Ping est le nom d'une commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. La commande mesure également le temps mis pour recevoir une réponse, appelé round-trip time (temps aller-retour).Ping utilise une requête ICMP Echo et attend une réponse Echo reply. L'envoi est répété pour des fins statistiques : déterminer le taux de paquets perdus et le délai moyen de réponse.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Ping est le nom d'une commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. La commande mesure également le temps mis pour recevoir une réponse, appelé round-trip time (temps aller-retour).Ping utilise une requête ICMP Echo et attend une réponse Echo reply. L'envoi est répété pour des fins statistiques : déterminer le taux de paquets perdus et le délai moyen de réponse. Si d'autres messages ICMP sont reçus de la part de routeurs intermédiaires (comme TTL exceeded, Fragmentation needed, administratively prohibited…), ils sont affichés à l'écran. Le paramètre TTL (Time to Live) indique le nombre de routeurs intermédiaires.Un délai élevé et variable, ou un taux de paquets perdus non nul, peut s'expliquer par un problème de congestion dans le réseau, un problème de qualité sur un lien ou un problème de performance affectant le système cible.Des commandes avancées de ping permettent d'effectuer le test avec des tailles de paquets variables et de le répéter un certain nombre de fois. Il est parfois possible de lancer de nombreux paquets sans attendre de réponse (flood ping), ce qui peut constituer une attaque par déni de service si la machine de destination ou le réseau intermédiaire est submergé.Certains pare-feux bloquent les paquets ICMP Echo, rendant la commande inopérante.
 • Ping ou latência como podemos chamar, é um utilitário que usa o protocolo ICMP para testar a conectividade entre equipamentos. É um comando disponível praticamente em todos os sistemas operacionais. Seu funcionamento consiste no envio de pacotes para o equipamento de destino e na "escuta" das respostas. Se o equipamento de destino estiver ativo, uma "resposta" (o "pong", uma analogia ao famoso jogo de ping-pong) é devolvida ao computador solicitante.O autor da ferramenta, Mike Muuss, deu a ele este nome pois lembrava o som que o sonar emitia. (Depois Dave Mills arrumou um significado para a sigla, "Packet Internet Grouper (Groper)", algo como "Procurador de Pacotes da Internet")A utilidade do ping para ajudar a diagnosticar problemas de conectividade na Internet foi enfraquecida no final de 2003, quando muitos Provedores de Internet ativaram filtros para o ICMP Tipo 8 (echo request) nos seus roteadores. Esses filtros foram ativados para proteger os computadores de Worms como o Welchia, que inundaram a Internet com requisições de ping, com o objetivo de localizar novos equipamentos para infectar, causando problemas em roteadores ao redor do mundo todo.Outra ferramenta de rede que utiliza o ICMP de maneira semelhante ao ping é o Traceroute.A saída do ping, e seus primos, geralmente consiste no tamanho do pacote utilizado, o nome do equipamento "pingado", o número de seqüência do pacote ICMP, o tempo de vida e a latência, com todos os tempos dados em milissegundos.Abaixo um exemplo de saída quando pingamos o servidor wikipedia.com:$ ping -c 5 wikipedia.comPING wikipedia.com (130.94.122.195): 56 data bytes64 bytes from 130.94.122.195: icmp_seq=0 ttl=235 time=284.3 ms64 bytes from 130.94.122.195: icmp_seq=1 ttl=235 time=292.9 ms64 bytes from 130.94.122.195: icmp_seq=2 ttl=235 time=289.7 ms64 bytes from 130.94.122.195: icmp_seq=3 ttl=235 time=282.4 ms64 bytes from 130.94.122.195: icmp_seq=4 ttl=235 time=272.0 ms--- wikipedia.com ping statistics ---5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet lossround-trip min/avg/max = 272.0/284.2/292.9 ms== Referências ==
 • Ping is een hulpprogramma dat wordt gebruikt om bereikbaarheid van een node te testen op computernetwerken en de vertragingstijd, de latency, te meten. Er wordt ook vermeld hoeveel pakketten er verloren zijn gegaan in de sessie.Ping gebruikt het ICMP-protocol om een ICMP ECHO_REQUEST pakket te sturen naar host of gateway in afwachting van een reactiemet een ICMP ECHO_RESPONSE pakket. De reactietijd tussen het versturen en het ontvangen van de bevestiging wordt aangegeven als de round-trip time en wordt weergegeven in milliseconden.Een veel gemaakte misvatting is dat ping gebruikt kan worden om de snelheid van een verbinding te meten. Hoewel de round-trip time wel een indicatie geeft over de kwaliteit van een verbinding is het niet mogelijk om de daadwerkelijke snelheid van de verbinding er uit af te leiden.De maker van het computerprogramma ping is Mike Muuss. Hij heeft het programma genoemd naar het geluid dat een sonar maakt: ping. Dave Mills van de IETF bedacht later voor ping het backroniem Packet InterNet Grouper – of, humoristischer, "Packet InterNet Groper".De eerste versie van ping was public domain en kwam uit in december 1983. Latere versies van Ping worden verspreid onder de BSD-licentie.
