Les trains Pendolino sont des rames automotrices pendulaires conçues, mises au point et construites par la société italienne Fiat Ferroviaria (rachetée en 2000 par Alstom), capables de rouler sur des voies normales à des vitesses supérieures de 30 à 35 % par rapport aux autres convois. Le système de pendulation est de type actif car l'inclinaison de la rame est programmée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les trains Pendolino sont des rames automotrices pendulaires conçues, mises au point et construites par la société italienne Fiat Ferroviaria (rachetée en 2000 par Alstom), capables de rouler sur des voies normales à des vitesses supérieures de 30 à 35 % par rapport aux autres convois. Le système de pendulation est de type actif car l'inclinaison de la rame est programmée.
 • Pendolino (from Italian pendolo [ˈpɛndolo] "pendulum", and -ino, a diminutive suffix) is an Italian family of tilting trains used in Italy, Spain, Portugal, Slovenia, Finland, Russian Federation, the Czech Republic, the United Kingdom, Slovakia, Switzerland, China and shortly in Romania and Poland. Based on the design of the Italian ETR 401 and the British Advanced Passenger Train, it was further developed and manufactured by Fiat Ferroviaria, which was taken over by Alstom in 2000.The idea of a tilting train became popular in the 1960s and 1970s when various rail operators, impressed by the high-speed rail services being introduced in France and Japan, wondered how they could similarly speed up travel without building a dedicated parallel rail network (as those two countries were doing). By tilting, the train could go around curves designed for slower trains at higher speeds without causing undue discomfort to passengers.
 • A Pendolino egy olasz tervezésű nagysebességű villamos motorvonat, melyet a Fiat Ferroviaria fejlesztett ki. A régi építésű vonalakra tervezték, ahol a sebességet csak speciális technika segítségével lehetett hatékonyan növelni. A Pendolinók kocsiszekrénye önműködően bedől az ívekben, ezáltal 25%-kal növelni tudták sebességüket.A Pendolino a Fiat védett márkaneve, Európa számos országában közlekedő kizárólag ilyen felépítésű motorvonatokat jelöl. Az olasz vasutak legújabb fejlesztésű ETR 500-as motorvonata már nem Pendolino típusú.
 • Пендолино (от италиански pendolo ˈpɛndolo "махало", и -ino, умалителен суфикс) e италианско семейство от накланящи се влакове, използвани в Италия, Испания, Португалия, Словения, Финландия, Руската федерация, Чехия, Великобритания, Швейцария, Китай и за кратко в Румъния и Полша. Базиран на дизайна на италианското ETR 401 и британския модерен пътнически влак, този влак е разработен допълнително и произвеждан от Фиат Феровиария, компания, която впоследствие е закупена от Алстом през 2002. Идеята за накланящите се при движение влакове става популярна на Запад през 60-те и 70-те, когато различни оператори на железници са впечатлени от високоскоростните влакове, реализирани във Франция и Япония, чудейки се как по подобен начин да увеличат скоростта на пътуването, без да е необходимо да се построява специална паралелна железопътна мрежа (каквато е била всъщност практиката в тези две страни). С накланянето, влакът може да преминава през кривини, предназначени за по-бавни влакове, при по-високи скорости, без да причинява дискомфорт на пътниците.
 • 펜돌리노(Pendolino, 진자를 뜻하는 이탈리아어 pendolo에 축소접미사 -ino를 덧붙인 이름)는 이탈리아에서 제작되어 영국, 핀란드, 스페인, 포르투갈 등 여러 나라에서 운행하고 있는 틸팅 열차이다. 과거 피아트 페로비아리아에서 생산하였으며, 알스톰에서 피아트를 인수한 후에는 알스톰에서 생산된다.틸팅 열차라는 개념은 1960~1970년대에 처음 탄생하였다. 프랑스와 일본처럼 고속 신선을 별도로 건설하지 않고 기존선의 고속화를 달성하기 위한 방법으로 시도되었다. 곡선 구간에서 승객들이 인지하지 못할 정도로 열차를 기울여 감속 없이 통과하는 것이다.
 • Pendolino (von italienisch pèndolo = Pendel) ist der Markenname für Triebzüge mit auf mehrere Wagen verteiltem elektrischem Antrieb und aktiver Neigetechnik nach dem System der ehemaligen Eisenbahnabteilung von Fiat in Savigliano, die heute zum Alstom-Konzern gehört. Die Neigetechnik ermöglicht es den Zügen, in Kurven schneller zu fahren als herkömmliche Züge. Die von Fiat entwickelte Neigetechnik „TILTRONIX“ arbeitet elektro-hydraulisch.Die erste Pendolino-Generation ist der ETR 401, die zweite Generation vertritt alleine der ETR 450, die dritte Generation stellt der ETR 460 dar und die von diesem abgeleiteten Varianten ETR 470 für die Schweiz, der Dreisystemversion ETR 480 und ETR 485 sowie die Versionen für die Tschechische und die Finnische Eisenbahngesellschaft. Die Zählung der Generationen ist von dem Hersteller der Züge übernommen, der ETR 600/610 als die vierte Generation bezeichnet.ETR ist die Abkürzung von „ElettroTreno Rapido“ oder „Elektrischer Schnellzug“.Im Volksmund werden auch Neigetechnikzüge, die nicht von Fiat stammen, als „Pendolinos“ bezeichnet (siehe Abschnitt unten).
