Les Pictes étaient une confédération de tribus brittoniques vivant dans ce qui est devenu l'Écosse du nord et de l'est, présents avant la conquête de l'île de Bretagne par les Romains et jusqu'au Xe siècle lorsqu'ils se réunirent avec les Gaëls. Ils vivaient au nord des fleuves Forth et Clyde, et parlaient le picte, une langue éteinte suggérée comme étant liée aux langues brittoniques parlées par leurs voisins du sud, les Bretons insulaires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Pictes étaient une confédération de tribus brittoniques vivant dans ce qui est devenu l'Écosse du nord et de l'est, présents avant la conquête de l'île de Bretagne par les Romains et jusqu'au Xe siècle lorsqu'ils se réunirent avec les Gaëls. Ils vivaient au nord des fleuves Forth et Clyde, et parlaient le picte, une langue éteinte suggérée comme étant liée aux langues brittoniques parlées par leurs voisins du sud, les Bretons insulaires. Les Pictes sont d'ailleurs désignés comme Brithwr par les Gallois. Les Pictes sont considérés comme étant les descendants des Caledonii et autres tribus identifiées par les Romains ou figurant sur la carte du monde de Ptolémée. Le territoire des Pictes, connu sous le nom de Pictavia, ou Pictland en anglais, se fondit progressivement avec le royaume gaélique de Dál Riata et forma le royaume d'Alba. Alba s'étendit, absorbant les royaumes brittoniques du Strathclyde et de Bernicie. Au XIe siècle, l'identité des Pictes s'est fondue dans un amalgame de peuples identifiés comme « Scots ».L'archéologie permet d'avoir des éléments quant à la société des Pictes. Bien que très peu d'écrits des Pictes nous soient parvenus, leur histoire depuis la fin du VIe siècle est connue par des sources variées telles que des annales irlandaises, l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vénérable, ou des hagiographies à l'instar de celle de Colomba d'Iona réalisée par Adomnan d'Iona. Bien que l'idée des Pictes dans l'imaginaire populaire puisse être celle d'un peuple mystérieux et obscur, ceci est loin de la réalité. Comparativement au cas de l'Europe centrale, du Nord et de l'Est lors de l'Antiquité tardive ou de la période médiévale du Ve siècle au début du XIe siècle, des témoignages de l'histoire et de la société pictes sont bien présents.
 • Piktoak Erromatar Inperio garaitik X. menderarte Eskoziaren ipar eta erdialdean bizi ziren tribuen konfederazioa zen (Forth eta Clyde-ren iparraldera). kaledoniar eta beste tribu batzuen ondorengo zuzenak ziren eta erromatar historialariek jadanik aipatuak zituzten, Ptolomeoren mapan ere agertzen zirelarik. X. mende inguruan Pictia edo Pictavia (ingeleraz Pictland) Albako (Eskozia) erresuman bilakatu zen, honekin batera piktoak Albannach edo eskoziar bilakatu zirelarik.
 • Пикты (либо от лат. Picti — «раскрашенные», либо от самоназвания) — древнейший из известных народов, населявших Шотландию.
 • Piktové byl keltský národ, žijící ve středním a severním Skotsku mezi obdobím prvních pokusů Římanů o nadvládu Kaledonie, resp. Skotska, až do 10. století. Jméno jim dali právě Římané (z latinského Picti - pomalovaní) a označovali jím vlastně všechny osadníky žijící na onom území. Během 10. století byli Piktové začleněni do nově vzniklého království Alba.