 • Ping ist ein Diagnose-Werkzeug, mit dem überprüft werden kann, ob ein bestimmter Host in einem IP-Netzwerk erreichbar ist. Daneben geben die meisten heutigen Implementierungen dieses Werkzeuges auch die Zeitspanne zwischen dem Aussenden eines Paketes zu diesem Host und dem Empfangen eines daraufhin unmittelbar zurückgeschickten Antwortpaketes an (= Paketumlaufzeit, meist Round trip time oder RTT genannt). Das Programm wird üblicherweise als Konsolenbefehl ausgeführt. Entwickelt wurde Ping ursprünglich Ende 1983 von Mike Muuss und erschien zum ersten Mal in BSD 4.3.
 • Ping (пинг) е компютърна програма за мрежова администрация, използвана за проверка на достъпността на хостове в интернет или локална мрежа. Използва протокола (ICMP) . Името пинг произлиза от сонарната терминология.Ping работи на принципа на ехото, като изпраща съобщение чрез ICMP протокола до отдалечен компютър. Съобщението съдържа „искане“ за отговор от хоста. В този процес се измерва времето от предаване на съобщението до времето на получаването му от първоначалния компютър (двупосочния път) и се записва всяка загуба на пакети. Резултатите от теста се отпечатват на екрана под формата на статистически съобщения.Резултат от програмата Ping, при тестване на хоста google.com: ping google.comPING google.com (74.125.39.106) 56(84) bytes of data.64 bytes from fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106): icmp_req=1 ttl=56 time=47.1 ms64 bytes from fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106): icmp_req=2 ttl=56 time=46.8 ms64 bytes from fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106): icmp_req=3 ttl=56 time=47.2 ms64 bytes from fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106): icmp_req=4 ttl=56 time=47.9 ms64 bytes from fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106): icmp_req=5 ttl=56 time=47.8 ms^C--- google.com ping statistics ---5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006msrtt min/avg/max/mdev = 46.813/47.389/47.909/0.428 msPing може да се стартира чрез използване на различни опции в командния ред, които позволяват специални режими на работа, като например да се уточни размера на изпращаните пакети, да се вдигне флага за фрагментация на пакетите и др. С Ping може да се злоупотребява, обикновено под формата елементарна DoS-атака, в която програмата е настроена така, че да изпраща много пакети с големи размери, които да „наводнят“ атакувания хост и да затруднят работата му.
 • El ping és una eina de les xarxes TCP/IP (com ara Internet) que permet, de forma similar a una trucada perduda, determinar si un servidor està funcionant i si s'hi pot arribar des d'una xarxa concreta amb l'ordinador des d'on es fa la prova. El programa envia paquets ICMP i n'espera les respostes. També és anàleg al funcionament dels sonars en els submarins, amb què es va inspirar el seu autor, Mike Muuss.És una eina molt útil per a la diagnosi de les connexions d'Internet. No obstant això, molts proveïdors de serveis d'Internet filtren o bloquen aquest tipus de sol·licitud.Alguns cucs i altre programari maligne de la xarxa ho utilitzen per a trobar noves víctimes provocant, a més, problemes de saturació de la xarxa i desperfectes en els encaminadors (routers).Algunes eines relacionades són el traceroute, i el pathping.
