La phrénologie (du grec : φρήν, phrēn, "cerveau" et λόγος, logos, "connaissance", terme probablement forgé et utilisé pour la première fois par Thomas Ignatius Forster en 1815) est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. En 1825, François Magendie qualifia la phrénologie de pseudo-science. Cette conception, bien ancrée dans son temps, est un exemple de méthode expérimentée biaisée dans le cadre de l'étude de l'histoire de la médecine.↑ G.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La phrénologie (du grec : φρήν, phrēn, "cerveau" et λόγος, logos, "connaissance", terme probablement forgé et utilisé pour la première fois par Thomas Ignatius Forster en 1815) est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. En 1825, François Magendie qualifia la phrénologie de pseudo-science. Cette conception, bien ancrée dans son temps, est un exemple de méthode expérimentée biaisée dans le cadre de l'étude de l'histoire de la médecine.
 • Френологията (от Гръцки: φρήν, френ, "ум, съзнание"; и λόγος, логос, "наука") е концепция, изучаваща ума на човека, основана върху физиологията на мозъка. Тя застъпва схващането, че мозъкът е орган на ума, тъй както окото се смята за орган на зрението, стомахът – на храносмилането, сърцето – на кръвообращението и т.н. Според френологията по формата на черепните кости може да се съди за проявата на сложни психически качества. Възниква в началото на 19 век около 1800 и се радва на голяма популярност до средата на 20 век. За нейни родоначалници се смятат учените Франц Йозеф Гал и Шпурцхайм, които твърдят, че: а) интелектуалните и емоционалните качества са локализирани в строго очертани мозъчни центрове; б) проявата на тези психически качества зависи от големината на съответните мозъчни дялове; в) костите на черепа се допират до мозъка и от неравностите на черепа може да се направят изводи за интелекта и характера на човека.
 • Phrenology (from Greek: φρήν, phrēn, "mind"; and λόγος, logos, "knowledge") is a pseudoscience primarily focused on measurements of the human skull, based on the concept that the brain is the organ of the mind, and that certain brain areas have localized, specific functions or modules. Phrenology was first practiced by mystical groups that operated during the period of the Essenes. Developed by German physician Franz Joseph Gall in 1796, the discipline was very popular in the 19th century, especially from about 1810 until 1840. The principal British centre for phrenology was Edinburgh, where the Edinburgh Phrenological Society was established in 1820.Although now regarded as an obsolete amalgamation of primitive neuroanatomy with moral philosophy, phrenological thinking has been influential in 19th-century psychiatry and modern neuroscience. Gall's assumption that character, thoughts, and emotions are located in localized parts of the brain is considered an important historical advance toward neuropsychology.
 • Frenológia (görög: φρήν, phrēn, "elme"; és λόγος, logos, "tudomány") egy áltudomány, amely 1810 és 1840 között volt különösen népszerű, és melynek középpontjában az emberi koponya mérései álltak.
 • Frenologi (dari bahasa Yunani: φρήν, phrēn, "pikiran"; dan λόγος, logos, "pengetahuan") adalah ilmu semu yang berupaya mempelajari hubungan antara karakter seseorang dengan tengkorak manusia. Bidang ini didasarkan pada konsep bahwa otak adalah organ pikiran, dan beberapa wilayah otak terdiri dari fungsi-fungsi yang terlokalisasi. Frenologi dikembangkan oleh dokter Jerman Franz Joseph Gall pada tahun 1796, dan sangat populer pada abad ke-19, terutama dari tahun 1810 hingga 1840. Namun, kini frenologi sudah tidak akurat dan dianggap sebagai neuroanatomi primitif. Meskipun begitu, pemikiran frenologis telah memengaruhi psikiatri pada abad ke-19 dan neurosains modern. Asumsi Gall bahwa karakter, pemikiran, dan emosi terlokalisasi di beberapa bagian otak juga dianggap sebagai langkah menuju neuropsikologi.
