Le pentecôtisme, appelé aussi mouvement de Pentecôte, est un courant chrétien évangélique issu d'un réveil démarré par les pasteurs américain Charles F. Parham et William J. Seymour au USA en 1901.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le pentecôtisme, appelé aussi mouvement de Pentecôte, est un courant chrétien évangélique issu d'un réveil démarré par les pasteurs américain Charles F. Parham et William J. Seymour au USA en 1901. Ce mouvement se caractérise par l'importance donnée à la Bible, à la nouvelle naissance, aux dons du Saint-Esprit, au baptême adulte en tant que témoignage volontaire, un esprit missionnaire, un engagement moral de vie ainsi que par l’autonomie locale des églises, la séparation de l’Église et de l’État. Dans la pratique, il se distingue par un culte dynamique et moderne. Aujourd'hui les pentecôtistes et charismatiques sont au nombre de plus de 584 millions. Le pentecôtisme est similaire au mouvement charismatique, mais s’est développé plus tôt (du moins aux États-Unis) et s’est séparé du courant principal de l’Église. Les chrétiens charismatiques, du moins dans les premiers temps de leurs mouvements, tendaient à rester dans leurs dénominations respectives.
 • A pünkösdi-karizmatikus mozgalom, pünkösdi mozgalom vagy pünkösdizmus napjainkban a fejlődő országok legdinamikusabban növekvő keresztény mozgalma, megújulási célú irányzata. Ezzel szemben Nyugat-Európában és különösen Észak-Amerikában, az elmúlt két évtizedben gyülekezeteikből folyamatos visszaszivárgás indult meg az evangélikál és a tradicionális egyházak felé.A mozgalom követői fontosnak tartják az Istennel való közvetlen és személyes megtapasztalásokat, élményeket. Fő jellemzői a Jézus Krisztusba vetett hit és a megtérés (metanoein) mellett a Szentlélekben (Szent Szellemben) való alámerítkezés (baptizo), melynek különböző bibliai jelei lehetnek.A 20. század elején útjára indult pünkösdi–karizmatikus mozgalom az istenismeretben, a keresztény életben és szolgálatban a Szentlélek bibliai szerepének helyreállítását célozta meg. Mára már egyháztörténeti és vallásszociológiai ténnyé vált, hogy az 1901. január 1-jén útjára indult mozgalom azóta a világtörténelem legnagyobb keresztény ébredését és megújulását hozta el. Ez az ébredés, amely ma is tart, ha szellemi intenzitásában nem is, létszámában már eddig messze felülmúlta még az apostolok tevékenysége nyomán az első századok Római Birodalmában végbement szellemi forradalmat is, amelyben megszületett a kereszténység, s amely minden későbbi újjáéledés legfőbb mintája lett.A mozgalom alaptétele lett Jóel próféta kijelentése, amely szerint: „lészen az utolsó napokban, azt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És az én szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből és prófétálnak” (Apostolok cselekedetei 2,17–18).A pünkösdi irányzathoz tartozó gyülekezetek Magyarországon 1924 óta működnek, amelyek száz százalékban elfogadják a Biblia hitelveit. Jelenleg 500-650 millió főre tehető a pünkösdi-karizmatikus mozgalom létszáma, mely folyamatosan dinamikusan növekvő.Hittörekvései a Biblia tanításához való visszatérés, a tiszta evangélium hirdetése, az egyház anyagiasodásának visszafogása mellett a közösségi hitéletet is tartalmazzák.
