Le terme pharaon désigne les souverains d'Égypte durant l'Antiquité égyptienne. Le pharaon était à la fois l'administrateur principal, le chef des armées, le premier magistrat et le prêtre suprême de l'Égypte antique. Il est le fils de Rê.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme pharaon désigne les souverains d'Égypte durant l'Antiquité égyptienne. Le pharaon était à la fois l'administrateur principal, le chef des armées, le premier magistrat et le prêtre suprême de l'Égypte antique. Il est le fils de Rê. Le mot, se fondant sur une expression égyptienne, est un emprunt biblique et n'a jamais servi de titre pour désigner les rois d'Égypte à leur époque et ne se rencontre d'ailleurs pas dans le protocole des souverains égyptiens.D'après l'historiographie égyptienne, la monarchie fut créée par le démiurge qui la transmit aux dieux ses successeurs, puis à des créatures divines, les suivants d'Horus qui, dans les listes royales, précèdent immédiatement les rois historiques. Pharaon avait donc une mission à remplir : mettre en œuvre la règle de Maât sur terre c'est-à-dire assurer l'harmonie entre les hommes et le ciel, être garant de la morale de son peuple, contribuant ainsi à assurer son éternité et la prospérité de l'Égypte. Maintenir l'ordre du monde (Maât) et combattre le Mal (Isfet) sous toutes ses formes, c'est satisfaire les divinités qui « vivent de Maât ». Aussi Pharaon se doit-il de bâtir, de restaurer et d'agrandir les temples, d’assurer le bien-être de ses sujets et de veiller à l’accomplissement correct des rites. Dans la pratique, il délègue l'exercice du culte au clergé qu'il supervise.Il revenait à Pharaon de choisir seul la politique à mener. Comme pour le culte, il déléguait l'exécution de ses décisions à une cohorte de scribes, de conseillers et de fonctionnaires : au(x) vizir(s), sorte de premier ministre, de faire exécuter ses décisions et rendre la justice en son nom ; au général des armées d'organiser et de mener les campagnes militaires qu'il décide ; au grand prêtre de veiller aux rites et de gérer les biens du clergé ; aux scribes de répertorier les décrets, les transactions, les récoltes ; aux simples prêtres de rendre hommage aux dieux en ses lieux et places.
 • Termin ten pojawił się w XVI wieku p.n.e., gdy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej pod rządami XVIII dynastii. Po zjednoczeniu kraju przez Narmera egipski władca nosił tytuł nesut-biti – Ten-który-należy-do-pszczoły-i-trzciny, bowiem w tym okresie godłem Górnego Egiptu była pszczoła, a Dolnego – trzcina. Z biegiem czasu zaczęto używać tytułu Król Górnego i Dolnego Egiptu oraz Król Południa i Król Północy.Symbolem królów Górnego Egiptu była wysoka korona biała, a Dolnego – niska korona czerwona. Jako symbol zjednoczenia dwóch krain faraon nosił podwójną koronę, Pszent, czyli połączoną koronę czerwono-białą.Każda korona, a więc również faraon, pozostawała pod opieką bóstwa świętych miast: Nechen – gdzie czczono Nechbet, przedstawianą pod postacią sępa i Buto – gdzie czczono Uadżyt wcieloną w kobrę. Głowę faraona zdobiła oprócz pszent złożona korona atef i pasiasta chusta nemes. W dłoniach dzierżył heka (laskę pasterską) i nechaha (bicz).Faraon był bogiem na ziemi, czyli królem; należał do niebios i był pośrednikiem pomiędzy poddanymi a panteonem. Faraon to wcielenie Pana Niebios Horusa, przedstawianego w postaci sokoła z rozpostartymi skrzydłami, a później również synem boga Re. Po śmierci faraona stawał się Ozyrysem.Pierwszym królem, który nosił tytuł syna Re był następca Chufu, Dżedefre z IV dynastii. Egipski władca pełnił funkcję najwyższego kapłana, sędziego, wodza naczelnego i budowniczego świątyń. Stał na straży harmonii i porządku – Maat. Faraon posiadał dwa imiona wpisane w kartusz: imię noszone od urodzenia i imię koronacyjne. Wszystkie imiona tworzyły królewską tytulaturę, czylitzw. Królewski Protokół.Faraon corocznie uczestniczył w Święcie Opet, procesji barek bogów z Karnaku do Luksoru, podczas którego dokonywało się odnowienie jego władzy. Jednak najważniejszym świętem królewskim był sed. Uroczystość odbywała się po trzydziestu latach rządów faraona i miała charakter rytualnej odnowy sił króla.Do najwybitniejszych faraonów należeli: Totmes III, Seti I, Ramzes II. W dziejach Egiptu tylko cztery kobiety zostały faraonem: Nitokris, Neferusobek, Hatszepsut i Tauseret.Faraon sprawował władzę absolutną jako żywy bóg na ziemi, opiekujący się wszystkimi mieszkańcami Egiptu. Był najwyższym władcą oraz najważniejszym z kapłanów. Brak rozdziału władzy duchowej i świeckiej oznaczał, że sprzeciwianie się faraonowi było naruszeniem tabu religijnego. Jego słowo było w państwie prawem. Faraon pełnił funkcję najwyższego sędziego oraz wodza armii. Rozpoczynał wojny, zawierał przymierza i pokoje.Praktycznie władza faraona była realizowana poprzez urzędników, którzy organizowali i nadzorowali prace przy budowie i naprawie kanałów nawadniających, zbierali daniny od chłopów i rzemieślników, określali rodzaj i wielkość upraw, w imieniu faraona sądzili przestępców. Ustrój państwa oparty na władzy faraona nazwać można monarchią despotyczną opartą na teokracji.