 • La frenología (del griego: φρήν, fren, "mente"; y λόγος, logos, "conocimiento") es una antigua teoría que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. Desarrollada alrededor del 1800 por el neuroanatomista alemán Franz Joseph Gall y extremadamente popular durante el siglo XIX; hoy en día es considerada una pseudociencia. Ha merecido, sin embargo, cierto mérito como protociencia por su contribución a la ciencia médica con su idea de "El cerebro es el órgano de la mente", y que ciertas áreas albergan funciones específicamente localizadas.La frenología fue popularizada en la Inglaterra victoriana por el abogado escocés George Combe el cuál llegó a fundar la sociedad frenológica de Edimburgo. Combe reunió los postulados del doctor Gall en la obra A System of Phrenology (1830). Dicha obra contenía ideas polémicas de la frenología que reafirmaban el racismo imperante de la época. Como se puede leer en algunos pasajes [1] [2]:Sobre la localización del deseo sexual en el cerebro:"El doctor Gall descubrió la función de este órgano tal como sigue: Era el médico de una viuda de carácter irreprochable la cual estaba afectada por unos problemas nerviosos que la conducían a un estado severo de ninfomanía. En la violencia de sus ataques, el doctor sujetó su cabeza y se sorprendió por el largo tamaño del cuello y el calor que desprendía. Mediante posteriores observaciones investigó la idea que le sugirió este suceso y llegó a su conclusión final."Sobre la inferioridad de la raza amerindia:“El aspecto de los nativos americanos es todavía más deplorable. Envueltos durante siglos por el conocimiento, emprendimiento, energía y la incitación a la mejora de las instituciones europeas. Permanecen, en el tiempo presente, tan miserables, nómadas, sin hogar y sin ley como lo eran sus ancestros cuando Colón puso pie en su suelo.” A pesar del interés de Combe y otros estudiosos de la frenología en agrandar su prestigio como supuesta ciencia esta nunca llegó a tener consideración en los entornos universitarios (generalmente compuestos de personas de clase alta) siendo objeto de interés entre ciudadanos de clase más modesta.Sus principios establecían que el cerebro es el órgano de la mente, y que este posee un conjunto de facultades mentales; cada una representada particularmente por una parte diferente u "órgano" del cerebro. Estas áreas eran consideradas proporcionales a las propensiones individuales de la persona y de sus facultades mentales. Las diferencias entre las distintas áreas estaría reflejada en la forma exterior del cráneo.La frenología, que se ocupa de la personalidad y el carácter, difiere de la craneometría (el estudio del peso, tamaño y forma del cráneo), así como de la fisiognomía (estudio de los rasgos faciales). Sin embargo, todas estas disciplinas aseguran predecir conductas o capacidades intelectuales. En un tiempo fueron practicadas intensamente en el campo de la antropología/etnografía y en ocasiones utilizadas para justificar "científicamente" el sexismo. Aunque algunos principios de la frenología están hoy bien establecidos[cita requerida], la premisa básica de que la personalidad está determinada por la forma del cráneo es considerada falsa por casi todo el mundo.
 • Die Phrenologie (gr. φρήν, φρενός phrenos = „Geist“, „Gemüt“, „Zwerchfell“ und λόγος = „Lehre”) ist eine zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dem Arzt und Anatom Franz Joseph Gall (1758–1828) begründete topologisch ausgerichtete Lehre, die versuchte, geistige Eigenschaften und Zustände bestimmten, klar abgegrenzten Hirnarealen zuzuordnen. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen Schädel- und Gehirnform einerseits und Charakter und Geistesgaben andererseits unterstellt. Sie ist durch ihre ideologisch ausgerichtete Herangehensweise das prototypische Beispiel einer Pseudowissenschaft, stellt aber einen wichtigen Vorläufer und Bezugspunkt der modernen Neuro- und Kognitionswissenschaften dar. Ein Gegenentwurf zur Phrenologie war die Äquipotentialtheorie.Die Phrenologie ist zu unterscheiden von der daraus hervorgegangenen Kraniometrie („Lehre von der Schädelvermessung“) als Werkzeug der Rassenkunde. Diese Lehre wurde vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, besonders im Zusammenhang mit rassistischen Theorien, populär. Kraniometrische Vermessungen waren in der Anthropologie und Ethnologie noch weit verbreitet, heutzutage finden sie außer bei der Vermessung von tierischen Schädelknochen noch Anwendung in der Archäologie, um Erkenntnisse über die Evolution der menschlichen Spezies zu gewinnen.
