Le parasitisme chez les oiseaux est le comportement qu'ont certaines espèces de pondre leurs œufs dans le nid d'autres espèces. Le couple hôte incube l'œuf intrus et nourrit l'oisillon jusqu'à ce qu'il parvienne à maturité. Il s'agit d'une forme particulière de cleptoparasitisme. L'exemple le plus connu est le Coucou gris qui parasite les nids de différentes espèces de passereaux.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le parasitisme chez les oiseaux est le comportement qu'ont certaines espèces de pondre leurs œufs dans le nid d'autres espèces. Le couple hôte incube l'œuf intrus et nourrit l'oisillon jusqu'à ce qu'il parvienne à maturité. Il s'agit d'une forme particulière de cleptoparasitisme. L'exemple le plus connu est le Coucou gris qui parasite les nids de différentes espèces de passereaux. Toutefois, ce comportement s'est développé également chez d'autres familles d'oiseaux, chez les salamandres, les poissons ainsi que chez les insectes.
 • Een broedparasiet is een dier dat zijn eieren in het nest van een andere diersoort legt om zo niet de moeite te hoeven nemen om zijn eigen jongen uit te broeden, te beschermen, te voeden of groot te brengen. In het algemeen komt broedparasitisme voor bij vogels en insecten. Bij vogels toont de parasiet of zijn broed gewoonlijk kenmerken die de gastouders misleiden. Bij insecten is hier vaak geen sprake van, omdat de meeste geparasiteerde soorten niet bij of in hun nest blijven.In het huidige wetenschappelijke spraakgebruik is parasitisme een vorm van symbiose, letterlijk samen leven, waarbij de individuen minstens een deel van hun levenscyclus gezamenlijk doorbrengen. Bij de nestroof die door veel vogelsoorten bedreven wordt, spreken we dus niet van parasitisme.Er worden twee soorten broedparasitisme onderscheiden: interspecifiek parasitisme: tussen soorten,intraspecifiek parasitisme: binnen een soort of tussen zeer nauw verwante soorten die onderling vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen.Bij de intraspecifieke vorm is de aanduiding parasitisme mogelijk niet altijd juist: afhankelijk van omstandigheden kan het ook opgevat worden als een vorm van gemeenschappelijk broeden.
 • Parasitas de ninhada são organismos que usam a estratégia de parasitismo de ninhada, uma espécie de cleptoparasitismo observada entre as aves, os peixes e os insetos, envolvendo a manipulação de um hospedeiro (da mesma ou de outra espécie) para criar as crias do parasita de ninhada.== Notas == Este artigo foi inicialmente traduzido do artigo da Wikipédia em inglês, cujo título é «Brood parasite», especificamente desta versão.
 • Brood parasites are organisms that use the strategy of brood parasitism, a kind of kleptoparasitism found among birds, fish or insects, involving the manipulation and use of host individuals either of the same (intraspecific brood-parasitism) or different species (interspecific brood-parasitism) to raise the young of the brood-parasite. This relieves the parasitic parent from the investment of rearing young or building nests, enabling them to spend more time foraging, producing offspring etc. Additionally, the risk of egg loss to raiders such as raccoons is mitigated, by having distributed the eggs amongst a number of different nests. As this behaviour is damaging to the host, it will often result in an evolutionary arms race between parasite and host.
 • Гнездовой паразитизм — тип клептопаразитизма, которым пользуются некоторые птицы, рыбы и насекомые, заключающийся в манипуляции и использовании другого животного-хозяина, или того же вида (внутривидовой гнездовой паразитизм), или другого (межвидовой) для выращивания потомства животного-паразита.Данная стратегия поведения позволяет паразиту освободиться от необходимости строить гнездо и ухаживать за своим потомством, тратя больше времени на поиски еды и размножение. Принято выделять облигатный и факультативный гнездовой паразитизм.В целом гнездовой паразитизм у различных групп позвоночных и беспозвоночных животных является малораспространенным. При усиленном размножении гнездовых паразитов численность особей вида-хозяина может резко снижаться, что в результате сказывается и на численности самого вида-паразита.