 • Ping is a computer network administration utility used to test the reachability of a host on an Internet Protocol (IP) network and to measure the round-trip time for messages sent from the originating host to a destination computer. The name comes from active sonar terminology which sends a pulse of sound and listens for the echo to detect objects underwater.Ping operates by sending Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request packets to the target host and waiting for an ICMP response. In the process it measures the time from transmission to reception (round-trip time) and records any packet loss. The results of the test are printed in the form of a statistical summary of the response packets received, including the minimum, maximum, and the mean round-trip times, and sometimes the standard deviation of the mean.Depending on actual implementation, the ping utility may be executed with various command-line switches to enable special operational modes. For example, options include specifying the packet size of the probe, automatic repeated operation for sending a specified count of probes, and time stamping. Many operating systems provide a companion utility, ping6, for probing Internet Protocol version 6 (IPv6) hosts, but some systems may include this capability within the ping utility.Ping may be abused as a simple form of denial-of-service attack in the form of a ping flood, in which the attacker overwhelms the victim with ICMP echo request packets.
 • 핑(영어: Ping)은 IP 네트워크를 통해 특정한 호스트가 도달할 수 있는지의 여부를 테스트하는 데 쓰이는 컴퓨터 네트워크 도구의 하나이다.
 • Ping komandoa bi urrutiko bi konputagailuren artean konexioa egiaztatzen duen baliabide bat da, zeinak oihartzun eskaerako paketeak (ICMP protokoloan definiturik daudenak) bidaltzen dizkion urrutiko konputagailuari eta urrutiko konputagailuak eskaera horiei erantzuten die. Honek IP sistema bat sare batean atzigarri dagoen edo ez egiaztatzen du. IP bideratzaileetan edota sareetan erroreak antzemateko baliagarria da.Askotan ping komandoa bi urrutiko konputagailuren artean dagoen latentzia neurtzeko erabiltzen da. Horregatik sarearteko bideojoko zaleek PING terminoa erabiltzen dute beren konexioaren latentzia adierazteko.Badago komandoaren beste mota bat, Ping ATM, zeina ATM sareetan erabiltzen den (hauetako bat ADSL izan daiteke) eta kasu honetan, transmititutako tramak ATM dira (OSI egituraren bigarren mailan). Pakete mota hauek ATM loturan zuzenki definiturik dauden probatzeko bidaltzen dira.
 • Ping — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP, а также обиходное наименование самого запроса.Первоначально словом «ping» (по созвучию) именовали направленный акустический сигнал противолодочных гидролокаторов или «асдиков» (англ. ASDIC, аббревиатура от Allied Submarine Detection Investigation Committee) времён Второй мировой войны.Утилита отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. Round Trip Time) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.Обычный эхо-запрос имеет длину 64 байта (плюс 20 байт IP-заголовка). По стандарту RFC 791 IPv4 суммарный объем пакета не может превышать 65 535 байт.В разговорной речи пингом называют также время, затраченное на передачу пакета игровой информации в компьютерных сетях от клиента к серверу и обратно от сервера к клиенту. Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.Программа ping является одним из основных диагностических средств в сетях TCP/IP и входит в поставку всех современных сетевых операционных систем. Функциональность ping также реализована в некоторых встроенных ОС маршрутизаторах, доступ к результатам выполнения ping для таких устройств по протоколу SNMP определяется RFC 2925 (Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations).Так как для отправки ICMP-пакетов требуется создавать raw-сокеты, для выполнения программы ping в UNIX-системах необходимы права суперпользователя. Чтобы обычные пользователи могли использовать ping, в правах доступа файла /bin/ping устанавливают SUID-бит.
