Le titre de patriarche est donné dans certaines Églises chrétiennes, dont l'Église catholique, les Églises orthodoxes et les Églises orientales. L'autorité suprême d'une Église autonome est souvent désigné sous le titre de patriarche. Certaines Églises orientales utilisent aussi le titre de catholicos.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le titre de patriarche est donné dans certaines Églises chrétiennes, dont l'Église catholique, les Églises orthodoxes et les Églises orientales. L'autorité suprême d'une Église autonome est souvent désigné sous le titre de patriarche. Certaines Églises orientales utilisent aussi le titre de catholicos. Le terme provient du grec ancien πατριάρχης patriarkhês, qui signifie « chef de famille ».Dans l'Église catholique, les patriarcats couvraient l'Empire romain, alors que les catholicos désignaient leur équivalent dans des territoires hors de l'empire, tels par exemples l'Arménie ou la Chaldée (située à l'intérieur de l'actuel Irak) notamment. On parle aussi de « patriarche mineur ».
 • Un Patriarca es el obispo que preside una sede, en principio de fundación apostólica, o una parte de ella que practica un determinado rito. Este título es utilizado por varias denominaciones cristianas, entre ellas las Iglesias Ortodoxas, la Iglesia Católica, la Iglesia Copta, las antiguas Iglesias orientales, la Iglesia Husita y la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en las que los obispos de mayor rango han sido denominados patriarcas, a excepción de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la cual este título se utiliza para designar otro oficio dentro del Sacerdocio de Melquisedec.
 • Патриарх (на гръцки πατριάρχης; от πατήρ - ‚баща‘/‚отец‘ и αρχης - ‚първенец‘, ‚вожд‘) е титла в Библията: патриарх Давид (Деяния 2,29), патриарх Авраам (Послание до евреите 7,4). Най-често като патриарси се споменават тримата праотци Исаак, Авраам и Иаков, от които произхождат началниците на 12-те Израилеви колена: "...а Исаак роди Иакова, Иаков пък - дванайсетте патриарси" (Деяния 7,9). Тези дванайсет патриарси, синове на Иаков, са според Първа книга Мойсеева - Битие 35,22-26: "Синове от Лия: първенецът на Иакова Рувим, след него Симеон, Левий, Иуда, Исахар и Завулон. Синове от Рахил: Иосиф и Вениамин. Синове от Вала, Рахилина слугиня: Дан и Нефталим. Синове от Зелфа, Лиина слугиня: Гад и Асир." Званието „патриарх“ е най-висшето за настоятел на православна църква и е установено на Халкидонския църковен събор през 451. Там се определя пентархията. Петте главни църкви са „старите църкви“ и те са подредени по ранг така: Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим. И след разделянето на християнската църква при Великата схизма от 1054 г., титлата партиарх остава в йерархията на християнската църква - в Източната „патриарх“, в Западната „папа“.По време на Византийската империя начело на православните автокефални църкви са стоели четирима патриарси: Константинополския, Александрийския, Антиохийския и Йерусалимския. Патриарси се наричат и главите на някои други християнски църкви, например на Яковитската църква, както и някои католически епископи, например тези на Венеция.
 • Originally, a patriarch was a man who exercised autocratic authority as a pater familias over an extended family. The system of such rule of families by senior males is termed patriarchy. This is a Greek word, a compound of πατριά (patria), "lineage, progeny", esp. by the father's side (which derives from the word πατήρ – patēr meaning "father") and ἄρχων (archon) meaning "leader", "chief", "ruler", "king", etc.Abraham, Isaac, and Jacob are referred to as the three patriarchs of the people of Israel, and the period during which they lived is termed the Patriarchal Age. It originally acquired its religious meaning in the Septuagint version of the Bible.Today, the word has acquired specific ecclesiastical meanings. In particular, the highest-ranking bishops in Eastern Orthodoxy, Oriental Orthodoxy, the Catholic Church (above Major Archbishop and Primate), and the Assyrian Church of the East are termed Patriarchs (and in certain cases also popes). The office and ecclesiastical circumscription (comprising one or more provinces, though outside his own (arch)diocese he is often without enforceable jurisdiction) of such a Patriarch is termed a Patriarchate. Historically, a Patriarch may often be the logical choice to act as Ethnarch, representing the community that is identified with his religious confession within a state or empire of a different creed (as Christians within the Ottoman Empire).
