La Pisidie est région historique de l'Asie Mineure, caractérisée par de grands lacs et située dans l'actuelle Turquie, entre la Lydie au Nord-Ouest, la Phrygie au Nord, l'Isaurie à l'Est, la Pamphylie et la Cilicie au Sud-Est, la Lycie et la Carie au Sud-Ouest, mais ses limites exactes ont évolué dans le temps.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Pisidie est région historique de l'Asie Mineure, caractérisée par de grands lacs et située dans l'actuelle Turquie, entre la Lydie au Nord-Ouest, la Phrygie au Nord, l'Isaurie à l'Est, la Pamphylie et la Cilicie au Sud-Est, la Lycie et la Carie au Sud-Ouest, mais ses limites exactes ont évolué dans le temps.
 • Pisidien (griechisch Πισιδία, lateinisch Pisidia) war in der Antike der Name einer schwer zugänglichen Landschaft im westlichen Taurusgebirge im Süden Kleinasiens, die sich geographisch zwischen der Küstenebene bei Antalya im Süden und den Seen um Burdur im Norden erstreckte.Pisidien grenzte im Osten an Lykaonien und Isaurien, im Süden an Pamphylien und Lykien und im Norden und Westen an Phrygien. Wichtige Orte waren Adada, Antiochia, Apollonia, Kremna, Sagalassos, Selge, Termessos und Timbriada.Die in antiken Quellen als kriegerisch bezeichneten Bewohner Pisidiens, die Pisidier oder Pisider, waren als Bergvolk mit ihren wehrhaften Befestigungsanlagen weder von den Persern noch von Alexander dem Großen zu beherrschen. Nachdem sie zumindest formell den Seleukiden unterstanden hatten, gehörte ihr Territorium ab 188 v. Chr. zum Königreich Pergamon und fiel 39 v. Chr. an Galatien. Im Jahre 25 v. Chr. wurde Pisidien schließlich Teil der römischen Provinz Galatia, doch war auch die römische Herrschaft nicht unumschränkt. Zur Sprache der Bewohner Pisidiens siehe pisidische Sprache.
 • 피시디아는 고대 소아시아의 영역이었다. 현재 터키의 안타리야 주이다. 리키아의 북쪽이며 카리아, 리디아, 프리기아와 팜필리아와 경계한다. 피시디아에 정착한 종족은 메르메수스, 셀게, 크렘나, 사갈라소스 에텐나, 안티옥, 네아폴리스, 티아리쿰, 라오디케아 콤부스타와 악세히르 등이 있다.
 • Писидия (греч. Πισιδία, лат. Pisidia) — историческая область на юго-западе Малой Азии. На юге граничит с Ликией, на севере с Лидией, на востоке с Памфилией, на западе с Карией. Важные города Писидии: Термессос, Сельге, Кремна, Сагалассос, Антиохия, Неаполь, Таракий, Лаодикея и Филомелий.
 • ピシディア(英語:Pisidia)はトルコの小アジア南部の古代の地名。リュキアの北に位置し、カリア(Caria)、リディア、パンフィリア、フリギアと国境を接した。現在のトルコ・アンタルヤ県にほぼ含まれる。
 • Pisídia era o nome de uma região da antiga Ásia Menor (Anatólia) que se localizava ao norte da Lícia e fazia fronteira com a Cária, Lícia, Frígia e Panfília, correspondendo, a grosso modo, com a província moderna de Antalya na Turquia. A região, notoriamente difícil de controlar, passou pelo controle dos persas aquemênidas, dos gregos do Império Selêucida, foi uma província romana e parte do Thema Anatólico no período bizantino até ser perdida definitivamente para o Sultanato de Rum no século XII, quando o nome caiu em desuso e desapareceu do registro histórico.
 • Pisidia o Psidia (del latín Pisidia o Psidia y éstos del griego ἡ Πισιδική; gent. gr. Πισίδαι; lat. Pisidae). Fue una región del sur-sureste de Asia Menor. Parte históricamente de Panfilia, estaba poblada por la misma gente.
 • Pisídia o Psídia (llatí Psidia o Pisidia, grec Pisidike) fou una regió de l'Àsia Menor vers el sud-sud-oest. Històricament, era part de Pamfília i era poblada per la mateixa gent.