 • Faraone è il termine con cui di solito vengono indicati i sovrani dell'antico Egitto.
 • A fáraó az ókori Egyiptom uralkodója volt. Maguk az egyiptomiak csak az Újbirodalom korától nevezték így. A magyar fáraó szó görög közvetítéssel keletkezett az egyiptomi per-aa (szó szerinti jelentése nagy ház) szóból, amit esetleg a „nagy vagyon(ú ember) / nagy hatalom(ú ember)” értelmében használtak, bár az sem lehetetlen, hogy jelentésátvitellel a hatalom helyéül szolgáló palota („nagy ház”) nevén kezdték magát a benne székelő hatalmat is nevezni (ahogyan a Parlament is egyszerre jelentheti az épületet és azt a törvényhozó közösséget is, aminek az épület helyt ad).
 • Фараон е титла на владетеля в Древен Египет. Терминът в превод от древноегипетски означава „голям дом“ или „палат“; първоначално се е използвал за дома, в който живее владетелят, но по-късно възприема днешното си значение. Фараонът носи украсената с кобра двойна корона Пшент, символ на обединението на Горен Египет (бяла корона) и Долен Египет (червена). Скиптърът и камшикът са символи на всемогъщество.Фараонът е собственик и абсолютен господар на цялата земя. От четиригодишна възраст престолонаследниците са обучавани в четене, писане, смятане, лов, плуване и бойни и военни изкуства. Женели са се на 8-10 години за своя родна или природена сестра, която става велика царска съпруга. Имали са право на повече от една жена. Рамзес II е имал 162 деца.Фараонът осъществява връзката между хората и боговете. Той е земно въплъщение на бог Хор, а след смъртта си се отъждествява с бог Озирис. Той е привилегирован да царува и след смъртта си, редом до боговете. В текстове от Старото царство се казва, че фараонът се изкачва на небето, редом до звездите. Той е главен жрец и като такъв отговаря за правилното осъществяване в храмовете на ежедневните ритуали, които гарантират благоразположението на боговете към Египет. Ако те не са доволни от даровете, могат да накажат страната с бедствия, суша, слаба реколта, болести. Но понеже е невъзможно владетелят лично да присъства по време на ритуали във всеки един храм, той назначава свои заместници – жреци.Като главнокомандващ на армията, фараонът води военни кампании срещу нашественици, както и походи в чужди територии за добиване на ценни материали: напр., злато от Нубия на юг, кедрово дърво и благовонни масла от Ливан и др. Особено важни са постоянните доставки на благовонни масла, необходими за провеждането на ежедневните ритуали.На тридесетгодишнината от управлението си фараонът празнува своя празник Сед (Хебсед). Целта му е обновяване на силите на остаряващия фараон. По време на празника той пробягва определено разстояние и демонстрира физическите си сили. Възможно е корените на този обичай да са в далечните преддинастични времена, когато от племенният вожд се е изисквало да бъде в отлична физическа форма. В противен случай бива ритуално убит и нов вожд заема мястото му. Така празникът Сед може да се приеме за един вид демонстрация за годността на фараона да управлява страната.На фараона помага обучен персонал: везир (министър), губернатори на провинции, царски контрольори, офицери и най-вече велики жреци. Само те могат чрез молитви и жертвоприношения да умилостивят боговете. Самият фараон ги засипва с богатства и привилегии.