 • Gereja Pentakosta atau Pentakostalisme (aliran Pentakosta; bahasa Inggris: Pentecostalism) - yang di Indonesia sering disebut juga Pantekosta - adalah sebuah gerakan di kalangan Protestanisme yang sangat menekankan peranan karunia-karunia Roh Kudus. Aliran ini sangat mirip dengan gerakan Karismatik, namun gerakannya muncul lebih awal dan terpisah dari gereja arus utama. Orang Kristen Karismatik, setidak-tidaknya pada awal gerakannya, cenderung untuk tetap tinggal di dalam denominasi mereka masing-masing. Secara ringkas, Gereja Pentakosta memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: Sangat menekankan keyakinan akan peranan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Pembaharuan infrastruktur ibadah, antara lain lagu-lagu rohani yang digunakan lebih modern dibandingkan dengan lagu-lagu lama yang bernuansa Gregorian. Gereja mengizinkan peran kaum perempuan dalam pelayanan. Desakralisasi hubungan antara imam dan jemaat yang lebih ditekankan pada nilai kekeluargaan, sehingga jauh dari kesan kesenjangan tingkat kerohanian.↑
 • Pentecostalism or Classical Pentecostalism is a renewal movement within Christianity that places special emphasis on a direct personal experience of God through the baptism with the Holy Spirit. The term Pentecostal is derived from Pentecost, the Greek name for the Jewish Feast of Weeks. For Christians, this event commemorates the descent of the Holy Spirit upon the followers of Jesus Christ, as described in the second chapter of the Book of Acts.Like other forms of evangelical Protestantism, Pentecostalism adheres to the inerrancy of scripture and the necessity of accepting Christ as personal Lord and Savior. It is distinguished by belief in the baptism with the Holy Spirit as an experience separate from conversion that enables a Christian to live a Holy Spirit–filled and empowered life. This empowerment includes the use of spiritual gifts such as speaking in tongues and divine healing—two other defining characteristics of Pentecostalism. Because of their commitment to biblical authority, spiritual gifts, and the miraculous, Pentecostals tend to see their movement as reflecting the same kind of spiritual power and teachings that were found in the Apostolic Age of the early church. For this reason, some Pentecostals also use the term Apostolic or full gospel to describe their movement.Pentecostalism emerged in the early 20th century among radical adherents of the Holiness movement, who were energized by revivalism and expectation for the imminent Second Coming of Christ. Believing that they were living in the end times, they expected God to spiritually renew the Christian Church thereby bringing to pass the restoration of spiritual gifts and the evangelization of the world. In 1900, Charles Parham, an American evangelist and faith healer, began teaching that speaking in tongues was the Bible evidence of Spirit baptism. The three-year-long Azusa Street Revival in Los Angeles, California, resulted in the spread of Pentecostalism throughout the United States and the rest of the world as visitors carried the Pentecostal experience back to their home churches or felt called to the mission field. While virtually all Pentecostal denominations trace their origins to Azusa Street, the movement has experienced a variety of divisions and controversies. An early dispute centered around challenges to the doctrine of the Trinity. As a result, the Pentecostal Movement is divided between trinitarian and non-trinitarian branches. Comprising over 700 denominations and a large number of independent churches, there is no central authority governing Pentecostalism; however, many denominations are affiliated with the Pentecostal World Fellowship.There are over 279 million Pentecostals worldwide, and the movement is growing in many parts of the world, especially the global South. Since the 1960s, Pentecostalism has increasingly gained acceptance from other Christian traditions, and Pentecostal beliefs concerning Spirit baptism and spiritual gifts have been embraced by non-Pentecostal Christians in Protestant and Catholic churches through the Charismatic Movement. Together, Pentecostal and Charismatic Christianity numbers over 500 million adherents.
 • Il pentecostalismo o Movimento pentecostale è una delle denominazioni cristiane afferenti all'evangelicismo protestante. L'aggettivo pentecostale fu usato per le prime volte intorno al 1880 tra alcune correnti interne alle chiese metodiste e battiste nord americane che ponevano speciale enfasi sull'"effusione" dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, come descritto negli Atti degli Apostoli (capitolo 2).
 • Pentakostalizm, Protestan kiliselerin Hristiyan grup. Pantkot günü İncil'e göre Rûh-ul Kuds, inananların ağzından bütün dillerde konuşmaya başladığı inancı üzerine Rûh-ul Kudus'a büyük önem verir. Âyinlerinde belli şekillere bağlanmayı iyi görmez ve cemaate Rûh-ul Kudus'ün gelişini engelleyebileceğini ileri sürerler. Toplu olarak veya evlerde küçük gruplar hâlinde bir araya gelerek yaptıklar bu âyinlerde modern çalgılarla hafif müzik stilinde şarkılar söyler, sağa sola doğru hafif dönerek ve bâzen ellerini çırparak katılırlar. Âyinlerinde cemaatin "Âmîn!" ya da "Hallelujah!" diye bağırmaları da yaygındır.Pentakostalizm, çocuk yaşta vaftizi genelde rededer. Birçok değişik görüşte olan gruplar vardır. Bütün dünyâda takrîben 300 milyon inananları vardır.