 • Pictes (llatí picti) és el nom que hom ha donat als antics caledonis que vivien a la moderna Escòcia. Ammià Marcel·lí els presenta dividits en dos tribus en temps de l'emperador Constant: els dicaledons (dicalidonae) i els vecturions (vecturiones) i aliats als attacots i als escots. El seu nom volia dir "pintat" i era degut al costum dels caledonis de pintar-se pel combat. Píctia o Pictàvia (Pictland en anglès) va esdevenir el regne d'Alba (Escòcia) durant el segle X, de manera que els pictes es van convertir al seu torn en Albannach o Escocesos. La seva llengua era el picte.El nom amb el qual els pictes s'anomenaven a si mateixos és desconegut. La paraula grega Πικτοί (picti en llatí) apareix per primera vegada en un panegíric escrit per Eumeni en 297 a. C. i que significa "els pintats" o "els tatuats". No obstant això, podria deure's a una etimologia popular anterior, potser del cèltica Pehta, Peihta (lluitador).Els escots i els Dalriada d'Irlanda els van anomenar Cruithne (cru(i)then-túath irlandès antic), potser del protocèltic kwriteno-toutā. També hi ha Cruithne a l'Ulster, especialment els reis de Dál nAraidi. Els britans (avantpassats dels gal·lesos) al sud els coneixien pel dialecte cèltic P com a Prydyn. Els termes "Bretanya" i "brità" provenen de la mateixa arrel. La forma en gaèlic escocès modern Pecht prové de l'anglès antic.L'arqueologia dóna algunes aproximacions sobre la societat dels pictes. Malgrat que ha sobreviscut molt poc de la seua forma d'escriptura, la història d'aquest poble, a partir del segle IV des d'ara, és coneguda per una gran varietat de fonts, incloent hagiografies com la de Sant Columba d'Iona, així com diversos annals irlandesos. Encara que la impressió popular dels pictes pot ser la d'un poble fosc i misteriós, no va ser així en absolut. La història i la societat pictes estan d'acord amb les dels pobles d'Europa Central, Septentrional o Oriental en l'Antiguitat o en l'Alta Edat Mitjana quan se'ls compara amb ells.
 • Los pictos eran una confederación de tribus que habitaban el norte y centro de Escocia (al norte de los ríos Forth y Clyde) desde al menos los tiempos del Imperio romano hasta el siglo X. Eran descendientes (o una nueva designación contemporánea) de los caledonios y otras tribus que los historiadores romanos ya nombraron o que aparecían en el mapa de Ptolomeo. Pictia o Pictavia (Pictland en inglés) se convirtió en el reino de Alba (Escocia) durante el siglo X, con lo que los pictos se convirtieron a su vez en Albannach o escoceses. Su idioma era el idioma picto.El nombre por el que los pictos se llamaban a sí mismos es desconocido. La palabra griega Πικτοί (picti en latín) aparece por primera vez en un panegírico escrito por Eumenio en 297 a. C. y que significa 'los pintados' o 'los tatuados'. Sin embargo, podría deberse a una etimología popular anterior, quizá del celta Pehta, Peihta (luchador).Los escotos y los Dalriada de Irlanda los llamaron Cruithne (cru(i)then-túath en irlandés antiguo), quizá del protocelta *kwriteno-toutā. También hay Cruithne en el Ulster, especialmente los reyes de Dál nAraidi. Los britanos (antepasados de los galeses) en el sur los conocían por el dialecto celta P como Prydyn. Los términos «Bretaña» y «britano» provienen de la misma raíz. La forma en gaélico escocés moderno Pecht procede del inglés antiguo.La arqueología da algunas aproximaciones sobre la sociedad de los pictos. A pesar de que ha sobrevivido muy poco de su forma de escritura, la historia de este pueblo, a partir del siglo IV en adelante, es conocida por una gran variedad de fuentes, incluyendo hagiografías como la de San Columba de Iona, así como varios Anales irlandeses. Aunque la impresión popular de los pictos puede ser la de un pueblo oscuro y misterioso, no fue así en absoluto. La historia y la sociedad pictas están en consonancia con la de los pueblos de Europa Central, Septentrional u Oriental en la Antigüedad o en la Alta Edad Media cuando se les compara con ellos.
 • De Picten (ook Cruithne) is een verzamelnaam voor de stammen die ten tijde van het Romeinse Rijk het noorden van het huidige Schotland bewoonden. Ze spraken Pictisch. Het was waarschijnlijk een Brythonische taal.
 • 픽트족(Picts)은 로마 제국 시기부터 10세기까지 스코틀랜드 북부와 동부에 거주하던 부족이다.