 • Der Patriarch ist in der Spätantike und heute ein Kirchenoberhaupt mit Jurisdiktionshoheit.
 • A pátriárka szó görög eredetű, a „πάτερ” (pater, apa) és „άρχων” (arkhón, főnök, vezető, uralkodó) szavak összetétele. Eredetileg (a római jogban) a patriarcha az a férfi volt, aki a nagycsalád vezetőjeként korlátlan hatalommal rendelkezett az adott család fölött (pater familias). Az ilyen – a rangidős férfi vezette – rendszert hívják patriarchátusnak. A pátriárka az Ószövetségben: Ábrahám, Izsák és Jákob a zsidóság három pátriárkája és így a kor, amelyben éltek: a patriarchális kor másképpen a pátriárkák kora (1Móz. 11:27-12:4).A pátriárka egyházi szóhasználatban püspököt – pontosabban az egyházmegyei székvárosban (metropolisban) székelő püspököt – jelent, aki fokozatosan püspöktársai fölé emelkedett és metropolita hatóságot nyert. A katolikus egyház, az ortodox egyházak és az ókeleti egyházak legfőbb püspökét is hagyományosan pátriárkának, a tisztséget, illetve a felügyelt egyházmegyét pedig patriarchátusnak nevezik. Szintén pátriárka volt a keresztény közösség természetes vezetője egy más vallású ország területén (például az Oszmán Birodalomban).Eredetileg a kereszténységben öt pátriárka volt: római (ez egyenlő a pápával) konstantinápolyi (Isztambul a város mai neve, de az egyházban még a régi névvel hivatkoznak rá) alexandriai antiochiai jeruzsálemi A nyugati latin rítusú katolikus egyházban a római pápán kívül külön pátriárka méltóság nem fejlődött ki, de egyes püspökök vagy érsekek (például a velencei) elnyerhették ezt a címet („kisebb pátriárkák”). A Rómához tartozó keleti katolikus részegyházakban és az ortodox egyházakban ellenben valóságos pátriárkák vannak. Az ortodox egyházaknál az eredeti négy méltóság mára kilenc ortodox patriarchátusra bővült. A patriarchátusok autonóm közösségek, rangban egyenlőek egymással, habár a konstantinápolyi pátriárka, mint a Birodalmi Város vezetője, „egyenlőbb az egyenlőknél”.
 • 総主教(そうしゅきょう、ギリシア語: Πατριάρχης, ロシア語・ブルガリア語: Патриарх, 英語: Patriarch)は、東方教会(正教会、東方諸教会)における最高位聖職者であり、主教品の最上位。正教会においては特定の独立正教会の首座主教に付与される称号(首座主教であっても総主教ではない主教が正教会には居る)。総主教の管轄する教区・教会・事務局・総主教邸は総主教庁(英語: Patriarchate)と呼ばれる。正教会の聖職者システムと位階の名称等については神品・教衆を参照
 • Патриа́рх (греч. Πατριάρχης, от греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть») — титул предстоятеля автокефальной православной Церкви в ряде Поместных Церквей. Также титул старшего епископа в некоторых иных Церквях.Исторически, до Великого раскола, присваивался шести епископам Вселенской Церкви (Римскому, Константинопольскому, Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому и Болгарскому), которые обладали правами высшей церковно-правительственной юрисдикции в возглавляемых ими церквах. В любой автокефальной церкви Патриарх избирается Поместным собором или Архиерейским собором.
 • De term patriarch (Grieks:πατήρ, pater; "vader" en ἄρχων archon; "leider" of "heerser") wordt zowel in het jodendom als het christendom gebruikt ter aanduiding van een geestelijke leider of een geestelijke vader. In het oosterse kerken worden bepaalde kerkleiders "patriarch" genoemd. De term patriarch gebruikt men ook voor een oude wijze man.
 • Pada awal mulanya, seorang patriark adalah seorang pria yang bertindak sebagai kepala keluarga dalam sebuah keluarga besar. Sistem dimana keluarga dipimpin oleh seorang pria yang dianggap senior disebut patriarki. Kata patriark berasal dari Bahasa Yunani, gabungan dari kata πάτερ yang berarti bapak dan kata άρχων yang berarti pemimpin, pemerintah, atau raja. Abraham, Ishak, dan Yakub dikenal sebagai tiga patriark Bangsa Yahudi, dan masa dimana mereka hidup disebut Zaman Para Patriark.