 • Il Pendolino è il progetto brevettato dalla FIAT Ferroviaria di treno ad assetto variabile, in grado di percorrere normali tratte ferroviarie a una velocità del 25-35% superiore rispetto a quella dei convogli tradizionali, grazie a specifiche apparecchiature che inclinano la cassa verso l’interno delle curve. L'assetto variabile del Pendolino è di tipo attivo, in quanto l’inclinazione è prodotta dall’azione di specifici attuatori.
 • Pendolino (en italià significa "pendulito") és el nom d'una família de trens d'alta velocitat. Els Pendolino han estat desenvolupats per la firma Fiat Ferroviària (actualment Alstom) de Savigliano.Els hi denomina així pel funcionament "basculant" o pendular que permet als trens inclinar en les corbes cap al costat intern de les mateixes, de manera que es limita la força centrífuga cap al costat contrari (el de fora), disminuint també la possibilitat de descarrilar inclusivament amb una velocitat major. La inclinació màxima de 8 graus (10 graus en els ETR 401) permet desenvolupar velocitats superiors fins a un 30% respecte dels trens que no tenen aquest sistema, compensant l'acceleració centrífuga 1,35 m/s ².El nom Pendolino és una marca registrada i identifica a tots els trens basculants fabricats per Fiat Ferroviària.Els Pendolino circulen en Itàlia amb les sigles ETR 401 (amb colors blanc i verd), ETR 450, ETR 460 i ETR 480 (amb colors blanc i vermell), i ETR 470 (amb colors blanc i blau). Aquests últims utilitzats per la societat Cisalpino.Van ser pensats per augmentar la velocitat màxima en traçats ferroviaris més o menys tortuosos sense necessitat de modificar la geometria de les vies. Els ETR 480 seran progressivament dotats d'equips elèctrics politensión (25 kV, 50 Hz) per poder utilitzar les noves línies d'alta velocitat Itàlia nes.És estrany veure actualment a Itàlia trens Pendolino (excepte els exemplars de la sèrie 470/480) amb el sistema basculant funcionant a causa del cost i de la dificultat de manteniment dels giróscopos.A partir de la construcció a Itàlia de noves línies d'alta velocitat la nova generació de trens d'alta velocitat (ETR 500) no són basculants.La major part dels trens Pendolino i els ETR 500 efectuen els serveis que comercialment s'anomenen Eurostar Itàlia.Actualment circulen trens Pendolino a Alemanya, Suïssa, Finlàndia, Itàlia, Espanya (trens Alaris S/490 i Renfe Avant S/104), Anglaterra, Portugal, República Txeca i Eslovènia. A més es troba en fase de preparació una versió per Xina.
 • Pendolino/Пендолино — торговая марка, объединяющая серию скоростных и высокоскоростных электропоездов, производимых компанией Alstom на заводах в городе Савильяно в Италии и Уошвуд-Хите (Великобритания). Особенностью серии являются вагоны с наклоняемыми в повороте кузовами. Электропоезда используются в Италии (оператор Eurostar Italia), Испании, Португалии, Словении, Финляндии (оператор Suomen Valtion Rautatiet (VR)), России, Чехии, Словакии, Великобритании, Швейцарии, Китае планируется введение в эксплуатацию в Румынии, Украине и Польше.
 • Pendolino (do italiano, diminutivo de pendolo, que significa "pêndulo") é a marca de uma série de comboios de alta velocidade com tecnologia pendular, desenvolvidos e fabricados pela Fiat Ferroviaria. São usados na Eslovénia, Finlândia, Itália, Portugal, República Checa, Reino Unido e Suíça.A ideia de um comboio que inclinava tornou-se popular nas décadas de 1960 e 70, quando vários operadores ferroviários, impressionados pelos comboios de alta velocidade introduzidos na França (TGV) e Japão (Shinkansen), quiseram ter uma velocidade similar sem ter de construir uma linha paralela dedicada (tal como estes países estavam a fazer). Ao inclinar, o combóio podia fazer as curvas desenhadas para os comboios mais convencionais e mais lentos a velocidades superiores e sem causar desconforto aos passageiros.