 • Pizydia (gr. Πισιδία, łac. Pisidia) – historyczna kraina w południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Na wschodzie graniczyła z Cylicją i Izaurią, na południu z Pamfilią, na zachodzie z Licją i Karią, na północy z Frygią. Była uważana czasami za część Frygii lub Pamfilii, trudno obecnie wskazać jej dokładne granice. Od III wieku p.n.e. władali nią Seleukidzi, po porażce Antiocha III w wojnie z Rzymem w 188 p.n.e. trafiła pod władzę Pergamonu, w 133 p.n.e. przypadła Rzymowi razem z całym państwem pergameńskim. Będąc krainą mało dostępną władza Seleucydów a potem Pergamonu, była czysto nominalna. Początkowo nie została włączona do rzymskiej prowincji Azji lecz funkcjonowała jako państewko wasalne. W 36 p.n.e. podarowana przez Marka Antoniusza królowi Amyntasowi. Po jego śmierci w 25 p.n.e. ponownie przyłączona do Rzymu jako część prowincji Galacja.Cesarz Konstantyn Wielki przy nowym podziale swojego państwa utworzył na jej terenie osobną prowincję – Pizydia, wchodzącą w skład diecezji Azji. W Cesarstwie Bizantyńskim podzielona była między temy tracką i anatolijską.Pizydia była krainą górzystą i surową, jednak znajdowało się na jej terenie kilka dolin i równin, które pozwalały na uprawę oliwek. Oprócz tego wydobywano tu sól, pozyskiwano korzenie kosaćca do produkcji perfum, a także produkowano wino. Pizydyjczycy prawdopodobnie spokrewnieni byli z mieszkańcami Izaurii i Cylicji. Trudny teren ułatwiający obronę sprawiał, że miejscową ludność ciężko było zmusić do uległości, Rzymianom udało się to tylko w pewnym stopniu.== Przypisy ==
 • Pisidia (/pɨˈsɪdiə/, Greek: Πισιδία, Turkish: Pisidya) was a region of ancient Asia Minor located north of Lycia, and bordering Caria, Lydia, Phrygia and Pamphylia. It corresponds roughly to the modern-day province of Antalya in Turkey. Among Pisidia's settlements were Termessus, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiochia, Neapolis, Tyriacum, Laodiceia Katakekaumene and Philomelium.
 • Писидия е историческа област в южната част на Мала Азия (дн. Анталия, Турция), разположена във вътрешен планински район по склоновете на планина Тавър, на север от Ликия и граничеща с Кария, Лидия, Фригия и Памфилия. По-големите градове в Писидия са Термесос, Селдже, Кремна, Сагаласос, Етена, Антиохия, Неаполис, Лаодикея и Филомелум.По времето на император Диоклециан в 297 г. става самостоятелна римската провинция със столица Антиохия.За първи път е спомената в Анабазис на Ксенофонт във връзка с историята на Кир.Александър Македонски преминава през територията на Писидия за да стигне до Фригия от Памфилия и среща голяма съпротива, това го принуждава да завзема един по един градовете.
 • Pisidië was een historische regio en een Romeinse provincie in Anatolië, nabij het huidige Antalya. De provincie lag ten noorden van Lycië en de provincie grensde aan Carië, ten het westen van Phrygië en ten het zuiden van Pamphylië. Antieke steden in de provincie zijn Termessos, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiochia, Neapolis, Tyriacum, Laodiceia Katakekaumene en Philomelium.
 • Pisidya, Anadolu'nun güney kesiminde antik bölge.Kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ile çevrilidir.Bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerininde bazı bölümlerini de içine alıyordu. Bölgenin büyük bölümü Toros Dağlarının kuzey-güney doğrultusunda sıralanmış yalçın kireçtaşı tepeleri üstünde yer alırdı. Bu dağlar, yöreye egemen olmak isteyenlere karşı sürekli direnen, yasa tanımaz bir halkın sığınağı idi. MÖ 1. yüzyılda bu halk küçük kabileler ya da köy grupları biçiminde örgütlenmişti. Eski Frigya'nın kendine özgü teokratik yönetimi, anlaşıldığı kadarıyla Pisidya'da da uygulanıyordu. Ülkede geniş topraklara sahip olan ve köle çalıştıran tapınaklar vardı.Kral Amyntas ölünce (MÖ 25) Pisidya'nın büyük bölümü Roma eyaleti Galatya'ya bağlandı.Vespasianus döneminde ise, Likya ve Pamfilya ile birleştirildi (MS 74). Roma uygarlığının yöreyi etkilemesi önceleri çok yavaş olduysa da, kentleşme 2. yüzyılda hızlandı. Diocletianus'un düzenlemesiyle (297) Pisidya (Diocesis Asiana) adlı yönetsel bölüme katıldı. Daha sonra Bizanslılar yöreyi Thrakesion ve Anatolikon thema'ları (yerel yönetim birimi) arasında böldüler.