 • Петдесятничеството е движение в Християнството, което акцентира върху личния контакт с Бога, посредством кръщение със Светия Дух. Името Петдесятничество идва от Петдесетница (гръцки термин, описващ еврейски празник на седмиците). За християните този случай описва слизането на Светия дух върху последователите на Исус Христос (Деяния на Апостолите, гл.2) и петдесятните вярват, че чрез това кръщение в Светия Дух християните се доближават до духовната мощ, поклонението и учението на ранната църква. Поради тази причина, някои Петдесетни църкви използват и името Апостолска.Повечето петдесятни християни се идентифицират като Протестанти. Някои използват термина Евангелисти, а други се отъждествяват като възстановители. Петдесятничеството, богословски и исторически се доближава до [| Харизматичното движение] тъй като, то е повлияло много на това движение. Освен това някои Петдесятни църкви изповядват Триединството, а други не. В рамките на класическото Петдесятно движение се открояват 3 насоки - Уеслианство (Wesleyan-Holiness), Higher Life и така нареченото Oneness (единодушно или Апостолско) Петдесятничество.Над 600 милиона по целия свят са петдесятни вярващи.
 • Pentekostalismoa 1886ean Estatu Batuetan sortutako mugimendu protestante fundamentalista da.Pentekostalismoaren arabera, kristau guztiek Espiritu Santuarekin bataio-esperientzia berezi bat bizi eta pentekostalismora bihur daitezke. Esperientzia horren ezaugarriak Espiritu Santua Mendekoste egunean apostoluei agertu zitzaien pasartetik hartuak dira; pasarte hartan Espiritu Santuak hizkuntza guztietan mintzatzeko dohaina eman zien apostoluei eta pentekostalismoaren jarraitzaileek sendatzeko, igarpenak egiteko dohaina eta naturaz gaindiko beste dohain batzuk dituztela diote, pasarte hari jarraituz.Mugimendu honek indar handia hartu zuen Britainia Handian, Eskandinavian eta Brasilen batez ere.
 • Die Pfingstbewegung ist eine weltweite christliche Bewegung, die im Laufe ihres Bestehens zahlreiche Denominationen hervorbrachte und gleichzeitig innerhalb der traditionellen Kirchen und Freikirchen – etwa in Gestalt der sogenannten Charismatischen Bewegung – eine bedeutende Wirksamkeit entfaltete. Für alle Richtungen der Pfingstbewegung hat, was Lehre und Glaubenspraxis angeht, das Werk des Heiligen Geistes eine zentrale Bedeutung. In den meisten theologischen Fragen steht die Pfingstbewegung in der Tradition des Evangelikalismus.Vorläufer der Pfingstbewegung existierten bereits im Europa des 16. und im Amerika des 18. Jahrhunderts. Die heutige Pfingstbewegung geht auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, die von ihr beeinflusste charismatische Bewegung auf den Anfang der 1960er Jahre.
 • Pentecostalismo é um movimento de renovação de dentro do cristianismo, que coloca ênfase especial em uma experiência direta e pessoal de Deus através do Batismo no Espírito Santo. O termo Pentecostal é derivado Pentecostes, um termo grego que descreve a festa judaica das semanas. Para os cristãos, este evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito no Livro de Atos, Capítulo 2. Pentecostais tendem a ver que seu movimento reflete o mesmo tipo de poder espiritual, estilo de adoração e ensinamentos que foram encontrados na Igreja primitiva. Por este motivo, alguns pentecostais também usam o termo Apostólica ou Evangelho Pleno para descrever seu movimento.O pentecostalismo é um termo amplo que inclui uma vasta gama de diferentes perspectivas teológicas e organizacionais. Como resultado, não existe nenhuma organização central ou igreja que dirige o movimento. Os pentecostais podem ser inseridos em mais de um grupo cristão, indo do trinitariano até o não-trinitariano. Muitos grupos pentecostais são afiliados ao Conferência Mundial Pentecostal. No Brasil é comum os pentecostais se auto-identificarem com termo evangélico. A ênfase do pentecostalismo sobre o charisma o coloca dentro do cristianismo carismático, um enorme agrupamento de cristão que tem aceitado alguns ensinamentos pentecostais sobre o batismo no Espírito e dons espirituais. O pentecostalismo está teologicamente e historicamente próximo ao Movimento Carismático, influenciando tão significativamente o movimento, que às vezes os termos pentecostal e carismático são usados indistintamente. Todo o movimento pentecostal no mundo inclui cerca de 588 milhões de pessoas.