 • 骨相学(こっそうがく、独: Phrenologie)とは、脳は精神活動に対応する複数の器官の集合体であり、その器官・機能の差が頭蓋の大きさ・形状に現れると主張する学説である。19世紀に隆盛を誇ったが大脳生理学の発展によって、20世紀以降では否定されている。頭蓋測定学とも呼ばれる。
 • Frenoloji (Yunanca: φρήν, frēn, "zihin"; ve λόγος, logos, "bilgi") kelimelerinden oluşturulmuştur. Frenoloji kişinin kafasının şeklinden onun karakterini, kişiliğini ve suça yatkınlığını belirleme iddiasında olan bir teoridir. Alman doktor Franz Joseph Gall tarafından 1800'lerde geliştirilmiş ve 19.yüzyılda çok popüler bir teori olmuştur. Frenolojinin bir önbilim (protoscience) olarak beynin zihnin bir organı olduğu ve beyindeki belirli bölgelerin spesifik işlevler için örgenleştiğini şeklindeki görüşleriyle tıp bilimine katkıda bulunmuş olmakla birlikte günümüzde artık bir tür sözdebilimdir.
 • 골상학(骨相學, Phrenology)은 두개골의 형상으로 인간의 성격과 심리적 특성 및 운명 등을 추정하는 학문으로 프랑스의 해부학자인 프란츠 조셉 갈(Franz Joseph Gall)이 창시하였으며 성상학(性相學)이라고도 한다.
 • La frenologia (dal greco phren = mente e logos= studio) è una dottrina pseudoscientifica ideata e propagandata dal medico tedesco Franz Joseph Gall (1758 - 1828), secondo la quale le singole funzioni psichiche dipenderebbero da particolari zone o "regioni" del cervello, così che dalla valutazione di particolarità morfologiche del cranio di una persona, come linee, depressioni, bozze, si potrebbe giungere alla determinazione delle qualità psichiche dell'individuo e della sua personalità.
 • Frenologia pertsonaren izaera eta adimena burezurreko irtenuneak eta garuneko erliebea aztertuz ezagutzea helburu duen teoria da; Franz Joseph Gall sendagile vienarrak sortua da XIX. mendearen hasieran.Eginkizun psikiko bakoitzari entzefaloko zati jakin bat zegokiola jakin zenean, Gallek erabaki zuen funtzioaren arabera haziko zela zati hori, eta hazkunde horren araberako itxura hartuko zuela burezurrak. Hortaz, pertsona baten azterketa psikologikoa egin ahal izango zen haren burezurreko irtenuneak aztertuz. Teoria hori ikuspegi zientifiko batetik egiaztatzerik ez badago ere, indar handia izan zuen XIX. mendean; gaur egun alde batera utzia dago.
 • Frenologia (do Grego: φρήν, phrēn, "mente"; e λόγος, logos, "lógica ou estudo") é uma teoria que reivindica ser capaz de determinar o caráter, características da personalidade, e grau de criminalidade pela forma da cabeça (lendo "caroços ou protuberâncias"). Desenvolvido por médico alemão Franz Joseph Gall por volta de 1800, e muito popular no século XIX, está agora desacreditada e classificada como uma pseudociência. A Frenologia contudo recebeu crédito como uma protociência por contribuir com a ciência médica com as ideias de que o cérebro é o órgão da mente e áreas específicas do cérebro estão relacionadas com determinadas funções do cérebro humano.