 • Patriarcha, řecky πατριάρχης (patriarchés), je představitel patriarchátu (řecky πατριαρχία). Označení je složeno ze slov πατήρ (patér) otec a αρχή (arché) počátek, vláda.Patriarcha byl na základě původní definice (patriarcha je mužský člen rodiny či klanu, jenž požívá nejvyšší autority) v židovství, křesťanství a islámu jeden z biblických praotců (Abrahám, Izák, Jákob). Později začalo být v křesťanství pojem patriarchát používán pro partikulární církve založené apoštolem: Řím, Antiochie, Alexandrie, Konstantinopol a Jeruzalém.Postupem doby byl tento titul udělován i jiným biskupstvím. V církvích sjednocených s Římem je to titul současného hlavního představitele této církve (např. Arménská katolická církev). To platí i pro některé nekatolické církve, např. nejvyšší představitel Církve československé husitské je patriarcha. V současné době tedy patriarchát znamená jednotku územního členění větší než církevní provincie. Biskup v jejím čele se nazývá patriarcha. Titul patriarchátu byl udělován také jako čestný, pro mimořádně významné diecéze.V zenovém buddhismu je patriarcha nositelem Buddhova předávaného učení v přímé linii od samotného Buddhy.
 • Patrik, Ortodoks Kilisesileri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Süryani Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopos.Yunanca'sı Πατριάρχης (Patriarchis) olan patrik kelimesi πάτερ pater (Peder) ve άρχων archon (lider) kelimelerinden türemiştir.Patriğin yetkileri sadece kendi patriklik bölgesiyle sınırlıdır. Papa'nın tersine kendi patriklik bölgesi dışında ve bağımsız kiliseler üzerinde karar yetkisi yoktur. Bu bakımdan her ülkenin Ortodoks kilisesi kendi Sinod'unu seçer ve kendi başpiskoposunca idare edilir. Ortodoksluk bu yönüyle Katoliklik'ten farklıdır.
 • No âmbito religioso, o termo patriarca (grego: πατριάρχης, πατήρ, patér, pai + αρχή, arché, primeiro, máximo) refere-se aos primeiros chefes de família no Antigo Testamento. Este título é utilizado em certas Igrejas cristãs para designar algumas autoridades eclesiásticas que têm ascendência jurídica ou honorífica em relação a um território, rito ou igreja particular. A circunscrição eclesiástica do patriarca chama-se patriarcado. Em algumas Igrejas, o patriarca recebe o titulo de católico (Catholikós, e sua circunscrição é o catolicossato (Catholikossato).Este título é utilizado na Igreja Católica no rito latino e nos ritos orientais, bem como nas Igrejas ortodoxas e nas Igrejas não-calcedonianas. Há também uma dignidade similar em alguns países budistas.
 • 총대주교(總大主敎, Patriarch)는 유대인들의 가부장(家父長), 씨족장, 부족장을 의미하는 말에서 나와 4세기부터 기독교에서 쓰이기 시작하였으며 동로마 제국의 황제 유스티니아누스 1세 이후로는 로마, 콘스탄티노폴리스, 알렉산드리아, 안티오키아, 예루살렘 등 5개 주요 교구들의 최고권자를 가리키는 말이 되었다.1054년 교회 대분열 이후 서방교회에서는 총대주교의 중요성이 급격히 감소하였으나 동방 정교회에는 특정 지방 또는 같은 전례가 행해지는 지역의 최고권자로서 총대주교가 건재하고 있으며, 해당 교회에서 사실상 교황에 준하는 권위를 가지고 있다. 이들은 모든 대주교 및 주교의 선출을 확인하고 이들에게 주교 서품을 집행하며, 관하 주교들을 처벌하고 전체 지역의 상소심(上訴審)을 심판하며 수도원을 주교의 관할권으로부터 면속시키는 등 실제적인 재치권(裁治權)을 행사하고 있다.
 • Patriarcha – (gr. πατριάρχης „praojciec”) w Starym Testamencie określenie protoplastów Izraelitów (Abraham, Izaak, Jakub oraz dwunastu synów Jakuba), ale także protoplastów ludzkości, oraz protoplastów rodów, np. Dawid.W późnym chrześcijaństwie hierarcha Kościoła, zwierzchnik metropolitów, rządzący określonym przez prawo kanoniczne patriarchatem. Pięciu kanonicznych patriarchów to patriarcha Rzymu (papież, jednak w 2006 roku papież Benedykt XVI zrezygnował z tytułu patriarchy zachodu), patriarcha Konstantynopola, patriarcha Aleksandrii, patriarcha Antiochii i patriarcha Jerozolimy.