 • Pendolino (z wł. „wahadełko”) - rodzina włoskich elektrycznych zespołów trakcyjnych wysokich prędkości, o prędkościach maksymalnych od 200 do 250 km/h, w większości przypadków posiadających wychylne nadwozie. Początkowo produkowane przez Fiat Ferroviaria, a później przez Alstom, który przejął Fiat Ferroviaria. Eksploatowane w wielu krajach Europy oraz Chinach.
 • De Pendolino is een kantelbaktrein die ontwikkeld en gebouwd werd door Fiat Ferroviaria. In 2000 werd Fiat Ferroviaria, onderdeel van Fiat, overgenomen door Alstom.
 • Pendolino (en italiano significa "pendulito") es el nombre de una familia de trenes de alta velocidad. Los Pendolino han sido desarrollados por la firma Fiat Ferroviaria (actualmente Alstom) de Savigliano.Se los denomina así por el funcionamiento “basculante” o pendular que permite a los trenes inclinarse en las curvas hacia el lado interno de las mismas, con lo que se limita la fuerza centrífuga hacia el lado contrario (el de afuera), disminuyendo también la posibilidad de descarrilar inclusive con una velocidad mayor. La inclinación máxima de 8 grados (10 grados en los ETR 401) permite desarrollar velocidades superiores hasta un 30% respecto de los trenes que no poseen este sistema, compensando la aceleración centrífuga 1,35 m/s².El nombre Pendolino es una marca registrada e identifica a todos los trenes basculantes fabricados por Fiat Ferroviaria.Los Pendolino circulan en Italia con las siglas ETR 401 (con colores blanco y verde), ETR 450, ETR 460 y ETR 480 (con colores blanco y rojo), y ETR 470 (con colores blanco y azul). Estos últimos utilizados por la sociedad Cisalpino.Fueron pensados para aumentar la velocidad máxima en trazados ferroviarios más o menos tortuosos sin necesidad de modificar la geometría de las vías. Los ETR 480 serán progresivamente dotados de equipos eléctricos politensión (25 kV, 50 Hz) para poder utilizar las nuevas líneas de alta velocidad italianas.Es raro ver actualmente en Italia trenes Pendolino (excepto los ejemplares de la serie 470/480) con el sistema basculante funcionando a causa del costo y de la dificultad de mantenimiento de los giróscopos.A partir de la construcción en Italia de nuevas líneas de alta velocidad la nueva generación de trenes de alta velocidad (ETR 500) no son basculantes.La mayor parte de los trenes Pendolino y los ETR 500 efectúan los servicios que comercialmente se denominan Eurostar Italia.Actualmente circulan trenes Pendolino en Alemania, Suiza, Finlandia, Italia, España (trenes Alaris S/490 y Renfe Avant S/104), Inglaterra, Portugal, República Checa y Eslovenia. Además se encuentra en fase de preparación una versión para China.
 • Pendolino (v překladu kyvadélko) je obchodní označení elektrických vlakových jednotek s aktivním naklápěním vozové skříně od výrobce Fiat Ferroviaria, patřícího dnes ke skupině Alstom. Díky naklápění mohou projíždět oblouky (samozřejmě s ohledem na celkový stav tratě) až o 30 % vyšší rychlostí oproti vlakům bez naklápění. Maximální rychlost těchto vlaků bývá nižší než u vysokorychlostních jednotek – kolem 250 km/h. To je dáno především jejich účelem – zvýšení cestovní rychlosti na stávajících tratích.
 • ペンドリーノ(Pendolino)とはイタリアの高速列車のうち車体傾斜式電車による列車を指す通称。イタリア語で振り子を意味するpendoloの派生語。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 89610 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 68 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110238211 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les trains Pendolino sont des rames automotrices pendulaires conçues, mises au point et construites par la société italienne Fiat Ferroviaria (rachetée en 2000 par Alstom), capables de rouler sur des voies normales à des vitesses supérieures de 30 à 35 % par rapport aux autres convois. Le système de pendulation est de type actif car l'inclinaison de la rame est programmée.
 • 펜돌리노(Pendolino, 진자를 뜻하는 이탈리아어 pendolo에 축소접미사 -ino를 덧붙인 이름)는 이탈리아에서 제작되어 영국, 핀란드, 스페인, 포르투갈 등 여러 나라에서 운행하고 있는 틸팅 열차이다. 과거 피아트 페로비아리아에서 생산하였으며, 알스톰에서 피아트를 인수한 후에는 알스톰에서 생산된다.틸팅 열차라는 개념은 1960~1970년대에 처음 탄생하였다. 프랑스와 일본처럼 고속 신선을 별도로 건설하지 않고 기존선의 고속화를 달성하기 위한 방법으로 시도되었다. 곡선 구간에서 승객들이 인지하지 못할 정도로 열차를 기울여 감속 없이 통과하는 것이다.