 • Firavun (Arapça فرعون Fir'awn; İbranice פַּרְעֹה Parʻō) Antik Mısır'da hükümdarlara verilen isim. Aynı zamanda tanrı Horus'un yeryüzündeki simgesi ve güneş tanrısı Ra'nın oğlu olarak da kabul ediliyordu."Büyük Ev" anlamını taşıyan kelime daha sonra hükümdardan bahsetmek şeklini almıştır. Buna örnek Osmanlı idaresinden de bab-ı ali (yüce kapı) olarak bahsedilmesidir.Firavun olmak için anne tarafından soylu kan taşımanın daha önemli olduğuna inanılırdı. Böylece halktan kimi erkekler tam kan soylu bir kadınla evlenerek tahta çıkabilmişlerdi. Firavunların kutsal ve gizemli kabul edilen birçok adları vardır. Bunların sonuncusunu tahta çıktıkları zaman alıyorlardı ve genellikle bu ad, o firavunun izleyeceği politikanın bir habercisi olarak görülüyordu. Mesela savaş tanrısı Mantu'nun adını kullanarak Mantuhotep (Mantu hoştur) ismini alan bir firavun askeri seferler yapacağını ilan etmiş oluyordu.Firavunlar ölene dek idarede kalıyorlardı. Bilinen en uzun iktidar 92 yılla eski krallıktaki son hükümdar Pepi II Neferkare ye aittir. Uzun süre tahtta kalabilmek için her 30 yılda bir sihirli bir tören olan gençleşme festivali (heb-set) yapılıyordu. Firavun öldüğü zaman cesedi mumyalanıyor, 70 günlük yastan sonra dirilince kullanmak üzere, özel eşyalarıyla birlikte bir lahite konuluyor ve mezar kapatılıyordu.Tevrat, İncil ve Kur'an'da geçen olaylarda bahsedilen ve Musa'nın çağdaşı olan Firavun'un, Ramses (II) olduğuna dair İslam Dünyasında yaygın bir kanı mevcuttur. Eski Mısırlılar, arkalarında sayısız hiyeroglif, mezar odaları, mumyalar, tapınaklar, saraylar ve yazılı belgeler bıraktıkları halde, Antik Mısır araştırmacılar için gizemini korumaya devam etmektedir. Mısırlılar, başlarından geçen olayları doğru ve detaylı bir şekilde yazmıyorlardı. Yenilgi, kıtlık, hastalık, vs. gibi, Firavun ve onun hakimiyetine gölge düşürebilecek olaylar yok sayılır, bunlar belgelenmezdi. Örneğin; Ramses (II) döneminde, Mısırlılar ile Hititler arasında gerçekleşen meşhur Kadeş Savaşından, Mısır belgelerinde büyük bir zafer olarak bahsedilir. Fakat bugün biliniyor ki Kadeş Savaşı hiç de Mısırlıların arzu ettiği şekilde sonuçlanmamıştır. Saray duvarlarına çizilen hiyeroglifler tek bir amaca hizmet ediyordu. Firavunun üstünlüğünü ve hakimiyetini pekiştirmek ve de tanrılara kendilerini kanıtlamak. Bu bakımdan bu hiyeroglifleri, bilinen en eski siyasi propoganda araçları olarak da düşünmek mümkündür.
 • ファラオ(英語:Pharaoh)は、古代エジプトの君主の称号。しばしば王と和訳される。
 • Фараон — современное титульное наименование царей Древнего Египта. По-видимому, никогда не было официальным титулом, а возникло как эвфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов, в эпоху Нового царства и особенно распространилось к середине I тыс. до н. э. Греческое слово «греч. Φαραώ» заимствовано из Библии (ивр. פַּרְעֹה‎, [пар‘о̄]); оригинальное египетское «per-oh» буквально означает «великий дом», то есть царский дворец. Обычным же наименованием египетских царей было выражение «принадлежащий Тростнику и Пчеле» («несу-бити»), то есть соответственно Верхнему и Нижнему Египту, либо просто «повелитель обеих земель» («небтауи»).
 • Faraón es la denominación bíblica (en hebreo: פרעה‎; en griego: φαραώ) de los reyes del Antiguo Egipto. Sin embargo, el título de "faraón", con su término egipcio pr ˤ3, "casa grande", sólo debería utilizarse en puridad, cuando Egipto llegó a serlo de verdad, extendiendo su poder más allá de su territorio original, que se produjo solamente a partir del Imperio Nuevo, más específicamente, a mediados de la Dinastía XVIII, después del reinado de Hatshepsut.Para los antiguos egipcios el primer faraón fue Narmer, denominado Menes por Manetón, quien gobernó hacia el año 3050 a. C. El último faraón fue una mujer: Cleopatra VII, de ascendencia helénica, que reinó del año 51 al 30 a. C.Los faraones fueron considerados seres casi divinos durante las primeras dinastías y eran identificados con el dios Horus. A partir de la dinastía V también eran «hijos del dios Ra». Normalmente no fueron deificados en vida. Era tras su muerte cuando el faraón se fusionaba con la deidad Osiris y adquiría la inmortalidad y una categoría divina, siendo entonces venerados como un dios más en los templos.
 • Der Begriff Pharao geht auf das ägyptische Wort „Per aa“ („großes Haus“) zurück, das ursprünglich weder ein Herrschertitel noch ein Eigenname, sondern die Bezeichnung für den königlichen Hof oder Palast war. Die Verwendung von „Pharao“ bezüglich der Person des Königs kam erst im Neuen Reich ab Thutmosis III. auf, dennoch war danach diese Titulierung des Königs von Ober- und Unterägypten nicht die Regel und kaum Teil des offiziellen Protokolls. Im Koptischen – der letzten Sprachstufe des Ägyptischen – ist es dann das normale Wort für König.In der hebräischen Sprache der Bibel werden mit „Pharao“ anachronistisch alle Könige des Alten Ägypten bezeichnet. Ebenso benutzen zahlreiche Ägyptologen das Wort „Pharao“ für alle ägyptischen Herrscher, obwohl der Titel „König“ zumindest bis Siamun die korrekte Form wäre. Siamun war der erste Herrscher, der „Per aa“ als Königstitel trug. Er regierte in der dritten Zwischenzeit als sechster König der 21. Dynastie.In Wikipedia trägt jeder Regent von der Prädynastik bis zu Siamun den Titel „König“, gefolgt von „Pharao“ in Klammern. Für die Zeit danach wird allein der Titel „Pharao“ verwendet.