 • Patriarca (dal greco antico πατήρ ἄρχων patèr àrchon, cioè "padre-capo") è un alto titolo tra i vescovi delle Chiese che accettano la successione apostolica, in particolare nella religione ortodossa e cattolica. L'ufficio, la diocesi e il gruppo di diocesi soggette all'autorità del patriarca sono detti Patriarcato e ancora si indicano come patriarcali la diocesi e la chiesa che sono sede del patriarcato e del patriarca.
 • Patriarca (del grec antic πατριά, "descendència [del pare]" i ἄρχων, "cap", "dirigent") era el títol donat antigament als bisbes de les cinc seus més importants de l'imperi romà i donat encara avui als caps de les esglésies orientals i honoríficament a alguns bisbes de l'Església catòlica.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 127037 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17267 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 173 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109553594 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Cyrille V Zaïm
 • Néophyte de Sofia
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:trad
 • Cyril V Zaim
 • Neofit of Bulgaria
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le titre de patriarche est donné dans certaines Églises chrétiennes, dont l'Église catholique, les Églises orthodoxes et les Églises orientales. L'autorité suprême d'une Église autonome est souvent désigné sous le titre de patriarche. Certaines Églises orientales utilisent aussi le titre de catholicos.
 • Der Patriarch ist in der Spätantike und heute ein Kirchenoberhaupt mit Jurisdiktionshoheit.
 • 総主教(そうしゅきょう、ギリシア語: Πατριάρχης, ロシア語・ブルガリア語: Патриарх, 英語: Patriarch)は、東方教会(正教会、東方諸教会)における最高位聖職者であり、主教品の最上位。正教会においては特定の独立正教会の首座主教に付与される称号(首座主教であっても総主教ではない主教が正教会には居る)。総主教の管轄する教区・教会・事務局・総主教邸は総主教庁(英語: Patriarchate)と呼ばれる。正教会の聖職者システムと位階の名称等については神品・教衆を参照
 • De term patriarch (Grieks:πατήρ, pater; "vader" en ἄρχων archon; "leider" of "heerser") wordt zowel in het jodendom als het christendom gebruikt ter aanduiding van een geestelijke leider of een geestelijke vader. In het oosterse kerken worden bepaalde kerkleiders "patriarch" genoemd. De term patriarch gebruikt men ook voor een oude wijze man.
 • Pada awal mulanya, seorang patriark adalah seorang pria yang bertindak sebagai kepala keluarga dalam sebuah keluarga besar. Sistem dimana keluarga dipimpin oleh seorang pria yang dianggap senior disebut patriarki. Kata patriark berasal dari Bahasa Yunani, gabungan dari kata πάτερ yang berarti bapak dan kata άρχων yang berarti pemimpin, pemerintah, atau raja. Abraham, Ishak, dan Yakub dikenal sebagai tiga patriark Bangsa Yahudi, dan masa dimana mereka hidup disebut Zaman Para Patriark.
 • 총대주교(總大主敎, Patriarch)는 유대인들의 가부장(家父長), 씨족장, 부족장을 의미하는 말에서 나와 4세기부터 기독교에서 쓰이기 시작하였으며 동로마 제국의 황제 유스티니아누스 1세 이후로는 로마, 콘스탄티노폴리스, 알렉산드리아, 안티오키아, 예루살렘 등 5개 주요 교구들의 최고권자를 가리키는 말이 되었다.1054년 교회 대분열 이후 서방교회에서는 총대주교의 중요성이 급격히 감소하였으나 동방 정교회에는 특정 지방 또는 같은 전례가 행해지는 지역의 최고권자로서 총대주교가 건재하고 있으며, 해당 교회에서 사실상 교황에 준하는 권위를 가지고 있다. 이들은 모든 대주교 및 주교의 선출을 확인하고 이들에게 주교 서품을 집행하며, 관하 주교들을 처벌하고 전체 지역의 상소심(上訴審)을 심판하며 수도원을 주교의 관할권으로부터 면속시키는 등 실제적인 재치권(裁治權)을 행사하고 있다.