 • 오순절교회(五旬節敎會, Pentecostal Church)는 성령의 초자연적인 능력(방언, 병고침)을 강조하는 개신교의 한 종파이다. 이들은 성령강림주일에 그리스도인들이 각 나라말로 말했다는 사도행전의 내용이 현대에도 나타날 수 있다고 주장한다. 덧붙이자면 대한민국에서는 '오순절교회'라고 하면 '순복음교회'를 가리키는 말로 쓰이고 있다.한국에는 1932년 서빙고교회가 오순절교회의 첫 시작이며, 기독교대한하나님의성회 및 대한예수교복음교회가 오순절교회에 속한다. 종교적인 경험을 강조하여 개신교 선교 특히, 로마 가톨릭의 뿌리가 깊은 중·남미지역에서의 개신교 선교에 많은 공헌을 했다는 긍정적인 평가도 있지만, 종교적인 경험 강조로 인해 성서나 신학적인 근거가 없는 주관적인 신앙을 가질 수 있다는 비판도 있다.
 • Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie, charakteryzujący się wyjątkowym naciskiem na znaczenie darów Ducha Świętego, w tym prorokowania, uzdrawiania chorych (np. przez nałożenie rąk i modlitwę), glosolalii, o których wspomniano w rozdziale 12 Pierwszego Listu do Koryntian. Zaistniał w 1901 r. w USA.Wyznawcy pentekostalizmu są nazywani w Polsce zielonoświątkowcami z uwagi na najważniejsze dla nich wydarzenie - Zesłanie Ducha Świętego jako początek Kościoła, które w Biblii (Dz.Ap. 2,1) określane jest jako Zielone Święta.Nabożeństwa zielonoświątkowe charakteryzują żarliwe modlitwy, głośne śpiewy i muzyka, a czasem także spontaniczny taniec. Zielonoświątkowcy tłumaczą, że to właśnie Duch Święty prowadzi ich nabożeństwo, a oni nie są ograniczeni religijnymi schematami i regułkami. Obok uwielbienia jest czas na kazanie i modlitwę.Z pentekostalizmu wywodzi się historycznie ruch charyzmatyczny, który w przeciwieństwie do klasycznych zielonoświątkowców niekoniecznie akceptuje wesleyańsko-uświęceniową teologię i dlatego mógł zacząć działać wśród historycznych wyznań protestanckich, a nawet w Kościele katolickim (np. Odnowa w Duchu Świętym).
 • Пятидеся́тники (англ. Pentecostalism) — евангельские христиане, последователи пятидесятничества, одного из направлений протестантизма. На территории России для отличия от евангельских христиан (прохановцев), по учению более близких к баптизму, предпочитали называться Христианами веры евангельской — ХВЕ или Христианами евангельской веры — ХЕВ, в настоящий момент это название является составной частью названия конфессий данного направления на территории СНГ.
 • Letniční hnutí či pentekostalismus v rámci evangelikálního křesťanství zastává zvláštní důraz na přímou osobní zkušenost s Bohem prostřednictvím křtu Duchem Svatým, jak ji ukazuje biblický záznam dne Letnic. Letniční hnutí je podobné charismatickému hnutí, vzniklo však dříve a oddělilo se od tradičních církví. Charismatičtí křesťané přinejmenším v raných počátcích svého hnutí měli sklon zůstávat v církvích, do kterých patřili.