 • Il Pendolino è il progetto brevettato dalla FIAT Ferroviaria di treno ad assetto variabile, in grado di percorrere normali tratte ferroviarie a una velocità del 25-35% superiore rispetto a quella dei convogli tradizionali, grazie a specifiche apparecchiature che inclinano la cassa verso l’interno delle curve. L'assetto variabile del Pendolino è di tipo attivo, in quanto l’inclinazione è prodotta dall’azione di specifici attuatori.
 • Pendolino (z wł. „wahadełko”) - rodzina włoskich elektrycznych zespołów trakcyjnych wysokich prędkości, o prędkościach maksymalnych od 200 do 250 km/h, w większości przypadków posiadających wychylne nadwozie. Początkowo produkowane przez Fiat Ferroviaria, a później przez Alstom, który przejął Fiat Ferroviaria. Eksploatowane w wielu krajach Europy oraz Chinach.
 • De Pendolino is een kantelbaktrein die ontwikkeld en gebouwd werd door Fiat Ferroviaria. In 2000 werd Fiat Ferroviaria, onderdeel van Fiat, overgenomen door Alstom.
 • ペンドリーノ(Pendolino)とはイタリアの高速列車のうち車体傾斜式電車による列車を指す通称。イタリア語で振り子を意味するpendoloの派生語。
 • Pendolino (do italiano, diminutivo de pendolo, que significa "pêndulo") é a marca de uma série de comboios de alta velocidade com tecnologia pendular, desenvolvidos e fabricados pela Fiat Ferroviaria.
 • Pendolino/Пендолино — торговая марка, объединяющая серию скоростных и высокоскоростных электропоездов, производимых компанией Alstom на заводах в городе Савильяно в Италии и Уошвуд-Хите (Великобритания). Особенностью серии являются вагоны с наклоняемыми в повороте кузовами.
 • Pendolino (v překladu kyvadélko) je obchodní označení elektrických vlakových jednotek s aktivním naklápěním vozové skříně od výrobce Fiat Ferroviaria, patřícího dnes ke skupině Alstom. Díky naklápění mohou projíždět oblouky (samozřejmě s ohledem na celkový stav tratě) až o 30 % vyšší rychlostí oproti vlakům bez naklápění. Maximální rychlost těchto vlaků bývá nižší než u vysokorychlostních jednotek – kolem 250 km/h.
 • Pendolino (von italienisch pèndolo = Pendel) ist der Markenname für Triebzüge mit auf mehrere Wagen verteiltem elektrischem Antrieb und aktiver Neigetechnik nach dem System der ehemaligen Eisenbahnabteilung von Fiat in Savigliano, die heute zum Alstom-Konzern gehört. Die Neigetechnik ermöglicht es den Zügen, in Kurven schneller zu fahren als herkömmliche Züge.
 • A Pendolino egy olasz tervezésű nagysebességű villamos motorvonat, melyet a Fiat Ferroviaria fejlesztett ki. A régi építésű vonalakra tervezték, ahol a sebességet csak speciális technika segítségével lehetett hatékonyan növelni. A Pendolinók kocsiszekrénye önműködően bedől az ívekben, ezáltal 25%-kal növelni tudták sebességüket.A Pendolino a Fiat védett márkaneve, Európa számos országában közlekedő kizárólag ilyen felépítésű motorvonatokat jelöl.
 • Pendolino (from Italian pendolo [ˈpɛndolo] "pendulum", and -ino, a diminutive suffix) is an Italian family of tilting trains used in Italy, Spain, Portugal, Slovenia, Finland, Russian Federation, the Czech Republic, the United Kingdom, Slovakia, Switzerland, China and shortly in Romania and Poland.
 • Pendolino (en italià significa "pendulito") és el nom d'una família de trens d'alta velocitat.
 • Pendolino (en italiano significa "pendulito") es el nombre de una familia de trenes de alta velocidad.
 • Пендолино (от италиански pendolo ˈpɛndolo "махало", и -ino, умалителен суфикс) e италианско семейство от накланящи се влакове, използвани в Италия, Испания, Португалия, Словения, Финландия, Руската федерация, Чехия, Великобритания, Швейцария, Китай и за кратко в Румъния и Полша. Базиран на дизайна на италианското ETR 401 и британския модерен пътнически влак, този влак е разработен допълнително и произвеждан от Фиат Феровиария, компания, която впоследствие е закупена от Алстом през 2002.
rdfs:label
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Pendolino
 • Пендолино
 • Пендолино
 • ペンドリーノ
 • 펜돌리노
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:surnom of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of