 • ピクト人(ピクトじん、Picts)は、フォース川の北、ローマ帝国支配下の頃にカレドニアと呼ばれていたスコットランド地方に居住していたコーカソイド種族。彼らは古代ローマ人が命名したピクト (Pictiはラテン語で、体を彩色していた人々か刺青をしていた人々を指していた) 部族と推測される。印をつけるか描くと言う意味のウェールズ語、Pryd が関連している可能性がある。『ガリア戦記』の中でユリウス・カエサルはケルト人が刺青をしている事に触れ、「ブリトン人は体に青で模様を描き、戦場で相手を威嚇する」と語っている。ピクト人はピクト語を喋っていたが、詳細はほとんど知られていない。多くの歴史学者によると、7つのピクト王国が存在していたとされる。それぞれの推測された領域は次の通りである。 カイト (Cait)-現在のケイスネス (Caithness) とサザランド (Sutherland) ケ (Ce)-現在のマール (Mar) とブカン(Buchan) シルシン (Circinn)-アンガス (Angus) とキンカーディンシャー (Kincardineshire) フィブ (Fib)-ファイフ (Fife) とキンロス (Kinross) フィダッハ (Fidach)-マリー (Moray) とロス (Ross) フォトラ (Fotla)-アソル (Atholl) とガウリー (Gowrie) フォルトリウ (Fortriu)-ストラサーン (Strathearn) とメンテイス (Menteith)またオークニー (Orkney) にも王国が存在していたと推測されている。考古学者の手により、ピクト人のものによるとされる建造物や宝石類が発見され、複雑な社会を構成していたことが推測されるが、文字の記録はほとんど発見されていない。小さな王国が連合していたと思われ、まれに戦争があったと思われる。ピクトの連合軍とローマ軍がモン・グラピウスの戦いで戦ったことを、ローマ人のタキトゥスが西暦83年に書き残しているのが、文献に残された初めてのピクト人の記録である。なお、この戦いにローマ軍が大勝したと記録には残されているが、実際にローマ軍の犠牲者が少なかったことを除けば戦果は不明である。6世紀以後、ピクト人は侵略してくる西のダルリアダン・スコット部族と東のヴァイキングと衝突を繰り返した。ダルリアダ王国に対しては軍事的に優位を保ったが、相互に政治的な婚約を繰り返し、融合していった。843年にケネス1世が、諸王国を統一し初代のスコットランド王となった。ゲール文化とスコットランド・ゲール語にピクト文化とピクト語は融合し、吸収されていった。ピクト人をケルト人に含むべきかどうかは断定できないが、ブリトン系ケルト人であったと推測される。スコットランドの多くの地名に、かつてピクト人が居住していた痕跡が残されている。"Aber-"、"Lhan-"、"Pit-"、あるいは"Fin-" と地名についている場所がそうである。しかし、他の推測もされている。フェデリコ・クルトヴィッヒ(en:Federico Krutwig)はピクト語とバスク語を比較し、ピクト人とバスク人は共にインド・ヨーロッパ語族以前のヨーロッパの先住民であると主張した。しかし、ピクト語の情報があまりにも少ないため、この主張を裏付けることはできない。
 • Os pictos eram antigos habitantes da Escócia que estabeleceram seu próprio reino e lutaram contra os romanos na Britânia. Fontes romanas afirmam que os pictos teriam um poderoso reino com centro em Strathmore. Tiveram que enfrentar o advento de outros povos à Grã-Bretanha, entre eles os anglos da Úmbria do Norte; e os escotos procedentes da Irlanda, que formaram um reino na Dalriada.As invasões nórdicas nos século VIII e IX parecem ter levado os pictos e escotos a se unirem, pois, em 843, Kenneth I MacAlpin, antes rei dos escotos, tornou-se também rei dos pictos. A partir de então, toda a Escócia reconhecia um só rei. Eles venceram os vikings e os anglo-saxões e criaram a Escócia.Segundo um estudo efectuado pelo geneticista Bryan Sykes, os pictos seriam originários da península Ibérica .Os Pictos como povo constituem um enigma. Alguns especialistas defendem que seriam uma tribo celta, outros, por outro lado, crêem tratar-se de um povo mais antigo. Os escritores romanos sempre os distinguiram dos celtas da Escócia, surpreendendo-se pela sua ferocidade e o hábito barbárico de se pintarem ou tatuarem. Até o nome "Pictos" não ajuda, na medida em que deriva da palavra latina picti, que significa simplesmente "pintados" - uma referência às suas pinturas ou tatuagens de guerra. O nome que os Pictos davam a si mesmo perdeu-se. As descrições dos Pictos traçam um retrato de um povo pequeno, robusto mas delgado, pele amarelecida, de todo diferentes dos Gauleses, cuja pele mais clara, altura e constituição impressionavam os escritores romanos.O folklore escocês fala dos "pechs". Ao longo dos séculos estes foram tornando-se numa raça mágica de fadas e duendes, mas muitos especialistas crêem que se trata duma "memória popular" dos Pictos, o que indica que seriam vistos pelos Celtas da Escócia como uma raça separada e não apenas uma tribo separada. A juntar com as diferenças físicas, parece que os Pictos poderiam ser os últimos vestígios da população pré-Celtica da Grã-Bretanha, mas não há certeza. == Referências ==