 • Frenologie (Grieks: φρήν, phrēn, "geest"; and λόγος, logos, "leerstelling", letterlijk "de leer van de geest") is een, thans geheel verlaten leer, die stelde dat aanleg en karakter bepaald worden door de groei van bepaalde hersendelen. Het karakter zou dan afgeleid kunnen worden uit de vorm van de schedel, die bepaalde knobbels zou vertonen. Hieruit zijn de in het spraakgebruik ingeburgerde termen wiskundeknobbel en talenknobbel ontstaan. De studie naar vorm en afmetingen van de schedel noemt men craniometrie.Grondlegger van de frenologie was de Duitse (later Franse) geneeskundige Franz Joseph Gall (1758-1828). De naam frenologie is pas door zijn belangrijkste leerling Johann Gaspar Spurzheim ingevoerd. Als wegbereiders van de frenologie kunnen de fysionomen Giovanni Battista della Porta (1535-1615) en Johann Kaspar Lavater (1741-1801) genoemd worden. In de negentiende eeuw introduceerde Cesare Lombroso een forensische tak van de frenologie (al noemde hij het zelf niet zo), waarin hij stelde dat een aangeboren aanleg voor crimineel gedrag gepaard gaat met de ontwikkeling van zekere gelaatskenmerken. Op grond van deze kenmerken zouden mogelijke criminelen kunnen worden herkend.De Duitser Carl Huter (1861-1912) ontwikkelde uit de frenologie en de fysionomie een eigen psychologisch systeem, dat hij kallisophie noemde.In de twintigste eeuw zette de Belgische priester Paul Bouts (1900-1999) het wetenschappelijk onderzoek naar de frenologie voort. Zijn broer, Camille Bouts, doceerde deze wetenschap zelfs aan Zuid-Amerikaanse universiteiten. Maar met de hedendaagse kennis van de anatomie van de hersenen is er nauwelijks reden meer om nog waarde te hechten aan de frenologie. Het meten van de binnenkant van de schedel, zoals dat bijvoorbeeld in de archeologie wordt gedaan om de functie van hersendelen van verschillende hominiden te vergelijken, wordt niet tot de frenologie gerekend.
 • La frenologia (del grec: φρήν, frēn, "ment"; i λόγος, logos, "coneixement") considera que el caràcter, els trets distintius de la personalitat i fins i tot les tendències criminals d'una persona poden ser estudiades en funció de la forma del cap, estudiant quines regions estan més desenvolupades.La teoria va ser desenvolupada pel fisiòleg alemany Franz Joseph Gall el 1796, i va tenir una gran acceptació durant el segle XIX. El 1843, François Magendie es referia a la frenologia com a "una pseudo-ciència de l'actualitat". No obstant això, la frenologia va influir molt en la psiquiatria i en la neurociència moderna. El seu principal difusor a Catalunya durant el segle XIX fou el lingüista malgratenc Marià Cubí i Soler.Els seus principis establien que el cervell és l'òrgan de la ment, i que la ment posseeix un conjunt de facultats mentals; cadascuna representada particularment per una part diferent o "òrgan" del cervell. Aquestes àrees eren considerades proporcionals a les propensions individuals de la persona i de les seves facultats mentals. Les diferències entre les diferents àrees estaria reflectida en la forma exterior del crani.La frenologia, que s'ocupa de la personalitat i el caràcter, difereix de la Craniometria (l'estudi del pes, mida i forma del crani), així com de la fisiognomia (estudi dels trets facials). No obstant això, totes aquestes disciplines asseguren predir conductes o capacitat intel·lectual. En un temps van ser practicades intensament en el camp de l'antropologia / etnografia i de vegades utilitzades per justificar "científicament" el racisme. Encara que alguns principis de la frenologia estan avui ben establerts, la premissa bàsica de que la personalitat està determinada per la forma del crani és considerada falsa per gairebé tot el món.
 • Frenologie byl obor, který předpokládal a zkoumal souvislost stavby lebky s duševními schopnostmi a charakterovými rysy. Byl populární zejména v 19. století, do začátku 20. století však byl zavržen jako pseudověda. Některé představy o funkční specializaci jednotlivých částí mozku však od ní úspěšně převzala moderní neurověda. [zdroj?]