 • Patriarca (dal greco antico πατήρ ἄρχων patèr àrchon, cioè "padre-capo") è un alto titolo tra i vescovi delle Chiese che accettano la successione apostolica, in particolare nella religione ortodossa e cattolica. L'ufficio, la diocesi e il gruppo di diocesi soggette all'autorità del patriarca sono detti Patriarcato e ancora si indicano come patriarcali la diocesi e la chiesa che sono sede del patriarcato e del patriarca.
 • Patriarca (del grec antic πατριά, "descendència [del pare]" i ἄρχων, "cap", "dirigent") era el títol donat antigament als bisbes de les cinc seus més importants de l'imperi romà i donat encara avui als caps de les esglésies orientals i honoríficament a alguns bisbes de l'Església catòlica.
 • A pátriárka szó görög eredetű, a „πάτερ” (pater, apa) és „άρχων” (arkhón, főnök, vezető, uralkodó) szavak összetétele. Eredetileg (a római jogban) a patriarcha az a férfi volt, aki a nagycsalád vezetőjeként korlátlan hatalommal rendelkezett az adott család fölött (pater familias). Az ilyen – a rangidős férfi vezette – rendszert hívják patriarchátusnak.
 • No âmbito religioso, o termo patriarca (grego: πατριάρχης, πατήρ, patér, pai + αρχή, arché, primeiro, máximo) refere-se aos primeiros chefes de família no Antigo Testamento. Este título é utilizado em certas Igrejas cristãs para designar algumas autoridades eclesiásticas que têm ascendência jurídica ou honorífica em relação a um território, rito ou igreja particular. A circunscrição eclesiástica do patriarca chama-se patriarcado.
 • Un Patriarca es el obispo que preside una sede, en principio de fundación apostólica, o una parte de ella que practica un determinado rito.
 • Patriarcha – (gr. πατριάρχης „praojciec”) w Starym Testamencie określenie protoplastów Izraelitów (Abraham, Izaak, Jakub oraz dwunastu synów Jakuba), ale także protoplastów ludzkości, oraz protoplastów rodów, np. Dawid.W późnym chrześcijaństwie hierarcha Kościoła, zwierzchnik metropolitów, rządzący określonym przez prawo kanoniczne patriarchatem.
 • Patriarcha, řecky πατριάρχης (patriarchés), je představitel patriarchátu (řecky πατριαρχία). Označení je složeno ze slov πατήρ (patér) otec a αρχή (arché) počátek, vláda.Patriarcha byl na základě původní definice (patriarcha je mužský člen rodiny či klanu, jenž požívá nejvyšší autority) v židovství, křesťanství a islámu jeden z biblických praotců (Abrahám, Izák, Jákob).
 • Патриа́рх (греч. Πατριάρχης, от греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть») — титул предстоятеля автокефальной православной Церкви в ряде Поместных Церквей.
 • Patrik, Ortodoks Kilisesileri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Süryani Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopos.Yunanca'sı Πατριάρχης (Patriarchis) olan patrik kelimesi πάτερ pater (Peder) ve άρχων archon (lider) kelimelerinden türemiştir.Patriğin yetkileri sadece kendi patriklik bölgesiyle sınırlıdır. Papa'nın tersine kendi patriklik bölgesi dışında ve bağımsız kiliseler üzerinde karar yetkisi yoktur.
 • Патриарх (на гръцки πατριάρχης; от πατήρ - ‚баща‘/‚отец‘ и αρχης - ‚първенец‘, ‚вожд‘) е титла в Библията: патриарх Давид (Деяния 2,29), патриарх Авраам (Послание до евреите 7,4). Най-често като патриарси се споменават тримата праотци Исаак, Авраам и Иаков, от които произхождат началниците на 12-те Израилеви колена: "...а Исаак роди Иакова, Иаков пък - дванайсетте патриарси" (Деяния 7,9).
 • Originally, a patriarch was a man who exercised autocratic authority as a pater familias over an extended family. The system of such rule of families by senior males is termed patriarchy. This is a Greek word, a compound of πατριά (patria), "lineage, progeny", esp.
rdfs:label
 • Patriarche (christianisme)
 • Patriarca
 • Patriarca
 • Patriarca
 • Patriarca (cristianesimo)
 • Patriarch
 • Patriarch
 • Patriarch
 • Patriarcha
 • Patriarchát (územní členění církve)
 • Patriark
 • Patrik
 • Pátriárka
 • Патриарх
 • Патриарх (церковный сан)
 • 総主教
 • 총대주교
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:grandPrieur of
is foaf:primaryTopic of