 • Pharaoh (/ˈfeɪ.roʊ/, /fɛr.oʊ/ or /fær.oʊ/) is a title used in many modern discussions of the rulers of all Ancient Egyptian dynasties. The title originates in the Egyptian term pr ˤ3, literally "great house", describing the royal palace. Historically, however, "pharaoh" only started being used as a title for the king during the New Kingdom, specifically during the middle of the eighteenth dynasty, after the reign of Hatshepsut.
 • Faraó era o título atribuído aos reis (com estatuto de deuses) no Antigo Egito. Tem sua origem imediata do latim tardio Pharăo -onis, por sua vez do grego Φαραώ e este do hebraico Par῾ōh, termo de origem egípcia que significava propriamente "casa elevada", indicando inicialmente o palácio real. O termo, na realidade, não era muito utilizado pelos próprios egípcios. No entanto, devido à inclusão deste título na Bíblia, mais específicamente no livro do "Êxodo", os historiadores modernos adoptaram o vocábulo e generalizaram-no, um equívoco.[carece de fontes?]A imagem que o grande público tem, vem, em grande parte, daquela que nos é dada pelas grandes produções cinematográficas (pepluns) de Hollywood - os chamados filmes bíblicos dos anos cinquenta do século XX, onde o Faraó aparece como um monarca todo poderoso que governa de modo absoluto, rodeado de uma corte de servos e obrigando uma multidão de escravos a construir monumentos em sua honra - como nos filmes Land of the Pharaohs (A Terra dos Faraós de Howard Hawks, 1955) ou em The Ten Commandments ("Os Dez Mandamentos" de Cecil B. DeMille, 1956).Mas, ainda que muitos dos faraós tenham sido, sem dúvida, déspotas - a ideia da monarquia absoluta tem aqui os seus primórdios - a verdade é que este termo abrange uma grande variedade de governantes, de índoles e interesses diversos. Em cerca de três mil anos de tradição faraónica, passaram pelo trono do Egipto homens (e algumas mulheres) com aspirações bem diferentes. Desde os misteriosos construtores das pirâmides de Gizé, ao poeta místico Aquenáton, passando pelo lendário Ramsés II, encontramos toda uma diversidade de indivíduos que, no seu conjunto, governaram uma das mais influentes civilizações da história por um longo tempo.Nota: as datas que aparecem neste artigo podem confundir, especialmente se as compararmos a outras que podem até aparecer na Wikipédia ou noutras fontes. Isto deve-se ao facto de serem datas calculadas com alguma imprecisão, dependendo dos métodos utilizados pelos historiadores ou dos documentos históricos a que se dão mais ou menos importância.
 • Fir'aun (Arab: فرعون Firʻawn; bahasa Ibrani: פַּרְעֹה, paroh; bahasa Inggris: Pharaoh) adalah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Dahulu, gelar ini mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno, hanya selama Kerajaan Baru, secara spesifik, selama pertengahan dinasti kedelapanbelas. Untuk penyederhanaan, terdapat kesepakatan umum di antara penulis modern untuk menggunakan istilah ini untuk merujuk penguasa Mesir semua periode. Firaun juga mengaku sebagai Tuhan.Ketika wafat, Firaun dimakamkan bersama harta bendanya di makam berhias tulisan hieroglif, jenasahnya diawetkan dengan ramuan khusus, minyak dan garam, kemudian dibungkus dengan kain kedap udara yang diikat. Karena Firaun dianggap sebagai wakil bangsa Mesir dihadapan para dewa, kedamaiannya di dalam kehidupan di alam baka merupakan harapan semua anggota masyarakat.
 • Faraoia Antzinako Egiptoko agintari gorena zen. Lehena Menes izan zen, K.a. 3100 inguruan agindu zuena eta azkena Kleopatra VII, K.a. 49 eta 31 artean agindu zuena.Faraoi izena "par-o" ("etxe handia") hitz egiptoarretik dator. Horrela, faraoia hasiera batean erregearen etxebizitza zen eta gero agintariari berari jarri zitzaion izena.Lehen faraoia jainkotiarretzat jotzen ziren, Ra eguzkiaren jainkoaren semeak eta buruan Goi Egipto eta Behe Egiptoko koro bikoitza eramaten zuten. Bere nahia sakratua zen, justizi unibertsalaren ordezkariak baitziren lurrean. Hain sakratuak ziren, ezen arrebak soilik har zitzazketen emazte gisa, odol sakratu bera baizuten (nahiz eta honek ez zien eragozten amoranteak edukitzea).
 • Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí. Dnes je toto slovo široce používáno právě díky použití v bibli a u řeckých a římských autorů; obvyklý originální egyptský titul byl nisut-bitej, pod vlivem řečtiny překládaný jako „král Horního a Dolního Egypta“.Slovo pochází z egyptských slov per aa – „velký dům“, tedy „královský palác“. Už v nejstarších pramenech má „palác“ také význam slova „vláda“ a stylizované znázornění průčelí paláce, serech, je používáno jako výsostný symbol pro zápis králova jména; později se toto spojení stalo neoficiálním titulem krále jako označení zastávaného úřadu. První doložené použití obratu v tomto významu se týká Thutmose III. z 18. dynastie, před kartuší se zapsaným královským jménem se poprvé objevuje za 22. dynastie.
 • Farao is de titel die wordt gebruikt om koningen of koninginnen (met goddelijke status) van Boven en Beneden-Egypte vanaf ongeveer 1500 voor Chr. aan te geven. De term is afgeleid van de woorden per aa, hetgeen Groot Huis ofwel paleis betekent. De 'per' was oorspronkelijk het domein rondom de tempel en kon tienduizend hectare of meer beslaan.De Egyptenaren zelf noemden hun koning of koningin meestal n.sut (nesoet vert. koning). In de late tijd werd het woord paleis (per 'aa) soms overdrachtelijk gebruikt, zoals men ook nu bijvoorbeeld het Witte Huis zegt als men de Amerikaanse president (en zijn staf) bedoelt. Het werd in het algemeen niet door Egyptenaren zelf gebruikt. De titel van farao begon men in het Nieuwe Rijk, meer bepaald in het midden van de 18e Dynastie van Egypte als enkel voor de mannelijke vertegenwoordiger, de koning, te gebruiken.Het gebruik van het woord in de Bijbel, en met name in het Boek Exodus, is door veel moderne geschiedkundigen overgenomen. Ook de Koran verwijst veelvuldig naar 'de farao' uit de Bijbel.Ongeveer vanaf 7000 v.Chr. trokken bevolkingsgroepen naar Egypte om zich daar te vestigen in landbouwgemeenschappen. Rond 5000/4000 v.Chr. begon men zich te specialiseren in beroepen en zo kwam er ook een dorpshoofd. Deze dorpshoofden werden machtiger en bevochten elkaar in een serie kleine oorlogen. Rond 3200/3000 v. Chr begon men met het centraler maken van Opper- en Neder-Egypte, de stammen werden verenigd en zo ontstond er twee, later één gecentraliseerde staat met aan het hoofd een koning aan wie ook goddelijke macht werd toegedicht. Met de eenwording van het land begon de eerste dynastie. Vele verschillende farao’s hebben elkaar opgevolgd en meestal hun sporen nagelaten door graftomben, tempels, bouwwerken te bouwen.De farao droeg een dubbele kroon: de rode kroon van Neder-Egypte (noorden) en de witte kroon van Opper-Egypte (zuiden). Zo werd de samenvoeging van beide gebieden gesymboliseerd. Een ander element is dat de koning een stierenstaart droeg. Dit om te symboliseren dat de koning dezelfde kracht en status had als de Hemelstier. Dit element was te zien vanaf de eerste verschijning tot aan de keizerlijke nepfarao's. De farao droeg meestal veel verschillende kleren voor ceremonies. Daarnaast werden er in de loop van de tijd nog meer regalia ontwikkeld.
 • 파라오(Pharaoh)는 고대 이집트의 정치적·종교적 최고 통치자를 나타내는 표현으로 이집트의 왕 또는 왕위를 나타내는 말이다. 원래는 “큰 집”이라는 뜻으로 이집트 왕의 궁정, 왕궁을 나타내는 말이었으나, 시간이 흐르면서 왕과 동격의 의미를 갖게 되었다. 이집트의 파라오는 호루스의 현신으로 받아들여진다. “페르-오”라는 “성스러운 권좌”를 의미하는 단어에서 유래했다는 주장도 있다.또한 파라오는 인간이 아닌 신으로서 숭배되기도 하며, 이 때문에 파라오가 죽으면 육체를 모두 소진하고 영혼으로서 다스린다고 생각했기 때문에 파라오가 영원히 사는 궁궐의 의미로서 피라미드를 만들었다.추가처음에 파라오는 왕궁을 나타내는 말이었지만 Thutmose 3의 통치 이후의 모든 왕은 파라오 라고 불리었다.