 • Френоло́гия (от греч. φρήν — ум, рассудок и греч. λογος — слово, наука) — одна из первых псевдонаук в современном понимании, основным положением которой является связь психики человека и строения поверхности его черепа. Создателем френологии является австрийский врач и анатом Ф. Й. Галль. Он утверждал, что все психические свойства, якобы локализующиеся в полушариях мозга, при развитии вызывают разрастание определённого участка мозга, а это, в свою очередь, — образование выпуклости на соответствующем участке черепа; при недоразвитии каких-либо свойств в черепе образуются впадины.Френология была очень популярна в первой половине XIX века. Но развитие нейрофизиологии показало несостоятельность теории Галля, и общество постепенно потеряло интерес к френологии. В действительности психические свойства человека не определяются рельефом поверхности мозга. Кроме того, форма черепа не повторяет формы мозга.Френология была высмеяна Козьмой Прутковым в оперетте «Черепослов, сиречь Френолог».Френологией увлекался циничный и жестокий рабовладелец Кэлвин Кэнди, герой художественного фильма «Джанго освобождённый» режиссёра Квентина Тарантино в исполнении Леонардо Ди Каприо. Позднее Ди Каприо утверждал, что это он сам уговорил режиссёра использовать в фильме материал о френологии, которой увлекались многие рабовладельцы юга США, ставившие опыты и проводившие эксперименты на рабах.
 • Frenologia (gr. phren - rozum, dusza) teoria z XVIII i XIX wieku opracowana przez Franza Josefa Galla (1758-1828) i Johanna Spurzheima (1776-1832), wedle której kora mózgu była podzielona na odrębne ośrodki, z których każdy zapewniał fizykalne podstawy zjawisk psychicznych. Zjawiska psychiczne o jakich stwierdza ta koncepcja, stanowią wybór, prawdopodobnie zupełnie subiektywny, różnych zdolności intelektualnych, muzycznych, cech charakteru itp. Frenolodzy zakładali, że te różne talenty i zdolności u różnych ludzi rozwijają się w różny sposób, co ma swoje odzwierciedlenie również w anatomicznych rozmiarach odpowiedniego ośrodka korowego - a więc odpowiedniej części kory mózgu. Ponieważ pewne przymioty intelektualne, o jakich koncepcja ta mówi, rozwijały się silniej, ich neuroanatomiczne podłoże również przyjmowało większe rozmiary, a tym samym, miało wpływ na rozwój kształtu czaszki. Tym samym określony ośrodek korowy (utożsamiony z określoną funkcją psychiczną) o większych rozmiarach powodował w tym właśnie miejscu uwypuklenie czaszki. W praktyce poglądy te sprowadzały się do twierdzeń frenologów, że na podstawie kształtu czyjejś czaszki są w stanie określić, jakie ta osoba ma talenty i ułomności. Koncepcja ta była bardzo popularna i przez wiele osób traktowana poważnie. Przeprowadzane przez frenologów badania czaszek i wnioski wysuwane na tej podstawie były subiektywne i prowadziły do potwierdzenia istniejących ówcześnie stereotypów płciowych czy rasowych. Nauka nie potwierdza związku kształtu czaszki ze zdolnościami intelektualnymi, cechami charakteru, czy talentami muzycznymi. Podczas gdy Gall poszukiwał naukowych dowodów na poparcie swoich twierdzeń o neuronalnym podłożu różnych funkcji psychicznych, jego współpracownicy rozwijali tę ideę w kierunku pseudonaukowym - jako frenologię. Frenologia miała też silny wpływ na rozwój prawdziwej nauki - neurologii i neuropsychologii. Gall postulował bowiem, m.in. że zdolności językowe są związane z przednimi rejonami mózgu. Wielu badaczy prowadziło dyskusję, szukając argumentów potwierdzających tezę Galla, bądź jej przeczących. W takie tło właśnie wpisał się Paul Broca, korelując objawy afazji ruchowej z uszkodzeniem przednich części mózgu, dzięki czemu jego obserwacje były szeroko cytowane i dość szybko zostały uznane przez innych badaczy (doniesienia na temat objawów afazji i uszkodzenia przednich części mózgu były czynione na długo zanim Broca ogłosił swoje "odkrycie", lecz nikt ich nie wiązał z frenologią).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 108540 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13478 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 72 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110331307 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Phrenology
prop-fr:commonsTitre
 • la phrénologie
prop-fr:lien
 • http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RHIS_021_0139#s1n36
prop-fr:texte
 • compte rendu en ligne
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La phrénologie (du grec : φρήν, phrēn, "cerveau" et λόγος, logos, "connaissance", terme probablement forgé et utilisé pour la première fois par Thomas Ignatius Forster en 1815) est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. En 1825, François Magendie qualifia la phrénologie de pseudo-science. Cette conception, bien ancrée dans son temps, est un exemple de méthode expérimentée biaisée dans le cadre de l'étude de l'histoire de la médecine.↑ G.