 • El moviment pentecostal o el pentecostalisme és una denominació cristiana protestant que va sorgir al començament del segle XX als Estats Units i que dóna un fort èmfasi als dons de l'Esperit Sant, especialment al do de llengües.Teològicament, les denominacions pentecostals creuen en la doctrina protestant evangèlica, en la confiabilitat i autoritat de la Bíblia i en la necessitat de la conversió o nou naixement. Els pentecostals, però, fan més èmfasi en l'experiència espiritual personal. Una de les característiques prominents del moviment pentecostal que el van separar de la resta de les denominacions protestants és la creença en l'obra activa de l'Esperit Sant, en oposició a la doctrina de la cessació, que diu que els miracles només estaven designats per al temps dels apòstols de Jesucrist. Els pentecostals posen un fort èmfasi en el do de llengües (conegut també com a glossolàlia), per mitjà del qual el creient pot parlar en altres llengües desconegudes (experiència registrada en el llibre dels Fets dels Apòstols del Nou Testament, i una pràctica que Sant Pau va promoure en les seves epístoles). A diferència del moviment carismàtic, pels pentecostals, el fet de parlar en llengües és l'evidència normativa del baptisme de l'Esperit Sant, i sovint de la conversió. Però el moviment carismàtic i el moviment pentecostal comparteixen la creença que Déu encara està actiu, i intervé sobrenaturalment a favor de la humanitat per mitjà dels dons espirituals miraculosos. Els pentecostals són la denominació protestant més nombrosa, encara que no hi ha xifres precises (les estimacions varien entre 200 i 400 milions) i la confusió sorgeix, ja que els carismàtics sovint són considerats part del moviment pentecostal. No obstant això, ambdós moviments són les denominacions de més ràpid creixement del protestantisme.
 • ペンテコステ派(ペンテコステは)は、キリスト教のプロテスタント教会のうち、メソジスト、ホーリネス教会のなかから1900年頃にアメリカで始まった聖霊運動、つまりペンテコステ運動(Pentecostalism)からうまれた教団、教派の総称ないし俗称。この教派、教団に属する教会をペンテコステ教会という。韓国の牧師・趙鏞基(チョー・ヨンギ)の純福音派もこの流れに属する。
 • De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel, met name in het Bijbelboek Joël hoofdstuk 3 en in het Bijbelboek Handelingen hoofdstuk 2.De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging. Hoewel de omvang niet precies bekend is, lopen schattingen aan het begin van de 21e eeuw uiteen van 150 miljoen tot (volgens aanhangers) 400 miljoen, inclusief de nauw verwante charismatische beweging.Historisch gezien behoort de pinksterbeweging binnen het protestantisme thuis; zij vond binnen protestantse kerkgenootschappen haar oorsprong.
 • El pentecostalismo o Movimiento Pentecostal corresponde al conjunto de iglesias y organizaciones cristianas que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Este movimiento carece de un dirigente mundial debido a las diferentes creencias y opiniones sobre doctrinas, prácticas y liturgia que hay entre las distintas organizaciones existentes. Los cristianos pentecostales de hoy afirman que la práctica de hablar lenguas desconocidas en sus momentos de éxtasis espiritual se produce por voluntad del Espíritu Santo, y que las personas que viven dicha experiencia pueden expresarse en lenguas angélicas o humanas que no les son propias, y pueden o no ser entendidos por aquellos que lo escuchan. Se trata de un caso de glosolalia (del griego γλώσσα (glossa), lengua, y λαλώ (lalô), hablar).Los términos "pentecostalismo" y "pentecostal" se derivan de Pentecostés, una celebración judía, también llamada la Fiesta de la Primicias, y que en griego es pentēkostēs. Para los cristianos, este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo, como se describe en el capítulo dos del libro de Hechos de los Apóstoles.En la actualidad, el pentecostalismo tiene cinco corrientes importantes: el pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unicitario, el neopentecostalismo y la renovación carismática no católica.Una iglesia pentecostal puede trabajar de forma independiente o estar afiliada a una organización religiosa, ministerio o apostolado de mayor cobertura. Los ritos, prácticas y costumbres dependen de la corriente con la cual se identifique. Las iglesias católicas que tienen el impacto de la Renovación Carismática Católica no se consideran a sí mismas como pentecostales, ya que la renovación no provocó una división de católicos, sino únicamente una transformación de la forma del culto católico.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 77149 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 32779 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 150 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110094336 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le pentecôtisme, appelé aussi mouvement de Pentecôte, est un courant chrétien évangélique issu d'un réveil démarré par les pasteurs américain Charles F. Parham et William J. Seymour au USA en 1901.
