En arithmétique modulaire, étudier la parité d'un entier, c'est déterminer si cet entier est ou non un multiple de deux. Un entier multiple de deux est un entier pair, les autres sont les entiers impairs.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En arithmétique modulaire, étudier la parité d'un entier, c'est déterminer si cet entier est ou non un multiple de deux. Un entier multiple de deux est un entier pair, les autres sont les entiers impairs.
 • 정수 중에서 2, 4, 6, 8, 10 등과 같이 2로 나누어 떨어지는 수를 짝수(even number)라 하고 그렇지 않은 수 1, 3, 5, 7, 9 등과 같은 수를 홀수(odd number)라 한다. 짝수는 2의 배수이다. 홀수는 2로 나누어 언제나 1이 남는다. 관습적으로 짝수의 집합을, 정수의 집합 이름 Z을 이용하여 2Z이라고 하고, 마찬가지로 홀수의 집합을 2Z+1이라고 한다.
 • Pariteit (uit het Grieks pares, gelijk aan) is een begrip dat in verschillende vakgebieden wordt gebruikt.
 • Eine ganze Zahl heißt gerade, wenn sie ohne Rest durch zwei teilbar ist; andernfalls heißt sie ungerade. Die Menge der ganzen Zahlen wird dadurch in zwei gleichmächtige disjunkte Teilmengen zerlegt. Diese Parität (von lateinisch: paritas „Gleichheit, gleich stark“) ist bei vielen Fragestellungen eine hilfreiche Invariante und zählt zu den wichtigen Hilfsmitteln in der elementaren Zahlentheorie.
 • Parite, matematikte herhangi bir tamsayının çift ya da tek olması durumudur. Onluk sistemde çift sayılar, 2 ile kalansız bölünebilen (2'nin tam katı olan) sayılardır. Tek sayılar ise 2 ile kalansız bölünemeyen (2'nin tam katı olmayan) sayılardır. Örneğin onluk sistemde 4 ve 8 rakamlarının her ikisi de çift olduğu için "aynı pariteye sahip" kabul edilirler. ▪ Çift sayılar kümesi = 2 x Z = {..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ...}. ▪ Tek sayılar kümesi = 2 x Z + 1 = {..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, ...}. 0 sayısı çifttir zira: ▪ 2n + 1 = 0 eşitliğini sağlayacak bir n tamsayısı yoktur. ▪ Birden fazla basamaklı sayıların birler basamağında 0'ın olması, bu sayıların asal çarpanları arasında 2 ve 5'in olduğunu, dolayısıyla çift sayı olduklarını gösterir.
 • Parity is a mathematical term that describes the property of an integer's inclusion in one of two categories: even or odd. An integer is even if it is 'evenly divisible' by two and odd if it is not even. For example, 2 is even because the result of dividing it by itself is 1. By contrast, 3, 5, 7, 21 leave a remainder of 1. Examples of even numbers include −4, 0, 8, and 1734. In particular, zero is an even number. Examples of odd numbers include −5, 3, 9, and 73. Parity does not apply to non-integer numbers. A formal definition of an even number is that it is an integer of the form n = 2k, where k is an integer; it can then be shown that an odd number is an integer of the form n = 2k + 1. This classification applies only to integers, i.e., non-integers like 1/2 or 4.201 are neither even nor odd. The sets of even and odd numbers can be defined as following: Even Odd A number (i.e., integer) expressed in the decimal numeral system is even or odd according to whether its last digit is even or odd.That is, if the last digit is 1, 3, 5, 7, or 9, then it is odd; otherwise it is even. The same idea will work using any even base.In particular, a number expressed in the binary numeral system is odd if its last digit is 1 and even if its last digit is 0.In an odd base, the number is even according to the sum of its digits – it is even if and only if the sum of its digits is even.
 • Чётность в теории чисел — характеристика целого числа, определяющая его способность делиться нацело на два.
 • V matematice je každé celé číslo buď sudé, nebo liché. Pokud je číslo násobkem dvou, je to sudé číslo, jinak je to liché číslo. Sudá čísla jsou tedy např. −4, 0, 12, 76; lichá čísla jsou např. −5, 1, 13, 37. Číslo nula je sudé, neboť je rovno nula-krát dvěma.Vlastnost čísla být sudým anebo lichým se někdy nazývá parita čísla (a může se chápat i jako číselná hodnota zbytku po dělení čísla dvěma, tzn. parita sudého čísla je nula, parita lichého čísla je jedna).Množinu všech sudých čísel lze zapsat jako Sudá = 2Z = { …, −4, −2, 0, 2, 4, … }Množinu všech lichých čísel pak jako Lichá = 2Z + 1 = { …, −3, −1, 1, 3, 5, … }Je vidět, že libovolné sudé číslo je možno vyjádřit ve tvaru 2k, kde k ∈ Z, zatímco libovolné liché číslo je možno vyjádřit jako 2k + 1, opět pro k ∈ Z.