 • Frenológia (görög: φρήν, phrēn, "elme"; és λόγος, logos, "tudomány") egy áltudomány, amely 1810 és 1840 között volt különösen népszerű, és melynek középpontjában az emberi koponya mérései álltak.
 • 骨相学(こっそうがく、独: Phrenologie)とは、脳は精神活動に対応する複数の器官の集合体であり、その器官・機能の差が頭蓋の大きさ・形状に現れると主張する学説である。19世紀に隆盛を誇ったが大脳生理学の発展によって、20世紀以降では否定されている。頭蓋測定学とも呼ばれる。
 • 골상학(骨相學, Phrenology)은 두개골의 형상으로 인간의 성격과 심리적 특성 및 운명 등을 추정하는 학문으로 프랑스의 해부학자인 프란츠 조셉 갈(Franz Joseph Gall)이 창시하였으며 성상학(性相學)이라고도 한다.
 • La frenologia (dal greco phren = mente e logos= studio) è una dottrina pseudoscientifica ideata e propagandata dal medico tedesco Franz Joseph Gall (1758 - 1828), secondo la quale le singole funzioni psichiche dipenderebbero da particolari zone o "regioni" del cervello, così che dalla valutazione di particolarità morfologiche del cranio di una persona, come linee, depressioni, bozze, si potrebbe giungere alla determinazione delle qualità psichiche dell'individuo e della sua personalità.
 • Frenologie byl obor, který předpokládal a zkoumal souvislost stavby lebky s duševními schopnostmi a charakterovými rysy. Byl populární zejména v 19. století, do začátku 20. století však byl zavržen jako pseudověda. Některé představy o funkční specializaci jednotlivých částí mozku však od ní úspěšně převzala moderní neurověda. [zdroj?]
 • Frenologia pertsonaren izaera eta adimena burezurreko irtenuneak eta garuneko erliebea aztertuz ezagutzea helburu duen teoria da; Franz Joseph Gall sendagile vienarrak sortua da XIX. mendearen hasieran.Eginkizun psikiko bakoitzari entzefaloko zati jakin bat zegokiola jakin zenean, Gallek erabaki zuen funtzioaren arabera haziko zela zati hori, eta hazkunde horren araberako itxura hartuko zuela burezurrak.
 • Die Phrenologie (gr. φρήν, φρενός phrenos = „Geist“, „Gemüt“, „Zwerchfell“ und λόγος = „Lehre”) ist eine zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dem Arzt und Anatom Franz Joseph Gall (1758–1828) begründete topologisch ausgerichtete Lehre, die versuchte, geistige Eigenschaften und Zustände bestimmten, klar abgegrenzten Hirnarealen zuzuordnen. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen Schädel- und Gehirnform einerseits und Charakter und Geistesgaben andererseits unterstellt.
 • Frenoloji (Yunanca: φρήν, frēn, "zihin"; ve λόγος, logos, "bilgi") kelimelerinden oluşturulmuştur. Frenoloji kişinin kafasının şeklinden onun karakterini, kişiliğini ve suça yatkınlığını belirleme iddiasında olan bir teoridir. Alman doktor Franz Joseph Gall tarafından 1800'lerde geliştirilmiş ve 19.yüzyılda çok popüler bir teori olmuştur.
 • Frenologie (Grieks: φρήν, phrēn, "geest"; and λόγος, logos, "leerstelling", letterlijk "de leer van de geest") is een, thans geheel verlaten leer, die stelde dat aanleg en karakter bepaald worden door de groei van bepaalde hersendelen. Het karakter zou dan afgeleid kunnen worden uit de vorm van de schedel, die bepaalde knobbels zou vertonen. Hieruit zijn de in het spraakgebruik ingeburgerde termen wiskundeknobbel en talenknobbel ontstaan.