 • ping(ピン、またはピングとも)はIPネットワークにおいて、ノードの到達性を確認するためのソフトウェアである。IPネットワークにおける基本的なツールの一つであり、IPが実装されている環境のほとんどにおいて、何らかの形で用意されている。
 • Ping (Packet internet grouper) è un programma disponibile sui principali sistemi operativi che misura il tempo, espresso in millisecondi, impiegato da uno o più pacchetti ICMP a raggiungere un altro dispositivo di rete (attraverso una qualsiasi rete informatica basata su IP) e a ritornare indietro all'origine. È prettamente utilizzato per verificare la presenza e la raggiungibilità di un altro computer connesso in rete e per misurare le latenze di trasmissione di rete.Tecnicamente ping invia un pacchetto ICMP di tipo echo request e rimane in attesa di un pacchetto ICMP di tipo echo reply in risposta. Solitamente infatti la parte di sistema operativo dedicata alla gestione delle reti (stack di rete) è programmata per rispondere automaticamente con un pacchetto di tipo echo reply alla ricezione di un pacchetto di tipo echo request.Ping tipicamente visualizza sullo standard output il numero di pacchetti inviati e ricevuti, la loro dimensione, il tempo totale trascorso tra l'invio di ogni pacchetto e la ricezione della risposta corrispondente, la media dei tempi e la percentuale di risposte ottenute. Alcune implementazioni (come quella disponibile in Cisco IOS) non mostrano i tempi di ciascun tentativo, ma si limitano a mostrare un carattere per ogni pacchetto inviato che indica se è stata ricevuta risposta o meno. Altre implementazioni, come quella in Solaris, si limitano normalmente ad indicare se la destinazione è stata raggiunta o meno, e fornendo un output dettagliato solo specificando apposite opzioni.
 • Program ping (anglicky Packet InterNet Groper) umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními (počítače, síťová zařízení) v počítačové síti, která používá rodinu protokolů TCP/IP. Ping při své činnosti periodicky odesílá IP datagramy a očekává odezvu protistrany. Při úspěšném obdržení odpovědi vypíše délku zpoždění (latence) a na závěr statistický souhrn.
 • Como programa, ping es una utilidad que diagnostica en redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación con el host local con uno o varios equipos remotos de una red a IP por medio del envío de paquetes ICMP de solicitud y de respuesta.Mediante esta utilidad puede diagnosticarse el estado, velocidad y calidad de una red determinada.Ejecutando Ping de solicitud, el Host local envía un mensaje ICMP, incrustado en un paquete IP. El mensaje ICMP de solicitud incluye, además del tipo de mensaje y el código del mismo, un número identificador y una secuencia de números, de 32 bits, que deberán coincidir con el mensaje ICMP de respuesta; además de un espacio opcional para datos.Muchas veces se utiliza para medir la latencia o tiempo que tardan en comunicarse dos puntos remotos, y por ello, se utiliza el término PING para referirse al lag o latencia de la conexión en los juegos en red. Existe otro tipo, Ping ATM, que se utiliza en las redes ATM, y en este caso, las tramas que se transmiten son ATM (nivel 2 del modelo OSI). Este tipo de paquetes se envían para probar si los enlaces ATM están correctamente definidos.
 • ping – nazwa programu używanego w sieciach komputerowych TCP/IP (takich jak Internet) służącego do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Umożliwia on zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji, zwanych lagami.Mike Muuss (1958–2000) wymyślił i napisał pierwszą implementację pinga w grudniu 1983 pod 4.2aBSD Unix. Razem z koniecznymi zmianami w jądrze systemu pojawiła się ona w 4.xBSD Unix.