 • Пикти (Pikten; лат.: picti, „нарисуваните“) е римското наименование на древното племе населяващо в миналото цялата територия, а днес северозападните части на Шотландия. Няма много запазени информация и факти за този древен народ. Пиктите са местни пред-келтски племена колонизирани от ирландски-те колонизатори скоти. Известно е, че войните на пиктите имали традиция да изрисуват телата си в синьо с екстракт от сърпица преди битка. Също така се знае за това, че имали матриархална обществена подредба. Съществуват някои предмети изработени от пиктите, предимно гравирани камъни, но за съжеление символите им не са напълно разгадани. В началото на нашата ера, пиктите населявали територията на съвременна Шотландия и оставили след себе си няколкостотин каменни стели / каменни или дървени плочи , върху които са изписани имена и титли и съобщения за значителни събития или важни закони/ и украшения, на които са изсечени изображения на животни, кръстове, възли, огледала, гребени, както и бойни и ловни сцени. Историците успели да датират тези произведения на изкуството, от VI-IX в., но били безсилни да установят истинския смисъл на изображенията, поради огромното им многообразие. Пиктите доминирали в Шотландия, докато не са били обединени с шотландците от Далриада от Кеннет Мак Алпин през 843 година. Така постепенно те били изтласкани на северозапад и претопени от скотите.
 • Pict adalah sekumpulan manusia Akhir Zaman Besi dan Awal Abad Pertengahan yang menetap di daerah yang sekarang berupa Skotlandia timur dan utara. Mereka sudah tercatat sebelum penaklukan Britania oleh Romawi sampai abad ke-10, ketika mereka bergabung dengan bangsa Gael. Mereka tinggal di utara sungai Forth dan Clyde, dan menuturkan bahasa Pict yang sudah punah yang diduga berhubungan dengan rumpun bahasa Britonik yang dipertuturkan oleh bangsa Briton di selatan. Mereka dianggap sebagai keturunan Caledonii dan suku lain yang disebutkan sejarawan Romawi atau ditemukan di peta dunia Ptolomeus. Pictland, juga dikenal sebagai Pictavia, secara perlahan bergabung dengan kerajaan Gaelik Dál Riata untuk membentuk Kerajaan Alba (Skotlandia). Alba memperluas wilayahnya dan menaklukkan kerajaan Britonik Strathclyde dan Bernician Lothian, dan pada abad ke-11, identitas Pict telah dimasukkan ke dalam amalgamasi masyarakat "Skot".Masyarakat Pict sama seperti masyarakat lain pada Zaman Besi di Eropa Utara yang memiliki "koneksi dan paralel luas" dengan kelompok sekitarnya.
 • Piktowie (łac. picti – "pomalowani", ze względu na ciała pokryte tatuażami) – nazwa stosowana przez starożytnych Rzymian na określenie grupy plemion zamieszkujących ziemie obecnej Szkocji (na północ od rzek Forth i Clyde) w okresie między przybyciem Rzymian do północnej Brytanii (ok. 100 roku n.e.) a połową IX wieku. W okresie panowania rzymskiego dwoma ważnymi plemionami piktyjskimi byli Werturionowie (Verturiones), którzy mieszkali nad górnym Forth i rzeką Earn, oraz Kaledończycy. Źródła piktyjskie używają nazwy Cruithin jako nazwy własnej.Wszelkie pisemne przekazy autorstwa samych Piktów zaginęły. Pozostała pojedyncza kronika, a raczej lista królów piktyjskich. Istnieją jednak materiały rzymskie, irlandzkie i anglosaskie, które dają nam pewne, choć niewielkie, wyobrażenie na temat historii Piktów. Ich nazwa pochodzi od łacińskiego słowa picti ("malowani") i odzwierciedla fakt, że wojownicy Piktów mieli zwyczaj malować i tatuować ciała. Tradycyjną nazwą spotykaną w Szkocji jest Pechs i obecnie wysuwa się przypuszczenie, że być może nazwa "Pikt" jest zniekształceniem jakiegoś innego słowa, być może nazwy plemienia. Piktowie sami siebie nazywali Cruthini. Przynależność etniczna i językowa Piktów nie jest jasna, zapewne jednak byli ludem heterogenicznym, powstałym z przemieszania ludów jafetyckich z Celtami. Prawdopodobnie byli bardziej związkiem militarnym różnych plemion, niż narodem. Historycy rzymscy dzielili Piktów na Kaledonów i Wenturionów, ale zasada tego podziału nie jest jasna. We wczesnym średniowieczu Piktowie utworzyli państwo oparte na matrylinearnej zasadzie dziedziczenia władzy. W V-VI wieku zostali schrystianizowani, przede wszystkim za sprawą świętego Kolumbana. Zamieszkiwali obszar na północ od Muru Antoninusa, a w 843 roku połączyli się ze Szkotami pod wodzą Kennetha I, tworząc królestwo Alby. Po śmierci Konstantyna II w 943 władcy szkoccy nie przyjmowali już tytułu króla Piktów.Z wyglądu Piktowie opisywani byli jako niscy, brodaci mężczyźni o krępej budowie ciała.