 • Hnízdní parazitismus je termín popisující rozmnožovací strategii některých ptáků, ryb a hmyzu, která spočívá v kladení vajec do cizích hnízd a přenechání péče o mláďata jeho majitelům. Toto chování je v různé míře známo asi u 1 % ptačích druhů. Rozlišujeme příležitostný hnízdní parazitismus (který spočívá v příležitostném nakladení vajec do hnízda vlastního nebo příbuzného druhu a je pozorován u řady druhů, např. u špačka obecného, sýkořice vousaté, vlaštovky obecné, některých kachen etc.) a pravý hnízdní parazitismus, který spočívá v systematickém kladení vajec do hnízd jiného druhu nebo druhů (druh sám o vejce nikdy nepečuje). Tato strategie je běžná u kukaček (takto parazituje téměř polovina ze 130 známých druhů) a dalších druhů (medozvěstky rodu Indicator, snovač kukaččí, vdovky rodu Vidua, kachna kukaččí, peřovec kukaččí, některé včely a další).V některých případech je pravý hnízdní parazitismus rozšířen o schopnost mláděte zabít všechna mláďata náhradních rodičů (kukačka obecná, medozvěstky rodu Indicator), v jiných pak se parazitující druh spokojí s tím, že jeho mláďata jsou k nerozeznání podobná mláďatům hostitele (vdovky rodu Vidua). Často jsou ale nějak zvýhodněna, třeba tím, že se klubou dříve a mají tím pádem šanci dříve zesílit a tudíž získat více potravy, nebo mají výrazněji zbarvený vnitřek zobáku a nápadnější hlas, což má týž účinek (některé kukačky). Vyskytují se i další modifikace – časté je značné přizpůsobení velikosti a zbarvení vajec (kvůli jejich nenápadnosti a často i dimenzím hnízda) a větší ovládání procesu kladení vajec (nutné k jeho správnému načasování). U některých druhů existují populace (resp. poddruhy) s rozdílnou specializací a tudíž i odlišnostmi v příslušných adaptacích (kukačka obecná).Hnízdní parazitismus lze navíc rozdělit na vnitrodruhový (též intraspecifický, častý v případě příležitostného hnízdního parazitismu) a mezidruhový (též interspecifický – méně častý u příležitostného a výlučný u pravého hnízdního parazitismu). Některé druhy, které jsou častou obětí hnízdního parazitismu, si vyvinuly různé strategie, jak se mu bránit. Některé mají např. určitou schopnost rozpoznat přidané vejce a vyhodí ho z hnízda. Další se brání tak, že pokud se vrátí ke snůšce, kterou nechaly bez dozoru, a zaregistrují parazitický druh, snůšku jednoduše opustí. Příkladem je modropláštník nádherný, jenž nevylíhlá mláďata v době inkubace učí specifické melodii, kterou parazitické druhy nejsou schopny reprodukovat.
 • El parasitisme de posta és una estratègia de cria, observada bàsicament entre els ocells, però que també es presenta entre els peixos o els insectes. És una mena de cleptoparasitisme que implica la utilització d'un amfitrió que se ocuparà de portar endavant la cria de l'ocell paràsit. Els pares paràsits, no dedicaran el seu esforç en la construcció del niu ni en la cria dels pollets, el que els permetrà passar més temps a la recerca d'aliment o producció de noves cries. A més, el risc de perdre la posta a mans de predadors es mitiga, al distribuir els ous en més d'un niu diferent. Com que aquest comportament danya l'hoste, sovint es tradueix en una cursa d'armes evolutives entre el paràsit i l'hoste.
 • Los parásitos de puesta son organismos que usan la estrategia de parasitismo de puesta, un tipo de cleptoparasitismo que se encuentra entre las aves, los peces o insectos, involucrando la manipulación y uso de individuos hospederos, tanto de la misma especie (parasitismo de puesta intraespecífico) o de otra especie (parasitismo de puesta interespecífico) para criar la descendencia del parásito de puesta. Esto libera a los progenitores parásitos de la inversión de cría de los jóvenes o de la construcción del nido, permitiéndoles pasar más tiempo alimentándose y produciendo más descendencia. Como este comportamiento es dañino para el hospedero, a menudo esto resulta en una carrera armamentista evolutiva entre el parásito y el hospedero.
 • Pasożyty lęgowe – zwierzęta wykorzystujące rodziców innego gatunku do wylęgu swojego potomstwa, np. kukułka, giętkoząb cętkowany. Najczęściej pasożytami lęgowymi są kukułki, jednakże takie tendencje występują, między innymi, wśród miodowodów, starzyków, kaczkowatych oraz wdówek.
 • Brutparasitismus ist das Verhalten einiger Tierarten, ihr Gelege nicht selbst zu bebrüten, sondern von Ersatzeltern (Wirten) ausbrüten zu lassen, die auch die anschließende Fütterung und Führung der meist artfremden Jungtiere übernehmen. Brutparasitismus ist vor allem ein vogelkundlicher Fachbegriff, doch wird er auch in anderen Fachgebieten der Zoologie, wie zum Beispiel der Entomologie verwendet. In den meisten Fällen führt Brutparasitismus zu einem Reproduktionsnachteil der Wirtseltern. Die Brutschmarotzer verringern damit ihren Aufwand für Brutfürsorge oder Brutpflege. Sie ersparen sich dadurch den Aufwand der Futtersuche für ihren Nachwuchs, was ihnen ermöglicht, mehr Nahrung für sich selbst zu finden und dadurch mehr Eier zu legen. Der Nachteil dieser Fortpflanzungsstrategie ist, dass manche Wirte das fremde Gelege erkennen und es entweder entfernen oder ein komplett neues Gelege beginnen. Im Deutschen tragen parasitierende Tiere häufig den Namenszusatz Kuckucks~, zum Beispiel die Kuckucksente, Kuckucksbienen oder der Kuckucks-Fiederbartwels.Es wird vor allem der intraspezifische und interspezifische Brutparasitismus unterschieden.
