is the geological epoch which lasted from about 2,588,000 to 11,700 years ago, spanning the world's recent period of repeated glaciations.Charles Lyell introduced this term in 1839 to describe strata in Sicily that had at least 70% of their molluscan fauna still living today. This distinguished it from the older Pliocene Epoch, which Lyell had originally thought to be the youngest fossil rock layer.
 • Plejstocen w sensie geochronologicznym: starsza epoka czwartorzędu, trwająca ponad 2,5 miliona lat (od 2,58 mln do 11,7 tys. lat b2k). Plejstocen jest młodszy od pliocenu, a starszy od holocenu. Dzieli się na cztery wieki: gelas, kalabr (wczesny plejstocen), środkowy plejstocen ("ionian") i późny plejstocen (tarant). w sensie chronostratygraficznym: dolny oddział czwartorzędu.
 • El Pleistoceno, una división de la escala temporal geológica, es una época geológica que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza aproximadamente 10.000 años a.C., precedida por el Plioceno y seguida por el Holoceno. Es la sexta época de la Era Cenozoica y la más antigua de las dos que componen el Período cuaternario (o la tercera del Período Neógeno si este, como había propuesto la Comisión Internacional de Estratigrafía, se extendiera hasta el presente).
 • Nella scala dei tempi geologici, il Pleistocene è la prima delle due epoche in cui è suddiviso il periodo Quaternario. È compreso tra 2,58 milioni di anni fa (Ma) e 11.700 anni fa, preceduto dal Pliocene, l'ultimo periodo del precedente Neogene, e seguito dall'Olocene, l'epoca attualmente in corso.
 • Das Pleistozän (altgr. πλεῖστος pleistos „am meisten“ und καινός kainos „neu“) ist ein Zeitabschnitt in der Erdgeschichte. Es begann vor etwa 2,588 Millionen Jahren und endete um 9.660 ± 40 Jahre v. Chr. mit dem Beginn der Holozän-Serie, der Jetztzeit. Somit dauerte das Pleistozän etwa 2,5 Millionen Jahre.In der Hierarchie der chronostratigraphischen Zeiteinheiten ist das Pleistozän die untere Serie des Quartärs. Dem Pleistozän voraus ging das Pliozän.
 • Плейстоцен (на английски: Pleistocene, от гръцки πλεῖστος — най, над и καινός — нов, съвременен) е геоложка епоха, започнала преди 1,806 млн. години и завършила преди 11,5 хил. години. Епохата на плейстоцена се предшества от тази на плиоцена, а е последвана от тази на холоцена. За него са характерни няколкото ледникови периода. Разделя се на ранен, среден и късен плейстоцен. Той е третата епоха на периода на неогена и 6-тата епоха на ерата на ценозоя.
rdfs:label
 • Pléistocène
 • Buzul Çağı
 • Pleistoceen
 • Pleistocene
 • Pleistocene
 • Pleistoceno
 • Pleistoceno
 • Pleistocén
 • Pleistosen
 • Pleistozeno
 • Pleistozän
 • Pleisztocén
 • Plejstocen
 • Plistocè
 • Плейстоцен
 • Плейстоцен
 • 更新世
 • 플라이스토세
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:âge of
is prop-fr:éruption of
is foaf:primaryTopic of