 • Els faraons eren els monarques de l'antic Egipte. Alguns estudis daten la utilització d'aquest terme, com una manera de referir-se al rei, cap al 1400 aC i altres des del 950 aC. Era el líder religiós, civil i militar de l'Antic Egipte.La religió va tenir un paper molt important, com es pot constatar en la mitologia egípcia. Tant és així, que el govern va evolucionar cap a un sistema teocràtic, segons la qual el faraó era considerat un déu a la terra, per la qual cosa ocupava el poder absolut.Durant la Dinastia V, els faraons van començar a atribuir-se ascendència divina i des d'aquella època van ser venerats com a fills de Ra. Ra, va ser l'únic déu important venerat de manera constant durant l'antic Egipte. Era el cap de les deïtats, i els primers reis egipcis, els faraons, se'n proclamaven descendents.Durant les primeres dinasties es van construir importants complexos funeraris per als faraons a Abidos i Saqqara, a imitació dels palaus i temples (la tomba era una síntesi de la noció de temple i mansió privada).Durant la Dinastia III, la capital es va traslladar a Memfis i els faraons van començar la construcció de les piràmides, que van substituir les mastabes (tombes de planta rectangular), com a tombes reials.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2420 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 77957 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 545 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111081340 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:adaptation
 • José Do Nascimento
prop-fr:année
 • 1963 (xsd:integer)
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1976 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
 • 2014 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • Bibliothèque d'étude
 • L'art de la guerre
prop-fr:colonnes
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Pharaohs
prop-fr:commonsTitre
 • Catégorie:Pharaons
prop-fr:directeur
 • Kent R. Weeks
prop-fr:durée
 • 14160.0
prop-fr:groupe
 • n
prop-fr:id
 • AHG
 • HWH
 • KHS
prop-fr:illustrateur
 • Laïla Ménassa
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 285704481 (xsd:integer)
 • 415186331 (xsd:integer)
 • 2200371209 (xsd:double)
 • 2203233044 (xsd:double)
 • 2268035832 (xsd:double)
 • 2700021436 (xsd:double)
 • 2702815588 (xsd:double)
 • 2702820018 (xsd:double)
 • 2702825796 (xsd:double)
 • 2702870783 (xsd:double)
 • 2706814683 (xsd:double)
 • 2743303328 (xsd:double)
 • 2747577066 (xsd:double)
 • 2857040121 (xsd:double)
 • 2857043937 (xsd:double)
 • 2857044089 (xsd:double)
 • 9782268064482 (xsd:double)
 • 9782700021547 (xsd:double)
 • 9782724702170 (xsd:double)
 • 9782742776122 (xsd:double)
 • 9782756400433 (xsd:double)
 • 9782756400587 (xsd:double)
 • 9782756405889 (xsd:double)
 • 9782756409917 (xsd:double)
 • 9782857048602 (xsd:double)
 • 9782857048947 (xsd:double)
 • 9782915840100 (xsd:double)
 • 9782915867312 (xsd:double)
prop-fr:issn
 • 12769223 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • de
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Christiane Desroches Noblecourt
 • Claude Carrier
 • Pascal Vernus
prop-fr:lienÉditeur
 • Flammarion
prop-fr:lieu
 • Arles
 • Le Caire
 • Londres
 • Monaco
 • Paris
 • Darmstadt
 • Wiesbaden
 • Gérardmer
 • Montségur
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • juillet
prop-fr:nom
 • Collectif
 • Adam
 • Aufrère
 • Barbotin
 • Betrò
 • Bonhême
 • Bonnamy
 • Cabrol
 • Carrier
 • Clayton
 • Corteggiani
 • Damiano-Appia
 • Della Monica
 • Desroches Noblecourt
 • Dessoudeix
 • Forgeau
 • Grandet
 • Laboury
 • Maruéjol
 • Masquelier-Loorius
 • Menu
 • Obsomer
 • Rachet
 • Sadek
 • Servajean
 • Vernus
 • Weeks
 • Wilkinson
 • Yoyotte
 • Ziegler
prop-fr:numéro
 • 11 (xsd:integer)
 • 74 (xsd:integer)
prop-fr:numéroDansCollection
 • 122 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 151 (xsd:integer)
 • 213 (xsd:integer)
 • 224 (xsd:integer)
 • 226 (xsd:integer)
 • 268 (xsd:integer)
 • 274 (xsd:integer)
 • 281 (xsd:integer)
 • 312 (xsd:integer)
 • 349 (xsd:integer)
 • 365 (xsd:integer)
 • 391 (xsd:integer)
 • 399 (xsd:integer)
 • 413 (xsd:integer)
 • 419 (xsd:integer)
 • 423 (xsd:integer)
 • 434 (xsd:integer)
 • 477 (xsd:integer)
 • 478 (xsd:integer)
 • 502 (xsd:integer)
 • 558 (xsd:integer)
 • 589 (xsd:integer)
 • 780 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 251 (xsd:integer)
 • 295 (xsd:integer)
 • 414 (xsd:integer)
 • 426 (xsd:integer)
 • 489 (xsd:integer)
 • 536 (xsd:integer)
 • 986 (xsd:integer)
prop-fr:préface
 • Charles de Lespinay et Raymond Verdier
prop-fr:prénom
 • Florence
 • Pierre
 • Agnès
 • Annie
 • Ashraf
 • Bernadette
 • Christiane
 • Claude
 • Cristophe
 • Dimitri
 • Frédéric
 • Guy
 • Jean
 • Jean-Pierre
 • Julie
 • Kent R.
 • Madeleine
 • Maria Carmela
 • Marie-Ange
 • Maurizio
 • Michel
 • Pascal
 • Peter A.
 • Sydney H.
 • Toby A.H.