 • 数学における偶奇性(ぐうきせい、英: parity; パリティ)とは、ある対象を偶(ぐう、even)と奇(き、odd)の二属性のいずれか一方に排することである。しばしば、ふたつ(以上)の対象に対して、それらの偶奇性が一致しないことを以って、それらが相異なるということの理由付けとするというような議論に用いられる場合がある。同様の性質を示す概念に「正負」があるが、正負には(しばしば特異なものを表す)零をあわせた三属性とする場合もある。
 • Um número inteiro qualquer é dito par se, ao ser dividido pelo número dois, resulta em um número inteiro, caso contrário esse número é dito ímpar.
 • Всяко цяло число е или четно, или нечетно. Четността на числата се определя по следния начин: ако едно цяло число е точно кратно на 2 (при деление на 2 се получава друго цяло число), числото е четно; останалите цели числа са нечетни.Редицата на четните числа може да бъде записана така: Четни числа = 2Z = {..., −6, −4, −2, 0, 2, 4, 6, ...}.Редицата на нечетните числа може да бъде показана по този начин: Нечетни числа = 2Z + 1 или 2Z - 1 = {..., −5, −3, −1, 1, 3, 5, ...}.На 2 се делят само тези числа, на които последната цифра означава четно число.
 • In matematica, qualsiasi numero intero è o pari o dispari. Se è un multiplo di due, è un numero pari, altrimenti, è un numero dispari. Esempi di numero pari sono: -4, 0, 8 e 70. Esempi di numero dispari sono -5, 1 e 71.L'insieme dei numeri pari può essere scritto come: Pari = 2Z = {..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ...}.L'insieme dei numeri dispari può essere scritto così: Dispari = 2Z + 1 = {..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, ...}.La caratterizzazione di un intero relativa all'essere pari o dispari si dice parità. Essa equivale alla appartenenza ad una delle due classe di resti modulo 2: [0]2 per gli interi pari, [1]2 per i dispari.Un numero espresso con il sistema di numerazione decimale è pari o dispari a seconda che la sua ultima cifra sia pari o dispari. Ovvero, se l'ultima cifra è 1, 3, 5, 7, o 9, è dispari, altrimenti è pari. La stessa idea è valida se si usa una qualsiasi base pari. In particolare, un numero espresso nel sistema di numerazione binario è dispari se l'ultima cifra è 1 e pari se l'ultima cifra è 0; un intero espresso nella base 4 è pari se la sua ultima cifra è 0 o 2, è dispari in caso contrario, cioè se la sua ultima cifra è 1 o 3. In sistemi di numerazione a base dispari, il numero è pari o dispari a seconda della parità delle somma delle sue cifre, ovvero a seconda della sua radice fondamentale.I numeri pari formano un ideale nell'anello degli interi, i numeri dispari invece no. Un intero è pari se è congruente a 0 modulo l'ideale, in altre parole se è congruente a 0 modulo 2, e dispari se è congruente a 1 modulo 2.Tutti i numeri primi sono dispari con una eccezione: il numero primo 2. Tutti i numeri perfetti conosciuti sono pari; non si sa se esistano dei numeri perfetti dispari.La congettura di Goldbach asserisce che qualsiasi numero pari maggiore di 2 può essere rappresentato come una somma di due numeri primi. I calcoli eseguiti con i moderni computer hanno mostrato che questa congettura è vera per interi fino ad almeno 4 × 1014, ma non è ancora stata trovata una dimostrazione generale.
 • A matematikában az egész számok közül páros és páratlan számokat különböztethetünk meg: párosak azok, amelyek oszthatóak 2-vel (más szóval 2 többszörösei), páratlanok, amelyek nem. Páros szám például a −6, a 0 és a 144; páratlan a −3, az 1 és a 23. (A nulla páros, mert a kettő többszöröse: 0×2=0.) Az elnevezés eredete, hogy páros számú dolog párokba rendezhető; páratlan számú esetén mindig marad egy, amelyiknek nincs párja. (Természetesen a párosításnak csak a természetes számok körében van értelme.)Algebrai jelöléssel a páros számok halmaza a 2Z, a páratlanoké a 2Z+1. A páros számok halmaza ideál az egész számok gyűrűjében, a páratlan számok halmaza pedig a páros számok ideálja szerinti másik mellékosztály.Egy szám éppen akkor páros vagy páratlan, ha a páros alapú számrendszerekben az utolsó számjegye az. Ezért például egy szám páros, ha a tízes alapú számrendszerben az utolsó számjegye 0, 2, 4, 6 vagy 8, és páratlan, ha 1, 3, 5, 7 vagy 9.Az egyetlen páros prímszám a 2; minden más prím páratlan. A páratlan prímek két osztályba sorolhatók aszerint, hogy kettővel osztva őket és lefelé kerekítve páros vagy páratlan számot kapunk (más szóval a 4-gyel való maradékuk 1 vagy 3); mindkét osztályba végtelen sok prím esik.Minden ismert tökéletes szám páros; nem ismert, hogy léteznek-e páratlan tökéletes számok.A Goldbach-sejtés szerint minden 2-nél nagyobb páros szám előáll két prímszám összegeként. A sejtést számítógéppel egészen 4·1018-ig igazolták, de nem ismert, hogy általában is igaz-e. A sejtés páratlan számokra vonatkozó változata szerint minden 5-nél nagyobb páratlan szám előáll három prímszám összegeként.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 153915 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7434 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 46 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107561331 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En arithmétique modulaire, étudier la parité d'un entier, c'est déterminer si cet entier est ou non un multiple de deux. Un entier multiple de deux est un entier pair, les autres sont les entiers impairs.