 • Френологията (от Гръцки: φρήν, френ, "ум, съзнание"; и λόγος, логос, "наука") е концепция, изучаваща ума на човека, основана върху физиологията на мозъка. Тя застъпва схващането, че мозъкът е орган на ума, тъй както окото се смята за орган на зрението, стомахът – на храносмилането, сърцето – на кръвообращението и т.н. Според френологията по формата на черепните кости може да се съди за проявата на сложни психически качества.
 • Phrenology (from Greek: φρήν, phrēn, "mind"; and λόγος, logos, "knowledge") is a pseudoscience primarily focused on measurements of the human skull, based on the concept that the brain is the organ of the mind, and that certain brain areas have localized, specific functions or modules. Phrenology was first practiced by mystical groups that operated during the period of the Essenes.
 • La frenologia (del grec: φρήν, frēn, "ment"; i λόγος, logos, "coneixement") considera que el caràcter, els trets distintius de la personalitat i fins i tot les tendències criminals d'una persona poden ser estudiades en funció de la forma del cap, estudiant quines regions estan més desenvolupades.La teoria va ser desenvolupada pel fisiòleg alemany Franz Joseph Gall el 1796, i va tenir una gran acceptació durant el segle XIX.
 • Френоло́гия (от греч. φρήν — ум, рассудок и греч. λογος — слово, наука) — одна из первых псевдонаук в современном понимании, основным положением которой является связь психики человека и строения поверхности его черепа. Создателем френологии является австрийский врач и анатом Ф. Й. Галль.
 • La frenología (del griego: φρήν, fren, "mente"; y λόγος, logos, "conocimiento") es una antigua teoría que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. Desarrollada alrededor del 1800 por el neuroanatomista alemán Franz Joseph Gall y extremadamente popular durante el siglo XIX; hoy en día es considerada una pseudociencia.
 • Frenologia (gr. phren - rozum, dusza) teoria z XVIII i XIX wieku opracowana przez Franza Josefa Galla (1758-1828) i Johanna Spurzheima (1776-1832), wedle której kora mózgu była podzielona na odrębne ośrodki, z których każdy zapewniał fizykalne podstawy zjawisk psychicznych. Zjawiska psychiczne o jakich stwierdza ta koncepcja, stanowią wybór, prawdopodobnie zupełnie subiektywny, różnych zdolności intelektualnych, muzycznych, cech charakteru itp.
 • Frenologi (dari bahasa Yunani: φρήν, phrēn, "pikiran"; dan λόγος, logos, "pengetahuan") adalah ilmu semu yang berupaya mempelajari hubungan antara karakter seseorang dengan tengkorak manusia. Bidang ini didasarkan pada konsep bahwa otak adalah organ pikiran, dan beberapa wilayah otak terdiri dari fungsi-fungsi yang terlokalisasi. Frenologi dikembangkan oleh dokter Jerman Franz Joseph Gall pada tahun 1796, dan sangat populer pada abad ke-19, terutama dari tahun 1810 hingga 1840.
 • Frenologia (do Grego: φρήν, phrēn, "mente"; e λόγος, logos, "lógica ou estudo") é uma teoria que reivindica ser capaz de determinar o caráter, características da personalidade, e grau de criminalidade pela forma da cabeça (lendo "caroços ou protuberâncias"). Desenvolvido por médico alemão Franz Joseph Gall por volta de 1800, e muito popular no século XIX, está agora desacreditada e classificada como uma pseudociência.
rdfs:label
 • Phrénologie
 • Frenologi
 • Frenologia
 • Frenologia
 • Frenologia
 • Frenologia
 • Frenologia
 • Frenologie
 • Frenologie
 • Frenología
 • Frenoloji
 • Frenológia
 • Phrenologie
 • Phrenology
 • Френология
 • Френология
 • 骨相学
 • 골상학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:collections of
is foaf:primaryTopic of