 • The Picts were a tribal confederation of Celtic peoples during the Late Iron Age and Early Medieval periods living in ancient eastern and northern Scotland. The place where they lived and what their culture was like can be inferred from the geographical distribution of brochs, Brythonic place name elements, and Pictish stones. Picts are attested to in written records from before the Roman conquest of Britain to the 10th century, when they are thought to have merged with the Gaels. They lived to the north of the rivers Forth and Clyde, and spoke the now-extinct Pictish language, which is thought to have been related to the Brythonic languages spoken by the Britons who lived to the south of them. Picts are assumed to have been the descendants of the Caledonii and other tribes that were mentioned by Roman historians or on the world map of Ptolemy. Pictland, also called Pictavia by some sources, gradually merged with the Gaelic kingdom of Dál Riata to form the Kingdom of Alba (Scotland). Alba then expanded, absorbing the Brythonic kingdom of Strathclyde and Bernician Lothian, and by the 11th century the Pictish identity had been subsumed into the "Scots" amalgamation of peoples.Pictish society was typical of many Iron Age societies in northern Europe, having "wide connections and parallels" with neighbouring groups. Archaeology gives some impression of the society of the Picts. While very little in the way of Pictish writing has survived, Pictish history since the late 6th century is known from a variety of sources, including Bede's Historia ecclesiastica gentis Anglorum, saints' lives such as that of Columba by Adomnán, and various Irish annals.
 • I Pitti (di incerta origine, forse pre-celtica) erano una confederazione di tribù stanziate, prima ancora della conquista romana, in quella che più tardi diventerà la Scozia orientale e settentrionale, fino al X secolo. Si opposero strenuamente all'invasione di Roma, e per ben tre volte riuscirono a passare il Vallo di Adriano, nel III secolo. I Pitti vivevano a nord dei fiumi Forth e Clyde. Si suppone fossero stati i discendenti dei Caledoni e di altre tribù nominate dagli storici romani o trovate nel planisfero di Tolomeo. La terra dei Pitti, conosciuta anche come Pittavia, gradualmente venne ad assorbire il regno Gaelico di Dál Riata per formare il Regno di Alba. Alba si estese assorbendo il territorio britannico e berniciano e dal XI secolo l'identità pitta viene ad essere descritta con un nuovo termine il quale così definisse questa mescolanza di genti del nord: gli "Scotti".L'archeologia fornisce qualche aspetto della società dei Pitti. Sebbene molto poco sia rimasto dei documenti scritti, la loro storia fin dal tardo VI secolo è conosciuta tramite una varietà di fonti, compresa la Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda, le "vite dei santi", come quelle di Columba e di Adomnán, e vari annali irlandesi. Sebbene l'impressione popolare che li caratterizzava potesse essere quella di un popolo oscuro e misterioso, invero i Pitti non lo furono affatto. Pur se confrontate con il carattere generale del Nord, Centro ed Est Europa, nella Tarda antichità e nell'alto medioevo, la storia e la società dei Pitti sono bene attestate.
