Le philosémitisme est en principe une attitude favorable envers les Juifs, en raison de leur religion, de qualités attribuées collectivement aux Juifs, et de leur statut de peuple élu de Dieu, selon les différentes religions issues de la Bible. Toutefois, ce terme et son acception comportent différentes ambiguïtés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le philosémitisme est en principe une attitude favorable envers les Juifs, en raison de leur religion, de qualités attribuées collectivement aux Juifs, et de leur statut de peuple élu de Dieu, selon les différentes religions issues de la Bible. Toutefois, ce terme et son acception comportent différentes ambiguïtés.
 • Filosemitismus je zájem, respekt a uznání židovskému národu, jeho historické významnosti a pozitivnímu vlivu judaismu v dějinách „západního světa“. V rámci židovské komunity filosemitismus také zahrnuje důležitost židovské kultury a lásku ke všemu židovskému. Toto slovo není nové, v nedávné době (kolem roku 2000), se však stalo významně rostoucím fenoménem moderního světa. Je charakterizován, mimo jiné, zájmem o židovskou kulturu a historii, stejně jako vzrůstajícím počtem vysokoškolských nežidovských studentů zapsaných v kurzech se spojitostí k judaismu (hebraistická studia, atp.). Člověk s náklonností vůči Židům se nazývá filosemita.Filosemitismus se stal tématem mnoha knih a odborných článků (viz bibliografie). Růst filosemitismu se setkává s rozličnou reakcí mezi světovým židovstvem. Někteří jej vřele vítají a tvrdí, že růst filosemitismu musí vést Židy k znovuuvědomění si jejich identity. Toto stanovisko bylo vyjádřeno jedním z předních periodik liberálního judaismu - The Forward - 10. listopadu 2000.Jiní filosemitismus odmítají, jelikož cítí, že jim (jako zřejmý protiklad antisemitismu), implicitně dává zvláštní postavení. To však odporuje tradičnímu cíli sekulárního sionismu učinit Židy „národem mezi národy“. Politolog Daniel Goldhagen, autor kontroverzní knihy Hitlerovi ochotní katani, tvrdí, že filosemité jsou často skrytí antisemité. S tím souhlasí i jeho oponent Norman Finkelstein. Jeho teze spočívá v tom, že lidé nenávidějící Židy mají potřebu o nich mluvit a jelikož je antisemitismus společensky nepřijatelný, musí si najít jiný způsob. Vzestup filosemitismu také lidi vede k tomu, aby se zabývali židovskými dějinami. Tvrdí však, že by bylo špatné zredukovat dějiny židovského národa na označení trpící lid. Ve skutečnosti Židé pouze nepřežívali, ale mnohokráte také prosperovali. V mnoha případech to bylo díky pomoci filosemitů z řad Nežidů, již je obklopovali.
 • Филосемитизм или юдофилия является проявлением интереса, уважения к еврейскому народу, его историческому значению и оценка положительного влияния иудаизма в истории мира (как правило) со стороны неевреeв.Среди видных мыслителей, Фридрих Ницше называл себя «анти-антисемитом».Считается антонимом антисемитизма.Критики филосемитизма считают его одной из форм антисемитизма[источник не указан 309 дней].
 • Filosemitisme is sympathie voor het Joodse volk of het joodse geloof, het tegenovergestelde van antisemitisme. Vooral in protestants-christelijke kringen, waar men de oorsprong van het eigen geloof zoekt in het Oude Testament, is men vaak uitgesproken filosemitisch. Dit kan samenvallen met een pro-Israël houding of ondersteuning van het zionisme, doch dit is niet noodzakelijk.Een hedendaagse en Nederlandse exponent van uitgesproken filosemitisme is de stichting Christenen voor Israël.Van Joodse zijde staat men (soms) argwanend tegenover filosemitische uitingen, onder meer omdat men wel bang is dat er verkapte bekeringsmotieven achter kunnen schuilen.