 • 托卵(たくらん)とは、卵の世話を他の個体に托する動物の習性のことである。代わりの親は仮親と呼ばれる。もともとは鳥類のそれを指したが、魚類や昆虫類でも見られる。托卵は、巣作りや抱卵、子育てなどを仮親に托す行為である。一種の寄生といってもよい。他の種に対して行う場合を種間托卵、同種に対して行う場合を種内托卵という。
 • 탁란(托卵)은 새, 물고기, 곤충 등에서 볼 수 있는 기생의 한 형태로, 다른 종의 둥지에 알을 낳아 그 종으로 하여금 새끼를 기르게 하는 것이다.탁란을 하는 새로는 유라시아와 오스트리아에 서식하는 뻐꾸기, 아메리카의 카우새(Molothrus속)·검은머리오리, 아프리카의 천인조속·벌꿀길잡이새과 새 등이 있다.대부분의 탁란을 하는 새는 알을 맡기는 종을 하나씩 정하고 있지만, 다섯 종의 탁란성 카우새 가운데 네 종은 여러 종류의 새에게 알을 맡길 수 있다. 뻐꾸기의 경우 암컷 하나하나는 종을 정하고 탁란을 하지만, 그 종이 개체마다 차이가 있어 종 전체적으로는 여러 종을 숙주로 삼고 있는 셈이다. 알의 색·무늬 숙주로 삼는 종은 모계 유전한다.탁란을 하는 벌이나 등에도 있다.
 • Parasit indukan adalah organisme yang memanfaatkan erganisme lain membesarkan anaknya. Parasit indukan ini ditemukan pada burung, ikan, atau serangga, dengan cara mememanipulasi atau memanfaatkan inang, baik inang dari spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Hal ini meringankan beban organisme parasit tersebut dalam kewajiban membesarkan anak atau membuat sarang, sehingga mereka memiliki waktu lebih banyak untuk mencari makan, menghasilkan keturunan dan lainnya. Selain itu resiko kehilangan telur yang dicuri oleh binatang lain seperti musang bisa diminimalisir dengan meletakkan telur-telur mereka di berbagai sarang yang berbeda.Karena perilaku ini merugikan organisme inang, hal ini sering mengakibatkan perlombaan senjata evolusioner , antara parasit dan tuan rumah.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3301080 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12763 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105097958 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le parasitisme chez les oiseaux est le comportement qu'ont certaines espèces de pondre leurs œufs dans le nid d'autres espèces. Le couple hôte incube l'œuf intrus et nourrit l'oisillon jusqu'à ce qu'il parvienne à maturité. Il s'agit d'une forme particulière de cleptoparasitisme. L'exemple le plus connu est le Coucou gris qui parasite les nids de différentes espèces de passereaux.
 • Parasitas de ninhada são organismos que usam a estratégia de parasitismo de ninhada, uma espécie de cleptoparasitismo observada entre as aves, os peixes e os insetos, envolvendo a manipulação de um hospedeiro (da mesma ou de outra espécie) para criar as crias do parasita de ninhada.== Notas == Este artigo foi inicialmente traduzido do artigo da Wikipédia em inglês, cujo título é «Brood parasite», especificamente desta versão.
 • Pasożyty lęgowe – zwierzęta wykorzystujące rodziców innego gatunku do wylęgu swojego potomstwa, np. kukułka, giętkoząb cętkowany. Najczęściej pasożytami lęgowymi są kukułki, jednakże takie tendencje występują, między innymi, wśród miodowodów, starzyków, kaczkowatych oraz wdówek.
 • 托卵(たくらん)とは、卵の世話を他の個体に托する動物の習性のことである。代わりの親は仮親と呼ばれる。もともとは鳥類のそれを指したが、魚類や昆虫類でも見られる。托卵は、巣作りや抱卵、子育てなどを仮親に托す行為である。一種の寄生といってもよい。他の種に対して行う場合を種間托卵、同種に対して行う場合を種内托卵という。
 • 탁란(托卵)은 새, 물고기, 곤충 등에서 볼 수 있는 기생의 한 형태로, 다른 종의 둥지에 알을 낳아 그 종으로 하여금 새끼를 기르게 하는 것이다.탁란을 하는 새로는 유라시아와 오스트리아에 서식하는 뻐꾸기, 아메리카의 카우새(Molothrus속)·검은머리오리, 아프리카의 천인조속·벌꿀길잡이새과 새 등이 있다.대부분의 탁란을 하는 새는 알을 맡기는 종을 하나씩 정하고 있지만, 다섯 종의 탁란성 카우새 가운데 네 종은 여러 종류의 새에게 알을 맡길 수 있다. 뻐꾸기의 경우 암컷 하나하나는 종을 정하고 탁란을 하지만, 그 종이 개체마다 차이가 있어 종 전체적으로는 여러 종을 숙주로 삼고 있는 셈이다. 알의 색·무늬 숙주로 삼는 종은 모계 유전한다.탁란을 하는 벌이나 등에도 있다.