 • A piktek törzsszövetség volt Skócia középső és északi részein a 3. század és a 10. század között. A Forth folyótól és a Clyde folyótól északra éltek. A rómaiak által caledon-oknak nevezett és más törzsek leszármazottjai. A Piktföld, vagy más néven Pictavia lett Alba királyság a 10. században és a piktekből alakult ki az Albannach nép, vagyis a skótok.Nem ismert, hogy a piktek eredetileg milyen néven nevezték magukat. A latin Picti szó jelentése „festett” vagy „tetovált” emberek volt (bár nincs rá bizonyíték, hogy valóban festették vagy tetoválták volna magukat). A Pict szó először Eumenius egy írásában jelent meg 297-ben. (Noha a szót általában latin eredetűnek tekintik, lehet kelta eredetű is, lásd a Pictones nevű gall törzs nevét a Loire völgyében.)Írország és Dál Riata gaeljei Cruithne néven ismerték a pikteket. (Például óír cru(i)then-túath.) A cruithne nép az ír Ulster tartományban is élt, Dál nAraidi királyságban. A britonok és a korai walesiek Prydyn néven ismerték a pikteket; ugyanebből a tőből erednek a Britain (Britannia) és briton szavak is.A pikt nyelv kihalt, írásos emlékek nem maradtak fenn – a Pikt Köveknek is nevezett stilizált bevéséseket kivéve, amelyeket egyelőre nem sikerült értelmezni. Csak a helynevekből és az emlékműveken talált személynevekből következtethetünk, hogy a piktek vélhetően egy kelta nyelvet beszéltek, amely a délebbre lakó britonok nyelvével lehetett rokon. A feliratok egy része egyes vélemények szerint nem kelta, tehát lehetséges, hogy más nyelveket is használtak.
 • Pikten (lat. picti „die Bemalten“) ist der römische Name für Völker in Schottland. Der Name wird auf die Sitte, sich zu tätowieren, zurückgeführt. Als Herkunftsbezeichnung nicht in Frage kommen die bemalten und gravierten Piktensteine, da diese erst zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert entstanden. Bei den von den Römern als Pikten bezeichneten Völkern handelt es sich ursprünglich nicht um ein Volk (Ethnie), sondern um verschiedene Völker mit sich unterscheidenden kulturellen Traditionen, die jedoch angesichts der gemeinsamen Feinde (Römer, Skoten, später auch Wikinger) politische und militärische Allianzen eingingen.Der Ursprung der Pikten ist unklar. Ihre Sprache und Kultur verschwanden, als die Königreiche der Pikten und der keltischen Skoten 843 n. Chr. unter Kenneth Mac Alpin vereinigt wurden.Von der Kultur der Pikten ist wenig bekannt, es sind fast nur späte Bildsteine und Stelen erhalten, die jedoch mit Schriftzeichen, teilweise in der eigenen Sprache, und Ornamenten reich verziert sind. Darunter sind die Cross Slabs des 9. Jahrhunderts hervorzuheben. Ortsnamen sowie die Muster auf ihren kunsthandwerklichen Gegenständen und gravierten Steinen deuten darauf hin, dass es sich bei den piktischen Völkern um britannische Kelten gehandelt haben könnte. Ihre Feinde hingegen, die Skoten, waren gälische (irische) Kelten.
 • Piktler, günümüz İskoçya'sının doğu ve kuzeydoğusunda yaşamış antik bir halk. Halkın adı muhtemelen Latince picti (boyalı) sözcüğünden gelmiştir. Bunun nedeni muhtemelen vücutlarındaki boya ve dövmelerdir.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 113805 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 24584 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 234 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110101023 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Pictes étaient une confédération de tribus brittoniques vivant dans ce qui est devenu l'Écosse du nord et de l'est, présents avant la conquête de l'île de Bretagne par les Romains et jusqu'au Xe siècle lorsqu'ils se réunirent avec les Gaëls. Ils vivaient au nord des fleuves Forth et Clyde, et parlaient le picte, une langue éteinte suggérée comme étant liée aux langues brittoniques parlées par leurs voisins du sud, les Bretons insulaires.
 • Piktoak Erromatar Inperio garaitik X. menderarte Eskoziaren ipar eta erdialdean bizi ziren tribuen konfederazioa zen (Forth eta Clyde-ren iparraldera). kaledoniar eta beste tribu batzuen ondorengo zuzenak ziren eta erromatar historialariek jadanik aipatuak zituzten, Ptolomeoren mapan ere agertzen zirelarik. X. mende inguruan Pictia edo Pictavia (ingeleraz Pictland) Albako (Eskozia) erresuman bilakatu zen, honekin batera piktoak Albannach edo eskoziar bilakatu zirelarik.
 • Пикты (либо от лат. Picti — «раскрашенные», либо от самоназвания) — древнейший из известных народов, населявших Шотландию.