 • Pisidia /pɪˈsɪdiə/ adalah sebuah daerah di wilayah Anatolia atau Asia Kecil yang terletak di sebelah utara Likia, dan berbatasan Karia, Lidia, Frigia dan Pamfilia. Luas wilayahnya meliputi kurang lebih provinsi Antalya di negara Turki modern. Sejumlah pemulihan kuno di daerah Pisidia antara lain Termessus, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiokhia, Neapolis, Tyriacum, Laodicea Combusta atau Laodiceia Katakekaumene dand Philomelium (sekarang Akşehir).
 • La Pisidia è una zona dell'Asia Minore, oggi in Turchia, anticamente abitata dal popolo anatolico dei Pisidi. Fu una provincia dell'Impero romano dopo la riorganizzazione dioclezianea, a partire dal 297.La regione si trovava nella parte meridionale dell'Asia Minore, in corrispondenza di una regione montuosa interna alle pendici del Tauro, a nord della Panfilia, che la separava dal mar Mediterraneo. Corrisponde all'attuale "regione dei Laghi".Viene menzionata per la prima volta nell'Anabasi di Senofonte, in relazione alla storia del re Ciro il Giovane. Alessandro Magno attraversò il territorio per raggiungere la Frigia dalla Panfilia, incontrando una notevole resistenza, che lo costrinse a conquistarne una per una le città.Con la pace di Apamea, alla quale i Romani costrinsero Antioco III di Siria nel 188 a.C., la regione era passata sotto gli Attalidi. Nel 133 a.C. l'ultimo re di Pergamo, Attalo III, morì lasciando in eredità il proprio regno a Roma, che ne inglobò la maggior parte nella nuova provincia d'Asia. La Pisidia tuttavia non entrò a far parte della nuova provincia e finì con l'inserirsi, in particolare con la sua parte meridionale, nell'orbita d'influenza dei pirati cilici, i quali avevano accresciuto le loro attività fino a minacciare il commercio nel mar Mediterraneo tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. In quest'epoca le città battevano moneta propria.Una spedizione vittoriosa contro i pirati cilici venne condotta nel 102 a.C. dal proconsole Marco Antonio Oratore (nonno del triunviro Marco Antonio), che ne ottenne il trionfo, ma non raggiunse risultati duraturi. Una successiva spedizione di Publio Servilio Vata nel 77-74 a.C. portò alla conquista romana dell'Isauria e di parte della Panfilia e della Pisidia, poi nuovamente perdute per la sconfitta di Marco Antonio Cretico. Pompeo, ottenuto nel 67 a.C., con la legge Gabinia, un comando straordinario debellò la pirateria cilicia e istituì una serie di nuove province asiatiche, tra le quali quella di Cilicia, comprendente anche la Pisidia, durata fino al 36 a.C.Nel 39 a.C. la Pisidia fu ceduta al regno di Galazia, che alla morte dell'ultimo re, Aminta, fu annesso da Augusto, con l'istituzione della provincia di Galazia, di cui anche la Pisidia faceva parte. La capitale provinciale fu stabilita ad Ancyra, ma le regioni storiche che costituivano la provincia mantennero propri centri amministrativi e il capoluogo della Pisidia fu la città di Sagalassos, che aveva conservato uno status di città indipendente (civitas libera).Furono create anche diverse colonie di veterani delle legioni (Antiochia Cesarea Augusta, Iulia Augusta Obasenorum, Cremna, o Colonia Iulia Augusta Felix, Comana e Lystra). Altra città importante fu Selge. Lo sviluppo del territorio fu favorito dalla costruzione della via Sebaste (6 a.C.) che costituì un importante asse di penetrazione verso l'interno. La provincia venne progressivamente romanizzata e il latino rimase il linguaggio ufficiale fino alla fine del III secolo, sebbene gli abitanti fossero di lingua greca.La Pisidia svolse un ruolo importante nella prima diffusione del Cristianesimo: Antiochia di Pisidia fu visitata da Paolo di Tarso nel suo primo viaggio e fu in seguito sede episcopale (il vescovo Optimus partecipò ad un concilio a Costantinopoli nel 381). L'imperatore Probo (276-282) fu costretto ad intervenire in Pisidia per reprimere il brigantaggio. Nel 297, in occasione della riorganizzazione dioclezianea, divenne provincia autonoma con capitale Antiochia di Pisidia.