 • Yvonne
prop-fr:publi
 • éd.
prop-fr:périodique
prop-fr:réimpression
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • Du mythe à l'histoire
 • Les mystères de l'écriture
 • Les pharaons, leur règne, leurs contemporains
 • Les secrets du Pouvoir
 • L'histoire règne par règne des souverains et des dynasties de l'Égypte ancienne
 • Une pensée stratégique
 • Nouvelles recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte
prop-fr:titre
 • Pharaon
 • Affaires et scandales sous les Ramsès
 • Akhénaton
 • Amenhotep III le magnifique
 • Aspects de l'idéologie royale égyptienne
 • Chronique de l'Égypte ancienne
 • Chronique des Pharaons
 • Dictionnaire de la Civilisation égyptienne
 • Dictionnaire des hiéroglyphes
 • Dictionnaire des pharaons
 • Early Dynastic Egypt
 • Egyptian Grammar
 • Erläuterungen zu den ägyptischen Lesestücken
 • Hiéroglyphes
 • Horemheb général pharaon
 • La Reine mystérieuse Hatchepsout
 • La Vallée des rois
 • Les pharaons du Nouvel Empire
 • Les pyramides d'Égypte
 • Mérenptah et la fin de la dynastie
 • Pharaon foudroyé
 • Ramsès II
 • Ramsès II, la véritable histoire
 • Ramsès III, histoire d'un règne
 • Sagesses de l'Égypte pharaonique
 • Séthi et le début de la dynastie
 • Textes des Pyramides de l'Égypte ancienne
 • Thoutmosis III et la corégence avec Hatchepsout
 • Toutânkhamon, vie et mort d'un pharaon
 • À propos des piliers héraldiques de Karnak : une suggestion
 • Le concept de pharaon selon le lexique politique des langues africaines
 • Die Prophezeiung des Nfr.tj, Kleine ägyptische Texte
 • Âhmosis et le début de la dynastie
 • Égypte pharaonique
 • L'Égypte. Dictionnaire encyclopédique de l'Ancienne Égypte et des civilisations nubiennes
 • Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte.
 • L'Égypte ancienne et ses dieux, dictionnaire illustré
prop-fr:traducteur
 • Florence Maruéjol
prop-fr:voirEnLigne
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • pharaon
prop-fr:wiktionaryTitre
 • pharaon
 • pharaon
prop-fr:éditeur
 • Casterman
 • Actes Sud
 • Oxford University Press
 • Armand Colin
 • CFEETK
 • Centre d'égyptologie
 • Cybèle
 • Flammarion
 • Gründ
 • Hachette Littérature
 • Imprimerie Nationale
 • L'Harmattan
 • Larousse-Bordas
 • Le Rocher
 • Maisonneuve et Larose
 • Pages du Monde
 • Pygmalion
 • Routledge
 • Éditions Noêsis
 • éditions Fayard
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le terme pharaon désigne les souverains d'Égypte durant l'Antiquité égyptienne. Le pharaon était à la fois l'administrateur principal, le chef des armées, le premier magistrat et le prêtre suprême de l'Égypte antique. Il est le fils de Rê.
 • Faraone è il termine con cui di solito vengono indicati i sovrani dell'antico Egitto.
 • ファラオ(英語:Pharaoh)は、古代エジプトの君主の称号。しばしば王と和訳される。
 • Pharaoh (/ˈfeɪ.roʊ/, /fɛr.oʊ/ or /fær.oʊ/) is a title used in many modern discussions of the rulers of all Ancient Egyptian dynasties. The title originates in the Egyptian term pr ˤ3, literally "great house", describing the royal palace. Historically, however, "pharaoh" only started being used as a title for the king during the New Kingdom, specifically during the middle of the eighteenth dynasty, after the reign of Hatshepsut.
 • 파라오(Pharaoh)는 고대 이집트의 정치적·종교적 최고 통치자를 나타내는 표현으로 이집트의 왕 또는 왕위를 나타내는 말이다. 원래는 “큰 집”이라는 뜻으로 이집트 왕의 궁정, 왕궁을 나타내는 말이었으나, 시간이 흐르면서 왕과 동격의 의미를 갖게 되었다. 이집트의 파라오는 호루스의 현신으로 받아들여진다. “페르-오”라는 “성스러운 권좌”를 의미하는 단어에서 유래했다는 주장도 있다.또한 파라오는 인간이 아닌 신으로서 숭배되기도 하며, 이 때문에 파라오가 죽으면 육체를 모두 소진하고 영혼으로서 다스린다고 생각했기 때문에 파라오가 영원히 사는 궁궐의 의미로서 피라미드를 만들었다.추가처음에 파라오는 왕궁을 나타내는 말이었지만 Thutmose 3의 통치 이후의 모든 왕은 파라오 라고 불리었다.
 • Farao is de titel die wordt gebruikt om koningen of koninginnen (met goddelijke status) van Boven en Beneden-Egypte vanaf ongeveer 1500 voor Chr. aan te geven. De term is afgeleid van de woorden per aa, hetgeen Groot Huis ofwel paleis betekent. De 'per' was oorspronkelijk het domein rondom de tempel en kon tienduizend hectare of meer beslaan.De Egyptenaren zelf noemden hun koning of koningin meestal n.sut (nesoet vert. koning).
 • Faraón es la denominación bíblica (en hebreo: פרעה‎; en griego: φαραώ) de los reyes del Antiguo Egipto.