 • Számítógépes hálózati eszköz (illetve a szoftver neve), melynek segítségével ellenőrizhető, hogy az adott távoli számítógép elérhető-e egy IP hálózaton keresztül. Az eszköz, mely egy számítógépes program, az ICMP protokoll ECHO parancsát küldi az ellenőrizni kívánt számítógépnek, melynek hatására az változtatás nélkül visszaküldi a kapott adatcsomagokat. A parancs elküldése után a program várja a ECHO válaszokat, majd megérkeztük után kiszámolja az oda-vissza út idejét és az adatveszteséget. Ha egy csomag nem érkezik vissza az élettartamán (TTL) belül, elveszettnek minősül.A visszajelzés adását a távoli gép letilthatja, így a küldő számára „nem létező” lesz.
 • Ping (sering disebut sebagai singkatan dari Packet Internet Gopher) adalah sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa Induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Dengan menggunakan utilitas ini, dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diujicoba konektivitasnya dan menunggu respon darinya.
 • Ping programı, 1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir programdır. Bir makineye genelde 32 baytlık bir ICMP pakedi gönderir ve aynı pakedin geri gelmesini bekler. Bu basit program, birçok işe yarayabilir. Sunucu size ne kadar uzak ise, bu süre de o kadar artmaktadır. örneğin Türkiye'deki sunuculara 40ms ile bağlanırsınız. Ama Almanya'daki bir sunucuya bağlanmak istediğinizde mesafe arttığı için bu süre 90ms gibi seviyelere çıkar.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 65242 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4881 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110333994 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Ping est le nom d'une commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. La commande mesure également le temps mis pour recevoir une réponse, appelé round-trip time (temps aller-retour).Ping utilise une requête ICMP Echo et attend une réponse Echo reply. L'envoi est répété pour des fins statistiques : déterminer le taux de paquets perdus et le délai moyen de réponse.
 • 핑(영어: Ping)은 IP 네트워크를 통해 특정한 호스트가 도달할 수 있는지의 여부를 테스트하는 데 쓰이는 컴퓨터 네트워크 도구의 하나이다.
 • ping(ピン、またはピングとも)はIPネットワークにおいて、ノードの到達性を確認するためのソフトウェアである。IPネットワークにおける基本的なツールの一つであり、IPが実装されている環境のほとんどにおいて、何らかの形で用意されている。
 • Program ping (anglicky Packet InterNet Groper) umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními (počítače, síťová zařízení) v počítačové síti, která používá rodinu protokolů TCP/IP. Ping při své činnosti periodicky odesílá IP datagramy a očekává odezvu protistrany. Při úspěšném obdržení odpovědi vypíše délku zpoždění (latence) a na závěr statistický souhrn.
 • Ping (sering disebut sebagai singkatan dari Packet Internet Gopher) adalah sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa Induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Dengan menggunakan utilitas ini, dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diujicoba konektivitasnya dan menunggu respon darinya.
 • Ping programı, 1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir programdır. Bir makineye genelde 32 baytlık bir ICMP pakedi gönderir ve aynı pakedin geri gelmesini bekler. Bu basit program, birçok işe yarayabilir. Sunucu size ne kadar uzak ise, bu süre de o kadar artmaktadır. örneğin Türkiye'deki sunuculara 40ms ile bağlanırsınız. Ama Almanya'daki bir sunucuya bağlanmak istediğinizde mesafe arttığı için bu süre 90ms gibi seviyelere çıkar.
 • Ping komandoa bi urrutiko bi konputagailuren artean konexioa egiaztatzen duen baliabide bat da, zeinak oihartzun eskaerako paketeak (ICMP protokoloan definiturik daudenak) bidaltzen dizkion urrutiko konputagailuari eta urrutiko konputagailuak eskaera horiei erantzuten die. Honek IP sistema bat sare batean atzigarri dagoen edo ez egiaztatzen du.
 • Ping is een hulpprogramma dat wordt gebruikt om bereikbaarheid van een node te testen op computernetwerken en de vertragingstijd, de latency, te meten. Er wordt ook vermeld hoeveel pakketten er verloren zijn gegaan in de sessie.Ping gebruikt het ICMP-protocol om een ICMP ECHO_REQUEST pakket te sturen naar host of gateway in afwachting van een reactiemet een ICMP ECHO_RESPONSE pakket.