 • Filosemitizm (Judeofilya veya Yahudi hayranlığı), genellikle Yahudi olmayan kişilerce, Yahudiliğe ve Yahudilere karşı duyulan sevgi, takdir ve ilgidir. Ayrıca, Yahudi cemaatinde Yahudi kültürüne ve Yahudi olan herşeye olan sevgidir. Bu konsept yeni olmamasına rağmen (örneğin, Friedrich Nietzsche kendisini "anti-antisemit" olarak tanımlar), yakın zamanda bu fenomen yükselişe geçmiştir. Diğer birçok şeyin yanı sıra Yahudi kültürüne ve tarihine, ayrıca üniversitelerde Yahudilikle ilgili derslere (Yahudiliğin yanında İbranice veya diğer Musevi dilleri dersleri de dahildir) katılanlarla karakterize edilir. Filosemit veya Judeofil yukarıda adı geçen konularla ilgilenenlere veya bu konuları uygulayanlara denir.Filosemitizm, bir seri kitaba ve gazete makalelerine konu olmuştur. Yahudi cemaatinden filosemitizme farklı tepkiler gelmiştir. Bazılarınca, liberal Yahudi basımlarında aktarıldığına göre, Filosemitizm Yahudilerin kimliklerini tekrar gözden geçirmeleri için itici bir güç olduğundan sıcak bakılmıştır. Başkaları ise Filosemitizmi, Yahudileri özel bir konuma soktuğunu hissettiği için kabul etmez. Bu, Siyonizm'in amacı olan, Yahudiliği "ulusların içinde bir ulus" yapma geleneğiyle çelişir.Filosemitizm, kendine has bir fenomen değildir. Yabancı kültür hayranlığı olan Allofilya'nın bir alt koludur. Harvard'da uzman ve tartışma yaratan Hitler's Willing Executioners ("Hitlerin Gizli Cellatları") kitabının yazarı Daniel Goldhagen, filosemitizmin gizli antisemitizm olduğunu savunur. Rakibi Norman Finkelstein da ona katılmaktadır. Bu teze göre, Yahudi düşmanları Yahudiler hakkında konuşmak istemektedir fakat antisemitizm toplumsal normlara aykırı olmaya başladığı için bunun yerine Yahudiler hakkında abartılı olumlu şeyler söylemektedirler.Terminolojiye göre, Uluslararası Dürüstler de filosemit olarak kabul edilir.
 • Филосемитизм или юдофилия является проявлением интереса, уважения к еврейскому народу, его историческому значению и оценка положительного влияния иудаизма в истории мира (как правило) со стороны неевреeв.Среди видных мыслителей, Фридрих Ницше называл себя «анти-антисемитом».Считается антонимом антисемитизма.Критики филосемитизма считают его одной из форм антисемитизма[источник не указан 327 дней].
 • Philo-Semitism (also spelled philosemitism) or Judeophilia is an interest in, respect for, and appreciation of the Jewish people, their historical significance, and the positive impacts of Judaism on the world, particularly on the part of a gentile. It is distinct from but embodied in Christian Zionism.Within the Jewish community philo-Semitism includes the significance of Jewish culture and the love of everything Jewish.
 • Il filosemitismo è un atteggiamento culturale caratterizzato da interesse e rispetto per la cultura e il popolo ebraico, per il loro significato storico e per il positivo impatto che il Giudaismo ha avuto sul mondo occidentale con cui è venuto a contatto attraverso la diaspora.Il termine si riferisce generalmente a un atteggiamento che coinvolge i gentili; il suo uso all'interno della comunità ebraica, intende invece generalmente sottolineare l'importanza e l'amore per tutto ciò che è cultura ebraica.
 • Filosemityzm - philos (z greki) - przyjaciel, miłujący; semicki - dotyczący Semitów, w tym przypadku: Żydów. Inaczej - umiłowanie Żydów.
 • Филосемитизмът е термин-антоним на антисемитизма и означава признание, зачитане и благодарност към еврейския народ за неговата историческа роля и значение към положителното въздействие на юдаизма в историята, и в частност към тази на Западна Европа, както и за формиране на т.нар. съвременна западна култура. В рамките на еврейската общност има означението на еврейска култура и обич към всичко еврейско. Терминът е нов модернистичен и идва да запълни една празнина по отношение на антипода на въведения антисемитизъм през последната петина на 19 век. Филосемитизмът превъзнася ролята и значението в/за съвременния свят на еврейската култура и история, като съдейства за засилване интереса към хебраистиката и семитологията. Терминът търпи критика както от страна на некоректността на предхождащото го понятие за антисемитизъм, така и с оглед неуяснената еврейска национална идентичност (виж Тринадесетото племе). Някои го приемат и като своеобразно културно продължение на ционизма от 19 век.
 • Philosemitismus (von griech. philos – „Freund“ – und Semitismus) ist seit etwa 1880 ein Sammelbegriff für eine den Juden, dem Judentum oder seinen Kulturleistungen gegenüber wohlgesinnte Haltung, deren konkrete Inhalte und Motivationen vielfältig sind. Ursprünglich wurde es als abwertendes Schlagwort vor allem von Antisemiten verwendet.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 607567 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5710 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 41 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100354914 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le philosémitisme est en principe une attitude favorable envers les Juifs, en raison de leur religion, de qualités attribuées collectivement aux Juifs, et de leur statut de peuple élu de Dieu, selon les différentes religions issues de la Bible. Toutefois, ce terme et son acception comportent différentes ambiguïtés.