 • Piktové byl keltský národ, žijící ve středním a severním Skotsku mezi obdobím prvních pokusů Římanů o nadvládu Kaledonie, resp. Skotska, až do 10. století. Jméno jim dali právě Římané (z latinského Picti - pomalovaní) a označovali jím vlastně všechny osadníky žijící na onom území. Během 10. století byli Piktové začleněni do nově vzniklého království Alba.
 • De Picten (ook Cruithne) is een verzamelnaam voor de stammen die ten tijde van het Romeinse Rijk het noorden van het huidige Schotland bewoonden. Ze spraken Pictisch. Het was waarschijnlijk een Brythonische taal.
 • 픽트족(Picts)은 로마 제국 시기부터 10세기까지 스코틀랜드 북부와 동부에 거주하던 부족이다.
 • ピクト人(ピクトじん、Picts)は、フォース川の北、ローマ帝国支配下の頃にカレドニアと呼ばれていたスコットランド地方に居住していたコーカソイド種族。彼らは古代ローマ人が命名したピクト (Pictiはラテン語で、体を彩色していた人々か刺青をしていた人々を指していた) 部族と推測される。印をつけるか描くと言う意味のウェールズ語、Pryd が関連している可能性がある。『ガリア戦記』の中でユリウス・カエサルはケルト人が刺青をしている事に触れ、「ブリトン人は体に青で模様を描き、戦場で相手を威嚇する」と語っている。ピクト人はピクト語を喋っていたが、詳細はほとんど知られていない。多くの歴史学者によると、7つのピクト王国が存在していたとされる。それぞれの推測された領域は次の通りである。 カイト (Cait)-現在のケイスネス (Caithness) とサザランド (Sutherland) ケ (Ce)-現在のマール (Mar) とブカン(Buchan) シルシン (Circinn)-アンガス (Angus) とキンカーディンシャー (Kincardineshire) フィブ (Fib)-ファイフ (Fife) とキンロス (Kinross) フィダッハ (Fidach)-マリー (Moray) とロス (Ross) フォトラ (Fotla)-アソル (Atholl) とガウリー (Gowrie) フォルトリウ (Fortriu)-ストラサーン (Strathearn) とメンテイス (Menteith)またオークニー (Orkney) にも王国が存在していたと推測されている。考古学者の手により、ピクト人のものによるとされる建造物や宝石類が発見され、複雑な社会を構成していたことが推測されるが、文字の記録はほとんど発見されていない。小さな王国が連合していたと思われ、まれに戦争があったと思われる。ピクトの連合軍とローマ軍がモン・グラピウスの戦いで戦ったことを、ローマ人のタキトゥスが西暦83年に書き残しているのが、文献に残された初めてのピクト人の記録である。なお、この戦いにローマ軍が大勝したと記録には残されているが、実際にローマ軍の犠牲者が少なかったことを除けば戦果は不明である。6世紀以後、ピクト人は侵略してくる西のダルリアダン・スコット部族と東のヴァイキングと衝突を繰り返した。ダルリアダ王国に対しては軍事的に優位を保ったが、相互に政治的な婚約を繰り返し、融合していった。843年にケネス1世が、諸王国を統一し初代のスコットランド王となった。ゲール文化とスコットランド・ゲール語にピクト文化とピクト語は融合し、吸収されていった。ピクト人をケルト人に含むべきかどうかは断定できないが、ブリトン系ケルト人であったと推測される。スコットランドの多くの地名に、かつてピクト人が居住していた痕跡が残されている。"Aber-"、"Lhan-"、"Pit-"、あるいは"Fin-" と地名についている場所がそうである。しかし、他の推測もされている。フェデリコ・クルトヴィッヒ(en:Federico Krutwig)はピクト語とバスク語を比較し、ピクト人とバスク人は共にインド・ヨーロッパ語族以前のヨーロッパの先住民であると主張した。しかし、ピクト語の情報があまりにも少ないため、この主張を裏付けることはできない。
 • Piktler, günümüz İskoçya'sının doğu ve kuzeydoğusunda yaşamış antik bir halk. Halkın adı muhtemelen Latince picti (boyalı) sözcüğünden gelmiştir. Bunun nedeni muhtemelen vücutlarındaki boya ve dövmelerdir.
 • Pikten (lat. picti „die Bemalten“) ist der römische Name für Völker in Schottland. Der Name wird auf die Sitte, sich zu tätowieren, zurückgeführt. Als Herkunftsbezeichnung nicht in Frage kommen die bemalten und gravierten Piktensteine, da diese erst zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert entstanden.