 • Parasit indukan adalah organisme yang memanfaatkan erganisme lain membesarkan anaknya. Parasit indukan ini ditemukan pada burung, ikan, atau serangga, dengan cara mememanipulasi atau memanfaatkan inang, baik inang dari spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Hal ini meringankan beban organisme parasit tersebut dalam kewajiban membesarkan anak atau membuat sarang, sehingga mereka memiliki waktu lebih banyak untuk mencari makan, menghasilkan keturunan dan lainnya.
 • Гнездовой паразитизм — тип клептопаразитизма, которым пользуются некоторые птицы, рыбы и насекомые, заключающийся в манипуляции и использовании другого животного-хозяина, или того же вида (внутривидовой гнездовой паразитизм), или другого (межвидовой) для выращивания потомства животного-паразита.Данная стратегия поведения позволяет паразиту освободиться от необходимости строить гнездо и ухаживать за своим потомством, тратя больше времени на поиски еды и размножение.
 • Brutparasitismus ist das Verhalten einiger Tierarten, ihr Gelege nicht selbst zu bebrüten, sondern von Ersatzeltern (Wirten) ausbrüten zu lassen, die auch die anschließende Fütterung und Führung der meist artfremden Jungtiere übernehmen. Brutparasitismus ist vor allem ein vogelkundlicher Fachbegriff, doch wird er auch in anderen Fachgebieten der Zoologie, wie zum Beispiel der Entomologie verwendet. In den meisten Fällen führt Brutparasitismus zu einem Reproduktionsnachteil der Wirtseltern.
 • Hnízdní parazitismus je termín popisující rozmnožovací strategii některých ptáků, ryb a hmyzu, která spočívá v kladení vajec do cizích hnízd a přenechání péče o mláďata jeho majitelům. Toto chování je v různé míře známo asi u 1 % ptačích druhů. Rozlišujeme příležitostný hnízdní parazitismus (který spočívá v příležitostném nakladení vajec do hnízda vlastního nebo příbuzného druhu a je pozorován u řady druhů, např.
 • El parasitisme de posta és una estratègia de cria, observada bàsicament entre els ocells, però que també es presenta entre els peixos o els insectes. És una mena de cleptoparasitisme que implica la utilització d'un amfitrió que se ocuparà de portar endavant la cria de l'ocell paràsit. Els pares paràsits, no dedicaran el seu esforç en la construcció del niu ni en la cria dels pollets, el que els permetrà passar més temps a la recerca d'aliment o producció de noves cries.
 • Brood parasites are organisms that use the strategy of brood parasitism, a kind of kleptoparasitism found among birds, fish or insects, involving the manipulation and use of host individuals either of the same (intraspecific brood-parasitism) or different species (interspecific brood-parasitism) to raise the young of the brood-parasite. This relieves the parasitic parent from the investment of rearing young or building nests, enabling them to spend more time foraging, producing offspring etc.
 • Los parásitos de puesta son organismos que usan la estrategia de parasitismo de puesta, un tipo de cleptoparasitismo que se encuentra entre las aves, los peces o insectos, involucrando la manipulación y uso de individuos hospederos, tanto de la misma especie (parasitismo de puesta intraespecífico) o de otra especie (parasitismo de puesta interespecífico) para criar la descendencia del parásito de puesta.
 • Een broedparasiet is een dier dat zijn eieren in het nest van een andere diersoort legt om zo niet de moeite te hoeven nemen om zijn eigen jongen uit te broeden, te beschermen, te voeden of groot te brengen. In het algemeen komt broedparasitisme voor bij vogels en insecten. Bij vogels toont de parasiet of zijn broed gewoonlijk kenmerken die de gastouders misleiden.
rdfs:label
 • Parasitisme de couvée
 • Broedparasiet
 • Brood parasite
 • Brutparasitismus
 • Hnízdní parazitismus
 • Parasit indukan
 • Parasita de ninhada
 • Parasitisme de posta
 • Parasitismo de puesta
 • Pasożyty lęgowe
 • Гнездовой паразитизм
 • 托卵
 • 탁란
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of