 • Il pentecostalismo o Movimento pentecostale è una delle denominazioni cristiane afferenti all'evangelicismo protestante. L'aggettivo pentecostale fu usato per le prime volte intorno al 1880 tra alcune correnti interne alle chiese metodiste e battiste nord americane che ponevano speciale enfasi sull'"effusione" dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, come descritto negli Atti degli Apostoli (capitolo 2).
 • 오순절교회(五旬節敎會, Pentecostal Church)는 성령의 초자연적인 능력(방언, 병고침)을 강조하는 개신교의 한 종파이다. 이들은 성령강림주일에 그리스도인들이 각 나라말로 말했다는 사도행전의 내용이 현대에도 나타날 수 있다고 주장한다. 덧붙이자면 대한민국에서는 '오순절교회'라고 하면 '순복음교회'를 가리키는 말로 쓰이고 있다.한국에는 1932년 서빙고교회가 오순절교회의 첫 시작이며, 기독교대한하나님의성회 및 대한예수교복음교회가 오순절교회에 속한다. 종교적인 경험을 강조하여 개신교 선교 특히, 로마 가톨릭의 뿌리가 깊은 중·남미지역에서의 개신교 선교에 많은 공헌을 했다는 긍정적인 평가도 있지만, 종교적인 경험 강조로 인해 성서나 신학적인 근거가 없는 주관적인 신앙을 가질 수 있다는 비판도 있다.
 • Пятидеся́тники (англ. Pentecostalism) — евангельские христиане, последователи пятидесятничества, одного из направлений протестантизма. На территории России для отличия от евангельских христиан (прохановцев), по учению более близких к баптизму, предпочитали называться Христианами веры евангельской — ХВЕ или Христианами евангельской веры — ХЕВ, в настоящий момент это название является составной частью названия конфессий данного направления на территории СНГ.
 • Letniční hnutí či pentekostalismus v rámci evangelikálního křesťanství zastává zvláštní důraz na přímou osobní zkušenost s Bohem prostřednictvím křtu Duchem Svatým, jak ji ukazuje biblický záznam dne Letnic. Letniční hnutí je podobné charismatickému hnutí, vzniklo však dříve a oddělilo se od tradičních církví. Charismatičtí křesťané přinejmenším v raných počátcích svého hnutí měli sklon zůstávat v církvích, do kterých patřili.
 • ペンテコステ派(ペンテコステは)は、キリスト教のプロテスタント教会のうち、メソジスト、ホーリネス教会のなかから1900年頃にアメリカで始まった聖霊運動、つまりペンテコステ運動(Pentecostalism)からうまれた教団、教派の総称ないし俗称。この教派、教団に属する教会をペンテコステ教会という。韓国の牧師・趙鏞基(チョー・ヨンギ)の純福音派もこの流れに属する。
 • Pentecostalism or Classical Pentecostalism is a renewal movement within Christianity that places special emphasis on a direct personal experience of God through the baptism with the Holy Spirit. The term Pentecostal is derived from Pentecost, the Greek name for the Jewish Feast of Weeks.
 • Pentekostalismoa 1886ean Estatu Batuetan sortutako mugimendu protestante fundamentalista da.Pentekostalismoaren arabera, kristau guztiek Espiritu Santuarekin bataio-esperientzia berezi bat bizi eta pentekostalismora bihur daitezke.
 • A pünkösdi-karizmatikus mozgalom, pünkösdi mozgalom vagy pünkösdizmus napjainkban a fejlődő országok legdinamikusabban növekvő keresztény mozgalma, megújulási célú irányzata. Ezzel szemben Nyugat-Európában és különösen Észak-Amerikában, az elmúlt két évtizedben gyülekezeteikből folyamatos visszaszivárgás indult meg az evangélikál és a tradicionális egyházak felé.A mozgalom követői fontosnak tartják az Istennel való közvetlen és személyes megtapasztalásokat, élményeket.