 • 정수 중에서 2, 4, 6, 8, 10 등과 같이 2로 나누어 떨어지는 수를 짝수(even number)라 하고 그렇지 않은 수 1, 3, 5, 7, 9 등과 같은 수를 홀수(odd number)라 한다. 짝수는 2의 배수이다. 홀수는 2로 나누어 언제나 1이 남는다. 관습적으로 짝수의 집합을, 정수의 집합 이름 Z을 이용하여 2Z이라고 하고, 마찬가지로 홀수의 집합을 2Z+1이라고 한다.
 • Pariteit (uit het Grieks pares, gelijk aan) is een begrip dat in verschillende vakgebieden wordt gebruikt.
 • Eine ganze Zahl heißt gerade, wenn sie ohne Rest durch zwei teilbar ist; andernfalls heißt sie ungerade. Die Menge der ganzen Zahlen wird dadurch in zwei gleichmächtige disjunkte Teilmengen zerlegt. Diese Parität (von lateinisch: paritas „Gleichheit, gleich stark“) ist bei vielen Fragestellungen eine hilfreiche Invariante und zählt zu den wichtigen Hilfsmitteln in der elementaren Zahlentheorie.
 • Чётность в теории чисел — характеристика целого числа, определяющая его способность делиться нацело на два.
 • 数学における偶奇性(ぐうきせい、英: parity; パリティ)とは、ある対象を偶(ぐう、even)と奇(き、odd)の二属性のいずれか一方に排することである。しばしば、ふたつ(以上)の対象に対して、それらの偶奇性が一致しないことを以って、それらが相異なるということの理由付けとするというような議論に用いられる場合がある。同様の性質を示す概念に「正負」があるが、正負には(しばしば特異なものを表す)零をあわせた三属性とする場合もある。
 • Um número inteiro qualquer é dito par se, ao ser dividido pelo número dois, resulta em um número inteiro, caso contrário esse número é dito ímpar.
 • Parity is a mathematical term that describes the property of an integer's inclusion in one of two categories: even or odd. An integer is even if it is 'evenly divisible' by two and odd if it is not even. For example, 2 is even because the result of dividing it by itself is 1. By contrast, 3, 5, 7, 21 leave a remainder of 1. Examples of even numbers include −4, 0, 8, and 1734. In particular, zero is an even number. Examples of odd numbers include −5, 3, 9, and 73.
 • Parite, matematikte herhangi bir tamsayının çift ya da tek olması durumudur. Onluk sistemde çift sayılar, 2 ile kalansız bölünebilen (2'nin tam katı olan) sayılardır. Tek sayılar ise 2 ile kalansız bölünemeyen (2'nin tam katı olmayan) sayılardır. Örneğin onluk sistemde 4 ve 8 rakamlarının her ikisi de çift olduğu için "aynı pariteye sahip" kabul edilirler. ▪ Çift sayılar kümesi = 2 x Z = {..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ...}. ▪ Tek sayılar kümesi = 2 x Z + 1 = {..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, ...}.
 • In matematica, qualsiasi numero intero è o pari o dispari. Se è un multiplo di due, è un numero pari, altrimenti, è un numero dispari. Esempi di numero pari sono: -4, 0, 8 e 70.
 • V matematice je každé celé číslo buď sudé, nebo liché. Pokud je číslo násobkem dvou, je to sudé číslo, jinak je to liché číslo. Sudá čísla jsou tedy např. −4, 0, 12, 76; lichá čísla jsou např. −5, 1, 13, 37. Číslo nula je sudé, neboť je rovno nula-krát dvěma.Vlastnost čísla být sudým anebo lichým se někdy nazývá parita čísla (a může se chápat i jako číselná hodnota zbytku po dělení čísla dvěma, tzn.
 • Всяко цяло число е или четно, или нечетно.
 • A matematikában az egész számok közül páros és páratlan számokat különböztethetünk meg: párosak azok, amelyek oszthatóak 2-vel (más szóval 2 többszörösei), páratlanok, amelyek nem. Páros szám például a −6, a 0 és a 144; páratlan a −3, az 1 és a 23. (A nulla páros, mert a kettő többszöröse: 0×2=0.) Az elnevezés eredete, hogy páros számú dolog párokba rendezhető; páratlan számú esetén mindig marad egy, amelyiknek nincs párja.
rdfs:label
 • Parité (arithmétique)
 • Numeri pari e dispari
 • Números pares e impares
 • Números pares e ímpares
 • Pariteit
 • Parity (mathematics)
 • Parität (Mathematik)
 • Parzystość liczb
 • Páros és páratlan számok
 • Sudá a lichá čísla
 • Çift ve tek sayılar
 • Четност
 • Чётные и нечётные числа
 • 偶奇性
 • 홀수와 짝수
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of