 • ping – nazwa programu używanego w sieciach komputerowych TCP/IP (takich jak Internet) służącego do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Umożliwia on zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji, zwanych lagami.Mike Muuss (1958–2000) wymyślił i napisał pierwszą implementację pinga w grudniu 1983 pod 4.2aBSD Unix.
 • Ping ist ein Diagnose-Werkzeug, mit dem überprüft werden kann, ob ein bestimmter Host in einem IP-Netzwerk erreichbar ist. Daneben geben die meisten heutigen Implementierungen dieses Werkzeuges auch die Zeitspanne zwischen dem Aussenden eines Paketes zu diesem Host und dem Empfangen eines daraufhin unmittelbar zurückgeschickten Antwortpaketes an (= Paketumlaufzeit, meist Round trip time oder RTT genannt). Das Programm wird üblicherweise als Konsolenbefehl ausgeführt.
 • Como programa, ping es una utilidad que diagnostica en redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación con el host local con uno o varios equipos remotos de una red a IP por medio del envío de paquetes ICMP de solicitud y de respuesta.Mediante esta utilidad puede diagnosticarse el estado, velocidad y calidad de una red determinada.Ejecutando Ping de solicitud, el Host local envía un mensaje ICMP, incrustado en un paquete IP.
 • Ping — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP, а также обиходное наименование самого запроса.Первоначально словом «ping» (по созвучию) именовали направленный акустический сигнал противолодочных гидролокаторов или «асдиков» (англ. ASDIC, аббревиатура от Allied Submarine Detection Investigation Committee) времён Второй мировой войны.Утилита отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply).
 • Ping is a computer network administration utility used to test the reachability of a host on an Internet Protocol (IP) network and to measure the round-trip time for messages sent from the originating host to a destination computer.
 • Ping (пинг) е компютърна програма за мрежова администрация, използвана за проверка на достъпността на хостове в интернет или локална мрежа. Използва протокола (ICMP) . Името пинг произлиза от сонарната терминология.Ping работи на принципа на ехото, като изпраща съобщение чрез ICMP протокола до отдалечен компютър. Съобщението съдържа „искане“ за отговор от хоста.
 • Számítógépes hálózati eszköz (illetve a szoftver neve), melynek segítségével ellenőrizhető, hogy az adott távoli számítógép elérhető-e egy IP hálózaton keresztül. Az eszköz, mely egy számítógépes program, az ICMP protokoll ECHO parancsát küldi az ellenőrizni kívánt számítógépnek, melynek hatására az változtatás nélkül visszaküldi a kapott adatcsomagokat. A parancs elküldése után a program várja a ECHO válaszokat, majd megérkeztük után kiszámolja az oda-vissza út idejét és az adatveszteséget.
 • Ping (Packet internet grouper) è un programma disponibile sui principali sistemi operativi che misura il tempo, espresso in millisecondi, impiegato da uno o più pacchetti ICMP a raggiungere un altro dispositivo di rete (attraverso una qualsiasi rete informatica basata su IP) e a ritornare indietro all'origine.
 • El ping és una eina de les xarxes TCP/IP (com ara Internet) que permet, de forma similar a una trucada perduda, determinar si un servidor està funcionant i si s'hi pot arribar des d'una xarxa concreta amb l'ordinador des d'on es fa la prova. El programa envia paquets ICMP i n'espera les respostes. També és anàleg al funcionament dels sonars en els submarins, amb què es va inspirar el seu autor, Mike Muuss.És una eina molt útil per a la diagnosi de les connexions d'Internet.
 • Ping ou latência como podemos chamar, é um utilitário que usa o protocolo ICMP para testar a conectividade entre equipamentos. É um comando disponível praticamente em todos os sistemas operacionais. Seu funcionamento consiste no envio de pacotes para o equipamento de destino e na "escuta" das respostas.
rdfs:label
 • Ping (logiciel)
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping
 • Ping (Datenübertragung)
 • Ping (netwerk)
 • Ping (networking utility)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of