 • Филосемитизм или юдофилия является проявлением интереса, уважения к еврейскому народу, его историческому значению и оценка положительного влияния иудаизма в истории мира (как правило) со стороны неевреeв.Среди видных мыслителей, Фридрих Ницше называл себя «анти-антисемитом».Считается антонимом антисемитизма.Критики филосемитизма считают его одной из форм антисемитизма[источник не указан 309 дней].
 • Филосемитизм или юдофилия является проявлением интереса, уважения к еврейскому народу, его историческому значению и оценка положительного влияния иудаизма в истории мира (как правило) со стороны неевреeв.Среди видных мыслителей, Фридрих Ницше называл себя «анти-антисемитом».Считается антонимом антисемитизма.Критики филосемитизма считают его одной из форм антисемитизма[источник не указан 327 дней].
 • Philo-Semitism (also spelled philosemitism) or Judeophilia is an interest in, respect for, and appreciation of the Jewish people, their historical significance, and the positive impacts of Judaism on the world, particularly on the part of a gentile. It is distinct from but embodied in Christian Zionism.Within the Jewish community philo-Semitism includes the significance of Jewish culture and the love of everything Jewish.
 • Il filosemitismo è un atteggiamento culturale caratterizzato da interesse e rispetto per la cultura e il popolo ebraico, per il loro significato storico e per il positivo impatto che il Giudaismo ha avuto sul mondo occidentale con cui è venuto a contatto attraverso la diaspora.Il termine si riferisce generalmente a un atteggiamento che coinvolge i gentili; il suo uso all'interno della comunità ebraica, intende invece generalmente sottolineare l'importanza e l'amore per tutto ciò che è cultura ebraica.
 • Filosemityzm - philos (z greki) - przyjaciel, miłujący; semicki - dotyczący Semitów, w tym przypadku: Żydów. Inaczej - umiłowanie Żydów.
 • Philosemitismus (von griech. philos – „Freund“ – und Semitismus) ist seit etwa 1880 ein Sammelbegriff für eine den Juden, dem Judentum oder seinen Kulturleistungen gegenüber wohlgesinnte Haltung, deren konkrete Inhalte und Motivationen vielfältig sind. Ursprünglich wurde es als abwertendes Schlagwort vor allem von Antisemiten verwendet.
 • Filosemitismus je zájem, respekt a uznání židovskému národu, jeho historické významnosti a pozitivnímu vlivu judaismu v dějinách „západního světa“. V rámci židovské komunity filosemitismus také zahrnuje důležitost židovské kultury a lásku ke všemu židovskému. Toto slovo není nové, v nedávné době (kolem roku 2000), se však stalo významně rostoucím fenoménem moderního světa.
 • Filosemitizm (Judeofilya veya Yahudi hayranlığı), genellikle Yahudi olmayan kişilerce, Yahudiliğe ve Yahudilere karşı duyulan sevgi, takdir ve ilgidir. Ayrıca, Yahudi cemaatinde Yahudi kültürüne ve Yahudi olan herşeye olan sevgidir. Bu konsept yeni olmamasına rağmen (örneğin, Friedrich Nietzsche kendisini "anti-antisemit" olarak tanımlar), yakın zamanda bu fenomen yükselişe geçmiştir.
 • Filosemitisme is sympathie voor het Joodse volk of het joodse geloof, het tegenovergestelde van antisemitisme. Vooral in protestants-christelijke kringen, waar men de oorsprong van het eigen geloof zoekt in het Oude Testament, is men vaak uitgesproken filosemitisch.
 • Филосемитизмът е термин-антоним на антисемитизма и означава признание, зачитане и благодарност към еврейския народ за неговата историческа роля и значение към положителното въздействие на юдаизма в историята, и в частност към тази на Западна Европа, както и за формиране на т.нар. съвременна западна култура. В рамките на еврейската общност има означението на еврейска култура и обич към всичко еврейско.
rdfs:label
 • Philosémitisme
 • Filosemitisme
 • Filosemitismo
 • Filosemitismus
 • Filosemitizm
 • Filosemityzm
 • Philo-Semitism
 • Philosemitismus
 • Филосемитизм
 • Филосемитизъм
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of