 • Pisidia (antzinako grekoz, Πισιδία; latinez: Pisidia edo Psidia) antzinateko eskualde bat da, askotan unitate administratiboa izan zena, Asia Txikiko barnealdean (gaur egungo Turkian) kokatua. Egun, Turkiako Antalya probintziaren barnean dago. Liziako iparraldean zegoen eta inguruan Karia, Lidia, Frigia eta Panfilia zituen. Hiri nagusiak Termessus, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiokia, Neapolis, Tyriacum, Laodiceia Katakekaumene eta Philomelium zituen.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 333597 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 80 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109987515 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
georss:point
 • 38.3 31.0167
rdf:type
rdfs:comment
 • La Pisidie est région historique de l'Asie Mineure, caractérisée par de grands lacs et située dans l'actuelle Turquie, entre la Lydie au Nord-Ouest, la Phrygie au Nord, l'Isaurie à l'Est, la Pamphylie et la Cilicie au Sud-Est, la Lycie et la Carie au Sud-Ouest, mais ses limites exactes ont évolué dans le temps.
 • 피시디아는 고대 소아시아의 영역이었다. 현재 터키의 안타리야 주이다. 리키아의 북쪽이며 카리아, 리디아, 프리기아와 팜필리아와 경계한다. 피시디아에 정착한 종족은 메르메수스, 셀게, 크렘나, 사갈라소스 에텐나, 안티옥, 네아폴리스, 티아리쿰, 라오디케아 콤부스타와 악세히르 등이 있다.
 • Писидия (греч. Πισιδία, лат. Pisidia) — историческая область на юго-западе Малой Азии. На юге граничит с Ликией, на севере с Лидией, на востоке с Памфилией, на западе с Карией. Важные города Писидии: Термессос, Сельге, Кремна, Сагалассос, Антиохия, Неаполь, Таракий, Лаодикея и Филомелий.
 • ピシディア(英語:Pisidia)はトルコの小アジア南部の古代の地名。リュキアの北に位置し、カリア(Caria)、リディア、パンフィリア、フリギアと国境を接した。現在のトルコ・アンタルヤ県にほぼ含まれる。
 • Pisidia o Psidia (del latín Pisidia o Psidia y éstos del griego ἡ Πισιδική; gent. gr. Πισίδαι; lat. Pisidae). Fue una región del sur-sureste de Asia Menor. Parte históricamente de Panfilia, estaba poblada por la misma gente.
 • Pisídia o Psídia (llatí Psidia o Pisidia, grec Pisidike) fou una regió de l'Àsia Menor vers el sud-sud-oest. Històricament, era part de Pamfília i era poblada per la mateixa gent.
 • Pisidia (/pɨˈsɪdiə/, Greek: Πισιδία, Turkish: Pisidya) was a region of ancient Asia Minor located north of Lycia, and bordering Caria, Lydia, Phrygia and Pamphylia. It corresponds roughly to the modern-day province of Antalya in Turkey. Among Pisidia's settlements were Termessus, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiochia, Neapolis, Tyriacum, Laodiceia Katakekaumene and Philomelium.
 • Pisidië was een historische regio en een Romeinse provincie in Anatolië, nabij het huidige Antalya. De provincie lag ten noorden van Lycië en de provincie grensde aan Carië, ten het westen van Phrygië en ten het zuiden van Pamphylië. Antieke steden in de provincie zijn Termessos, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiochia, Neapolis, Tyriacum, Laodiceia Katakekaumene en Philomelium.