 • De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen.
 • El pentecostalismo o Movimiento Pentecostal corresponde al conjunto de iglesias y organizaciones cristianas que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Este movimiento carece de un dirigente mundial debido a las diferentes creencias y opiniones sobre doctrinas, prácticas y liturgia que hay entre las distintas organizaciones existentes.
 • El moviment pentecostal o el pentecostalisme és una denominació cristiana protestant que va sorgir al començament del segle XX als Estats Units i que dóna un fort èmfasi als dons de l'Esperit Sant, especialment al do de llengües.Teològicament, les denominacions pentecostals creuen en la doctrina protestant evangèlica, en la confiabilitat i autoritat de la Bíblia i en la necessitat de la conversió o nou naixement. Els pentecostals, però, fan més èmfasi en l'experiència espiritual personal.
 • Pentakostalizm, Protestan kiliselerin Hristiyan grup. Pantkot günü İncil'e göre Rûh-ul Kuds, inananların ağzından bütün dillerde konuşmaya başladığı inancı üzerine Rûh-ul Kudus'a büyük önem verir. Âyinlerinde belli şekillere bağlanmayı iyi görmez ve cemaate Rûh-ul Kudus'ün gelişini engelleyebileceğini ileri sürerler.
 • Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie, charakteryzujący się wyjątkowym naciskiem na znaczenie darów Ducha Świętego, w tym prorokowania, uzdrawiania chorych (np. przez nałożenie rąk i modlitwę), glosolalii, o których wspomniano w rozdziale 12 Pierwszego Listu do Koryntian. Zaistniał w 1901 r.
 • Pentecostalismo é um movimento de renovação de dentro do cristianismo, que coloca ênfase especial em uma experiência direta e pessoal de Deus através do Batismo no Espírito Santo. O termo Pentecostal é derivado Pentecostes, um termo grego que descreve a festa judaica das semanas. Para os cristãos, este evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito no Livro de Atos, Capítulo 2.
 • Gereja Pentakosta atau Pentakostalisme (aliran Pentakosta; bahasa Inggris: Pentecostalism) - yang di Indonesia sering disebut juga Pantekosta - adalah sebuah gerakan di kalangan Protestanisme yang sangat menekankan peranan karunia-karunia Roh Kudus. Aliran ini sangat mirip dengan gerakan Karismatik, namun gerakannya muncul lebih awal dan terpisah dari gereja arus utama.
 • Die Pfingstbewegung ist eine weltweite christliche Bewegung, die im Laufe ihres Bestehens zahlreiche Denominationen hervorbrachte und gleichzeitig innerhalb der traditionellen Kirchen und Freikirchen – etwa in Gestalt der sogenannten Charismatischen Bewegung – eine bedeutende Wirksamkeit entfaltete. Für alle Richtungen der Pfingstbewegung hat, was Lehre und Glaubenspraxis angeht, das Werk des Heiligen Geistes eine zentrale Bedeutung.
 • Петдесятничеството е движение в Християнството, което акцентира върху личния контакт с Бога, посредством кръщение със Светия Дух. Името Петдесятничество идва от Петдесетница (гръцки термин, описващ еврейски празник на седмиците). За християните този случай описва слизането на Светия дух върху последователите на Исус Христос (Деяния на Апостолите, гл.2) и петдесятните вярват, че чрез това кръщение в Светия Дух християните се доближават до духовната мощ, поклонението и учението на ранната църква.
rdfs:label
 • Pentecôtisme
 • Gereja Pentakosta
 • Letniční hnutí
 • Pentakostalizm
 • Pentecostalism
 • Pentecostalisme
 • Pentecostalismo
 • Pentecostalismo
 • Pentecostalismo
 • Pentekostalismo
 • Pentekostalizm
 • Pfingstbewegung
 • Pinksterbeweging
 • Pünkösdi-karizmatikus mozgalom
 • Петдесятничество
 • Пятидесятники
 • ペンテコステ派
 • 오순절교회
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:religion of
is dbpedia-owl:religiousOrder of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:courant of
is prop-fr:culte of
is prop-fr:religion of
is foaf:primaryTopic of