 • Faraó era o título atribuído aos reis (com estatuto de deuses) no Antigo Egito. Tem sua origem imediata do latim tardio Pharăo -onis, por sua vez do grego Φαραώ e este do hebraico Par῾ōh, termo de origem egípcia que significava propriamente "casa elevada", indicando inicialmente o palácio real. O termo, na realidade, não era muito utilizado pelos próprios egípcios.
 • Termin ten pojawił się w XVI wieku p.n.e., gdy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej pod rządami XVIII dynastii. Po zjednoczeniu kraju przez Narmera egipski władca nosił tytuł nesut-biti – Ten-który-należy-do-pszczoły-i-trzciny, bowiem w tym okresie godłem Górnego Egiptu była pszczoła, a Dolnego – trzcina.
 • Фараон — современное титульное наименование царей Древнего Египта. По-видимому, никогда не было официальным титулом, а возникло как эвфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов, в эпоху Нового царства и особенно распространилось к середине I тыс. до н. э. Греческое слово «греч. Φαραώ» заимствовано из Библии (ивр. פַּרְעֹה‎, [пар‘о̄]); оригинальное египетское «per-oh» буквально означает «великий дом», то есть царский дворец.
 • Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí. Dnes je toto slovo široce používáno právě díky použití v bibli a u řeckých a římských autorů; obvyklý originální egyptský titul byl nisut-bitej, pod vlivem řečtiny překládaný jako „král Horního a Dolního Egypta“.Slovo pochází z egyptských slov per aa – „velký dům“, tedy „královský palác“.
 • Fir'aun (Arab: فرعون Firʻawn; bahasa Ibrani: פַּרְעֹה, paroh; bahasa Inggris: Pharaoh) adalah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Dahulu, gelar ini mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno, hanya selama Kerajaan Baru, secara spesifik, selama pertengahan dinasti kedelapanbelas.
 • Faraoia Antzinako Egiptoko agintari gorena zen. Lehena Menes izan zen, K.a. 3100 inguruan agindu zuena eta azkena Kleopatra VII, K.a. 49 eta 31 artean agindu zuena.Faraoi izena "par-o" ("etxe handia") hitz egiptoarretik dator. Horrela, faraoia hasiera batean erregearen etxebizitza zen eta gero agintariari berari jarri zitzaion izena.Lehen faraoia jainkotiarretzat jotzen ziren, Ra eguzkiaren jainkoaren semeak eta buruan Goi Egipto eta Behe Egiptoko koro bikoitza eramaten zuten.
 • Der Begriff Pharao geht auf das ägyptische Wort „Per aa“ („großes Haus“) zurück, das ursprünglich weder ein Herrschertitel noch ein Eigenname, sondern die Bezeichnung für den königlichen Hof oder Palast war. Die Verwendung von „Pharao“ bezüglich der Person des Königs kam erst im Neuen Reich ab Thutmosis III. auf, dennoch war danach diese Titulierung des Königs von Ober- und Unterägypten nicht die Regel und kaum Teil des offiziellen Protokolls.
 • Фараон е титла на владетеля в Древен Египет. Терминът в превод от древноегипетски означава „голям дом“ или „палат“; първоначално се е използвал за дома, в който живее владетелят, но по-късно възприема днешното си значение. Фараонът носи украсената с кобра двойна корона Пшент, символ на обединението на Горен Египет (бяла корона) и Долен Египет (червена). Скиптърът и камшикът са символи на всемогъщество.Фараонът е собственик и абсолютен господар на цялата земя.
 • Firavun (Arapça فرعون Fir'awn; İbranice פַּרְעֹה Parʻō) Antik Mısır'da hükümdarlara verilen isim. Aynı zamanda tanrı Horus'un yeryüzündeki simgesi ve güneş tanrısı Ra'nın oğlu olarak da kabul ediliyordu."Büyük Ev" anlamını taşıyan kelime daha sonra hükümdardan bahsetmek şeklini almıştır. Buna örnek Osmanlı idaresinden de bab-ı ali (yüce kapı) olarak bahsedilmesidir.Firavun olmak için anne tarafından soylu kan taşımanın daha önemli olduğuna inanılırdı.
 • A fáraó az ókori Egyiptom uralkodója volt. Maguk az egyiptomiak csak az Újbirodalom korától nevezték így.
 • Els faraons eren els monarques de l'antic Egipte. Alguns estudis daten la utilització d'aquest terme, com una manera de referir-se al rei, cap al 1400 aC i altres des del 950 aC. Era el líder religiós, civil i militar de l'Antic Egipte.La religió va tenir un paper molt important, com es pot constatar en la mitologia egípcia.
rdfs:label
 • Pharaon
 • Farao
 • Faraoi
 • Faraon
 • Faraon
 • Faraone
 • Faraó
 • Faraó
 • Faraón
 • Firaun
 • Firavun
 • Fáraó
 • Pharao
 • Pharaoh
 • Фараон
 • Фараон
 • ファラオ
 • 파라오
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:prédécesseur of
is prop-fr:successeur of
is prop-fr:surnom of
is foaf:primaryTopic of