 • Pict adalah sekumpulan manusia Akhir Zaman Besi dan Awal Abad Pertengahan yang menetap di daerah yang sekarang berupa Skotlandia timur dan utara. Mereka sudah tercatat sebelum penaklukan Britania oleh Romawi sampai abad ke-10, ketika mereka bergabung dengan bangsa Gael. Mereka tinggal di utara sungai Forth dan Clyde, dan menuturkan bahasa Pict yang sudah punah yang diduga berhubungan dengan rumpun bahasa Britonik yang dipertuturkan oleh bangsa Briton di selatan.
 • I Pitti (di incerta origine, forse pre-celtica) erano una confederazione di tribù stanziate, prima ancora della conquista romana, in quella che più tardi diventerà la Scozia orientale e settentrionale, fino al X secolo. Si opposero strenuamente all'invasione di Roma, e per ben tre volte riuscirono a passare il Vallo di Adriano, nel III secolo. I Pitti vivevano a nord dei fiumi Forth e Clyde.
 • Los pictos eran una confederación de tribus que habitaban el norte y centro de Escocia (al norte de los ríos Forth y Clyde) desde al menos los tiempos del Imperio romano hasta el siglo X. Eran descendientes (o una nueva designación contemporánea) de los caledonios y otras tribus que los historiadores romanos ya nombraron o que aparecían en el mapa de Ptolomeo.
 • Os pictos eram antigos habitantes da Escócia que estabeleceram seu próprio reino e lutaram contra os romanos na Britânia. Fontes romanas afirmam que os pictos teriam um poderoso reino com centro em Strathmore.
 • The Picts were a tribal confederation of Celtic peoples during the Late Iron Age and Early Medieval periods living in ancient eastern and northern Scotland. The place where they lived and what their culture was like can be inferred from the geographical distribution of brochs, Brythonic place name elements, and Pictish stones. Picts are attested to in written records from before the Roman conquest of Britain to the 10th century, when they are thought to have merged with the Gaels.
 • Piktowie (łac. picti – "pomalowani", ze względu na ciała pokryte tatuażami) – nazwa stosowana przez starożytnych Rzymian na określenie grupy plemion zamieszkujących ziemie obecnej Szkocji (na północ od rzek Forth i Clyde) w okresie między przybyciem Rzymian do północnej Brytanii (ok. 100 roku n.e.) a połową IX wieku. W okresie panowania rzymskiego dwoma ważnymi plemionami piktyjskimi byli Werturionowie (Verturiones), którzy mieszkali nad górnym Forth i rzeką Earn, oraz Kaledończycy.
 • A piktek törzsszövetség volt Skócia középső és északi részein a 3. század és a 10. század között. A Forth folyótól és a Clyde folyótól északra éltek. A rómaiak által caledon-oknak nevezett és más törzsek leszármazottjai. A Piktföld, vagy más néven Pictavia lett Alba királyság a 10. században és a piktekből alakult ki az Albannach nép, vagyis a skótok.Nem ismert, hogy a piktek eredetileg milyen néven nevezték magukat.
 • Пикти (Pikten; лат.: picti, „нарисуваните“) е римското наименование на древното племе населяващо в миналото цялата територия, а днес северозападните части на Шотландия. Няма много запазени информация и факти за този древен народ. Пиктите са местни пред-келтски племена колонизирани от ирландски-те колонизатори скоти. Известно е, че войните на пиктите имали традиция да изрисуват телата си в синьо с екстракт от сърпица преди битка.
 • Pictes (llatí picti) és el nom que hom ha donat als antics caledonis que vivien a la moderna Escòcia. Ammià Marcel·lí els presenta dividits en dos tribus en temps de l'emperador Constant: els dicaledons (dicalidonae) i els vecturions (vecturiones) i aliats als attacots i als escots. El seu nom volia dir "pintat" i era degut al costum dels caledonis de pintar-se pel combat.
rdfs:label
 • Pictes
 • Pict
 • Picten
 • Pictes
 • Pictos
 • Pictos
 • Picts
 • Piktek
 • Pikten
 • Piktler
 • Pikto
 • Piktové
 • Piktowie
 • Pitti (popolo)
 • Пикти
 • Пикты
 • ピクト人
 • 픽트족
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is foaf:primaryTopic of