 • Pisidia /pɪˈsɪdiə/ adalah sebuah daerah di wilayah Anatolia atau Asia Kecil yang terletak di sebelah utara Likia, dan berbatasan Karia, Lidia, Frigia dan Pamfilia. Luas wilayahnya meliputi kurang lebih provinsi Antalya di negara Turki modern. Sejumlah pemulihan kuno di daerah Pisidia antara lain Termessus, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiokhia, Neapolis, Tyriacum, Laodicea Combusta atau Laodiceia Katakekaumene dand Philomelium (sekarang Akşehir).
 • Pisidia (antzinako grekoz, Πισιδία; latinez: Pisidia edo Psidia) antzinateko eskualde bat da, askotan unitate administratiboa izan zena, Asia Txikiko barnealdean (gaur egungo Turkian) kokatua. Egun, Turkiako Antalya probintziaren barnean dago. Liziako iparraldean zegoen eta inguruan Karia, Lidia, Frigia eta Panfilia zituen. Hiri nagusiak Termessus, Selge, Cremna, Sagalassos, Etenna, Antiokia, Neapolis, Tyriacum, Laodiceia Katakekaumene eta Philomelium zituen.
 • Pizydia (gr. Πισιδία, łac. Pisidia) – historyczna kraina w południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Na wschodzie graniczyła z Cylicją i Izaurią, na południu z Pamfilią, na zachodzie z Licją i Karią, na północy z Frygią. Była uważana czasami za część Frygii lub Pamfilii, trudno obecnie wskazać jej dokładne granice. Od III wieku p.n.e. władali nią Seleukidzi, po porażce Antiocha III w wojnie z Rzymem w 188 p.n.e. trafiła pod władzę Pergamonu, w 133 p.n.e.
 • Pisidien (griechisch Πισιδία, lateinisch Pisidia) war in der Antike der Name einer schwer zugänglichen Landschaft im westlichen Taurusgebirge im Süden Kleinasiens, die sich geographisch zwischen der Küstenebene bei Antalya im Süden und den Seen um Burdur im Norden erstreckte.Pisidien grenzte im Osten an Lykaonien und Isaurien, im Süden an Pamphylien und Lykien und im Norden und Westen an Phrygien.
 • Писидия е историческа област в южната част на Мала Азия (дн. Анталия, Турция), разположена във вътрешен планински район по склоновете на планина Тавър, на север от Ликия и граничеща с Кария, Лидия, Фригия и Памфилия. По-големите градове в Писидия са Термесос, Селдже, Кремна, Сагаласос, Етена, Антиохия, Неаполис, Лаодикея и Филомелум.По времето на император Диоклециан в 297 г.
 • La Pisidia è una zona dell'Asia Minore, oggi in Turchia, anticamente abitata dal popolo anatolico dei Pisidi. Fu una provincia dell'Impero romano dopo la riorganizzazione dioclezianea, a partire dal 297.La regione si trovava nella parte meridionale dell'Asia Minore, in corrispondenza di una regione montuosa interna alle pendici del Tauro, a nord della Panfilia, che la separava dal mar Mediterraneo.
 • Pisidya, Anadolu'nun güney kesiminde antik bölge.Kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ile çevrilidir.Bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerininde bazı bölümlerini de içine alıyordu. Bölgenin büyük bölümü Toros Dağlarının kuzey-güney doğrultusunda sıralanmış yalçın kireçtaşı tepeleri üstünde yer alırdı. Bu dağlar, yöreye egemen olmak isteyenlere karşı sürekli direnen, yasa tanımaz bir halkın sığınağı idi. MÖ 1.
 • Pisídia era o nome de uma região da antiga Ásia Menor (Anatólia) que se localizava ao norte da Lícia e fazia fronteira com a Cária, Lícia, Frígia e Panfília, correspondendo, a grosso modo, com a província moderna de Antalya na Turquia.
rdfs:label
 • Pisidie
 • Pisidia
 • Pisidia
 • Pisidia
 • Pisidia
 • Pisidia
 • Pisidien
 • Pisidië
 • Pisidya
 • Pisídia
 • Pisídia
 • Pizydia
 • Писидия
 • Писидия
 • ピシディア
 • 피시디아
owl:sameAs
geo:lat
 • 38.299999 (xsd:float)
geo:long
 • 31.016701 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:région of
is foaf:primaryTopic of